Invloed van geestelijke gesteldheid.


 De meeste mensen weten dat hun omgeving een  groot effect kan hebben op hun geluksgevoel. Maar bent u zich ook  bewust, dat uw eigen gedachten een direct effect kunnen hebben op hoe u  zich voelt? We zijn allemaal onderdeel van een enorm uitgebreide  ingewikkelde matrix van bewustzijn, waarin alles al het andere  beïnvloedt. De werkelijkheid is veel complexer dan we soms beseffen.  Laten we eens een kijkje nemen naar het besturingssysteem van de  werkelijkheid die ons dagelijks op intieme wijze beïnvloedt: uw  gedachten.Woede kan u ziek maken

Volgens een Amerikaans onderzoek (Harvard, 2006) zijn in de VS  10 miljoen volwassen mannen zo vaak boos, dat zij er ziek van worden. De  psychische ziekte heeft de naam “periodieke explosieve stoornis” (intermittent explosive disorder)  gekregen of IED. Wie aan deze aandoening lijdt, kan zijn woede of drift  niet beheersen en vertoont buitensporig gewelddadig gedrag hetgeen  leidt tot ernstige gewelddaden of vernieling van eigendommen. Sinds 1980  wordt deze aandoening officieel gediagnosticeerd, maar daarvoor bestond  deze natuurlijk ook al. Men is niet alleen boos (link: anger),  ook in het eigen lichaam treden beschadigingen op. Mensen die tijdens  conflicten met regelmaat tot woede-uitbarstingen overgaan hebben een  veel grotere kans te sterven aan een hersenbloeding of hartaandoening.
Uw innerlijke houding bepaalt mede hoe lang u leeft 

Onderzoek naar de verbinding tussen lichaam en geest heeft  geleid tot de ontdekking dat de verwachting een bepaalde ziekte te  krijgen tot een vergrote kans leidt op het daadwerkelijk ontwikkelen van  die ziekte. Andersom werkt het ook: als je verwacht gezond te blijven,  dan is de kans om ziek te worden kleiner. De Universiteit van Texas (University of Texas found)  is tot de conclusie gekomen dat mensen met een vrolijke kijk op het  leven gezonder blijven dan pessimisten. Een andere studie die werd  gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift suggereert dat fysieke prestaties  kunnen worden beïnvloed door de mentale houding.Er is blijkbaar een intieme interactie tussen fysieke en mentale systemen 

Mensen hebben over het algemeen ideeën over de eigenschappen  van andere mensen en groeperingen in de samenleving: dit noemt met  stereotyperingen. Onderzoekers van de universiteit van Noord Carolina  hebben ontdekt dat het geheugen van oudere mensen minder goed werkt  wanneer ze negatieve stereotyperingen gebruiken. Het geheugen van  ouderen werkt daarentegen even goed als het geheugen van jongeren,  wanneer de oudere mens positieve stereotyperingen gebruikt. Wanneer  ouderen worden behandeld als competente productieve leden van de  samenleving, zullen zij zich navenant gedragen. De gedachten die anderen  over ons hebben beïnvloeden de ideeën die we hebben over onszelf, als  we ons bewust zijn van wat die gedachten van anderen zijn.
Negatieve emoties beïnvloeden onze levenskracht op zeer subtiele niveaus 

Uit het boek Helen met energie (Pranic Healing) een meer subtiele kijk op hoe onze gedachten en emoties invloed hebben op ons gevoel van welbevinden:
Energetisch gezien kan frustratie en woede leiden tot energiegebrek en  opstopping van de solar plexus, de buikregio en het hart. Te denken valt  aan klachten zoals indigestie, maag en darmzweren, of een probleem met  de galblaas. Het hart kan vergroot raken. Boosheid en zorgen maken  kunnen leiden tot een verzwakt lichaam, ziekte en infecties kunnen op de  loer liggen.Angst en depressie door te intense focus op relatie 

Uit dit artikel over manipulatie (my article)  wordt duidelijk wat er gebeurt als we toestaan ​​dat ons ego een  onevenwichtige hoeveelheid energie focust op de ander. Vanwege de  dynamiek van menselijke interactie (the dynamics of human interaction) kan, wanneer een relatie opbreekt de emotionele pijn enorm zijn. Uit de studie (A study) van  de Universiteit van Houston kan worden geconstateerd dat wanneer aan  een relatie een grote emotionele lading wordt gegeven, betrokkenen hun  gevoel van eigenwaarde kunnen koppelen aan die ander. Psychologen noemen  dit: “Relation Contingent Self Esteem” of RCSE. Mensen met een hoge  RCSE-waarde kunnen manisch, afhankelijk en obsessief gedrag vertonen ten  opzichte van hun geliefde. Wetenschapper Chip Knee beschrijft het als  volgt, wanneer er iets gebeurt in de relatie, kunnen individuen zichzelf  niet losmaken van wat er gebeurt. Zij voelen zich persoonlijk verbonden  met wat er fout is gegaan in de relatie en worden angstig, depressief  en vijandig. Dat kan door iets onbenulligs gebeuren, zoals het niet  beantwoord krijgen van een SMS berichtje. Zoiets kan gebeuren als een  partner een egoïstische leegte moet opvullen.
Gelukkig zijn leidt tot een betere gezondheid 

In Monty Python wordt het beroemde lied “Always look on the  bright side of life” gezongen. Er is weliswaar dood en destructie in de  wereld, maar ook liefde, compassie en creativiteit. De wereld is onze  spiegel (world is our mirror).
Verschillende studies hebben aangetoond dat optimisme inderdaad leidt  tot meer geluk en een langer leven. Onderzoekers van de Universiteit van  de Pittsburgh School of Medicine deden een studie (a study) naar100.000  vrouwen die gedurende 8 jaar werden gevolgd. De resultaten zijn  opmerkelijk. Vrouwen in de “cynische en vijandige” groep leden aan een  slechtere gezondheid. De groep optimistische vrouwen had een lager  risico op overlijden (aan wat dan ook) van 16% en een lager risico om te  overlijden aan kanker van 23%.Een optimistische gemoedstoestand maakt dat u beter in staat bent om te dealen met stress en de ups en downs van het leven  

Uit het wetenschappelijke boek Being Happy! (Being Happy!)  van auteur Andrew Matthews blijkt hoe schadelijk een negatieve  gemoedstoestand kan zijn. De resultaten zijn schokkend. Bloedmonsters  van woedende of angstige mensen werden in laboratoria geïnjecteerd in  proefdieren (cavia’s) en deze vielen binnen twee minuten letterlijk dood  neer. Negatieve emoties zijn zelfdestructief. Het is dus belangrijk om  negatieve emoties als woede en angst gewaar te worden zodra ze opkomen  en niet te “voeden”.Een positieve houding vermindert pijn en vermoeidheid 

Zelfs wanneer we op de drempel van de dood staan kan een  positieve houding pijn en lijden verminderen. Dat blijkt uit een studie  die onder kankerpatiënten met chemotherapie werd gedaan (Margot Kurtz, A study Universiteit van Michigan State). Het bleek dat optimistische  kankerpatiënten minder last hadden van pijn. Patiënten die het gevoel  hadden eigen regie te hebben waren bovendien minder moe.Stress kan letterlijk kanker veroorzaken 

Stress wordt ook wel de moeder van alle ziekten genoemd. Professor Xu van Yale heeft een studie (a study)  gedaan naar fruitvliegjes en de professor ontdekte dat dagelijkse  emotionele stress de groei van kwaadaardige tumoren stimuleert (growth of cancerous tumors).  Mutaties kunnen door stress vrijelijk van cel naar cel bewegen. Stress  kan worden bestreden door ademhalingsoefeningen, focus op het nu en  meditatie.

… en een focus op het negatieve creëert stress 

Onderzoekers (researchers have found)  zijn tot de conclusie gekomen, dat mensen die eerder het half lege glas  zien dan het halfgevulde meer stress kennen. Wetenschappers van de  Universiteit van Essex kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert op  stress aan de hand van de vooringenomenheid van mensen op het negatieve  of het positieve. Mensen die zich focussen op negatieve dingen hebben  ook een beduidend hogere kans om een angststoornis te ontwikkelen.

Optimisten hebben minder vaak hartstoornissen 

Nieuw onderzoek (new research)  heeft aangetoond dat leven met een positieve levenshouding de kans op  hartstoornissen aanzienlijk  (22 %) vermindert. Gelukkige mensen slapen  beter, hun lichaam is niet zo gestrest en wanneer hen iets naars  overkomt stappen zij daar sneller overheen.en zij genezen sneller 

Pessimistische mensen hebben een zwakker immuunsysteem (immune system). Uit een tienjarige studie onder studenten (a study)  kwam naar voren dat studenten met een optimistische levenshouding een  beter werkend immuunsysteem hebben en studenten met een pessimistische  levenshouding een zwakker werkend immuunsysteem.Je bent echt zo oud als je je voelt 

We blijven uiteraard niet eeuwig 21 jaar jong. Maar als we onze  perceptie veranderen en positief denken over ouder worden zullen we  vitaal oud kunnen worden. Uit de studie (A study)  van Markus Schafer komt naar voren dat mensen die negatieve gedachten  koesteren omtrent ouder worden negatieve effecten  ondervinden van het  ouder worden voordat ze daadwerkelijk oud zijn. Mensen die zich jong  voelen hebben meer vertrouwen in de toekomst en dat heeft een direct  effect op het fysieke lichaam en de cognitieve functies.

Als je denkt dat het is verbeterd zal het verbeteren 

Ons gezichtsvermogen kan verbeteren als we geloven dat we goed  kunnen zien. Deze bevinding, door psychologe E. Langer (Harvard),  toont  dat perceptie werkelijkheid kan worden. Van alle bevindingen die Langer  met haar onderzoek ontdekte, was de meest ongelooflijke de omgekeerde  oog grafiek, waarbij de letters naar beneden toe steeds groter in plaats  van kleiner werden. 20 mannen en vrouwen, allemaal met een normaal  gezichtsvermogen, rapporteerden fouten op de verwachte plekken  (onderin).

Onzekerheid over relaties leidt tot meer hartproblemen

Mensen die zich niet zeker voelen over relaties en intimiteit  hebben later in het leven meer kans op hartproblemen. De “American  Psychological Association” heeft hierover een studie gepubliceerd (a  study) betreffende 5645 volwassenen. Een 20jarig onderzoek naar 1700  oudere mannen (A 20-year study) in  Harvard concludeert dat zorgen over de sociale status, de gezondheid en  financiën de kans om coronaire hartziekten te ontwikkelen aanzienlijk  vergroot. Een internationale studie onder 2819 mensen tussen de 55 en 85  jaar ontdekte dat zij die het gevoel hebben regie te kunnen uitoefenen  over het leven 60% minder kans hebben om te sterven, afgezet tegen  diegenen die het gevoel hebben relatief hulpeloos te zijn.

Drie 10jarige studies komen  tot de conclusie dat emotionele stress meer gewicht in de schaal legt  om te sterven aan kanker of cardiovasculaire ziektes dan roken.
Uit een studie gedaan onder de overlevenden van een hartaanval blijkt  dat voor de ziekteprognose de emotionele staat in de periode na de  aanval net zo belangrijk is als de zwaarte van de hartaanval.
Het blijkt dat mensen van middelbare leeftijd met zelfregulerende  capaciteiten 50 maal meer kans hebben gezond uit te worden dan zij die  dat niet kunnen (In a study).
Uit een nieuw onderzoek (new study) wordt duidelijk dat onze geestesgesteldheid bepaald hoe snel we genezen.
“We zijn wat we denken.  Alles ontstaat uit onze gedachten. Onze  gedachten vormen onze wereld”. Zo begin ik een hoofdstuk in mijn boek The Creation of a Consciousness Shift. Deze  woorden werden 2500 jaar geleden door Boeddha uitgesproken en zijn  waar. Nu hebben we de wetenschappelijke bewijzen ervoor. Als we dit  weten begrijpen we de kracht van onze gedachten (power of our thoughts).  Het wordt tijd dit weten toe te passen in ons leven. Waarom kiezen we  niet voor het optimale leven? Kennis is macht. U heeft nu kennis.  Gebruik de nieuw gevonden kracht om er uw voordeel mee te doen en  gelukkiger te zijn.
Het fysieke komt voort uit het subtiele. Uit vormloosheid worden  vormen gebaard. Uw gedachten leiden een schijnbaar vormloos bestaan​​,  maar ze hebben meer macht over u dan u denkt.
Maak uw gedachten tot bondgenoot en wordt gezonder, gelukkiger en  spiritueel tevreden. U kunt zelf de regie in handen nemen of een  speelbal blijven van ongetemde gedachten. De keuze is geheel aan u.

Welke keuze maakt u?

Door Paul LendaWaking Times
Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/11/27/state-mind-affecting-well/

Advertentie

4 gedachten over “Invloed van geestelijke gesteldheid.

 1. Allemaal juist. Alleen bijna onmogelijk als je dagelijks tussen honderden kortzichtige en op geldbeluste mensen moet leven. Op het werk gelukkig zijn is ook niet meer evident, zelfs niet voor een geoefend meditator. Mensen veroorzaken lijden voor elkaar. Voor mij zijn de mooiste en gelukkigste momenten in eenzaamheid. Dan kan ik zijn wie ik ben, zonder stres, zonder gezeik. Dan kan het mooie en positieve naar boven komen. Dan komt het Leven naar boven. Prachtig.
  Misschien moet ik kluizenaar worden.

  Vriendelijke groet

  Like

  1. Hey Internettoerist, leuk dat je er weer bent een reactie achter laat.

   Dat klopt, het is allemaal juist wat er geschreven staat en strookt eigenlijk niet zo met de keiharde wereld waar we deel van uit maken. Toch mogen we niet vergeten dat juist kortzichtige en geldbeluste mensen leermeesters voor ons zijn. Ze laten ons (in)zien om niet te zijn zoals deze mensen.

   Soms ervaar ik hetzelfde gevoel, wanneer je alleen bent met jezelf, kom je helemaal tot bloei, komt het prachtige zaadje wat in je zit tot groei. Andere keer een gevoel dat je kan bekruipen…wat doe ik eigenlijk op deze aarde, hoor er niet thuis tussen de rest. Toch zijn de lessen om met onze medemens te leren omgaan, een prachtige groei voor jezelf 😉

   Warme groetjes terug en bedankt voor je reactie en om te delen.

   Like

   1. Hey Marianne,

    Bedankt voor jouw wederom warme antwoord.
    Graag wil ik nog iets toevoegen aan jouw antwoord. Inderdaad, de Boeddha leert ons dat de moeilijkste mensen onze grootste leraren zijn. Een van zijn trouwste opvolgers werd “het vogelnest” genoemd, omdat deze leraar altijd in een boom zat (misschien ken je deze leraar). Iemand die niet omhoog keek wist niet eens van zijn bestaan. Deze leraar, “het vogelnest”, zei dat het veel gevaarlijker is om op de grond te lopen dan in een boom te zitten. Hij bedoelde daarmee dat als je constant ‘gebombardeerd’ wordt door negatieve emoties of energie, het zelfs voor een meester moeilijk wordt om het positieve te blijven aanhouden. Dat heb ik ook ervaren. Soms moet je een stap terug zetten en herbronnen, jezelf als het ware zuiveren van die negatieve ‘bombardementen’. Op een bepaald moment kan je ‘leeg gezogen’ zijn door die moeilijke mensen. Op die manier heb ik inderdaad veel geleerd over mezelf. Zo krijg je controle over emoties, kan je kalm blijven in heel stresserende situaties, verlies je elke vorm van angst,… Maar je neemt ook zéér extreme beslissingen die belangrijk zijn voor het totale Leven, niet alleen voor het ego. En dat valt niet meer te rijmen met onze ‘beschaving’. De maatschappij laat geen ruimte voor deze beslissingen omdat men deze niet begrijpt. Dat neem ik niemand kwalijk, maar in deze ‘beschaving’ leven wordt steeds moeilijker. In zekere zin ben ik die moeilijke mensen dankbaar, want ze hebben me zeer sterk gemaakt. Maar om daar dagelijks tussen te zitten… nee. Het is tijd voor andere leraren, het is tijd om meesters te ontmoeten. Ook dat is groei. Als een leraar je niks meer kan bijbrengen, is het tijd voor een andere leraar.

    Vriendelijke groet

    Like

 2. Hey internettoerist 🙂

  Wat een mooie aanvulling weergeef je, en ja het verhaal van het ”vogelnestje” ken ik ook. Lijkt me fantastisch om net als de wijze meester in de boom verscholen te zitten. Een uitzicht en overzicht van de wereld en bewoners, zonder zelf belast worden van ‘negatieve rotzooi’ van anderen. Voel het helemaal in me en geniet er gewoon van terwijl ik het schrijf.

  Het Boeddhisme is een prachtige en leerzame weg om helemaal tot de kern van jezelf te komen. Hoewel niet helemaal een Boeddhiste te zijn, leer ik dagelijks nog steeds bij uit de wijsheid van de Boeddha…verlichting is nog een lange weg, zeker met deze mensheid om je heen.

  Ook ik ben negatieve mensen dankbaar, zeker van de lessen om niet te willen zijn zoals deze. Ze maken je alert en waakzaam

  Ge grootste leraar of meester zijn we zelf, zo ook onze eigen leerling. Soms is het weleens nodig om verder te groeien een andere richting te nemen met een andere meester. Zo voeden we ons zelf met een mengelmoes van leraren, wijsheid en inzichten.

  Mag ik je nogmaals bedanken voor je wijsheid om te mogen delen, je aanvulling en reactie 😉

  Warme groet terug.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.