Weer een tegenslag


Dat mijn voorgevoel en intuïtie duidelijk  klopt, is alweer bewezen. Bij de huisarts geweest om mijn ruggenfoto’s te bespreken en ze stuurt me door naar een orthopedisch chirurg voor een operatie. Ondanks het al te weten, is dit weer even een klap om er doorheen te komen. Ben er stil van….

Vandaag zal ik weinig reageren, even bij mezelf blijven. Vanmiddag ook weer naar de KNO arts voor mijn oor die nog steeds blijft lopen. Gezellig allemaal.

Advertentie

Voorgevoelens


Voorgevoelens komen altijd achteraf pas uit.

Yep mijn voorgevoel is bijna exact altijd juist. Wist dat mijn bloeduitslagen niet goed zouden zijn en het klopt nog ook.

Heldervoelendheid


 

Inleiding heldervoelendheid

by Gast Blogger

Helder’ betekent: duidelijk en zuiver, klaar, onbewolkt, volkomen doorzichtig, scherpzinnig, begrijpelijk, schoon, proper.

Als je heldervoelend bent, dan beschik je over een transparant gevoel als eigenschap en instrument. Je gevoel staat voortdurend ‘open’. Je gevoel is ontvankelijk voor allerlei prikkels/energieën vanuit je omgeving, via je waarnemingen en via je gedachten.

Alles waar je lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk mee in contact komt, kan in jouw gevoel gewaarwordingen opwekken: de plaats waar je bent, de atmosfeer, mensen, dieren, planten, voorwerpen. Maar ook alles/iedereen waar jij in jouw gedachten (hoofd) mee bezig bent en waar jij je innerlijk op afstemt.

Onderscheid

Heldervoelendheid betekent vervolgens dat je hetgeen je voelt duidelijk en zuiver kunt onderscheiden: wat voel je precies? Is het positief of is het negatief? Waar komt het vandaan? Hoe en wanneer heb jij deze energieën opgelopen? Is het van jezelf of komt het van iemand/iets anders, of is beide het geval? Om je gevoel ongekleurd te kunnen uitleggen is het een voorwaarde dat jij zelf/innerlijk helder bent op het betreffende stukje.

‘Weten’

Geestelijke helderheid, aanleg, oefening en (leef)tijd maken dat je gevoel zich steeds sneller in gedachten/ woorden uitdrukt en dat het zich manifesteert in ‘iets meteen weten’.

Richting

navajo_sedonaDe gerichtheid, het bereik en de nuancering van je heldervoelendheid hangen samen met de aard en gesteldheid van jouw ‘wezen’: je persoonlijkheid, je bezieling, je hart, je vermogen tot besef, je ervaringen. Overeenkomstig jouw intenties en drijfveren blijf je van-zelf in ontwikkeling.

Innerlijke helderheid

Je innerlijk is de kern van je wezen: je hart, je gemoed, de zetel van je geestelijke gevoel. Hoe helderder je innerlijk, hoe zuiverder je gevoel. Een helder innerlijk bestaat bij zelfkennis, realiteitsbesef, geestelijke heelheid, neutrale emotionaliteit en vrije wilsbeschikking. Een helder innerlijk realiseren kost tijd, inspanning en volharding.

Een helder innerlijk is beweeglijk en ontstaat gaandeweg via jouw verlangen ernaar. Het vraagt een voortdurende, eigenlijke intentie om je geestelijke kwetsuren uit het verleden én in het heden te willen verwerken (volledig beseffen en aanvaarden), waardoor jouw wezen zich kan neutraliseren en vrijkomt.

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid kan samengaan met heldervoelendheid. Maar je hoeft niet perse veel en intens te voelen om heldervoelend te zijn. Hooggevoeligheid kan heldervoelendheid latent in zich dragen.

Het verwerven van een helder gevoel kan doel en betekenis geven aan een hooggevoelige constitutie. Door je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, komt bloot te liggen wat jouw eigen (gedachte)patronen zijn en daar kun je mee aan de slag. Energieën die niet van jouzelf zijn kun je direct wegsturen. Dan wordt alles lichter en krijg je meer rust.

Wegsturen

Alles wat je voelt en wat niet van jouzelf is of wat negatief is, kun je wegsturen via je gedachten/woorden. Hoe zuiverder je kunt onderscheiden wat je voelt, hoe sterker jouw geestkracht is.

Als het je niet (meteen) lukt om bepaalde gevoelens/gedachten weg te sturen, dan is er nog een aspect verborgen wat aan het licht moet komen. Situaties herhalen zich en wanneer je alle deeltjes hebt ontdekt en verwerkt, dan kun je de betreffende ongewenste energieën wél wegsturen.

Manifestatie

Niet zelden is heldervoelendheid eerst een ongekend verschijnsel. Als kind beleefde je de wereld vanuit je gevoel en reageerde je in veel situaties voorvoelend en (over)gevoelig. Afhankelijk van je karakter en de omstandigheden waarin je bent opgegroeid, kan jouw heldervoelendheid zich hebben gemaskeerd achter rationalisaties, angsten, verslavingen of ander afleidend gedrag/patronen. Allerhande geestelijke en lichamelijke verschijnselen kunnen voortkomen uit het niet ((h)er)kennen of kunnen omgaan met heldervoelendheid.

Het komt ook voor dat heldervoelendheid zich ‘ineens’ openbaart als gevolg van een ingrijpende (traumatische) gebeurtenis. Bijvoorbeeld na een ernstig ziekbed, na een ongeval, na het overlijden van een dierbare, of na de geboorte van een kind.

Of misschien ben jij zó opgegroeid dat heldervoelend zijn voor jou de natuurlijkste zaak van de wereld is?

Integratie

Heldervoelendheid is een speciaal, extra zintuig waarmee je prikkels/energieën gewaar wordt. Eenmaal bewust geworden, kun je dit van-zelf-sprekende orgaan niet meer afsluiten.

Maar als jij je heldervoelendheid omarmt en integreert in je leefstijl, dan zul je zien dat voorheen niet te combineren puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat jij meer jezelf bent.

Bron: Nieuwetijdskind.com

Soms kan men heel veel binnen krijgen, belangrijk is het te kunnen plaatsen voor jezelf. Informatie komt op verschillende manieren en wegen binnen, zelfs via dromen wanneer het niet geplaats kan worden. Vallen de puzzelstukjes niet op z’n lplaats, dan zal de boodschap via een andere weg manifesteren.

Voorgevoelens


Voorgevoelens, wie kent het niet? ieder mens heeft weleens een gevoel dat er iets gaat gebeuren voordat het later ook daadwerkelijk plaats vindt en dan klopt het plaatje perfect.

Het plotselinge gevoel wat je eigenlijk niet verklaren of plaatsen kunt, de een meer dan de ander. Een draaiend gevoel in je buik of maagstreek.

Je kunt het ook zien als een telefoon of telepathisch lijntje van je intuïtie met je Hogere Zelf of ziel. Deze geeft je een voorbereiding of boodschap mee dat er iets gaat gebeuren.  En zo help je jezelf wanneer je goed naar jezelf luistert.

Meestal gebeurt het onbewust zonder dat je erg in hebt, tot je het bewust wordt wanneer het meedere keren gebeurt. Het helpt je ook om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Soms gebeurt het synchroon, je krijgt een voorgevoel op het moment dat er werkelijk iets gebeurt.

Een voorbeeld:

Je doet een aankoop omdat je het wilt hebben, je gevoel zegt Nee, maar je doet het toch. Later zie je in dat het niet de juiste koop of zelfs een miskoop was geweest.

Nog eentje:

Iemand wilt vrienden met je worden terwijl je diegene niet echt kent. Je gevoel zegt Nee, maar je doet het toch want je wilt diegene niet teleurstellen. Achteraf blijkt het een verkeerde keuze zijn te geweest.

Zelf overkomt het me veel deze voorgevoelens, zelfs bij mensen die ik voor 100% vertrouwde en toch het gevoel had dat er iets niets klopte en een tijdje later het werkelijk onder m’n neus te zien kreeg. Aan de ene kant lijkt het èng, aan de andere kant doet het je goed om op je gevoel te kunnen bouwen.