Wijsheid van de Boeddha


Er was eens een zwerver, genaamd Bhaggava die
de Boeddha ervan beschuldigde dat hij gezegd had dat
het universum slechts bij toeval is ontstaan.
Het antwoord van de Boeddha ging als volgt:
Bhaggava, ik heb anderen van jouw richting horen
zeggen dat toen ik bij mijn ontwaken de waarheid vond,
dat die schitterend was, dus als ik in die gelukzaligheid
bleef en de wereld vervolgens beschouwde als
lelijk en betekenisloos….
Maar ik heb nooit iets van dien aard onderwezen,
Bhaggava, Dit heb ik u te zeggen:
iedere keer dat men ontwaakt en het schone aantreft,
weet men werkelijk wat schoonheid is.

Je hoeft slechts echt wakker te worden en goed om
je heen te kijken, je er daadwerkelijk van bewust te
worden, wij leven in een paradijs op deze aarde,
als we dat gaan inzien zal ook het bewustzijn
groeien er op een meer duurzame manier mee om
te gaan.
Om mani padme hum

Advertentie

Boek: Carl Gustav Jung


Carl Gustav Jung en synchroniciteit Synchroniciteit: toeval met betekenis.

Soms gebeurt er iets, waarvan je weet dat het geen toeval is. Je denkt aan iemand en een een minuut later belt diegene. Je vindt op zolder een cd terug van een artiest die je kocht in je jeugd en ’s avonds lees je dat deze zanger op tournee is en jouw woonplaats aandoet. Het zijn gebeurtenissen die met elkaar samenhangen maar geen oorzakelijk verband hebben. Je kunt het opvatten als een boodschap van het universum. Het was de beroemde psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961), de grondlegger van de analytische psychologie, die dit fenomeen erkende en benoemde. Hij deed daarmee veel stof opwaaien. –

jungJung is de geschiedenis ingegaan als de eerste moderne psychiater die erkende dat de menselijke psyche ‘van nature religieus’ is. Hij beschouwde de mens als spiritueel wezen. Jung liet ons kennismaken met concepten als archetypen en het collectief onbewuste. Zijn invloed strekt zich uit over een verbijsterend breed gebied: geneeskunde, psychologie, kunst, literatuur, religie, natuurwetenschappen en geesteswetenschappen.

Op zoek naar het diepste innerlijk

Jungs ideeën zijn complex en veelomvattend. Hij drong niet alleen door tot het diepste innerlijk van zijn patiënten maar ook van zichzelf. En hij verbond al zijn ervaringen met oude geschriften en culturen uit de hele wereld. Zijn theorieën over de mens stoelen dus niet alleen op zijn ervaringen met patiënten, maar ook op zijn eigen worstelingen met het leven. Dit alles koppelde hij ondermeer aan mythologie, droomduiding, alchemie, symboliek en vroegchristelijke teksten. Het resultaat? De Jungiaanse analytische psychologie en therapie.

Wat is synchroniciteit?

Een van de concepten die uit Jungs denken voortkwam, was het begrip synchroniciteit. Maar wat is dit nu precies? Jung verwoordde het aldus: ‘Volgens de synchroniciteit gaat een bepaalde bovennatuurlijke gebeurtenis gelijk op met een of andere externe, niet boven-aardse gebeurtenis en bestaat er geen causaal verband tussen beide. Het is een parallellisme van betekenis.’ Ook belangrijk: voor degene die synchroniciteit ervaart is de situatie betekenisvol.

Gouden scarabee

Als voorbeeld van synchroniciteit beschrijft de psychiater hoe een patiënte een droom vertelde waarin een gouden scarabee een rol speelde. Op dat moment vloog een zeldzame kever zijn werkkamer binnen. Het beestje leek bijzonder veel op een scarabee. Voor dergelijke voorvallen is geen logische verklaring of fysieke oorzaak, meende Jung. Tijd en ruimte worden betrekkelijk. Psyche en materie zijn versmolten, innerlijk en uiterlijk leven vallen samen. Niet qua oorzaak en gevolg maar een ‘samenvallen in tijd – gelijktijdigheid’.

Wetenschap in beroering

Met zijn stelling over synchroniciteit stelde hij de conventionele opvattingen over tijd, ruimte en causaliteit aan de kaak. Het was dan ook geen wonder dat veel wetenschappers over hem heen vielen en zijn theorie in mootjes hakten. Voor hen was alleen causaliteit als geldend principe denkbaar. Nu had Jung al vaker in zijn leven de tongen in beweging gebracht. Zijn theorieën en opvattingen leiden tot botsingen, onder andere met christelijke theologen en zijn grote leermeester Freud. – See more at: http://www.altamira.nl/recente-artikelen/carl-gustav-jung-en-synchroniciteit

Dood

Aan het einde van zijn leven ervoer Jung ook een typisch geval van synchroniciteit. Toen zijn gezondheid hem in de steek liet op 6 mei 1961 en hij te zwak was voor zijn dagelijkse wandeling, werd hij met de auto rondgereden langs zijn lievelingweggetjes. Zo kon hij afscheid nemen van zijn omgeving. De auto werd door drie bruiloftsprocessies opgehouden. Synchroniciteit, besloot Jung als aankondiging van zijn naderende huwelijk met de dood. Waar een ander dit voorval had kunnen afdoen als toeval, was het voor de oude psychiater meer dan dat. Hij hechtte betekenis aan de gebeurtenissen. En precies dat is essentieel. Als je je bewust bent van wat synchroniciteit is, dan kun je het herkennen. De dingen die om je heen gebeuren kunnen zo een diepere betekenis krijgen. Zoals voor Jung, die exact een maand na dit voorval zijn laatste adem uitblies.

Dit artikel is gebaseerd op de biografie van Jung van Claires Dunne. Zij beschrijft het veelbewogen leven van Jung door hemzelf veel aan het woord te laten, door levendige herinneringen de vrienden van Jung te citeren en door de beelden (oude en nieuwe kunst en een aantal tekeningen van zijn eigen hand) te laten zien die Jung’s werk illustreren.

Bestel nu De weg naar het Zelf. Carl Jung en zijn spirituele zoektocht in onze webshop.

Bron: http://www.altamira.nl/recente-artikelen/carl-gustav-jung-en-synchroniciteit/?utm_source=nieuwsbrief270515&utm_medium=e-mail&utm_term=synchroniciteit&utm_campaign=Altamira

 

Zelf heb ik ook boeken van de psycholoog Carl Jung,  die heel interessant zijn zoals over het bewuste en onbewuste,  verdiep me graag in zijn leerzame lessen. Ook zijn droom analyse die ik veel beter vind dan die van Sigmund Freud die meer seksueel getint zijn.

Celestijnse belofte: 7e inzicht


 

Zevende Inzicht: Toeval bestaat niet, de stroom inzetten.

Als we het Eerste Inzicht gelezen hebben, zullen we mogen zien dat eigenlijk het Eerste Inzicht er al mee begint, met het leven via en met je “Intuïtie”.
Je bent namelijk instaat om met de Universele energie te gaan werken als je instaat bent om het zogenaamde EGO los te laten, als je dit EGO los kunt laten bereik je direct een leven via het Intuïtie in plaats van via het verstand of te wel het EGO.
Je Intuïtieve gevoel zal hierdoor dus verstrekt mogen worden, dus ook een belangrijkere plaats gaan innemen in jouw leven.
Je krijgt hierdoor ingevingen, dagdromen, “toevallige” ontmoetingen, heldere dromen, enz.
Kortom, je leven zal zich direct aanpassen.

Daarvoor was er sprake van meestal een één richtingsverkeer, je ervaarde wel veel dingen, je kreeg bepaalde ingevingen, maar je reageerde daar niet op of je vroeg je af of je dat wel goed opgemerkt had of goed gehoord had ….. kortom je ging je verstand, je EGO raadplegen waardoor je op jouw “toevalligheden” niet of te laat reageerde waardoor je die belangrijke mogelijkheden misliep.

Alhoewel affirmaties (een positief soort gebed) pas in het elfde inzicht aan bod komt, kan het zevende inzicht als voorproefje gezien worden.
Als je jezelf, in het pure moment van het NU, een duidelijke omvattende vraag stelt (dus een affirmatie gebruikt) , zal het antwoord tot je komen via diverse toevalligheden, dit kunnen bepaalde ingevingen zijn maar ook “toevalligheden” die ineens zomaar op jouw pad lijken te vallen.
Door het vinden van de diverse antwoorden zullen altijd weer nieuwe vragen ontstaan waardoor we kunnen groeien op het spirituele pad.

Je bent je hele leven bezig met het voltooien van je levensvisie, je levenscontract ….. je herinnerd je dit niet meer na je incarnatie, maar je hele leven lang volg je een bepaald pad om jouw levensvisie te vervullen ….. meer hierover in het Tiende Inzicht.
Jouw zogenaamde “toevalligheden” zijn niets meer en niets minder dan herinneringen hieraan, mogelijkheden om jouw pad te vervullen.

Door het leven via en met jouw intuïtie, merken we op dat we niet alleen bezig zijn met het vervullen van onze eigen levensvisie, jouw levenscontract ….. maar met die van meerdere mensen die op jouw pad behoren te komen, we zijn immers allemaal met elkaar energetisch verbonden want alles wat we doen heeft invloed op een ander/en.
Er is namelijk een bepaalde mate van synchroniciteit tussen ons allemaal, zoals je kunt lezen in het Eerst toeval, energie, e Inzicht.

Zodra dit besef indaalt bij je, treed er direct ook een verandering op van je energieopbouw, je gaat weer leven vanuit en met de Universele energie in plaats van door energie roof te plegen …… wat je in het Zesde Inzicht mocht lezen.
Je hoeft hierdoor de energie niet meer elders vandaan te halen, van andere mensen …… je kan gaan leven van en met de Universele energie die onbeperkt aanwezig is.
Je hebt dit in het Vijfde Inzicht kunnen leren.
Zaak is nu om te leren deze energie ook langer vast te houden en dit vergt oefenen, door dit te oefenen zal dit steeds makkelijker worden.

Tot zover het Zevende Inzicht lieve vrienden, volgende week gaan we weer verder met het Achtste Inzicht.
Ik wens ook nu weer iedereen een fantastische week toe, door deze inzichten van “De Celestijse Belofte” mogen wij steeds puurder worden in onze pure ZIJN …… geniet hiervan, geniet van de positieve veranderingen die wij mogen gaan ervaren.

Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit.

De Celestijse Belofte: eerste deel.


Via een hele lieve kennis, vriend, heb ik de boeken van “De Celestijse Belofte” in mijn bezit gekregen, waarvoor mijn innige dank.

Sinds ik aan het lezen ben gegaan in deze boeken, gilt alles in mij dat deze boodschappen gedeeld mogen worden voor diegene die de stukken (nog) niet kennen. Ik heb lang nagedacht hoe ik dit in de bekendheid mag brengen en ben tot de beslissing gekomen, via mijn gidsen, dat ik dit via dit medium mag en kan doen in de vorm van mijn weekberichten.

Ik zal dan ook de komende 11 weken telkens één inzicht met jullie delen waarna er een week lang de tijd is om over een inzicht te discussiëren.
“De Celestijse Belofte” bestaat uit negen inzichten, maar er bestaan nog twee verborgen inzichten, zeg maar een uitbreiding op de negen meest bekende inzichten …… deze wil ik met liefde de komende weken met jullie gaan delen.

We beginnen deze week met “Het Eerste Inzicht”:
Intuïtief leven en reageren en de Kritische Massa.

Het eerste inzicht verwijst ons naar een andere manier van samenleven, namelijk het samenleven vanuit ons intuïtie in plaats van uit ons verstand.
Wij denken dat vele keerpunten in ons leven voortkomen en gebaseerd zijn op “toevalligheden”, maar lieve vrienden ….. het toeval bestaat niet, het is een verzonnen uitdrukking die er voor zorgt dat we niet te langen nadenken over die “toevalligheden” die in ons leven gebeuren ….. ons ego zorgt hiervoor.

Zodra wij ons meer op deze “toevalligheden” zouden toeleggen, dan komen wij tot de conclusie dat wij hieruit velen inzichten mogen leren. Vandaar dat ik zeg, “toeval bestaat niet”, het komt allemaal voort uit ons intuïtie die ons leid op ons pad.
Want bewust of ons bewust, wij willen allemaal spiritueel groeien gedurende ons leven, en om die groei te bevorderen hebben wij allemaal verlangens ….. het zijn deze verlangens die al de dingen op ons pad neerlegt.
Door deze zogenoemde verlangens te uiten, door affirmaties in ons leven te planten, creëren eigenlijk onze eigen mogelijkheden ….. want immers alles bestaat uit energie, de energie die wij uitzenden en ook weer mogen ontvangen ….. waarover later meer.
Al deze mogelijkheden doen zich voor als “toevalligheden”.

Deze “toevalligheden” kunnen wij oppikken door ons leven te gaan leiden vanuit het intuïtie in plaats van het leven puur via jouw verstand, hierdoor kan je ermee verder gaan zonder de vragen waarvoor of waarom iets gebeurd ….. je mag hierdoor gaan beseffen dat alles met een reden gebeurd, dat alles bijdraagt aan jouw groei en dus ….. dat eigenlijk alles goed mag zijn zoals het gebeurd, hiermee kunnen we dan weer verder gaan.

De Zwitserse Psygoloog Carl Jung heeft hier veel onderzoek naar gedaan, en introduceerde hierdoor het begrip “Synchroniciteit”.

Het eerste Inzicht is het Inzicht van het ontwaken, en het richt zich op de geheimzinnige toevalligheden die zich in ieders leven voordoen. Natuurlijk hebben we, eeuwenlang, dergelijke voorvallen afgedaan als louter toeval en bijgevolg hechten we er geen betekenis aan. Maar wanneer we onze gedachtewereld ervoor openstellen, beginnen we verschijnselen te ervaren die we niet van ons af kunnen zetten en niet terzijde kunnen schuiven.

Waarom bijvoorbeeld worden we op een ochtend wakker en denken we aan een oude vriend, terwijl we later op de dag juist van die persoon een telefoontje krijgen. Waarom leidt een toevallige ontmoeting met precies de juiste persoon op precies het juiste moment vaak tot een grote vooruitgang in onze carrière, onze relaties, tot een groter bewustzijn van onze innerlijke gaven?

De Zwitserse psycholoog Carl Jung noemde dit verschijnsel synchroniciteit, het waarnemen van betekenisvolle toevalligheden in het leven, en we kunnen niet bij deze voorvallen stilstaan en ze overdenken zonder er een direct bewijs in te gaan zien van een goddelijke kracht die bij ons leven betrokken is.

We bevinden ons niet slechts per ongeluk in dit bestaan, waarbij we een zinloos toneelspel zouden opvoeren.

Ons leven heeft een bedoeling. We schijnen te worden geleid door een mysterieuze voorzienigheid.

Een dergelijke “synchroniciteit” valt achteraf gezien gemakkelijk te ontdekken, wanneer we terugkijken op de noodlottige wendingen in ons verleden:
De ervaringen in het gezin waardoor we gevormd werden, de mensen die onze vroegste interesses en opleidingskeuze hebben beïnvloed, de splitsingen in de wegen die hebben geleid tot waar we ons vandaag bevinden.
Het is veel moeilijker om dit bewustzijn volledig werkzaam te laten blijven in het heden. Wie zullen we vandaag ontmoeten? Welke informatie komt er wellicht aan die onze levensrichting zal verleggen?

We willen onmiddellijk meer van het proces begrijpen, meer weten vanwaar deze geheimzinnige “toevalligheden” ons heen voeren. We vragen ons zelf wel af: zijn ze wel echt, is onze waarneming van “synchroniciteit” werkelijk van belang?
Het zijn vragen die ons direct bij het Tweede Inzicht brengen, waarover in een later stuk meer.

Doordat meerdere mensen op het zelfde moment “toevalligheden” meemaken, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar die wel voor een ieder afzonderlijk een bijdrage levert op hun groei.
Namelijk door intuïtief te zijn ben je instaat om je eigen lessen uit een bepaalde situatie te halen, je haalt dan de lessen uit deze “synchrone” staat van “toevalligheden”.

En daarvoor is het leven vanuit en met het “Intuïtie” zo belangrijk lieve vrienden.

Tot zover het “Eerste Inzicht” lieve vrienden, volgende week gaan we het hebben over het “Spirituele besef”, het “Tweede Inzicht”.

foto van Ronald Smit.

Bron Ronald Smit