Wat onze huisdieren ons kunnen leren


Wat onze huisdieren ons kunnen leren (door Ted Andrews)

Verbinding met vorige levens
Dieren keren, net als mensen, terug om te leren en te groeien. Vaak incarneren ze samen met mensen met wie ze in het verleden nauw verbonden waren. Soms kan een dier dat als totem heeft gediend als huisdier terugkeren. De oorsprong van het huisdier weerspiegelt ook vaak achtergronden van onze belangrijkste vorige levens, waarvan de lessen zich afspelen in het heden.

Gedrag dat we moeten uiten
Wanneer we gedrag van één van onze huisdieren opmerken, is dat iets om aandacht aan te besteden. Vaak laten ze gedrag zien dat ons eigen gedrag weerspiegelt of gedrag dat wij zelf moeten uiten. Wanneer mijn honden er bij me op aandringen om te spelen, is dat vaak een aanwijzing dat ik te hard werk.

Vaardigheden in het vervullen van taken
Dieren hebben hun eigen unieke kwaliteiten en kenmerken. Ze hebben vaardigheden die ze ons kunnen leren. Katten weten precies wat er in hun omgeving gaande is. Ze kunnen ons leren om ook dingen op te merken. Ze herinneren ons aan vaardigheden die we als een vast onderdeel in ons leven zouden moeten integreren.

Hoe we een emotionele band kunnen krijgen en meer onvoorwaardelijk kunnen liefhebben
Dieren zijn onvoorwaardelijk in hun liefde. Hoe hun dag ook is geweest, ze begroeten ons, rennen op ons af, miauwen of blaffen naar ons. Zelfs wanneer we een uurtje van huis zijn geweest, worden we bij terugkeer begroet alsof we dagen zijn weggeweest.

Hoe we duidelijker met dieren kunnen communiceren
Terwijl we leren communiceren met onze huisdieren, leren we ook hoe we met andere dieren kunnen communiceren. We leren lichaamstaal te lezen en te gebruiken. We leren gedachten te projecteren en uit te wisselen met onze huisdieren. We beginnen subtiliteiten, emoties en projecties van onze huisdieren te begrijpen. Dit kan ook worden toegepast op in het wild levende dieren.

Hoe je de aanwezigheid van een geest kunt herkennen
(Huis)dieren zijn heel gevoelig voor de aanwezigheid van geesten. Ze herkennen subtiele energieën die in hun omgeving aanwezig zijn. Wanneer je daarop let, helpt dat om alerter te zijn op de aanwezigheid van geesten (zie ook hieronder).

Je huisdier als ‘geestendetector’

Dieren hebben sterke zintuigen. Postduiven vinden altijd de weg terug. Paarden voelen elektrische veranderingen door hun hoeven heen en kunnen daarom de bliksem vermijden wanneer ze in de wei staan. Honden en katten voelen wanneer mensen om hen heen bang zijn. Alle huisdieren ontdekken geesten sneller dan wij. Zij voelen subtiele veranderingen in hun omgeving onmiddellijk.

Hoe kun je weten of je huisdieren de aanwezigheid van een geest ontdekken?

Wanneer ze intensief naar een plek staren waar ‘niets’ is
Ze zitten niet zomaar zinloos te suffen. Ze richten hun blik welbewust op een specifieke plek. Vaak lijken ze net over je schouder te kijken.

Wanneer ze door het huis rennen, dingen achterna rennen ‘die er niet zijn’ en ertegen blaffen
Ons huis is ook het huis van ons huisdier en alle dieren proberen instinctief hun territorium te beschermen. Ze bewaken het tegen indringers.

Grommen, grauwen en sissen tegen wat er ogenschijnlijk niet is

Vermijden een kamer in te gaan die gewoonlijk niet wordt vermeden
Soms gaat dat gepaard met gejank en onderdanige houdingen.

Naar de deuropening, ramen en hoeken van de kamer staren
Alle kruispunten zijn plaatsen waar de sluiers tussen het fysieke en het spirituele dunner zijn. De meeste mensen die vaak geesten zien, zien die in deuropeningen, ramen en hoeken. Deze ‘tussenplaatsen’ zijn natuurlijke kruisingen. Een deuropening is niet binnen en niet buiten; hij ligt ertussen.

Kom je bij je huisdier deze gedragingen tegen of iets anders dat de aanwezigheid van iets ongebruikelijks lijkt aan te duiden? Neem dan even de tijd om zelf te voelen wat er is. Dit betekent niet dat het nu spookt in je huis of dat je bezoek krijgt van kwade geesten. Ontspan je. Haal een paar keer diep adem. Sluit je ogen. Wat zie je? Voel je iets anders? Is er een bepaalde persoon die in je gedachten naar boven komt? Vaak keren mensen of dieren van wie we houden terug om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Ze laten ons weten dat ze nog steeds bij ons zijn.

Advertentie

Op weg naar volle Maan


 

 

OP WEG NAAR DE VOLLE MAAN
16 maart 2014

Deze Volle Maan heet de Sneeuwmaan. Ook al is er dit jaar in maart al sprake van heerlijk voorjaarsweer, er is nog altijd de mogelijkheid dat het weer omslaat en we alsnog sneeuw en vorst krijgen.

Het thema van deze Maan, ‘kiemkracht en ontkiemen’, zien we duidelijk in de natuur. Ontkiemen betekent dat het eerste begin van ontwikkeling er is. Dit wonderlijke proces speelt zich nog veelal op het onzichtbare vlak af, namelijk in de aarde of in bomen en planten. De informatie, het perfecte, geordende opgeslagen plan dat besloten ligt in ieder zaadje, zorgt ervoor dat de groei onder de juiste omstandigheden start. De Sneeuwmaan is een goede tijd om stil te staan bij het feit dat je eigenlijk alles kunt creëren wat je maar wilt. Word je bewust van je mogelijkheden. Niet ieder zaadje zal en kan uitkomen. Voel wat er nu in jou ontwaakt. Welke plannen, doelen en wensen heb je? Onderzoek ze en schrijf ze op!

De Maan staat in het sterrenbeeld Maagd, wat het moeilijk maakt om je spontaan te uiten. Het verstand regeert en wil de controle houden. Het kan zelfs zijn dat je intolerant wordt naar anderen. Reflecteer en zie dat intolerantie hoogstwaarschijnlijk een blokkade in jezelf is, namelijk de geremdheid om je werkelijke gevoelens te uiten.

De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Vissen, waardoor spirituele vermogens en dromen duidelijker aan de oppervlakte komen, maar je ik-kracht kan op een lager pitje komen te staan. Maagd helpt je om realistisch te zijn, Vissen helpt je te dromen.

Mercurius geeft tot en met de dag van de Volle Maan (zondag) extra goede ideeën en plotse inzichten. Uit ze, schrijf ze op, houd ze vast, want de dag erna kun je ze al weer zijn vergeten. Saturnus geeft fundering waarop je ideeën kunt structureren en laten uitgroeien de komende tijd: het heeft dus zin!

Mars loopt nog steeds retrograde (‘achteruit’) – de rode planeet is trager en beleeft het vuur meer van binnen dan dat het direct naar buiten stroomt. Toch kan de wisselwerking met Mercurius ervoor zorgen dat de woorden die al op je tong branden er ineens uitstromen op een onbewaakt moment. Kort maar krachtig – het kan net zijn wat nodig is om iets in beweging te zetten. Het is bovendien een tijd waarin oude gebeurtenissen of ervaringen omhoog kunnen komen. Als je oplet, zul je zien dat er een kans komt om zelf de regie te nemen in een karmische één-op-éénrelatie. Het is dus van belang dat je beseft wat je wilt met een persoon naar wie je passie uitgaat of juist naar wie je vuur zou willen spugen…

Ceres laat je voelen dat relaties gelijkwaardig horen te zijn. Voed je en word je gevoed? Bewaar de harmonie niet ten koste van jezelf, bijvoorbeeld doordat je zo op de ander gericht bent dat je geluk afhankelijk van de ander wordt.

Dit is letterlijk en figuurlijk een zeer vruchtbare tijd. Je kunt (mee)bepalen wat je wilt laten ontkiemen in jezelf. Wees creatief, geordend en boven alles: wees Jezelf! De hele boom is al aanwezig in een klein zaadje. Zo is het ook voor jou: alles wat jij nodig hebt in je leven, is aanwezig in jezelf. Je binnenwereld weet, dus luister naar je innerlijke stem… én handel ernaar.

© Petra Stam

Bron: http://www.petrastam.nl/blog/2014/3/12/volle-maan-16-maart-2014