Gedicht: Hoop


Hoop doet leven..
De vlam van levende hoop
Dat vertrouwen en kracht geeft
Zonder valse hoop

Het Lichtpuntje van de hoop
Blijf hopen in het goede
Zodat de warmte van de vlam
Nooit verloren zal gaan

Marianne

engelkaars

Deze krachtige kaars van hoop brand ik wederom mee voor de baby die strijdt om zijn leven.

Advertentie

Boeddhistisch verhaal: De vlam


De vlam in de nacht

Op een donkere avond zat de Boeddha samen met zijn monniken in de openlucht, met een brandende olielamp naast zich. Hij keek naar de lamp en zag hoe de insecten erop afkwamen, en zichzelf lieten opbranden door de vlam.
De Boeddha zei: ‘Deze insecten zien de vlam, maar ze begrijpen hem niet. Ze denken dat de vlam hun leven en geluk zal schenken, maar in werkelijkheid betekent de vlam dood en ellende voor hen. Op dezelfde manier zien de mensen schitterende vlammen: de schitterende vlam van de rijkdom, de schitterende vlam van de macht, de schitterende vlam van bekendheid en roem. Ze rennen ernaartoe, in de gedachte dat de vlam hun leven en geluk zal schenken – om te ontdekken dat ze er hun dood en ellende in vinden. Keer je dus weg van wat je rondom je ziet en hoort, en concentreer je op je eigen geest en ziel.’

Nieuwe kaarten op www.zinnigeverhalen.nl

Betekenis v.d Kaarsenvlam


 

Betekenissen van kaarsenvlammetjes.

 

* Als je een kaars aansteekt en die geeft onmiddellijk rood…dan is er goed nieuws op komst.

° Bij een kaars waar de vlam recht omhoog brandt…dat beloofd geluk.

* Is de vlam in 2 gespleten…dan voorspelt dat een ongunstige periode.

° Brandt de vlam links…oppassen voor stress.

Brandt de vlam recht…dan volgen er gezondheidsproblemen.

* Een vlam die in 3 gespleten is…dat is erg zeldzaam…maar geeft een uiterst gelukkig teken…

het geluk lacht u toe !

° Als er bezoek is en er branden kaarsen…een vlam begint plots te flakkeren…dan liegt die persoon.

““““““““““““““““

Kaarsen waar magie mee wordt bedreven kunnen soms heel erg gaan flikkeren of juist bijna niet branden.
Hier volgen een aantal betekenissen van het gedrag van vlammen.

* De vlam trilt zonder duidelijk oorzaak: er komt verandering in de huidige toestand.

* Als je kaarsvlam stevig brandt is dat een prima teken, omdat hieruit blijkt dat alle kracht en energie gebruikt gaat worden voor het doel.

* Het uiteinde van de vuurtong heeft een lichte kleur: succes, geluk en verbetering van de huidige toestand. (Maar als de gloed maar even duurt, duurt de meevaller ook maar even)

* De vlam beeft en is onzeker: een komende ontgoocheling.

* De vlam is klein, geeft weinig licht: voorzichtig zijn met het nemen van beslissingen.

* Vlam beschrijft een spiraal/wentelt om zijn eigen as: wijst op aanwezigheid van mensen die kwaad over je huis willen brengen.

* Vlam is rank en slank, lijkt zich naar beneden te willen richten: een teken van gevaar.

* Plotseling doven zonder oorzaak: een rampbericht. Als het doven iets geleidelijker gaat is dat een teken dat je beter opnieuw kunt gaan beginnen met het vaststellen van je doel en beter voor moet bereiden. Het kan ook zijn dat iemand de boel aan het tegenwerken is.

* De vlam is heel smal en hoog (15-20 cm): iemand bedriegt je of je krijgt in de toekomst een financieel voordeel.

* De vlam lijkt te dansen en beweegt op verschillende manieren: een ‘energie’ is blij dat er contact tot stand kwam en wil graag troost of advies geven.

* De vlam blijft rustig branden: er wordt aandachtig naar je geluisterd.

* Een knisperende vlam: het kan zijn dat iemand van de spirit wereld met je communiceert, probeer je af te stemmen op dit geluid, zodat je gaat begrijpen wat er gezegd wordt.

* Als de vlam sterk knispert is er onenigheid of ruzie omtrent je intentie/doel van het branden.

Als laatste wil ik nog een advies meegeven! Een algemene regel is dat alles wat je geeft 3x terug zal komen…dit geldt niet alleen voor alle positieve zaken, maar ook op andere gebieden. Bedenk dit vooraf heel goed!!
“““““““““““““

* De dagen en de daarbij behorende kleur van de kaars :

– Zondag = een gele of goudkleurige kaars

– Maandag = een witte of licht blauwe kaars

– Dinsdag = een rode kaars

– Woensdag = een oranje kaars

– Donderdag = een helder blauwe kaars

– Vrijdag = een licht groene of roze kaars

– Zaterdag = een paarse of bruine kaars

 

Kaarsen-0159

Lichtmeditatie 23 maart: wereldleiders naar Nederland


 

Nieuwe post op Nieuwetijdskind.com

Lichtmeditatie 23 maart: wereldleiders naar Nederland

NEDERLAND GASTLAND VOOR DE WERELD Over 12 dagen – op 24 en 25 maart – komen zo’n 60 wereldleiders naar Nederland om te vergaderen over de veiligheid in de wereld. Een unieke gebeurtenis. We zijn als Nederlanders nogal snel geneigd te kijken naar de problemen die dat creëert met betrekking tot het verkeer, of naar de enorme veiligheidskosten die een dergelijke operatie met zich meebrengt. Dat is begrijpelijk, maar daarmee laten we een kans liggen. In plaats van dat we Nederland op zijn kleinst laten zien, is het belangrijk dat we onze grootsheid en ruimhartigheid tonen. Het is m.i. niet voor niets dat al deze leiders naar Nederland komen. Nergens ter wereld is er een land waar zoveel mensen bezig zijn met spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. We zijn een land waar ondanks alles verbinding, tolerantie en openheid nog steeds hoog in het vaandel staan.Lichtmeditatie-23-maart-2014

WERELDVISIE Dat persoonlijke proces van ontwikkeling vertaalt zich ook mondiaal; zelden was het zo belangrijk dat alle leiders rond de tafel gaan zitten, elkaars verschillen accepteren en tot een gemeenschappelijke visie komen. Uiteraard zijn er krachten die tenderen naar dualiteit en strijd, zowel in onszelf als op wereldniveau. Maar op het moment dat we niet vanuit het hoofd of vanuit eigenbelang maar vanuit ons hart handelen kunnen we deze polariserende krachten overstijgen.

BARACK OBAMA Het initiatief voor de Nuclear Security Summit komt van Barack Obama. Toen ik onlangs zijn biografie las – Dreams about my father – begreep ik opnieuw wat een openhartig en integer mens hij is met een bijzondere opdracht. Met dit initiatief gaat het niet alleen om de nucleaire veiligheid op de aarde, maar ook om de verbinding tussen alle landen en de wil om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

MEDITATIE Graag  wil ik je uitnodigen om de komende dagen af te stemmen op deze historische gebeurtenis en alle wereldleiders een warm welkom voor te bereiden. Op zondag 23 maart – van 20 tot 21 uur – zal er een speciale lichtwerk meditatie plaatsvinden om een kring van licht en liefde rondom Den Haag en de wereldleiders te plaatsen. Licht en liefde zijn de krachten die de weg openen voor kleine wonderen. Het zijn de kleine ontmoetingen, toevalligheden, voorbeelden van liefde en vriendschap die de wereld kunnen veranderen.

Support de leiders. Creëer een cirkel van licht. Steek de vlam aan van Liefde. 

Ton van der Kroon

http://www.tonvanderkroon.nl/