Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis


Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.
Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen.

Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten…

Hieronder hebben we een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken…

– aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties di‘aanzwellen’ ; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

– abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

– achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

– ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

– inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen

– uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven

– moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

– aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

– aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

– AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

– allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

– Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

 amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

– angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

– anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

– arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen

– arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

– artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

– astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ; Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

– baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

– bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelen losgelaten (bedplassen).

– beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

 bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.

– blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.

– blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?

– blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

– bloed – stromende Levenskracht (Liefde)

– bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven

– bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

– bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

– bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zobang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

– bloedklonter – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

– bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?

– slechte bloed- – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?

circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

– boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

 borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

– botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

 botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;

( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’

– braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?

– brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

– bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

– coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, o problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

– constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)

– darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

– darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

– diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

– diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?

– duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

 eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

– eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan

– eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?

 elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

– enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een relatie, verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

– epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

– frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

– galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

– geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?

– geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

– gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren- gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

– geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

– gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf

– griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

 gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

– hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander

– rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden( ‘assertieve vuist’ )

– linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )

– regelmatig koude – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen handen

– zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding

 hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

– haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)

– haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf

 loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

– recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

– haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

– punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag

– hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen

– hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

– heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?

 herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

– hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen

– hersenbloeding – je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld

 hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch

 hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

 hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd

– hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;

(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid

 hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

 hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid

– hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

– hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

– huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit

– huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

– huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op (dermatitis) je huid ‘ ?

– hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

 jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?

– kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

– kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

– kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

– keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf

– knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven

– koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

– krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

 kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

 laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;

– leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

– lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

 liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren

– likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

– longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

– lymfeklierzwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

– maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op

– mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

 M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

– migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

– Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?

– nagels, harde – gevoelloosheid

– scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’

– vuile nagels – geestelijke onzuiverheden

– afgebeten nagels – nerveuze energie

 naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

– nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten

– neus – pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)

– neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

– nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

 ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

– ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)

– ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?

– wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

– blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

– linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

 rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen

– staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

 ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen

 oren – luisteren, het ‘willen horen’

– oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd

of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !

 oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

– Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

 peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

– pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

 prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?

– reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

– roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

– rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

– rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

– rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je ondergebukt ?

– schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

 schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

– schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

– seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

– sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren

– skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel- baarheid in je leven

– skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

– slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?

– slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins

 slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

 slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

– snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

– spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

– spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde

– stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

– tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

– tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.

 teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

– tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat gegroeid je met je leven wil

– tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

– op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

– trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot- ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties

 tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?

– verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

– verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

– verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

– verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

 verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen

 voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

– voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’

– voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

– wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)

 wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?

 zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

– zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

– zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Christiane Beerlandt

Bron: http://eigen-wijzer.clubs.nl/

KIJK HIER VERDER NAAR DEEL 2 —>    https://marreiki.wordpress.com/2016/03/16/psyche-achter-ziektenpatronen-2/

Advertentie

43 gedachten over “Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

  1. Graag gedaan Chantal.

   Dit stukje is maar een gedeeltelijke overzicht uit het boek van Christiane Beerlandt verwoord in haar boek ‘de sleutel tot zelfbevrijding’. Dat is een boek wat illustreert hoe sommige aandoeningen en ziektes komen in je leven om je feedback te geven op hoe je in het leven staat en jezelf in het leven zet.De ziekte van lyme staat hierin ook uitgebreid omschreven 😉

   Like

  1. Ben veel op zoek geweest naar psychische oorzaak in de ziekte van Lyme. Helaas is deze alleen te vinden in het boek van Christiane Beerlandt waar deze ziekte wel in omschreven staat. Mocht ik alsnog iets tegenkomen, zal ik het zeker niet nalaten om het plaatsen.

   Bedankt voor je reactie

   Like

   1. Hallo Marianne. Ik kom net jouw reactie tegen. Er is een boek wat precies daarover gaat. Dat is geschreven door Willem Jacobs. Het boek heet ‘De spirituele dimensie van de ziekte van lyme’.

    Like

  1. Hoi Els
   Zelf volg ik de ziektebeelden via Christiane Beerlandt. Zij geeft duidelijk aan wat de psychische achtergrond achter ziekten is en hoe eraan te werken. Lees dit maar eens, hopelijk kan je hier iets mee.. Bedankt om de link te delen

   Warme groet

   Ziekte van Lyme

   De ziekte van Lyme geeft aan dat je op zoek bent naar zelfrealisatie. Deze diepe innerlijke drang zorgt voor problemen. Soms verdwaal je in je hoofd, in een maalstroom van gedachten en als gevolg daarvan grijp je naar de oplossing buiten jezelf in plaats van dit streven naar zelfrealisatie binnenin jou te vinden. De ziekte van Lyme wil je erop wijzen dat je uit de rondedans van gedachten moet komen en moet leven met en in heel je wezen. Je moet leren aanwezig te zijn in je lichaam.

   De ziekte van Lyme

   Eigenlijk hanteer je de verkeerde volgorde: energieën moeten stromen vanuit jouw kern en zich vervolgens manifesteren naar buiten toe. Vaak is nu het omgekeerde het geval en slokken je gedachten en je focus op je realisatie al je energieën op. Het is een zoektocht in de buitenwereld. Je probeert de zelfrealisatie daar te vinden en die van daaruit naar binnen te trekken.
   “De ziekte van Lyme wil je erop wijzen dat je uit de rondedans van gedachten moet komen en moet leven met en in heel je wezen. Je moet leren aanwezig te zijn in je lichaam.”

   De ziekte van Lyme geeft aan dat je moet leven. Durven te leven. Gebruik de enorme energie die in je zit om jezelf te manifesteren! Verlies jezelf daarin niet in ‘lagere lusten’, maar streef naar het hoogste voor jezelf. Sta je talenten en creatieve energieën toe vrijelijk te stromen. Het daadwerkelijke manifesteren van jezelf, het daadwerkelijk durven leven in het hier en nu, vraagt erom verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Niet ‘daar’ in je gedachten, maar ‘hier’. Alleen dan kun je tot zelfrealisatie komen. Alleen dan kunnen die enorme hoeveelheid energieën in jou stromen en tot uitdrukking komen. Dat is de boodschap van de ziekte van Lyme. Houd jezelf niet tegen.

   Geloof en vertrouw in en op jezelf. Leef naar je hart!

   Like

 1. Ziekte van Lyme komt spiritueel gezien vanuit het feit dat je te gevoelig bent voor de opgedrongen meningen van anderen… Je laat je ahw parasiteren met hun overtuigingen en gedachtegoed… Christiane omschreef het natuurlijk nog veel uitgebreider 🙂

  Geliked door 1 persoon

  1. Dankjewel Jasper voor je reactie en tip van het boek ”De zin van ziekten en Ziekzijn: signalen van de ziel”. dat zijn ook prachtige boeken. Mijn artikel is een verkorte versie van het boek ”Sleutel tot zelfbevrijding” van Christiane Beerlandt.

   Warme groet

   Like

 2. Christianne Beerlandt is goed maar erg langdradig hé. Ik verkies ook de zin van ziek zijn en signalen van de ziel. Het klopt echt wel, maar je moet het wel ook willen zien. Voor vele zijn steeds de anderen de oorzaak van hun verdriet, pijn, ziekte.Alles begint bij jezelf, eigen verantwoordelijkheid voor je lichaam en ziel in al zijn aspecten.

  Geliked door 1 persoon

  1. Hoi Gerda, vind het zelf nogal meevallen dat het langdradig is. Lees weleens langdradige teksten zonder inhoud die je bij Christiane wel leest.Deze artikeltjes komen uit mijn Ebook ”Sleutel tot zelfgenezing”, het boek ”De zin van ziek zijn en signalen van de ziel” heb ik niet in bezit en toch maar eens ga aanschaffen.

   Dat klopt, er moet wel geluisterd worden naar de signalen en vooral ermee gewerkt worden, dat kan niemand anders doen dan alleen jijzelf 😉

   Bedankt voor je reactie.

   Like

 3. Prachtig, deze verkorte “Sleutel-van-Beerlandt”-versie!
  Heel graag neem ik deze tekst[en] een keer over voor op mijn website en facebook als ik zover ben. (uiteraard inclusief als bronvermelding dit blog)

  Geliked door 1 persoon

 4. Je antwoordje had ik uiteraard al eerder gelezen Marianne, ( hartelijk dank voor de toestemming ♡ ), maar sinds vandaag staat deze info -ook verdeeld over 2 pagina’s- dan eindelijk op mijn website: dat maar velen in hun reis naar BewustWording gebruik mogen maken van deze schitterende informatie ♡

  Geliked door 1 persoon

 5. Super dat deze lijst al zo vaak gelezen is! Da’s heerlijk om te horen, en gezien de tijdsgeest kan dat ook bijna niet anders, hoewel menigeen nog tegenstribbelt en liever de reguliere ‘zorg’ zoekt.. ook dat mag allemaal… Maar wat mij betreft mogen er bij die duizenden lezers er nog gerust enkele nullen bij achteraan komen: we gaan het meemaken 🙂 (en dat hoeft niet eens perse via mijn website hoor: da’s maar een heel bescheiden website-je, met een zeer bescheiden bezoekersaantal)

  Geliked door 1 persoon

 6. Deze tekst is al 13.080 keer gelezen is slechts 3 maanden tijd. Per dag zo 100x bekeken.
  Is een teken dat mensen toch verder zoeken dan de reguliere zorg, mooi vind ik dat al mogen we artsen en dokters niet uitsluiten. Iedereen begint klein, zo ben ik ook begonnen. Zeg altijd maar…hardlopers zijn doodlopers 😉 Succes met je website-je

  Like

  1. Hai Merel, deze tekst is inderdaad zeer interessant. Het weergeeft de psychische gemoedstoestand van de mens met de gevolgen vandien.

   Een mooi stukje voor jou, ook van Christiane Beerlandt:

   Eetstoornis

   We kennen verschillende vormen van eetstoornissen. Degene die ik hierbij wil omschrijven met een korte tekst uit het boek van Christiane Beerlandt zijn hierbij te zien.

   Anorexia Nervosa:
   Mensen met anorexia hebben een machtstrijd in zichzelf op te lossen. Wanneer zij in hun leven bepaalde situaties van ‘macht en onmacht’ ontmoeten, dan is dit het gevolg van deze innerlijke strijd. Het is alsof de boze, wrede dictator in hemzelf het kindje in zijn ziel wil doden. Zelf destructie.

   Genezing van Anorexia Nervosa betekent: deze mens laat de anderen los en verwacht geen enkele liefde of aandacht meer van hem. Hij schenkt nu het leven, de liefde aan zichzelf. Hij voedt zichzelf, omdat hij van zichzelf houdt. Hij staat het leven in zichzelf toe.
   Hij stelt geen enkele eis aan zichzelf, noch aan anderen, vindt zichzelf goed en mooi, zonder meer, zoals hij IS. met zijn/ haar uiterlijk wil hij/zij nu geen macht op anderen nemen, noch aandacht voor haar/zijn persoontje afdwingen.

   Boulimie:
   Boulimie komt vaak voor bij vrouwen met een gemiddeld lichaamsgewicht, die angstig zijn om te verdikken en nog liever willen vermageren, ongeacht wat hun aard is, teneinde te kunnen beantwoorden aan een vooropgesteld ideaal. Men begeert een bepaalde lichaamsvorm, wat voor het leven absurd is. Eten en voeding worden een obsessie. Depressie zal het gevolg zijn van het feit dat men weigert nog te genieten van het leven, nog werkelijke te leven vanuit het eigen hart…..

   Uitzinnige vreetpartijen ( vaak het geheim, omdat men zich schuldig voelt) wisselen zich af met uithongeren, braken, het slikken van laxeermiddelen of diuretica, het geobsedeerd aan sport gaan doen.

   Waar begint Boulimie? Het lichaam vraagt naar bepaalde voedingsstoffen die normaal aanwezig zijn in de voeding waar het spontane verlangen naar uitgaat. Maar….. men houdt zich in, eet zelfs te weinig, men verzet zich innerlijk tegen het eten uit angst om dikker te worden (of om welke reden dan ook). Hierdoor aanvaardt het lichaam deze voedingsstoffen niet zodat het gevoel van verzadiging niet kan ontstaan. Een hongergevoel blijft bestaan.

   De voedingsstoffen worden niet door het lichaam aanvaard en op de normale manier opgenomen omdat de persoon deze voeding en datgene waarvoor deze voeding en deze voedingsstoffen symbool staan, zelf niet aanvaardt.
   Bij deze onderwerpen is het moeilijk om een percentage te benoemen. Er wordt wel degelijk een verandering doorgevoerd alleen is het niet altijd duidelijk hoe groot deze verandering is in iemand zijn leven. De oorzaak zit vaak zo diep en heeft zoveel aanknopingspunten die hierbij een rol spelen dat je deze niet in een paar behandelingen oplost. Het is een proces waar je door heen gaat en ook hierbij telt dan weer dat het beter is om dit in combinatie met het regulier circuit uit te voeren.
   Gewoon omdat ieder op zijn of haar vakgebied de totale mens kan helpen. Door zaken die duidelijk zijn geworden mee te kunnen nemen in het reguliere krijg je een totaal overzicht en kan je werken aan een nieuwe IK waar jij helemaal bij mee bent.

   Vraatzucht: Als je constant moet eten, wijst dat op een honger naar het leven, naar liefde en emotionele voeding. Er bestaat een leegte die je op lichamelijk niveau probeert te vullen, omdat je het anders niet lukt. Vaak zit er onzekerheid of angst voor verlies achter. Accepteer jezelf en hou van jezelf zoals je bent, dan valt het je makkelijker de grenzen van je IK te openen en geestelijke voeding van buiten af toe te laten. Besef ook dat er een bron van liefde en vervulling in jezelf stroomt waar je altijd uit kunt putten. Kijk daar eens naar.

   Like

 7. En ook écht het vasthouden van kilo’s. Ik doe er alles aan om af te vallen, maar de kilo’s blijven eraan. Hoe slechter het mentaal met me gaat, hoe zwaarder ik word.

  Geliked door 1 persoon

  1. Je zoekt liefde en troost in het eten in plaats zelfliefde in jezelf te vinden. Wat houd je vast aan emoties? Ga eens naar een Bach therapeut die je kan helpen met een bloesem speciaal op jou gemoedstoestand en eventueel gevolg. Als Bach therapeut weet ik dat deze bloesems heel veel kunnen ondersteunen.

   Like

 8. Heel l erg goed deze lijst ik kan hier heel veel mee vwerken beter dan bij een psycholoog……. ik ben een gevoels mens en dat is wat er is niet . heb een heleboel voor me kiezen gehad wat ik niet kon kan verwerken ben totaal niet gehoord dat heeft me erg gekwetst het zit te diep

  Geliked door 1 persoon

  1. Wat super dat je zoveel kunt met deze lijst 🙂 Deze lijst is meer herkenbaar dan een pilletje van de psycholoog waar je eigenlijk niet eens mee verder komt.

   Misschien is hypnotherapie iets voor je? Zelf heb ik al heel veel verwerkt via deze weg. Is geen hypnose wat veel mensen denken, maar een prachtige manier om met je onbewuste te werken terwijl je wakker en bij kennis blijft.

   Like

  1. Waarom krijg je een levensbedreigende ziekte? Vaak zorgen we slecht voor ons lichaam en moeten medicijnen dat maar oplossen. Zo snoepte ik vroeger ernstig veel, wat eigenlijk het ervaren van te weinig liefde was. Gezond eten kan helpen maar lost het onderliggende probleem niet op. Negatieve emoties geven een stressreactie in je lichaam; alles is met elkaar verbonden.

   Like

  2. Je moet misschien je ego ’n beetje opzij durven zetten Jet, en ’n beetje verder kijken. En “hoe iemand zoiets durft te schrijven?” Omdat het de waarheid is. En niet ’n beetje, maar 100%. En de waarheid mag verteld worden, toch?

   Like

 9. LS…

  Nadat ik mij had ingeschreven voor een Ayahuasca Ceremonie werd ik overvallen door een ernstige spierpijn en energie / krachtverlies door mijn hele lichaam. Ik kon mijn ochtend gymnastiek nauwelijks doen en trainingen met gewichten waren al helemaal uitgesloten. Gedurende de Ceremonie was ik echter volledig pijnvrij maar nog wel stram en stijf. Thuisgekomen en na een goede nacht slapen werd ik volledig pijnvrij wakker. Gedurende de ceremonie had ik visioenen van Kikkers, Slangen, Draaimolens en Speelgoed. Daar de pijn weer in mindere mate terugkwam en ik wilde weten wat die visioenen betekenen kwam ik op deze site terecht. Ik kan nu weer verder om te werken aan mijn oplossingen voor signalen c.q. problemen ! Alles heeft een oorzaak en alles is op te lossen. Hoe mooi is dat !

  Mijn oprechte dank !

  Like

  1. Hai Ilse..

   Wat wil de ziekte van Crohn je vertellen?

   De ziekte van Crohn duidt erop dat je te veel gericht bent op de buitenwereld. Eigenlijk draag je twee gezichten: één naar de buitenwereld toe en je ‘werkelijke gezicht’ over hoe je je voelt en hoe je jezelf ervaart. Je ziet de wereld als bedreigend en als gevolg daarvan voer je een maskerade op. Je ‘vangt’ anderen in je web van liefde en vriendschap in de hoop daarmee de leegte in jezelf te vullen.

   De ziekte van Crohn
   Je voedt je met de input van anderen. Je hebt hen nodig om jezelf heel en compleet te voelen, terwijl je dit gevoel uit jezelf zou moeten halen. Je hebt anderen niet nodig! Niet om jou te vullen en heel te laten voelen in ieder geval. En niet vanuit afhankelijkheid. Als je je vult met ‘anderen’, dan vul je jezelf ook met dingen die niet van jou zijn. Je vervreemd jezelf van je eigen leven. In deze zaken vind je de oorsprong van de ziekte van Crohn.

   “De ziekte van Crohn duidt erop dat je te veel gericht bent op de buitenwereld. Je ziet de wereld als bedreigend en als gevolg daarvan voer je een maskerade op.”

   Het is tijd om je eigen-waarde te erkennen en herkennen. Je hebt die ander niet nodig. Je kunt die leegte niet via de ander vullen. Maak je los uit die machtsstrijd. Het is een dun laagje vernis, glazuur, waarachter je je verschuilt. En dat weet je! Je zult in deze ‘act’ buiten jezelf nooit de vervulling vinden die je zoekt.

   Je bent prachtig! Dat is wat de ziekte van Crohn je wil vertellen. Je bent het waard om jezelf volledig te omarmen. Het draait om zelfacceptatie en eigenliefde. Wees warm voor jezelf. Durf te leven, durf jezelf te laten zien. Wees eerlijk naar jezelf toe. Sta je rijke, innerlijke wereld toe om zich te tonen en stop met het uiterlijk vertoon.

   Like

 10. Allemaal prachtig echt! Alleen verbaas ik mezelf hoeveel mensen dit niet weten of zich afvragen of iets . Want Louise hay heeft een tig jaar geleden ? Al heel veel van deze theorieën in de wereld gebombardeerd. Haar eerste boek “je kunt je leven helen”schreef ze op 42 jarige leeftijd en was gelijk een best seller over de hele wereld. Dus dit is eigenlijk.een al lang geleden bewezen verhaal maar als ik dit tegen mensen vertel kijken ze mij aan of ik t verloren ben? Maar tis zo logisch als dag en nacht. Je lijf is je machine van je ziel.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.