Over hooggevoeligheid en overgevoeligheid


Over hooggevoeligheid en overgevoeligheid

Het belangrijkste verschil tussen hooggevoeligheid en overgevoeligheid is dat je hoogevoeligheid makkelijker met je lichaam kunt verwerken. Daarvoor is het wel nodig dat je goed geaard in jou lichaam bent en blijft/weer terugkomt. Ik denk dat dat het enige, belangrijkste is om met hooggevoeligheid om te gaan. De rest (verwerking van alle prikkels) gaat dan vanzelf.

Hooggevoeligheid is iets waar je mee word geboren. Overgevoeligheid komt door een trauma. Een trauma is een ervaring waarop jou lichaam niet goed heeft kunnen
reageren. Je hebt in jou lichaam een mechanisme waardoor je kan vluchten of vechten bij iets wat je niet fijn vind. Als dat niet kan heeft jou lichaam een ander mechanisme en dat heet bevriezen.

De ervaring zet zich als het ware vast in jou lichaam. Het zenuwstelsel raakt overweldigd-uit balans. Voorbeelden zijn; ongelukken, incest/verkrachting, verwaarlozing in de jeugd, natuurrampen en zelfs operaties. Ik denk dat je als hoogegevoelig persoon meer last ervaart van een trauma en dat er daardoor veel verwarring is ontstaan tussen overgevoeligheid en hooggevoeligheid. Iemand die nu hoogevoelig word genoemt was vroeger een overgevoelig persoon.

Gelukkig dat steeds meer mensen er bewust van worden dat het ‘alleen maar’ een soort mens is. Overgevoeligheid kan wel ontstaan bij mensen met hooggevoeligheid maar hoogevoeligheid ontstaan niet bij mensen die overgevoelig zijn.

Annemarie de Vrieze..

Zelf ook eens een artikel geschreven over eigen ervaring. Het is iets anders, maar sluit wel goed aan. https://marreiki.wordpress.com/category/eigen-hsp/

Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

 1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
 2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
 3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
 4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
 5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
 6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
 7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Omgaan met triggers


*** Omgaan met triggers ***

We worden allemaal geboren in een zuiver bewustzijn, open en verbonden. Dat zien we terug in elke baby, die vol bewondering om zich heen kijkt …

Gaandeweg is de kans groot dat we steeds meer verstrikt raken in de wereld om ons heen. We passen ons aan, eerst aan de wensen van onze ouders, later op school en ook in de maatschappij. We voelen onszelf steeds minder verbonden, voelen ons alleen of eenzaam, ongewenst, onbegrepen, gekwetst, afgewezen of ongeliefd, in onzekerheid en vaak in onmacht en angsten. We raken onze authentieke zelf kwijt ….

Door de jaren heen raken we steeds verder verwijderd van wie we in werkelijkheid zijn, lopen trauma’s op en worden uiteindelijk ziek, depressief en neerslachtig en dat zien we terug in de wereld om ons heen, in onze relaties, (chronische) ziekte, in ons werk en ook in onze financiën.

Uiteindelijk ontstaan er steeds meer klachten en zoeken we het vaak in omstandigheden, maar we vergeten dat wij zelf degene zijn die werkelijk kunnen veranderen, van binnen uit. Als je op die manier leert kijken naar je leven, dan kan ook jouw leven werkelijk veranderen.

Het levensproces

Vaak krijgen we direct al na onze geboorte te maken met ouders en/of verzorgers die zelf hun eigen verbinding kwijt zijn geraakt. In het begin is alles lief en aardig, maar zodra we een eigen wil ontwikkelen leren we dat we ons aan moeten passen om liefde, warmte en genegenheid te ontvangen die we zo hard nodig hebben.

Vervolgens komen daar vervelende gebeurtenissen, trauma’s en andere nare ervaringen bij die vaak het verdere verloop van ons leven bepalen.

Maar dat niet alleen, ook dat wat tegen ons gezegd wordt en hoe er met ons wordt omgegaan. Opmerkingen van ouders en verzorgers, broers en zussen, opa’s en oma’s, andere kinderen, leerkrachten, wie er dan ook maar in onze directe omgeving aanwezig is bepalen (mede) ons zelfbeeld.

We passen ons aan en krijgen allemaal te maken met tekorten, simpelweg omdat het gewoon onmogelijk is om aan elke behoefte te voldoen of vanuit het onvermogen van onze ouders.
Uiteindelijk worden we groot en willen we liefde, warmte en genegenheid ontvangen van onze partner, we willen dat onze partner deze behoeften voor ons opvult. Of we willen status om iemand te zijn en geld om vrijheid te ervaren.

Overleven

Wat er ook in ons leven gebeurt, als kind weten we altijd te overleven. Dat is een natuurlijke kracht van een kind om geen pijn te hoeven voelen. Dat kun je ook niet verwachten. Dit is de plek waar onze eerste overlevingsmechanismen ontstaan. Velen van ons weten echter de verbinding toch op de een of andere manier vast te houden, sommigen besluiten om maar niet meer te voelen, weer anderen worden boos, angstig of verdrietig en soms hebben we het helemaal niet door dat het niet klopt, omdat we niet beter weten. Maar hoe een kind ook reageert, uiteindelijk doet het er alles aan om toch liefde te ontvangen, goedschiks of kwaadschiks.

Als kind werkt dat vaak prima, maar als we volwassenen zijn zetten we dit nog steeds voort en doen we er alles aan om maar geen pijn te hoeven voelen.

Overlevingsmechanismen

Er zijn 4 hoofdlijnen te onderscheiden:

– We zetten een masker op en doen alsof er niets aan de hand is
– We vluchten of vechten
– We zoeken lapmiddelen en vluchten in medicatie, drank, drugs, seks en zelfs spiritualiteit. En dan denken we: zo, nu kan ik het weer aan. Maar ook dit is een afhankelijkheidsrol.
– Of we praten alles goed: het is niet zo erg, het gaat al zoveel beter of we durven geen boosheid te voelen.

Als we vluchten gaan we de pijn uit de weg. In dit mechanisme maken we ons volledig afhankelijk van de ander over hoe wij ons voelen, het zogeheten slachtofferschap, waar niet zelden ziekte om de hoek komt kijken.

Als we vechten, vallen we aan en dat lijkt vaak op korte termijn direct winst op te leveren, maar uiteindelijk groeit daarmee onze pijnlaag, omdat we de pijn ook hier uit de weg gaan. Ook sarcasme en cynisme vallen onder dit kopje.

In feite maken we onszelf in alle gevallen volledig afhankelijk, om maar geen pijn te hoeven voelen.

Behoeften

Uiteindelijk willen we dat een ander deze behoeften alsnog voor ons vervult. We willen liefde, warmte en genegenheid van onze partner. We willen vrijheid om te kunnen doen wat we willen, wat meestal geassocieerd wordt met geld. En we willen geluk, en zoeken dat in prestige zoals een goede baan, een studie, een keurig huishouden met perfecte kinderen en al het andere wat met aanzien en status te maken heeft. Want dan ben je iemand.

Maar dit alles maakt dat we de oplossing buiten onszelf zoeken. En we vergeten dat we nooit dat kunnen ontvangen als we daar zelf niet in kunnen geloven, je kunt immers niet meer liefde ontvangen dan je jezelf lief vindt. Je kunt dan wensen wat je wil en doen wat je wil doen, maar onze eigen onbewuste overtuigingen winnen het altijd.

En ondertussen geven we de ander de schuld als we ons niet geliefd, vrij of gelukkig voelen. Daarmee geven we alle verantwoordelijkheid uit handen en maken ons volledig afhankelijk van de ander. Dan is het de ander die jou ongelukkig maakt en zijn het de omstandigheden die ervoor zorgen dat we niet vooruit komen. Maar we vergeten dat we het zelf doen.

Wat laat de wereld jou zien?

Wat je ziet in je leven, heeft altijd met je zelf te maken, hoe veel je ondertussen ook aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan. Het leven laat jou precies zien waar je staat en zolang jij je (nog) niet goed voelt over jezelf, dan is er werk aan de winkel. Volgens de Wet van Aantrekking heeft alles wat je terug ziet in je leven altijd met jezelf te maken. Als jij je niet goed voelt over jezelf, dan resoneert een ander op jouw trilling en trek je situaties of mensen aan die jouw gevoel over jezelf alleen maar bevestigen. Dat noemen we triggers.

Herkennen van triggers

Het heeft dus altijd en alleen maar met jezelf te maken wat je ziet in jouw leven. Uiteraard zijn er ook omstandigheden die we absoluut niet in de hand hebben, maar die wel bij het leven horen. Waar het om gaat bij het herkennen van triggers, zijn die situaties en personen, waarbij emoties om de hoek komen kijken en waarbij het de omstandigheden en de persoon zelf lijken te zijn, waardoor wij lijden.

Het proces

Wat er gebeurt, is het volgende:
1. We verstarren
2. We stoppen met ademhalen
3. Er ontstaat spierspanning, we verkrampen.
4. We reageren wel of niet (vluchten / vechten)
5. En vervolgens geven we de ander de schuld, zoeken we het bij een ander en vinden dat hij of zij het anders moet doen. Uiteindelijk maken we ons daar volledig afhankelijk van.
Gevolg:
6. De werkelijke pijn wordt niet verwerkt
7. We worden ziek.

Herkennen van jouw trigger

Soms is een trigger best lastig om te herkennen, omdat we van vroeger uit zo gewend zijn om pijn uit de weg te gaan en nog steeds geen pijn willen voelen. Of we denken dat we er ondertussen wel mee hebben afgerekend en doen alsof, maar dan houden we onszelf nog een beetje voor de gek.

Kijk maar eens hoe jij reageert als je een berichtje of mail ontvangt van iemand waarmee je niet op goede voet staat.

Soms zit het zo ingebakken, juist omdat onze ouders ook gewend waren de omstandigheden de schuld te geven …. Maar jij kunt veranderen. En dat begint bij je eigen bereidheid tot verandering, maar daar over een volgende keer meer in een uitgebreid stappenplan.

Als je goed observeert, dan kun je precies leren aanvoelen wanneer jij getriggered wordt. En als je het negeert of niet ziet, dan zul je het uiteindelijk wel merken en je niet meer zo goed voelen en zullen er omstandigheden in jouw leven tevoorschijn komen, die jou dat alsnog duidelijk zullen maken. Je bent pas klaar als er niets meer anders hoeft te zijn en jij je goed voelt, al betekent dat zeker niet dat je alles goed moet keuren. Dan is het wat het is en kun je vanuit daar keuzes maken die geaccepteerd en gedragen worden als het jou niet meer uitmaakt hoe een ander daarop reageert.

De oplossing

De oplossing is – als je het te pakken krijgt – uiteindelijk eenvoudig door alles te leren accepteren wat zich aandient en dus bij jezelf te zoeken in plaats van alles te willen veranderen. Dat je je eigen aandeel erkent en dat je voelt.

In stappen

1. Actieve acceptatie door
2. Te ontspannen
3. En te blijven ademen + eventueel ter ondersteuning van ademhalingsoefeningen en/of meditatie

Doen

Als je jouw eerste reactie op een trigger leert herkennen, kun je jezelf veel leed besparen. Door op dat moment te ontspannen en voelen. Daar kun je jezelf in trainen. Je kunt jezelf leren ontspannen binnen enkele seconden, bijvoorbeeld na ernstige kritiek of een akelige gebeurtenis. Want hoe beter en sneller jij je kunt ontspannen, hoe minder stress en pijn er in jouw lichaam wordt opgeslagen. Dat gebeurt ook als je je focust op een rustige ademhaling op het moment dat je je getriggered voelt en bij mindfulness meditatie, waarin je leert alles te voelen en aanschouwen wat zich aandient.

1. Je lichaam ontspannen door de hartslag overal te voelen

Als je een goed of beter contact maakt met je lichaam heb je meestal ook sneller door wanneer je geraakt wordt en reageert vanuit pijn, waardoor je die reactie leert onderscheppen.

Als je ontspannen bent, kun je je hart op tientallen plaatsen voelen kloppen zoals in de slapen, de halsslagaders, alle vingertoppen, de borstkas, vlak bij de maag (de leverslagaders), in de liezen, de knieholtes, de kuiten en de voeten.

In het boek ‘Het hart als zintuig van Buhner vertelt hij dat het voelen van de hartslag in alle delen van het lichaam een zeer rustgevend effect heeft op lichaam en geest. Dit kan alleen als je een goed contact hebt met alle delen van het lichaam.

Na enkele weken dagelijks 15 minuten oefenen lukt het velen het hart binnen enkele minuten op een groot aantal plaatsen te voelen kloppen. En soms al veel eerder.

Door dit dagelijks in een rustige omgeving te oefenen, lukt het uiteindelijk ook in moeilijke situaties.

2. Ontspannen door rustig en diep ademhalen

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die gestrest zijn, sneller dan 14 maal per minuut in- en uitademen, terwijl mensen zonder stress vijf maal of nog langzamer per minuut in- en uitademen.

Langzame uitademing gaat samen met een regelmatige hartslag en weinig lichamelijke klachten.

Door lang en diep in en uit te ademen krijg je meer zuurstof binnen, waardoor de adrenaline, als gevolg van angst, stress of boosheid, sneller afgebroken wordt, zodat je sneller herstelt van negatieve gevoelens en lichamelijke spanning die kritiek en triggers oplevert.

3. Mindfulness meditatie

Ga er elke dag of avond even rustig voor zitten, bij voorkeur op een vast moment. En laat dan alle gebeurtenissen van de dag de revue passeren. En voel. Wees gewoon aanwezig bij dat wat je voelt. En blijf rustig ademhalen. Net zolang totdat je volledig ontspannen bent terwijl je aan de situatie denkt. Of neem een vooraf bepaalde tijd die je aan dit gevoel wil / kan besteden. Dan kun je een volgende keer gewoon weer verder. Je zult merken dat je uiteindelijk volledig ok bent met een situatie waarin je eerder getriggered werd. Dan is het er niet meer. Dan heb je gewonnen!

Simone Rutgers…

foto van Joske Leumuria Murris.

Nachtmerries


Nachtmerrie
Een nachtmerrie wordt ook wel cauchemar genoemd. Het is een angstaanjagende droom. Tijdens deze droom heeft men het gevoel dat er een zware last op zichzelf rust. Vaak kan men zich in een nachtmerrie niet bewegen of valt men in een diep gat, vloeren verdwijnen of men roept om hulp. In de meeste gevallen schrikt de dromer wakker vanuit de nachtmerrie. De herinnering aan de nachtmerrie kan nog lange tijd nablijven, soms tot enkele dagen lang. Nachtmerries komen voor tijdens de REM slaap en moeten niet verward worden met nachtelijke angstaanvallen. Deze laatste komen voor tijdens de diep slaap.

Kinderen en nachtmerries
Bij kinderen koken nachtmerries het meeste voor, vooral bij kinderen van vijf en zes jaar. Voor kinderen is een nachtmerrie erg beangstigend, omdat het kind moeilijk het verschil ziet tussen droom en werkelijkheid. Veel kinderen worden huilend wakker en zijn bang. Kinderen die vaak last hebben van nachtmerries slapen over het algemeen slecht en zijn overdag vermoeid. Hierdoor kunnen schoolprestaties achteruit gaan. Ouders van deze kinderen moeten het kind vaak troosten en opvangen, waardoor ook hun nachtrust zwaar verstoord wordt.

Oorzaak
Ongeveer drie procent van de bevolking heeft last van terugkerende nachtmerries. De helft van het volk heeft wel eens een nachtmerrie. Wie af en toe een nachtmerrie heeft, zal hier doorgaans weinig hinder van ondervinden. Voor degene die hinder ondervindt van nachtmerries en daardoor overdag niet goed kan functioneren, heeft last van een slaapstoornis. Een van de oorzaken van nachtmerries is stress. Door stress en het overdag ermee bezig zijn, zal er in de nacht weinig rust komen. Dit veroorzaakt een nachtmerrie. Mensen met een depressie hebben ook vaker last van nachtmerries. Mensen die gevoelig zijn en veel vanuit hun emoties handelen, zijn ook vaak het slachtoffer. Een andere oorzaak kan een traumatische ervaring zijn.

Bij kinderen ligt de oorzaak van de nachtmerries in de groei en ontwikkeling van het kind. Bij kinderen komen nachtmerries en slaapwandelen vaak tegelijkertijd voor. De meeste kinderen groeien uit hun nachtmerries op een leeftijd van negen tot elf jaar.

Betekenis van enge dromen
Een echte betekenis hebben nachtmerries niet. Vaak wordt er gezocht wat de boodschap achter de enge droom is. Hoewel het interessant is om hiernaar op zoek te gaan, is er nooit wetenschappelijk bewijs gevonden dat een nachtmerrie een boodschap wil overbrengen.

Hoe men overdag denkt, droomt men ‘snachts. Een droom verwerkt de gebeurtenissen van de dag. Wie veel heeft meegemaakt of stress heeft, zal sit in zijn dromen terug vinden. De nachtmerrie dient dan als verwerking. Soms zijn nachtmerries symbolisch van aard: na een traumatische ervaring kan een nachtmerrie symbool staan voor het trauma. Vlak na een trauma wordt het hele verhaal vaak exact gedroomd, later zal het verhaal veranderen en steeds minder eng worden. Soms ook veranderen de dromen n iet en blijft men hetzelfde dromen, soms nachtenlang achter elkaar. Een zwangerschap, voorkomen, nachtmerrie kan zich blijven herhalen.

Bij zwangere vrouw een komen ook vaak nachtmerries voor. Vaak gaat het dan om de bevalling. De nachtmerrie lijkt hier symbool te staan voor de angst en onwetendheid die de vrouw heeft. Hoe meer een vrouw over enge bevallingsverhalen hoort, hoe meer nachtmerries ze hierover kan krijgen. Ook deze nachtmerries hebben geen boodschap maar laten duidelijk zien wat de vrouw overdag bezig houdt.

Therapie
Het geruststellen van een kind met nachtmerries is vaak voldoende om het kind weer in te laten slapen. Kinderen groeien er uiteindelijk overheen. Soms gebeurt dit niet en wordt een terugkerende nachtmerrie een levenslang probleem. In deze gevallen is een therapie in de vorm van hypnotherapie mogelijk. Dit is een behandeling door gebruik te maken van hypnose.

Andere aangeboden therapieën bestaan niet uit het aanpakken van de nachtmerries, maar uit het aanpakken van de oorzaak zelf. Vaak is er sprake van een gejaagde en stressvol levensstijl. Problemen als financiën, relatie, werk, familie kunnen ook aan de grondslag liggen. Een traumatische ervaring of een depressie kan ook behandeld worden.

Voorkomen van enge dromen
Door het doen van ontspanningsoefeningen kunnen nachtmerries terug gedrongen worden. Doel is om ontspannen naar bed te gaan, zonder stress of spanning. Televisie kijken voor het slapen gaan, evenals internetten wordt afgeraden. Ook zware gesprekken kan men beter achterwege laten. Een frisse wandeling, een goed boek of een warm bad maakt de innerlijke mens rustig en ontspannen.

Een andere manier is om eigen baas te worden over je droom. Dit wordt bereikt door een nachtmerrie voor de geest te halen en zichzelf ervan te overtuigen dat deze droom niet echt is. Men kan dit doen door telkens te herhalen: “deze droom is geen werkelijkheid”, of een zin die men zelf prettig vind klinken. Bij herhaalde oefeningen zal de dromer in staat zijn de nachtmerrie te herkennen als een onechte droom.

Bron: onbekend

Dromen en zeker nachtmerries zijn de weerspiegeling van het dag of waakleven. Wanneer dezelfde situaties uit het waakleven  worden weergeven in dromen, zouden ze geen nachtmerries zijn omdat het herkenbaar is. Daarom zijn nachtmerries enge scenario’s om de dromer bewust te laten worden dat er verwerkt moet worden. Ook betekenen de scenario’s in dromen heel anders dan men verwacht en lijkt het enger of angstiger dan gedacht

Onverwerkte trauma’s


trauma's

Overblijfselen van trauma’s uit het verleden, blijven vaak fysiek, mentaal, en emotioneel vast zitten in je lichaam en geest. Het probleem van deze overblijfselen is dat hun effect je mentaal en emotioneel kunnen belemmeren. Wanneer iets duidelijk aanwezig is in je leven, bijvoorbeeld iets dat in je vroege jeugd is ontstaan, dan wordt dat zo’n normaal onderdeel van je leven dat je jezelf uiteindelijk totaal niet bewust bent van de effecten op je eigen leven. Vandaar dat het belangrijk is om deze negatieve patronen te herkennen als je ze wilt gaan aanpakken en verwerken.

Als zelfonderzoek kun je een rustige plek opzoeken waar je niet wordt gestoord en wat tijd nemen voor jezelf. Zelfonderzoek en de bijgaande gevoelens kunnen soms oncomfortabel aanvoelen. Wees daar niet bang voor. Op het moment dat je de intentie hebt om alle oude bagage overboord te gooien dringen herinneringen en emoties je bewustzijn binnen. Laat ze maar binnen komen zoals ze komen waarna je ze terzijde schuift.

Het verwerken van je oude trauma en terug komen in je geestelijke en emotionele balans gebeurt vaak in lagen. Het is een proces. Vindt je het moeilijk en heb je het gevoel dat je er zelf niet uitkomt, wees dan verstandig en zoek hulp. Overblijfselen van onverwerkte trauma’s maken jouw nog niet tot een slecht mens. Het is slechts je bewustzijn van iets wat er was. Blijf dus niet in je eentje doormodderen, ga de schaamte voorbij en laat je horen. Alleen op die manier ben je in staat om je geluk en balans terug te winnen en voorgoed met je oude trauma af te rekenen. Wees slim en mindful, gooi je oude bagage overboord.

Bron: http://www.mindfulmbct.nl

We zullen allemaal wel een trauma gekend hebben en niet of nooit verwerkt. Soms zijn we bang het weer te herbeleven wat ons pijn heeft gedaan of geschokt. Toch is het belangrijk om niet met deze (oude) ballast te blijven zitten en nogmaals er door te gaan zodat het gedragen rugzakje lichter loopt. Weet dat je nooit meer krijgt te dragen dan je aankan. Het is enkel dat je niet bezwijkt onder die last door hulp te zoeken en positief mee leren omgaan.

Edelsteen: Septarie


 

Steen van de maand Septarie

Kenmerken van septarie

plak septarie

Septarie of septarien is de naam van een concretie (samengroeisel) van een paar centimeter tot meer dan een meter groot. Vaak doet de vorm denken aan een Edammer kaas of een plat rond brood. Septarie bestaat uit meerdere mineralen.

Septarie ontstaat als knolvormige samenklitting in kalkhoudende modder. De buitenkant is verhard terwijl het binnenste nog zacht is.
Als de modder indroogt, ontstaan er krimpscheuren in zowel de knol als de omringende modder. Deze scheuren vullen zich met ander materiaal, vaak calciet of gips. Maar de septarie kan ook pyriet, siederiet, markasiet of chalcopyriet bevatten.

Door de krimpscheuren ontstaan verschillend gekleurde vakken. Deze zijn van elkaar gescheiden door donkere scheidingsranden die gevuld zijn met organisch materiaal, blaadjes, humus.
Sommige stukken septarie bevatten zelfs fossielen.

De septarie wordt meestal als bol of plak aangeboden omdat hij zo decoratief is. De bollen vertonen meestal donkerbruine tot zwarte randen rondom mooie oranje en bruine vlakken. Sommige stukken septarie doen denken aan Tiffany en glas in lood.

septarie bol

De foto’s op deze pagina tonen vooral septarie uit Madagaskar. Deze septarie is ouder en meer ingeklonken dan bijvoorbeeld septarie uit Nederland. Dat maakt deze septarie goed bewerkbaar. Minder oude septarie verkruimelt snel. Septarie uit Madagaskar is bovendien zeer kleurrijk.

In België en Frankrijk wordt septarie die aan een kant geslepen is (de andere kant is ruw) wilde septarie genoemd. Een handelsnaam dus.
Andere handelsnamen voor de septarie zijn drakensteen, schildpaddensteen en torrensteen.

Edelsteentherapeuten gebruiken septarie graag bij vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en de ziekte van Alzheimer.
Septarie ondersteunt allerlei therapieën op natuurlijke wijze. Het gesteente helpt bij het loslaten van alles wat ingekapseld is. Zet daartoe een septariebol in de praktijkruimte.

 

Herkomst van de naam

septarie handstenen

Septarie (meervoud septariën of septaria) is afgeleid van Latijn septa, het meervoud van septum (‘hek, tussenschot’). Deze betekenis verwijst naar de duidelijk afgescheiden vlakken van verschillend materiaal.

Ook de naam drakensteen (dragonstone) verwijst naar het uiterlijk. Een septarie kan doen denken aan een drakenei of een stukje drakenvel. Iets vergelijkbaars geldt voor de namen schildpaddensteen (turtlestone) en torrensteen (beetlestone).
Deze drie namen kun je overigens beter vermijden. Het zijn handelsnamen die soms ook voor andere stenen gebruikt worden. Drakensteen bijvoorbeeld is ook een andere naam voor cinnaber.

 

Door de eeuwen heen

Septariën worden in noordwestelijk Europa gevonden in zogenaamde septariënklei. Dit zijn kleisoorten uit van ongeveer 30 miljoen jaar oud (het Midden-Oligoceen).
In Madagaskar wordt septarie gevonden die nog veel ouder is. Deze septarie is ongeveer 145-200 miljoen jaar geleden (de Jura) ontstaan.

In Nederland wordt dit soort klei gevonden in Twente en in de Achterhoek. Bij Winterswijk (groeve De Vlijt) kun je septariën vlak aan de oppervlakte vinden. In België wordt dergelijke oeroude klei gevonden bij Boom, de zogenoemde Boomse klei.

Winterwijkse septarie

De septariën in de Boomse klei werden vanaf 1796 vermalen en gemengd met kalk tot zogenaamd Romeins cement. Het resultaat was een snelhardend cement. De Romeinen hadden deze techniek reeds gebruikt. De Romeinse resten waarin cementachtige materialen zijn gebruikt, staan daarom nog steeds, soms verrassend gaaf na al die jaren. De techniek werd in de tweede helft van de 18e eeuw herontdekt.
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd het Romeins cement geproduceerd in Niel en Doornik.

Bij het Belgische plaatsje Mol in provincie Antwerpen is een ondergronds laboratorium aangelegd in de Boomse klei om de doorlatendheid van de klei te testen. Men wil graag weten of het in de toekomst mogelijk is radioactief afval in de Boomse klei op te slaan. Klei is namelijk zeer slecht doorlatend.

De septarie is nog niet zo lang bekend als heelsteen. Het is al wel vrij lang een geliefd verzamelobject voor de stenenliefhebber.

 

Effecten op de gezondheid

septarie

 • Septarie hoort vooral bij het zonnevlechtchakra. Het is een zeer rustgevende en kalmerende steen, vooral in stresssituaties. Het is dan erg prettig om een plak septarie op je buik te houden, om snel te kalmeren. De steen hoort ook bij het aardechakra en het basischakra.
 • Septarie helpt bij tumoren en gezwelvorming. Leg daarvoor een plak septarie op de aangedane plek.
 • Septarie beschermt tegen geestelijke en fysieke overspannenheid.
 • Septarie stimuleert de doorbloeding van de hersenen en vermindert zo allerlei soorten stoornis in de hersenen. Het helpt bij verwardheid, ernstige vergeetachtigheid, dementie en ziekte van Alzheimer. Maar ook bij hoofdpijn en depressie kan septarie goed helpen.
 • Septarie is bloedreinigend en helpt bij verzuring en de klachten die dat veroorzaakt, zoals reuma, jicht, darm en huidziektes. Leg bij brandend maagzuur of zure oprispingen een plak septarie op de maag of de zonnevlecht.
 • Septarie stimuleert de concentratie. Het is de steen voor jong en oud; voor al wie tobt met verstrooidheid en ongeconcentreerdheid.

 

Spiritueel

septarie hanger

 • Septarie geeft je het gevoel dat je mag zijn zoals je bent. Traumatische ervaringen uit je jeugd worden op zachte wijze aan het licht gebracht, zodat je ze kunt verwerken. De septarie heelt je geestelijke wonden.
 • Septarie is heel geschikt voor kinderen. Het heelt ook je Innerlijk Kind.
 • Septarie maakt zelfbewust, geeft zelfvertrouwen en maakt je actiever. Het maakt je toegankelijker voor je medemens.
 • Septarie helpt je standvastig en kalm te blijven in moeilijke en emotioneel geladen situaties, zoals ruzies, ergernissen en frustratie. Mensen met een grote ingehouden woede of veel onderdrukte frustraties kunnen met septarie hun emoties in goede banen leiden.
 • Septarie zet verbittering en teleurstelling om in hoop en vertrouwen. Hevige angsten verdwijnen, veranderen in kalmte. Ook andere heftige emoties (woede, jaloezie, somberheid) worden omgezet in positieve energie.

 

Symbolen

De septarie hoort bij alle sterrenbeelden.
De rune die bij de septarie hoort, is de runeW Wonne.
De W (Wonne = Geluk, vreugde, vervulde wensen) geeft vrolijkheid en plezier. Het maakt het kind in je los, je hebt plezier in spelletjes, je wilt graag leuke dingen ondernemen en iets nieuws uitproberen.

 

Chemische samenstelling

Het materiaal in de krimpscheuren is vaak calciumcarbonaathoudend. Septarie is vaak zwavelhoudend.

septarie bollen

Samenstelling: Al4[(OH)8/Si4O10].nH2O + Ca, Fe, Mg (de klei) en CaCO3 + Fe, Mg (de calciet). Soms met FeS2 (pyriet of markasiet), Fe2CO3 + Ca (siederiet), CuFeS2 (chalcopyriet)
Hardheid: 3 (het moedergesteente uit klei: 2)
Glans: deels mat (de versteende klei), deels glasglans (de calciet)
Transparantie: deels ondoorzichtig (de klei),
deels doorschijnend (de calciet)
Breuk: ongelijkmatig
Splijtbaarheid: geen
Dichtheid: 2,6 – 2,7
Kristalstelsel: monoklien/triklien (de klei), trigonaal (de calciet)

 

Wist je dat …

 • … septarie ook wel septarien wordt genoemd? Het meervoud is septaria of septariën.
 • … doorgezaagde septarie vaak een prachtig stervormig hart blijkt te bezitten? Dat is een gevolg van inwendige breukpatronen.
 • … de inwendige breukpatronen in septarie soms niet stervormig zijn, maar parallel lopen? Die structuur is ontstaan door beweging in het omringend gesteente, als gevolg van bijvoorbeeld instorting, aardverschuivingen of vulkanisme.
 • septarie-brok… er septarie gevonden wordt die wel 500 miljoen jaar oud is? Die septarie is ontstaan in het geologische tijdperk Cambrium. De septarie die gevonden wordt in Nederland en België is ‘slechts’ 30 miljoen jaar oud (het Olicogeen).
 • … de meeste septarie gips of calciet bevat, maar soms ook soorten kwarts?
 • … septarie fossielen kan bevatten? Helaas zijn grote fossielen meestal beschadigd. Vaak zijn dat ammonieten en belemnieten (een soort inktvis). Je kunt ook resten van insecten vinden.
 • … septarie wonderen kan verrichten met ingekapselde zaken? Fysiek gaat het om abcessen. Ook jaren weggeduwde, half of helemaal vergeten jeugdtrauma’s kun je goed met septarie behandelen.
 • … problemen afkomstig uit vorige levens kun je helen door met septarie in de aura te werken.

Bron: http://www.semoea.nl/edelstenen/steen-van-de-maand.html

 

Wat zijn energetische grenzen?


Wat zijn energetische grenzen?

Energetische grenzen werken als onzichtbare poorten. Ze houden schadelijke zaken buiten en nodigen nuttige zaken uit. Onzichtbaar voor het blote oog. Maar cruciaal voor het verschil tussen genieten van een prettig, voorspoedig en liefhebbend leven en lijden aan een beperkt, droevig en ongelukkig bestaan. Ontdek wat jij moet weten over je energetische grenzen.

Er bevinden zich veel typen energetische grenzen rond je lichaam. Het belangrijkste daarvan is je auraveld. Dit veld bevat verschillende lagen, die corresponderen met de chakra’s.

Elementaire functies

Beschermen, filteren en magnetiseren zijn de drie elementaire functies van energetische grenzen. Bescherming: ze houden de energieën buiten die ons emotionele welzijn en spirituele essentie niet kunnen ondersteunen. Filteren: ze laten de energieën binnen die we nodig hebben en stralen alleen de boodschappen naar de wereld uit die ons leven verbeteren. Magnetiseren: onze energetische grenzen kunnen aantrekken wat we nodig hebben. Waaronder healing, informatie, leiding, mensen, gebeurtenissen, banen, geld, gezonde relaties en levenslessen.

Inwendige programma’s

Cyndi Dale – expert op het terrein van subtiele energieën – vergelijkt energetische grenzen met wegversperringen, die worden bemand door bewuste douanemannen. Deze ‘bewakers’ zijn onze inwendige programma’s (systeem van overtuigingen). Die programma’s worden geactiveerd door onze geest. Maar ook onze ouders, verwanten, voorouders, scholen, religieuze instituten, vrienden, vijanden, bazen, nieuwsbronnen en onze cultuur in het algemeen hebben hier invloed op. Moeilijke gebeurtenissen in het leven kunnen verhinderen dat de grenzen zich optimaal ontwikkelen of in harmonie met je ware spirituele essentie opereren.

Grenzen werken onvoldoende

Veel zaken waarmee je worstelt, hebben te maken met energetische grenzen die niet goed werken. Van persoonlijke kwesties tot gezondheidsproblemen. Als je grenzen geschonden worden – bijvoorbeeld tijdens een traumatische gebeurtenis – zijn er drie energetische reacties mogelijk:

1. Grenzen worden star en onbeweeglijk
Denk aan een ijsmuur. Je sluit jezelf af. Geeft anderen en jezelf een koud gevoel. Mensen blijven weg en nemen je waar als ongeïnteresseerd of niet beschikbaar. Deze grenzen stoten echter ook mogelijk positieve gebeurtenissen af.

2. Grenzen worden doorlaatbaar
Een ondoorlaatbare grens is los, breekbaar en ronduit zwak. Eigenlijk is het alsof er geen grens is. Je wordt makkelijk opzijgezet, genegeerd, gebruikt, misbruikt en krijgt stank voor dank.

3. Grenzen zijn opengereten en vol gaten
Gaten in je energetische grenzen laten gaten in je leven achter. Poorten waardoor alles en iedereen naar binnen kan wandelen. Je absorbeert gemakkelijk de energieën van anderen. Van ziekte tot armoede. Zo verlies je je eigen levenskracht.

Heb jij last van problemen met energetische grenzen? Bestel dan Het subtiele lichaam. Werkboek in onze webshop. 

Mindfulness: Trauma’s


 

Trauma’s zijn diep inwerkende gebeurtenissen in je leven. Een trauma is een ontregeling van onze instinctieve levensfuncties en geen stoornis. Door bewust te worden van de ontregeling, krijg je zicht op herstel, en komt de verantwoordelijkheid voor verwerking in eigen hand. Een traumatische gebeurtenis kan eenmalig zijn. Je kunt dan denken aan: een overval, het overlijden van een dierbare. Er zijn ook situaties waarin er sprake is van diep doorwerkende ervaringen die keer op keer plaatsvinden, zoals: (seksueel) misbruik, oorlog, emotionele of geestelijke verwaarlozing, huiselijk geweld, enz. Situaties zoals hierboven beschreven staan, leiden vaak tot emotionele stress en andere klachten.

Bij een diepinwerkende gebeurtenis (trauma) kan de emotionele doorvoer naar de geheugens stagneren of slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Dat heeft consequenties. Zo kan het zijn dat de gebeurtenis als het ware helemaal uit je geheugen wordt geschrapt. Het kan ook zijn dat je je heel goed herinnert wat er gebeurd is en hier feitelijk, zonder emotie, je verhaal over kunt doen. Je bevindt je dan nog in een soort verdovingsfase. Hetgeen je hebt meegemaakt, was op dat moment zo overweldigend dat het lichaam je als het ware beschermd heeft voor de impact door je op dat vlak te verdoven. Het kan dan lijken alsof je de gebeurtenis verwerkt hebt, maar in feite laat de verwerking nog steeds op zich wachten.

Ook kunnen zich steeds emoties opdringen, die niet passen bij de situatie waarin je je nu bevindt. Dat is verwarrend en daardoor lijk je labiel en ongecontroleerd. Of binnen een bepaalde, ogenschijnlijk neutrale situatie, raak je helemaal uit evenwicht en komen er onevenredig, heftige emoties naar boven. Het kunnen signalen zijn van een onverwerkte, diepinwerkende gebeurtenis.

Waarom komen bepaalde gevoelens dan nu wel naar de oppervlakte ? Zoals al aangegeven kunnen herinneringen weggevallen zijn en emoties verdoofd zijn. Dat kan minuten tot jaren duren. En plotseling komt het dan zonder reden weer binnen het bewustzijn en vraagt daar op een onprettige manier om aandacht. Pas als je sterk en veilig genoeg bent, zal de impact van een emotionele gebeurtenis naar de oppervlakte kunnen komen. Uiteraard gebeurd dat niet in een keer, maar iedere keer wordt er een laagje vrijgegeven zodat het emotioneel verwerkt kan worden. Sommige mensen komen bij mij en zeggen: ik ben met dit thema al zolang bezig en iedere keer val ik weer terug. Dat lijkt alleen maar zo. In feite komt er iedere keer een nieuwe laag vrij. Die emoties lijken wel is waar op elkaar, maar zijn dat niet. Je hebt tussentijds wel degelijk geleerd van wat je hebt verwerkt. En je bent ook weer sterker en veiliger geworden om een volgende laag aan te gaan.

Ook is het goed om te beseffen dat juist de meest beladen lagen onderop liggen. Het is dus niet zo, omdat je al verschillende keren pijn of ongemak hebt opgeruimd, dat je inmiddels de klappen van de zweep kent. Nee, je bewaart de meest emotionele pijn voor het laatst, omdat je inmiddels zo sterk bent geworden dat je ook die laag onder ogen kunt zien. Een trauma kun je verwerken, je hoeft er niet mee rond te blijven lopen. Vat daarom goede moed, ga er Mindful mee aan de slag, en wees gemotiveerd.

Bron:www.mindfulnessmbct.nl

trauma's

Sjamanistische healing


 

 

De ziel terughalen (Soul Retrieval)

Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van een ziekte die zich op  emotioneel of fysiek niveau kan manifesteren. De meeste sjamanenculturen  over de hele wereld geloven dat ziekte voortkomt uit het (gedeeltelijk) verlies van de ziel.

De ziel, essentie van leven

Er wordt algemeen aangenomen dat bij een emotioneel of lichamelijk trauma een stukje van de ziel het lichaam ontvlucht om de ervaring te kunnen overleven. De definitie van ‘ziel’ in deze context is de essentie, de levenskracht, dat deel van onze vitaliteit dat ons in leven houdt en ons laat gedijen.

Trauma en zielsverlies De types van trauma die zielsverlies kunnen veroorzaken, kunnen bij elke soort van misbruik ontstaan: seksueel, anderszins fysiek of emotioneel. Andere mogelijke oorzaken zijn: een ongeval beleven, een oorlog meemaken, slachtoffer van een terreurdaad zijn,  tegen onze moraal in handelen, een (natuur)ramp overleven, operaties, verslavingen, echtscheiding of de dood van een geliefd persoon.

Elk voorval dat een shock berokkent kan zielsverlies met zich meebrengen. Maar wat bij de ene persoon zielsverlies veroorzaakt, doet dat niet altijd ook bij een ander. Sjamanen geloven zelfs dat wekkers bij sommige mensen zielsverlies kunnen teweegbrengen.

Een manier om pijn te overleven

Het is belangrijk dat we begrijpen dat zielsverlies eigenlijk iets positiefs is. Het is onze manier om pijn te overleven. Als we in een frontale botsing terecht zouden komen is de laatste plaats waar we ons op het moment van de botsing zouden willen bevinden wel ons eigen lichaam. Onze geest zou zulke pijn niet kunnen verdragen. Onze geest buigt dus op dit brilliante zelfverdedigings-mechanisme waardoor een deel van onze essentie het lichaam verlaat zodat we niet de volledige impact van de pijn voelen.

In de psychologie noemt men dit dissociatie. Maar psychologen hebben  het er niet over welk stuk van ons nu juist dissocieert en waar dat stuk dan naartoe gaat. In het sjamanisme weten we dat een deel van de ziel het lichaam verlaat en naar een terrein gaat dat sjamanen de niet-alledaagse werkelijkheid noemen. Daar wacht het totdat  terugkeer mogelijk is gemaakt.

Hoewel zielsverlies een overlevingssysteem is, is het probleem vanuit een sjamanistisch standpunt gezien het feit dat het zielsdeel dat weggevlucht is meestal niet zomaar vanzelf weer terugkomt. De ziel kan aan het dwalen zijn, of ze weet niet dat het trauma voorbij is en dat het veilig is om terug te keren.

De symptomen van zielsverlies Zielsverlies kan verscheidene symptomen voortbrengen. Een veel voorkomend signaal is wanneer iemand zich niet volledig in zijn lichaam aanwezig voelt, niet levendig en  ten volle in het leven staat. Andere symptomen zijn chronische depressie, zelfmoordneigingen, posttraumatisch stress-syndroom, een zwak immuunsysteen, en verdriet dat maar niet wil overgaan. Verslavingen zijn ook een teken van zielsverlies omdat men externe bronnen zoekt om de lege plekken in zichzelf op te vullen, zij het met verdovende middelen, met eten, met relaties, met werk of door dingen te kopen.

Telkens als iemand zegt ‘Ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest’ en dit niet op een goede manier bedoeld wordt, is er waarschijnlijk sprake van zielsverlies.

Je kunt zien hoeveel zielsverlies er heden ten dage voorkomt omdat zo veel mensen geld voor het leven stellen. Iemand die beweert dat we andere levensvormen moeten doden voor materieel gewin, is  een persoon die aan zielsverlies lijdt. Iemand die het gevoel heeft dat nog een auto kopen of meer materiele objecten verzamelen hem of haar geluk zal brengen, is een persoon die lijdt aan het verlies van zijn of haar ziel. Zoals je ziet komt er enorm veel zielsverlies voor op deze planeet, kijk maar naar ons gedrag tegenover elkaar en tegenover de rest van het leven.

Zielsverlies veroorzaakt ziektes en problemen In sjamanenculturen waren de mensen er zich ook van bewust wat er in hun leven uit evenwicht was en een ziekte of probleem veroorzaakte.     In onze cultuur zijn we ons niet vaak niet eens bewust van een storing in onze spirituele harmonie die ziektes creëert. En omdat zielsverlies vaak voorkomt wanneer we nog erg jong zijn, hebben we niet door welke onbewuste patronen we ontwikkeld hebben omwille van ons prille zielsverlies.

We zijn altijd op zoek naar dat verloren zielsdeel. En die zoektocht beleven we door steeds opnieuw hetzelfde trauma te herhalen. De namen van de mensen in ons levensverhaal mogen dan wel verschillen, het verhaal is in wezen vaak  hetzelfde.

Naarmate mensen zich meer in hun lichaam en in de wereld aanwezig voelen, worden ze zich meer bewust van gedrag dat uit evenwicht is.

Als we gevoelloos zijn, merken we misschien wel dat er in de wereld bepaalde dingen niet juist zijn, maar kunnen we ons makkelijk afleiden van het gevoel dat we iets moeten veranderen. Als we volledig door onze ziel bewoond worden, kunnen we ons nergens meer terugtrekken en zijn we meer geïnspireerd om ons leven te veranderen.

Terwijl je dit leest kun je de relevantie van het terugwinnen van de ziel zien voor je eigen leven en het belang voor het lot van onze planeet om andere mensen te helpen opnieuw volledig ‘door de ziel bewoond’ te worden.

De ziel helen, een meditatie De volgende meditatie-oefening kan je helpen je ziel te helen. Zorg dat je niet gestoord kunt worden, zet sjamanentrommel muziek op en ga liggen met je ogen dicht. Beeld je in dat je in een cirkel ligt, omgeven door mensen die je liefhebt en die  hier zijn samengekomen om je bij te staan, omdat jullie beseffen dat het lijden van één persoon de hele gemeenschap aantast.

    Stel je voor dat het donker is en de sterren helder fonkelen  in de nachtelijke hemel. De lucht is stil. Iedereen voelt zich gekoesterd in de liefdevolle omhelzing van het universum en het is zonder twijfel duidelijk dat alle hier verzamelde aanwezigen geheeld zullen worden.

Je hoort de sjamaan op de trommel  slaan en dansen terwijl  de krachten van het universum tot jullie komen. Je ademt diep om in een ontvankelijke staat te komen. Je wilt je verloren ziel terugkrijgen, je verloren vitaliteit.

Geef je over aan het ritme van de trommel en de sterren in het universum en nodig je ziel uit om terug te keren.

– – Geraadpleegde bronnen: “Soul Retrieval” van Sandra Ingerman, wikipedia.org/Catharinaweb

De ziel en het lichaam


Ieder levend wezen en mens heeft een ziel en een lichaam. De Goddelijke Vonk die een lichaam als tempel heeft aangenomen om zich thuis te voelen en voort te bewegen op aarde. Velen van ons zijn niet bewust van het Licht afkomstg van de Bron, niet verbonden met de ziel, of anders gezegd….er is geen samensmelting tussen lichaam en ziel.  De mens is geneigd om aardse genoegen na te lopen zoals idealen, verlangens, materialisme en geld. 

Wanneer je het anders zou bekijken, dan LIJKT het erop dat de ziel het lichaam achterna loopt in plaats van de ziel in het lichaam huist zoals tijdens de incarnatie gebeurde. Niets is minder waar omdat de ziel door een zilveren koord verbonden is met het fysieke lichaam en deze zal pas verbroken worden wanneer de ziel het aardse lichaam verlaat.

Vele zielen zijn niet helemaal aanwezig in het lichaam mede doordat menselijke emoties zoals angsten, emoties, blokkades,  en andere geestelijke ongemakken die het aardse leven beheerst en het lichaam ziek maken. Wanneer we meer en meer ons zouden verbinden et de Goddelijke Vonk die in ons leeft zouden we meer leven vanuit onze ziel die de aardse lessen nodig heeft om te kunnen groeien tot het volmaakte wezen wat het eigenlijk is.

Meer leven vanuit ons hart, leven in vrede en harmonie met onszelf en anderen die ons leven kruisen. Zo voeden we onze ziel met de liefdevolle energie die zieleigen is. Toch kan de ziel soms weleens kiezen om in een ziek lichaam leven als aflossing van een stukje karma. Wanneer we dat zouden weten of beseffen, zouden we heel anders tegen ons ziekzijn aankijken.

Dat geldt  ook voor bepaalde mensen waarmee we nog iets mee af te hebben wat eerder niet is ingelost. Situaties uit het leven zoals traumatische gebeurtenissen, verdriet, rouw, slachtoffers, misdaad, oorlogen en alles wat een diepe impact heeft in ons (innerlijk) leven

Vind de verbinding met de Goddelijke Vonk in jezelf zodat je ziel en jij als mens samen gelukkig mogen leven op Moeder Aarde.

Deze tekst is geschreven van eigen hand met het inzicht op mijn eigen gezondheid en de les die nodig is om ervan te leren.

Bron: © Marianne