De 7 wetten van de Reiki-genezing


 

                               De 7 wetten van de Reiki-genezing

1. Reiki wordt naargelang van de behoeften van het innerlijk kind op alle menselijke zijns-niveaus naar bestaande evenwichtstoornissen toegetrokken. Reiki kan nooit opgedrongen of tegen wil en dank ‘opgelegd’ worden. Het effect van Reiki is dus in hoge mate afhankelijk van het geloof of de wil van de behandelde persoon. Reiki is een ‘aanbod’ dat door de behandelde persoon in variërende mate met dientengevolge envenredige geneeskracht, ‘aangepakt’ kan worden, of ook niet. In mijn praktijk heb ik echter nog nooit meegemaakt dat het innerlijk kind van iemand geen Universele Levensenergie wilde accepteren. Het kan echter wel voorkomen dat de Reiki-energie geen toegang krijgt tot een deel van het lichaam, ziel of geest of pas na lange behandeltijd wordt ‘opgezogen’. Dit soort ontoegankelijke, afgesloten gebieden voelen tot aan dat moment koud aan of geven zelfs geen enkele reactie.

Waarvan hangt het nu af of het innerlijk kind bereid is om gebruik te maken van Reiki? Ten dele van het directe nut dat het eraan denkt te hebben bij het genezingsgsproces. Met andere woorden, het hangt er vanaf in hoeverre in de bestaande omstandigheden zijn behoeften aan bevrediging vervuld worden. Iedere ziekte heeft voor de zieke persoon immers een diepe betekenis en biedt hem een kans om zijn bewustzijn te verruimen en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het innerlijk kind wil een toestand van evenwicht scheppen, hoe wankel dat verder ook mag zijn, om zo in staat te blijven tot handelen. Ziet het innerlijk kind op enig moment geen mogelijkheid om een of meer genoemde functies te bevredigen, dan zal het niet bepaald aan het genezingsproces meewerken.

Verder is vertrouwen in de persoon die de Reiki-behandeling uitvoert bijzonder belangrijk; men moet vrij zijn van angst en zich geborgen voelen en het idee hebben dat men in de therapeutische relatie geaccepteerd wordt. Dit geldt natuurlijk ook voor iedere zelfbehandeling. Voelt het innerlijk kind steeds weer dat het door het middelste zelf wordt afgewezen, zodra het blijkt geeft van zijn behoeften van zinnelijkheid, spelen, levensvreugde, genot en dergelijke, dan zal het niet zonder meer zijn ‘zwakke plekken’ (overgevoeligheid, onzekerheid en kwetsbaarheid) prijs geven. Ook in dit geval zal eerst een nieuwe, op vertrouwen gebasseerde relatie tot stand moeten komen, voordat Reiki met een toenemende intensiteit dor de totale mens toegelaten wordt. En bovendien moet er ook met de omgevingsfactoren rekening gehouden worden. Hoe meer prikkels op de cliënt worden afgevuurd, des te onaangenamer hij zijn behandeling zal vinden en des te minder zijn innerlijk kind voor Reiki zal openstellen. Op de grond van deze drie factoren kunnen we de volgende regels voor de praktische toepassing van Reiki formuleren:

Hoe oppervlakkiger ziekten in de spyche van de ziekte mens geworden zijn, des te sneller en zekerder ze met Reiki genezen kunnen worden.

Voor de succesvolle behandeling van diepgewortelde ziekten moet het lichaamsbewustzijn sterk overtuigd zijn van de doeltreffendheid van de genezing; het moet erin geloven dat de behandeling in het licht van zijn behoeftebevrediging een verbetering betekent of op zijn minst de totale situatie kan stabiliseren.

2. Reiki werkt niet rechtstreeks op het lichaam in, maar stimuleert het er enkel toe zijn natuurlijke functies weer zo goed mogelijk te vervullen. Reiki is in wezen dus geen energie in de normale betekenis van het woord, omdat hij geen specifieke kwaliteiten heeft zoals yin of yang en niet aan bepaalde chakra gekoppeld kan worden. Reiki is niet polair en vertegenwoordigt eerder een ‘stuk informatie’ (‘impuls’), die in laatste instantie het beste kan worden omschreven met ‘bevordering van de levendigheid’. Daarom is het van succesvole toepassing van Reiki niet nodig om bij de behandeling van lichaamsdelen de handen in polaire posities te plaatsen. Reiki heeft met polariteit niets uit te staan.

Stilte, verbinding met mezelf, troost, verkwikking, hoop, geloof in mezelf, meer vertrouwen in het leven zonder zonder me zorgen te maken over de dag van morgen, de dag erna, de toekomst.

3.Reiki stimuleert uitsluitend de vormen van lijfsbehoud en de ontplooiïngsmogelijkheden die bij het lichaam passen; Reiki werkt niet direct in op de stofwisseling of de psyche. Daarom moet men juist bij de chronische, grotere en in de geestelijke structuur gewortelde aandoeningen bovendien zorgen voor een input die de genezing en ontwikkeling bevordert; men moet dus zorg dragen voor een geschikte voeding, voor voldoende toevoer van water van een zo mogelijk goede materiële en energetische kwaliteit, voor leer- en bewustwordingsprikkels, die aan de bestaande toestand van de ziekte aangepast zijn, en voor de noodzakelijke psychische en lichamelijke stimulansen.

Ter verzekering van het succes van de totale behandeling, is het belangrijk om uiting te geven aan de eigen creativiteit en voldoende beweging te nemen om de stofwisseling te prikkelen. Het gaat derhalve om het zonder voorbehoud accepteren van onze eigen lichamelijkheid en en harmonieuze intergratie van geest, lichaam en ziel. Wandelen en ontspannen, ingehouden joggen zijn prima opties. Men dient slopende, inspannende, prestatiegerichte en eenzijdige activiteiten daarentegen vermijden.

4. Hoe sterker de ziekte in de psyche geworteld is, des te verantwoordelijker de zieke mens aan zijn genezing moet meewerken. Hij dient bewust de motivatie tot verandering te voelen en behoort op leren en flexibiliteit gericht te zijn. Veel spirituele tradities gaan uit van het volgende principe; de levensenergie stroomt in de richting van onze bewuste of onbewuste aandacht. Concentreert de zieke zich tijdens de Reiki-behandeling met zijn gedachten op een psychich-geestelijk of emotionele evenwichtsstoornissen en voelt hij de oprechte wens om deze stoornis constructief te genezen, dan wordt de Reiki naar de desbetreffende, geblokkeerde lichamelijke of energetische stoornissen toegetrokken en kan daar genezing en groei bevorderen.

5. Reiki werkt des te beter, naarmate er in het lichaam, geest en ziel meer vrije, levendige ruimte voorhanden is. Je zou kunnen zeggen: ” Met een volle hand kun je niets nieuws pakken”. Voor de Reiki-praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld holistische methoden uit andere geneeswijzen, zoals het wegnemen van remmingen, het gebruik van geneeskrachtige stenen, aromatherapie, ontspannende massages, uiterst nuttig zijn voor het scheppen van optimale voorwaarden voor de Reiki-kracht. Op geestelijk niveau kan bijvoorbeeld door het bewust laten varen van ideeën en menigen die de ontwikkeling remmen of door het bevorderen van een bewuste en eerlijke energieruil in het beroeps en privé-leven zeer veel ruimte worden gecreëerd. In deze context spelen ook het inlossen van karmische lasten door een bewuste energieruil, oefeningen in loslaten en verwerking van leed een belangrijke rol.

6. Iedere genezing door Reiki is een natuurlijk, totaal proces. Op psychisch niveau bestaat het proces uit drie stappen:

‘Waarheid’- de genezing zet in, wanneer men zich bewust wordt van eigen waarheid. Meestal gaat de ‘waarheid’ gekleed in angst, pijn en leed.

‘Liefde’- de keuze voor het leven en streven naar heelwording (‘eenheid’) betekenen vaak een ‘wisselbad’ van enerzijds vreugde, bevrediging, hoop en anderzijds onzekerheid, terugvallen in ziekte bevorderende gewoonte en teleurstelling. Geleidelijk aan leidt deze wisselwerking echter tot een almaar fijner geaarde en realistische instelling.

‘Inzicht’- inzicht of acceptatie zorgt uiteindelijk voor de doorbraak elementen van de persoonlijkheid die dan toe voornamelijk verwaarloosd of naar het onbewuste verdrongen werden, moeten op een constructieve en het leven bevorderde manier worden gebruikt.

De kracht van het weten Weten wat je bent Wie je bent Vol kracht En liefde

7. Wat definitief kapot is kan met Reiki niet genezen worden. In dit soort gevallen is alleen ondersteuning van de nog vitale lichaamsfuncties mogelijk, wat langs de de indirecte weg een positieve invloed heeft op het totale welzijn van de zieke. Dat betekent dat volledig afgestorven en lichaamsdelen ofwel helemaal niet hersteld kunnen worden of alleen binnen de mogelijkheden van het eigen regeneratievermogen van het lichaam. In een enkel geval kunnen de effecten van aangeboren misvormingen en genetische gebreken verzacht worden, maar volledige genezing is onmogelijk.

Dit betekent op energetisch niveau dat ook Reiki machteloos staat, wanneer de vibratie van het fijnstoffelijk-energetisch lichaam, of het etherisch dubbel, dat de fysieke, materiële structuur moet dragen, bijvoorbeeld door kanker zodanig aangetast is, dat de gezonde delen van het lichaam waar de harmonie verstoord is niet meer met levensbevorderende energiepatronen kunnen opvullen en regenereren.

Reiki kan in dit soort gevallen hoogstens het gevoel van vertwijfeling en zinloosheid wegnemen, het gevoel van vrede en verbondenheid met de scheppende kracht bevorderen en zo voorbereiden op een zacht en rustige dood.

Reiki funcioneert dus volgens de hier behandelde zeven wetmatigheden. Ter afsluiting wil ik benadrukken dat Reiki nooit evenwichtsstoornissen of ziekten kan veroorzaken. Reiki is in laatste instantie leven en liefde. Deze kwaliteiten kunnen nooit in te grote doses versterkt worden. Helaas hebben veel mensen die grote behoefte hebben aan liefde en leven, juist vaak ook grote angst hebben voor meer leven en liefde. Daarom zouden ze aanvankelijk afwerend op Reiki kunnen reageren.

Reiki is een hulpbron  Het is een prachtig geschenk die je aan jezelf en aan anderen geven mag.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.