Begrijpen..


mooie tekst

Advertentie

Horen wat niet gezegd wordt


Emotionele ontvankelijkheid: horen wat niet gezegd wordt

Stel je eens voor dat je ergens op een terrasje iets aan het drinken bent met een paar vrienden en dat één van hen plotseling keihard begint te lachen en niet meer kan stoppen. Zijn/haar gelach wordt steeds heviger, totdat uiteindelijk iedereen aan de tafel ook begint te lachen, zonder precies te weten waarom. Het gelach is aanstekelijk.

We kunnen nog een voorbeeld geven van aanstekelijke gevoelens: op een kinderdagverblijf vol kinderen begint een van de kindjes oncontroleerbaar te huilen. Vrijwel gelijk daarna kijken de andere kinderen hem aan en beginnen ook zij steeds harder te huilen, alsof ze zijn uitgenodigd voor een festival van tranen.

Mensen die in staat zijn om hun emoties goed te controleren, zijn het meest aangenaam. Dit zijn mensen die ons op ons gemak stellen en ons een goed gevoel geven, zelfs wanneer ze ons alleen maar gedag hebben gezegd en vriendelijk naar ons hebben gelachen.

Volgens psycholoog John Cacioppo hebben we tijdens een gesprek vaak de neiging om onbewust te zoeken naar een verbintenis met onze gesprekspartner, zodat we onze eigen gemoedstoestand met die van hem/haar kunnen synchroniseren.

Verbonden Zijn

Uiteindelijk is het een gezamenlijke compositie waarin de harmonieën die door de melodie worden gevormd afhankelijk zijn van hoe wij onze bewegingen aanpassen, hoe we dichterbij komen of onszelf juist afzonderen en hoe we onze houding aanpassen. Om verder te gaan met deze muzikale metafoor, kunnen we stellen dat wanneer de noten beter op elkaar zijn afgestemd, de eenheid beter in evenwicht zal zijn en er evenveel wordt uitgedrukt als hoeveel positieve of negatieve gemoedstoestanden er worden ontvangen. Wanneer onze partner bijvoorbeeld weken achtereenvolgend verdrietig of prikkelbaar is, dan zullen wij zelf ongeacht onze eigen gemoedstoestand op een gegeven moment een soortgelijke droefheid of prikkelbaarheid voelen als onze partner.

Hoe meer toewijding en verbondenheid er daarnaast bestaat tussen twee mensen, hoe beter de synchronisatie zal zijn. Onderzoekers als Cacioppo stellen dat het vermogen om elkaar te laten zien dat je elkaar begrijpt een van meest bepalende factoren is voor een succesvolle en geslaagde relatie.

De mensen die wij als sterk ervaren, zijn de mensen die in staat zijn om de gemoedstoestand van anderen te identificeren of hun eigen gemoedstoestand aan anderen op te leggen. Wanneer iemand in staat is om iemand anders te motiveren, dan komt dit doordat het ze gelukt is om de toon waarop ze praten af te stemmen.

Het gegeven dat we allemaal zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is een van de meest bewonderingswaardige aspecten van onze menselijke aard. Het lijkt erop dat hier in de wetenschap steeds meer verklaringen voor kunnen worden gevonden en in de afgelopen jaren is men erachter gekomen dat deze verklaringen gecentreerd zijn in de spiegelneuronen. Deze neuronen zijn hersencellen wiens doel het is om de activiteit die wij observeren te weerspiegelen en ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we zelf ook moeten gapen wanneer we iemand anders zien gapen.

Zoals Peter F. Drucker tot slot zegt: “Ware empathische luisteraars kunnen horen wat er wordt gezegd in stilte. Bij communicatie is het met name belangrijk om te luisteren naar wat iemand niet zegt.”

–Afbeelding met dank aan Ellerslie–

Bron: http://verkenjegeest.com/emotionele-ontvankelijkheid-horen-gezegd-wordt/

Praten zonder woorden


 

 

Praten zonder woorden

Praten zonder woorden

“De woorden die we tegen elkaar zeggen zijn een belangrijk deel van onze communicatie. Maar onze houding en hoe we kijken zeggen vaak zo veel meer.”

Het praten zonder woorden is een bijzondere vorm van communicatie die ook wel lichaamstaal of gebarentaal wordt genoemd. In de psychologie noemen ze dit non-verbale (= zonder woorden) communicatie. Door deze non-verbale communicatie kunnen mensen elkaar beïnvloeden.

Begrijpen we elkaar wel goed met non-verbale communicatie?

Op het gebied van non-verbale communicatie kan ver veel misgaan. Een verkeerde houding, gezichtsuitdrukking of gebaar kan al snel verkeerd begrepen worden. Hierdoor kunnen er onjuiste conclusies worden getrokken, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.

Mensen zenden soms bewust maar heel vaak ook onbewust allerlei signalen uit. Ze maken gebaren, nemen een lichaamshouding aan en zijn lichamelijk aanwezig. Anderen die dit waarnemen reageren op deze lichaamstaal en verbinden daaraan conclusies zonder precies te weten waarop deze conclusies zijn gebaseerd.

Neem als voorbeeld iemand die de wenkbrauwen fronst of zijn hoofd afwendt. Het fronsen van wenkbrauwen kan meerdere dingen betekenen, bijvoorbeeld dat iemand verbaasd is of misschien wel boos. Het afwenden van het hoofd kan ook van alles betekenen. Misschien moet iemand wel niezen of is het een poging om het lachen in te houden. Het zou vervelend zijn als je ten onrechte zou denken dat iemand anders boos is of verdrietig. Het gesprek zou daardoor een rare wending kunnen krijgen of onnodig vervelende gevolgen kunnen hebben.

Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies over de signalen die we waarnemen. Een bevestiging vragen of je waarneming goed is daarom altijd zinvol. Bijvoorbeeld: Ben je misschien boos, omdat je zo kijkt? De andere persoon zal vaak een eerlijk antwoord geven waardoor het voor jou meteen duidelijk is.

Er zijn non-verbale signalen die duidelijk zijn voor iedereen zoals een wijzende middelvinger of het ja of nee knikken, maar ieder mens is uniek en kan dus ook zijn eigen non-verbale signalen hebben. Vraag gerust naar de betekenis als het voor jou niet duidelijk is, dat kan onnodige misverstanden voorkomen.

Bron: http://inzichtkrijgeninjezelf.nl/psychologie/praten-zonder-woorden/