Hagedis – Dromen


Totemdier, Hagedis – Dromen

Hagedis… wil je met me dromen?
En naar de sterren reizen?
Voorbij de plaats van tijd en ruimte
zijn visioenen die van verre komen.

Hagedis zat lui in de schaduw van een grote steen, waar hij beschutting had gezocht tegen de zon die de woestijn met haar hitte verzengde. Slang kwam naderbij kronkelen, op zoek naar wat schaduw waarin hij zich zou kunnen oprollen om uit te rusten. Slang keek een poosje naar Hagedis, die zijn ogen van links naar rechts liet schieten onder zijn grote gesloten oogleden. Slang siste om de aandacht van Hagedis te trekken. Langzaam gingen de dromerige ogen van Hagedis open en hij zag Slang.

‘Slang! Ik schrok van je! wat wil je van me?’ riep Hagedis. Slang spoog zijn antwoord van zijn gespleten tong. ‘Hagedis, jij neemt op het heetst van de dag altijd de beste schaduwplekjes in beslag. Dit is de enige grote steen in de wijde omtrek. Kunnen we de schaduw niet delen?’

Hagedis dacht een ogenblik na en stemde toen toe. ‘Slang, je kunt ook in de schaduw komen zitten, maar je moet wel aan de andere kant van de steen gaan liggen en beloven dat je me niet zult storen.’

Slang werd een beetje boos. Hij siste: ‘Hoe kan ik jou nu storen, Hagedis. Je zit alleen maar te slapen.’ Hagedis toonde zijn wetende glimlach. ‘Oh Slang, je bent ook zo’n dom dier. Ik slaap niet, ik droom.’ Slang wilde weten wat het verschil was en Hagedis legde uit: ‘Wanneer ik zit te dromen, dat ik de toekomst binnen, Slang. Ik ga naar de plaats waar de toekomst woont. Snap je? Zo weet ik nu dat je me vandaag niet zult opeten. Ik heb je gedroomd en ik weet dat je je vol gegeten hebt aan muizen.’ Slang was van zijn stuk gebracht. ‘Inderdaad, Hagedis, je hebt helemaal gelijk. Ik vroeg me al af waarom je samen met mij in de schaduw wilde zitten.’ Hagedis lachte een beetje in zichzelf. ‘Slang,’ zei hij, ‘jij bent op zoek naar schaduw, ik ben op zoek naar schaduwbeelden. In schaduwbeelden wonen de dromen.’ De kracht van Hagedis is de schaduwkant van de werkelijkheid, waar je dromen onderzocht worden voordat je hun toestaat zich te manifesteren in de stoffelijke werkelijkheid. Hagedis had ook de mogelijkheid kunnen scheppen dat hij opgegeten zou worden, als hij dat had gewild.

De kracht van Hagedis is de kracht van dromers. Of dromers je nu dromen of niet, ze kunnen je altijd helpen om de schaduw te zien. Deze schaduw kan bestaan uit je angsten, je hoop, op precies datgene waartegen je je verzet. Waar de schaduw ook uit bestaat, ze volgt je altijd, als een gehoorzame hond. Als Hagedis zich vandaag een plekje in je kaarten heeft gedroomd, kan het tijd zijn om eens te kijken wat er achter je aan komt. Zijn het je angsten, is het je toekomst die probeert je in te halen, of is het dat gedeelte van jezelf dat je zwakheden en menselijke trekken niet wil zien?

Hagedis vertelt je misschien dat je aandacht moet schenken aan je dromen en hun symbolen. Leg een droomdagboek aan en noteer alles wat je je herinnert. Vergewis je ervan dat je aandacht schenkt aan elk afzonderlijk symbool of terugkerend patroon. Als je dromen niet onthoudt, zou je de wekkerradio op 2.00 of 3.00 uur ’s nachts kunnen zetten. Of je zou voordat je naar bed gaat veel water kunnen drinken, zodat je wakker wordt van een volle blaas. Dromen zijn zeer belangrijk. Schenk er aandacht aan.

Advertentie

Totemdier: Vlinder


Vlinder als totemdier

  Vlinder

Vlinder… die fladdert in het licht ’s ochtends vroeg, je kende vele vormen, eer je je vleugels uitsloeg.

De kracht die Vlinder ons brengt, is verwant met de lucht. Het is de geest, en het vermogen om te geest te kennen of te veranderen. Het is de kunst om van gedaante te verwisselen.

Om de kracht van Vlinder toe te kunnen passen, moet je op intelligente wijze je positie in de cyclus van zelftransformatie observeren. Net zoals Vlinder bevind je e altijd in een bepaald stadium van je leven. Misschien verkeer je in het ei-stadium, het begin van alle dingen. In dit stadium wordt een idee geboren. Het is dan nog geen werkelijkheid. In het larve-stadium besluit je om je idee werkelijkheid te laten worden. In het coconstadium richt je je naar binnen, je voert je project of idee uit of ontwikkelt het. Dit geldt niet alleen voor projecten of ideeën, maar ook voor aspecten van je persoonlijkheid waar je iets aan wilt doen. In het laatste stadium van gedaanteverwisseling wordt uit de pop Vlinder geboren. In deze laatste fase laat je de wereld delen n de kleuren en de vreugde van je schepping.

Als je nauwkeurig kijkt naar wat Vlinder je probeert te leren, zul je beseffen dat het gaat om de eeuwigdurende cyclus van zelftransformatie. Om erachter te komen in welk stadium van de cyclus je je bevindt, dien je je af te vragen:

Is dit het ei-stadium, is het alleen maar een gedachte of idee?

Is dit het larve-stadium, moet ik een besluit nemen?

Is dit het cocon-stadium, ontwikkel en doe ik iets om mijn idee werkelijkheid te laten worden?

Is dit het geboorte-stadium, deel ik mijn voltooide idee met anderen?

Als je jezelf deze vragen stelt, zul je ontdekken in welk verband je momenteel met Vlinder staat. Wanneer je begrijpt waar je bent, kan het symbool je leren wat je vervolgens moet doen om verder te komen in de cyclus van zelftransformatie. Als je weet welk stadium je doormaakt, zul je de creativiteit van Vlinder zien.

Het is gemakkelijk om de lucht, of geestelijke kracht, van Vlinder toe te passen. Als je je bijvoorbeeld de laatste tijd uitgeput hebt gevoeld en je hebt afgevraagd hoe je je vermoeidheid kunt helen, let dat op de kleuren waartoe je je recentelijk aangetrokken hebt gevoeld. Voelt je lichaam zich beter bij groen? Zou dit kunnen betekenen dat je meer groene groente moet eten? Deze manier van denken wordt geïnspireerd door de kracht van Vlinder.
—————————–

De schoonheid van de vlinder herinnert ons aan transformerende processen.

Is er momenteel iets belangrijks in je leven wat lijkt te stagneren?

Realiseer je dan dat er zich achter het zichtbare een transformatie plaatsvindt.

De benauwende cocon staat op het punt van barsten.
——————-

Vlinder – Transformatie; Creativiteit; Overbrugging; Vreugdedans; Persoonlijke groei; Ontwikkeling van de ziel.

VLINDER medicijn omvat: vreugde, transformatie, moed

Vlinder, onthul mijn innerlijke schoonheid.
Begeleid me in de transformatie van mijn ziel.
Met mijn nieuwe vleugels stijg ik op tot boven de wolken.

Vlinder is een magisch dier, ze representeert verandering, zoals geen ander totemdier. Ze was in vroeger tijden een symbool voor de ziel. Het Griekse woord “psyche” betekend zowel “ziel” als “vlinder” men geloofde dat, als iemand stierf, hun ziel veranderde in een vlinder.
Een Vlinder-persoon houdt van dansen. De dans van een Vlinder is vol blijdschap, vrolijkheid en kracht.
Vlinder zal naar je komen op een moment in je leven dat je een verandering ondergaat dat moed vereist. Je komt uit je omhulsel, en het vergt een hoop moed, iets onder ogen te zien dat je nooit eerder hebt gezien.

Totemdier, de olifant.


 

Olifant

De olifant is het grootste zoogdier dat op onze aarde rondwandelt en roept vaak veel ontzag en verwondering op bij de mens. Maar er zijn meer redenen om respect te hebben, want olifanten behoren tot de meest meelevende wezens op deze aarde. Er zijn meerdere verhalen bekend van olifanten die hun soortgenoten, maar óók andere dieren, hebben gered.

De olifant is een prachtig kracht- of #totemdier, want wij kunnen veel van hen leren. Olifanten hebben weliswaar een dikke huid (de spreekwoordelijke olifantenhuid), maar ze zijn wel erg gevoelig. Ze verzorgen en koesteren elkaar. Olifanten demonstreren een grote kracht en gemeenschapszin, ze zijn intelligent en beschikken over een uitstekend geheugen en een scala aan emoties. Zo rouwen ze bijvoorbeeld om stervende soortgenoten in hun kudde. Onder elkaar vertonen ze een grote affectie en trouw. Oudere kalveren zorgen voor hun jongere broers en zussen en volwassen olifanten helpen hun zieke en gewonde soortgenoten.

De #olifant is een sterk, imponerend, sociaal en intelligent dier met een heel goed geheugen. Van oudsher symboliseert hij ook spiritueel weten en stabiliteit.

Wil je meer weten over #totemdieren, kijk dan op http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme

Olifanten zijn prachtige dieren, ondanks hun kolossale omvang roepen ze iets moederlijks en liefde aan bij de meeste mensen zoals bij mezelf.

Totemdier/ Honingpotmier..


 

 

Honingpotmieren hebben een speciaal soort werksters die hun achterlichaam kunnen laten opzwellen tot het formaat van een flinke kers en daarin kunnen zij voedingsstoffen opslaan voor de rest van de mierenkolonie. Een soort levende voorraadkast dus. Deze mieren leven vooral in woestijnen.

Een mier is een teamspeler, hij weet als geen ander dat als elk teamlid de aan hem toevertrouwde taak volbrengt het team zal slagen. Als er een obstakel is zal de mier zich niet laten weerhouden, hij gaat er overheen, er langs of er onderdoor.. de mier laat zich niet stoppen.

Wanneer de mier als totemdier in je leven verschijnt zou je je moeten afvragen of er misschien in jouw leven ook iets speelt waar je beter anderen bij zou kunnen betrekken.

http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme

Kraaien en Raven..


 

Kraaien en Raven

 

Wist je dat kraaien en raven een geweldig geheugen hebben? Ze onthouden welke mensen hen ooit hebben geholpen. En dat niet alleen, ze vertellen hun soortgenoten er ook over!

In veldstudies hebben onderzoekers ontdekt dat wanneer een mens een raaf of een kraai heeft geholpen die in de problemen zat, dat vervolgens de hele groep vogels, dus niet alleen de vogel die hulp heeft gehad, beduidend vriendelijker en met meer vertrouwen die mens tegemoet trad. Slimme vogels!

De raaf is altijd al een magische vogel geweest, als totemdier is hij de boodschapper tussen ons en de Grote Geest. Als je een raaf ziet, verwacht dan het onverwachte, heb vertrouwen en vlieg mee.

Op http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme kun je het totemdierenoverzicht raadplegen.

—————————————

Prachtige en zeer wijze vogels zijn het. In onze tuin komen ze dagelijks een bezoekje brengen en nemen altijd wat te eten mee of ze nemen hun jong mee en voeden ze dan gelijk. Kijk er met plezier naar 🙂