Wijsheid van de boom


wijsheid boom

Advertentie

Numerologie Augustus & het getal 8


Augustus

De achtste maand in een 8-jaar, 2015 is ook een 8

 Ook zijn er bijzondere datums deze maand waarop de 8-energie  meer voelbaar zal zijn omdat ze eindigen in het getal 8.  Daarom is het mooi het getal eens dieper te weergeven voor wie meer interesse heeft in Numerologie. Numerologie van Augustus staat verderop beschreven

Bijzondere data’s

8 Augustus

17 Augustus

26 Augustus

De 8 kun je ook zien als een geslotenheid

Als een achtbaan die een reuze tempo voort raast

Lemniscaat, de liggende 8

2 mensen die eenheid vormen

 

Symboliek: de liggende 8,

De  lemniscaat,  is  het  symbool  van  de oneindigheid en de onbegrensdheid. De blijvende  verbinding  tussen  twee werelden  zoals  hemel  en  aarde,  tijd  en eeuwigheid komt optisch in de liggende 8 tot  uitdrukking.  Dit  eeuwigheidssymbool verzinnebeeldt ook de hermetische basiszin: ‘Zo boven, zo beneden’, die zijn christelijke oorsprong  in  ‘zo  in  de  hemel,  zo  op  de aarde’ heeft.

Het  bovenste  deel  van  de  8  staat  voor het bewuste, het onderste deel staat voor het onbewuste. Als geometrisch symbool wordt de 8 toegekend aan de achtpuntige ster en het octagram.

De 8 is een karmisch getal – want God heeft op de 8ste dag zijn profetie uitgesproken. Hij heeft zijn visioen en zijn voorspelling met de vrije wil van de mens verbonden. De  kerstster, die  de geboorte van Christus verkondigt,  heeft 8  stralen. Jezus Christus, wiens naam in het Grieks de getalswaarde 888 heeft, is de middelaar tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Zijn  opstanding  wordt  als  de  8ste  scheppingsdag gevierd.  Voor de christenen staat het  getal  8  voor  de  verlossing  en  de wedergeboorte,  want 8  mensen hebben de zondvloed in de ark van Noach overleefd. Tot de wedergeboorte dan wel de geboorte behoort voor de christenen de doop.

Op de 8ste  dag begint  de nieuwe week en met de 8ste toon is de octaaf afgerond en gaat de toonladder naar zijn uitgangspunt terug – het getal 8 is zogezegd de bron van het nieuwe begin op een hoger niveau. Het is  de  overgang  van  het  oude  naar  het nieuwe, betere en hogere. In de 8 ontwaakt ons  bewustzijn  en  maakt  zich  klaar  voor de transformatie naar  het getal  9. Op zijn weg naar verlossing moet de ziel door de 7 hemelen van de 7 planeten, tot zij de 8ste sfeer bereikt, de hemel van de vaste sterren het   domicilie   van   de    goden).   Het levenswiel heeft 8 spaken. In veel Europese talen  bestaat  een  onderscheid  tussen  het woord ‘nacht’ (een symbool van het onbe- wuste) en het woord ‘acht’ hierin, waarbij de  ‘n’  wegvalt.  In  deze  talen  begint  het woord ‘nee’ (ook een symbool van het on- bewuste) ook met een ‘n’.

Hiermee is de 8 de uitdrukking van de ‘onbewuste’ en  bevrijde  nacht  en  belichaamt om  die  reden  de  nieuwe  dag  en  het  ontwaakte bewustzijn.

Numerologie Augustus

In  augustus  oogsten  we  wat  we  in  april hebben gezaaid.

‘Zaaigoed’ zijn projecten,  ideeën,  voor- stellingen, wensen, visioenen, gedachten… die  we  in  april  hebben  vrijgemaakt.  De vruchten, erkenning en gevolgen ervan krij- gen we  in  augustus.  Dit  betekent  ook dat je voor  alle genomen  beslissingen  en hun uitwerkingen   Zaai dus  alleen  wat  je  ook  daadwerkelijk wilt oogsten.

In deze beide maanden is het leren van, werken aan en afsluiten van  projecten erg belangrijk, of het nu op school, in je werk of privé is, of in voelen en denken.

Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.Het werk wat je in juli gedaan hebt (reflectie, zelfonderzoek en rusten) zal zich in augustus uitbetalen. Door deze goede voorbereiding kun je goed inspelen op onverwachte situaties en snelle, intuïtieve beslissingen die in lijn liggen met je doelstellingen. Zo blijf je in het oog van de storm.

Er gaan veel dingen veranderen de komende tijd. Wanneer je je keuzes baseert op ingevingen vanuit je hart, bouw je leven op een stevig fundament dat wel tegen een stootje kan. Laat je je leiden door angst, (schijn)zekerheid of anderen dan wordt het turbulente tijd waar ook tegenslag op de loer ligt. Daar is niks mee, het heeft enorm veel groeipotentieel in zich. Het voelt alleen een stuk minder fijn.

Bron: Marianne

lemniscaat met hart

Dagtekst: boom van liefde


Dagtekst van woensdag 3 juni 2015.

“De liefde kan vergeleken worden met een boom. In deze boom stelt de seksualiteit de wortels voor, de wortels die diepgeworteld zijn in het menselijk wezen: hij kan ze niet uitrukken en hij moet ook niet proberen om dat te doen, want zij zijn voor hem even onontbeerlijk als de wortels dat zijn voor een boom. Hij moet alleen de liefde verkennen door hoger te klimmen, verder proberen te gaan in de stam, de takken, de bladeren, de bloemen, de vruchten. En de bloemen en vruchten van de liefde, dat is het offer. De meest verheven, spirituele liefde ontvangt haar aanzet van de seksuele kracht, maar wij moeten leren hoe wij deze moeten bewerken, begieten, beschermen tegen insecten en stormen. Wie de vruchten van deze boom van de Liefde proeft, kent de smaak van de onsterfelijkheid en het eeuwig leven.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

De Postmenstruele periode volgens de Oosterse geneeskunde en gezondheidsleer:


Symboliek van vruchten


 

Symbolen van fruit

Bron: http://tomwesteneng.nl

aarbei (Fragaria vesca)
De aardbei staat symbool voor de perfecte vriendschap.
Misschien wel als tegenhanger van de perfecte vriendschap is de aardbei ook het symbool van kortstondig genot, in de ruimste zin.
Als zomerkoninkje symboliseert de aardbei ook het zomergevoel.
Appel (Malus)
De appel als vrucht staat symbool voor liefde.
In vele culturen in de oudheid werd de appel als dit symbool gebruikt en vaak met een ondertoon van erotiek.
Bij de Grieken werd de boezem al vergeleken met appels.
In Het boek Genisis is de appel het symbool voor verlokking en erfzonde.
Beukennootje (Fagus sylvatica)
Het beukennootje is in de Germaanse streken een vruchtbaarheidssymbool.
Erwt (Pisum sativum)
Symbool voor verfijnd genot.
Tevens staat de erwt symbool voor tactisch inzicht.
De moderne symboliek licht in de lijn van oudbollig en culinaire opvattingen uit oma’s tijd.
Framboos (Rubus idaeus)
De framboos staat symbool voor de zoete liefde.
Hazelnoot (Corylus avellana)
Er zitten bladeren als helm om de hazelnoot.
Dit geeft hem de symbolische waarde van bescherming.
Hulst (Ilex aquifolium)
De bessen van de hulst staan symbool voor trouwe liefde en eeuwige vriendschap.
Jeneverbes (Juneperus communis)
De bessen van de jeneverbes staan symbool voor bescherming .
Tamme Kastanje (Castanea sativa)
De vrucht (met bolster)is het symbool voor kuisheid en maagdelijkheid.
Kers (Prunus avium)
De kers staat symbool als ‘Hemelse vrucht’.
Als een kers op de taart: Het absolute hoogtepunt; Het was al mooi maar dit maakt het perfect.
Lijsterbes (Sorbus aucuparis)
De lijsterbes is in de Griekse mythologie het symbool voor bloed en nieuw leven, maar ook voor de dood. In de Scandinavische mythologie voor bloed, vernieuwing, creatieve levenskrachten en ook voor de dood.
De bes heeft een 5-puntige kelkblaadjes; In verschillende Britse culteren het symbool voor bescherming en wordt dan bijvoorbeeld als ketting van bessen gedragen of een bes in een 5-puntige amulet.
Peer (Pyrus communis)
Door de zoete smaak van de peer staat hij symbool voor goedheid en zinnelijkheid.
Ook staat de peer symbool voor het verlangen naar seksueel contact.
Perzik (Prunus persica)
De schil van de perzik voelt aan als de huid van een vrouw.
De persikstaat symbool voor plezie, vreugde en lust.
Ook staat de perzik symbool voor je kwaliteiten en charmes kennen un gelijke niet.
In China heeft de perzik de symbolische waarde van lente en schone jonge meisjes.
In Japan van trouw en maagdelijkheid.
Pruim (Prunus domestica)
De pruim staat symbool voor het vrouwelijk geslachtsorgaan en lust.
Rozebottel (Rosa canina)
De schijnvrucht van de roos, de rozebottel, staat symbool voor wachten; wachten op de geliefde. Dit is het symbool voor de vrijgezellen.
Sinaasappel (Citrus sinensis)
De vrucht van de sinaasappel staat symbool voor de kennis van goed en kwaad.
De sinaasappel draagt het hele jaar door vruchten en daarom is zij ook symbool voor vruchtbaarheid.
Slaapbol (Papaver somniferum)
Bij de Grieken was deze plant gewijd aan Hypnos en zijn zoon Morpheus, de goden van de slaap en de dromen. De algemene symboliek is gelukzalige slaap.
De Godin Aphrodite heeft in haar ene hand een appel en in de andere hand de slaapbol als symbool voor vruchtbaarheid.
De tranen over haar wangen om haar liefdesverdriet is het sap van de slaapbol.
Tarwe (Triticum aestivum)
Het graan van de tarwe staat voor vruchtbaarheid.
De korenaar staat symbool voor welvaart en is ook het symbool van Christus..
Walnoot (Juglans regia)
De walnoot is een symbool voor mentale kracht.
Door de lekkere zoete noot in de harde schil staat hij ook symbool voor ‘wensen’. We moeten eerst de harde noot kraken om het zoet te ervaren.
In de Griekse mythologie was de walnoot het symbool voor het wezenlijke (zachte kern) dat zich achter uiterlijkheden (harde schil) berbergt.  Het eten van de walnoot versterkt daarom de gevoelens van liefde.
Walnoten staan ook symbool voor lust en vruchtbaarheid.
Abrikoos (Prunus armeniaca)
In China is de abrikoos het symbool voor wellust.
In Perzië noemen ze de abrikoos ‘eieren van de zon’.
Algemeen is de abrikoos symbool voor ongevoelig.
Nationale vrucht en boom van Armenië.

.

Amandel (Prunus dulcis)
De amandel is sinds de oudheid symbool voor vruchtbaarheid, geluk en romantiek. In Noordelijke Mediterrane streken is de gezuikerde amandel een geschenk (strooigoed) aan bruid en bruidegom.
Ananas (Ananas comosus)
De ananas staat symbool voor gastvrijheid en genieten. In de moderne tijd heeft het ook de symbolische waarde zelfvertrouwen gekregen.
Aubergine (Solanum melongena)
In het Indiase boek over de kunst van de liefde (kamasutra) wordt de aubergine de liefdesappel genoemd.
Cacao (Theobroma cacao)
De symbolische waarde van cacao is sensueel.
Romantiek, verliefdheid en lust zijn de kenwoorden van chocolade als symbool.
Wishfull thinking? Voor de vrouw is de betekenis ‘Troost’ misschien wel een hogere waarde door juist een gebrek aan romantiek of verliefdheid: Chocolade of sex.
Citroen (Citrus limon)
De citroen is het symbool van valse vriendschap en zure liefde.
Dadel (Phoenis dactylefera)
De dadeltrossen staan symbool voor de vrouw, als geliefde van de man. (De vrouw als lusthof van kostelijkheden die planten ons bieden).
Druif (Vitis vinifera)
Een van de vruchten die gebruikt worden om de vrouw te vergelijken als geliefde van haar man.
De druiventros staat symbool voor vreugde en vruchtbaarheid.
Een druiventros (op een grafzerk) staat symbool voor geduld; wachten tot het wijn wordt, (het bloed van Christus).
Tenslotte is wijn het symbool voor feestvieren.
Granaatappel (Punica granatum)
Door de vele zaden die er in een vrucht zitten is de granaatappel al sinds de oudheid het symbool van vruchtbaarheid.
De vrucht zelf staat symbool voor de schoonheid van de vrouw.
In detail gaat het waarschijnlijk om de wangen of het hele gezicht.
In het Christelijk geloof het symbool voor hemelse liefde.
In de culturele periode ‘Barok’ was de granaatappel symbool voor caritas (naasteliefde en deugd).
Nationale vrucht van Armenië.
Grapefruit (Citrus paradisi)
Symbool voor logica.
Kalebas (Lagenaria siceraria) fleskalebas
In China het symbool voor gezondheid en onsterfelijkheid.
Kokosnoot (Coco nucifera)
De kokosnoot is het symbool van voorspoed.
De zoete geur van kokosnoot roept gedachten op van zwoele zomeravonden.
Mandarijn (Citrus reticulata)
In China symbool voor aanzien.
Mandarijnen waren in Keizerlijk China hoog geplaatste ambtenaren die een oranje gekleurde mantel droegen.
Mirakelbes (Synsepalum dulcificum)
De mirakelbes is het symbool van het verzachten van moeilijke gesprekken of omstandigheden; de waarheid zonder te kwetsen
Olijf (Olea europaea)
De vrucht staat symbool voor sensualiteit.
Olijfolie is het symbool voor levenskracht (genezing van de ziel).
Pijnappel (Pinus maritima)
De staf van Bacchus, Romeinse God van vruchtbaarheid en wijn, wordt bekroond met een pijnappel als symbool voor vruchtbaarheid.
In de Christelijke traditie vind je de pijnappel terug als versiering in de kerken. Dan staat de vrucht symbool voor onsterfelijkheid.
Vijg (Ficus carica)
De vijg staat symbool voor rijkdom, zachtmoedigheid, voortplanting, vruchtbaarheid en rijkdom.
Hij die de vijg eet houdt van het leven.
Zonnebloem (Helianthus anuus)
De zonnebloempitten staan symbool voor mannelijk zaad en vruchtbaarheid.  Een zonnebloem aan je geliefde geven omdat ze fantastisch is  heeft dan ook een erotische ondertoon.