Wat en waar is het werkelijke Zelf?


V#89: Wat en waar is het werkelijke Zelf?

De Cursus zegt dat we niet ons lichaam zijn. Het Christus-Zelf is in ons en wij zijn niet in een lichaam. Het werkelijke Zelf, de Christus, is in Heiligheid. Waar zijn we dan? Alles is van binnen maar niet binnen in het lichaam, waar dan wel? Is het op de plaats waar ik was voordat ik een lichaam werd? Waar was ik voordat ik de vorm van een lichaam aannam? Zijn de Christus en mijn werkelijke Zelf daar? Als individueel bewustzijn daar niet bestaat, hoe weet iemand dan dat hij daar is? Of is ‘niet weten’ werkelijke kennis.

A: We zijn duidelijk in het nadeel als we deze vragen, die iedereen stelt, proberen te beantwoorden. De reden is dat we niet beschikken over een manier om ons een beeld te vormen van iets wat geen fysieke (meetbare) dimensies heeft. Evenmin kunnen we zoiets begrijpen. En dit is nu juist het geval bij het Christus-Zelf. Het heeft geen fysieke dimensies: het is volledig buiten tijd en ruimte. Het ‘waar’ is dus niet van toepassing want ‘waar’ duidt altijd op ruimte, net als de woorden binnen en buiten. We hebben geen begrippen, noch een taal die de niet-fysieke werkelijkheid kan omvatten. En om nog een stap verder te gaan: we proberen een domein van de werkelijkheid te begrijpen dat we verkozen hebben uit ons bewustzijn te bannen, en/of waarvan we de ware betekenis helemaal hebben veranderd. Bovendien werd het lichaam (d.w.z. het brein) speciaal gemaakt om niet te begrijpen (T18.IX.4, 5). Dus zijn we werkelijk ernstig ‘gehandicapt’ wanneer we deze problemen proberen aan te pakken, en toch zijn ze voor ons van vitaal belang.

We kunnen inderdaad zeggen dat het Christus-Zelf nergens is. Dat is ‘waar’ we waren voordat we de vorm van een lichaam aannamen. We zullen dat zonder moeite herkennen wanneer we er terugkeren, omdat het geen plaats is, die we bovendien nooit verlaten hebben. Zo, nu je nog meer in verwarring bent gebracht, zullen we eens kijken hoe we dit een beetje kunnen ontwarren.

Er wordt ons gezegd: “Zonder lichaam zijn betekent in onze natuurlijke staat zijn” (WdI.72.9:3), maar ook dat “wat jij gedaan hebt om je denkgeest te schaden hem zo onnatuurlijk [heeft] gemaakt dat hij zich niet herinnert wat natuurlijk voor hem is. En wanneer jou gezegd wordt wat natuurlijk is, kun je het niet begrijpen” (T16.II.3:1-2). Daarom bevinden we ons in zo’n hachelijke situatie. We hebben onze denkgeest geschaad door te ontkennen dat we een denkgeest hebben en in plaats daarvan te denken dat we een lichaam zijn. Hoewel we ons niet bewust zijn van deze keuze, doen we dat nog steeds, zodat we de afscheiding in stand kunnen houden. Dus denken we dat het fysieke bestaan werkelijk is, en dat ons ware Zelf een onbekende en verre werkelijkheid is. Wanneer we niet langer de behoefte voelen om onze ware Identiteit als geest, als Christus, te ontkennen, zullen we eenvoudigweg zijn wat we altijd al geweest zijn. We zijn nooit werkelijk een lichaam ‘geworden’. We blijven een denkgeest die beslissingen neemt en gewoon fantaseert of hallucineert dat we iets anders zijn dan ons Christus-Zelf. Als gevolg daarvan is het geen probleem om in te zien ‘waar’ we zijn, wanneer we niet langer ‘in’ een lichaam zijn, omdat we sowieso nooit ‘in’ een lichaam zijn. De denkgeest kiest er gewoon voor om te denken dat hij een lichaam is. Ons lichaam is niets meer dan een idee in de denkgeest en aangezien ‘ideeën hun bron niet verlaten’ heeft het geen werkelijkheid buiten de denkgeest die het denkt. Daarom concentreert Jezus zich zo op de noodzaak om samen met hem naar onze denkgeest te kijken, zodat we ons bewust worden van dit denksysteem, dat wij gekozen hebben voor het bepalen van al ons denken en waarnemen.

Bron: Een Cursus In Wonderen

 

Inderdaad, het ego denksysteem heeft een buitengewone, complexe en verbazingwekkende iets bedacht . . . . een lichaam. 🙂 Dat is de boodschap van deze Cursus alles wat we dachten te weten en dachten te zijn (namelijk een lichaam) alles letterlijk op z’n kop zet!

 

Gedicht: een droom?


Een droom?
Met gesloten ogen
Even weg dromen
Zomaar in gedachten
Een heerlijke reis
Door de Kosmos
Langs het Licht
Bij de Maan
Voorbij de Sterren

Om te delen
En te helen
In het gevoel
Sensueel en warm
In het hart
In de ziel
De energie van..
Het Hogere Zijn
Om zo één te Zijn

Wakker, een droom?
Of de werkelijkheid.

© Marianne

Buddhism G+

 

Tao: prikkels


Overal is lawaai,
Onze ogen worden door indrukken overweldigd,
voedsel overstelpt ons,
onze oren worden door plotselinge geluiden verdoofd,
ons denken raakt verward.Door opmerkzaam te zijn
word je je bewust van al deze dingen
Door chaos los te laten
zie je de werkelijkheid.


Tao

Mooie wijsheid voor iedereen, voor mezelf als extra gevoelige zoveel waarheid.

Anders voordoen


 

 

Als je je anders voor doet dan wie je in werkelijkheid bent, dan ondermijn je niet alleen de ontwikkeling maar ook de stabiliteit van je echte persoon, tevens ondermijn je het zo belangrijke innerlijke contact met jezelf. Je raakt langzaam maar zeker beetje bij beetje vervreemd van je echte ik. Je kunt dan ook niet verwachten dat je je goed voelt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je je voelt. Dit heeft te maken met de echtheid van je denken. Alleen jij hebt het vermogen om je opnieuw te verbinden met wie je werkelijk bent en dus je focus te verleggen naar je echt persoonlijkheid.

Pas wanneer je echt tevreden bent met jezelf, ben je in harmonie met wie je werkelijk bent. Onthoud ook dat je altijd creëert van binnen naar buiten.
Zorg er dus altijd eerst voor dat je je aandacht richt op het eerlijke gevoel dat je wilt hebben om van daaruit te gaan creëren, in plaats van dat je dingen gaat creëren om een bepaald gevoel te hebben. Als je je anders voordoet dan wie je in werkelijkheid bent, dan verknoei je niet alleen de echte persoon die je bent, maar blijf je voor de rest van je leven een vreemde voor jezelf. Ga je leven afstemmen op wie je echt bent. Wees origineel. Wees Mindful.

bron: http://www.mindfulmbct.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heel veel mensen doen zichzelf anders voor dat werkelijk te zijn. Dat is leven in een wereld van leugens en bedrog, maar vooral van illusie. Vergeten wordt dat men eens verstrikt raakt in 2 persoonlijkheden te zijn. Hiermee houdt men zich niet alleen anderen voor de gek, maar vooral zichzelf. Op den duur valt men in eigen valkuil die men voor zichzelf gegraven heeft en achteraf met de ellende zit die ze zelf veroorzaakt hebben.

Wanneer je jezelf anders voordoet dan werkelijk te zijn, zijn er toch heel wat geheimen waar men mee rondloopt. Een mooie vergelijking van deze subpersoonlijkheden is met maskers waar achter gescholen kan worden om zich niet te (durven) laten zien. Soms gebeurt dit door onzekerheid, maar meestal uit macht,  provocatie of een spelletje te spelen. Buiten dit allemaal om zijn er mensen die zich mooier voordoen dan te zijn, voor wie of wat?………niemand is meer of minder dan een ander toch?

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg zeg ik altijd maar

 

 

Het decor van ons leven


Het decor van ons leven

Als ik iets heb geleerd uit het Boeddhisme (naast Ki uiteraard!) is het wel dat ons leven een illusie is.
We denken dat onze werkelijkheid de realiteit is, maar grappig genoeg heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid en bestaat er blijkbaar geen eenduidige realiteit.
Het decor van het leven verandert af en toe. Zo kun je jouw grote liefde ontmoeten, een nieuwe baan krijgen, ziek worden of een ongeval krijgen. In een split van een seconde kan je leven een totaal andere wending krijgen.

Synchroniciteit
Ons levensgeluk is relatief en aan verandering onderhevig. We denken dat we het decor van ons leven kunnen beïnvloeden. Sterker nog, we doen er alles aan om in controle te blijven. En dat werkt met veel moeite ook af en toe. Maar helaas!
De grote en kleine gebeurtenissen voltrekken zich vaak in ons leven, zonder dat we daar invloed op hebben. Het leven is blijkbaar grillig en volgt haar eigen weg. Zo krijgen we ons portie geluk en ook ons portie ongeluk toebedeeld, waar we mee moeten leren omgaan.

Kansen grijpen
Een onvoorspelbaar leven heeft ook zijn voordelen en biedt kansen. Zinvol toeval speelt een grotere rol in ons leven dan we denken. Wie heeft zijn echte grote liefde zelf gepland? Wie heeft ooit het leven kunnen voorspellen wat je nu leeft. Ons leven hangt van toevalligheden aan elkaar en synchroniciteit heeft een grotere impact dan we vaak denken.
We ontmoeten “toevallig” mensen, die ons helpen en raken “toevallig” verzeild in situaties, die ons leven op de kop zetten. Elke dag zodra de zon opkomt, is de wereld weer een stukje veranderd en het decor van ons leven weer ietsje (of soms zelfs radicaal) aangepast.
Niets blijft zoals het is.
Ga daarom mee in de flow van het leven. Ki kan je daarbij goed van dienst zijn. Want kracht van binnenuit neemt niemand je af!♫♪
Boek: Ki, kracht van binnenuit, Hans Peter Roel

Fijne zondag!

Kijk voor meer informatie op http://www.kicentrum.nl