Dagtekst


De lichtende geesten in de onzichtbare wereld wisselen voortdurend liefde uit: zij ontmoeten elkaar in de ruimte, zij groeten elkaar, zij doordringen elkaar met zuivere stralen en zij vervolgen hun weg.

Het feit dat zij geen fysiek lichaam bezitten, verhindert hen niet om uitwisselingen te hebben en van elkaar te houden.
Ook jullie hebben met de schepselen in je omgeving duizenden uitwisselingen die niet fysiek zijn.
Je geeft geen zoenen aan iedereen, je neemt niet iedereen in je armen, maar je hebt toch voortdurend ontmoetingen die je voeden en gelukkig maken.
Waarom zou je het aantal en de kwaliteit van deze uitwisselingen niet verhogen?
De liefde zoals zij begrepen wordt door de meeste mensen, die begerige, egoïstische, bezittende, jaloerse en wrede liefde, is een echte verslaving.
Je zult zeggen: “Maar wij, wij hebben toch een lichaam, wij kunnen ons niet uitdrukken zoals de engelen dat doen.”
Weet dat het in werkelijkheid niet je lichaam is dat zich het sterkst verzet tegen de spirituele uitingen van de liefde, het is je psychische wereld die je niet hebt leren beheersen, verlichten.
Een lichaam hebben, belet niet om dichter bij dit spirituele begrip van de liefde te komen, want de ziel en de geest in ons zijn even werkelijk als ons fysieke lichaam, en zij kunnen uitwisselingen hebben met alle andere zielen en alle andere geesten in het universum.

 

Advertentie