Wie


Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem en tekst
Advertentie

Hoe te weten wanneer iemand liegt


Hoe te weten wanneer iemand liegt
Mensen liegen om verschillende redenen. Het kan zijn voor het dekken van een fout of schaamte, of om verstoring van andere mensen te voorkomen. Het kan ook te wijten zijn aan ernstigere psychologische problemen zoals waanvoorstellingen, imaging, of extreme ijdelheid.
Hier zijn een aantal aanwijzingen die worden overgebracht door mensen bij het liegen:
– Ze spreken in een hoge, fast-paced, stotterende stem.
– Ze zijn voortdurend aan het slikken en het ‘schoonmaken’ van hun keel (een kleine hoest om alles te verwijderen wat het spreken bemoeilijkt).
– Ze proberen hun best te doen met het voorkomen van oogcontact. Dit geldt vooral voor mensen die willen voorkomen dat een bepaald onderwerp wordt besproken.
– Ze kijken ergens anders naar en vangen een glimp op van de hoek van hun oog.
– Ze steken hun tong uit om hun lippen vochtig te maken.
– Ze zijn snel aan het knipperen met hun ogen.
– Ze wrijven aan hun keel.
– Hun armen zijn gekruist over de borst.
– Ze raken voortdurend delen van hun gezicht aan, vooral de mond, oren en neus door deze te bedekken.
– Ze krabben aan hun hoofd of de achterkant van de nek.
– Hun houdingen zijn gesloten, aflopend, en onzeker.
– Hun handen of voeten tikken.
– Ze kijken voortdurend naar beneden met opgehaalde schouders.
– Ze bewegen voortdurend van de ene plaats naar de andere of veranderen telkens hun houding.
– Uitstekende delen van hun lichaam (bijvoorbeeld een voet) wijst richting een vluchtroute (deur).

Bron: sociaal psycholoog Mark de Waal.

Indien je lichaamstaal kenr, herken je zeker de punten die omschreven staan. Zo leer je mensen kennen die liegen. Zelf hoe ik niet eens iemand te zien om diep innerlijk te weten wanneer iemand liegt of de boel voor de gek houdt. Zelfs bij schrijven voel ik het tussen de regels en woorden door. En dan nog mag ik de leugenaar zeg wanneer ik ze ermee confronteer..

7 inspirerende lessen van Confucius


     7 inspirerende lessen van Confucius

7 inspirerende lessen van Confucius

Wie heeft zich niet ooit (al dan niet vertwijfeld) de vraag gesteld: wat is de zin van alles? Van het leven? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Grote filosofen gingen ons voor met dezelfde soort vragen en probeerden ons een leidraad te geven in het bij tijd en wijle chaotische universum.

Hoewel de Westerse cultuur een groot voorbeeld neemt aan Plato, Aristoteles, Locke en Kant, biedt de Oosterse filosofie ook een interessante benadering met het oplossen van deze vragen. De meest bekende denker en filosoof uit het oude China was uiteraard Confucius. Zijn familie bestond oorspronkelijk uit grootgrondbezitters, tot zijn overgrootvader vanwege politieke omstandigheden moest vluchten naar een ander deel van het land. Het vermogen verdampte en Confucius moest onder andere met het hoeden van vee in zijn bestaan voorzien. Daarnaast was hij privéleraar, waarbij hij het ook als zijn taak zag de mensen te inspireren tot het goede en de teloorgang van de zeden tegen te gaan. Uiteindelijk had hij 3000 studenten.

Hoewel Confucius regelmatig met een schare studenten door de verschillende staten trok en ze meestal goed werden ontvangen, waren maar weinig mensen in de tijd echt ontvankelijk voor zijn morele adviezen. Het waren vooral zijn studenten die na zijn dood een belangrijke rol vervulden in de verspreiding van zijn gedachtengoed.

Confucius is niet meer weg te denken uit de filosofische beschouwing. We zetten daarom ter inspiratie een aantal interessante lessen van hem op een rij:

“Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.”

Raak niet ontmoedigd als je nog niet op het punt bent waar je wil zijn. Het gaat erom dat je ernaar toe werkt en vooruit blijft bewegen.

“Wat je ook doet, doe het met heel je hart.”

Wanneer je alles doet met hart en ziel, kun je met je geest bergen verzetten.

“Onze grootste glorie zit niet in dat we nooit vallen, maar in dat we opstaan nadat we gevallen zijn.”

Het maakt niet uit hoeveel tegenslagen je hebt, het gaat erom hoe je hier mee omgaat. Ook wel, what doesn’t kill you makes you stronger.

“De vakman die zijn werk wil perfectioneren, moet eerst zijn gereedschap slijpen.”

Om iets te bereiken moet je meestal hard werken. Maar om je energie goed te besteden is het van belang dat je je goed voorbereid en rust neemt. Denk ook aan het verhaal van de timmerman die bomen aan het zagen was is het bos. Het ging langzaam want zijn zaag was bot. Toen een wandelaar hem erop wees dat hij beter zijn zaag eerst kon slijpen, antwoordde de timmerman: ‘daar heb ik geen tijd voor.’

”Onrechtvaardigd behandeld worden is niets, tenzij je er voortdurend bij stil staat.”

Laat acties van anderen jouw dag niet ruïneren en laat negativiteit niet toe in je gedachtes. Leer om te vergeven en ga door met de belangrijke dingen die er in he leven echt toe doen.

“Wanneer ik wandel met 2 anderen, zal elk dienen als mijn leraar. Ik zal de goede punten van de een overnemen en de slechte punten van de ander bij mijzelf corrigeren”

Het vraagt om een goede dosis zelfreflectie om van iedereen te leren. Kies kwaliteiten in anderen die je bewondert en pas dit toe op jezelf. Probeer negatieve kanten die je in anderen ziet eerst in jezelf te verbeteren voordat je er over oordeelt.

”Dat je weet wat je weet en weet wat je niet weet, is ware kennis.”

Om niet over alle kennis te beschikken en daar eerlijk voor uit te komen, spreekt van groot inzicht. Én brengt je uiteindelijk verder in het leven.

confucius

Bron: http://www.paradijsvogelsmagazine.nl/7-inspirerende-lessen-confucius/

Geleerd


tekst geven

Prachtige tekst die toch voor mezelf ook van toepassing is. Zelf help ik mensen gratis en maak geen verschil wie rijk is of arm. Anders dan mensen die smakken geld vragen en nog eens beloond worden ook dat ze een hart van goud hebben. Waar blijven de mensen die met hart en ziel gratis werken dan??…