Werken met je chakra’s: een chakra voor elke dag


 
 

Als je niet helemaal lekker in je energie zit, maar je weet niet wat je eraan kunt doen, dan kan het een goede optie zijn om te werken met je chakra’s.

Waarom werken met je chakra’s zo fijn isJ
e chakra’s zijn de energiecentra van je lichaam. Ze voeden de rest van je energetisch lichaam, je fysieke lichaam, je mind en je emoties met energie.
Door te werken met je chakra’s versterk je dus eigenlijk je energetische basis en dat werkt op elk ander vlak van je zijn door.

Er zijn heel veel manieren om te werken met je chakra’s. Je hebt dus alle ruimte om verschillende dingen te proberen en ermee te spelen.
In dit artikel gaan we kijken naar een van die manieren en daarvoor gebruiken we de dagen van de week.

Een chakra voor elke dag
Er zijn 7 basischakra’s en aangezien er ook 7 dagen in een week zitten, kunnen we die mooi aan elkaar koppelen.
Zo kun je elke dag aandacht besteden aan 1 energiecentra.
Zo blijft het overzichtelijk en wordt het niet zo snel teveel werk.

Maandag: je stuitchakra
Maandag is een mooie dag om te beginnen.
En een fijn chakra om mee te beginnen is je stuitchakra. Dit wordt ook wel je basischakra genoemd en dit energiepunt is verbonden met je eigen basis. Met je veilig voelen in het leven en met het gevoel ‘hier’ te mogen zijn. Dit is ook het chakra waarmee je verbonden bent met de aarde.

Een manier om dit chakra te versterken is jezelf goed aarden.
En een simpele en krachtige manier om dat te doen is lekker met je blote voeten in het zand, het gras of de aarde te gaan staan.
Even helemaal kind mogen zijn en bewust die grond onder je voeten voelen.

Dinsdag: je heiligbeenchakra
Op deze manier wordt dinsdag de dag voor je heiligbeenchakra. Dit chakra is verbonden met je zelf mogen zijn. Je normen en waarden en dingen mogen doen op je eigen manier, vanuit je eigen visie.

Dit chakra reageert heel erg goed op creativiteit, net als het derde oog chakra.
Iets moois wat je dan ook kunt doen om dit chakra op te laden is een moodboard te maken.
Een moodboard waarin je visueel maakt wat er allemaal past bij wie jij werkelijk bent.

Woensdag: je zonnevlecht
Je zonnevlechtchakra is verbonden met het vertrouwen op jezelf en het vertrouwen op je eigen kracht en kunnen.
Het is verbonden met het weten dat je je weg wel vindt en ook met jezelf de toestemming geven om te doen wat echt bij je past.

Je kunt op woensdag dit chakra voeden door een lekkere meditatiemuziek op te zetten en te visualiseren hoe de meest zelfverzekerde versie van jezelf eruit ziet. Alsof je die versie van jezelf in de spiegel ziet en vervolgens, in een ander beeld, observeert hoe die versie van jezelf over straat loopt.
Loop je op dit moment ergens in je leven tegenaan? Stel je dan voor hoe deze versie van jou dat probleem aan zou pakken.

Donderdag: je hartchakra
Dan is het tijd voor je hartchakra. Het chakra van de liefde en de zelfliefde. Van je goed voelen over jezelf en jezelf waarderen zoals je bent.
En het chakra van je op een gezonde manier verbinden met anderen.

Dit chakra doet het goed als je iets doet met de liefde voor jezelf. Als je iets doet om die liefde te vergroten.
Dat kun je bijvoorbeeld doen door een liefdesbrief aan jezelf te schrijven.
Schrijf maar eens een brief naar jezelf waarin je precies omschrijft wat je mooi aan jezelf vindt of mag vinden.

Vrijdag: de dag van je keelchakra
Dit is het chakra van jezelf uiten, van duidelijk communiceren naar buiten toe. Je grenzen goed en duidelijk aangeven en je behoeftes en ideeën overbrengen op anderen.
Maar ook het chakra van naar jezelf luisteren en eerlijk zijn naar jezelf.

Wat je hiermee op vrijdag kunt doen is oefenen met ‘nee’ zeggen.
Dat hoef je niet hardop tegen anderen te doen. Je kunt dat ook rustig voor de spiegel doen of in de auto, waar niemand je hoort.
Waar het vooral om gaat is dat je oefent dat woord duidelijk, helder en voelbaar uit te spreken.

Zaterdag: het derde oog chakra
Dit chakra is verbonden met je talenten en (paranormale) gaven. Het is verbonden met inzicht hebben in jezelf en overzicht hebben in je leven en op andere vlakken. Het is ook verbonden met je visie en met situaties en mensen doorzien.

Iets waar dit chakra goed op reageert is de observerende rol.
Het is zo waardevol als je rustig de tijd neemt om op zaterdag een situatie of een filmscène heel bewust te observeren.
Wat zie je bijvoorbeeld in de lichaamstaal van mensen? Wat valt je op aan je eigen houding?
Dit zonder oordeel. Het gaat puur om mindful waarnemen.

Zondag: je kruinchakra
De laatste dag van de week staat in het teken van je kruinchakra.
Met dit chakra ben je verbonden met het universum en de energie van dit energiecentra helpt je je eigen plekje in je leven en in het grote geheel in te nemen.
Het helpt je je bewustzijn verder te ontwikkelen en steeds meer te worden wie je werkelijk bent.
Dit gaat dus verder dan inzicht hebben, het gaat over begrijpen.

Dat maakt dit een mooie dag om te reflecteren op een lastige situatie in je leven.
Vragen die daarbij helpen zijn:
– wat voor energie stop ik in deze situatie?
– hoe wil ik in deze situatie gaan staan?
– wat zou ik van deze situatie kunnen leren?

Bron: ontspanningstuin.nl

7 Chakra's en hun betekenis: goede voornemens? Begin met je ...

Advertentie

Janosh code, deze week.


Janosh Frequency of the Week:: ENG | NL Every week a different Janosh Frequency will be made available to you.  The code of this week:: Power of Action You’ve had enough of all kinds of fears and beliefs that keep resurfacing. They keep you small and keep you away from your true power. In the meantime, it seems that the growth of consciousness has reached its peak, because there doesn’t seem to be much news to be found in books or workshops. You may have touched the core, but a true change has not yet taken place. What is needed to turn things around? For a long a time the emphasis has been put on knowledge. Now, through our growth in consciousness, the emphasis has been placed on feeling. We would like to experience things on a deeper level, but to truly achieve a breakthrough, we will have to make the next step, which is: Action. Now is the time for action. You have to make choices, move forward and act on what you know and feel. Everything is present, you only have to do it. Choose a direction, before the choice is made for you. The frequency of Power of Action inspires you to make choices and change your knowledge and feeling into action.  We wish you a wonderful week! NL | Elke week staat er een andere Janosh Frequentie centraal.  De code van deze week :: DAADKRACHT Je hebt genoeg van alle angsten en overtuigingen die alsmaar de kop opsteken. Ze houden je klein en bij jouw ware kracht vandaan. Ondertussen lijkt de groei in bewustzijn tegen het plafond aan te lopen, want uit boeken en workshops valt weinig nieuws meer te halen. Je mag dan de kern hebben aangeraakt, maar een daadwerkelijke verandering heeft nog niet plaatsgevonden. Wat is er nodig om tot een keerpunt te komen? Waar de zwaarte lange tijd lag op kennis, hebben we die in onze bewustzijnsgroei verplaatst naar gevoel. We willen alles op een dieper niveau ervaren, maar om écht tot een doorbraak te komen, zullen we de volgende stap moeten nemen en dat is: daadkracht. Nu is de tijd voor actie. Je moet keuzes maken, stappen zetten en handelen naar wat je weet en voelt. Alles is aanwezig; je hoeft het alleen maar te doen. Kies een richting voordat er voor jou wordt gekozen. De frequentie van Daadkracht inspireert je om keuzes te maken en jouw kennis en gevoel om te buigen naar actie.  We wensen je een prachtige week!

De code van deze week :: DAADKRACHT

Je hebt genoeg van alle angsten en overtuigingen die alsmaar de kop opsteken. Ze houden je klein en bij jouw ware kracht vandaan. Ondertussen lijkt de groei in bewustzijn tegen het plafond aan te lopen, want uit boeken en workshops valt weinig nieuws meer te halen. Je mag dan de kern hebben aangeraakt, maar een daadwerkelijke verandering heeft nog niet plaatsgevonden. Wat is er nodig om tot een keerpunt te komen? Waar de zwaarte lange tijd lag op kennis, hebben we die in onze bewustzijnsgroei verplaatst naar gevoel. We willen alles op een dieper niveau ervaren, maar om écht tot een doorbraak te komen, zullen we de volgende stap moeten nemen en dat is: daadkracht. Nu is de tijd voor actie. Je moet keuzes maken, stappen zetten en handelen naar wat je weet en voelt. Alles is aanwezig; je hoeft het alleen maar te doen. Kies een richting voordat er voor jou wordt gekozen. De frequentie van Daadkracht inspireert je om keuzes te maken en jouw kennis en gevoel om te buigen naar actie.
We wensen je een prachtige week!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een prachtige en heldere boodschap deze week van Janosh…DAADKRACHT. Het slaat in ieder opzicht de spijker op z’n kop voor mezelf. De daad inzien en de kracht er achter zetten, badankt Janosh.

Janosh’ code


Janosh Frequency of the Week:: ENG | NL Every week a different Janosh Frequency will be made available to you. This frequency can also be downloaded as a free desktop download via the following link http://www.janosh.com/en/free/desktop  The code of this week:: INNOCENCE Playing like a child, so free. We all recognize it when we look back upon our youth. Gradually we develop programs that take away our sense of freedom. We are afraid to fail, to loose, to dream and to say what is on our mind. Where we previously saw no danger at all, we now protect ourselves against all types of possible risks. The innocence of a child proves that we humans have acquired behavior patterns that make us feel that we don’t want to play anymore. However, playfulness is the basis of the process of creation, because to create what we really want, we need to go through life playfully. The frequency of Innocence brings you back to the feelings you had as a child: pure, sincere and playful, without inhibitions, insecurities, fears or doubts. We wish you a wonderful week! NL | Elke week staat er een andere Janosh Frequentie centraal. Deze frequentie is ook te downloaden als bureaubladachtergrond via http://www.janosh.com/nl/free/desktop  De code van deze week :: ONSCHULD Spelen als een kind, zo vrij. We herkennen het allemaal als we terugblikken op onze jeugd. Maar gaandeweg ontwikkelen we programma's die ons gevoel van vrijheid wegnemen. We zijn bang om te falen, te verliezen, te dromen en te zeggen wat er op ons hart ligt. Waar we vroeger geen enkel gevaar zagen, calculeren we nu elk risico voor onszelf in. De onschuld van een kind bewijst dat wij mensen gedragspatronen hebben aangeleerd die maken dat wij niet meer durven te spelen. Toch is dat de basis in het creatieproces, want om te creëren wat je werkelijk wilt, moet je spelenderwijs door het leven gaan. De frequentie van Onschuld brengt je weer terug bij het gevoel dat je als kind had: puur, oprecht en speels, zonder remmingen, angsten en twijfels. We wensen je een prachtige week!

De code van deze week :: ONSCHULD Spelen als een kind, zo vrij. We herkennen het allemaal als we terugblikken op onze jeugd. Maar gaandeweg ontwikkelen we programma’s die ons gevoel van vrijheid wegnemen. We zijn bang om te falen, te verliezen, te dromen en te zeggen wat er op ons hart ligt. Waar we vroeger geen enkel gevaar zagen, calculeren we nu elk risico voor onszelf in. De onschuld van een kind bewijst dat wij mensen gedragspatronen hebben aangeleerd die maken dat wij niet meer durven te spelen. Toch is dat de basis in het creatieproces, want om te creëren wat je werkelijk wilt, moet je spelenderwijs door het leven gaan. De frequentie van Onschuld brengt je weer terug bij het gevoel dat je als kind had: puur, oprecht en speels, zonder remmingen, angsten en twijfels.
We wensen je een prachtige week!

Eigen boodschap


 

Eigen boodschap: week 23

Komende week kan er een studie of lessen te leren op het pad komen. Dat kunnen ook lessen van inzicht in jezelf zijn, zelfkennis  waardoor je levensmissie groeit. Het is een vruchtbare studie of les om je levensopdracht te verrijken.

Een levensopdracht die ook in creativiteit in uiting kan komen, zoals schilderen, tekenen, kleien, alles wat met handenarbeid in verbinding staat. Open deuren om je talenten te benutten zodat er zelfvertrouwen en zelfexpressie ontstaat.

Er openen nieuwe wegen en mogelijkheden voor veranderingen. Neem je tijd hiervoor zonder jezelf te haasten in je eigen ritme en tijd. Weet dat alles op het juiste moment en ogenblik gebeurt wanneer je je vertrouwen in het Universum en in jezelf legt.

De waardevolle lessen die geleerd worden zullen heel gunstig en positief uitpakken, de stukjes zullen als een puzzel in elkaar passen. Met geduld zal het worden beloond om de vruchten ervan te mogen plukken.

Blessed be…

 

 

Uit mijn eigen workshop

© Marianne