Kundalini Yoga Numerologie


Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

Waar we de numerologie voor kunnen gebruiken, is voor het verschijnsel lichaam-geest complex, want dat kunnen we globaal beschrijven. Omdat alles met alles is verbonden wordt op het lichaam geestcomplex door de gehele manifestatie invloed uit geoefend.
Aan het lichaam-geest complex kunnen we wat doen, om het te ontspannen, te zuiveren.
Het praktische van de Kundalini Yoga Numerologie is, dat je zelf kan onderzoeken, door de sleutelvraag te stellen of op een bepaald gebied (een of meer van de tien lichamen) oefening nuttig kan zijn.
=================

KY numerologie beschrijving van de tien lichamen

Nummer omschrijving Kwaliteit sleutel zin sleutel vraag Guru

1 Ziele lichaam Nederigheid Creativiteit
Hart regeert het hoofd Voel ik me creatief? Leef ik vanuit het hart? Nanak

2 Negatieve rede Gehoorzaamheid Beheersing
Verlangend er bij te horen Kan ik vaststellen of er gevaar is in een situatie? Wat moet ik overwegen? Angad

3 Positieve rede
Gelijkheid Positiviteit Duivels of Goddelijk Sta ik open voor alle mogelijkheden die het leven aanbied? Laat ik deze toe in mijn leven? Amar Das

4 Neutrale rede Dienstbaarheid Mededogen Integratie Beker van Gebed Sta ik mezelf toe waar te nemen en te handelen vanuit innerlijke wijsheid? Ram Das

5 Fysieke lichaam ZelfopofferingBalans Leraar
Leraar / Balans (half man half God) Gebruik ik mijn kracht en eigendommen ten goede van allen? Arjun

6 Halo Gerechtigheid Bescherming Projectie Persoon in Gebed Ben ik in staat mijn doelen te realiseren? Doe ik dat met integriteit? Hargobind

7 Aura Mededogen Veiligheid Liefde Platvorm van Verheffing Voel ik me geborgen in universele liefde? Ben ik vastberaden in het verheffen van anderen zowel als mijzelf? Har Rai

8 Pranische lichaam Zuiverheid Energie Onverschrokken Zelfontplooiing Begrensd tot Onbegrensd Omarm ik onverschrokken het leven? Heb ik genoeg energie om mijn doelen te verwezenlijken? Har Krishan

9 Subtiele lichaam Kalmte Verfijndheid Meesterschap Meesterschap of Mysterie Ben ik verfijnd en gevoelig en kan ik doordringen voorbij oppervlakkigheid? Wat is het ECHTE doel in het leven? Teg Bahadur

10 Uitstralende lichaam Koninklijke moed Uitstraling Edel Alles of Niets Is mijn leven een voorbeeld van moed, vorstelijkheid en creativiteit? Gobind Singh

11 Alle lichamen Goddelijke visie Waarheid boven al Eeuwigheid Is mijn identiteit Sat Nam? Sta ik de oneindigheid toe door me heen te stromen? Siri Guru Granth

(De 10 Goeroe’s  van Sikhisme staan omschreven onderin dit bericht
Wat sikhisme betekent kun je hier lezen)

=========================================

KY numerologie analyseren van je geboortedatum

Uitdagingen Kwaliteiten
– +
Naar binnen gericht Ziel Gave
Pad
Naar buiten gericht Karma Levenslot

Zielen Nummer Gave Nummer
Geboorte dag. Stelt de verbinding met de ziel voor.Als het goed functioneert zal je onder stress in staat zijn in verbinding met je ziel te blijven. Innerlijke harmonie en vrede. De ziel is normaal de zwakke schakel tot het vinden van je ware zelf. Het ziele lichaam is de creatieve energie. Laat het hart het hoofd regeren.(Shakti Pad). De laatste twee cijfers van het geboortejaar. In dit leven door God gegeven gave. Een kwaliteit of kracht, waarop je kunt vertrouwen, dat hij moeiteloos voor je werkt. Het is een probleem als je de gave niet accepteert. Als de gave geaccepteerd is, kan de gave direct naar de ziel gaan en zal je positief naar buiten treden. (Sahaj Pad).

Karma Nummer Levenslot Nummer
Geboorte maand. Karma is je externe conflict in de wereld. Als het goed werkt zal je in harmonie zijn met je omgeving en je relaties. Harmoniseer eerst naar buiten toe. Met dharma (positieve richting) geen karma (Karam Pad). Geboorte jaar. Hoe mensen je zien in de gemeenschap en wat ze bij je zoeken. Iets wat je al vele levens hebt gedaan. Kan goed of slecht zijn, maar het is meestal een talent of een kwaliteit, die mensen in je zullen zien. (Saram Pad).

Pad Nummer
Komplete geboorte datum. Vervulling – levensdoel (goddelijkheid). Gebruik de sleutel kwaliteit als toets. (Sat Pad).

Herleid elk getal tot een nummer onder de 12, door de cijfers bij elkaar op te tellen. Voor voorbeelden zie onderstaande tabel:

Geboorte datum Ziele Nummer Karma Nummer Gave Nummer Levenslot Nummer Pad Nummer
25 November 1946 2+5=7 11 4+6=10 1+9+4+6=20=2+0=2 2+5+1+1+1+9+4+6=29=2+9=11
26 Augustus 1929 2+6=8 8 2+9=11 1+9+2+9=21=2+1=3 2+6+8+1+9+2+9=37=3+7=10
9 September 1954 9 9 5+4=9 1+9+5+4=19=1+9=10 9+9+1+9+5+4=37=3+7=10
11 November 1947 11 11 4+7=11 1+9+4+7=21=2+1=3 1+1+1+1+1+9+4+7=25=2+5=7
29 November 1947 11 11 4+7=11 1+9+4+7=21=2+1=3 2+9+1+1+1+9+4+7=34=3+4=7
31 december 1999 3+1=4 1+2=3 9+9=18=9 1+9+9+9=28=2+8=10 3+1+1+2+1+9+9+9=8
01 januari 2000 1 1 10 2 1+1+2=4
29 Juni 1956 2+9=11 6 5+6=11 1+9+5+6=21=2+1=3 2+9+6+1+9+5+6=38=3+8=11

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

KY numerologie De Vijf Nummers

Het Ziele nNummer

Het eerste nummer is de geboorte dag. Dit is je Ziele Nummer. De dag van de geboorte is gelijk aan je Ziel. Bijvoorbeeld, als je geboortedag 12 september is, dan is je Ziele Nummer 3.

Let op: een getal kleiner dat 12 wordt niet opgeteld!

Dit Nummer is je speciale spirituele lichaam dat de verbinding voorstelt met je Ziel. Als je er aan werkt en deze energie meester wordt, dan zul je onder stress in staat zijn direct met je ziel te communiceren. Stress is altijd betrokken bij je Ziele lichaam.; het is één van de belangrijkste dingen om te overwinnen in je leven.

Verlatenheid is de hoofdreden van alle psychologische trauma’s die je ooit hebt gehad. Het gevoel van verlatenheid is de hoogste berg, die je moet beklimmen, anders zou je Ziel niet belangrijk zijn. De Ziel is je enige vriend.

De Ziel wordt gekenmerkt door Diepe Innerlijke Vrede – je kan in jezelf naar binnen gaan en het is daar volkomen vredig. Karma is naar buiten gericht, de Ziel is naar binnen gericht. Vrede is de queeste ( heilige zoektocht) naar beide – een harmonie.

De Ziel is gewoonlijk de zwakke schakel die je afhoud van het vinden van je ware zelf.

Je Ziele Lichaam is je creatieve energie, het is de Schepper in jou. Het is het conflikt tussen het hart en het hoofd. De sleutel is te leven vanuit je hart. Laat het hart het hoofd regeren. Vergeet je hoofd niet, laat alleen het hart het regeren.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

KY numerologie De Vijf Nummers

Het Karma Nummer

De maand is het Karma Nummer. Als je geboren bent in december, dan is je Karma Nummer: 1 + 2 = 3

Let op: een getal kleiner dat 12 wordt niet opgeteld!

De meeste mensen zitten vast in hun Karma, maar als ze een spirituele richting kiezen, dan wordt er afgerekend met het Karma. “Als er Dharma (invulling van je spirituele levensweg) is, bestaat er geen Karma.”

Wat is Karma? Karma is het naar buiten gerichte conflict met de wereld. Het is je externe harmonie.

De meesten van ons werden betrokken bij 3HO door de genade van God. Onze wereld viel uit elkaar en ineens begonnen we een beetje Kundalini Yoga te doen en alles ging vanaf dat moment wat meer vanzelf en naarmate we doorgingen werd onze chanting beter en alles voltrok zich daarna op een fijnere manier. Onze lichamen waren in een zeer slechte conditie; we zochten beschutting voor de druk van de buitenwereld. Met discipline werd ons zenuwgestel sterker en meer in harmonie. Als Yogi Bhajan zegt, “Als er Dharma (invulling van je spirituele levensweg) is, bestaat er geen Karma.” dan bedoelt hij dat je buitenwereld meer in harmonie komt.

Na ongeveer 3 jaar Kundalini Yoga te hebben gedaan, realiseer je je: “Ha, het is niet de buitenwereld, die me uit mijn dak doet gaan, het is mijn binnenwereld.” Dit is het moment dat je Shakti Pad begint te bestrijden.

Als je Shakti Pad overwonnen hebt, vind je je Ziel. Om je Ziel te vinden moet je je angst kwijtraken. Onze belangrijkste blokkade is angst. Angst voor wat?

We hebben elk een ander spiritueel lichaam dat niet goed functioneert. Als we bang zijn, dan komt de angst van het spirituele lichaam dat niet goed werkt. Als dat spirituele lichaam goed begint te functioneren zal de angst verdwenen zijn.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

KY numerologie De Vijf Nummers

Het Gave Nummer

De laatste twee cijfers van het jaar waarin je bent geboren is het derde nummer. Bij voorbeeld, als je geboren bent in 1950, is het Jaar Nummer de cijfers 5 + 0. Tel alleen de laatste twee cijfers van het jaar bij elkaar op. Omdat het jaar 99 (9+9=18=1+8=9) de gave 9 heeft, is in het jaar 00 de gave gelijk aan 10. Dit nummer stelt God’s Gave voor, dat je dit leven hebt gekregen. Hiermee wordt bedoeld, dat dit speciale spirituele lichaam je werd geschonken.

Let op: een getal kleiner dat 12 wordt niet opgeteld!

Het Gave Nummer is zoals het aangeeft – De gave van God aan jou. Hij heeft je dat speciale spirituele lichaam gegeven; het functioneert echt goed voor jou. Het is iets waarop je kunt vertrouwen; Het is de basis van je kracht.

Wanneer ik mensen hun numerologie probeer duidelijk te maken, stel ik vaak de volgende vraag, “Vond je het moeilijk cadeaus te ontvangen toen je jong was?”. Er kwam 3 of 4 keer voor, dat mensen het moeilijk vonden hun Gave voor dit leven te ontvangen. Yogi Bhajan was erg streng tegen deze mensen, omdat ze dat cadeau, dat God ze speciaal heeft gegeven, weigerden te accepteren. Veel mensen vinden het moeilijk cadeaus te ontvangen en ze merken niet op, dat ze de kracht van dat speciale cadeau kunnen gebruiken; Ze ontberen die kracht om op terug te vallen.

Veel mensen die geen spirituele discipline volgen, gebruiken hun Gave totaal niet – zij weten niet wat ze aan het doen zijn, ze hebben hun kracht niet ter beschikking. Deze mensen gebruiken niet iets als hun kracht.

Mensen die niet spiritueel zijn, zijn zelfdestructief, dat weten we allemaal. Toen wij nog niet spiritueel waren, deden we van alles, wat destructief was. Op het moment dat we positiever naar de dingen zijn gaan kijken, dat we voelen dat er hoop is, beginnen we onze Gave te gebruiken. Wanneer we onze Gave gaan gebruiken, dan beginnen we ons positief te uiten.

Zo lang je je Gave accepteert, heb je de mogelijkheid je af te stemmen op je Ziel. Wat dat betekent is, dat je rechtstreeks naar een vredige plaats gaat, als je onder stress zit, je hebt op dat moment de mogelijkheid contact met je Ziel te maken.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

KY numerologie De Vijf Nummers

Het Levenslot Nummer

Het vierde nummer wordt het Eeuw Nummer genoemd en in het voorbeeld van het jaar 1950 is het de optelling van 1 + 9 + 5 + 0 = 15 en 15 = 1 + 5 = 6. Het Levenslot Nummer wordt ook omschreven als, hoe mensen je in de maatschappij zien, hoe je overkomt bij mensen.

Een ander voorbeeld, een geboorte in het jaar 1955 zal een Eeuw Nummer hebben van 1 + 9 + 5 + 5, wat gelijk is aan 20, en 2 + 0 = 2, dat betekent, dat 2 het Eeuw Nummer voor 1955 is.

Let op: een getal kleiner dat 12 wordt niet opgeteld!

Het Levenslot Nummer is het nummer dat voorstelt, wat je vele levens hebt gedaan, waaraan je vele levens hebt gewerkt. Het kan goed of slecht zijn; dat hangt van de uitkomst af. Meestal is het iets, waaraan je vele levens hebt gewerkt en is het een kwaliteit of talent, dat je hebt. Het is wat mensen in je zien, en iets waar je van op aan kunt om je van dienst te zijn.

Het Jaar Nummer en het Eeuw Nummer schijnen positief te zijn bij mensen, die zich bevinden op een spiritueel pad.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

KY numerologie De Vijf Nummers

Het Pad Nummer

Het Pad Nummer is het vijfde nummer. Het is je nummer van vervulling – wat je dit leven hebt te doen om je vervuld te voelen – wat je doen moet om goddelijk te zijn. Het Pad Nummer wordt ook wel Bestemmingsnummer genoemd.

De manier waarop je het Pad Nummer berekent is als volgt:
Dag + Maand + Eeuw = Pad Nummer
Bij voorbeeld als je geboortedatum 2 september 1950 is, is je Pad Nummer:
2 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0 = 26 = 2 + 6 = 8
Je Pad Nummer is de optelling van je gehele geboortedatum.

Let op: een getal kleiner dat 12 wordt niet opgeteld!

Pad is vervulling. Je kunt in een grot gaan zitten en je ziel vinden, maar vervulling wordt gevonden als je goddelijk wordt. Wanner je dit nummer meester bent, heb je echt het gevoel dat je doet wat de bedoeling is – waarom je op deze aarde bent gekomen.

Elk van de tien Sikh Guru’s was een bepaalde kwaliteit meester. (Zie de Beschrijving van de tien lichamen). Deze kwaliteiten waren een voorbeeld in hun leven. We kunnen deze kwaliteiten gebruiken als maatstaf in termen van het Pad Nummer. Deze kwaliteiten zijn het niveau van ontwikkeling die men op zijn pad kan bereiken. Dit is de wijze waarop je spirituele energie wordt overgebracht als je innerlijke vrede hebt bereikt.

Er zijn verscheidene niveaus van bewustzijn die Pad worden genoemd. Na Shakti Pad komt Sahaj Pad. In deze staat wordt je goddelijk. Als je je angst verliest wordt je goddelijk. Wanneer je je goddelijk voelt, ben je vervuld. Wanneer je meester wordt over het spirituele lichaam, dat voorgesteld wordt door het Pad Nummer zal je goddelijkheid beginnen te stralen.

Numerologie zoals onderwezen door Yogi Bhajan

De 10 Guru’s van Sikhisme

  1. Goeroe Nānak (20 oktober 1469 – 7 mei 1539) was de stichter van het sikhisme en eerste van tien goeroes van de sikhs. Op een ochtend, toen hij achtentwintig was, ging hij zoals gebruikelijk in de rivier en mediteerde. Men zegt dat hij drie dagen weg was. Toen hij weer verscheen, gevuld met de geest van God, zei hij, „Er zijn geen hindoes en geen moslims.“ Hij begon toen met zijn missionariswerk.

De traditie verklaart dat hij vier grote reizen maakte, naar alle delen van India, naar Arabië en Perzië. Hij bezocht Mekka en Bagdad. Hij hield toespraken voor hindoes, jaïnisten, boeddhisten en moslims. Hij sprak in tempels en moskeeën en bij diverse bedevaartplaatsen. Het was tijdens deze periode dat hij Nanak Kabir (1441-1518) ontmoette, een heilige voor zowel hindoes als moslims. Waar hij ging sprak goeroe Nana over godsdienstige rituelen, bedevaarten, het kastesysteem, offers, de afhankelijkheid van boeken om de ware godsdienst te leren en over andere principes die zijn onderwijs bepaalden. Nooit vroeg hij zijn luisteraars om hem te volgen. Hij vroeg de moslims om ware moslims te worden en hindoes om ware hindoes te worden.

Zijn laatste reis was de belangrijkste. Hoewel zijn aanhangers nog hindoes, moslims of van andere godsdiensten waren, werden zij bekend als discipelen van de goeroe oftewel sikhs. Dit keer begonnen zijn aanhangers naar hem te verwijzen als leraar of goeroe. Nanak regelde een gemeenschappelijke maaltijd; hij vereiste dat de rijken en armen, hindoes en moslims, degenen van hoge kasten en lage kasten, samen aten.

Vlak voordat Nānak stierf, riep hij zijn discipelen bijeen en verzocht hen om Sohila, een avondhymne, te zingen. Om zowel zijn hindoeïstische als moslimaanhangers tevreden te stellen in verband met de begrafenisregelingen, wordt gezegd dat hij ervoor zorgde dat zijn lichaam niet achterbleef na zijn dood

  1. Goeroe Aṅgad (31 maart 1504, Matte di Sarai, India – 29 maart 1552, Khadur), ook bekend als Lehna of Lahina, was de tweede van de tien goeroes van het sikhisme. Aṅgad werd goeroe op 7 september 1539 en trad in de voetsporen van Goeroe Nanak, de stichter van het sikhisme.

Onder Goeroe Angad werden de geloofsprincipes die onder Goeroe Nanak nog betrekkelijk vaag waren, preciezer vastgelegd. Hij pleitte onder meer voor de volledige overgave aan de Wil van God en de afkeuring van exhibitionisme en schijnheiligheid. Ook standaardiseerde hij het Gurmukhi-schrift. Onder Angad werden lokale scholen opgericht waarop in het Punjabi (de regionale taal in Punjab) in plaats van in het traditionele Sanskriet lesgegeven werd. Aṅgad zag het belang van een goede opleiding en benadrukte zijn ideaal van een heldere geest.

Voordat hij stierf, benoemde hij Goeroe Amar Das tot zijn opvolger en derde goeroe van de sikhs.

3.Goeroe Amar Dās (5 april 1479, Khadur, India – 1 september 1574, Goindwal) was de derde van de tien goeroes van het sikhisme. Hij werd goeroe op 26 maart 1552 op de gevorderde leeftijd van 73 jaar en trad in de voetsporen van zijn voorganger Goeroe Angad, die drie dagen na Amar Dās’ benoeming stierf.

Onder Amar Dās werd de status van sikh-vrouwen gelijkgesteld aan die van sikh-mannen. Ook organiseerde hij drie festivals per jaar waar de sikhs elkaar ontmoetten, realiserend dat periodieke ontmoetingen tussen gelovigen de band met elkaar en het geloof zouden versterken. Verder ontdeed hij het sikhisme van veel hindoe-invloeden die in het vroege sikhisme nog aanwezig waren. Zo moedigde hij huwelijken tussen mensen uit verschillende kasten aan om het hindoeïstische kastensysteem te doen vervagen, en stond hij weduwen toe te hertrouwen.

Voordat Amar Dās stierf, benoemde hij Goeroe Ram Das tot zijn opvolger.

  1. Goeroe Rām Dās (24 september 1534, Lahore, Punjab, India – 1 september 1581, Goindwal), ook bekend als Bhāī Jeṭhā, was die vierde van de tien goeroes van het sikhisme. Rām Dās werd benoemd tot goeroe op 30 augustus 1574 als opvolger van Goeroe Amar Das. Zijn belangrijkste verwezenlijking van de stichting van de heilige stad Amritsar, waar onder andere de Harmandir Sahib staat, het belangrijkste heiligdom voor sikhs. Tevens zette Rām Dās als goeroe het missionariswerk voort dat door zijn voorganger in gang gezet was. Hij stond bekend om zijn nederigheid, beleefdheid en zijn diensten voor anderen.

Voordat Rām Dās stierf, benoemde hij Goeroe Arjan, zijn jongste zoon, tot zijn opvolger.

  1. Goeroe Arjan of Arjun (Gurmukhi: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, Devanagari: स्री गुरू अर्जन देव जी) (15 april 1563, Goindwal, Punjab, India – 30 mei 1606, Lahore, Punjab, Mogolrijk, nu Pakistan) was de vijfde van de tien goeroes van de sikhs. Hij volgde zijn vader op, Goeroe Ram Das, en werd benoemd tot goeroe op 1 september 1581.

Arjan stelde de Goeroe Granth Sāhib op, het heilige geschrift voor sikhs. Dit boek werd bijna als God gerespecteerd en wordt behandeld als persoon. Tevens voltooide Arjan de Harmandir Sahib in Amritsar, het belangrijkste heiligdom voor sikhs. Onder zijn leiding werden verder de sociale hervormingen en het missionariswerk van zijn voorgangers uitgebreid.

Arjans zoon Hargobind volgde Arjan op als goeroe van de sikhs.

  1. Goeroe Hargobind (19 juni 1595, Wadāli, India – 3 maart 1644, Kīratpur, nabij het Himalayagebergte) was de zesde goeroe van de sikhs. Hargobind werd goeroe op 25 mei 1606 en trad in de voetsporen van zijn vader Goeroe Arjan.

Hargobind ontwikkelde een sterk sikh-leger en gaf het sikhisme zijn traditioneel militair karakter. Deze ontwikkelingen waren door Arjan, de eerste sikhistische martelaar, in gang gezet en werden onder leiding van Hargobind sterk uitgebreid.

In 1609 bouwde hij in Amritsar de Akāl Takht („Troon van God“), een tempel en waar zowel de geestelijke kwesties als kwesties betreffende de sikhnatie zouden kunnen worden besproken. Hij bouwde een fort dichtbij Amritsar en noemde het Lohgarh.

Het toenemende militaire machtsvertoon van de sikhs zagen de Mogols als een bedreiging. Keizer Jahāngīr nam Hargobind 12 jaar lang gevangen, maar de toewijding van de sikhs intensifieerde daardoor alleen maar, een ongewenst resultaat voor de keizer. Uiteindelijk werd de goeroe vrijgelaten en werd de militante opbouw van de sikhs verdergezet.

Alvorens de goeroe stierf, benoemde hij Goeroe Har Rai, zijn kleinzoon, tot volgende goeroe van de sikhs.

  1. Goeroe Har Rāī (26 februari 1630 – 30 mei 1661) was de zevende goeroe van de sikhs. Hij werd goeroe op 8 maart 1644 als opvolger van zijn grootvader, Goeroe Hargobind.

Onder leiding van Har Rāī maakte de sikhgemeenschap een vrij zwakke periode door. In tegenstelling tot zijn grootvader zocht Har Rāī vooral de vrede met het Mogolrijk, om zo onderdrukking te voorkomen. Onder zijn leiding werd er minder aandacht besteed aan missionariswerk. Bij gebrek aan aansprekende resultaten ontstond er binnen de sikhgemeenschappen oppositie tegen Har Rāī.

Alvorens Goeroe Har Rāī stierf, benoemde hij zijn zoon Goeroe Har Krisjan tot volgende goeroe van de sikhs. Deze was toen slechts vijf jaar oud.

  1. Goeroe Har Krisjan (7 juli 1656 – 30 maart 1664) was de achtste goeroe van de sikhs. Hij werd goeroe op 7 oktober 1661 als opvolger van zijn vader Goeroe Har Rai en was toen pas vijf jaar oud. Na het korte leiderschap van Har Krisjan werd zijn oudoom Goeroe Tegh Bahadur benoemd tot nieuwe goeroe.

Tijdens het leven van Har Krisjan werd de gurdwara Bala Sahib gebouwd, alwaar hij werd gecremeerd.

======================================================
9. Goeroe Tegh Bahādur (1 april 1621, Amritsar, Punjab, India – 11 november 1675, Delhi) was de negende en op-één-na-laatste goeroe van de sikhs. Hij werd benoemd tot goeroe op 20 maart 1665 en was de opvolger van Goeroe Har Krisjan, een ver familielid. Tegh Bahādur werd opgevolgd door Goeroe Gobind Singh.

Na het korte leven van Har Krisjan moest een geschikte opvolger worden gevonden. Er werd een verkiezing gehouden in het dorp Bakāla. Er waren 22 kandidaten. De keuze viel op Tegh Bahādur, omdat hij de minste hebzucht toonde van alle kandidaten, een goede eigenschap voor sikhs.

Tegh Bahādur was de tweede sikh-martelaar. Hij werd op zijn reis naar Delhi door Mogols gearresteerd. Deze probeerden hem te bekeren tot de islam, maar Tegh Bahādur weigerde. Zelfs na gemarteld te zijn bleef Tegh Bahādur bij zijn geloof. Als straf werd hij onthoofd. Een loyale sikh nam het hoofd van de goeroe terug naar Anandpur.

  1. Goeroe Gobind Singh (Patna, Bihar, India, 22 december 1666 – 7 oktober 1708, Nānded, Mahārāshtra), geboren als Gobind Rāi, was de tiende en laatste goeroe van de sikhs. Hij werd goeroe op 11 november 1675 als opvolger van zijn vader Goeroe Tegh Bahadur.

Goeroe Gobind Singh richtte zich vooral op het onderwijs van sikh-principes. Gobind verloor zijn vader, moeder, en alle vier zijn zonen in een godsdienstige oorlog tegen de Mogolkeizer Aurangzeb. Aurangzeb eiste dat alle sikhs zich tot de islam zouden bekeren, hetgeen tot hevig verzet van de sikhs leidde.

Een van de grootste verwezenlijkingen van Goeroe Gobind Singh was de verwezenlijking van khalsa, het militaire broederschap van de sikhs. Hij was een intellectueel die veel talen sprak, waaronder Perzisch, Arabisch en Sanskriet, naast zijn moedertaal Punjabi. Hij stelde een religieuze wet op, schreef poëzie en was de befaamde auteur van het boek genaamd Dasam Granth („Tiende Deel“).

Gobind Singh kondigde af dat hij de laatste menselijke goeroe zou zijn. Vanaf dat punt zou de goeroe het heilige boek, Ādi Granth, worden. Nog steeds wordt dit boek als de huidige goeroe van de sikhs gezien.

De Maharajah van Patiala heeft een Orde van de Heilige (“Gurughar Manya Mandal”) ingesteld ter ere van Gobind Singh.

 

Bron Guru’s http://nl.wikipedia.org/wiki/Goeroe_Gobind_Singh

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.