Wat is sjamanisme


Wat is sjamanisme

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen enzovoort. Alles is met alles verbonden, sjamaanalles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest.

Het ontstaan van sjamanisme

Sjamanisme is van alle tijden, en komt voor op elk werelddeel, maar is oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord sjamaan komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent “de extatische”.

Antropologen gaan er van uit dat sjamanisme is ontstaan in de oude steentijd. Het is waarschijnlijk de voorloper van vele andere religieuze en magische tradities.

Sjamanisme nu

Sommige native Americans (Indianen) beschuldigen de Westerse mensen van het ge(mis)bruiken van hun rituelen en zienswijzen. En daar hebben ze wel een beetje gelijk in, want de Westerse maatschappij heeft maar weinig informatie over de eigen oude rituelen en de gebruiken van hun voorouders.

En toch voelen wij de sjamanistische aantrekkingskracht en willen we ons hierin verdiepen, maar omdat de huidige kennis van het sjamanisme gebaseerd is op die van culturen waarin dit nog steeds een rol speelt, is het ook logisch dat onze aandacht zich voornamelijk richt op het sjamanisme van de native Americans.   symboolsymbool

Universele symboliek

Veel sjamanistische ziens- en uitingswijzen maken gebruik van een universele symboliek, en is daardoor ook niet specifiek cultuurgebonden. Alhoewel we natuurlijk altijd verbonden zijn met het land waar we wonen, waardoor er per streek en volk toch verschillen zullen zijn.

Wat is een sjamaan

Een sjamaan is een soort brug, een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld. Ook werkt een sjamaan voor mensen die problemen hebben of ziek zijn. Een sjamaan probeert verstoord evenwicht weer in balans te brengen.

Een ander bewustzijn

trommelMet rituele dansen en behulp van trommels, ratels en de stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maakt om door verschillende werelden te reizen en contact te maken met persoonlijke hulpgeesten.

Vaste patronen

Zo’n ritueel verloopt bijna altijd volgens een vast patroon. De sjamaan danst en zingt, vaak in speciale kleding, en gebruikt een trommel of ratel om in trance te geraken. Als de sjamaan weer terug is van de reizen doet hij verslag van zijn reis naar andere werelden.

De drie werelden

drie wereldenEr zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de middenwereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders. Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met de andere werelden.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen zeggen dat ze naar de bovenwereld reizen als een vogel.

Vroeger en nu

sjamaanVroeger had een sjamaan binnen een gemeenschap als het ware de functie van priester, genezer en helderziende. De moderne sjamaan gaat er nog steeds vanuit dat bij problemen van mensen en dieren het natuurlijke evenwicht tussen aardse en spirituele zaken verstoord is.

In dienst van de gemeenschap

Sjamanen staan altijd in dienst van de gemeenschap en hebben verschillende taken, afhankelijk van hun talenten. Vrouwen hebben zich van oudsher vooral bezig gehouden met kruidengeneeskunde, het verzorgen van wonden en andere medische problemen met een aanwijsbare oorzaak. Ook zijn vrouwen al sinds mensenheugenis actief als vroedvrouw.

Rituelen uitvoeren

In feite kun je in elke omgeving rituelen uitvoeren, in een bos, maar ook in je eigen achtertuintje. Om sjamanisme in ons leven te brengen hoeven we de rituelen van andere volkeren niet één op één te reproduceren. Gidsen kunnen ook contact met je maken via je dromen.

Kijk om je heen, naar wat er nu een rol speelt in je leven, en vraag je af wat er nodig is in je directe leefomgeving. Zoek naar de balans en biedt steun waar dat nodig is èn wenselijk. Dring niemand iets op, resepecteer je medemens, ook die met een andere mening.

Bron: plaats-van-de-kracht.club.nl

Advertentie

‘Autonomie van Tibet maakt een eind aan zelfverbrandingen’


 

 

Dalai Lama verhuist mogelijk naar het Namdroling Nyingmapa-klooster .

.Bob Carr, Australische minister buitenlandse zaken

Bob Carr, Australische minister buitenlandse zaken

‘Autonomie van Tibet maakt een eind aan zelfverbrandingen’

door de redactie op 6 augustus 2013 · Reageer
… .

Volgens de Australische minister van buitenlandse zaken Bob Carr is de autonomie van Tibet de optie om een eind te maken aan de aanhoudende golf van zelfverbrandingen door Tibetanen, in en buiten Tibet. Een gebaar in die richting zou een stimulans kunnen zijn om de gesprekken tussen Peking en Dharamsala over de toekomst van Tibet weer op gang te brengen. Die onderhandelingen tussen Peking en de Tibetaanse gemeenschap zijn volgens de minister ook de sleutel om spanningen tussen China en Tibet op te lossen.

‘Tibet is een deel van China,’ zei de minister, ‘maar wij geloven dat het nastreven van autonomie en de gesprekken daarover een eind zullen maken aan de zelfverbrandingen.’ Sinds het voorjaar van 2009 staken meer dan 120 Tibetanen zichzelf in brand, in een roep om vrijheid en de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. De keus is aan Peking om zo’n nieuwe weg in te slaan, vindt Carr.

De laatste ronde van de onderhandelingen tussen Peking en vertegenwoordigers van de Dalai Lama, die begonnen in 2002 eindigden zonder succes in 2010. Vorig jaar namen de twee afgevaardigden van de Dalai Lama, die negen onderhandelingsrondes leidden, wegens frustratie over de bereikte resultaten en de houding van China , ontslag.

Carr sprak ook de hoop uit dat China zal toestaan dat hij samen met de Australische ambassadeur Tibet mag bezoeken en Australische hulpprojecten inspecteren. In 2012 weigerde Peking aan een dergelijk verzoek gevolg te geven. ‘We willen graag naar Tibet om met de mensen daar te praten en onze projecten te bekijken. We hebben een vruchtbare dialoog met China over mensenrechtenkwesties, dat zijn ook mensenrechtenkwestie die Tibet en de Tibetaanse regio’s raken.’

De Australische minister van buitenlandse zaken maakt op dit moment een 10-daagse reis door China, die hem ook naar de provincie Sichuan, de stad Chongqing en provincie Fujian brengt.

http://boeddhistischdagblad.nl/autonomie-van-tibet-maakt-een-eind-aan-zelfverbrandingen/

—————————————

Dat zou fantastisch zijn voor Tibet en haar volk, dat er eens een einde komt aan de zelfverbrandingen uit protest tegen onderdrukking van China. Laten we een klein vlammetje van hoop branden voor deze mensen in ons hart.