SPIRITUELE UITLEG LETTERS


SPIRITUELE UITLEG LETTERS

Letterologie is een leuke manier om inzicht te krijgen in de betekenis van je naam, specifiek je roepnaam. Iedere letter heeft een speciale symboliek meegekregen.

A
De letter A staat symbool voor een berg of piramide. Het is de berg of piramide die de mens in zijn innerlijk beklimt, om vervolgens de top van zijn missie te bereiken.
De ziel die de letter A in zijn naam draagt, gaat naar de top van zijn kunnen en bereikt zijn innerlijke missie. Abraham geleidde 40 jaar het volk door de woestijn om een gelukkige plek te vinden waar het volk zich kon vestigen. Net zoals Abraham heb je vertrouwen, je weet waar je heen gaat en bereikt hier op aarde de top van je missie! Je gaat naar de top.

B
De letter B staat symbool voor je best doen en bewustwording. Het gaat in ons leven om bewustwording. Je bewust zijn van wat je denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt.
Door onze ervaringen leren wij allemaal uiteindelijk hoe belangrijk onze gedachten zijn. De ziel die de letter B in zijn naam draagt is zich bewust van wat hij denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt. Je bent attent en wilt altijd je best doen om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je bent je bewust van oorzaak en gevolg waardoor je liefdevol bent! Je doet je best.

C
De letter C staat symbool voor de maan-energie. De maan brengt ons licht in de nacht. Licht overwint altijd! Er zal licht komen waar duisternis heerst.
De maan vangt licht van de zon op en stuurt licht naar donkere plekken op aarde. De ziel die de letter C in zijn naam draagt, vangt licht op en brengt licht daar waar het nodig is. Je bent een brenger van het licht! Je straalt licht en liefde uit.

D
De letter D staat symbool voor daadkracht. Daadkracht is nodig om door te zetten om al je dromen te kunnen verwezelijken. Dromen worden werkelijkheid als je erin blijft geloven en durft door te zetten.
De ziel die de letter D in zijn naam draagt, is tot de aarde gekomen om te zijn, te doen en te leren. Je durft jezelf te zijn en het leven voluit te leven. Je hebt veel daadkracht om die dingen te doen die je wilt doen en om je wensen te realiseren! Je dromen worden werkelijkheid!

E
De letter E staat symbool voor energie. Alles in het leven bestaat uiteindelijk uit energie. Vanuit de ziel en de geest stroomt energie om de mens te helpen in zijn spirituele ontwikkeling.
De letter E vertegenwoordigt de 3 dimensies of treden van ons bewustzijn. Vanuit de onderste trede of met andere woorden vanuit het onderbewuste borrelen inzichten naar boven die de mens helpen om zeer bewust te leven. Hierdoor bruis je van energie en ben je altijd in actie. Inzichten borrelen in je naar boven en worden duidelijk! Je bruist van energie!

F
De letter F staat symbool voor financien materie, en dus financiele middelen, zijn nodig in ons aardse bestaan. De letter F duidt op financiele middelen.
Wij leven hier op aarde in de materie, zodat wij ons zelf en de ons omringende wereld mogen leren kennen. De F symboliseert financiele middelen. Sommigen leven op financieel gebied zonder zorgen, anderen moeten hard werken voor hun bestaan. Maar voor de ziel die de letter F in zijn naam draagt, zullen er altijd voldoende financiele middelen beschikbaar zijn! Je maakt van iedere dag een feest!

G
De letter G staat symbool voor God in onze wereld, en in ons bewustzijn God is alomvattend licht en liefde.
De ziel die de letter G in zijn naam draagt, is als een stralende zon. Je zendt licht en liefde uit naar alles en iedereen om je heen. Je bent altijd bezig, zit nimmer stil en er is veel positieve dynamiek in je leven! Je doet het goed!

H
De letter H staat symbool voor heden. Wij leven altijd in het heden, verleden en toekomst bestaan eigenlijk niet, alleen het heden bestaat. Door in het heden te leven, kun je het verleden loslaten en helemaal genieten van het nu.
Als je bij het woord heden de letter H weglaat, ontstaat het woord eden. De ziel die de letter H in zijn naam draagt, is bezig om boven zichzelf uit te stijgen om in eden te komen. Je stijgt boven jezelf uit en komt in het geluk! Je kijkt vol verwachting vooruit!

I
De letter I staat symbool voor de staf en kracht. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met uitdagingen. Maar een ieder ontvangt ook altijd de kracht en steun om die uitdagingen aan te kunnen.
De ziel die de letter I in zijn naam draagt, ontvangt extra kracht om die uitdagingen aan te kunnen en om blokkades in zichzelf op te lossen. Je zet de puntjes op de I waardoor je je uiterste best doet om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je zet de puntjes op de ‘I’!!

J
De letter J staat symbool voor uniciteit. Iedereen is uniek in zijn denken, voelen en handelen en in zijn of haar wijze van ‘zijn’.
Van alle letters in ons alfabet wijst het onderste deel van de letter J de andere kant op. De ziel die de letter J in zijn naam draagt, is zeer uniek. Je kunt je hierdoor anders dan anderen voelen, zelfs in de familie of vriendenkring. Dit komt omdat je al veel diepte bezit. Je bent in het leven naar het goede en de waarheid gericht. Je bent uniek, je mag zijn zoals je bent!

K
De letter K staat symbool voor kracht. De mooiste mensen in het leven zijn die mensen die door het leven gevormd zijn en hun opgedane wijsheid doorgeven aan anderen.
De K kun je zien als een kelk. In de kelk wordt vanuit de goddelijke wereld inspiratie en kracht opgevangen. De ziel die de letter K in zijn naam draagt, staat tegelijkertijd ontvangend en gevend in de wereld. Vanuit de goddelijke wereld ontvang je wijsheid, inspiratie en kracht gesymboliseerd door de opgaande staf. Je geeft wijsheid, kracht en inspiratie door, middels de neergaande staf. Je ontvangt positiviteit en geeft die door aan je medemens. Je bent krachtig, je kunt het!

L
De letter L staat symbool voor licht, liefde en leven. Uiteindelijk gaat alles, maar dan werkelijk alles, alleen maar om licht en liefde. Wij komen uit licht en liefde voort en wij zullen daar uiteindelijk naar terugkeren.
Een ieder heeft licht en liefde in zich, ook al is men zich hier wel of nog niet van bewust. De ziel die de letter L in zijn naam draagt, heeft een opdracht om licht en liefde uit te stralen. Je staat in het leven vanuit licht en liefde en die straal je uit!

M
De letter M staat symbool voor moeder-energie. Moeders brengen balans in de wereld. Zij bemoedigen en zijn verzorgend. Moeders geven het mooiste geschenk van het leven door… namelijk het leven zelf.
De letter M heeft 3 poten. Deze verwijzen naar de drie opgaven. De ziel die de letter M in zijn naam draagt, heeft 3 opgaven in het leven te vervullen. Van mooie muziek geniet je. Muziek brengt je in balans zodat je je taak in het leven goed kunt vervullen. Je staat bewust in het leven. Je bent liefdevol, sociaal en verzorgend naar anderen toe!

N
De letter N staat symbool voor snelheid van begrip. Tijd is ondefinieerbaar en zeer relatief. Als je ergens op wacht en in spanning zit, gaat de tijd traag. Als je het naar je zin hebt, vliegt de tijd letterlijk en figuurlijk om. In het hiernamaals bestaat tijd zoals wij het hier op aarde kennen niet. Alles is alom aanwezig.
De ziel die de letter N in zijn naam draagt, heeft snelheid in zich. Je bent snel van inzicht en begrip. Met een half woord heb je al voldoende informatie om te weten waar het om gaat en om te weten welke richting iets opgaat. Je bent goed geaard en zeer dynamisch! Je gebruikt je tijd nuttig!

O
De letters O staat symbool voor perfectie. Een cirkel of de letter O staat symbool voor rond, heel, compleet of oneindig. In feite streven wij er in het leven naar om te beseffen dat wij heel en compleet zijn.
De zon is rond en straalt licht en warmte uit. De ziel die de letter O in zijn naam draagt, straalt warmte en licht uit. Je zult alles doen om als de zon warmte en licht uit te stralen! je schittert als de zon!

P
De letter P staat symbool voor potentie. Het leven bestaat uit een nooit ophoudende cyclus van mogelijkheden. Wij hebben een vrije wil en vanuit onze vrije wil maken wij voortdurend keuzes.
De keuzes en besluiten, in het groot en in het klein, die wij dagelijks maken, bepalen de richting die ons leven opgaat. De ziel die de letter P in zijn naam draagt, is zich bewust van de vele keuzemogelijkheden die er zijn in het leven. Je gaat daardoor met veel kracht en enthousiasme aan de slag. Je bent altijd bezig, met veel bezieling! Je maakt plannen met pit!!

Q
De letter Q staat symbool voor de verbinding met het universum. Wij leven hier op aarde om lessen te leren en innerlijk te groeien. Als wij klaar zijn, gaan wij terug naar onze oorsprong, terug naar de plek waar wij ooit vandaan kwamen.
Iedereen houdt altijd en eeuwig een onzichtbare verbinding met waar zij vandaan komen, met het universum. De ziel die de letter Q in zijn naam draagt, is zich bewust van zijn verbinding met de geestelijke wereld. Je bent hierdoor intuitief en gevoelig. Je bent hebt veel inspiratie en je bruist van nieuwe ideeen. Je kunt je creatief heel goed uiten! Je geeft je intuitie de vrije loop!

R
De letter R staat symbool voor realiteit. Wij worden allemaal geboren met een missie, met een levensdoel. Toeval bestaat niet, zo ook niet in de letters van je naam. In de letters van je naam ligt een deel van je levensdoel besloten.
Een groot deel van ons leven lopen wij in vergetelheid rond. Wij zijn ons vaak niet bewust van ons levensdoel dat besloten ligt in onze blauwdruk. De ziel die de letter R in zijn naam draagt, is diep van binnen in contact met zijn missie hier op aarde, maar staat tevens in de realiteit met beide benen op de grond. Je bent tegelijkertijd spiritueel en praktisch ingesteld! Je geeft blijheid en betekenis aan de realiteit!

S
De letter S staat symbool voor moeder-energie of Kundalini-energie. Je hebt vast weleens een moeder horen roepen naar haar kind: loop rechtop! Dit wordt meestal letterlijk opgevat. Maar figuurlijk gesproken wil de moeder die naar haar kind roept: loop rechtop! dat haar kind met een rechte en sterke houding in het leven staat.
Als wij zeggen dat iemand een sterke ruggengraat heeft, dan bedoelen wij daarmee te zeggen dat zij een goed karakter hebben en krachtig in het leven staan. De ziel die de letter S in zijn naam draagt, zoekt altijd naar het goede in het leven. Het zijn optimistische mensen die rechtop in het leven staan. Door inzicht en wijsheid zoek je naar het goede, naar het positieve! Je staat goed en sterk in het leven.

T
De letter T staat symbool voor de weg die de mens bewandelt tot God. Het leven biedt een ieder vele uitdagingen. Het zijn juist vaak de moeilijkste uitdagingen die ons dichter tot ons geloof en vertrouwen in God brengen.
De ziel die de letter T in zijn naam draagt, gaat met goed geloof door het leven. Je staat in contact met de bron. Je gelooft in jezelf en je gelooft in liefde, in de ruimte zin van het woord. Licht en liefde horen bij jou! Je bent trouw aan jezelf en de bron!

U
De letter U staat symbool voor een kelk. Wij komen uit een bron van licht en liefde. Wij zijn licht en liefde. Wij gaan ooit terug naar ons oorspronkelijke thuis van licht en liefde.
De ziel die de letter U in zijn naam draagt, vangt in de U-vormige kelk licht en liefde op en straalt dit ook uit. Een mooie affirmatie die past bij de letter U gaat als volgt: ‘Ik vul mij met licht en liefde, ik straal licht en liefde uit, ik ben een dienaar van het licht’.

V
De letter V staat symbool voor vrede. Wij wensen allemaal vrede op aarde. Vrede op aarde bereiken wij doot vrede te vinden in onszelf en in ons omringende wereld.
Vrede vind je in jezelf door te beseffen dat wij hier op aarde zijn om te leren en dat ‘fouten’ daarom bij het leven horen. Vertrouwen in een blauwdruk, jezelf en anderen vergeven en liefhebben, is de weg naar vrede alom. De ziel die de letter V in zijn naam draagt, is een vredestichter. Je begrijpt de lessen van het leven en je streeft naar vrede! Je vindt vrede in en om je heen!

W
De letter W staat symbool voor wijsheid en weten. De mens die met wijsheid geboren is, is gezegend. Wijsheid komt van binnenuit. Het is een innerlijk weten. Het is het besef dat wij hier op aarde zijn om te leren via onze levenslessen.
Mensen die de letter W in hun naam dragen, hebben een innerlijk weten. Hun intuitie is sterk ontwikkeld. Zij voelen dingen snel aan en beseffen dat het in het leven er uiteindelijk om gaat te kiezen voor het goed in de ruimste zin van het woord. Je staat goed in het leven, zowel fysiek als spiritueel. Je bezit innerlijke wijsheid! Je bent wijs. Je gebruikt wijsheid.

X
De letter X staat symbool voor communicatie. Een open en eerlijke communicatie en ons inleven in de zienswijze en de belevingswereld van de ander, kan veel problemen en misverstanden hier op aarde oplossen.
De ziel die de letter X in zijn naam draagt, staat volop in het leven. De X verwijst naar alle hoeken van de aarde met in het centrum het middelpunt. Hierdoor ben je instaat om situaties en problemen vanuit verschillende ingangen en gezichtspunten te kunnen bekijken. Je kunt erg goed communiceren en je treedt iedereen tegemoet met een open hart! Je communceert met een open vizier!

Y
De letter Y staat symbool voor leiderschap. Door de eeuwen heen zijn er dienaren en leraren geweest die anderen onderwijzen en kennis op vele gebieden doorgeven. Een leraar heeft een voorbeeldfunctie niet alleen in het doorgeven van kennis maar ook in de wijze waarop hij in het leven staat.
De ziel die de letter Y in zijn naam draagt, zoekt niet alleen naar inzicht en kennis maar geeft dit ook door aan anderen. Je bent een leraar in de ruimste zin van het woord. Je geeft inzicht en kennis door!

Z
De letter Z staat symbool voor zachtheid, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten! Wanneer deze wijze woorden tot ons doordringen worden wij zacht en mild! Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Uiteindelik zijn wij altijd door onze vrije wil verantwoordelijk voor ons leven. Ons leven is een weerspiegeling van de manier waarop wij met onze vrije wil omgaan en onszelf tot uitdrukking brengen.
De ziel die de letter Z in zijn naam draagt, is zich bewust van de weerspiegeling in het leven. Je straalt zachtheid en mildheid uit omdat je diep van binnen de wetten van het universum begrijpt. Door je zachtheid breng je verzoening!

foto van Mareiki.

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.


Lezing
“Dromen” Hans Stolp

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.

Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. De droom is de vinger aan de pols hoe het gesteld is met je geestelijk leven.

Vaak ga je de dromen later pas echt begrijpen. Je ziet ook vaak een rode draad in dromen.

Zieke mensen dromen heel veel. Het is een aanleiding om dieper in jezelf te komen.

Dromen zijn heel indringend. Je kunt je angsten er in kwijt raken. Dromen zijn ook heel krachtig.

Bij zieke kinderen is de taal van dromen een middel om met hen in gesprek te komen.

Als er in een droom geliefden kleiner worden is dat vaak een teken van een naderende dood.

De draak is het symbool van dood en vernietiging.

Je kunt in een soort spel met het kind communiceren. Stel dat een kind over een draak gedroomd heeft en erg bang is, dan zou je de volgende vragen kunnen stellen:

“ zou je die draak durven aanraken?”

“En als ik je vasthoud?”

“ Zou je die draak op zijn rug durven aaien?”

Eigenlijk zeg je in de taal van kind dat het niet bang hoeft te zijn voor de dood, je kunt er zelfs vertrouwd mee worden. Voor kinderen is de taal van het beeld heel goed.

Jung vroeg aan de mensen die bij hem in analyse kwamen wat hun droom was. Daarin werd de weg van de analyse al verteld. De droom gaf het al van tevoren aan.

De taal van de dromen is dezelfde als de symbooltaal van sprookjes en legenden.

Droomtaal zie je ook terug in tekeningen van kinderen.

“Ik ga verhuizen”, vertelt een tekening. Met zo’n kind kan je niet praten over de dood, maar wel praten over dat nieuwe huis. Kinderen weten van hun naderende overgang wel in de taal van het beeld. In de taal van het woord kunnen kinderen het vaak niet aan, dat is te moeilijk voor ze.

In Theresiënstad is er boekje gevonden uit de 2e wereld oorlog met tekeningen van kinderen die vlinders hadden getekend. Dit was de symbooltaal van een nieuw leven.

Kinderen die ziek zijn tekenen vaak een gevangeniscel met tralies. De gevangenis is hun ziekte.

Een kind tekende dat de haard werd uitgedaan, in symbooltaal betekende het dat de levenskracht uitdooft.

Kinderen weten vaak eerder dat ze zullen sterven dan de artsen.

Anna Freud heeft in 1950 een boek geschreven over zieke kinderen. Daarin schreef ze dat kinderen niet weten dat ze zullen sterven. Dat klopt niet, zegt hans, in beeldtaal weten ze het wel. Dat is zijn ervaring geweest toen hij ziekenhuispredikant was.

Symbolen in de droom:
Auto

Hier gaat het over de manier waarop je door het leven beweegt. Bijvoorbeeld als je een aanrijding krijgt zegt dat iets over de conflicten die je met anderen hebt of krijgt.
Paard

Dit zegt iets over je emoties, je instincten en je levenskracht. Als je droomt dat het paard op hol slaat, dan word je door je emoties meegesleept, je hebt er geen macht over. Een zwart paard zegt iets over woede en verdriet, een wit paard over vreugde en blijdschap.
Oorlog

Hier worden twee kanten in jezelf gespiegeld. Bijvoorbeeld door schuld leef je niet zoals je eigenlijk zou willen.
Examen doen

Je legt een levensproef af. Je zakt als het eigenlijk nog te moeilijk voor je is.

Belangrijk is geen oordelen aan dromen te verbinden!
Vogels

Vogels symboliseren de geestelijke sfeer. Een adelaar geeft aan dat je een geestelijk vergezicht hebt. Kraaien zijn tekens van sombere, negatieve gedachten.
Slang

Leer de slang net als de draak te aaien.

Je legt de oude huid af en krijgt een nieuwe huid. Het is een fase van transformatie in je leven. Schrik je er van? Dan ben je bang voor een nieuw levensstuk, je wilt vasthouden aan het oude.
Sterven

Een oud egostuk is aan het sterven, je nieuwe ik komt naar voren.

Soms is een droom waarin iemand dood gaat, een voorspellende droom. 99 % van de dromen waarin de dood een rol speelt gaat over transformatie.
Kinderen

Kinderen symboliseren een nieuw begin. Er groeien nieuwe krachten in je.

Als je het kind niet goed verzorgt, dan vergeet je aandacht te hebben voor het nieuwe in je, je valt terug in oude patronen.
Huwelijk

Je gaat je innerlijk verbinden met de vrouwelijke of mannelijke kant in je. Je begint je een heel mens te voelen.

Elke nacht dromen we 1½ – 2 uur. Dat doen we tijdens de Remslaap. Je ziet dat aan de trillende oogleden. In totaal dromen we 6 á7 jaar van ons leven.

Als we over gaan naar de geestelijke wereld krijgen we ook een terugblik van wat we in ons leven hebben gedroomd. Het wordt ons getoond om inzicht te krijgen.

In dromen gebruiken we alle zintuigen.

De dromen zijn verbonden met de geestelijke wereld.

Lao Tjé zei: “Ben ik de mens die gedroomd heeft dat ik een vlinder ben? of ben ik een vlinder die gedroomd heeft een mens te zijn?”

Mohammed droomde dat hij op zijn paard door alle hemelen reed. Hij schreef alles op in de Koran. Het glas dat hij in zijn hand had was tijdens zijn droom nog maar half leeggelopen. In zo’n korte tijd droomde hij belangrijke dromen. In een droom kan je dus een eeuwigheid beleven.

In een droom is niet alleen ons ego aan het woord, maar ook God zélf, op een fijnzinnige manier.

Dromen in oude culturen.

In oude culturen werd de droom uiterst serieus genomen.

Nu vinden we de wereld van de droom weer terug, maar dan op een hoger niveau.

De Aboriginals zeggen dat de dromen boodschappen zijn van de geestelijke wereld. Als je niet in verbinding staat met je dromen, dan ben je een “kreupel mens”

Bij de Indianen staat de sjamaan (genezer) via de dromen in verbinding met de geestelijke wereld om anderen te helpen.

De sjamaan wordt door een droom als genezer geroepen. De geestelijke wereld heeft hem als sjamaan aangewezen. In zijn dromen wordt hij als genezer opgeleid. Als een aankomende sjamaan geroepen is, wordt hij eerst lichamelijk en geestelijk heel erg ziek. Door deze chaos heen moet hij zijn genezing vinden. Dan pas kan hij anderen genezing brengen.

Bij initiatieriten worden jonge mannen het bos ingestuurd. Daar moeten ze vasten en zichzelf kastijden, totdat ze door een grote droom worden opgeroepen. Droomt hij over vechten, dan wordt hij krijger, droomt hij over een mythische slang, dan wordt hij tovenaar. Droomt hij niet, dan is hij gedoemd een mislukkeling te worden.

Vroeger bestond er een tempelslaap. Een zieke werd toegelaten in een slaapzaal, een kliné (ons woord voor kliniek komt daar vandaan) De zieke bleef op deze slaapzaal totdat hij een belangrijke droom kreeg. Met die droom ging hij naar de priester. Deze legde de droom uit en daarna ging de patiënt weer naar huis.

Uit de Griekse tijd is er een verhaal bekend van een escortedame die droomde dat een jonge man zich had bevredigd bij haar zonder daarvoor te betalen. Ze ging hiermee naar de rechtbank. De uitspraak van de rechter was dat de jonge man haar een bak met goudstukken moest aanreiken, maar zij mocht de goudstukken niet pakken.
Dromen in de bijbel

Ook in Israël zag men de droom als het woord van God.

Profeten worden in het OT dromers genoemd. Ze stonden in directe verbinding met de geestelijke wereld.

In Nummeri 12:8 zegt God:

Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend en ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet…. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer.

Voor Israël zijn dromen heilig, daarin wordt de sluier weggenomen, ontvangen wij inzicht en krijgen wij zicht op het geheim van ons leven.

De bijbel is bijna een dromenboek. We moeten leren weer onbevangen met onze dromen om te gaan.
De droom van Jacob

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. Ineens stond de heer bij hem en zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven.

Dit is een mooie droom als je op de vlucht bent, zoals Jacob was. Deze droom laat de verbinding zien tussen hemel en aarde.
De droom van Jozef

Jozef droomt dat de korenschoven voor hem buigen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maken.

De korenschoven zijn zijn broers en zusters, de zon, maan en sterren, zijn ouders, broers en zusters

Voor Jozef zijn dit roepingdromen. Eerst wordt hij verkocht als slaaf, wordt later in de gevangenis geworpen, dan pas, na de juiste droomuitleg over een droom van de Farao, wordt hij onderkoning. In die rol buigen zijn vader, moeder, broers en zusters voor hem.
De droom van de schenker

Zie, er stond een wijnstok voor me. Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de beker in Farao’s hand.

De opperschenker was degene die wijn voor de Farao inschonk. Jozef zegt dat de 3 ranken voor 3 dagen staan, dan wordt hij weer in zijn oude functie aangenomen en mag weer wijn schenken.
De droom van de bakker

Zie er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd.

De 3 korven staan ook voor 3 dagen. De vogels zijn een negatief symbool en betekent dat de bakker verraad had gepleegd jegens de Farao. Over 3 dagen zou hij sterven.
De droom van koning Saul

Van hem staat geschreven: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen.

De koningen stonden via dromen in verbinding met God. Saul deed niets met zijn dromen, zijn droomkanaal was dichtgeslibd.
De wijzen uit het Oosten

Van hen wordt verteld: En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

De wijzen krijgen in hun droom te horen niet terug te gaan naar Bethlehem, want dan zou Herodes hen doden.
De droom van Petrus

Hem wordt een schaal vol dieren getoond, die voor de Joden onrein zijn. Dan zegt de stem van God; “Sta op , Petrus, slacht en eet!”

Op Petrus verzet antwoordt de stem uit de droom: “ Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken!”

Dromen kunnen onze verstarring doorbreken. Petrus wilde voor de Christenen dezelfde dogma’s aanhouden die in de Joodse traditie werden gehanteerd.
De droom van Paulus

In een droom verschijnt een Macedoniër die hem vraagt: “Steek over naar Macedonië en help ons”

Paulus stond bij de Bosparus. Op grond van deze droom is Paulus Europa binnen getrokken om daar het Christendom te brengen.

Conclusies:

v God geeft in dromen concrete leiding

v God onthult mij de eigenlijke werkelijkheid over mijzelf

v God neemt de sluier weg die over deze werkelijkheid ligt

v God doorbreekt in de droom ons beperkte denken.

Het droomleven gaat door verschillende fases:

1. chaos

2. plotselinge heldere dromen

3. een stem begint te spreken die een boodschap voor je heeft

4. je wordt in dromen bewust dat je droomt.

De taal van de dromen

Een jonge vrouw van 26 jaar, die haar partner zeer plotseling had verloren, droomt dat zij met hem in dezelfde trein rijdt. Wanneer de trein echter de grens bereikt, wordt zij door de douanebeambten zeer dringend aangemaand om uit te stappen.

De trein gaat naar de overkant van de dood. De vrouw is suïcidaal. Nee, ze moet niet over de grens van leven gaan.

De douane, ook de politie of een soldaat staan symbool voor je eigen geweten.

Een 52-jarige man jakkert zich in de droom af om bepaalde treinen, bussen en taxi’s te halen tot hij uitgeput raakt. Hij mist ze allemaal, ook zijn radiotelefoon begeeft het, totdat hij eindelijk – hij is nu met zijn fiets onderweg – op een kruispunt komt, waar een verkeersbord met grote letters aangeeft: “Naar de rustplaats”

De man doet alsof hij 30 jaar is. Hij is 52. Dan krijg je een andere levensopgave; neem meer tijd voor je geestelijke leven. De radiotelefoon geeft aan dat hij nu echt niet meer met mensen kan communiceren.

Een 61- jarige vrouw droomde over een verwaarloosde woning uit een veel vroegere levensfase, waarin zij in haar droom ook nu nog woonde. Haar onbehagen, dat eerst vaag was, maakte plaats voor ontzetting toen ze toevallig merkte dat haar verhuurster in de zijvertrekken haar gestorven ouders in gebalsemde staat bewaarde.

Deze droom geeft aan dat ze in het reine moet komen met haar ouders. Deze vrouw is blijven steken in deze belangrijke levensopdracht. Ze is niet meegegroeid in het ritme van het leven. In de droom zijn haar ouders gebalsemd. Dus heeft ze haar ouders nooit begraven, zich dus niet vrijgemaakt van haar ouders. Ze is nooit zichzelf geworden.

Als je droomt over de dood van je ouders geeft dat aan dat je je hebt vrijgemaakt van je ouders en volgens je eigen lijn je leven verder gaat.

Een 60-jarige vrouw droomt: Een onbekende vrouw, Marianne en ik slenteren over het plein, kijken rond. Wij kunnen niet meer dezelfde weg terug, de weg is dichtgegroeid met een haag. Daar staat een verwelkte brandnetel. We dalen een trap af naar de aarde. Daar is een gesloten deur. De onbekende vrouw klopt luid bonzend aan. Een man opent de deur. De ruimte is met witte tegels bekleed, schoon. Leeg. Ik zeg: “We zijn hier bij de doden”. De man zegt: “ja, bij de doden”, en gaat weg.

We wachten en zien een sarcofaag, wit, in het midden van de ruimte. Een kubus, betegeld, onheilspellend.

De man haalt ons weer op. We staan voor de volgende, gesloten deur. Je kunt er doorheen kijken. Ik heb een akelig gevoel. De man heeft een werktuig bij zich en opent de deur voor ons. We stappen naar binnen. Onder een glazen deksel zie ik een hoofd en een borst – een buste? – van paus Johannes XXlll of XXlV. Hij beweegt zijn lippen.

Een prachtige man ligt er alleen maar als een broos omhulsel. Hij is van lucht, gekleurd als nevel. De man ( opzichter, bewaker) loopt naar het hoofdeinde, masseert zachtjes zijn borst, koestert hem liefdevol. Ik zeg: “Hij masseert hem!” Hij heeft hem iets gedraaid. Ik kan het bijna niet geloven.

Een vrouw komt binnen. Ze loopt naar het midden.

Dit is een zogenaamde grote droom, een archetypische droom.

We kunnen niet meer de weg terug, je moet verder.

Onder de aarde is de symboliek van wat in ons onbewuste is. Je gaat naar de fundamenten van je bestaan.

De bewaker is het symbool van je geweten.

Er liggen verborgen krachten in ons begraven die naar boven moeten komen.

De kubus is het symbool van het Hoger Zelf, dit is een enorme kracht.

De buste van Johannes de XXlll is dood, toch bewegen zijn lippen, een kracht wekt hem tot leven.

Johannes de XXlll heeft in zijn leven oude beknellende regels losgeweekt. Dus is hij symbool voor: wees niet bang om een vernieuwende kracht aan te gaan.

In de droom van deze vrouw wordt gesymboliseerd dat de mannelijke kracht in haar ontwaakt moet worden en dat ze daardoor een vernieuwing zal ondergaan.

De man is broos, licht, als een nevel. De man ligt dus als een esoterische gestalte. De opzichter wekt deze etherische gestalte tot leven door massage.

De vrouw die naar het midden loopt is zij zelf, ze kan nu het midden in al haar volheid innemen.

Ook al begrijpen we onze dromen niet, de droom werkt wel door. Door de droom bewust te worden en de betekenis te doorgronden gaat de geestelijke groei wel sneller.

Droomgeschiedenis

Tot aan het einde van de Oudheid bestond er een grote belangstelling voor de droom en de wereld van de droom. Door de droom was er verbinding met de geestelijke wereld.

Daarna raakte de droom in de vergetelheid en werd er geen aandacht meer aan geschonken.

Later, in de Renaissance, kwam er een filosofische belangstelling voor de droom. Nog wat later, in de Romantiek, waren het dichters en kunstenaars, die zich opnieuw voor de droom en de droomwereld interesseerden.

In 1900 zijn dromen, door Freud, opnieuw in de belangstelling gekomen. Met Freuds boek: Traumdeuting”, begon de moderne belangstelling voor de droom.

Anders dan in de Oudheid wordt in de moderne droomuitleg de droom niet langer gezien als een uiting van de werkzaamheid van God, maar als een innerlijke activiteit, die voortkomt uit het onbewuste.

Moderne droomuitleg

Volgens Freud is de droom “de hoeder van de slaap”; zij compenseert en reguleert de spanningen die vanuit het onbewuste in de slaap naar boven komen om zodoende de slaaptoestand te beschermen.

De droom is volgens hem dan ook een gemaskeerde uiting van verdrongen (seksuele en agressieve) wensen. De censor in de droom heeft als taak die verdrongen wensen onherkenbaar te maken, want dan kunnen de verboren emoties ook echt af gereageerd worden. Daarom maakt hij onderscheid tussen “manifeste droominhoud” en “latente droominhoud”. De droom is volgens Freud dan ook een soort rebus; er is “vertaalwerk” nodig om achter de latente (verborgen) inhoud van de droom te komen.

In de droom komt alles naar boven wat je verdringt, alle emoties die er fatsoenshalve niet mogen zijn. Het is dus een aardige beerput. De spanning ervan wordt afgereageerd via de droom.

Volgens Freud zijn de seksuele spanningen het groots, die moeten het hevigst afgereageerd worden.

Bedenk wel dat Freud leefde in de strenge Victoriaanse sfeer, waar alles wat met seksualiteit te maken had, taboe was.

Freud heeft de aanzet gegeven voor meer seksuele openheid.

Na Freud kwam Jung met zijn betekenis van dromen.

Jung onderscheidt “het onbewuste” in het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Het collectief onbewuste is verbonden met de wereldziel en een weerspiegeling daarvan. Het is dit onbewuste dat dikwijls in onze dromen doorwerkt en ons inzicht geeft in ons eigen ontwikkelingsproces. In dit collectief onbewuste werken archetypen: vitale beeldcomplexen, zoals de held, de moeder, de meermin, de animus en de anima.

Deze archetypen geeft vanuit het onbewuste, via de droom, richting aan onze geestelijke groei.

Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording.

Als een vrouw droomt dat ze een zeemeermin is zal de uitleg van Freud zijn: het onderlichaam van de vrouw is een vissenstaart. Deze vrouw is frigide, want zij heeft haar seksualiteit verdrongen.

Jung zal deze droom uitleggen dat de zeemeermin een symbool is uit een sprookje. Het is een betoverd mens die door liefde weer mens moet worden.

De zeemeermin in volgens Jung een symbool van een nieuwe geestelijke kracht die hier op aarde gematerialiseerd gaat worden. Als je die kracht lief hebt, dan word je vermenselijkt.

Erich Fromm wilde een nieuw vak op school introduceren, nl. de taal van de dromen. Hij vond dit belangrijk omdat elk mens dan in staat was om via de droom met de geestelijke wereld te communiceren.

Soorten dromen

Alledaagse dromen

In deze dromen werken dagresten door die als droomstimulans werken.

Grote dromen

Hier in zijn allerlei mythologische beelden te vinden.

Een voorbeeld van zo’n grote droom is die van de twintigjarige schilder Chagall:

Ik bevind mij in een grote kamer; in de hoek staat een eenpersoonsbed en ik lig erin. Het wordt donker. Plotseling komt er een opening in het plafond en een gevleugeld wezen daalt neer, met veel lawaai. Een geruis van slepende vleugels. Ik denk: een engel. Ik kan mijn ogen niet openen. Het wordt licht, te helder. Nadat hij alles doorzocht heeft, verheft hij zich weer en verlaat de kamer door de spleet in het plafond en neemt al het schitterende, hemelse met zich mee. Het wordt opnieuw donker en ik word wakker.

Via de droom bezoekt Chagall de geestelijke wereld. Al zijn schilderijen zijn een poging om engelen uit te beelden.

Kritische dromen

Dromen kunnen duidelijk maken dat er iets niet klopt. Sta open voor wat een droom wil zeggen.

Freud was zo gehecht aan zijn eigen theorie dat hij erdoor verblind werd en zijn persoonlijke dagboeken verbrandde toen hij merkte dat zijn dromen zijn mening over de betekenis van dromen aanvochten.

Jung daarentegen schreef; Ik heb geen theorie over dromen. Ik weet niet hoe dromen ontstaan. Aan de andere kant weet ik dat als we lang en diepgaand genoeg over een droom mediteren er bijna altijd wel iets uitkomt.

Voorspellende dromen

Clapurnia, de vrouw van Julius Caesar, had in één nacht twee verschillende dromen – een letterlijke en een symbolische – waarin de moord op haar man werd aangekondigd.

Abraham Lincoln droomde twee weken voor zijn dood, dat hij zijn lichaam zag opgebaard in het Witte Huis.

Zo zijn er ook mensen die droomden van de ondergang van de Titanic.

Dromen over gestorvenen

In dromen kan je een gestorvene ook werkelijk ontmoeten.

Een 68-jarige vrouw droomt twee jaar na de dood van haar man: Hij is er weer. Een oude vriend van hem zegt verwonderd: “Hij is toch dood, hij kan niet terug zijn”. Ik antwoord dat ik het ook niet weet, maar dat hij er desondanks weer is. Wij zitten met verscheidene personen om de tafel, familieleden, vrienden en hij, ik ga heel dicht bij hem zitten, leun tegen hem aan. Hij is er werkelijk. Ik vraag hem voorzichtig, schuw, hoe het daarginds is, waar hij nu is. Het is heel goed, zegt hij op zijn nuchtere manier, die hij altijd had. En of het werkelijk zo is, dat je – ik vind het zelfs in de droom een kinderlijke voorstelling – de mensen uit je directe omgeving die je verloren hebt weer ontmoet.

“Natuurlijk”, zegt hij alleen maar.

Nachtmerries

Hierin komen de zaken in naar voren waar we bang voor zijn.

Stel jezelf de vraag wat jou gezegd wil worden. Ga praten met die donkere personen.

Als je wordt achtervolgd in je droom, ga dan in gesprek met je achtervolger. Kijk waar je voor weg loopt.

Speel de droom innerlijk na en verander de afloop of ga verder met de droom, waar deze eindigde.

Durf om hulp te vragen bij dat innerlijke spel!

Hoe kan je leren dromen te onthouden?

v Houdt pen en papier bij de hand

v Geef jezelf de tijd om je dromen terug te halen

v Ontspan jezelf bij het wakker worden en blijf liggen in dezelfde houding, met de ogen dicht.

v Zet geen wekker.

v Als je de droom niet meer weet, begin dan je gevoelens op te schrijven bij het wakker worden

Regels voor de omgang met dromen

v Je bent je eigen droomdeskundige

v Luister goed naar je gevoel

v Je kunt aan elkaar je dromen voorleggen. Een ander kan veel onbevangener zeggen wat een droom betekent, vooral als een droom kritisch is. Ga wel zorgvuldig met elkaars dromen om, zeg bijvoorbeeld: “Als het mijn droom was, zal ik er dit van denken…”

v Maak gebruik van de nachten als je geen wekker hoeft te zetten

v Als je wakker wordt, blijf dan stil liggen in de houding waarin je wakker wordt. Je kunt dan terugstappen in de droom

v Je kunt je voorbereiden om dromen te ontvangen. Als je gaat slapen laat dan alles van die dag los. Stel je zelf voor dat je contact hebt met een engel. Maak in eerbied contact met hem. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen: “Lieve engelen, ik zou zo graag een antwoord ontvangen in de vorm van een droom …

v Alle personages in je droom vertegenwoordigen een deel van je: je kunt in gesprek gaan met een droompersonage, bijvoorbeeld de moordenaar of de inbreker

v Je kunt een symboolonderzoek doen . Je kunt daarmee de taal van het beeld in jezelf ontwikkelen.

Uitleg van symbolen in dromen, die de aanwezigen Hans voorlegden n.a.v. hun dromen.

Inbreker: Negatief aspect dat in ons leven wil inbreken.

Bloot: Zonder verhulling zijn. Dat is eng, want je zwakke kanten worden zichtbaar. Durf kwetsbaar te zijn, schaam je niet.

Lichtballen: Energieën vanuit de geestelijke wereld.

Cirkel: Het symbool van het Zelf

Een zoon krijgen: De mannelijke kracht wil in je ontwaken

De moeder: Het symbool van een kritisch oordeel

Op reis gaan: Vernieuwen

Verdwalen: Je hebt het juiste spoor nog niet gevonden
Dit is nodig om de goede weg te vinden
Voel dit niet als een oordeel!

Dansen /zweven: Je maakt verbinding met de geestelijke wereld

Ogen: Dit zijn de spiegels van de ziel

Mascara schoonmaken: Je laat je verhulling vallen

Verhuizen: Je gaat naar een nieuwe leeftijdsfase, met nieuwe inzichten

Monster: Je bent ergens bang voor.
Het kan een agressieve kracht zijn.
Ook deze kracht moet als een levenskracht ontwaken

Je dochter: De vrouwelijke kracht in jezelf

Haren vallen uit Je kracht valt weg.
Haar is het symbool voor kracht

Een belangrijk persoon ontmoeten: Je bent verbonden met de geestkracht van deze persoon

Naar boven gaan:

In verbinding gaan met de geestelijke wereld.

bijv. de berg op

Muizen/ratten: Er knaagt iets aan je ziel, dat geeft onmacht, verdriet. Het is een last op je ziel, die je nergens kwijt kan. Je praat er niet met anderen over.

Snelweg: Je staat in verbinding met de geestelijke wereld.

Vrachtwagens: Deze brengen je aardse zaken

Iemand vermoord je:
Iets is in je gedood

Tas: Symbool voor het geestelijk hebben en houden

Geld; Symbool voor geestelijke schatten

Gestolen tas of geld:
Je moet beter letten op je geestelijke schatten, laat ze je niet ontstelen

Zwarte paarden: Symbool voor diepe driften en emoties
Ze komen naar boven, laat ze naar boven komen, ken ze, dan word je de prins op het witte paard

Schaal: dit is de graal, bevat de levende geest

Lift: Je staat in verbinding en snel met de geestelijke wereld

Water: het symbool van het onbewuste

Vliegende schotel:
bevat energie van hogere dimensies en andere geestelijke werelden
De Christuskracht komt ook uit andere dimensies in de mens op aarde binnen

Regelmatig terugkerende dromen.

Kijk er naar en let vooral op veranderingen, die geven je geestelijke groei

aan.
Geleide meditaties

Deze maken ook gebruik van de droomtaal

Dagdromen hebben dezelfde functie als nachtdromen.

Uitleg Engelen


Aartsengel Michaël

Wanneer Michael verschijnt dan kan je ervan op aan dat mens en aarde door periodes van crisis heengaan. De energie van Michael is heftiger en intenser dan die van alle andere aartsengelen. En zijn licht overwint de duisternis. Michael is opperbevelhebber van de hemelse legers. Michael schudt ons flink door elkaar. Brengt ons in contact met ons innerlijk en houdt grote schoonmaak op geestelijk gebied. Hij helpt ons oud karma los te laten en brengt mensen in contact met de geestelijke wereld. Michael komt in allerlei wereld religies voor zowel joden als christendom als ook in de Egyptische mythologie. Hij wordt vaak afgebeeld met een vlammend zwaard als teken van zijn heldere kracht van de liefde. Michaels mantel beschermt ons tegen schadelijke energie. En het blauw van zijn mantel staat voor de genezende energie waarover hij beschikt. Hij wordt beschreven als krijger, bestrijder van duistere machten en beschermer. Zijn naam betekent “wie is als God” of “eruit zien als God” en wijst hiermee een ieder de weg terug naar de bron met zichzelf daarin als begeleider. Hij is de handhaver van de orde over het “goddelijk plan”. Hij maakt ons bewust van onze eigen kracht en geeft ons de moed om uitdagingen in het leven aan te gaan. Michael is de aartsengel van het zuiden en werd in oude mythen vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Helios, Apollo, Ra en Lugh. Michael regeert de zon. In sommige oude religies wordt de zon als iets vrouwelijks beschouwd zoals bij de Kelten de vuurgodin Bridget. Als personificatie van de zon staat Michael voor levenskracht.
Hij kan aangeroepen worden bij zaken betreffende carrière, werk, persoonlijke financiën, sport en hij beschikt evenals Raphael over een “helend” vermogen.
De kleur van Michaël is Hemels Blauw – Kobalt Blauw

Aartsengel Jophiël

Jophiël betekent ‘Schoonheid van God’, Engel van de Wijsheid. Jophiël is de Engel van Verlichting en Zelfrealisatie. Zijn zachte, verbindende kracht werkt als een “ladder”( de Jacobsladder ) die alle lagen van bewustzijn en kennis in ons verenigt tot een stralende, zonnige helderheid, als een snoer dat alle parels tot eenheid bundelt. Ook bepaalde hogere aspecten van ons Wezen – op de niveaus van de Engelen en de Meesters, gaan wij meer integreren als een deel van onszelf. Dit Innerlijk Meesterschap – in vrede, eenvoud, helderheid, humor – laat ons de dingen zien zoals ze zijn. Door de ogen van de Gouden Zonne-Engel in ons draagt werkelijk alles een glans. Alles is goed zoals het is – oordelen smelten weg want we zijn het Licht ……. Ook de door pijn losgekoppelde geestelijke gaven worden weer geïntegreerd. Jophiël geneest hier dan ook de verwarring, gespannenheid en verscheurdheid en leidt ons naar innerlijk meesterschap: liefdevolle vrede, eenvoud, humor en wijsheid. Deze verheldering en verruiming doet ons vreugdevoller en krachtiger in het leven staan, stevig met beide voeten op de grond en toch “onthecht”. We zijn het Licht en we zien het in herkenning stralen in al wat leeft! De kleur Jophiël is Goud.

Aartsengel Zadkiël

Zijn naam betekent: ’Welwillendheid van God’. De kracht van Aartsengel Zadkiël maakt ons “compleet” en in evenwicht. We herkennen eindelijk wat het betekent om ons ware Zijn, de Goddelijke vonk, in ons dagelijkse leven te leven. Wij herkennen het Goddelijke op aarde. Kosmische wetten worden gemakkelijker herkend. Aartsengel Zadkiël brengt stilte en helderheid tijdens meditaties. De energie van Zadkiël zorgt voor integratie, harmonie en balans. Zij verbindt ‘hemel en aarde’ en zet aan tot uitbreiding. Net als planten groeien wij uit naar boven, in de breedte en in de diepte. Volmaaktheid is niet hetzelfde als perfectionisme. Vaak weten we precies hoe iets zou moeten zijn en wanneer iets perfect is. En daardoor zetten we onszelf op het verkeerde been, wij verspillen onze energie. Terwijl wij zitten te wachten tot ons ideaalbeeld werkelijkheid wordt, zien wij niet dat iets al volmaakt is. Wij planten een struikje en verwachten dat er seringen aan komen. Maar in plaats van een sering groeit er een rozenstruik. En wij wachten maar tot de rozen seringen worden. Volmaaktheid is een toestand binnen het komische kader. Ook wanneer wij denken dat iets niet perfect is, kan het wel degelijk volmaakt zijn. Ook wij zijn niet perfect, wij hebben nog vele kanten en patronen die ons ware ik verbergen – en toch is ons wezen volmaakt. De sleutel tot het begrip is liefde. Of het nu gaat om andere mensen, om de natuurwetten, planten, dieren, kristallen, wetenschappelijke wetmatigheden of de kosmische orde: de liefde brengt ons tot harmonie. De liefde verstaat alles met het hart. Deze manier van begrijpen geeft andere inzichten en een totaalbeeld dan begrijpen met alleen maar het verstand en de logica. Wie de sleutel van de liefde bezit en weet hoe hij in harmonie kan komen, heeft toegang tot alle kennis, of het nu gaat om de geneeskracht van planten of kennis voorbij ruimte en tijd. De kleur Zadkiël is violet.

Aartsengel Uriël

De naam Uriël betekent: ‘vuur van God, licht van God, vlam van de zon, licht dat van God komt’. Uriël is de meest aardse van de aartsengelen, hij is het meest verdicht en het sterkst verbonden met de aarde. Op de brug tussen het goddelijke en het aardse vormt hij het bruggenhoofd naar de materie. Zijn energie is krachtig, versterkend, stabiliserend, structurerend, ordenend, geeft energie en is toch rustig. Deze energie geeft vaart en krachtige doelbewustheid. Als hoeder van de orde en de materie onderwijst Uriël het beheersen van de materiële wereld. Hij helpt de mensen om zich weer bij de goddelijke orde aan te sluiten en in overeenstemming hiermee te leven. Hij brengt ons in het hier en nu, brengt bewustheid in het dagelijks leven en helpt om spiritualiteit in het alledaagse te beleven. Omdat ook geld een verschijningsvorm van het goddelijke in de materie is laat hij zien hoe materie, rijkdom en spiritualiteit met elkaar op goede voet kunnen staan. Uriël is de hoeder van het fysieke lichaam en hij brengt lichaam, geest en de ziel in harmonie. Hij versterkt het vermogen om naar de wijsheid van het lichaam te luisteren en daardoor de structuren en verbindingen tussen het fijnstoffelijke en het grofstoffelijke lichaam te versterken. Hij geeft ook ondersteuning bij op genezing gerichte handelingen. In tegenstelling tot Raphaël, die door middel van de liefde geneest, is de manier van Uriël het restructureren, her-vormen. Dat is ook een manier van genezen. Uriël staat ook wel bekend als de aartsengel voor vrede en toewijding. Hij lost de spanningen op tussen het plan en de status quo en brengt vrede tot stand tussen het heden en visioenen of menselijke verwachtingen. Omdat hij hoeder van de materie is, kunnen ook wetenschappers zijn energie gebruiken om inzicht te krijgen in de wetmatigheden van de materie. De kleur van Uriël is purper-robijnrood.

Aartsengel Metatron

Uit zijn naam blijkt al dat Metatron een bijzondere aartsengel is. In tegenstelling tot de andere namen eindigt zijn naam niet op ‘el ‘. Sommige systemen rekenen hem dat ook niet tot de aartsengelen. Vaak wordt hij bestempeld als engelvorst of als koning van de engelen. Hij bezit de hoogste trilling van alle aartsengelen en in de aartsengelhiërarchie is hij het dichtst bij de Oorsprong. Hij is de hoeder van de overgang tussen vormen en niet-vormen. Metatron is het bruggenhoofd aan de Goddelijke kant. Men zegt dat Metatron ooit mens was. De thema’s die bij Metatron horen zijn: Alomvattende liefde, volkomen bewustzijn, bewustzijnsdeuren openen, stilte, ‘alles is’, band met de eigen goddelijkheid. Zijn energie is fijnzinnig, zacht, verhelderd, zij is pure alomvattende liefde. Metatron opent ook voor de mens de poorten van het bewustzijn en de dimensies. Hij maakt kennis, helderheid en inzicht mogelijk en hij leidt onze aandacht naar waar het werkelijk om draait. Door zijn energie raken wij de Eenheid weer aan. Hij maakt ons duidelijk dat de mens zich met God of het goddelijke kan verenigen, ook al is hij nog verbonden aan zijn lichaam. Daarom is Metatron een van de belangrijkste begeleiders op de weg van de inwijding. Met zijn energie zien wij in wat ons tegenhoudt om ‘te worden wie wij zijn’. Wij beseffen wie wij zijn, hoe wij kunnen leven en wij heffen de belemmerende blokkades op. Metatron laat ons de verschillende wegen en mogelijkheden zien en ook de gevolgen ervan. Zo kunnen wij op den duur begrijpen dat in onze tijd ook de weg van het dagelijkse leven, het leven zelf een weg naar de inwijding vormt, als wij eenmaal hebben geleerd deze weg te zien en hem te gebruiken. Metatron verbindt met de kracht van de liefde en opent het menselijke hart. Meestal veroorzaakt zijn kracht stilte, tevredenheid, geluk, Eenheid, het alomvattend, niet-emotionele zijn. Zijn kracht verhoogt het bewustzijn en de trilling. Veel blokkades worden met ongekende snelheid opgelost, al bieden de oude patronen in het begin nog weerstand, zijn kracht is ongeëvenaard. Het is goed om goed geaard te zijn voor dat men begint met de energie van Metatron. De kleur die bij Metatron hoort is wit en parelmoer.

Aartsengel Gabriël

Samen met Michaël is aartsengel Gabriël de bekendste aartsengel. Niet alleen in de Bijbel wordt hij als boodschapper genoemd, hij wordt ook driemaal in de Koran genoemd. Mohammed noemt hem als de boodschapper van God die aan hem de Koran heeft gedicteerd, met de naam Gibril. Ook de joden kennen de engel Gabriël als een van de vier hemelvorsten. Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de “blijde boodschap”, hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws, iets beters begint. Hij helpt bij het voor ogen krijgen van het volgende doel en het levensdoel. Zijn boodschap brengt vreugde teweeg, omdat hij vreugde is en hij herinnert ons eraan dat vreugde bij uitstek onze eigen, natuurlijke staat van zijn is. De mensen moeten zich opgewekt op het nieuwe richten, ook wanneer deze gebeurtenis zoals bijvoorbeeld bij Maria in één klap iemands hele leven op z’n kop zet. Hij verkondigt niet alleen, maar geeft ook kracht om de verandering te accepteren of door te zetten en starre structuren die deze beweging verhinderen te doorbreken. Gabriël staat ons in tijden van verandering bij en geeft uitzicht op het nieuwe. Aartsengel Gabriël verkondigt niet alleen boodschappen, hij helpt ook om visioenen en vooruitblikken op de toekomst te begrijpen. Want vaak is de toekomst niet als concreet beeld zichtbaar, maar in symbolische vorm. Ook de beelden van het onbewuste zijn vaak niet wat ze lijken en moeten dus geïnterpreteerd worden. Dan staat Gabriël ons bij. Wij leren duidelijk in te zien welke verwachtingen en verborgen verlangens onze levensvervulling in de weg staan. Terwijl Haniël deze beperkingen oplost met helderheid van een laserstraal, gebruikt Gabriël prikkelde, warme levenslust. Laat je begeleiden door deze Aartsengel en ontvang de inzichten die je mag krijgen. De kleur van Gabriël is Wit.

Aartsengel Chamuël

Zijn naam betekent: ‘Hij die God ziet’.

Chamuël is in de oude geschriften beschreven als ‘een naam die staat voor hemelse gerechtigheid’. Chamuël maakt het aspect van de goddelijke schoonheid in de materie zichtbaar. Hij is verantwoordelijk voor de relaties tussen alle schepselen. Chamuël wordt ook wel de engel van de ontwikkeling genoemd. De positieve aspecten zijn vastberadenheid en wilskracht, moed en hartstocht, die nodig zijn om de chaos te overleven. Wij als mensen zijn verwikkeld in een gevecht om onze zelfbeschikking. De daarvoor benodigde zelfbewustheid kan tot conflicten leiden. Chamuël leert ons hoe we met dit conflict moeten omgaan. Hij is een sterke gids en begeleider. Hij geeft ons moed en vastberadenheid om alle obstakels die op ons pad komen te overwinnen. Stelt u zich Chamuël voor als een groot, in het rood geklede figuur. Zijn symbool is een omhoog gestoken zwaard. Chamuël wordt ook wel als de engel van de mildheid en tolerantie bestempeld. Omdat hij de Goddelijke schoonheid op aarde brengt, is hij de inspirator voor alle artistieke activiteiten. Deze creatie: schilderijen, gedichten, muziek, kledingontwerpen, ect, laat mensen niet onberoerd. Het gevoel van eigenwaarde stijgt. Mensen krijgen een goed gevoel, ze worden blij. Deze zelfde Chamuël energie is ook in gebed, in gezang, in een dans en in een concert waar men in vervoering van raakt. Zo maakt Chamuël het ervaren van God mogelijk. Chamuël werkt ook samen met de engelen van de muziek. Chamuël kan je leren inzicht te krijgen in de beperkingen en tekortkomingen in je eigen leven, zodat je leert verdraagzaam te zijn naar jezelf en anderen toe. De kleur van Chamuël is Oranjeroze.

Aartsengel Haniël

De energie van Haniël is een soort lichtstraal, een laserstraal die op ons schijnt. Zij stimuleert en herinnert ons aan wie wij werkelijk zijn met al onze capaciteiten, en zij geeft moed om dit in ons leven op te nemen. Thema’s: Inzicht, ware grootte erkennen en beleven, bewustheid in het dagelijkse leven integreren, helder inzicht, illusies doorzien, met zelfinzicht handelen en zijn, vreugde, kracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, grootsheid, kalme stilte. Energie: Hoewel hij overkomt als een bijzonder krachtige, sterkende, Koninklijke macht, heeft de energie van Haniël toch een zacht karakter. Zij verbindt het hogere bewustzijn met de aardse kracht.

Daarnaast brengt zij ons in ons centrum en ontspant. De energie van Haniël geeft ieder wezen de kracht om op te staan, zich op te richten en tot volle wasdom te komen. De oorspronkelijke vorm en bestemming worden verwezenlijkt. Zij versterkt, zuivert en brengt energieën met elkaar in evenwicht. Wie leeft naar zijn ‘ware’ grootte, zijn eigen licht, inspireert anderen om dit voorbeeld te volgen. Het ontplooien en gebruiken van onze capaciteiten hoeft niet inspannend en zwaar te zijn. Als wij onze capaciteiten met wijsheid gebruiken en vertrouwen in onszelf hebben, kunnen wij meer dan wij denken. En toch blijven we denken dat het zelfbeeld dat wij ons gevormd hebben juist is en vergeten we ons ware wezen. Wij zijn voorover gevallen in de modder en geloven dat de zwarte vegen op ons gezicht werkelijk bij ons horen. Dat anderen ons ook zo zien, bevestigt deze overtuiging alleen maar. Een goede wasbeurt zou echter al genoeg zijn om ons ware uiterlijk weer zichtbaar te maken. Maar waarom zouden we, als we zeker weten dat we er groezelig uit horen te zien? Haniël is een leermeester in het thema illusies en verwachtingen. Niet alleen laat hij ons bewust worden van onze verborgen verwachtingen, hij laat ook zien of die gerechtvaardigd zijn of irreëel. Het is duidelijk dat men van een sinaasappel niet kan verwachten dat hij licht geeft in het donker. Maar soms zijn verwachtingen die wij hebben van onze partner of andere mensen, situaties of onszelf net zo irreëel, alleen valt het ons niet op. Pas als wij steeds weer in onze verwachtingen teleurgesteld worden, zijn we misschien bereid om na te gaan of ze misplaatst zijn. Bij het werken met Haniël herkennen we aanzienlijk sneller onze patronen en innerlijke gevoelens. Ook komen onze zelf opgelegde, maar ongewenste beperkingen duidelijk naar voren. De kleur van Haniël is Lichtblauw.

Aartsengel Raphaël

Zijn naam betekent: ‘God geneest’, ‘Goddelijke genezer’ of ‘Goddelijk medicijn’. Raphaël heelkunst bestaat uit het herstellen van de goddelijke orde door de kracht van de liefde, hij brengt opnieuw een verbinding met de goddelijke liefde tot stand. Hij voedt en geeft kracht. Hij is verantwoordelijk voor alle genezing, regeneratie, verjonging en vernieuwing op aarde en in de gehele kosmos. Hij werkt samen met de talrijke engelen van de genezing. De energie van Aartsengel Raphaël is gevoelig, omhullend, genezend, voedend, verhelderend, reinigend, opbouwend, vernieuwend, als balsem. Zij is zacht en toch krachtig. In symbolische voorstellingen draagt Raphaël een flesje met balsem – want zijn energie is als balsem voor lichaam, geest en ziel. Hij ondersteunt niet alleen de genezing, maar ook het gezond blijven. Wij erkennen dat ons lichaam dingen nodig heeft: we zorgen voor de juiste voeding, kleding, bescherming en emotionele stabiliteit. Artsen en genezers worden vaak door de kracht van Raphaël ondersteund en geleid. Zelfs als therapeuten het niet merken, stroomt zijn helende kracht door hen heen en leidt hij hun handen en gedachten. Raphaël toont ons de weg terug naar de Eenheid, onze Oorsprong. Om ons weer bij de kracht van het goddelijke aan te sluiten hoeven we het alleen maar zelf te willen. De kleur van Raphaël is Groen.

Aardengel Water

De energie van aardengel Water is zacht, vloeiend, vol overgave, flexibel, harmoniserend en toch duidelijk en doelgericht. Niets weerhoudt hem, ook niet als het doel alleen via een omweg te bereiken is. Het oppervlak van de aarde en bet menselijk lichaam bestaan voor het grootste deel uit het element water. Aardengel Water is dus een heel belangrijk principe voor de aarde. Zijn kracht houdt de stroom op gang, de levensloop, de verandering, de beweging. Hij brengt ons aanpassingsvermogen bij, we kunnen onze vorm veranderen en toch niet verloren gaan, we drijven gedurig met de stroom mee in de eeuwige kringloop van de verandering. Alles is in beweging, niets blijft zoals het was en toch blijft de kern van het wezen behouden. Geen enkel ander element kan zo gemakkelijk van vorm veranderen, van vast naar vloeibaar naar damp overgaan en weer terug. Zo geeft aardengel Water ieder schepsel de kracht om zich aan zijn leefruimte, aan de omstandigheden aan te passen en toch de vorm die bij in zich meedraagt te ontplooien. Hij heeft de kracht om zijn doel te bereiken, of dat nu groei, uitbreiding, een bestemming of een vorm is. Maar ook informatie kan worden opgenomen en net zo gemakkelijk worden overgedragen.

Aardengel Aarde

De energie van aardengel Aarde is voedend, rustig, afwachtend (sommigen noemen het liever vasthoudend), sterk als een olifant, blij en beheerst. Men voelt zich stevig op beide benen staan, gedragen door de grond. De aardengel Aarde voert de materialisatie uit. Zijn samentrekkende, concentrerende kracht verdicht de energie en de trilling tot vaste materie. Hij is de bewaarder en de verzorger en hij geeft gevoel voor het juiste moment en stabiliteit.

Aardengel Lucht

De energie van aardengel Lucht is licht, beweeglijk, fijn, soepel en vooral zuivert, net als lucht. Aardengel Lucht is voeding en beweging. Voor bijna al het leven op aarde is lucht van levensbelang. In tegenstelling tot de voeding van aardengel Aarde is Lucht licht en beweeglijk. Deze voeding sterkt de beweeglijke, levendig stromende levenskracht en de levensenergie. De engel van de lucht draagt de goddelijke levensenergie, zoals Prana, en alle andere vormen. Omdat lucht zo licht en beweeglijk is, wordt zij snel uitgewisseld. Zo verspreidt informatie zich over de continenten. De lucht vervoert stof, water, zaadjes en dieren over grote afstanden. Aardengel Lucht is de engel van de communicatie en de uitwisseling.

Aardengel Kristal

De energie van aardengel Kristal is licht, helder, in balans brengend, rustig, betrouwbaar, zij lijkt op een diamant of een zuiver Herkheimer-kristal. Zij integreert, verheldert en verandert de tijdsbeleving. Aardengel Kristal heeft het vermogen om de hoge spirituele trilling te verbinden met de materie en zo de goddelijke geest in de materie te brengen. Hij is altijd betrokken bij de bezieling van de materie. Hij verbindt kristallen en edelstenen met de spirituele wezens, die via hen werken. Hij verbindt planeten met de spiritualiteit van de planeten, hij verbindt bomen met de boomwezens, hij helpt bij het vinden van de juiste vorm, een stabiele structuur die met geringe inspanning in stand gehouden kan worden. Aardengel Kristal kan ook structuren zuiveren.

Aardengel Boom

De energie van de aardengel Boom is stimulerend, harmoniserend, stabiliserend, rustig. Zij verbindt de kosmische en de aarde energie. Aardengel Boom ontleent zijn naam aan de boom die zijn werking belichaamt. Aan de onderkant wortelt hij stevig in de aarde, hij vindt daar houvast en voeding en hij gebruikt de kracht van de aarde om te groeien. Aan de bovenkant strekt hij zijn takken naar de hemel uit, drinkt het zonlicht in en ook deze kosmische energie gebruikt hij om te groeien. zo schept hij een perfecte balans tussen hemel en aardekrachten. Hij laat ook zien dat deze beide krachten in het aardse lichaam in evenwicht moeten zijn: als de kroon zich hoger uitstrekt dan de wortels kunnen dragen, heeft hij geen houvast en valt om. Als de wortels groter zijn dan de kroon is zal hij niet in staat zijn om voldoende zonlicht op te nemen voor de groei. Gevoed door deze energieën groeit en bloeit de boom, draagt vruchten en vermenigvuldigt zich. In ieder wezen schept aardengel Boom harmonie tussen kosmische en de aardse energie, naar gelang van de individuele behoefte. Hij versterkt de wil om te leven, de wil om te groeien en het doorzettingsvermogen.

Aardengel Zon

De energie van aardengel Zon is als de zon: verwarmend, liefdevol, rustgevend, opgewekt, zonnig. Aardengel Zon versterkt het lichtende aspect in ieder schepsel. Hij maakt het mogelijk om te schijnen als de zon, met een overvloed aan licht. de zon verwarmt en laat iedereen van haar kracht profiteren, alles en iedereen kan putten uit de overstromende goddelijke kracht. Zo kan al wat bestaat zijn meegekregen innerlijke schoonheid ontplooien en het principe van de overvloed uitleven. Bloemen verspreiden hun bedwelmende geur; bomen dragen talrijke vruchten, veel meer dan voor hun vermeerdering nodig is; er bestaan oneindig veel kleuren en kleurschakeringen. Aardengel Zon schept de basis waarop wij kunnen leven vanuit deze overvloed en dit goddelijk aspect verwezenlijken.

Aardengel Vuur

Net als vuur is Aardengel Vuur krachtig, energiek, aanwakkerend, dynamisch. Aardengel Vuur bevat levenskracht en levensenergie. In tegenstelling tot de zon, die een rustige, continue, zachte vuur bron is, werkt Vuur zelf temperamentvol en meeslepend en geeft vooral kracht en energie als men veel energie nodig heeft. Hij staat voor krachtige levenslust. Hij geeft kracht om te groeien en groter te worden. In alles en iedereen versterkt hij de drang om er te zijn, zijn plaats in te nemen, te willen leven en groter te worden. Hij brengt levendigheid, speelsheid, dans en vreugde. Hij is verantwoordelijk voor transformatie, snelle vernieuwing en verandering.

Melchizedek

Wie met Melchizedek in contact komt, stuit op buitengewone kracht en macht. Het lijkt alsof er geen grenzen zijn, alles is mogelijk, alles kan worden waargemaakt. Terwijl Metatron deze energie in het spirituele bereik vertegenwoordigt, doet Melchizedek hetzelfde voor de materie. zijn energie is niet alleen zeer krachtig, maar ook liefdevol en vredig. Melchizedek zorgt samen met zijn helpers en de engelen dat de goddelijke impulsen worden omgezet tot schepping. Melchizedek staat aan de top van de materialisatiestraal, op dezelfde hoogte als Metatron boven de aartsengelen. Hij neemt de goddelijke impulsen op en bereidt de overgang naar een materiële vorm voor. Dat is zijn bijdrage aan de schepping van de aarde, de mensen, het melkwegstelsel, het gehele universum, de gehele schepping. Hij heerst over alle wetenschap, wijsheid en kennis. Meewerken aan het scheppingsproces is niet zijn enige taak. Hij ziet ook toe op de handhaving van de goddelijke orde, opdat niets van het plan afwijkt. Bij zijn straal horen naast de aardengelen ook heelmeesters en kosmische artsen. Zij werken onder meer aan de genezing en instandhouding van de aarde, zij grijpen in bij natuurrampen en zij houden zich waarschijnlijk ook bezig met de schade die aan de aarde is toegebracht door de achteloosheid van de mens.
RA energie

Samenvatting:
• zich met het hoogste bewustzijn der materie en de aarde te verbinden
• de met de aarde verbonden transpersonale chakra’s integreren, die zich onder de voeten bevinden
• het goddelijke in het lichaam integreren
• bewust in de materie zijn
• liefde voor het lichaam, de aarde en de materie

De kracht van RA

De kracht vertegenwoordigt het hoogste bewustzijn van de aarde, de toestand van één-zijn, de paradijselijke toestand in de materie. Zij brengt geest en bewustheid in de materie. Daardoor kunnen bewustheid en bewustzijn sterker in de materie verankerd worden, het goddelijke kan zich in het lichaam integreren. Aardse uitdagingen en lichamelijke belangen kunnen beter (h)erkend en zich eigen gemaakt worden. De Ra-energie versterkt ook de liefde voor het lichaam, de omgeving en de materie. Ra (ook Re) werd in Egypte als Zonnegod vereerd. Hij vertegenwoordigde de oorspronkelijke, kosmische, creatieve kracht, het principe van de Schepping.

Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen
• Welke weerstand voel ik tegen de materie in tegenstelling tot mij volledig in te laten met de aarde?
• Welke onaangename ervaringen of weerstanden verhinderen dat ik mijn bewustzijn in mijn lichaam ontplooi?

Bron: http://www.colourconnect.nl/uitleg-engelen/

 

Driedubbele getallen


 

Bijzondere getallen:

111 * ”De gedachten die je hebt, hebben te maken met de start van een nieuwe cyclus in je leven. Dat wat je overweegt te doen of te veranderen is correct (juist, passend) voor de nieuwe fase van je leven.” * ”Houd je gedachten zorgvuldig in de gaten en vergewis je ervan dat je alleen denkt aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. De 111-sequentie is een teken dat er een poort naar nieuwe mogelijkheden aan het openen is, en je gedachten manifesteren zich nu in een heel snel tempo in concrete vorm. De 111-code is als het felle licht van een lichtflits. Het betekent dat het universum zojuist een foto van je gedachten heeft genomen en deze nu in een concrete vorm aan het manifesteren is. Ben je blij met het soort gedachten dat het universum zojuist heeft vastgelegd? Nee? Corrigeer je gedachten dan nu. Vraag je engelen je daarbij te helpen als je het moeilijk vindt je gedachten helder in beeld te krijgen of te controleren.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Er is sprake van een energiestroom / het stromen van energie (kan zijn: electriciteit, geld, water, seksuele energie, etc.).”

222 * ”Dit is een teken, een bevestiging, dat je op het juiste pad bent, dat je het juiste aan het doen bent en dat je in de juiste richting aan het gaan bent. Zet je huidige gedachteketen voort.” * ”De recent geplante ideeën beginnen vorm te krijgen in de realiteit. Blijf deze ‘planten’ water, voeding en verzorging geven en ze zullen weldra door de aarde heen breken, zodat je het bewijs van je manifestatiekracht kunt zien. In andere woorden: stop niet 5 minuten voordat het wonder plaatsvindt. Je zult binnenkort duidelijk bewijs van je manifestatiekracht zien, dus ga door! Blijf positieve gedachten hebben, blijf affirmeren en ga door met visualiseren.” * ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Een nieuwe cyclus vangt aan. Het volgende driedubbele getal dat je ziet vertelt iets over de aard van deze nieuwe cyclus.”

333 * “Je spirituele gidsen zijn het met je eens – ,met de gedachten die je hebt en de gevoelens die je ervaart. 333 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Ja!” in reactie op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.” * “De opgestegen Meesters zijn vlakbij je en willen graag dat je weet dat ze je helpen, liefhebben en gezelschap houden. Roep hun hulp vaak aan, met name wanneer je de 3-patronen om je heen ziet. Jezus, Mozes, Maria, Quan Yin en Yogananda zijn enkele van de bekendere opgestegen Meesters.” * ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Beslissing. Je hebt een beslissing te maken. Deze beslissing zal ofwel naar 666, ofwel naar 999 leiden. 666 betekent dat de les op een andere manier nogmaals op je pad komt. 999 staat voor completeren, afronden, en geeft aan dat je de les geleerd hebt.” * “In het kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: In het tweede deel van de derde dimensie bestaat alles uit ‘drieën’. Het verblijven in de ‘drieën’ was een heel moeilijke transitie, maar desondanks heb je het heel goed gedaan binnen de ‘drieën’. Het is nog niet helemaal klaar met de ‘drieën’. De vijfde dimensie wordt nu geïntroduceerd, onder andere in de vorm van de 555 op de displays van jullie klokken, en zie… daar worden 3 vijven zichtbaar… Het is nog niet klaar met de ‘drieën’… In jullie Spel kan jullie gehele bestaan worden uitgelegd door dingen door drieën te delen. Alles in jullie veld is een veelvoud van drie. De driehoekige vorm van de energie die de derde dimensie definieert, creëert de fundamentele basis van deze 3-energie. Wij kijken graag hoe jullie het Spel in de derde dimensie spelen. Ook als jullie je vervelen vermaken jullie jezelf nog met het drama waar jullie zo van houden. Veroordeel jezelf niet omdat je je aangetrokken voelt tot drama; het heeft jullie goede diensten bewezen in de derde dimensie. Wij houden zo veel van jullie, en we lachen wanneer jullie 666 het teken van de duivel noemen. Het is voor ons zo humoristisch om te zien dat jullie de drieën nemen, deze verdubbelen, en dat dan de duivel noemen. Jullie hebben zo’n sterke verbeeldingskracht! En we houden van jullie terwijl we zien hoezeer jullie je aangetrokken voelen tot drama. Jullie zijn de drieën want jullie zijn een manifestatie van God in een eindige vorm. In die hoedanigheid definiëren jullie zelf wat jullie creëren  En nu begint jullie Hogere Zelf jullie iets nieuws te laten zien. Jullie hebben zo lang in de derde dimensie gespeeld, en de derde dimensie begint nu eindelijk haar derde fase of level in te gaan. Het is geen toeval dat er een gigantisch ‘evenement’ vlak voor jullie voeten ligt.”

444 * “Je spirituele gidsen zijn het niet eens met je gedachten en je gevoelens. 444 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Nee!” als antwoord op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.” * “De engelen zijn om je heen en verzekeren je van hun liefde en hulp. Maak je geen zorgen want de hulp van de engelen is nabij.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Wat er in het leven gebeurt is een les die te maken heeft met het leren over de Realiteit. Deze school bestaat uit leren, zoals je leert wanneer je boeken leest of onderwerpen bestudeert, maar gaat niet over het feitelijke doén.” * “In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies:  de 444 die je ziet is een representatie van de vierde dimensie, bezien vanuit het perspectief van de derde dimensie. Je relatie tot alles om je heen is nu aan het veranderen en dat is kenmerkend voor deze beweging. Dit is een periode om zelfmeesterschap te integreren. Dit is het moment waarop je in je kracht mag stappen en je jezelf mag bekrachtigen, je kracht verder mag versterken. Weet dat het je eigen maken van technieken die je kunnen helpen jezelf verder te bekrachtigen en versterken je in deze periode goede diensten zal bewijzen, ondanks het feit dat de attributen van de vierde dimensie het je nog niet mogelijk maken jezelf werkelijk bekrachtigd en krachtig te zien. Her-inner je, elke keer dat je 444 ziet: Meesterschap & Bekrachtiging.”

555 * ”Er is zojuist een gedachte geweest, of er heeft zojuist een gebeurtenis plaatsgevonden, die je leven verandert. Dit kun je leuk en prettig vinden of niet; wat je er ook van vindt: je spirituele gidsen attenderen je erop dat er zojuist een verandering heeft plaatsgevonden in de loop en richting van je levenspad en dat het tijd is dat ook jij nu verandert. Ga mee in deze beweging, geef gehoor aan deze gedachten.” * ”Snoer je veiligheidsgordels aan: een grote verandering dient zich aan. Deze verandering zou niet als ‘positief’ of als ‘negatief’ gelabeld moeten worden, aangezien elke verandering slechts een natuurlijk onderdeel is van de stroom van het leven. Deze verandering is mogelijk een antwoord op je gebeden; blijf visualiseren en voelen dat je jezelf vredig voelt.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Eenheidsbewustzijn. Dit is het getal dat aangeeft dat iemand Eenheidsbewustzijn heeft gerealiseerd. Er is Meesterschap over alle levels van de School der Mysteriën  555 is het ‘hoogste’ getal. Het is het getal van Christus.” * ”In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: 555 is het begin van de vijfde dimensie. De heersende houding van de Atlantiërs was dat zij zich superieur achtten aan de mensen van Mu, aangezien Mu aan het zinken was. De Lemuriërs reisden af naar Atlantis in een poging aan hun ondergang te ontsnappen. En zo werd Amor een vluchteling in een land dat hem onbekend was. Maar hij wist dat hij daar iets belangrijks te doen had. Amor maakte verbinding met degenen die op zijn pad kwamen en deed erg zijn best om zich thuis te voelen op deze nieuwe plek. Zijn doel was de liefde van Mu naar Atlantis te brengen. Een tijd lang werkte dat en vonden er ‘magische’ dingen plaats. En de vibratie van 5 snelde voort, ontwikkelde zich. In het land van Atlantis werd de vijfde dimensie gecreëerd. De 555 was begonnen. Het was in deze tijd dat jullie ervoor kozen gebrek en beperking te zien. Terwijl een enorm grote groep zielen opvang vond in Atlantis kwamen de systemen van Atlantis onder druk te staan, aangezien de technologie niet in staat was zulke grote aantallen wezens te ondersteunen. Hoewel jullie beschikten over technologie die in staat was voor verjonging te zorgen meenden jullie dat er niet genoeg voor iedereen was. In plaats van te focussen op wat jullie wel hadden, verplaatsten jullie je focus en raakten jullie gefixeerd op het idee “we hebben niet genoeg, dus we moeten een systeem ontwerpen waarmee we kunnen zorgen voor het (beperkte) aantal mensen waar we voor kunnen zorgen”. En zo werd er in de dagen van Atlantis een klassen-systeem ontwikkeld, en kreeg een subtiele expressie van slavernij een plek in jullie zeer “geavanceerde” Planeet van Vrije Keuze. Deze verkeerde kanalisering van energie is jullie tijdens het verloop van het Spel vele malen opnieuw komen bezoeken. Het was hier dat alle lessen van Mu, alle lessen van bekrachtiging, in een oogwenk verloren gingen. Jullie hadden het gevoel dat jullie moesten bepalen wie wel en wie niet de beschikking over de technologie zou hebben. Wij zeggen jullie nu dat er genoeg was voor iedereen, als jullie je maar gerealiseerd hadden dat iedereen een belangrijke rol in het geheel had. Maar jullie kozen ervoor sommigen als belangrijker dan anderen te zien. Dit was de verkeerde kanalisering van energie die de val van Atlantis in beweging zette. Dit gebeurde in een periode waarin jullie de vijfde dimensie binnen stapten. En de effecten van verkeerde kanaliseringen van energieën in de vijfde dimensie zijn onverbiddelijk. Amor probeerde mensen te helpen zichzelf te zuiveren zodat ze niet met onzuiverheden de Tempel van Verjonging zouden binnengaan. Als hij erin geslaagd zou zijn jullie ervan te weerhouden met onzuivere geloofsovertuigingen en gedachten de vijfde dimensie in te gaan, zou het vandaag de dag nog steeds goed gaan met Atlantis.”

666 * Je gedachten zijn momenteel uit balans, doordat ze te veel gefocust zijn op de materiële wereld of ten gevolge van mentale of emotionele onbalans. 666 geeft aan dat je gedachten niet helder zijn en dat je je huidige gedachteketen niet zou moeten voortzetten. Laat het voorbij gaan.” * Je gedachten zijn momenteel niet in balans; ze zijn te veel gefocust op de materiële wereld. 666 vraagt je je gedachten tussen hemel en aarde te balanceren.  De engelen vragen je te focussen op spirit [het geestelijke] en op dienstbaarheid en willen dat je weet dat er als een gevolg daarvan automatisch aan je materiële en emotionele behoeftes tegemoet zal worden gekomen.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Aardebewustzijn. In de Bijbel is dit het getal van het Beest, waardoor het puur kwaad kan representeren, maar het is ook het getal van de mensheid en het leven. Koolstof is de basis van het leven en koolstof heeft 6 protonen, 6 neutronen en 6 electronen. Over het algemeen geeft het zien van 666 aan dat je er goed aan doet alert te zijn op fysieke gebeurtenissen die zich op dat moment voordoen en dat je voorzichtig dient te zijn. “

777 * “Dit getal geeft aan dat er een les geleerd is. Het is een teken van erkenning en volbrenging: je hebt een les geleerd waarvan je spirituele gidsen wilden dat je die zou leren over het leven.” * “De engelen applaudisseren voor je… Gefeliciteerd, je bent goed bezig! Ga zo door en weet dat je wens waarheid aan het worden is. Dit is een bijzonder positief teken dat aangeeft dat je ook méér wonderen mag verwachten. * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Dit is het deel van de School waar je niet alleen boeken over het leven leest, maar je datgene wat je leert ook beoefent, in de praktijk brengt.”

888 * “Een fase van je leven is tot een einde aan het komen en dit teken (888) attendeert je daar vast op, zodat je je kunt voorbereiden. 888 kan aangeven dat je op het gebied van emoties, carrière of relatie een fase aan het afronden bent.” * “Er is licht aan het einde van de tunnel.” * “De gewassen zijn klaar om geplukt te worden. Wacht niet langer en geniet ervan.” Ofwel: stel je stappen niet langer uit of wacht niet langer met het genieten van de vruchten van het ‘werk’ dat je verzet hebt. * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Completering (afronding) van een specifieke les binnen de School der Mysteriën.”

999 * “Completering, afronding. Dit is het einde van een grote fase in je persoonlijke of ‘wereldlijke’ leven. De gedachten die je hebt wanneer je dit teken ziet, zijn de gedachten die tot de afronding of het einde van een fase in je leven zullen leiden.” * “Een bericht voor Lichtwerkers die zich bezig houden met heling van Moeder Aarde: ‘Ga aan de slag want Moeder Aarde heeft je nú nodig’.” * “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: heeft geen waarde.”

000 * “Eenheid met het Universum. Je gedachten zijn één met het Universum. 000 geeft aan dat je gedachten een eenheid vormen met de Goddelijke Wens voor jouw leven.” * “Herinnert je eraan dat je één bent met God en herinnert je eraan de aanwezigheid van de liefde van je Creator in jezelf te voelen” * “Een situatie is ‘compleet’ geworden; een cirkel is gesloten.”

(Bron: http://www.in5d.com/number-sequences-from-our-spirit-guides.html)

Gedeeld door http://www.sharonkersten.com