Reiki en de ”bijwerkingen”


Als Reikimaster mocht en mag ik vele mensen inwijden in Usui Reiki. Geen van mijn cliënten of cursisten hebben noch nawerkingen, klachten of bijwerkingen gehad, een nieuwe ziekte die erbij gekomen is. Toch zijn er mensen die na een (langere) tijd na de inwijding symptonen krijgen die er eerst niet waren, dat kan uiteenlopend en variërend zijn. Sommige cursisten gaan zoeken in de richting van de Reikimaster, er was geen ”klik” met de Master, men heeft weinig tot niets gevoeld tijdens de inwijding of men voelt zich niet goed na de inwijding waardoor er klachten zijn.

Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar de patiënt. Deze energie wordt Reiki genoemd. De naam Reiki wordt tevens gebruikt om de behandelmethode op zich aan te duiden. Reiki als geneeswijze is tegen het einde van de negentiende eeuw in Japan ontwikkeld door Mikao Usui op basis van Boeddhistische geschriften.

De basistechniek van Reiki is handoplegging. Maar de methode kan uitgebreid worden met symbolen en mantra’s. Iedereen kan met Reiki leren werken door ingewijd te worden in de methode door een Reiki master.

Reiki

Het woord Reiki wordt meestal vertaald met Universele Levensenergie. Rei staat voor het universeel of onbegrensd stromende aspect van deze levensenergie en Ki voor de levensenergie in elke mens. Deze energie stroomt door alles en iedereen wat leeft en is daarom ook voor iedereen beschikbaar. Bij een inwijding door een Reiki Master wordt de verbinding tussen Rei en Ki herstelt en in de ingewijde in staat om deze energie door te geven aan zichzelf en anderen.

De Reiki-energie stroomt uit de bron waar alle leven uit voorkomt, de Kosmos. Reiki is niet gebonden is aan een bepaalde religie of levensbeschouwing. Weliswaar heeft Reiki haar oorsprong in het Boeddhisme, toch is de Usui Methode van Natuurlijk Genezen universeel van aard. Reiki als geneeswijze is in te passen in bijna elke religie en te combineren met praktisch alle andere geneeswijzen.

Ervaring van Reiki kan gepaard gaan met sensaties als warmte, koude, tinteling, trillingen of stroming. Lichamelijk zijn een knorrende maag en ontspanning normale verschijnselen.

De Reiki-energie is een stroom uit de Kosmische Bron van alle leven en dient met respect behandeld te worden. Het is een heilig geschenk voor alle mensen en andere schepselen om te komen tot genezing en groei

Inwijding

Reiki is de Universele Levensenergie die door alle leven stroomt, hierdoor kan iedereen er in potentie mee werken. Bij onze geboorte zijn we nog helemaal in contact met de bron van deze energie maar door onze opvoeding en ervaringen raken we dit bewuste contact langzaam kwijt. De kanalen waarmee de Levensenergie door ons lichaam en onze aura stroomt, slippen als het ware een beetje dicht.

Bij een inwijding door een Reiki master worden deze kanalen weer geopend en word je in bewust contact met Reiki gebracht. De verbinding tussen Rei, de bron in de in de Kosmos, en Ki, de vonk in onszelf, wordt hersteld. Hierna is de ingewijde weer in staat zich af te stemmen op Reiki en zichzelf en anderen te behandelen.

Een inwijding in Reiki wordt ook vaak een afstemming genoemd omdat het je afstemt op de Kosmos, de bron van de Reiki-energie. Dit afstemmen gebeurt door het openen van de Reiki-kanalen in het lichaam en de aura en ook door het verhogen van de trillingsfrequentie van de ingewijde. Reiki is behalve een geneeswijze ook een geestelijk pad, een levensweg. Wanneer je een inwijding in Reiki ondergaat gebeurt er veel meer dan alleen maar een afstemming op de Reiki-energie, je begint tevens aan een nieuwe fase in je leven waarin je oude patronen, gewoontes en blokkades kunt loslaten.

Bij een inwijding in Reiki worden de energiekanalen in ons lichaam en onze aura schoongespoeld en geopend. Een inwijding kan worden opgevat als een zeer sterke behandeling met Reiki en heeft een krachtige genezende werking. Blokkades in de aura en de chakra’s worden door een Reiki inwijding losgemaakt, zodat deze kunnen worden verwerkt en opgelost.

Na een inwijding

Na een inwijding in Reiki kunnen oude angsten, oude boosheid en oud verdriet boven komen en de ingewijde kan meteen met Reiki aan de slag om deze op te lossen. Ook kan het zijn dat er allerlei dingen in je leven gaan veranderen; je krijgt een nieuwe baan, je vriendin maakt het uit of je wordt zwanger.

Door een inwijding in Reiki kom je in een nieuwe levensfase, dit werkt voor iedereen anders. Veel mensen merken na een inwijding weinig of niets van de verandering in hun leven behalve dat ze “opeens” met Reiki kunnen werken. Anderen gaan eerst door een diep dal of komen hier juist uit.

Een meer lichamelijk gevolg van de inwijding in Reiki is de een-en-twintig daagse zuiveringsperiode die er op volgt. Als na een inwijding allerlei blokkades in je aura zijn losgekomen, heeft dit niet alleen gevolgen voor je levenssituatie. Ook je lichaam zal zich moeten aanpassen aan de sterkere energiestroom.

De losgemaakte blokkades kunnen oude pijn en verdriet naar boven brengen waardoor je je rottig voelt en waardoor je allerlei lichamelijke klachten kunt krijgen. Zo kun je last krijgen van hoofdpijn, maagpijn of slapeloosheid. Er kunnen ook allerlei ziektes de kop opsteken. Zo kun je griep of verkoudheid krijgen, diarree of braakneigingen. Het zuiveringsproces in het lichaam vindt dan letterlijk plaats. De zuiveringsperiode begint vaak al enkele dagen voor de inwijding en duurt zoals gezegd 21 dagen.

Dit klinkt allemaal erg heftig maar ik wil je op het hart drukken je hierdoor niet te laten afschrikken. Na de zuiveringsperiode is je lichaam waarschijnlijk een stuk fitter en gezonder dan daarvoor. Je kunt deze periode van zuivering gebruiken om te oefenen met je nieuw ontvangen geschenk van Reiki.

Gebruik de zuiveringsperiode om veel aandacht aan jezelf te geven en je voor te bereiden op een nieuwe levensfase waarin het werken met Reiki een belangrijke plaats kan krijgen. Blijf jezelf Reiki geven, open je kanaal, laat de reiki door je heen stromen….en je bent Reiki

Advertentie

Usui Reiki


 

“Lichaam en geest zijn één
en in dat besef leven we ons leven in vrede en geluk.
We helen onszelf en de kwalen van anderen,
om ons eigen levensgeluk en dat van anderen
te vergroten en te versterken.”
(auteur: Mikao Usui)

 

 

De Mens wil geestelijk bewuster worden en werken aan hun eigen ontwikkeling. Inwijdingen horen geheim en streng bewaakt te zijn en zijn vaak hetzelfde, het ligt aan de zuiverheid van een Master en dat kan verschillend zijn. Reiki is niet gelovig, want je mag geloven IN jezelf en iedereen kan ook Reiki ontvangen. Het is bewezen, dat Reiki Inwijdingen streng bewaakt moeten worden en ook geheim moeten blijven, anders kan iedereen dit doen en dit is ook al gebeurd. Door geestelijke zuivere overdrachten kan een Master, die ook zelf zuiver is ingewijd deze geheime inwijdingen doorgeven. Je moet Reiki inwijdingen zuiver ontvangen, want het is een innerlijk geestelijk ontwikkeling proces. Diegene die het meeste hebben meegemaakt, zijn die nu willen veranderen omdat zij geen slachtoffer of het zwarte schaap of eenling willen voelen. Ze kwamen in een aardse familie die niet zo fijn was afgesteld als hen zelf. Ze zouden deze levenslessen niet hebben kunnen ervaren als ze dezelfde familie relatie hadden als ze zelf waren. Dit was je LOT en dit wordt je bestemming om andere mensen te helpen met je ervaringen. Overzielen en kristalbewustzijns begrijpen wat anderen hebben mee gemaakt, dit zijn de beste Masters die je kunnen helpen, zij kunnen ook eerlijk zien wat hun eigen problemen zijn. Kom los van familie karma en probleem punten, het zijn ook de Borderliners punten. Er is meer dan je voor mogelijk houdt. Zoek EENHEID in jezelf en daar krijg je het gevoel van je eigen HART liefde mee terug.

Wees heel bewust dat je juist als een fijn gevoelig mens weet wie jou als Reiki Master mag Inwijden, die Master moet ook zelf zuiver zijn ingewijd voel dit IN. Er zijn zogenaamde masters die dit alleen doen voor het geld en kennen en nemen de inwijdingsmysteriën niet serieus en zo geven ze Reiki een slechte naam. Haal geen anderen symbolen of kleuren erbij, zo vervuil je iets moois en zuivers, dit hoort er niet bij. Het zijn geestelijke overdrachten die alleen werken door zuiverheid, Reiki is heel simpel om te begrijpen, het is je recht om dit te weten. Puur Reiki heeft 4 originele zuivere Reiki symbolen en is alles wat je nodig hebt.

Reiki 1 + 2 samen geeft het beste resultaat, je ervaart dit als een verrijking en helpt met je problemen en geeft je rust in je hoofd en is balsem voor je hart. Reiki 1 is de Basisenergie en Reiki 1 en 2 inwijdingen samen beschermt je, omdat je immuniteit en geboorte recht ermee terug krijgt. Reiki 2 is een geestelijke bewustwordingsinwijding en opent je bewustzijns en reinigt ook al je 10 chakras. Reiki is een positieve energie en iedereen kan Reiki begrijpen en het is werkelijk voor iedereen bedoeld. Het woordje Spiritualiteit en Reiki wordt niet goed begrepen, sta er open voor, onderzoek wat Reiki inhoudt en wat het kan doen voor iedereen en voor jou.

Veel mensen weten niet hoe belangrijk geestelijke wijsheid is, dit heb je nodig, het is een manier voor een beter leven dat je als cadeau aan je zelf kunt geven. De Mensheid is er nu klaar voor om in dit leven dit zelf waar te maken, daarom zoek een zuivere ingewijde Master dan komt de rest van zelf. Je leeft nu in een hogere energie om de verborgen waarheid weer te gaan herinneren. Je mag eerst aan jezelf werken, dit is niet egoïstisch dit is nodig je kunt dit zelf ook ervaren.

Bron: ( bron: http://www.spiritualwisdom.nl)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geen ene dag in mijn leven spijt gehad om in Usui Reiki ingewijd te zijn. Mezelf en al vele andere mensen mee geholpen. Ook mensen inwijden in Usui is een prachtige rijke ervaring die je gelukkig maakt.  Reiki is geen wonder energie, wel een energie die wonderen kan doen..

Reiki is liefde, liefde is Reiki