Getallen in dromen


 

 

Naast de bekende gewone dromen met symbolen, zijn er ook dromen waarin getallen en cijfers in voort komen. Cijfers en getallen houden meer in dan dat we verwachten, ze kunnen een mooie wegwijzer zijn En daar gaat dit artikel over..

Ieder mens droomt, alleen niet iedereen onthoudt zijn/haar dromen. Over de symboliek van dromen is al veel geschreven, en vind je ook veel op internet terug. Wanneer men zelf niet uit droom komt of het niet begrijpt, kan men altijd een droomduider of droomanalyst raadplegen. Alleen zal iedere analyst ook weer een eigen interpretatie of uitleg aan de droom geven. Toch is het de dromer zelf die hun eigen droom het beste kunnen interpreteren wanneer je jezelf goed kent en je dagleven bewust leeft.

 

Zelf ben ik ook droomanalyst en toch vraag ik altijd graag aan een andere droomduider om meer helder -of duidelijkheid. Want tenslotte zien en weten 2 mensen meer dan één.

 

Naast de bekende gewone dromen met symbolen, zijn er ook dromen waarin getallen en cijfers in voort komen. Cijfers en getallen houden meer in dan dat we verwachten, ze kunnen een mooie wegwijzer zijn En daar gaat dit artikel over..

 

 

1.
Het getal ‘één’ symboliseert individualiteit en creativiteit.
De één staat voor begin- de start. Het cijfer één wijst op ongedeelde eenheid. Eén staat voor: ik ben, de eerste, de beste, de pionier. De één is onafhankelijk, beslist zelf en bepaalt het eigen lot. Soms wijst de één op eenzaamheid. Het is ook mogelijk dat de één wijst op de noodzaak om meer individualiteit te tonen, met andere woorden: ‘Durf meer u zelf te zijn’.

 

2.
Het getal ‘twee’ staat voor balans, delen en communicatie. Het is de tegenstelling van -Jij en ik- Hij en Zij- positief en negatief- dag en nacht- licht en donker. Man en vrouw vormen een contrast, door geestelijke samenwerking ontstaat er evenwicht tussen twee eenheden. De ‘twee’ in dromen wijst er soms op om de relatie eens te onderzoeken. Onjuiste gedachten over tegenstellingen belemmeren samenwerking, vooruitgang en harmonie.
Het getal ‘twee’ staat voor mildheid, mededogen, hulpvaardigheid, intuïtie en samenwerking.

 

3.
Het getal ‘drie’ staat in het Christendom symbool voor de Drie- Eenheid. Tevens voor Energie, Wijsheid en Harmonie, eveneens voor Lichaam, Geest en Verstand. Drie is een krachtgetal zoals elk oneven getal en symboliseert eenheid en vrijheid van de geest.
Het staat ook symbool voor het Bewuste, Hogerbewuste, en Onderbewuste. De drie staat ook symbool voor het communiceren en belangstelling tonen voor anderen, het hangt nauw samen met binding en met het hart. Het suggereert compleetheid.

 

4.
De vier staat symbool voor de aarde, het leven en de natuur.
De vier staat eveneens, volgens de numerologische leer voor produktieve arbeid- het bouwen en vermeerderen.
Het getal vier staat voor in bedwang houden of beperking. Denk aan een vierkant of kader. De vier wijst ook op terughoudendheid en individualisme. Dus, de ‘vier’ vertegenwoordigt het systeem voor discipline, orde, verantwoordelijkheid en wet.
Negatieve aspecten van de vier worden veelal kenbaar gemaakt door opvallende behoeften aan stoffelijke geneugten van geld en goederen.

 

5.
‘Vijf’, vertegenwoordigt sensualiteit, en de vijf zintuigen. Dit getal staat voor vrijheid, communicatie en veelzijdige activiteiten. De vijf staat volgens de numerologische leer voor extrovert, naar buiten gericht, mededeelzaam, spreekvaardig, avontuurlijk en vindingrijk. Negatieve aspecten van de vijf kunnen zich uiten in impulsiviteit, sexuele escapades en overmatig gebruik van sterke genotmiddelen. Het verwijst bovendien naar je lotsbestemming en naar verandering. De vijf symboliseert het Goddelijke en het aardse aspect.

 

6.
Dit getal staat voor harmonie en evenwicht, liefde, naastenliefde en samenhorigheid. De zes staat, volgens de numerologische leer, voor het introvert zijn, het huwelijk, het gezin en de familie. Het staat eneneens voor de dienende en verzorgende beroepen. Het getal ‘zes’ is compassie, en symboliseert het vermogen om meer waar te nemen dan met de zintuigen. De zes staat tevens voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en rust. Voor het scherp analyseren en creativiteit. De negatieve aspecten van de zes uiten zich in koppigheid, zelfbeklag en jaloezie.

 

7.
Het getal zeven correspondeert met geestelijke ontwikkeling.
De zeven staat voor het verwoorden van geestelijke gedachten, het filosoferen, toewijding, mededogen, intuïtie en zuivering van aardse begeerten, (zich los maken van het materialisme).
De zeven, het getal voor de maan- symbool voor het onderbewuste. De zeven hoofdchakra’s, spirituele centra van de mens. De zeven dagen in de week. Zeven is een belangrijk getal in de bijbel. Het getal zeven staat voor ontwikkeling van de mens, om de zeven jaar vangt er een andere periode aan.

 

8.
Het getal acht staat voor leven en dood. Goddelijke macht en oneindigheid, daar de geest niet sterft doch zich alleen verplaatst naar een ander bewustzijnsniveau. Het duidt dus op groei door evenwicht. Evenals het getal vier drukt het de volmaaktheid van het bestaan uit. Het verdubbelt eigenlijk de kracht van de vier, welk ook symbool staat voor aardse en materiële zaken. Acht staat volgens de numerologische leer voor kracht, vitaliteit en sportactiviteiten, zakelijk inzicht, ambitie, discipline en doorzettingsvermogen.

 

9.
Het getal negen is net als drie en zeven een symbool van compleetheid, maar dan met betrekking tot je levensdoel en je lange-termijn-plannen. De negen is het hoogste cijfer in de reeks van de énkele getallen. De negen is tevens het laatste getal, waarna een andere cyclus aanvangt. Opgebouwd uit ‘3×3=9 is dit een krachtgetal dat staat voor het ontvangen van inzicht en streven naar volmaaktheid in Geestelijk en Spiritueel ‘ruim’-denken, filosoferen, intuïtie en het abstract denken, ontvankelijkheid, liefde en mededogen. Minder positieve aspecten van het getal negen betreffen de ‘ikzucht’, ongeduld en nervositeit.

 

10.
Met het getal tien begint een nieuwe cyclus,
dus een nieuw ontwikkelingsproces.

 De één staat voor het begin-de start. De nul achter de één, (de cirkel, zinnebeeld van oneindigheid). Nul is het symbool voor perfectie, zonder begin of eind. Het representeert God en je idealen. Het staat symbool voor Goddelijke Kracht en hoger bewustzijn.

 

11.
Het getal elf luidt een nieuwe tientallen-reeks in, een nieuw begin. Het getal elf is een krachtgetal met grote spirituele inhoud.
En staat voor Universele liefde, Altruïsme, Rechtvaardigheid en Evenwicht. Het getal elf is terug te brengen tot twee, (1+1=2). Het staat dus ook symbool voor twee individuele eenheden.

 

12.
Twaalf individuele krachten gebundeld tot één symbool: ‘Het Dozijn’. Volgens de oude geschriften werd Jezus te middernacht geboren. Door Zijn grote geestelijke kracht, liefde en inzicht waren er velen die zich om de Messias verzamelden waaronder de twaalf apostelen die, naar verluidde, ieder specifieke eigenschappen van de twaalf tekens van de dierenriem vertegenwoordigen.
Verder hebben we de twaalf maanden van het jaar.
De uitdrukking; ”t is vijf voor twaalf ‘, wil zeggen,’t is de hoogste tijd. Te twaalfder ure kan wijzen op het beëindigen van een levensfase.

 

13.
Het getal dertien symboliseert de dood, maar ook de geboorte van iets nieuws.

Het getal dertien kan verwijzen naar een hoger bewustzijn. Er waren twaalf apostelen- Jezus was de dertiende. Het getal dertien behelst sterven en wedergeboorte en is terug te brengen tot vier, 1 + 3 = 4. Dus, zie eveneens bij de uitleg van het getal ‘vier’

 

Bron: http://www.blog.seniorennet.be/

 

 

 

31 gedachten over “Getallen in dromen

 1. De betekenis van gedroomde getallen valt niet onmiddellijk te achterhalen en dikwijls moet bij de uitleg rekening gehouden worden met allerlei andere gegevens. De getallen kunnen immers betrekking hebben op hoeveelheden, rekeningen, cijfers of nummers, op een huisnummer, een jaartal, een datum, een telefoonnummer of het nummer van een bankrekening.

  Het onderbewustzijn herinnert ons met een getal vaak aan iets wat wij allang waren vergeten, maar heeft ook wel betrekking op heden en toekomst.

  Like

  1. Beste Marianne,

   Pas tegen de vroege ochtend ging ik slapen.
   Nu droom ik veel/ onthoud ik mijn dromen meestal.

   Ik droom regelmatig over liedjes, zelfs liedjes die ik naar mijn idee nooit of heel lang geleden heb geluisterd.

   Over cijfers droom ik zelden tot nooit, tot afgelopen nacht.

   Ik vroeg aan een man met wie ik laatst een leuk gesprek had in het echt, hoe laat het was ( we waren in onze droom blij dat we elkaar troffen ) hij zei 2:05 uur en zoende mij.

   In de zelfde droom zat ik met mijn ouders ( mij lieve vader is helaas al overleden ) in de trein. We moesten overstappen.
   Mijn moeder wilde nog even blijven zitten omdat ze dacht dat de trein waarin we zaten nog wel even zou blijven staan.
   Ik vroeg h
   aan de machinist hoe lang de trein nog zou blijven bestaan en deze zei 3 minuten.

   Dan droomde ik ook nog dat ik zwanger was ( ongewenst ) en dat ik per ongeluk niet zwanger was van de leuke man hier boven benoemd, maar door iemand waarvan ik dacht dat hij het was.

   Verder droomde ik nog over knaagdieren. Hamsters en cavia’ s waarvan de laatste meer leken op eekhoorns.

   Hopelijk kan u mij iets vertellen over dit alles wat ik afgelopen nacht heb gedroomd en zeker naar de tijden ben ik benieuwd.

   Hartelijk dank alvast.

   Like

 2. Beste Marianne,

  Zoals ik je laatst had verteld droomde ik over het getal 12. jij zei 1+2 = 3.
  Zo bereken je ook je geboortegetal e.d.

  Maar hoe kan het dat ik al ontzettend lang iets heb met de even getallen??
  De 2 4 6 en de 8. Dat heb ik al meer dan 10 jaar. Ik heb een vermoeden, maar ik zou dan paf staan. Destijds was mijn PIN van mijn telefoon 2 4 6 8.

  Met die getallen kan je een datum maken. Jij weet direct welke dat is 😉
  Graag hoor ik wat van je als je tijd en zin hebt om te reageren.

  Vriendelijke groet,

  Van een lieve ‘kraai’

  Like

  1. Beste G…
   Dat klopt, wanneer men niet uitkomt in het getal dat in dromen verschijnt, kan men de getallen boven de 10 vereenvoudigen naar een enkel getal. Misschien dat het dan een duidelijke boodschap is zoals in de tekst omschreven staat.

   Toch zijn deze getallen gelinkt, een geboortedag, huwelijksdag, overlijden, examen, gebeurtenis, trauma enz; Het zit allemaal verborgen in het onbewuste.

   Typisch dat je droomgetallen gelinkt zijn aan pin van je telefoon destijds
   Je getallen kunnen ook een datum zijn 2-4 -’68 of deze datum 24-6-‘8.
   Is er iets gebeurd of heeft plaats genomen op die dag?
   Het zijn ook 4 getallen die weer bij je persoonlijkheid passen, zeker de 4.

   Verder zou ik het ook ff niet weten, omdat ik niet alles weet 🙂

   Warme groet

   Like

 3. Hallo Marianne,

  Ik droomde echt over de 12. Alle getallen wat boven de 10 is, dat bij elkaar optellen totdat je maar 1 cijfer hebt? Wat betreft de 2 4 6 en de 8, ik heb een vermoeden waar dat aangekoppeld kan worden. Helaas zag ik het dan verkeerd, want jij kwam op een totaal andere datum uit dan ik had verwacht. Bij mij ging het om de datum 06-08-2004. Daar komen de even getallen in voor. En ik kan me die dag nog goed herinneren.

  Vriendelijke groet,

  ‘cijferkanon’

  Like

  1. Hey G..

   Mijn genoemde datum is geen interpretatie dan alleen een voorbeeld van een datum waar de getallen in voor komen. Net zoals je zelf 6-8-2004 aangeeft en deze dag in je geheugen staat, dan is dit de link met de getallen. En met je telefoon eerder.

   Nogmaals….getallen vereenvoudigen hoeft niet altijd perse, behalve wanneer er geen link kan zijn met meerdere getallen. Ook dan nog is de dromer zelf die zelf het beste de getallen kan interpreteren, omdat het in het onbewuste geheugen staat.

   Vriendelijke groet.

   Like

   1. Hallo Marianne,

    Vanochtend zag ik 8 eksters aan het ‘spelen o.i.d met een aantal kraaien. ik heb ze een paar minuten naar ze gekeken. Was leuk om te zien. Maar met name het aantal viel mij op. Ik ben gewoon me ding gaan doen en dacht aan die 8 eksters, direct daarna vloog een duif ongeveer 15 cm boven mijn hoofd langs. Op zich niks mis mee.

    Maar nu komt het beste Marianne: kort daarna kwam ik het getallenreeks 8888 tegen. Heel erg vreemd vond ik dat. Ik linkte dat aan die eksters.

    4 achten is voor mij iets nieuws. Ik kan dit op verschillende manieren bekijken.
    Maar hoe? Favoriete getal van mijn vader was een 4. Ik word binnenkort 32. 8+8+8+8= 32 3+2 = 5. Ik weet niet wat ik met die vijf heb, maar wel met de 4 en de acht.

    En ik manipuleer het absoluut niet. Op het moment dat ik dit typ, hoor ik heel vaak een kraai 3x ‘krassen’ Ik vroeg net in mijn gedachten: Mist mijn vader mij? Uiteraard weet ik het antwoord zelf wel. Maar die kraai gaat maar door. Ook zag ik net een schim zeg maar, een flits. En nee, ik zit niet in een psychose o.i.d. maar aan een bakje koffie. 🙂

    Wat betreft die 8888 hoor ik graag antwoord. Ik vroeg net in mijn gedachten of ik iemand telefonisch kan benaderen over kraaien. Er is vast wel iemand te vinden die dat weet. Die kraai gaat dan tekeer, maar die ‘krassen’ verschillen kwa tonatie, geluid en de lengte.

    Vriendelijke groet,

    G

    Like

    1. Hallo G..

     Hier staan eigenlijk alleen de getallen in dromen 😉

     De ekster staat symbool voor ontevredenheid en voor intelligentie (juist gebruik van). Ook als dief of babbelzieke dief heeft de ekster een symbolische betekenis.
     In China echter, zien ze de ekster als aankondiger van goed nieuws.

     Ik weet niet alles van getallen af, wel ga ik heel binnenkort een cursus Numerologie doen. Dubbele cijfers hoef je niet te vereenvoudigen tot één enkele cijfer wanneer deze geen betrekking hebben op je geboorte- naam -lot-levensbestemming- karma.

     Dit getal laat zich zien zoals het is 8888, ze kunnen inderdaad te maken hebben met je nieuwe levensjaar binnenkort, 32.

     Niemand weet beter als jij zelf het antwoord op je vraag. Zoek geen bevestiging, want deze heb je gekregen.

     Zelf zie ik ook schimmen, overledenen, alles buiten het aardse oog om, vind het dus niet raar wat je zag.

     Vriendelijke groet,

     Like

     1. Viervoudige getallen kan men ook in 2-en delen, dan kom je op 88

      De 88 is de trilling van de IK BEN – Aanwezigheid of Monade, de oorspronkelijke goddelijke vonk. Dit getal vraagt je om je met de eeuwige Liefde van je IK BEN – Aanwezigheid te versmelten.

      Like

 4. Ik heb jarenlang dezelfde nachtmerrie/droom gehad, een oudere clownesk achtige man , die continu op een dreigende toon tot 10 telde.. Ik werd dan helemaal in paniek wakker , maar bleef het tellen in mijn hoofd horen en als ik mijn ogen sloot zag ik die man.. Het was heel moeilijk om er uit te komen , omdat als ik wakker was ik het dus nog steeds hoorde. Ik heb m zeker 3 jaar maanden achter elkaar gehad en daarna nooit meer , maar blijf er aan denken. Heeft veel indruk op me gemaakt , en wil graag weten wat het eventueel heeft kunnen betekenen?

  Like

  1. Goedemorgen Michelle

   Personages die in je dromen voorkomen, zijn aspecten van jezelf. Zo kan de clownachtige man je wisselde stemmingen van emoties zoals lachen of huilen die weerspiegelen uit die dromende periode. Je stond in die tijd onder geestelijke spanning door gebeurtenissen die bij elkaar opgeteld, dreigend voor je aanvoelde.

   Bedankt om je droom te delen en je vraag te stellen.

   Like

  2. Michelle,
   Nu pas komt deze reactie tevoorschijn die ik niet eerder heb gezien, excuses hiervoor.

   Een clownsachtig persoon geeft je wisselende stemmingen aan, zo lach je en zo huil je.

   De tien betekent..
   De 1, een nieuwe start en begin voor jezelf.
   De 0, die altijd oneindig is zonder einde.
   Weet dat alles veranderlijk is en je altijd opnieuw kunt beginnen.

   Like

 5. Beste Marianne,

  ik heb een droom gehad met daarin het getal 108725. Moet ik ieder cijfer apart duiden? Hoe ga ik hiermee om? Graag advies.

  Like

  1. Hey Yvonne,

   Als eerste….is het volledig getal geen belangrijke data zoals een geboortedag?
   Een overlijdensdata van een persoon die je kent?

   De nul buiten gelaten omdat we deze niet mee rekenen
   18-7-’25

   Of een nummer in de loterij, bankrekening nummer

   In de numerologie tellen we alle cijfers bij elkaar op 1+8+7+2+5= 23….2+3=5

   Droomsymbool 5
   ‘Vijf’, vertegenwoordigt sensualiteit, en de vijf zintuigen. Dit getal staat voor vrijheid, communicatie en veelzijdige activiteiten. De vijf staat volgens de numerologische leer voor extrovert, naar buiten gericht, mededeelzaam, spreekvaardig, avontuurlijk en vindingrijk. Negatieve aspecten van de vijf kunnen zich uiten in impulsiviteit, sexuele escapades en overmatig gebruik van sterke genotmiddelen. Het verwijst bovendien naar je lotsbestemming en naar verandering. De vijf symboliseert het Goddelijke en het aardse aspect.

   Je kunt ook inderdaad iedere cijfer apart bekijken en tot een geheel voegen dat de boodschap vormt die je eventueel nodig hebt.

   Je ziet, alle kanten kun je uit, zoek voor jezelf wat het meeste aanspreekt of je gevoel zegt.

   Like

 6. Dromen betekenissen: Cijfers
  Als de dromer droomt over bepaalde cijfers, dan wil de droom iets duidelijk maken ten opzichte van de dromer. Het onderbewustzijn van de dromer reikt in de droom in feite de sleutel aan de dromer ten opzichte van een dilemma of een bepaalde kwestie waarmee de dromer mee te kampen heeft. Cijfers kunnen in dromen opduiken op diverse manieren. Ze kunnen bijvoorbeeld opduiken als de dromer bijvoorbeeld een bepaalde cijfer terugkrijgt voor een examen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een bepaald aantal mensen of identieke voorwerpen die zich in de droom van de dromer bevinden. De cijfers kunnen ook duiden op bepaalde data die betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de dromer. De bewustheid van de dromer kan bepaalde data hebben verdrongen, maar het onderbewustzijn heeft deze zogenaamde data toch nog onderhouden. Deze data kunnen variëren van verjaardagen, trouwdatum of andere speciale data.

  Betekenissen van cijfers in dromen
  Voorafgaand moet worden gezegd dat symbolen in dromen verschillende interpretaties kunnen hebben. Dit komt doordat elke dromer een andere persoonlijke situatie heeft. Daarnaast hebben deze symbolen in dromen vele betekenissen. Er bestaan geen eenduidige betekenissen of interpretaties van deze symbolen in dromen. Vele websites en auteurs van droomwoordenboeken spreken hierdoor elkaar vaak tegen. Hieronder worden de betekenissen van cijfers in dromen besproken. Aangezien de cijfers in dromen meerdere betekenissen hebben worden hieronder de meerdere betekenissen van cijfers in dromen weergegeven.

  Meestal worden alleen de eerste numerieke waardes (0-9) gebruikt bij het zoeken naar de betekenis van getallen uit meerdere cijfers. Het nummer 1973 zou het jaar 1973 kunnen betekenen. Je kan ook de waardes optellen totdat je één nummer ontdekt: 1973 => 1+9+7+3 => 20 => 2+0 => 2. Hieronder zie je de algemene droombetekenis van de eerste negen nummers.

  Interessant is dat oneven getallen over het algemeen als meer agressief worden beschouwd, terwijl even getallen als meer rustig worden ervaren.

  — Nul —
  Nul staat voor tijdloosheid, super-bewustzijn, eeuwigheid en absolute vrijheid. Het staat tevens symbool voor God.

  — Een —
  Dit nummer staat voor individualiteit, het ego, leiderschap, originaliteit, een nieuw begin. Het staat tevens voor een hogere spirituele macht.

  — Twee —
  Twee duidt op balans, diversiteit, partners, de ziel en ontvankelijkheid. Het kan ook symbool staan voor dubbele zwakte of dubbele kracht. Er is dualiteit zoals in mannelijk en vrouwelijk, vader en moeder, ying en yang, enz.

  — Drie —
  Drie staat voor leven, vitaliteit, innerlijke kracht, iets volbrengen, verbeelding, creativiteit, energie en zelfonderzoek. Drie staat voor een trilogie, zoals bijvoorbeeld verleden, heden, toekomst of vader, moeder, kind.

  — Vier —
  Vier duidt op stabiliteit, fysieke beperkingen, hard werk en aardse zaken (als in de vier hoeken van de wereld). Vier staat ook voor materiele zaken. Je krijgt dingen gedaan.

  — Vijf —
  Vijf staat voor overtuigingskracht, spontaniteit, durf en actie. Dit nummer kan duiden op een aanstaande koerswijziging. Het is tevens de link tussen hemel en aarde.

  — Zes —
  Dit getal is een verwijzing naar samenwerking, balans, rust, perfectie, warmte, huwelijk, familie en liefde. Het duidt ook op huiselijk geluk.

  — Zeven —
  Zeven staat voor mentale perfectie, genezing, muziek, en het bereiken van een hoger spiritueel bewustzijn. Het duidt ook op excentriciteit.

  — -Acht —
  Dit nummer vertegenwoordigt de kracht van authoriteit, succes, karma, materiele welvaart, herstellen en rijkdom. Wanneer dit getal is je droom voorkomt moet je vertrouwen op je instinct en intuitie.

  — Negen —
  Negen duidt op volbrenging, dat je productief bezig bent, wedergeboorte en inspiratie. Je zoekt naar manieren om de wereld te verbeteren.

  Like

 7. Mijn dromen gaan meestal over grotere getallen bijvoorbeeld 18.000/19.000 en word dan midden in de nacht wakker en voel me dan erg misselijk en denk dan alleen maar aan cijfers alsof mijn hoofd gaat ontploffen, iemand info over dit ?

  Like

  1. Dromer…
   Getallen in dromen met veel nullen moet je eigenlijk duiden tot één enkel getal.

   Nullen hebben ook waarde al worden ze niet mee gerekend in getallen ..
   Nul staat voor tijdloosheid, super-bewustzijn, eeuwigheid en absolute vrijheid. Het staat tevens symbool voor God.

   In je dromen symboliseren de getallen dus 1+8=9
   — Negen —
   Negen duidt op volbrenging, dat je productief bezig bent, wedergeboorte en inspiratie. Je zoekt naar manieren om de wereld te verbeteren.

   en

   19 wordt 1+9=10 wordt 1
   — Een —
   Dit nummer staat voor individualiteit, het ego, leiderschap, originaliteit, een nieuw begin. Het staat tevens voor een hogere spirituele macht.

   Hopelijk kan je hier iets mee

   Like

 8. Vraag.. ik droom best intensief. . Zoals 3 zonnen in de lucht maar vaak ook over getallen nu kwam er afgelopen nacht 777 op huis nummer 7 .. in mijn droom reikte iemand mij een schaal aan met 777 erop en de persoon naast mij kreeg een schaal met 666 erop waarnaar ik in gevecht raakte met een demon voor het huisnummer 7 vele dromen zijn spiritueel… soms treedt hier slaapverlamming bij op

  Geliked door 1 persoon

  1. Hallo Arjan, bedankt om je vraag te delen.

   Het getal zeven correspondeert met geestelijke ontwikkeling.
   De zeven staat voor het verwoorden van geestelijke gedachten, het filosoferen, toewijding, mededogen, intuïtie en zuivering van aardse begeerten, (zich los maken van het materialisme).
   De zeven, het getal voor de maan- symbool voor het onderbewuste. De zeven hoofdchakra’s, spirituele centra van de mens. De zeven dagen in de week. Zeven is een belangrijk getal in de bijbel. Het getal zeven staat voor ontwikkeling van de mens, om de zeven jaar vangt er een andere periode aan.

   Omdat het 3x een 7 betreft, is de uitleg ook 3x zo sterk.De 7 is een zeer verbonden getal met het spirituele.Je voelt je veilig hierin en dat krijg je ook aangeboden (schaal)

   De 3 kan meerdere betekenissen symboliseren…Vader, Zoon en de Heilige Geest. Verleden, heden en toekomst.

   Er is een persoon in je leven je kent. Het is een persoon die uit een negatieve cirkel moet komen om omhoog te klimmen.

   De uitdaging van een 7 huis: voor iemand met materiële behoefte is dit geen geschikt huis. De energie van dit huis richt zich namelijk enkel op het spirituele vlak en niet het materiële. Ook als je op zoek bent naar een relatie is dit geen beste keuze, want de energie dwingt je jezelf af te zonderen en alleen te leven.

   Ook is er spanning en negativiteit rondom je (Demon) Dit kan ook een waarschuwing zijn dat je jezelf niet te veel toe moet staan en bij jezelf te blijven.

   Voor een artikel over slaapverlamming verwijs ik je naar dit artikel https://marreiki.wordpress.com/?s=slaapverlamming

   Warme groet
   Marianne

   Like

 9. Hallo Marianne,
  Ik hecht veel waarde aan mijn dromen. Meestal snap ik achteraf wat het te zeggen had. Na een hele poos van minder dromen, is het sinds kort weer meer.
  Vannacht droomde ik dat ik mijn buurvrouw met één van haar kinderen tegenkwam bij een soort van workshop. We kwamen in gesprek en op mijn vraag hoe oud ze eigenlijk was, antwoordde ze 23. Daarop vroeg ze naar mijn leeftijd en ik antwoordde dat dat zowat het dubbele was, 47
  Wat is vlgs jou hier de betekenis van?
  Bij de 23 moet ik ook steeds aan mijn Opa denken, die is al lang geleden overleden en hij was op 23 april jarig…..

  Geliked door 1 persoon

  1. Hallo Bianca

   Je droom:
   Probeer eens een gesprek met jezelf aan te gaan,je leert ervan om te communiceren met jezelf.
   Wees ook voorzichtig aan wie je informatie doorgeeft over jezelf, mensen kunnen meer met je informatie doen dan dat je zou verwachten.

   Het getal 23 zou inderdaad met je Opa te maken kunnen hebben, vooral als je gevoel het aangeeft.

   Dubbele getallen moet je vereenvoudigen tot een enkel getal zoals 23….2 + 3 = 5
   5.
   ‘Vijf’, vertegenwoordigt sensualiteit, en de vijf zintuigen. Dit getal staat voor vrijheid, communicatie en veelzijdige activiteiten. De vijf staat volgens de numerologische leer voor extrovert, naar buiten gericht, mededeelzaam, spreekvaardig, avontuurlijk en vindingrijk. Negatieve aspecten van de vijf kunnen zich uiten in impulsiviteit, sexuele escapades en overmatig gebruik van sterke genotmiddelen. Het verwijst bovendien naar je lotsbestemming en naar verandering. De vijf symboliseert het Goddelijke en het aardse aspect.

   47….4 +7 + 11
   11.
   Het getal elf luidt een nieuwe tientallen-reeks in, een nieuw begin. Het getal elf is een krachtgetal met grote spirituele inhoud. En staat voor Universele liefde, Altruïsme, Rechtvaardigheid en Evenwicht. Het getal elf is terug te brengen tot twee, (1+1=2). Het staat dus ook symbool voor twee individuele eenheden.

   Elf is dus een dubbel getal, tevens ook een Meestergetal
   11

   Deze energie geeft een les aan waarin je een moeilijke vaardigheid moet leren, je moet hem echt gaan doen, je ontkomt nu niet aan de les en je krijgt de hulp en de mogelijkheden om de les te vervullen.
   Maar wij mensen hebben keuze, en zeker met deze trilling kiezen we nog wel eens om hem voorbij te laten gaan en de makkelijke weg te kiezen. Heb je de les klaar dan kom je een balans tegen, een nieuwe balans harmonie.

   Aartsengel Jeremiël helpt je om door de moeilijke blokkades te komen en je overwinning te vieren.

   Warme groet
   Marianne

   Like

 10. Vannacht droomde ik het volgende:

  Ik was in een restaurant en keek in de menukaart.

  Ik zag gerechten met hond. Er stond ‘zoet liefdes vlees’ bij. Dit beviel mij echt niet.( dit komt misschien voort uit een programma op tv laatst, waar in een bepaalde cultuur honden vlees werd gegeten)

  Dus ik wilde liever een nagerecht en ik koos voor het ‘ tweelingziel’ toetje. Er stond 209 achter. Ik begreep het niet, maar de dame van het restaurant zei dat het nagerecht 7 euro kost en 2. 09 euro extra bij een 2de persoon.

  Ik vind het ook een rare droom, maar iemand een idee wat het zou kunnen betekenen?

  Alvast bedankt.

  Geliked door 1 persoon

  1. Hoi Dreamer

   Je droom:
   Je kunt je overweldigd voelt door de keuzes en mogelijkheden die je kunt maken in je leven. Misschien ben je op zoek naar meer emotionele bescherming, want op dit moment heb je misschien niet genoeg bescherming in het leven. Of je heb behoefte aan liefde van vrienden die je trouw zijn.

   Het stukje wat je op de televisie heb, heb je inderdaad mee genomen in je droom.
   Voor jou zijn honden geen dierlijk vlees, maar een vriend waar je zoete liefde van krijgt.

   Een ‘’tweelingziel’’ op het toetje symboliseert je andere Zelf. Je wilt graag een beloning voor het goede werk dat je goed gedaan heb Het is niet de bedoeling dat je extra geestelijke energie gaat betalen ten koste van jezelf.

   Het getal zeven correspondeert met geestelijke en spirituele ontwikkeling.
   Het filosoferen, toewijding, mededogen, intuïtie .

   2+9 zijn samen het Meester getal 11.
   Een droom over het getal elf geeft een bijzondere combinatie aan tussen één en één; het vertelt je dan vaak over een negatieve ervaring. Je kunt last hebben van obstakels, moeilijkheden, inspanning en lichamelijk zware arbeid. Een andere uitleg is het ervaren van innerlijke tweestrijd en twijfels

   Warme groet
   Marianne

   Like

   1. Beste Marianne,

    Allereerst wil ik u danken voor de analyse van mijn droom, dit waardeer ik zeer.

    Ik droom vaak en veel, en vind het altijd leuk de betekenis te achterhalen. En alhoewel ik de meest vreemde dromen heb, vond ik deze wel heel raar. Ik schaamde me zelfs een beetje voor dat ‘ zoete liefdes vlees ‘

    Uw uitleg erover vind ik heel mooi en kloppend.

    Nogmaals mijn dank en ik zal het zeker nog een aantal keer over lezen.

    Hartelijke groet

    Geliked door 1 persoon

    1. Beste Dreams

     Met liefde en passie graag je droom uitgelegd.

     Voor wat je schamen wat je ziet of hoort in je dromen? Zo zie je dat het altijd iets anders betekent dan dat je zelf denkt.

     Vind het fijn dat je de uitleg mooi en kloppend vind, het is tenslotte je eigen droom 😉

     Je mag gerust je dromen delen als je zo veel droomt.

     Warme groet
     Marianne

     Like

     1. Beste Marianne,

      Met regelmaat word ik heel moe wakker.
      Ik ben dan die nacht meermaals wakker geworden uit een droom, die ik dan eerst voor mij zelf helder probeer te krijgen, alvorens ik weer in slaap van.

      Laatst had ik voor het eerst dat ik mij 2 ochtenden geen droom kon herinneren, ik voelde mij veel fitter, maar ook alsof ik gewoon een stuk geheugen kwijt was. Dat laatste was echt niet prettig.

      Ik droom over dingen die ik op tv zag of de problemen van een ander.
      Sommige dromen zijn werkelijk verschrikkelijk en ben ook wel eens in paniek of huilend wakker geworden.

      Mijn vader is door nalatigheid van het ziekenhuis overleden. Wij wisten niet eens dat mijn vader in het ziekenhuis lag en heb nooit afscheid kunnen nemen van mijn vader of hem kunnen bedanken dat hij zo’n geweldige vader was/is, toen hij nog leefde.

      Wel bleef ik mijn vader zien in mijn dromen, nog steeds, maar alsof alles normaal was ( dagelijks leven)

      Op een dag/ avond vroeg ik aan mijn vader of het mogelijk was hem een omhelzing te geven in mijn droom.

      Die avond zag ik mijn vader weer in mijn droom onder de normale omstandigheden.
      Ik zei tegen mijn vader ‘ pap dit is een droom en alles lijkt nu normaal, maar je bent overleden, blijf nou even staan zodat ik je kan omhelzen en danken voor alles’.

      Mijn vader bleef staan en ik deed wat ik mij voor had genomen. Ik gaf mijn vader een omhelzing en dankte hem en zei dat ik van hem hou.

      Ik ben zeer dankbaar voor deze droom.

      In 1996/1997 is mijn oma overleden.
      Ze kwam in mijn droom, heel helder, ze lachte hartelijk en zei mij tegen mijn moeder te zeggen ‘ kom op, met mij gaat het heel goed’

      Maar laatst iets akeligs.
      Ik werd wakker ( ten minste dat neem ik aan) en lag in mijn bed, ik voelde dat er iets naast mijn bed stond. Iets met niet de beste bedoelingen. Ik wilde het lampje naast mijn bed aan doen maar kon mij niet bewegen. Het leek alsof iets mij omlaag duwde op mijn bed, het voelde als een moment van verlamming. Ik was bang, maar zei zonder te praten dat ik nu echt veel te moe was voor dit.
      Toen kon ik mij pas weer bewegen en deed het lampje aan en viel weer in slaap.
      Toen ik sochtens wakker werd, was het lampje nog aan.

      Ik vond dit heel akelig.

      Ik wist en zag als kind heel veel dingen, maar heb nooit een begeleider gevonden. Wel mensen die dat aanboden, waardoor ik geen stap verder ben gekomen, maar wel geld lichter.

      Daarom waardeer ik des te meer dat u mijn droom belangenloos wilde uitleggen.

      Hartelijke groet

      Geliked door 1 persoon

      1. Beste Dreamer

       Toevallig vandaag een nieuwe post op mijn blog ”Bezoekdromen van overledenen” lees deze eens 🙂

       Zoals ik het lees, was het slaap verlamming, waardoor er ook paranormale verschijnselen ontstaan, zeker als je open staat voor andere dimensies. Op mijn website staan ook 2 artikelen over slaapverlamming http://www.lightangelmarianne.nl/?s=slaapverlamming

       Altijd oppassen met wie je in zee ga betreffende hulp. Charlatans maken je lichter terwijl eerlijke mensen je met liefde belangeloos helpen. Ook hierin heb je zelf een keuze…luister naar je gevoel en intuïtie.

       Met liefde je droom uitgelegd

       Warme groet
       Marianne

       Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.