Dagtekst: 4 elementen


Dagtekst van maandag 11 januari 2016.

“De vier elementen aarde, water, lucht en vuur worden geregeerd door Engelen, dienaren van God. Daarom mogen we Hem vragen ons deze Engelen te sturen om ons te helpen bij ons spiritueel werk. Het gebed luidt als volgt:
“Heer God almachtig, Schepper van hemel en aarde, Meester van het universum, stuur mij Uw dienaren, de Engelen van de aarde, van het water, van de lucht en van het vuur, opdat ik met hen zou kunnen werken voor de komst van Uw Koninkrijk en Uw Gerechtigheid.
Moge de Engel van de aarde alle afvalstoffen van mijn fysiek lichaam opnemen, opdat ik in staat zou zijn Uw wil te volbrengen en Uw pracht weer te geven!
Moge de Engel van het water uit mijn hart alle onzuiverheden wassen opdat het Uw oneindige liefde zou ontvangen!
Moge de Engel van de lucht mijn verstand zuiveren opdat het zou schitteren van Uw licht en Uw wijsheid!
Tenslotte, O Heer, zend mij de Engel van het vuur, om mijn ziel en mijn geest te heiligen, opdat zij de woonplaats van Uw waarheid mogen worden!” ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

5 elementen en de Chinese geneeskunde


5 elementen en de Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde onderscheidt 5 elementen of fasen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze 5 elementen komen overeen met 5 typen mensen.

Welk type ben jij? En wat zegt dat over jouw gezondheid? De 5 elementen zijn volgens de oude Chinezen primaire krachten binnen het universum. Het 5 fasen-denken stelt dat alles in de schepping kan worden ondergebracht op basis van de 5 elementen. Ook wij mensen hebben allemaal één element in ons dat de boventoon voert. Als je weet welk element dit is, snap je ook waarom je onder welke omstandigheden steeds dezelfde conflicten voelt. Waarom bijvoorbeeld stress zich vastzet in je nek en schouders, terwijl je partner er buikpijn van krijgt. De patronen van gezondheid en ziekten corresponderen met het element dat jou typeert. We schetsen hieronder in het kort wat de 5 elementen inhouden.

Hout

Hout vertegenwoordigt een nieuw begin. De lente, een tijd van wedergeboorte, plotselinge groei en snelle uitbreiding markeert de opkomst van deze kracht. Het Hout-type op zijn best is moedig, besluitvaardig, helder, houdt van werken en presteert goed onder spanning. Maar de doortastendheid kan omslaan in agressie en vijandigheid. Besluitvaardigheid in impulsiviteit en koppigheid. En helderheid kan escaleren tot fanatieke aanhankelijkheid. Typische gezondheidsproblemen van een Hout-type zijn hoofdpijn door bloedstuwing, spierkrampen, hoge bloeddruk en zenuwontstekingen.

Vuur

Vuur is verblindend, vluchtig, trillend, opwindend en alomvattend. De zomer markeert de dominantie van Vuur. Vuur breidt uit, straalt, is extravert en warm. Het Vuur-type is – als alles in evenwicht is – levendig, charismatisch, expressief, optimistisch, vol vertrouwen, empathisch, toegewijd en enthousiast. Maar het Vuur moet binnen de perken blijven, anders wordt het onbeheersbaar. En ontstaat verlies van identiteit en het vermogen om het ik en de ander te onderscheiden. De belangrijkste gezondheidsproblemen voor Vuur-types zijn uitdroging, een verstoorde bloedsomloop en instabiliteit van de geestelijke vermogens.

Aarde

De Aarde wiegt en voedt al het leven dat van haar afhankelijk is. De nazomer duiden de opkomst van Aarde aan. Het is de tijd van het rijpen en oogsten. Even bevrijd van de cyclus van geboorte, groei, verval en dood, is dit een periode van vrede en overvloed. Het Aarde-type is gezellig en opgeruimd van aard, bemoedigend, plooibaar, betrouwbaar en scherpzinnig. Dienend en voorzienend in de sociale omgeving. Maar moet oppassen om niet slap, onzeker en kruiperig te worden. Typische problemen voor het Aarde-type zijn lethargie, indigestie, oncontroleerbare eetlust, waterretentie en spierverweking.

Metaal

Metaal belichaamt de kracht van het beperken, scheiden en verfijnen. Dit element hangt samen met de herfst. Een tijd van verdorring en verval. Een periode van naar binnen gaan en weer afsterven. Het Metaal-type is methodisch, efficiënt en gedisciplineerd, integer, een kritisch denker. Als deze eigenschappen doorschieten ontstaat echter perfectionisme, een autoritaire handelswijze en dogmatisme. Het Metaal-type verstijft dan intern. Het gevolg? Stijve gewrichten en spieren, droge huid en haar, oppervlakkige ademhaling, gevoeligheid voor het klimaat en een slechte circulatie.

Water

Water symboliseert de winter. Beweging vertraagt terwijl materie en energie zich concentreren. Het gaat om het leven in de primitiefste vorm, totdat de lente ons wekt. Als een beer in de winterslaap. Een Water-type is taai, beheerst en individueel op het onconventionele af. Volharding, omzichtigheid en introspectie zijn kenmerken van dit menstype. Net als nieuwsgierigheid, oplettendheid en openhartigheid. Het gaat om mensen met een rijk innerlijk leven, die voelen waar dingen naartoe gaan. De valkuilen? Verharding, koud en gevoelloos zijn. Of juist vorm verliezen en in zekere zin anoniem worden. Water kan immers alle vormen aannemen: van ijs tot vloeibaar. Veelvoorkomende kwalen zijn bij dit type: verharding van slagaders, bederf van tanden en tandvlees, rugpijn, rillerigheid en verlies van libido.

Wie ben jij? Hoe weet je nu welk element jou overheerst? En welke conflicten tussen de elementen jouw systeem domineren en je gezondheid verstoren?

Bovenstaande samenvatting is daarvoor te kort. Het Handboek Chinese geneeswijzen van Harriet Beinfield en Efrem Korngold bevat een uitgebreide vragenlijst waarmee je jezelf goed in kaart brengt. Herkennen wie je bent en hoe je functioneert binnen het model van de 5 elementen helpt je om te bepalen wat in jouw geval slim is om te doen. Stap je naar een acupuncturist of een deskundige op het gebied van Chinese kruiden? Laat je voortaan koffie staan of hoeft dat helemaal niet?

Bron:http://www.altamira.nl/artikelen/5-elementen-en-de-chinese-geneeskunde-2362/

Verhaal: De jonge ziel en aarde


Gisteren kreeg ik een email van Evarien Theuwis waar ik eerder al eens een artikel van heb geplaatst https://marreiki.wordpress.com/?s=op+zoek+naar+je+eigen+kracht

Ze schrijft ook voor Nieuwetijskinderen. en heeft een nieuw artikel geschreven die ze graag met mijn blog wilde delen.

Dus bij deze met toestemming van Evarien wil ik verhaal te delen. Bedankt om te mogen delen.

De jonge ziel en de aarde. 

Ergens in een sterrenstelsel ver van de planeet aarde vandaan leefde een jonge ziel… De jonge ziel woonde op een mooie, heldere, brandende ster. De ziel leerde zijn omgeving kennen en nam alle kennis op die hij kon verzamelen.  Op een dag besloot de jonge ziel om zijn eigen ster te verlaten. Hij wilde op avontuur om zijn kennis verder uit te breiden. Hij waagde de sprong en er vlogen een paar miljoen lichtjaren voorbij.  Hij kwam langs allemaal mooie sterren, tot hij uiteindelijk bij een mooie blauwe planeet aan kwam.  Hij wist niet wat voor moois hij zag en besloot om op deze plek te landen. Met zijn jonge wijsheid wist hij dat de planeet een levend organisme was en hij stelde zich netjes voor.   ‘’Hoi ik ben de jonge ziel en ik kom van de sterren’’. Daarna vroeg hij de naam van de planeet.  ‘’Ik ben moeder aarde zij ze vol trots’’. De jonge ziel vroeg aan moeder aarde of hij haar van dichterbij mocht bekijken. Moeder aarde antwoorde met veel enthousiasme: ‘’Maar natuurlijk jonge ziel, geniet van mijn lichaam zo lang als dat nodig is’’.  De jonge ziel dook naar beneden en vloog over de aarde. Hij zag bergen, uitgestrekte land vlaktes,

meren en zeeën. Zijn geluk kon niet op, zo mooi was het. Hij vloog en vloog en wilde alles proeven, zien en weten. Hij wist niet waar hij moest beginnen.  Tot zijn verbazing zag hij iets gebeuren wat hem stil liet staan. Een groot rood licht die hem een klein beetje deed denken aan een ster, was een mooie groene boom aan het verwoesten. De jonge ziel vloog naar de boom toe. De boom was in hevige pijn. De jonge ziel was verbaasd dat moeder aarde dit toe liet en vroeg aan het rode licht waarom hij dit deed. Het rode licht vertelde dat zijn naam vuur was en vertelde de jonge ziel dat hij niets deed.  De ziel werd gefrustreerd en zij : ‘’Jawel, je doet de boom zeer’’. Het vuur merkte dat de ziel van streek was en probeerde hem uit te leggen dat hij niets deed.  De jonge ziel begreep er niets van en kreeg tranen in zijn ogen. Hij huilde al het licht bij elkaar en al huilend zij hij:  ‘’ Je doet de boom pijn! Waarom ?!’’.  Het vuur was even stil en zij toen: ‘’ Ik ben aan het zijn ’’. De jonge ziel kon zich niet voor stellen dat het vuur zo rustig kon blijven.  De ziel van de boom was ondertussen uit zijn lichaam getreden en bedankte het vuur en leek er vrede mee te hebben dat hij zo aan zijn einde was gekomen. Het lichaam van de boom was as geworden en lag verlaten op de grond. De jonge ziel was verbaast en snapte het niet.  Hij volgde het vuur die snel over de grond schoof en het gras zonder moeite liet verdwijnen. Het vuur had door dat de jonge ziel van streek was en hem nog steeds volgde. Hij besloot daarom aan moeder aarde te vragen of de jonge ziel ook een keer het vuur mocht zijn, om te kunnen ervaren wat het is om vuur te zijn. Moeder aarde vond het een prima idee, ze wil graag dat alle zielen die haar aarde bezoeken een goede ervaring hebben met haar lichaam en alles wat daarbij hoort.   De jonge ziel volgde het gesprek en was verbaasd dat zo’n machtig mooie moeder aarde het hier mee eens was. De jonge ziel wilde eigenlijk helemaal het vuur niet zijn, maar omdat moeder aarde hem dit aan had geboden kon hij dat toch niet weigeren. Dus de jonge ziel werd het vuur, hij raasde over het land, alsof hij nog in zijn oude lichaam zat. Op zijn pad zette hij alles in vuur en vlam en dat

had hij pas door toen hij het land voelde veranderen in een andere vorm. De jonge ziel was niet gelukkig in dit lichaam, hoe kon hij zich nu verplaatsen als hij alles kapot maakte. De kleine ziel vroeg aan moeder aarde of hij terug in zijn zielenlichaam mocht, moeder aarde reageerde niet.  Zonder dat de jonge  ziel het door had vroeg moeder aarde aan de wolken of zij het wilden laten regenen. De jonge ziel hoorde een harde klap en er begon water te stromen uit de lucht. Zijn lichaam verdween en de jonge ziel dacht dat hij zijn oude lichaam terug kreeg. Hij besefte dat hij nog steeds het vuur was alleen dan nu op een andere plek. Hij wilde niet bewegen maar kwam er al snel achter dat als hij niet zou bewegen dat hij naar een nieuwe plek zou gaan. De aarde zag dat hij nog steeds niet snapte hoe hij het vuur moest zijn, zonder daar spijt van te hebben en besloot dat de ziel pas terug in zijn zielenlichaam mocht als hij snapte wat het was om het vuur te zijn.  De jonge  ziel was dood ongelukkig en hij deed zoveel dingen pijn, hij verwijderde zoveel zielen van hun huidige vorm, hij luisterde naar het geschreeuw van alles dat hij aanraakte.

Maanden gingen voorbij en de kleine ziel had nog steeds niet begrepen wat de vorige ziel van het vuur hem had verteld.  Op een avond was hij aan het bubbelen in een vulkaan, spoedig zou deze uitbarsten en alles op het eiland waar hij was, veranderen in gesteente. De jonge ziel kon niet met het idee leven dat hij dat zou doen. Hij vroeg aan moeder aarde waarom hij dit moest doen. Maar moeder aarde antwoorde niet. De jonge ziel bleef maar zeggen dat het zijn schuld zou zijn als hij dit zou doen.  Tot op een zeker moment hij zich herinnerde wat de boom had gezegd toen zij dood ging, ze was dankbaar. De jonge ziel bedacht zich dat hij nooit geluisterd heeft naar de bomen en planten die hij op zijn pad had verwoest. Hij heeft alleen het geschreeuw gehoord en was zo bezig met zichzelf de schuld te geven dat hij de dankjewel van de zielen niet had gehoord.  Hij zij tegen zichzelf:  ‘’maar ik kan er toch niets aan doen dat ik het vuur ben’’. Hij besloot de situatie eens anders te gaan bekijken en werd één met de vulkaan en al bubbelend voelde hij deze vorm groeien. Hij bleef bij zichzelf en besloot geen mening te hebben over wat er nu ging komen. Een aantal dagen later was het zover het lava vloeide over het land. Dieren, planten en bomen deelde hun tranen omdat de lava hun huidige form opslokte. De zielen die uit deze vormen kwamen waren blij en gelukkig. Zij bedankten de lava voor het zijn en dat de lava hun een nieuwe ervaring had gegeven.  De jonge ziel realiseerde dat hij zelf eigenlijk niet iets deed maar dat het de lava was die hij ervoer in het moment. Maar dat was niet alles, hij gaf andere zielen een ervaring waar ze dankbaar voor waren.  Hij riep naar moeder aarde om zijn ervaring te kunnen vertellen.  Moeder aarde luisterde naar zijn enthousiasme en zijn ervaring. Na zijn verhaal vroeg zij aan hem of hij zijn zielenlichaam terug wilde.  De jonge ziel wilde graag terug in zijn zielenlichaam maar zei tegen moeder aarde dat er eerst een andere ziel moest komen om hem over te nemen. De jonge ziel vond het belangrijk dat ook andere zielen de kans zouden krijgen om het vuur zijn te ervaren.  Moeder aarde regelde een nieuwe ziel en gaf de jonge ziel zijn zielenlichaam weer terug. De jonge ziel was heel trots en vrolijk! Hij had zo iets waardevols geleerd. Hij bedankte de aarde en de oude ziel van het vuur voor deze mooie kans. De jonge ziel was nog lang niet klaar met leren en besloot om verder over de aarde te speuren naar een nieuwe ervaring.

Veel liefs, Evarien

Het vuur..


Je haalt het beste uit de anderen niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.

lichtengel
Maak er een fijne dag van…

Dagtekst: de 4 elementen


Dagtekst van maandag 2 februari 2015.

“Om te evolueren, moeten wij examens afleggen, grote beproevingen doorstaan. Dat wij zullen lijden is zeker, maar als we ze te boven komen, zullen we tenminste weten waartoe we in staat zijn. Deze beproevingen staan in verband met de vier elementen : aarde, water, lucht en vuur. Heel ons leven lang doen zij zich aan ons voor. De beproevingen van de aarde zijn zoals aardbevingen : zij testen onze wilskracht, ons geduld en onze standvastigheid. Zijn onze fundamenten, naar het beeld van de piramide, voldoende stevig?
De beproevingen van het water hebben betrekking op de wereld van de gevoelens. Zij dompelen ons onder in de zwarte stromen van de haat, het verraad, en de liefde in ons moet al dit vergif kunnen neutraliseren.
De beproevingen van de lucht worden veroorzaakt door tornado’s en orkanen. Zal ons intellect de koers  kwijtraken of zal het een klare kijk blijven hebben en correct redeneren?
De beproevingen van het vuur zijn de ergste. Zij verbranden alle onzuiverheden die onze ziel verhinderen zich te verenigen met de eerste Oorzaak, de Bron van al wat bestaat. Om God te vinden, moeten wij door het zuiverende vuur gaan.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Volle Maan, Ijsmaan


4 Februari: Volle Maan

Dit is de IJsmaan en deze valt in het koudste en guurste deel van het jaar. De natuur zuivert zichzelf: wat zwak of eenjarig was, is afgestorven en al (deels) verteerd. Uiterlijke rust en stilte heersen in de natuur, maar in de diepte ligt het nieuwe leven verborgen in afwachting van het juiste moment om naar buiten te treden. Het sneeuwklokje laat zien dat het eerste nieuwe leven al weer tevoorschijn komt en dat we richting de lente gaan.
Dit is de tijd dat Imbolc werd gevierd: een oud Keltisch feest dat ‘rond de buik’ betekent. Het verwijst naar de buik van Moeder Aarde, waarin het zaad ligt te sluimeren of naar het zuiveren en ploegen van de akkers, waarna het zaad werd geplant. De godin Brigid is verbonden met Imbolc – zij drinkt de avond voor Imbolc (1 februari) van de bron der jeugd en verandert van een oude vrouw in een jonge maagdelijke godin. Ze staat symbool voor het nieuwe leven dat weldra weer zal verschijnen in de natuur. Je kunt Imbolc en Brigid in je maanviering betrekken. Nodig Brigid uit, ze is een zachte, liefdevolle en inspirerende energie! Het thema bij deze maan is ‘zuivering en diepgang’.

De volle maan staat in het teken Leeuw. Dit vuurteken geeft passie, warmte, creativiteit, enthousiasme en omdat het de Maan (en niet de Zon) is die in dit vuurteken staat, voel je wellicht ook de drang om te worden gezien. Met deze maanenergie ga je er waarschijnlijk ook voor zórgen dat je wordt gezien en gehoord! De uitdaging ligt in het onderzoeken van je innerlijk vuur. Jupiter staat naast de Maan en maakt alles wat je ervaart groter, en geeft ook optimisme en zelfvertrouwen. Uranus staat in een driehoek met de Maan en kan naast verrassende inzichten in je gevoelswereld ook geniale, spontane ideeën opleveren. Krop spanning niet op, zorg voor een uitlaatklep.
De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het teken Waterman. Dit kan heldere inzichten geven, behoefte aan vernieuwing (oude waarden mogen worden omvergeworpen) en vrijheidsdrang die kan leiden tot rebelse acties.
Mercurius loopt tot en met 10 februari ‘achteruit’ in Waterman. Regels zullen nu helemaal niet aanspreken en ook jezelf duidelijk uitdrukken kan tot die tijd lastig zijn. Schrijf eventueel op wat je ervaart, wilt of beweegt. In de dagen na 10 februari zul je er makkelijker naar kunnen leven! Wees alert op misverstanden binnen de communicatie.
Venus en Neptunus wakkeren dromen aan, vooral als het gaat om liefde en relaties. Je voelt meer behoefte aan verheven, zielsverbindende liefde. Ervaar het, laat het je inspireren, maar leef het niet meteen uit.

Al met al is het erg belangrijk om jezelf te uiten deze dagen. Dat hoeft niet per se met woorden, kies eens voor een andere, creatieve manier van zelfexpressie die de stroom van binnen naar buiten in beweging zet. Gebruik je gedrevenheid en vuur op een constructieve, vernieuwende manier, want anders bestaat de kans dat je jezelf of anderen raakt met ‘gevoelsvuurwerk’.

Het is een intense tijd. Emoties kunnen overweldigend voelen of kraakhelder zijn. Wat sluimert er bij jou van binnen? Maak voor jezelf helder wat in jou wil ontwaken en uitgroeien en druk het uit in geschreven woorden, beelden, muziek of anderszins. Gebruik de passie, de vuurkracht en de vindingrijkheid die door deze maan worden getriggerd en zie of je al een klein stapje van een voornemen of wens naar buiten kunt brengen. Luister naar je hart en laat je gevoelens of inspiratie stromen.

Tekst  © Petra Stam

http://www.petrastam.nl/blog/2015/1/31/volle-maan-3-februari-2015

 

Het vuur


 

Men kan het vuurtje oplaaien en dan terug denizen voor de vlammen.

Fire heart

 

 

Het avondje ”Pak je hebzucht maar uit” is alweer voorbij, Sint Nicolaas is onderweg naar huis. Het ”Lichtfeest” Kerstmis ligt nog even voor ons, daarom voor nu ”Fijn weekend”..

Gezichtsdiagnose


 

alles is liefde

Het lezen van het gelaat gaat terug tot 6 eeuwen voor onze jaartelling. Waarschijnlijk was het in die tijd een kunst van Chinese Sjamanen en tovenaars, niet specifiek verbonden met een religie. Vier eeuwen later was de techniek ingeburgerd en een belangrijk onderdeel van de Chinese geneeskunst.

Net zoals de voet in de reflexologie een map is van het lichaam, zo is het gezicht dat voor onze gezondheid.
De Chinese geneeskunst berust op de kosmische principes van de vijf elementen en yin en yang. De elementen symboliseren bepaalde kwaliteiten van energie welke gereflecteerd worden in het gezicht. Yin en Yang staat voor de dualiteit, de tegenstellingen, en het evenwicht daarin waar naar gestreefd wordt om optimaal te kunnen functioneren. Het voorhoofd representeert het zenuwstelsel, het middelste gedeelte de circulatie, de kin en kaaklijn het spijsverteringsstelsel.

De lijnen, verkleuringen, onzuiverheden en geprononceerdheid van een bepaald gebied in het gezicht zeggen iets over het functioneren van een bepaald orgaan of systeem. De verhoudingen in het gezicht tussen de botstructuur (Yang) en de zachte weefsels (Yin) en de vorm van het hoofd (de elementen hout, water, metaal, aarde en vuur) zeggen iets over de energie die overheerst in een bepaald persoon en daarmee over de persoonlijkheid en aanleg.

Er wordt wel gezegd dat we het gezicht krijgen dat we verdienen. Je manier van leven en je eetgewoontes zijn er van af te lezen. Schoonheid komt dus echt van binnenuit. Hier moet echter ook een kanttekening worden geplaatst. De hedendaagse schoonheidsidealen zoals een grote mond, volle lippen en dunne wenkbrauwen gelden in de gelaatsdiagnostiek als te Yin. Met andere woorden, dat wat door de massa als mooi wordt beschouwd betekend niet altijd een gebalanceerde gezondheid.

Hout.

Het hout type heeft een lang gezicht, een lange neus, een hoog en breed voorhoofd en smalle wangen. De ogen hebben en vriendelijke blik en de wenkbrauwen zijn niet dik of robuust. Vaak is er sprake van sluik haar. Hout heeft de energie om te groeien, overziet het geheel en heeft visie op de toekomst. De gebalanceerde types zijn geboren leiders met sterke overtuigingen. Zij kunnen veel verantwoordelijkheid dragen en zijn bereid om te werken voor anderen.

De emotie de gerelateerd wordt aan hout is boosheid. Deze energie wordt ook gebruikt om te groeien en te ontwikkelen. Als het houttype daar geen mogelijkheid voor heeft zal frustratie zich uiten in boosheid (yang) of depressie (Yin). Lichamelijk kan zich dit uiten in lever en gal problemen, zweren en hoofdpijn. Het houttype is gebaat bij een vetarm dieet en is extra gevoelig voor alcohol.

Vuur.

Het vuurtype heeft een ovaal gezicht met een puntige kin. De jukbeenderen zijn geprononceerd maar smal. Vuurtypes hebben vaak sproeten, rood krullend haar,
spreken en bewegen snel. Het vuurelement maakt dat ze een warm karakter hebben, enthousiast zijn en mensen kunnen inspireren. Door hun constante zoektocht naar avontuur kunnen ze soms risico’s nemen. De uitdaging van het vuurtype is de warmte en positiviteit in zichzelf te vinden. Als het vuur dooft raakt dit type teruggetrokken en timide. Een te veel aan vuur kan hartproblemen, slapeloosheid en acne veroorzaken. Vuurtypes zijn gebaat bij bitter voedsel en kruiden zoals witlof en paardebloem. Zo ook kruiden die het bloed stimuleren en onderhouden.

Aarde.

Aardetypes hebben een kort en breed gezicht met een uitgesproken kaaklijn. De mond is vaak groot, het lijf grof gebouwd en bezitten een lage stem. Dit type is praktisch, terughoudend en betrouwbaar. Zij neigen naar een traditionele manier van leven.
Medeleven is de emotie die geassocieerd wordt met het hout element.

Een teveel aan aarde kan zich manifesteren in koppigheid en egoïsme. Te weinig aarde kan zich uiten in overbezorgdheid en slechte zelfzorg. De uitdaging voor het aarde type ligt dan ook in het vinden van een balans tussen het zorgen voor je zelf en dat van anderen. Aarde types zijn gebaat bij een uitgebalanceerd dieet om de spijsvertering optimaal te houden. Zij zijn extra gevoelig voor suiker en melkproducten.

Metaal.

Metaaltypes hebben een ovaal gezicht met wijd uitstaande juk beenderen en een bleke complexie. Zij hebben meestal heldere glinsterende ogen. De wenkbrauwen zijn licht van kleur en vaak hebben zij stijl haar. Metaal is het element van de gedachte. Deze types zijn goede adviseurs en leraren. Zij bezitten een sterke wil en zijn in staat hun eigen problemen op te lossen. Op hun best zijn het harde werkers met een grote dosis humor. Op hun slechts zijn het doemdenkers. De longen en de onderbuik zijn gevoelig. Goede ademhalingstechnieken en volwaardige voeding zijn extra belangrijk voor hen. Ze zijn gek op junkfood, terwijl dat funest is. Om goed in hun vel te blijven zitten hebben zij de ruimte nodig om hun creativiteit te uiten, anders wordt metaal dof.

Water.

Watertypes hebben ronde zachte gezichten, grote zachte ogen donker haar en een getinte huid. Rustige types die gevoelig zijn voor elke emotie. Geduldige luisteraars en goed in communiceren, wat van pas komt in beroepen zoals counseling en in de verzorging. Heldere watertypes trekken aan wat ze nodig hebben. Zij bezitten grote reserves en kunnen zich makkelijk aanpassen. Als water stagneert door onverwerkte emoties ontwikkelen zij een blauwe gloed op hun huid en donkere kringen onder de ogen. Stress, en te veel werk hebben impact op de nieren waardoor zij niet goed meer kunnen functioneren. Regelmatig rust en voldoende vocht zijn dan ook belangrijk voor de watertypes.

 

alles is liefde

Zelden is er sprake van een zuiver type. We hebben meestal te maken met mengtypes. Om inzicht te krijgen in het functioneren van de organen kijken we naar de conditie van de huid in het gezicht. Elk gebied refereert aan een bepaald orgaan. Let op rimpels, verkleuringen, zwellingen, acne en schilfers. Hieronder vind je enkele symptomen en waarnaar zij refereren. Er hoeft helemaal geen sprake te zijn van een acuut of chronisch probleem, maar betreffende orgaan is duidelijk overactief of vermoeit en vraagt om aandacht. Je gezicht liegt niet en voorkomen is beter dan genezen. Mocht je ergens bezorgd over zijn is het raadzaam om contact op te nemen met een (natuur)arts.

Symptomen van de lever:

Vette huid op de T zone. Diepe lijnen horizontaal of verticaal tussen de wenkbrauwen.
Roodheid of uitslag tussen de wenkbrauwen. Vermoeide of jeukende ogen.

Tips om de lever te ontlasten:

Niet eten twee uur voor je gaat slapen
Neem de tijd om in de natuur te zijn
De lever is de zetel van boosheid en geduld.
Yoga en meditatie zullen je goed doen.

Voedingsgewoonten:

Verminder dierlijke vetten, melkproducten, eieren, koffie, alcohol en suiker.
Neem meer rauwkost en groenten zoals broccoli, waterkers, lente-uitjes en tuinkers.
Kauw goed en eet langzaam.

Symptomen van de nieren:

Wallen onder de ogen of blauwe kringen.

Tips om de nieren te ondersteunen:

Neem meer rust en slaap. Ga voor 23:00 naar bed. Houd voeten en enkels warm. Neem niet te veel hooi op je vork.

Voedingsgewoonten:

Tijdens het koken kun je gerust zeezout gebruiken maar laat het zoutvaatje aan tafel staan. Verminder koffie, ijskoude dranken en ijsjes.
Warm voedsel is beter dan koud voedsel. Eet soepen en bonen. Alle wortelgewassen zijn heilzaam voor je.

Symptomen van de longen:

Verkleuringen, gebroken capillaire vaatjes, uitslag of ontstekingen op de wangen.

Tips om de longen te ondersteunen:

Neem veel frisse lucht. Ventileer je huis en werkplek goed. Neem groene niet bloeiende planten in huis. De longen zijn de zetel van de communicatie. Leer te zeggen waar het op staat. Zingen is heilzaam voor je.

Voedingsgewoonten:

Verminder melkproducten, tropische vruchten en dranken, Laat gebak e.d. zoveel mogelijk staan. Eet vaak bruine rijst, veel groene groenten en gebruik wat vaker gember.

Symptomen van de alvleesklier

Donkere verkleuring in de hoeken van de ogen, tegen de neusbrug aan.

Tips om de pancreas te ondersteunen:

Eet regelmatig kleine hoeveelheden. Neem tijd voor jezelf, het liefst in de natuur.
De pancreas is de zetel van de zelfliefde. Eet niet om je zelf te troosten.

Voedingsgewoonten:

Verminder drastisch met suiker. Laat koffie en chocola zoveel mogelijk staan.
Zoek de zoetigheid in zoete groenten zoals wortelen en fruit.

Symptomen van de dikke darm:
De onderlip is dikker dan de bovenlip, is droog of heeft een paars uiterlijk.

Tips om de dikke darm te ondersteunen:

Door je eten beter te kauwen stimuleer je ook de peristaltiek van de darmen. (20 keer kauwen op een hap voedsel!) De dikke darm is de zetel van het loslaten. Probeer eens een grote opruiming te houden in je huis. Eet nooit tijdens het lezen, tv kijken e.d.

Voedingsgewoonten:

Verminder rauwe producten en gist. Eet meer bruine rijst, wortel gewassen en probeer zuurdesembrood.

Er is nog veel meer te vertellen over wat er te zien is aan het gezicht. Als het je interesse heeft raad ik je aan op zoek te gaan naar een goed boek of op het web. Een vooraanstaande autoriteit op het gebied van gezichtsdiagnose is Michio Kushi.
Bron: nieuwemaan.blogspot.nl

 

 

 

FENG SHUI MET KLEUR


 

 

FENG SHUI MET KLEUR

Als je behoefte hebt aan verandering, een frisse wind door je huis en je leven wil laten waaien, begin dan eens met het toepassen van kleur volgens de Feng shui.

 

Feng shui gaat verder dan alleen het plaatsen van je meubels op een manier dat de chi vrij kan stromen.

 

Hoe werkt het?

De hele wereld om ons heen is opgebouwd uit energie, een magnetisch veld van positieve en negatieve ladingen die constant vibreren. Ook bij kleuren is dit het geval. Zo is rood de kleur met de hoogste vibratie, de meeste energie. Ook in de natuur werken kleuren zo. Sommige kleuren trekken aan, of stoten juist af of betekenen gevaar. Bij Feng Shui gaat het er om dat iemand zich zo prettig mogelijk voelt in een ruimte. En omdat kleur invloed heeft of je welzijn en je stemming is het een goed idee om hier aandacht aan te besteden.

 

Persoonlijke voorkeur

Natuurlijk zijn er kleuren die je persoonlijk meer of minder aanspreken. Maar de Feng Shui leert je om kleuren zo toe te passen op een manier dat de chi in die aspecten van je leven (gezondheid, liefde, werk of materieel welzijn) gaat stromen in de richting die jij wilt. Probeer de kleur altijd te kiezen in een tint die je zelf mooi vindt.

 

De kleuren zijn allemaal onder te verdelen in de vijf elementen water, hout, aarde, vuur en metaal.

 

WATER – gemak, verfrissing en overvloed

Blauw

Blauw geef rust en verkoeld. Het is heel goed om te gebruiken in ruimten waar je tot rust wilt komen. Het wordt ook geassocieerd met vrede en comfort. Vandaar dat blauw een prima kleur is voor een slaapkamer, een kamer waarin je mediteert of op een andere manier gebruikt om te ontspannen. Het is minder geschikt voor eetkamers en studeerkamers.

Zwart

Zwart is de kleur van de mystiek en is stijlvol. Zwart is de kleur van de nacht, diepe wateren en universele leegten. Met zwart voeg je diepte en kracht toe aan een ruimte en het brengt stabiliteit. Te veel zwart kan vervreemdend werken en groei tegengaan. Het is beter zwart in leefruimten niet hoger te gebruiken dan ooghoogte. Zwart is minder geschikt voor kinderkamers.

 

HOUT – gezondheid en vitaliteit

Groen

Groen is de kleur van symbolische groei, vruchtbaarheid en harmonie. Groen is de kleur voor een nieuw begin, het verfrist en ontspant. Als je met de kleur groen werkt dan is het goed om met meerdere tinten bij elkaar te werken. Het is een geschikte kleur voor badkamers. Het is minder geschikt voor studeerkamers, woonkamers of speelkamers.

 

AARDE

Bruin

Bruin is de kleur van de voedende energie. De kleur is geschikt om toe te passen in de hal of voor een muur in de kamer of slaapkamer. Bruin kan ook heel goed toegepast worden in de keuken. Te veel bruin in een ruimte kan leiden tot stilstand, geen vooruitgang. Combineer bruin daarom met andere kleuren.

 

VUUR – passie en energie

Rood

Rood symboliseert de energie van de zon en het leven. Als je rood op de goede manier gebruikt in je huis staat dat voor kracht, geluk, rijkdom en luxe. Een overdaad aan rood staat voor woede, overactiviteit en rusteloosheid. Het is daarom beter om rood in details en accessoires toe te passen dan als hoofdkleur voor een ruimte. Gebruik rood niet of spaarzaam voor de eetkamer, de keuken of kinderkamers.

Paars

Ook paars is een kleur die je beter spaarzaam kan gebruiken. Het is een kleur die voor spiritualiteit staat. Paars is ook een koninklijke kleur. Paars stimuleert de hersenen, het voorstellingsvermogen en werkt daarom inspirerend. Paars is geschikt om te gebruiken in de slaapkamer en ontspanningsruimte. Paars is minder geschikt voor de keuken en de badkamer.

Rose

Rose is de kleur van de onschuld, zuiverheid en romantiek. Rose is geschikt voor slaapkamers en minder voor de badkamer en keukens.

Oranje

Als rood te hevig voor je is dan is oranje of geel een goed alternatief. Oranje is een verwarmende, opwekkende en sociale kleur wat betekent dat het geschikt is voor ruimtes waar met elkaar gesproken wordt. Het is een geschikte kleur voor de woonkamer, eetkamer, speel/kinderkamers.

Geel

Geel is een kleur die staat voor tolerantie, maar ook voor autoriteit. Geel is een kleur die opwekkend is en stimuleert de geest en de spijsvertering. Geel is geschikt voor de woonkamer, de hal en overloop en kinderkamers.

 

METAAL – helderheid en precisie

Wit

Wit is de kleur van zuiverheid en puurheid. Het kalmeert de emoties. Wit is geschikt voor alle ruimten in huis. Vooral in combinatie met felle kleuren.

Grijs

Grijs staat voor onafhankelijkheid en vormt een schild voor invloeden van buitenaf. Toch heeft grijs vaak een negatieve lading en wordt geassocieerd met mist en rook, wit noch zwart. Te veel grijs wordt niet aangeraden in woonruimten. Werk meer met accenten. Grijs, bij voorkeur in warme tinten, is met mate geschikt voor studeer- en werkkamers.

Goud

Goud is de kleur van kracht en overvloed, maar ook voor hogere idealen en wijsheid.
Kleurcombinaties combineren ook de eigenschappen van de kleuren.

 

http://rubriek.nl/wonen/fengshui_kleur.php

De vijf elementen van de Chinese geneeskunde


 

 

De vijf elementen van de Chinese geneeskunde

 

De vijf elementen van de Chinese geneeskunde

In de Chinese geneeskunde wordt alles ingedeeld volgens de vijf elementen. Hout, vuur, aarde, metaal en water. Alles in de natuur en de mens valt onder één van deze elementen. Alles is constant in beweging, maar wel volgens hetzelfde patroon. Ontstaan, groei, bloei, verval en afsterven. Denk maar aan de seizoenen. Vijf fasen die geschakeld zijn en dus ook invloed hebben op elkaar. Wordt één van deze fasen verstoord, dan heeft dat effect op de volgende. Zo ook in de mens …

Om energie te vormen heb je eten, drinken en zuurstof nodig. Bij de aarde horen je maag en je milt die vooral zorgen voor het verteren en transporteren van voedsel. Wat je eet is uiteraard ook belangrijk maar als je maag/milt niet goed werken, worden de voedzame delen gewoon niet goed opgenomen. Je spijsvertering werkt slecht wat invloed heeft op je gewicht wat zal gaan schommelen. Vooral je spieren en zachte weefsels worden gevoed door het element aarde. Ook mentaal heb je voeding nodig, gedachten moeten verwerkt worden.

De eigenschappen die horen bij dit element zijn moederen en zorgen, piekeren en malen, verzamelen van aardse dingen. De kleur geel en de smaak zoet zijn typeren. Een voor of afkeer van deze dingen is al veelbetekenend. Als je aarde element verstoord is, zal vermoeidheid het eerste teken zijn. Je concentratie en geheugen gaan haperen en je voelt je onrustig van binnen maar bent traag in je bewegingen. Je gaat overmatig eten om het tekort aan te vullen. Je hebt medelijden met jezelf en klaagt veel. Je voelt je hulpeloos, afhankelijk, wordt overbezorgd voor anderen en vergeet jezelf. Je voelt je niet thuis in je eigen lijf of huis. Onzeker zonder stabiel centrum. Herken je dit?

Wat kun je hier zelf aan doen?

Eet of drink niet te koud en eet geen rauwe groenten. Je maag kun je vergelijken met een pan soep. Voordat je maag voedsel verwerkt, moet het op een bepaalde temperatuur gaar zijn. Dit verwarmen kost energie en dus zoveel meer bij producten uit de koelkast. Help je maag een handje door ieder hapje heel goed te kauwen. Geen suiker en zuivel.

Veel zoetigheid verzwakt de milt. Een verlangen naar zoet duidt ook op een miltprobleem. Koolhydraten zijn vaak ook zoet dus beter vermijden.

Koemelkproducten maken dat je veel vocht vast gaat houden, omdat je milt dit soort vocht niet goed kan verwerken.

Let op HOE je eet.

Geniet van je eten. Neem de tijd en ga ervoor zitten. Drink weinig en zeker niet te koud. Eet niet teveel en liever regelmatig kleinere porties. Rust een half uurtje na het eten.

Beweging. Alles waar je je armen en benen veel bij gebruikt. Wandelen, zwemmen,tai chi en yoga zijn aan te raden. Kies niet iets wat je teveel energie kost. Een massage doet ook wonderen.

Voedt je hersenen. Lees een boek of zoek een uitdaging in iets wat je heel interessant vindt. Zoek ongedwongen gezelligheid op bij vrienden of familie, als je dit leuk vindt natuurlijk.

Ga lekker de tuin in en zorg voor de aarde. Met je handen in het zand wroeten doet wonderen!

http://inzichtkrijgeninjezelf.nl/gezondheid/de-vijf-elementen-van-de-chinese-geneeskunde/