Gevoelens in dromen


 

De gevoelens die je ervaart in je dromen zijn geen soort symbolen voor iets anders, maar ze zijn een werkelijke weerspiegeling van je ware gevoelens van overdag. Overdag kan je bepaalde gevoelens misschien nog gedeeltelijk of volledig verdringen, maar als je droomt dan valt je bewuste verdedigingsmechanisme uit en kunnen dieper liggende emoties opduiken.

Gevoelens in je dromen kunnen je helpen om overdag beter om te gaan met schuldgevoelens, een depressie of andere complexe emoties. Negatieve emoties komen twee keer meer voor in dromen dan aangename emoties. De meest ervaren emoties in dromen zijn angst en extreme bezorgdheid, gevolgd door woede, verdriet, pijn, frustratie en jaloezie. Als je wakker bent, besef je dat dit allemaal onwaardige gevoelens zijn en durf je ze niet vrijelijk te uiten. Dankzij je dromen ontdek je dan jezelf en je eigen zwakheden. Je dromen zijn een soort van uitlaatklep voor je opgekropte gevoelens.

Je kan ook proberen om je emoties van overdag te beïnvloeden door meer controle te verkrijgen over de emoties in je dromen en zo de droomwereld als een psychische opkikker te gaan gebruiken. Zeg gewoon tegen jezelf voordat je gaat slapen dat je vannacht fijne, opwindende, vrolijke, gelukkige dromen zult hebben en dat je de volgende ochtend opgewekt zult wakker worden. Deze strategie kan immers een duidelijk effect op de inhoud van je dromen hebben als je ze elke avond voor het slapengaan toepast.

Gevoelens in dromen kunnen even sterk zijn als diegene die je in je wakkere leven ervaart waardoor je hun intensiteit nog steeds kan voelen nadat je ontwaakt bent. Ze kunnen er zo voor zorgen dat je opgewekt of erg somber aan je dag begint. Vaak leunen je gevoelens in je dromen ook meer aan bij de gevoelens die je ervaarde in je kindertijd; ze zijn eenvoudiger en niet altijd logisch.
Door aandacht te besteden aan je droomgevoelens kan je toch heel wat te weten komen over wat je van slag maakt of motiveert in het leven. Soms zijn het kleine, intieme dingen die jou van streek kunnen maken in je dromen.

 

Emoties in alfabetische volgorde:

 

Aangeschoten

Als je droomt dat je aangeschoten bent dan geeft dit je zorgeloze karakter en joviale houding weer.
Als je droomt dat de andere mensen in je droom aangeschoten zijn dan betekent dit dat je voorzichtig moet zijn met wie je omgaat, want hun handelingen kunnen op jouw persoonlijkheid een blijvende indruk achterlaten.

 

Afgunst

Als je droomt dat je afgunstig bent op andere mensen dan vertegenwoordigt dit je gevoelens uit je wakkere leven die zijn overgekomen naar je dromen. De droom kan je inlichten over je onbewuste gevoelens tegenover iemand.
Als je droomt dat andere mensen afgunstig zijn op jou dan wijst dit er op dat je een hoge dunk van jezelf hebt. Je eist respect en krijgt het ook van anderen; je voelt je alsof je aan de top van de wereld staat.

 

Afkeur

Als je droomt van afkeuring dan geeft dit aan dat je een bepaald aspect van jezelf negeert of verwerpt. Het kan ook representatief staan voor je gevoelens van eigenwaarde en voor het feit of je geaccepteerd wordt door anderen.

Afschuw

Als je droomt dat je iemand verafschuwt, dan suggereert dit je afkeer voor een bepaald persoon in je wakkere leven. Je vindt dat die persoon zich helemaal niet eervol heeft gedragen.
Als je droomt dat anderen jou verafschuwen dan symboliseert dit je goede bedoelingen tegenover anderen die in egoïsme zullen omslaan.

Afwijzing

Als je droomt dat je iets of iemand afwijst dan geeft dit aan dat jij je wil ontdoen van bepaalde gevoelens of situaties. Ook kan het aangeven dat je weigert een situatie te aanvaarden die je werd opgelegd en opgedrongen.

Als je droomt dat je zelf afgewezen wordt dan duidt dit op een gebrek aan eigenwaarde en op vervreemding van anderen. Je kan zo aangenaam overkomen aan anderen en zo tegemoet gaan aan al hun wensen en eisen dat je gevoel van eigenwaarde verloren gaat. Probeer wat assertiever te zijn en ook eens ‘neen’ te zeggen tegen anderen. Als je wordt afgewezen door een minnaar suggereert dit dat je een deel van je eigen persoonlijkheid verwerpt.

 

Agressie

Als je droomt dat je agressie vertoont in je droom dan duidt dit vaak op onderdrukte seksuele behoeften. Ook kan het een weerspiegeling zijn van een conflict in je wakkere leven.

Angst

Als je droomt dat jij je angstig voelt dan geeft dit aan dat je prestaties niet zo succesvol zullen zijn als je verwacht had. Je voelt je angstig op verschillende gebieden in je dagelijkse leven. De sleutel om je angst te overwinnen bestaat er in om je angsten bespreekbaar te maken en er openlijk komaf mee te maken.

Als je droomt dat je ergste nachtmerrie uitkomt dan symboliseert dit je weerstand om te veranderen. Je bent bang om de onbekende aspecten binnenin jezelf onder ogen te komen..

Bang

Als je droomt dat je bang bent dan wijst dit er op dat je aan jezelf twijfelt en gevoelens van incompetentie ervaart in je wakkere leven. Je voelt je misschien alsof je geen controle hebt over een bepaalde situatie. Woede vermomt zich vaak als angst, dus denk ook eens na over welke kwesties je boos bent overdag.

Bezorgdheid

Ook bezorgdheid die je ervaart in je droom is een weerspiegeling van de bezorgdheid die je ervaart in je wakkere leven. Misschien ontketenen onderdrukte gedachten, wrok, vijandigheid en onuitgesproken emoties je bezorgde droom. Deze droom wijst je er eveneens op dat je zaken en plezier op een rampzalige manier met elkaar mengt.

Boosheid

Als je droomt dat je vol boosheid zit dan wil dit jou er voor waarschuwen dat je verwikkeld zal worden in een verschrikkelijke en gespannen situatie. Diegenen die je liefhebt zullen je in de steek laten en teleurstellen. Het geeft ook aan dat hechte banden van weleer verbroken zullen worden. Je boosheid in je droom kan overgewaaid zijn vanuit je wakkere leven, maar je droom vormt een veiligere uitlaatklep om zo’n soort emoties uit te drukken. Misschien zit er onderdrukte boosheid en agressie binnenin je die je nog niet bewust erkend hebt.

Als je droomt dat anderen boos op je zijn dan geeft dit aan dat je moeite hebt om hun duurzame gunst en vriendschap te herwinnen.

 

Depressief

Als jij je depressief voelt in je droom dan verwijst dit naar je onvermogen om verbindingen te leggen. Je bent niet in staat om de oorzaken van je problemen en de gevolgen van je beslissingen in te zien. Mensen die overdag depressief zijn, hebben vaak ook depressieve dromen. Probeer er eens op te letten wat jou juist depressief maakt in de droom en hoe je een verband kan leggen naar je wakkere leven.

Emotieloos

Als je emotieloos bent in je droom dan suggereert dit dat jij jezelf afsluit van de mensen om je heen. Misschien verwaarloos jij je eigen gevoelens en zou je eens wat meer aandacht aan hen mogen besteden.

Extase

Als je droomt dat je extatisch bent dan voorspelt dit een gelukkig periode voor je waar jij je vreugde haalt uit andere mensen, uit vrienden of familie. Als de droom een beetje gestoord lijkt en jij je nog steeds extatisch voelt dan kan het zijn dat je verdrietig bent over een stukgelopen liefdesrelatie.

Frustratie

Als jij je gefrustreerd voelt in je droom dan vertegenwoordigt dit de moeilijkheden die je ervaart met het omgaan van een bepaalde situatie in je dagelijkse leven. Het kan een weerspiegeling zijn van je zorgen over de richting die je leven aan het uitgaan is.

Geërgerd

Als jij je geërgerd voelt in je droom dan betekent dit dat concurrenten jou proberen tegen te werken.

Gelukkig

Als je droomt dat je gelukkig bent, kan dit juist een compenserende droom zijn en het tegendeel aanwijzen. Misschien ben je zo verdrietig en gestresseerd in je wakkere leven dat je dit ’s nacht probeert te compenseren.

Honger

Als je droomt dat je honger hebt, verwijst dit naar een gevoel van onbehagen. Je hunkert misschien naar liefde, seks, macht, rijkdom, roem of erkenning in je leven. Wil je iets te bereiken waarnaar je al een tijdje verlangd hebt?
Je droom kan eveneens simpelweg betekenen dat je echt honger hebt wat dan daarin ook geopenbaard wordt.

Jaloezie

Als je droomt dat je jaloers bent op iemand anders dan betekent dit dat deze gevoelens vanuit je wakkere leven in je dromen zijn binnengesijpeld. Deze droom kan je onbewuste gevoelens van jaloezie onthullen ten opzichte van een bepaalde persoon.
Eveneens kan het je kwetsbaarheid en je angst voor intimiteit vertegenwoordigen. Probeer van jezelf te houden en jezelf wat meer te waarderen.

Kwaadaardigheid

Als je droomt dat je kwaadaardig bent tegenover anderen dan betekent dit dat anderen op je zullen neerkijken vanwege je driftbuien. Probeer je temperament onder controle te houden.

Als je droomt dat anderen zich kwaadaardig tegenover jou gedragen dan verwijst dit naar een onbetrouwbare vriend in je omgeving.

 

Liefde

Als je droomt dat je verliefd bent, suggereert dit dat er intense gevoelens vanuit je relatie in je dagelijkse leven naar je dromen zijn overgewaaid. Het houdt geluk en tevredenheid in met wie je bent en wat je bereikt hebt in het leven. Aan de andere kant krijg je misschien juist wel niet genoeg liefde in je dagelijkse leven. Van nature uit verlangen wij, mensen, naar het gevoel er bij te horen en aanvaard te worden.

Lui

Als je droomt dat jij je lui voelt dan betekent dit dat je een vreselijke fout hebt begaan op zakelijk vlak die zal uitdraaien op bittere teleurstellingen.

Als je droomt dat je geliefde lui is, betekent dat je veel wankele en onzekere liefdesrelaties zal doorspartelen.

 

Medeleven

Als je droomt over medeleven dan wijst dit er op dat het je aan die kwaliteit ontbreekt in je wakkere leven. Probeer wat meer sympathie te tonen aan andere mensen.

Melancholie

Als je droomt dat jij je melancholisch voelt dan verwijst dit naar teleurstellingen. Probeer te herinneren dat je niet altijd alles kan winnen. Al wat je kan doen, is leren uit je voorbije teleurstellingen. De droom kan een weerspiegeling zijn van hoe jij je voelt in je wakkere leven.

Als je een melancholische persoon in je droom ziet dan vertegenwoordigt die je onvermogen om met anderen een klik te voelen. Je voelt je afstandelijk en teruggetrokken.

 

Misselijk

Als jij je misselijk voelt in je droom dan betekent dit dat je lijdt onder een ziekmakende situatie of toestand waaruit je probeert te ontsnappen.

Nood

Als je droomt dat jij of anderen in nood zijn dan vertegenwoordigt dit je zorgen en verdriet in je wakkere leven. Maar je zal zien dat je zorgen ongegrond zijn; het zal allemaal beter uitdraaien dan je verwacht had. De droom kan je willen vertellen dat je niet zo somber hoeft te zijn.

Onthechting / onthouding

Als je droomt dat jij je onthecht voelt wat je gedrag betreft dan betekent dit dat je in een gênante situatie kan verzeilen in aanzien van diegenen aan wie je juist eervol wil verschijnen.

Paniek

Als je droomt dat je in paniek bent, dan wijst dit op een gebrek aan controle en macht in je leven. Misschien voel jij je hulpeloos in een bepaalde situatie of kan je maar geen duidelijke beslissing over iets nemen?

Paranoia

Als je droomt dat je paranoïde bent dan geeft dit je aarzeling aan om verder te gaan in een bepaalde situatie of relatie. Misschien ben je nog niet klaar voor die grote stap in je leven en word je overweldigd door angst en achterdocht?

Pijn

Als je droomt dat je pijn lijdt dan wijst dit op het feit dat je te hard bent voor jezelf met betrekking tot een situatie die je niet meer onder controle kon houden. Het kan ook een ware reflectie zijn van echte pijn ergens in je lichaam.

Schuldgevoel

Als jij je schuldig voelt over iets in je droom heeft dat betrekking op de manier waarop je omgaat met je successen en mislukkingen of je competentie en incompetentie. Je voelt je misschien alsof je jouw prestaties niet verdient of alsof je anderen hebt teleurgesteld.
Het is eveneens een symbool van negatieve en onderdrukte gevoelens die je over jezelf kan hebben.

Somber

Als je droomt dat je somber bent, geeft dit aan hoe pessimistisch je bent over de wereld om je heen en hoe je vindt dat alles verkeerd loopt.

Als je andere mensen somber ziet rondlopen in je droom dan verwijst dit naar onaangename metgezellen en situaties.

 

Toewijding

Als je droomt dat je toegewijd je overtuigingen volgt, dient de droom als een herinnering die je vertelt dat bedrog je niks oplevert in het leven.

Triest

Als je droomt dat je triest bent dan suggereert dit dat je moet leren uit je teleurstellingen en gewoon gelukkig moet zijn. Probeer niet te blijven hangen in het negatieve. De droom kan een weerspiegeling zijn van hoe jij je werkelijk voelt in je wakkere leven.

Trots

Als je droomt dat je trots bent dan geeft dit aan dat je de strijd moet aangaan tegen aanvallen gericht op je integriteit. Je zal uitgedaagd worden.

Als je droomt dat anderen trots zijn dan betekent dit dat je binnenkort uitgenodigd zal worden om deel uit te maken van een project of dat je toegelaten bent tot een groep.

 

Verdoofd

Als jij je verdoofd voelt in je droom dan wijst dit op ziekte en ongunstige omstandigheden wat je gezondheid betreft.

Verlangen

Als je droomt dat er naar je gesmacht wordt dan geeft dit aan dat je binnenkort misschien wel eens een huwelijksaanzoek zou kunnen ontvangen.

Als je zelf naar iemand verlangt dan voorspelt dit dat je vreugde en toewijding zal vinden bij je huidige geliefde.

 

Verlegenheid

Als jij je verlegen voelt in je droom dan wijst dit op verborgen zwakheden, angsten en een gebrek aan zelfvertrouwen. De droom kan ook suggereren dat jij je onzeker voelt over je seksualiteit.

Verleidend

Als je droomt van verleidingen dan betekent dit dat een jaloerse persoon je vrienden tegen jou zal proberen te keren en je zo veel problemen zal bezorgen.

Verliefd

Als je droomt dat je verliefd bent, betekent dit dat je persoonlijke verlangens en je verboden pleziertjes je in de problemen kunnen werken. Je zal door een schandaal verzwolgen worden.

Als je droomt dat anderen verliefd zijn in je droom, betekent dit dat ze jou zullen proberen te overtuigen om je in te laten met verboden pleziertjes en zo je eigen gevoel van moraliteit in de steek te laten.

Als je droomt dat dieren verliefd zijn, betekent dit dat jij je in zal laten met vernederende pleziertjes met immorele mensen.

 

Verraad

Als je droomt dat je verraden wordt, vertegenwoordigt dit je vermoedens over een bepaalde persoon, situatie of relatie. Deze droom komt vaak voor wanneer je gevoelens van onzekerheid de bovenhand nemen en je tegelijkertijd te maken krijgt met belangrijke verbintenissen in je leven.

Verrukking

Als jij je verrukt voelt in je droom dan duidt dit op een positieve en gunstige wending van gebeurtenissen en op veel gezelligheid.

Verschrikking

Als je droomt dat je volledig verschrikt bent in je droom dan wil de droom je waarschuwen voor verlies en teleurstellingen.

Als je anderen volledig verschrikt ziet in je droom dan betekent dit dat de ongelukkigheid van je vrienden ook invloed op jou zal uitoefenen.

 

Verstikkend

Als jij je verstikt voelt in je droom dan betekent dit dat jij je versmacht voelt door een bepaalde situatie of relatie in je wakkere leven. Het probeert je er ook voor te waarschuwen dat je huidige liefdesrelatie wel eens zou kunnen eindigen in een uiterst bittere split.

Verwarring

Als je droomt dat je verward bent dan kan dit je ware verwarde toestand van je geest reflecteren in je wakkere leven en de onzinnige gebeurtenissen in je droom. Probeer je aandacht te richten op dat element uit je droom dat jou het meest verwarde en tracht dit bijzonder symbool te analyseren.
Eveneens kunnen verwarde dromen betekenen dat je naar tegengestelde richtingen wordt getrokken of dat je niet meer weet welk standpunt het juiste is in een situatie.

Vijandigheid

Als je droomt dat er vijandigheid heerst tegenover jezelf dan suggereert dit dat je een situatie moet herbekijken of je morele kwesties moet overdenken.

Vredevol

Als jij je vredevol voelt in je droom dan duidt dit op een einde of besluit van een emotioneel probleem of innerlijk conflict. Het kan het einde van een cyclus en de rustpauze voor de start van een nieuwe poging aangeven. Het suggereert eveneens dat je een nieuw niveau van rust en stabiliteit hebt bereikt.
Ook kan de vredevolle stilte in je droom verwijzen naar de stilte voor de storm.

Vreugde

Als je droomt dat je vreugdevol bent dan geeft dit harmonie tussen geliefden en vrienden weer. De droom is een weerspiegeling van de wakkere toestand van je geest.

Vrolijk

Als je droomt dat je vrolijk bent of in vrolijk gezelschap vertoeft, dan drukt dit een tijd van aangename verbintenissen en winstgevende zaken uit.

Wanhoop

Als jij je wanhopig voelt in je droom dan betekent dit dat er jou vele ontberingen te wachten staan en dat je veel wreedheden zal ervaren op werkgebied.

Als je droomt dat anderen wanhopig zijn dan geeft dit aan dat een vriend of een familielid in de problemen zit en zich in een ongelukkige situatie bevindt.

Warm

Als jij je warm voelt in je droom dan wijst dit op voldoening en tevredenheid wat je prestaties betreft. Het symboliseert ook hoop en onvoorwaardelijke liefde.

Woede

Als je droomt dat je woedend bent dan betekent dit dat je slechte humeur en je negatieve uitbarstingen kunnen leiden tot het verlies van vrienden.

Als je anderen woedend ziet in je droom dan duidt dit op een slechte wending in je zaken en sociale aangelegenheden.

Als je droomt dat je geliefde woedend is dan wijst dit op een onharmonieuze relatie als gevolg van twijfels en misverstanden.

 Bron: http://www.droomboom.be/droomthemas_gevoelens.html

14 gedachten over “Gevoelens in dromen

 1. Nachtmerries had ik na mijn val heel erg , pffff . Zag mij steeds in grote plas bloed liggen en overal staken scherpe botten uit mijn lichaam . Mijn maatje had me gelukkig gevonden maar was zo in schok van mijn toestand dat die hard wegrende en niemand anders kwam naar mij omkijken . Zo wakker schrikken , was ook geen aardigheid maar na aantal dagen verdwenen die nachtmerries . Denk dat ik zelf in de knoop zat , hoe moet dat verder als ik niets kan , maakte me echt zorgen om mijn hondje , wat overigens zeer onterecht was , hij heeft het prima getroffen nu 😀 . Waar zouden we zijn zonder echte vrienden 🙂 . Fijne dag , liefs en knuf , X

  Like

  1. Dat kan niet anders ook Anja. Je dromen zeggen dat je na je val, je kracht bent verloren en bent/was overgeleverd aan jezelf en op jezelf aangewezen. Toen pas wist je eigenlijk hoe uitgeput en emotioneel gesloopt je ben geweest al een lange tijd, waarvoor je heb weg gerend omdat je het niet in zag. Door dat inzicht te beseffen ben je heel hard geschrokken. Je heb ook het gevoel om weer helemaal onderaan te moeten beginnen om weer vooruit te komen.

   Gelukkig heeft het niets met je hondje te maken. Wel fijn dat een echte ware vriend er voor je is in tijden van nood, die vind je niet gauw 😉

   Fijne dag, liefs en knuf terug X

   Geliked door 1 persoon

   1. Dacht al dat het zo iets was , vind het alleen nog steeds jammer dat ik niet naar buiten kan om te wandelen , keek er altijd zo naar uit maar goed , ik kom er wel , ook al gaat het langzaam vooruit 😉 . Ben heel dankbaar en trots op zo’n lieve vriend 🙂 . Fijne dag lieverd en bedankt voor je antwoord , ben er blij mee 😀 . Liefs , X

    Geliked door 1 persoon

    1. Het zal de tijd nog niet zin om zelfstandig te zijn. Misschien heb je nog iets af te maken 😉 Dat is altijd jammer dat je niet even lekker naar buiten kan, maar het zijt zo en niet anders helaas. Daar mag je zeker dankbaar voor zijn, een fantastische vriend met een goud randje. Liefs X

     Geliked door 1 persoon

     1. Weet ff niet hoe ik dit moet vertellen maar probeer het even . Ik had me voor genomen dat niemand of niets meer het recht had om mij op te sluiten . Nu gebeurde mij dat met die val en dan heb ik al zo iets , ben weer niet sterk genoeg , ze hebben me weer in hun macht ondanks dat ze dood zijn, ze zorgen gewoon weer dat ik binnen moet blijven . Mijn maatje heeft meerdere gouden randjes 🙂 . Hij is de man die ik ’s nachts toen naar ziekenhuis heb gebracht met die galaanvallen . Wij staan altijd voor elkaar klaar . Liefs , X

      Geliked door 1 persoon

      1. Ga even alleen naar je droom Anja 😉 Er is geen link met entiteiten of overledenen in je dromen geweest. Wel gevoelens waar je in principe zelf voor weg rent. Het is de confrontatie zijn met jezelf omdat je nu op jezelf aangewezen bent en niet meer de natuur in kan om te ontvluchten en je rust te zoeken. Je sluit jezelf innerlijk op in gevoel

       Wat is zwak? wat is sterk? Wie heeft jou in de macht als je het zelf niet toe laat. Zo moet je het niet bekijken. Ooit zelf een aantal jaren terug lastig gevallen door entiteiten die van alles met me wilden uitspoken, van seks tot en met keel dicht knijpen, tot ik me afsloot voor hen en daarna nooit geen last meer gehad van hen. Heb ze ook geestelijk los gelaten door er niet meer aan te denken of toe te laten. Voor echte zekerheid moet je echt in de goede richting uitzoeken. Niemand kan macht over je hebben dan alleen jij zelf. Begrijp je wat ik bedoel 😉

       Prachtig om zo’n vriend te hebben en er zijn voor elkaar, koester het. Liefs X

       Geliked door 1 persoon

 2. Ik heb een droom gehad dat er iemand naar me verlangt. Het was wel een persoon uit de serie spangalis op zapp, dat een beetje apart was want ik wilde die persoon helemaal niet! Maar ik heb net een maand geleden een relatie breuk gehad, en ik ben net pas over die persoon heen gekomen dat ik hem niet perse terug wil. In die droom wilde hij zijn liefde verklaren en gaf me een kus op mijn mond. Daarna zei ik ‘ik kan dit echt niet’, en liep vervolgens weg. Hij liep alsnog me achterna omdat ik over bomen heen moest stappen en omdat hij snel was was hij me net voor waardoor ik in zijn armen viel.
  Ik heb geen idee wat deze droom nu echt wil zeggen misschien kan iemand me helpen. 🙂

  liefs x

  Geliked door 1 persoon

  1. Hallo Laura, je droom:

   De bekende personage kan jezelf of je ex symboliseren. Misschien wil je geen relatie meer met je ex of jezelf en wijs je jezelf af.

   Verklaar zelf de liefde voor jezelf. Je ex wilt het goed maken met je , alleen wil je dit zelf niet meer. In je gedachten loopt hij je nog steeds na, het achtervolgt je steeds terwijl je het niet wilt. Stap over je obstakels heen zodat je verder kan met je leven. Pas op dat je niet weer ”valt” voor je ex of in zijn armen belandt terwijl je het niet wilt

   Warme groet
   Marianne

   Like

 3. Vannacht heb ik gedroomd over een collega van mij. Hij is een aantal jaar ouder dan dat ik ben en hij is geïnteresseerd in een relatie, ik heb hem laatst afgewezen omdat ik het gevoel had dat ik het niet moest doen. Ik heb nog wel gewoon normaal contact met hem, regelmatig. Nou heb ik vannacht gedroomd dat ik met hem in mijn armen in slaap viel en dat ik oprecht gelukkig was. Hij lag in mijn armen en ik kuste hem op zijn achterhoofd en nek, heel liefkozend allemaal. Nu ben ik heel verward. Kan iemand mij vertellen wat deze droom te betekenen heeft?

  X Fay

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.