De gave van goede mensen zit in de details


De gave van goede mensen zit in de details

13, april 2017 
Goede Mensen

Kleine details kunnen hele levens in elkaar zetten. Sommige mensen merken deze details helemaal niet op, mensen die niet door hebben hoeveel moeite anderen doen om hun bestaan makkelijker te maken, door hun donkere dagen lichter te maken en onaangename situaties op te lossen.

Goede mensen hebben geen spandoek bij zich en praten ook niet al te veel over zichzelf. Soms maken ze de fout om zichzelf juist net iets te veel te verwaarlozen en zich meer bezig te houden met de behoeftes van anderen. Zelf hebben ze dit echter niet eens door. Het is hun essentie, de manier waarop zij de wereld zien: ze geven alles aan anderen.

Hoeveel goede mensen ken jij? Misschien maken deze mensen deel uit van je dagelijkse leven en verrijken ze jouw leven met hun woorden en hun subtiele nederigheid die helemaal geen egoïsme kent. Het kan zelfs zo zijn dat je zelf een van die mensen bent die licht schijnt in het leven van anderen, die het bovenal belangrijk vindt dat anderen gelukkig zijn, die elke situatie aanpakt met heel veel oog voor detail. Misschien is het je doel om een glimlach te toveren op de gezichten van je familieleden en nee… je vraagt er nooit iets voor terug. Omdat dit in jouw aard zit, omdat dit de manier is waarop je denkt dat het leven in elkaar zit.

Grote harten kun je herkennen aan de kleine details

Hart met Vogel

Misschien is het lang geleden dat anderen je voor het laatst waardering hebben gegeven voor die kleine details die hun harten gelukkig maken. Het is echter goed mogelijk dat iemand jou wanneer je dit het minst verwacht, verrast door je een onverwachte gunst te doen of door zo veel om je te geven, dat je je er opgelaten door voelt.

Soms kan de vriendelijkheid van anderen ons sprakeloos maken. We weten niets anders te doen dan opgewonden raken van de gebaren van anonieme mensen die, zonder vleugels op hun rug, tasjes vol met elfenstof met zich meebrengen om gedurende hun weg geluk te verspreiden.

Mensen zeggen dat imitatie de grootste vorm van vleierij is. Je zou echter ook kunnen zeggen dat niet iedereen hiertoe in staat is. Niet iedereen weet hoe hij oprecht vriendelijk kan zijn naar anderen toe. De vraag die je jezelf dus zou moeten stellen is: worden mensen goed geboren of goed gemaakt?

Sinds de neurowetenschap populair begon te worden, doen veel mensen hun best om het idee te verdedigen dat mensen een aangeboren aanleg hebben voor vriendelijkheid. Dat dit iets is dat biologisch deel van ons uitmaakt. Vroege ervaringen, onze opvoeding, onze sociale en educatieve context en de ervaringen die hieruit voortkomen kunnen onze aangeboren vriendelijkheid echter veranderen.

Gebaren als iets geven, iets aanbieden, iemand helpen en om iemand geven, zouden op zichzelf eigenlijk allemaal al gebaren moeten zijn die geluk en innerlijke balans kunnen bieden. Toch zijn er niet veel mensen die deze vaardigheid onder de knie weten te krijgen.

Goede mensen zijn zich niet eens bewust van hun vermogen om met anderen mee te leven. Ze voelen de pijn van de wereld en maken deze pijn zichzelf helemaal eigen. En van daaruit gaan ze elke dag op zoek naar uiterlijke balans om zich goed over zichzelf te kunnen voelen.

Hun vriendelijkheid is altruïstisch van aard en wordt door hen aangeboden zonder er iets voor terug te verwachten. In hun ogen bestaat er geen tijd. Ze sluiten hun eigen prioriteiten buiten en zijn niet afstandelijk, veeleisend of verwijtend.

Moeder en Kind

Nederigheid, waar de details belangrijk zijn

Iedereen die geboren is met een nederig hart weet heel goed wat voor grootsheid er schuilgaat achter de details. Deze mensen weten dat een gebaar, een aanraking, een paar bemoedigende woorden en het bieden van een luisterend oor veel meer voor iemand kunnen betekenen dan materiële goederen.

Probeer geen materiële goederen te verzamelen of er te veel aan gehecht te raken. Omring jezelf met goede mensen die jouw wereld magisch maken. En als je deze mensen niet kunt vinden, probeer er dan zelf een te worden.

Goede mensen kunnen er ook genoeg van krijgen goed te zijn

Inderdaad, als je je hele leven geprobeerd hebt om je hart open te stellen voor anderen, om altijd datgene te doen dat het beste is voor anderen, dan is het heel goed mogelijk dat je op een gegeven moment je limiet bereikt. Dit moment zal komen, natuurlijk. Zelfs goede mensen die nooit iets terug verwachten, zouden namelijk alsnog erkenning moeten krijgen. Waarom?

 • Iemand die geen erkenning krijgt, wordt niet gewaardeerd.
 • Iemand die niet gewaardeerd wordt, valt in de peilloze diepte van het ‘niet bestaan’.
 • Soms kunnen anderen gewend raken aan onze eigenschap om altijd het goede te doen, waardoor ze deze eigenschap voor lief gaan nemen en hun smeekbedes overgaan in eisen.
 • Iemand die geen erkenning en waardering krijgt voor zijn inspanningen, zal uiteindelijk ontrafelen als een oude doek die niets meer te bieden heeft. En dan maakt het helemaal niet uit hoe sterk of mooi je bent; zelfs goede mensen kunnen namelijk kapotgaan.

Laat dit echter niet gebeuren. Zorg voor de goede mensen om je heen alsof zij jouw meest waardevolle goederen zijn. Zorg voor jezelf en aarzel nooit om grenzen te stellen, bega nooit de fout om te denken dat ‘nee’ of ‘genoeg’ zeggen betekent dat je geen eervolle ziel bent.

Olifant en Elf

–Afbeeldingen met dank aan Lucy Cambell, Aidan Heune, Marion K.–

Bron: https://verkenjegeest.com/de-gave-van-goede-mensen-zit-in-de-details/

Advertentie

Wijsheid van Dalai Lama


We hebben geen tempels nodig, geen ingewikkelde filosofie.
Ons hart is onze tempel en onze filosofie is vriendelijkheid.

Dalai Lama

Gefeliciteerd Dalai Lama met Uw 80e verjaardag. Dat wij mensen nog wat jaartjes mogen genieten van Uw wijsheden.

Dalai Lama lief

De aantrekkingskracht van Boeddhistische psychologie


 

De aantrekkingskracht van de boeddhistische psychologie ligt vooral in het positieve mensbeeld. Elk mens heeft in essentie de boeddha- natuur in zich en kan leren zijn eigen lijden en dat van anderen te verlichten. Daarvoor biedt het boeddhisme praktische methoden om te oefenen in een andere levenshouding.

 1. Leef in het moment.
  Leer om alles wat zich in uw leven aandient, ten volle te beleven. We piekeren over een een mislukt sollicitatiegesprek van gisteren of we dromen over een spannende afspraak morgen, maarde zingende merel in de boom horen we niet. Volgens het boeddhisme ‘verslapen’ we ons leven op die manier. ( niet tobben, het loopt altijd anders) We kunnen pas ontwaken als we werkelijk aandacht hebben voor het huidige moment ( mindfulness, leven in aandacht, in alles wat u doet!) Oefen dit dagelijks. Als u de afwas doet, probeer dat dan niet te zien als iets wat zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Voel het warm water, ruik het sop en genietbaar de gesprekken met uw huisgenoten. Zo oefent u om te leven in het moment, want: ” dit ene moment is onze leermeester, en zij vergezelt ons altijd”.
 2. Mediteer.
  Een van de belangrijkste instrumenten die het boeddhisme aanreikt om ” wakker” te leren leven, is meditatie. Ga op een stoel of meditatiekussen zitten en richt uw aandacht op uw ademhaling. Meteen valt op dat er ontzettend veel gedachten door heen razen. Boodschappenlijsten, manieren om uw partner de waarheid te zeggen, discussies met uw werkgever – u bent overal, behalve in het ‘hier en nu’.
  Merkt u dat u zich heeft laten meevoeren op zo’n gedachtestroom, ga dan rustig weer met uw aandacht naar uw ademhaling. Het doel hiervan is niet om vrij van gedachten te worden, maar om te leren telkens weer terug te komen in het huidige moment. De aandacht voor de adem is daarbij een hulpmiddel.

Ademhaling tellen.
Een andere vorm is het tellen van de ademhaling. Je telt de inademing -1- en de uitademing -2-, dan weer de inademing -3-, enzovoort. je telt tot de 10, daarna begin je weer bij 1. Als je de tel kwijt ben begin je weer bij 1.

Als u dit een tijd lang oefent, al is het maar tien minuten per dag, ontstaat er war meer ruimte in uw hoofd. U leert er alleen maar te “zijn” en gaat steeds meer open staan voor alles wat zich in uw even aandient.

 1. Loop niet weg voor pijn.
  ‘ Leven in het nu’ is moeilijk als we te kampen hebben met verdriet, gekwetstheid of ander ongemak. Onze eerste neiging is immers om daarvoor weg te lopen. De boeddhistische psychologie benadrukt dat we voor een gelukkig leven juist moeten leren de omgekeerde beweging te maken: in plaats van ons af te wenden van ons verdriet, kunnen we leren de pijn te doorleven en te aanvaarden. Dit s verrassend genegen heel lichamelijk proces.
  Als u een akelig bericht krijgt of als u denkt aan iets wat u gekwetst heeft, probeer dan de pijnlijke gevoelens in uw lichaam te ervaren. Laat de pijn er ‘gewoon zijn’. Dat is niet gemakkelijk, maar het blijkt vaak beter te verdragen dan u aanvankelijk had gedacht. Het is namelijk niet de pijn zelf waar we het meest aan lijden: juist de angst voor de pijn en het verzet ertegen maken het zwaar. De pijn omarmen maakt u natuurlijk niet minder verdrietig. Maar u staat zo wél zonder angst en afweer in het leven , en dat is een voorwaarde voor werkelijk geluk.
 • Leer van lastige momenten.

 • Het liefst zijn we altijd in evenwicht, tevreden en vol vertrouwen. De ervaring leert ons echter dat we ook wel eens geïrriteerd, jaloers of boos zijn. Het boeddhisme spoort ons aan om juist op deze momenten te oefenen met een andere levenshouding. Als u op het punt staat om iets negatiefs over een ander te vertellen of om toe te geven aan een verslaving, zet dan alles even stil. Probeer even te wachten voor u automatisch reageert, al is het maar een paar seconden. Vaak is er sprake van een pijnlijk gevoel of een leegte in uzelf die u het liefst wil overstemmen. Door ruimte te maken voor de onprettige ervaring, en die gewoon te accepteren, hoeft u zich niet op anderen af te reageren. In het begin lukt dit misschien maar een paar seconden, maar langzamerhand groeit het vertrouwen dat u die onprettige gevoelens kunt verdragen. Als u iets negatiefs over een ander wilt gaan zeggen, sta dan een moment stil: probeert u misschien een naar gevoel te overstemmen?
  U leert het meest van personen die het niet met u eens zijn.

  1. Wees vriendelijk voor uzelf.

  Als u probeert te leren van uw jaloerse buien en boze momenten, zult u misschien merken
  dat u ook na een dag, een maand of een jaar oefenen nog steeds niet de vriendelijke en gelijkmatigheid zelve bent. Wanneer u dat eigenlijk wel had verwacht, zou u erg streng en kritisch kunnen worden tegenover uzelf.
  In het boeddhisme is perfectie echter niet het doel. De leerling wordt juist nadrukkelijk aangemoedigd om zichzelf onvoorwaardelijk te accepteren zoals hij/zij op dat moment is. Dit heet maitri. Vanuit die onvoorwaardelijk steunende houding kan die knellende greep van de innerlijke criticus zich wat gaan ontspannen, en wordt verandering ten goede mogelijk.

  1. Heb begrip voor anderen.

  Pas als je jezelf kunt aanvaarden zoals je bent, ontstaat er ruimte voor een liefdevolle houding ten opzichte van anderen. Je begint daarom altijd met het ontwikkelen van maitri
  ten opzichte van jezelf. Als het lukt om jezelf steeds minder te veroordelen, ontwikkel je langzamerhand ook begrip voor andere mensen die net zulke onvolkomenheden hebben als jijzelf. Stukje bij beetje ga je je minder verheven boven (of ondergeschikt aan) anderen voelen, en kun je andere meer gaan accepteren zoals ze zijn.

  1. Vergeet je ‘zelf’

  Het boeddhisme zegt: ‘Geen zelf, geen probleem’. Dat lijkt onverenigbaar met de westerse manier van denken: als we ons ‘zelf’ zouden kwijtraken, verliezen we immers onze identiteit en daarmee ons bestaansrecht. De westerse psychologie houdt zich daarom juist bezig met het versterken van het zelf: ‘zelfrespect’, ‘zelfvertrouwen’, en ‘zelfexpressie’ zijn populaire begrippen. Maar volgens de boeddhistische psychologie zijn de vaste ideeën over het ‘zelf’ geen realiteit. Het zijn gedachteconstructies, die het directe ervaren van het volle leven alleen maar in de weg staan. Als je je niet meer zo bezig houdt met wie je zelf bent, en je aandacht richt op de stroom van ervaringen die zich aan je voordoet, kun je het leven veel intenser beleven. Wie minder bezig is met zichzelf, zal zich ook minder afgescheiden voelen van de mensen om hem heen. Want, zoals een bekende boeddhistische uitspraak zegt: ‘ Het boeddhisme bestuderen is hetzelfde bestuderen. Het zelf bestuderen is zelf vergeten. Het zelf vergeten is één zijn met anderen.

  Bron: Jan Goené