De 12 Wetten van Karma


💫De 12 Wetten van Karma 💫.

Karma is het Sanskrietse woord voor actie. Het staat gelijk met de wet van ‘elke actie heeft een reactie’ van Newton. Wanneer we denken, spreken of handelen, starten we eigenlijk een kracht die overeenkomstig zal reageren. Deze wet van oorzaak en gevolg is geen straf, maar staat geheel in het teken en in het belang van lessen die geleerd mogen worden om vanuit daar te groeien. Een persoon kan nou eenmaal niet ontsnappen aan de gevolgen van zijn daden. Zorg dat je intenties goed en zuiver zijn. Ontsnappen aan de wet gaat m niet worden. We leren van alles wat we doen en wat op ons pad komt.

1) DE GROTE WET
~ “Je zal oogsten wat je zaait”.
Deze wet is ook wel bekend als de “wet van oorzaak en gevolg”.
~ Wat we ook uitzenden naar het Universum is wat terug terug zal komen naar ons.
~ Als we geluk, vrede, liefde, vriendschap willen hebben in ons leven … wees dan blij, gelukkig met wat je hebt, creëer rust, ben liefdevol en een echte vriend.

2) DE WET VAN DE SCHEPPING
~Het leven gebeurt niet zomaar, het vereist jouw deelname, anders gebeurt er niks. Neem actief deel aan jouw leven.
~ Je bent één met het universum , zowel van binnen als van buiten.
~ Wat jou omringt geeft je aanwijzingen en een kijkje naar je innerlijke toestand.
~ Wees altijd jezelf, en omring jezelf met wat je wilt en wie je wilt in jouw leven.

3) DE WET VAN NEDERIGHEID
~ Wat je weigert te accepteren in je leven, zal blijven komen. Accepteer wat is.
~ Als jij vind dat iemand een negatieve karaktertrek bezit, ben je niet echt gericht op een hoger niveau van het bestaan. Leven en laten leven. Kijk ook eens naar positieve dingen van iemand. Ieder zijn les, zijn karma, zijn leven.

4) DE WET VAN GROEI
~ “Waar je ook heen gaat, daar ben jij.”
~ Om onze Spirit te laten groeien, zijn WIJ die mogen veranderen. We mogen het samen doen.
~ Het enige gegeven die je hebt in je leven is jij zelf, en dat is dan ook het enige stukje waar je de controle over hebt.
~ Als je verandert in wie en wat je bent, en wat je wilt zijn diep in je hart, dan verandert ook je leven.

5) DE WET VAN VERANTWOORDELIJKHEID ~ Als er iets mis is in je leven, is er iets mis is in jou.
~ Jij weerspiegelt wat jou omringt, en wat jou omringt weerspiegelt jou; Dit is een universele waarheid.
~We moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat er in ons leven gebeurt.

6) DE WET VAN DE VERBINDING
~ Zelfs als je iets doet wat onbelangrijk lijkt, is het zeer belangrijk dat het wel word gedaan, alles in het universum is aangesloten op elkaar.
~ Elke stap leid tot de volgende stap, en zo voort en zo verder.
~ Iemand mag eerst werk krijgen om een klus te klaren.
~ Noch de eerste stap en ook niet de laatste zijn van groter belang, omdat ze beiden nodig waren om de taak te volbrengen. Ze zijn even belangrijk.
~ verleden-Heden-Toekomst ze zijn allemaal met elkaar verbonden …

7) DE WET VAN FOCUS
~ Je kunt niet denken aan twee dingen tegelijk.
~ Wanneer onze focus op spirituele en positieve waarden ligt, is het onmogelijk om lagere gedachten, zoals hebzucht, jaloezie of woede te hebben. Focus op jezelf.

8) DE WET VAN GEVEN EN GASTVRIJHEID
~ Als je denkt dat iets de waarheid is, dan zal ergens in je leven het bijzondere moment komen om je die waarheid te tonen.
~ We kunnen nu in de praktijk brengen in wat we beweren geleerd te hebben. Geef het beste van jezelf.

9) DE WET VAN HIER EN NU
~ Door steeds terug te kijken op dingen uit het verleden, weerhoud het ons er van om in het hier en nu te zijn. Kijk alleen in hoever je gekomen bent Laat oude gedachten, oude gedragspatronen en oude dromen los …Het weerhoud ons van het hebben van nieuwe.

10)DE WET VAN WIJZIGING
~ De geschiedenis herhaalt zich, totdat we de lessen geleerd hebben die we nodig hebben om van pad te veranderen.

11) DE WET VAN GEDULD BELONING
~ Voordat je beloningen ontvangt, vereist het eerst (hard) werk. Het komt niet voor niets.
~ Beloningen van blijvende aard, vereisen geduld en volharding.
~ Echte vreugde zal volgen, door geduld op te brengen, vertrouwen te hebben dat je beloont zal worden wanneer de tijd er rijp voor is.

12) DE WET VAN BELANG EN INSPIRATIE ~ Je krijgt terug in wat en hoe je jezelf hebt gegeven, of hoe je je voor iets hebt ingezet.
~ De werkelijke waarde van iets is een direct gevolg van de energie die erin is gestopt.
~ Elke eigen bijdrage is ook een bijdrage aan het geheel.
~ Bij gebrek aan het bijdragen van iets, hebben geen invloed op het geheel
~ Liefdevolle bijdragen brengen leven en inspiratie aan het geheel.

Tot slot; houd ten alle tijden jouw intenties puur, zuiver en liefdevol.

Numerologie Augustus & het getal 8


Augustus

De achtste maand in een 8-jaar, 2015 is ook een 8

 Ook zijn er bijzondere datums deze maand waarop de 8-energie  meer voelbaar zal zijn omdat ze eindigen in het getal 8.  Daarom is het mooi het getal eens dieper te weergeven voor wie meer interesse heeft in Numerologie. Numerologie van Augustus staat verderop beschreven

Bijzondere data’s

8 Augustus

17 Augustus

26 Augustus

De 8 kun je ook zien als een geslotenheid

Als een achtbaan die een reuze tempo voort raast

Lemniscaat, de liggende 8

2 mensen die eenheid vormen

 

Symboliek: de liggende 8,

De  lemniscaat,  is  het  symbool  van  de oneindigheid en de onbegrensdheid. De blijvende  verbinding  tussen  twee werelden  zoals  hemel  en  aarde,  tijd  en eeuwigheid komt optisch in de liggende 8 tot  uitdrukking.  Dit  eeuwigheidssymbool verzinnebeeldt ook de hermetische basiszin: ‘Zo boven, zo beneden’, die zijn christelijke oorsprong  in  ‘zo  in  de  hemel,  zo  op  de aarde’ heeft.

Het  bovenste  deel  van  de  8  staat  voor het bewuste, het onderste deel staat voor het onbewuste. Als geometrisch symbool wordt de 8 toegekend aan de achtpuntige ster en het octagram.

De 8 is een karmisch getal – want God heeft op de 8ste dag zijn profetie uitgesproken. Hij heeft zijn visioen en zijn voorspelling met de vrije wil van de mens verbonden. De  kerstster, die  de geboorte van Christus verkondigt,  heeft 8  stralen. Jezus Christus, wiens naam in het Grieks de getalswaarde 888 heeft, is de middelaar tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Zijn  opstanding  wordt  als  de  8ste  scheppingsdag gevierd.  Voor de christenen staat het  getal  8  voor  de  verlossing  en  de wedergeboorte,  want 8  mensen hebben de zondvloed in de ark van Noach overleefd. Tot de wedergeboorte dan wel de geboorte behoort voor de christenen de doop.

Op de 8ste  dag begint  de nieuwe week en met de 8ste toon is de octaaf afgerond en gaat de toonladder naar zijn uitgangspunt terug – het getal 8 is zogezegd de bron van het nieuwe begin op een hoger niveau. Het is  de  overgang  van  het  oude  naar  het nieuwe, betere en hogere. In de 8 ontwaakt ons  bewustzijn  en  maakt  zich  klaar  voor de transformatie naar  het getal  9. Op zijn weg naar verlossing moet de ziel door de 7 hemelen van de 7 planeten, tot zij de 8ste sfeer bereikt, de hemel van de vaste sterren het   domicilie   van   de    goden).   Het levenswiel heeft 8 spaken. In veel Europese talen  bestaat  een  onderscheid  tussen  het woord ‘nacht’ (een symbool van het onbe- wuste) en het woord ‘acht’ hierin, waarbij de  ‘n’  wegvalt.  In  deze  talen  begint  het woord ‘nee’ (ook een symbool van het on- bewuste) ook met een ‘n’.

Hiermee is de 8 de uitdrukking van de ‘onbewuste’ en  bevrijde  nacht  en  belichaamt om  die  reden  de  nieuwe  dag  en  het  ontwaakte bewustzijn.

Numerologie Augustus

In  augustus  oogsten  we  wat  we  in  april hebben gezaaid.

‘Zaaigoed’ zijn projecten,  ideeën,  voor- stellingen, wensen, visioenen, gedachten… die  we  in  april  hebben  vrijgemaakt.  De vruchten, erkenning en gevolgen ervan krij- gen we  in  augustus.  Dit  betekent  ook dat je voor  alle genomen  beslissingen  en hun uitwerkingen   Zaai dus  alleen  wat  je  ook  daadwerkelijk wilt oogsten.

In deze beide maanden is het leren van, werken aan en afsluiten van  projecten erg belangrijk, of het nu op school, in je werk of privé is, of in voelen en denken.

Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.

Bron: Marianne

lemniscaat met hart

Witwassen


Wie een ander zwart maakt, wast zichzelf niet wit

zwart%20maken

Het lijkt wel een hype te worden op internet. Andere mensen zwart maken, veroordelen, op de vingers tikken, te kijk zetten door ze  op ”fouten” te wijzen en zichzelf de hemel in te prijzen door zo goed te zijn? Het kan nog erger door aanhangers die volgen en leider sterker en machtiger maakt tot ze zelf het slachtoffer worden van hun leider die tweedracht zaait en mensen tegen elkaar opzetten. Dat is Anno 2015..

Welkom April


april

Een April bericht zonder irritante April grappen.

Energie van April

De ideeën die je de laatste maanden hebt laten ontkiemen en rijpen, zijn nu klaar om
uit te zaaien. Vraag je af welke gedragspatronen je moet veranderen om je doel te
bereiken en om je angst voor mislukken te overwinnen. Houd je focus op je doel
gericht en zet in april je ideeën om in daden.

Houd je intensief bezig met deze projecten, koester ze. Een hoge mate van concentratie en discipline helpt je om lopende zaken winstgevend af te ronden. Ga gestaag door.

Ga uitdagingen aan en aanvaard veranderingen. Leer te vergeven en te vergeten. Je
intuïtie wijst je de weg. In de natuur kun je kracht en energie opdoen, opdat je weer
met euforie en enthousiasme kunt deelnemen aan het leven.

De maand April, maandgetal 4, helpt je:
• met uithoudingsvermogen en discipline aan het werk te gaan,
• onafhankelijk te zijn van wat anderen denken,
• pauzes in te lassen om te herstellen, van de natuur te genieten en bij te tanken,
• problemen ook eens van de andere kant te bekijken en opnieuw te definiëren,
• je financiën op orde te brengen.

April en Augustus
In augustus oogsten we wat we in april hebben gezaaid.
‘Zaaigoed’ zijn projecten, ideeën, voorstellingen,
wensen, visioenen, gedachten… die we in april hebben vrijgemaakt.

De vruchten, erkenning en gevolgen ervan krijgen we in augustus.
Dit betekent ook dat je voor alle genomen beslissingen en hun
uitwerkingen verantwoordelijkheid draagt.
Zaai dus alleen wat je ook daadwerkelijk wilt oogsten.
In deze beide maanden is het leren van,
werken aan en afsluiten van projecten erg
belangrijk, of het nu op school, in je werk of
privé is, of in voelen en denken.

Bron: Marianne, Numerologie

De nieuwe maan van 26 juli 2014: overvloed en bestemming


Zaterdag is het nieuwe maan. Tussen hittegolven en regenbuien door zijn we in de periode van de Graanmaan beland. Het thema voor deze periode is ‘overvloed en bestemming’. In de natuur weet ieder zaadje waartoe het zal uitgroeien, wat zijn bestemming is. Ieder insect heeft een functie en weet wat het te doen staat. Voor ons is dit niet altijd even duidelijk. Wij kunnen doelen stellen, bijstellen en veranderen; we kunnen onszelf aanpassen en verbeteren. Het is goed om in deze tijd te kijken of je (nog) een duidelijke bestemming voor ogen hebt. Bekijk de eerste resultaten van de groeiprocessen die je hebt doorlopen.

 

nieuwe_maan_juli_2014

 

Wees je bewust van wat je hebt gezaaid en wat je eerste oogst heeft opgeleverd.

Maan, Zon en Jupiter staan dicht naast elkaar in Leeuw. Dit geeft veel energie, creativiteit, hartstocht en trots. Lastiger zijn de drama’s die onder deze invloed kunnen worden gecreëerd, het schreeuwen voor aandacht of het slecht kritiek kunnen verdragen. Dit wordt versterkt door het vierkant met Mars, dat (opnieuw) onrust, overhaastheid, uitbarstingen (“ik ga nú zeggen wat ik voel!”) en spanning kan opleveren. Natuurlijk is het ook belangrijk te worden gezien en gehoord, maar het is wel de toon die de muziek maakt…

Mercurius en Venus staan in Kreeft, waardoor overgevoeligheid, dromerige verwachtingen of verlangen naar uitwisseling kunnen omslaan in herhaaldelijke zelfverdediging of juist in de schulp kruipen. Het kan zijn dat je de dagen voor nieuwe maan door de geest van de liefde werd gedragen. Als het nu even niet zo voelt, geef dan niet op wat of wie je liefhebt. Verander niet te snel van droom, plan of richting. Voel diep van binnen wat je bestemming is en welke stappen je nog moet nemen.

Nieuwe manen gaan over introspectie, loslaten en een nieuwe start. Het is belangrijk om in te zien welke oude pijn of teleurstelling jou tegenhoudt om in je kracht te staan, om jezelf te laten zien in volle glorie. Wat wil je laten zien van jezelf? Waar ben je bang voor? Dit is dé tijd om voor je droom en voor jezelf te gaan! Zie wat er in jouzelf is gerijpt. Er vallen successen te boeken. Draag uit wat je te bieden hebt. Iedereen heeft gaven en krachten die de wereld een betere plek kunnen maken! Richt je enthousiasme op wat je wilt bereiken, op wat er (bijna) is. In respect voor al het leven en voor het hoogste goed!!!

Petra Stam

 

Bron : Earth Matters

 

Volle Maan – OogstMaan


 

 

19 September 2013

VOLLE MAAN – OOGSTMAAN

Het thema van de Oogstmaan is onsterfelijkheid. De oogstmaan is een oogstfeest waarbij het belangrijk is dat je je bewust bent van het feit dat de oogst een essentiële schakel is in de cyclus van de natuur.

De oogst van dit jaar is het zaad voor de volgende cyclus.
Kijk wat er in de afgelopen cyclus belangrijk voor je is geweest. Het heeft je gebracht naar waar je nu bent.

Elke beslissing is eigenlijk al het zaad voor iets nieuws. Ook al zijn sommige besluiten moeilijk of verdrietig geweest, het heeft je wel weer verder op je pad geholpen. Het heeft je laten groeien en sommige beslissingen hebben gezorgd voor ruimte waardoor je jezelf beter hebt kunnen leren ontdekken. Door deze zelfkennis kan je dichter bij je eigen kern, je ware Zelf komen.

Wees je bewust dat alles ergens goed voor is en dat je zonder oogst geen nieuwe zaadjes kunt planten in het voorjaar.
Zie wat de afgelopen cyclus jou heeft gebracht en wat er voor speciale dingen zijn gebeurd, waardoor je nu bent wie je bent, waardoor je je nu begeeft in de cyclus die voor jou op dit moment belangrijk en nodig is. Het vertelt je waar je je nu bevind op je spirituele pad en wat je allemaal nog te doen staat om weer een stapje verder te komen.

De boom die bij deze maan hoort is de appel.

© Anja – http://www.shiningheart.nl

Wat een prachtige boodschap heeft de Volle Maan ook deze keer voor ons. Nu zullen we ontdekken wat de oogst is van wat een eerder gezaaid hebben. Nou voor mezelf weet ik het al..

Houd je gevoelens en emoties in de gaten, zo ook je lichaam. Weet dat veel in beweging wordt gezet door deze prachtige Maan.