HET OOR, HET GEHOOR


 

Psychologische overeenkomst

Symbool voor het luisteren naar je diepste zelf, het openstaan voor je innerlijke wijsheid. De diepten in jezelf ervaren, je veilig en vertrouwd voelen in je zelf en weet hebben van je diepste bewustzijnskanalen die lopen vanuit een andere dimensie, buiten het driedimensionale, naar je fysieke bestaan.
Angsten verdwijnen wanneer jij je vol liefde openstelt naar je diepe gevoelswereld, naar je intuïtieve kern, naar het licht in jezelf, wat jij duister en onbekend kan noemen, maar in feite een eeuwiglevend zelf is, dat het ware centrum is van jouw individualiteit.
Symbool dus voor de intuïtieve kanalen waarlangs wij toegang krijgen tot onze kern, tot ons innerlijk weten. Het luisteren naar innerlijke signalen die wij ontvangen als reactie op indrukken uit de buitenwereld: negeer je innerlijke stem niet, luister naar je intuïtie, de engelbewaarder zit in je.
Symbool voor het controleren van energieën die binnenkomen en die naar buitengaan.
Staan wij soepel open voor nieuwe indrukken of sluiten wij ons af voor de buitenwereld?
Symbool ook voor vrijgevigheid: het liefdevol openstaan naar anderen.
Het gehoororgaan geeft weer in hoeverre wij ons soepel laten voortglijden op onze diepe emoties, zonder angst, maar wel onder controle van ons ik: houden wij diepe gevoelservaringen te lang vast in plaats van een soepele verwerking toe te staan? Of overspoelen de emoties jou, zodat je er helemaal geen greep meer op hebt?

Het openstaan voor onze allerdiepste emoties; het luisteren ook naar vreugde, verdriet, naar boodschappen uit de omgeving en dit toetsen aan de reeds aanwezige inhoud.
De uitlaat, het loslaten van overtollige, emotionele ballast, reiniging.
Krachtige energieën naar buiten duwen, vanuit je diepste innerlijke zelf, vanuit je gevoelskern. Angsten en resten uit het verleden naar buiten draaien; jezelf bevrijden.Een rustig verwerken van nieuwe indrukken, van nieuwe berichten.
Een vertrouwen op de intuïtieve, spontane werking van je eigen aard: jij, als meester over jezelf, als wijze luisterend naar je diepten.


Aandoeningen van het oor, algemeen

Angst. Geen contact met je diepste innerlijke zelf; onvoldoende vertrouwen in je intuïtie. Jij luistert helemaal niet naar je innerlijke wijsheid, maar wel naar vele kanalen in je omgeving, waardoor jij vervreemdt van jezelf en tenslotte niet meer weet wat waar is of niet? Vang jij verschillende versies of meningen op en raak jij in verwarring?
Als kind: verkondigen je mama en je papa elk hun mening en sta jij tussen twee vuren? Dan zou jij wel eens je oortjes kunnen afsluiten. Of ben jij het moe altijd maar hetzelfde te horen? Voel jij je schuldig? Wil jij iets verbergen? Denk jij slecht te zijn en je te moeten verstoppen? Ben je kwaad op jezelf?
Kan jij je gevoelens niet de baas worden; overweldigen bepaalde indrukken je te erg en sluit jij je oren uit zelfbescherming? Kruip je in een holletje waar niemand je kan vinden? Voel jij je zwak, sluit je je af van je intuïtie, word jij agressief en wil je iemand te grazen nemen als reactie tegen deze zwakte? Word jij kwaad in machteloze angst? Kinderen met oorproblemen weerspiegelen vaak het probleem van de ouder(s): het weigeren te luisteren naar de innerlijke signalen en toch verder gaan op een weg die veraf ligt van vreugde of echtheid!

Wens jij geen contact meer met anderen, of stel jij je in liefde open? Een innerlijke tweespalt; je ziet niet goed wat te kiezen, omdat jij geen oor hebt voor jezelf, je weet niet goed wie jij zelf bent. Jij hebt onvoldoende controle over je leven, je lichaam, je gevoelens.
Spaar je negatieve herinneringen uit het verleden? Maak er een einde aan! Reinig alles in je emotionele leven wat nu in de weg zit om tot ontplooiing te kunnen komen. Uitzuivering, je meester maken over jezelf en luisterend openstaan naar je intuïtie, naar het innerlijk weten of voelen.
Je rustig in jezelf keren en je bezinnen: angsten worden vervangen door een liefdevolle openheid naar jezelf toe, naar de anderen toe.
Vertrouwen in je diepste, goddelijke zelf.


Hardhorigheid, doofheid

Je zakt af naar de diepte, in plaats van zelfbewust voorwaarts te gaan! Je sluit je af, koppig vaak: ik zal mezelf wel helpen, ik zal zelf wel mijn verdriet en mijn problemen oplossen. Je agressie, je spontane energieën worden gedempt, worden binnenwaarts gekeerd: met donkere gedachten boor jij jezelf de grond in. Lichte, vreugdevolle energieën die wensen te bestaan, worden onmiddellijk verduisterd met pessimistische of zorgelijke gedachten. Je voelt je vastzitten, je kan geen kant meer op. Je voelt je gekwetst, je maakt je van binnen kwaad, maar je durft niet naar buiten komen met je gedachten, met je verlangens of je gevoelens. Je sluit je op. Je leven is niet gebouwd op intuïtie, op je eigenlijke zelf: je weigert te luisteren naar je innerlijke wijsheid. Op dezelfde wijze zal je je afsluiten voor anderen: laat me met rust, ik weet wat ik doe. Ondertussen loop je blindelings verder.

Je weigert te luisteren naar een stem in jezelf die vraagt om een verandering in je leven! Je diepste krachten kunnen niet doorkomen; jij staart je blind op het negatieve, het beperkende. Je zit in een ijzeren harnas, dat je zelf hebt opgetrokken. Afgesneden van je diepste ik, zie je niet goed welke weg je het beste kan nemen, je zoekt verward in alle richtingen, je weet niet welke kant te kiezen, je hoort vele klokken luiden en, afhankelijk als jij je opstelt van anderen, heeft dit een sterke invloed op je: je zou nu een keer hierheen gaan, dan een keer die weg inslaan… tot je het helemaal niet meer weet en je de oren sluit om niets meer te hoeven horen! Je voelt je eenzaam, alleen, geïsoleerd, angstig soms, omdat jij je isoleert van je intuïtieve zijnsgrond. Je voelt je te onzeker om uit je cocon te komen, om te transformeren van rups tot vlinder, zeker zolang ook de omgeving je als onveilig of dubbelzinnig overkomt (vooral bij kinderen). Onzeker… je voelt wel dat er mooie energieën klaar zitten om vrij te komen, maar je weet niet goed hoe jezelf te verwezenlijken.
Je hebt angst voor de dood. Je kruipt in je schulp uit angst. Je voelt je onveilig.

Stel je onder het gezag van je innerlijke licht, je diepste Ik, je centrum: richt je hier éénpuntig naartoe, zodat je niet meer zwalkt van links naar rechts. De waarheid ligt binnenin je. Stel je nu helemaal open Voor signalen uit je diepste zelf. Word je bewust van je eigenwaarde, van je mogelijkheden en kom tot rust in jezelf. Niets of niemand kan je bedreigen: bouw op zelfverzekerde wijze je bestaan uit. Durf open te staan voor het mooie, geniet van het kleine, maak je niet voortdurend zorgen. Stop met het duistere piekeren, vraag het antwoord op je problemen aan je spontane intuïtie. Durf van richting te ver anderen! Luister naar de stem van je hart: leg jezelf geen verbod op, laat je gevoelens vrij stromen. Leef niet als een dode.

Jij gaat niet dood, wanneer je diepste ik dit niet verlangt: geef je over aan de lichtere gedachten, aan de lichtere gevoelens in jezelf. Kom nu volledig te voorschijn uit je donkere tunnel en luister naar je wensen: sta jezelf toe te leven zoals jij echt graag zou leven, in harmonie met je diepste aard.
Geniet van een zonnestraal, vertrek van bij Pluto en kom tot leven.

Ontsteking van het mastoïd, mastoïditis

Niet meer willen zien of horen: een agressieve weigering ‘Nu is het genoeg!’.
Diepe angsten. Je voelt je in de ijzeren greep van iets (of iemand) groots en dreigends. Je durft nog amper tussen je vingers gluren naar datgene wat je vreest te zullen zien. Je verbeelding kan op hol slaan onder invloed van je angsten. Frustratie, opgekropte agressie, gevoel van uiterste beperking.
Voorlopig trek jij je bang terug, maar het innerlijke verlangen om in alle boosheid terug te slaan is groot.

Voel je veilig en sterk in je diepste zelf. Weet je beschermd en ondersteund door die krachtige basis in je. Laat nieuwe ervaringen binnenkomen en oordeel ze niet naar pijnlijke herinneringen uit het verleden. Laten ouders van zulke kinderen tot zelfinkeer komen en de vrede in het gezin nastreven. Angst verdwijnt wanneer ze de mantel van de liefde ontwaart.

Oorpijn

Jij krult je als het ware op in jezelf: jij durft je diepste gevoelens niet ten volle beleven, je ware zelf niet echt laten doorkomen, want jij bent bang.

Onrustige gedachten, gevoel van onveiligheid, jij boort jezelf de grond in met duister gepieker. Jij ziet niet helder in je onbewuste ondergrond, jij ervaart het als een ongure kelderverdieping, jij vertrouwt je diepste kern niet echt.
Akelige fantasieën, irreële angsten, bange verwachtingen naar de toekomst, een vasthouden aan donkere herinneringen uit het verleden. Opgesloten in jezelf. Jij spaart een heleboel gevoelens op. Je voelt je soms ongemakkelijk en opgeblazen van de zwarte gedachten in je hoofd. Vind jij jezelf niet goed genoeg? Wat knaagt er aan je? Schuldgevoelens? Acht jij jezelf niet waardevol genoeg om te mogen opbloeien: jij bent kwaad op jezelf. Mooie energieën worden gevangen gehouden: jij doet jezelf pijn. Of zijn het anderen die jou pijn doen? Dan is dit slechts een gevolg van jouw overtuigingen!

Kom helemaal in het daglicht met je creatieve mogelijkheden en leg je gedachten aan banden. Doe, produceer, durf jezelf te zijn zonder terughoudendheid. wees niet beschaamd om jezelf, je bent goed zoals je bent, neem alle ruimte in beslag en laat jezelf openbloeien in alle vreugde. Bouw aan je leven met al je krachten, laten angsten je niet afremmen. Vrees is ongegrond: vertrouw ten volle op je diepste goddelijke zelf dat aan de basis ligt van je eeuwige bestaan.
Kom tot krachtige zelfmanifestatie en wees trots op jezelf. De dood bestaat niet in jouw leven, wanneer jij dit niet toestaat. Vertrouw je intuïtie en leef spontaan vanuit je diepste innerlijk Wees niet bang voor je emoties: observeer ze, verwerk, kom tot helder inzicht en ga door. Zet agressie om in actie. Stel luidop vragen aan diegenen die je ‘pijndoen
‘. Schep klaarheid in de chaos.
Vind vrede in jezelf. Liggen familiale omstandigheden mede aan de oorzaak van het onveiligheidsgevoel van een kind, dan dienen ouders hier een oplossing te zoeken.

Ook de fundamentele angst bij de ouder(s) kan een negatieve invloed hebben op de pijn en de angsten bij het kind. Miskennen ook de ouders hun waarde en weigeren zij te luisteren naar hun diepste innerlijke zelf ? Oorsuizen

Opgesloten in je eigen negatieve gedachtewereld. Valse trots; je duwt anderen van je af. Weerstand, koppigheid, angst om naar je diepste zelf te luisteren, om naar wijze en mooie waarheidlievende boodschappen te luisteren. Jij fixeert je liever op het duistere van de wereld, op de ‘zonden’ van de anderen, op het geroddel in de blaadjes, op vreemde zaken die vér van je af liggen, zo meen je… in feite gaat het om een weerspiegeling van je eigen pessimistische levensvisie, van jouw donkere leegte, van de angsten. Jij klampt je vast aan het duistere, het lagere.
Jij leeft niet echt hier-en-nu in de realiteit: jij leeft in een erg subjectieve gedachtekring ‘Ik weet het toch best’; jij zet jezelf gevangen in je bevooroordeelde verbeeldingswereld. Misschien ontmoet je wel spitsbroeders, sekteleden of roddelgroepen, waarbij graag bekrompen, donkere zaken op de toog worden gegooid.
Jij botst met anderen; jij bent niet helemaal eerlijk tegenover jezelf.
Jij loert naar het duivelse, jij smeedt geheimzinnige plannen in je hoofd, jij vecht tegen je eigen waangedachten, jij denkt je op het kwade te moeten voorzien. Jij gluurt met een zekere hardheid in gedachten naar datgene wat onfris ruikt, jij vult je eigen leegte op met duistere waandenkbeelden. Jij vliegt van hier naar daar met je gedachten, maar gevoelsmatig ben je hoekig en koud, verwarm jij jezelf met het vuur van ‘vreemde zaken’.
Jij bijt je vast in het andere, in het donkere; jij verhindert jezelf om soepel en blij vanuit je hart te leven. Jij gelooft niet in vreugde, in de zon, in geluk. Vaal gaat het hier om heel duistere onbewuste sferen en verwachtingen…

Opvoeding en indoctrinatie, religieuze bekrompenheid en vooroordelen: bouw jij je leven op dit onecht gezag? Keer je nu in alle eerlijkheid naar het goddelijke gezag diep in jezelf en luister naar je innerlijke wijsheid. Laat je niet langer onbewust manipuleren door benauwende levensfilosofieën die geen respect hebben voor elke mens op zich, die de mensheid indelen in categorieën wit en zwart.
Kijk naar jezelf, sta hier-en-nu met beide voeten op de grond en word nuchter: leg je fantasie aan banden. Blijf aanwezig bij de realiteit en ontdek nu het mooie in jezelf, in het leven. Het kwade in de wereld is slechts het gevolg van een tekort aan inzicht. Wanneer jij je richt op het duistere of datgene wat jij als duister veroordeelt duidt dit erop dat jij niet echt gelooft in die kracht van goedheid in jezelf. Heeft men je wijsgemaakt dat de mens ‘slecht’ is en dat jij hiervoor moet opletten? Dan zal jij op de loer liggen, dan zal jij het kwade in de wereld versterken, omdat ook jij je erop concentreert.
Echter, durf jij de liefde en de ware levensvreugde, lichtere verwachtingen i.p
v. angsten in je leven toestaan, dan draag jij je steentje bij aan het opbouwen van een nieuwe aarde. Sta licht en vreugde toe in je leven!
Laat die weerstand varen tegenover je innerlijke Zelf, bouw je leven niet op duistere vooroordelen; erken het mooie in jezelf en in de anderen; geef je over; buig een keer soepel door in plaats van alles op eigenzinnige, kortzichtige wijze ‘best’ te weten, want jouw oordeel is niet op een ware basis gebouwd. Luister niet langer naar destructieve invloeden uit je opvoeding, maar stel je open voor de verscheidenheid van mensen; elkeen heeft zijn verhaal. Geen gezag, geen systeem, geen wet buiten je heeft de waarheid in pacht. Luister naar je hart en gluur naar het mooiste in ’t leven.
Breek die koppige eigenzinnigheid, wordt flexibel en zachter; richt je binnenwaarts en speel geen rechter.


Middenoorontsteking Otitis media

Een angstige vlucht uit de harde wereld. Gevoel van psychisch gewurgd te worden, beperking en frustratie, machteloosheid en kwaadheid.
Men ervaart een geweldige druk op het hoofd, men voelt zich beknot, kinderen voelen zich ingeperkt of angstig onder invloed van ouders die zelf met angsten worstelen en zichzelf inperken.
Innerlijk voelt men zich klein, teer en zacht, maar men ontvangt zowel uit de herinneringen aan het eigen verleden (dit of een ander leven) als uit de onmiddellijke omgeving duisternis in plaats van licht, vergiftigde gedachten i.p.v. vreugde, doodsgedachten i.p.v. leven, angstig vastklemmen i.p.v. liefde, kilte i.p.v. warmte. Het kleine zachte wordt vergiftigd met kwade en donkere gedachten.
Men trekt zich vaak terug in een eigen droomwereld, waar alles sprookjesachtig mooi is, waar de tijd niet bestaat, waar geen beperkingen meer zijn. Een afwezigheid, een zweven, om problemen en angsten te ontvluchten; men trekt zich terug in een geïsoleerd heiligdom. De lichtste, mooiste filosofieën in een hoog bewustzijnsniveau, wat door anderen meestal niet wordt begrepen, wisselen af met de duistere doodssferen.

Een kind wordt vaak geconfronteerd met ouders die zelf afgesneden zijn van hun goddelijke levende zelf, waardoor angst en dood de kop opsteken. Het kind ervaart een zacht licht – diep in zichzelf, maar wordt geconfronteerd met de zwarte invloed van buitenaf en zal zich afsluiten. Angstige gedachten zullen gejaagd door zijn hoofdje spoken, hogere energieën worden opgepot en mogen niet vrij bestaan.
Zijn ouders vertrouwen hun eigen aard niet: het kind zal ook zijn natuur wantrouwen. Ook diepzittende, akelige herinneringen, uit een ververleden, kunnen weer naar boven komen in confrontatie met beklemmende situaties nu.
Men kan zichzelf meeslepen in gedachtestromen zonder eind, men zoekt verwoed naar antwoorden op levensvragen, men laat zich onbewust meestromen met eindeloze dromerijen of filosofieën, maar men verwijdert zich te sterk van het aardse hier-en-nu, men staat niet stevig met beide voeten op de grond.
Een innerlijke boosheid, een onmacht, omdat men zichzelf niet ten volle durft te beleven, omdat men de eigen energieën tegenhoudt, veelal onbewust, omdat de omgeving geen klankbord kan zijn, of uit angst niet goed genoeg te zijn zoals men is.

Het verleden oververven en nieuw beginnen : geloven in de liefde in de hoogste gradatie. Zelf vastberaden je leven in eigen hand nemen om niet meer los te laten. Trots zijn op je aardse bestaan, je eigenwaarde beseffen als unieke mens. Je spontane aard, je gevoelens, je mooie energieën niet tegenhouden. Ouders moeten beseffen dat kinderen een boodschap, een wijsheid kunnen dragen: beknot het eigene en de grootsheid van een kind en zijn innerlijke wijsheid niet. Dring het je angst en onzekerheden niet op.

Laat het licht van bewustzijn doorbreken in de menswording en produceer, creëer een leven vol vreugde en liefde. Laat blije gedachten het donkere hoofd uitzuiveren. Voel je veilig in je aardse bestaan, op basis van jouw diepste innerlijke zelf. Vlucht niet in een verwarde gedachtewereld, maar trek alle bewustzijnskrachten, al je diepste gevoelens naar je lichaam en laat die gelukssferen vanuit je spontane, levende, speelse zelf jouw lichaam doordringen; duw die leugen van angst weg uit je oor, kom open naar buiten toe en verkondig luid aan je omgeving de ware boodschap: dat angst, dood en verdriet een spijtige herinnering zijn aan het onbewuste bestaan van de mensheid; dat elk mens in staat is om zelf
bewust zijn leven te scheppen, eindeloos en in vreugde! Open je oren en neem je verantwoordelijkheid op om de wereld op een hoger niveau te tillen.

 

Prop in het oor; te veel oorsmeer

Jij hebt pijn, je tracht je te verweren. Enorme angsten, bang voor scherpe contacten, voor kwetsende woorden van mensen waar jij je aan hecht. Jij voelt je te klein, te afwezig, je bent te veel ‘geest’, te weinig hier in je lichaam. Je krijgt geen greep op het nieuwe en je zou het oude moeten loslaten. Je ziet niet helder, je laat je te veel leven. In verbeelding zou je stoer ten strijde trekken, bouwend op eigen gezag, maar jij weigert je gezag te erkennen, net zoals jij kwaad nee roept tegen gezag boven jou.
Een afsluiten, een vastzitten, een verzet tegen de buitenwereld. Je houdt veel vast met je gevoelens, je verlangens, je gedachtes. Jij wil te veel grijpen en omvatten; een boze machtsdrang, maar jij voelt je machteloos! Enerzijds klamp jij je vast aan anderen, in verwarring, anderzijds wil jij je losvechten uit deze afhankelijkheid; jij laat je doen, en dan voel jij je gemanipuleerd. Jij zuigt de andere naar je toe, dan weer zou je hem verontwaardigd en kwaad wegduwen. Agressieve gevoelens zoeken een uitweg. Jij voelt je gedwongen tot, gevangen in, vastzittend, en jij ontwikkelt hiertegen enorme energieën van verzet.
Krachtige creatieve energieën blijven onbenut, met frustratie als gevolg.
Onbewuste, primitieve krachten vragen om een doorbraak, om een omzetting in actie en creativiteit, maar jij gaat niet zelfbewust door, jij kropt deze krachten op, jij leeft je niet echt uit.
Jij voelt je onbegrepen, als kind door je moeder, als partner door je gelijke; jij sluit je oren voor ruzies of onenigheden; jij gaat niet akkoord met datgene wat rondom jou gebeurt, jij maakt je kwaad op je naasten die volgens jou de oorzaak zijn van de toren van Babel. Een zelfdestructie, een afsluiten in boosheid, een koppig verzet, een opstand tegen een voor jou onduldbare situatie, ‘ik wil niet meer verder zo’, een zich verongelijkt voelen. Een innerlijke drang tot zelfbevrijding.

Laat de negatieve gevoelens en gedachten ontsnappen! Richt je aandacht naar jouw waardevolle inhoud. Hou je creatieve energieën niet langer tegen en produceer, wees vruchtbaar en laat het duistere uit je los. Grijp alle macht in jezelf, groei in zelfbewustzijn, maar laat anderen los. Ga door zonder aarzelen, stel je zelfstandig op en luister naar je innerlijke stem: ontvouw jouw specifieke mogelijkheden, richt je blik naar jouw inhoud en grijp niet naar datgene wat buiten je ligt. Stel je in liefde open naar jouw inhoud, transformeer primitieve krachten in creativiteit. Vrede en harmonie vind je diep in jezelf! Zet agressieve krachten om in actieve zelfverwezenlijking. Isoleer je niet van je naasten, maar spreek openlijk met hen en uit je gevoelens. Aanvaard jouw groeiproces en forceer niets. Erken jouw waarde als mens en voel je welkom.

© Christiane Beerlandt 1993

Bron: http://www.home.zonnet.nl/julia-boulanger/Zelfbevrijding/Oren.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prachtig om te lezen en mee te nemen voor jezelf wat oren en hun kwalen kunnen betekenen.

Zelf mag ik hier heel veel aan hebben met mijn bijzondere super oren die al een lange weg hebben afgelegd.

Advertentie

2 gedachten over “HET OOR, HET GEHOOR

 1. Poeh…hier ist nogal eens tobben met mijn oren en tegelijkertijd ook veel minder dan in mijn jeugd. En ook onze dochter heeft er met regelmaat last van gehad, van een loopoor. Ik ga er nu ongetwijfeld anders naar kijken… Dank voor het delen! Liefs!

  Like

  1. Geef mij maar een handje Sandra, vanaf mijn 6e jaar al aan het tobben met oren en operaties. 14 jaar terug een tumor in oor en hoofd weggehaald. Heden vandaag weer infecties.

   Dat had ik zelf ook lieverd, na deze tekst er anders tegenaan gaan kijken 😉
   Sterkte je oren en die van je dochter.

   Graag gedaan 🙂
   Liefs

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.