Vriendschap?


Vriendschap is geen tijdelijk vermaak of plezier, echte vriendschap is meer dan alleen een woord..

hart

Zelf al vele verloren, waren ook geen echte vriendschappen geweest.

Ooit zei iemand eens…”Ik heb 3 vrienden, ik, mij en mezelf” een prachtige uitspraak.

Advertentie

Celestijnse belofte, 9e inzicht


 

Het Negende Inzicht: De toekomst, de ontluikende beschaving.

In Het Negende Inzicht worden de eerste acht inzichten samengevoegd en verankerd.
Vele mensen die volgen bewust of onbewust al enkele inzichten puur vanuit hun eigen ZIJN, zij bevorderen en benaderen hiermee hun spirituele groei en in de omgang met hun mede mensen en eventueel met hun kinderen.

In het 1e, 2de en 3de Inzicht lezen wij de wetenschappelijke benadering van de spirituele groei.
Mensen als Carl Jung, Bell Laboratories en Einstein waren in hun tijd al bezig aan te tonen dat er meer is tussen hemel en aarde.
Het trachten te verklaren dat tijd en ruimte niet lineair zijn, dat er Universele energie bestaat, dat alle individuen en objecten een verbindende schakel hebben, komen mede van hun hand.
Dergelijke onderzoekers creëerden een basis van aannemelijke kennis waar een spirituele groei op kan rusten.
Echter niet alles kan wetenschappelijk worden aangetoond, alles berust op aannames en wij volgen deze aannames totdat het tegendeel is aangetoond en bewezen.
Daardoor zijn er een hoop mensen die eerst bewijzen willen hebben voordat zij van hun opgelegde en vaste overtuigingen afstappen.

Een hoop mensen vinden het dus prettig om eerst de abstracte zaken als Universele energie, energie-uitwisseling, reïncarnatie en karma verduidelijkt te hebben.
En die basis vinden wij terug in de eerste drie inzichten.
Dit is de basis die ons duidelijke mag maken dat we collectief op weg zijn ons bewust te worden van onze spirituele aard.
Die basis laat ons weten dat elk mens of individu een levensvisie, een levenscontract heeft, en dat de menselijke samenwerking je de kans bied om deze levensvisie, jouw levenscontract ….. te volgen en uit te werken.

In het 4de, 6de en 8ste inzicht lezen wij de mogelijkheden die jij hebt en krijgt om samen te werken met je mede mens, waardoor je de mogelijkheid krijgt jouw spirituele groei te laten openbaren.

Vooral in het westen zijn de mensen tijdens laatste paar honderd jaar misleid en verleid tot het materialistisch leven in plaats van het leven op een spiritueel vlak, waardoor hun spirituele groei op een heel laag pitje is komen te staan.
Hierdoor zijn wij onze voeding van de Universele energie deels kwijtgeraakt, in feite zijn wij het contact met de basis …… kwijtgeraakt.
Daar wij wel energie nodig hebben om te kunnen overleven in de materialistische wereld, zijn we begonnen ons te voeden met energie middels energieroof, met alle gevolgen van dien.

Echter, als wij weer gaan inzien dat deze energie maar tijdelijk is, en dat we op deze manier niet op een gelijkwaardige manier met onze medemens kunnen omgaan, pas dan kunnen we veranderen!!!
Als wij instaat zijn om onze beheersingsdrama’s op te heffen en als wij weer mogen gaan leren om onze energie te gaan onttrekken vanuit de kosmos en vanuit bijvoorbeeld de natuur, dan mogen wij dichter bij ons eigen wezen komen te staan, bij ons eigen ZIJN, via ons eigen Zuivere Bewustzijn, in plaats van ons Ego, waaruit we nu vaak handelen.

In het 5de en 7de inzicht mogen wij leren hoe jij je eigen persoonlijke groei en trillingsveld ….. je trillingsgetal mag verhogen.
In het begin vorige eeuw begon de invloed van de kerk af te brokkelen.
In de jaren ’60 ontstond er een interesse naar de Oosterse wijsheden.
Eind jaren ’70 begon de groei van Reiki.
En heden ten dagen heeft elke gemeente wel een New-Age winkel.
In elk huis staat wel een Boeddha beeldje, een dreamcatcher of wordt wierook gebrand.
Er worden veel Reiki-cursussen, Meditatie avonden, Yoga-sessies, etc. aangeboden.

Het aantal Spirituele Centra groeit nog steeds en de mens verwijderd het collectief van de opgelegde dogma’s van de kerk, en wilt een eigen inbreng hebben in haar eigen spirituele belevenis.
Het besef dat er meer is tussen hemel en aarde groeit gestaag, en de wetenschap dat we op een andere manier met elkaar en onze omgeving moeten omgaan, krijgt steeds meer aanhang.
Alleen het daadwerkelijk DOEN ontbreekt er vaak nog aan, men is nog steeds vaak bang voor de reacties vanuit de omgeving en de opgelegde dogma’s die hieruit voortkomen.
Als men het WEL doet, is dit vaak individueel ….. vaak schaamt men zich voor het feit dat ze mediteren wat heel vreemd is want het gebed in een kerk in feitelijk niets meer of minder dan een geleide meditatie wat door de maatschappij WEL geheel geaccepteerd is!!!
Je kan dan ook wel nagaan wat er met de mensen gebeurd als men zou weten dat zij naar een spirituele workshop gaan of naar bomen luisteren ….. ect., dat is natuurlijk dan helemaal eng ….. want wat zal de maatschappij daar wel niet van zeggen.
Dit terwijl het helemaal niet belangrijk is wat een ander van jouw levenswijze vind, de angst is dan ook puur afkomstig vanuit het EGO!!!

Het 6de en 8ste inzicht leert ons de omgang met onze kinderen.
Als je overtuiging jouw ingeeft dat je maar één keer leeft, dan zou je dus kunnen stellen dat een ouder iemand meer levenservaring heeft dan een kind, dat is tevens onze westerse overtuiging en opvoedtraditie.
Echter ….. als je er van uitgaat dat men reïncarneert ….. dan veranderd dit verhaal meteen, en valt jouw overtuiging direct in de goot.
Wellicht is dat het kind al verder op het levenspad dan de oudere, het kind heeft wellicht al van meerdere leven genoten dan de oudere, en heeft dan ook vanzelfsprekend meer levenservaring dan de oudere ….. of die kennis al dan niet vergeten is bij de incarnatie doet niet ter zake omdat op zielsniveau kennis nooit verloren gaat.

Daarom is het dat als we het kind te kort houden en beknotten, dan hanteren wij de beheersingsdrama’s en richten we zowel bij het kind als bij ons schade aan.
Dat een kind niet de keukenkastjes mag plunderen, de poes niet aan de staart mag trekken, en niet op de muur mag tekenen spreekt voor zich, maar het heeft geen zin om het kind de tekenspullen af te nemen omdat je hiermee zijn uitingen beperkt.
Het kind mag toch tekenen …… maar mag dit niet op de muur, door zijn tekenspullen af te nemen bestraf je dus het verkeerde …… geef het in plaats daarvan een groot stuk papier waarop het WEL mag tekenen, laat het zelf zien dat het daar wel op mag!!!

Kinderen tot een jaar of zeven hebben weinig inzicht in de complexe materiele wereld waarin de ouders leven.
Veel handelingen komen vanuit hun spirituele besef in plaats van hun materiele besef.
Kinderen moeten daarin gestuurd en gesteund worden, niet geblokkeerd.

Op het moment dat ouders handelen vanuit de materialistische wereld (beide een baan, verantwoordelijkheid), meerdere kinderen hebben, dan komen de kinderen letterlijk aandacht …… liefde tekort.
De ouders zullen na een vermoeiende werkdag terugvallen op de beheersing drama’s om het huis zo snel mogelijk stil willen krijgen.
De ouderwetse methode van rolbepaling is hier niet het juiste antwoord op.
Een kind heeft namelijk zowel de aandacht van de moeder, als van de vader nodig.
Komt een kind de aandacht van de vader tekort, dan heeft dat zijn uitwerking op zijn latere omgang met mannen.
Ook hier valt men snel terug in de beheersingsdrama’s.

Door je te verbinden met al deze inzichten zal je een collectieve spirituele groei mogen doormaken, het heeft een enorm sneeuwbal effect, je krijgt direct een totaal andere kijk op de wereld en je omgeving om je heen.
De mens is geïncarneerd met een levensvisie, een levenscontract, een levensopdracht ….. het maakt me niet uit hoe je het noemt ….. maar je draagt die verantwoording met je mee.
Door al de inzichten te koppelen aan elkaar komen we aan de ware essentie van Het Negende Inzicht en het begin van Het Tiende Inzicht ….. en dus aan het ware inzicht van jouw bestaan hier op onze liefdevolle Moeder Aarde, en met een vernieuwde wereldvisie.

Want, terwijl wij ons allen ontwikkelen naar de optimale voltooiing van onze spirituele levensopdracht, zullen de technologische middelen voor ons voortbestaan volkomen geautomatiseerd worden, aangezien de mensen zich niet langer daarop maar op het synchrone groeiproces concentreren.
Een dergelijke ontwikkeling voert de mensheid naar steeds hogere energieniveaus, waardoor uiteindelijk ons lichaam transformeert tot een spirituele vorm, en de huidige bestaansdimensie verenigd wordt met de dimensie van het hiernamaals, waarmee de cyclus van geboorte en dood ten einde komt.
Terwijl ze leert verbonden te blijven met de goddelijke energie binnenin en actief een spirituele levensopdracht nastreeft, zal de mensheid doorgaan zich te transformeren.

Tot zover Het Negende Inzicht lieve vrienden, ik wens dat ik een duidelijk beeld heb mogen overbrengen van het belang van deze inzichten …… het zal de wereld duidelijk mogen veranderen.
Ik wens een ieder via deze weg een spetterend nieuwe week, een spetterend nieuwe week waar de vonken van Universele energie mogen overspringen ….. want de Universele energie is onbeperkt voorradig en mag dan ook vrij worden uitgedeeld aan een ieder die het nodig heeft.

Volgende week gaan we verder met Het Tiende Inzicht.
Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit.

 

De brug naar bewustzijn


 

 

524549_438092916325777_1762825450_n.jpg

 

Met drank, of andere genotsmiddelen kan je je verdriet niet kwijt raken.

De middelen die de mensen onmiddellijk te baat nemen om zich te ontdoen van verdriet, zijn meestal niets anders dan lapmiddelen.
De verlichting is maar tijdelijk waarna de emotie in volle hevigheid weer terug zal keren.
Overvloedig “drinken” of andere “genotsmiddelen” gebruiken, omdat je er net achter gekomen bent dat je door je vrouw of je man bedrogen bent, brengt ongetwijfeld enige verlichting, maar voor hoe lang?

Het verdooft de pijn maar tijdelijk en voor een hele korte tijd, hierna is het ontwaken echter nog naargeestiger.
En het helpt je evenmin naar vrienden te hollen, om bij hen je hart te luchten.
Als je na een uur of twee bij hen vandaan gaat, en denkt dat je van je last bevrijd bent, duurt het niet lang of het komt nog heviger terug en heb je je vrienden nodeloos belast.
Trouwens, ik vertel je niets nieuws, je hebt dit zelf zeker menig maal ondervonden.

Dus ga van nu af aan proberen zelf deze steen zelf te verpulveren, de steen die je hart verplettert.
Als je die aan de anderen doorgeeft, kan het gebeuren dat zij die nog zwaarder dan tevoren aan jou teruggeven.

Hoe zouden ze jou ook kunnen helpen?
Ze verkeren niet in jouw omstandigheid, en hebben ook hun eigen zorgen. ‘Wat moet ik dan doen?’ zul je zeggen.

Roep hoop, geloof en liefde te hulp door te zeggen: ‘Onze Schepper heeft mij geschapen naar Zijn beeld. Ik heb in mij al het licht, alle hulpbronnen om deze beproeving te boven te komen.’ Ik hoef ze alleen maar aan te spreken!

Door je ervaring te aanschouwen, door ernaar te kijken vanaf een afstand ….. alsof je naar een film kijkt of naar de televisie in je eigen hoofd.
Door ernaar te kijken vanaf een afstand, door het te aanschouwen ….. zonder oordeel of verdere (rancune) gedachten, dus door gewoon zonder oordeel naar je gedachten te kijken ….. is één van de manier om deze extreme ervaringen op te ruimen!

Je zal zien dat de emotionele lading die de ervaring bevat hierdoor steeds verder verminderd tot zij geheel naar de achtergrond verdwijnen.
Alleen hierdoor mogen en kunnen deze extremiteiten opgeruimd worden en worden opgetekend in je zielenleer.

Ik zeg niet dat het je direct lukt, maar je zult met die zekerheid kunnen beginnen aan je herstel.

Als jouw hoofd overloopt van gedachten, die constant jouw hoofd belasten ….. ze komen en ze gaan, als één aansluitende rij van gedachten ….. wat zou het dan heerlijk zijn als deze gedachten stroom ook al is het maar voor even tot stilstand zou kunnen komen.

Nu lieve vrienden, ….. DIT KAN OOK en wel heel erg makkelijk, probeer het maar eens.
Ga rustig zitten en sluit je ogen, laat je gedachten stroom rustig in je hoofd voor z’n 15 seconden voorbij glijden ….. kijk hierna vanaf een afstand en oordeel niet!!!

Na deze 15 seconden stel jij jezelf in je hoofd maar één vraag ….. deze vraag is ….. WAAR KOMT MIJN VOLGENDE GEDACHTE VANDAAN of WAT ZIJN MIJN VOLGENDE GEDACHTEN?.

En kijk nu eens wat er gebeurd.
Heb je het gezien, gemerkt, ….. wat gebeurde er? ….. NIETS, er gebeurde NIETS!!!

Je gedachten stroom stopte ineens ….. er gebeurde dus even NIETS, RUST het was even stil in je hoofd.

Raar he?

Het is zo heel erg makkelijk lieve vrienden ….. als je maar weet hoe je erbij kunt komen.

En dit heeft nog een naam ook, men noemt dit een onderdeel van de techniek “Op weg naar Bewust Leven”.
Deze techniek bevat nog veel meer waardoor jij kan leren werken met en vanuit je Pure BewustZijn, het leren leven vanuit jouw punt van creatie!!!

Met deze woorden en dit voorbeeld, lieve vrienden ….. wens ik iedereen een hele rustgevende dag toe  in PUUR geluk.

Bron: plaats-van-kracht.club.nl

Maak geen..


Vertaald: Maak geen permanente beslissingen voor een tijdelijke emotie.

Daar kun je achteraf heel veel spijt van krijgen.

Het plaatje sprak me direct aan, het Aum of Om teken samengevoegd met de Godheid  Ganesha, prachtig.

We bezitten niets


Waarom je Helemaal Niets Bezit

Dingen bezitten: Voor sommige mensen is het een obsessie – meer spullen, meer bezittingen. Bezit is echter een illusie. Zodra je inziet hoe je helemaal niets bezit, kun je je drang naar meer loslaten.

De stereotoren, en het hele oude huis

Als klein Jelletje was ik gek op toneel, theatertechniek, goochelen en alles wat ermee te maken had. Ik wilde dus een stereotoren hebben. Een stereotoren waarmee ik mijn eigen muziek kon kopiëren op mijn eigen cassettebandjes. Met speakers die los konden. Met een eigen microfoon waar ik doorheen kon blèren. Waarmee ik mijn eigen radioshows kon opnemen.

Mijn ouders waren bijzonder aardig, en gaven mij mijn stereotoren. Voor m’n verjaardag. En ik speelde er mee, jaar in jaar uit. Ik luisterde naar bandjes, ik draaide CD’s. Ik maakte vreemde radio uitzendingen met mijn zusje.

De stereotoren staat nog steeds in hetzelfde huis. Op een kastje in de kamer waar mijn moeder de strijkgoed afhandelt. Mijn stereotoren, niet langer van mij. Nu van mijn moeder. Mijn eigen kleurentelevisie (waar ik bijzonder blij mee was als kind), is nu van mijn neefje. Niet van mij.

Alle auto’s die ik heb bezeten, niet van mij. Het huis in Schiedam waarin ik volwassen ben geworden. Niet van mij. Het huis waarin ik nu woon (van rond 1870) zal langer niet van mij zijn dan dat het van mij zal zijn. Het is nu van mij. Maar eigenlijk is het niet van mij. Ik ben slechts een passant.

Bezit is altijd tijdelijk. En toch hebben we het gevoel dat onze bezittingen van ‘ons’ zijn. Alsof we ze voor altijd bij ons zullen houden. Maar dat doen we niet.

Je bent nooit eigenaar

Oké, de Aarde, onze planeet. De huidige consensus is dat ons thuis in het heelal zo’n 4,5 miljard jaar oud is. Op een bepaald moment klonterde energie samen tot een nieuwe planeet. Een enorme klomp atomen die uiteindelijk ons thuis zou worden.

In de tussentijd is er bijna niets aan dit systeem toegevoegd of verwijderd. Ja, er verdwijnen wat gassen (en ruimteschroot) en er komt af en toe een komeet bij. Maar buiten deze kleine variaties is de Aarde een zelfvoorzienend systeem. Dat wil zeggen: alles wat er nu is, was er al toen de planeet ontstond.

Neem eens een hap lucht. De atomen die je inademt zijn ooit ingeademd in de longen van een dinosaurus. Sterker nog, deze atomen vórmden ooit een dinosaurus. En een boom, een wolk, een waterdruppel. Een hersencel van een rat, de keutel van een rat. Van poep tot goud, van water tot wind. Alles is gemaakt van de atomen die er altijd waren, en die er altijd zullen zijn.

Niets nieuws. Alles is oud. Niets gaat weg, er komt niets bij. Jij bent gemaakt van mij, en ik ben gemaakt van jou.

Mooi spul. Uiteindelijk is alles van iedereen. En uiteindelijk is alles tijdelijk. Dus uiteindelijk kun je nooit echt iets bezitten. Je bent nooit de ‘eigenaar’ van iets, omdat het ‘iets’ niets en alles tegelijk is. Een klomp atomen dat uiteindelijk een andere vorm zal aannemen.

Niets is van jou en alles is van jou

Eigendommen zijn altijd tijdelijk. En daarom ben jij geen eigenaar in de definitieve zin. Je bent een beheerder. Je beheert iets, totdat je het niet meer beheert. Dat geldt voor je huis, mijn stereotoren, je notitieboekje en zelfs je lichaam.

Je bent een tijdelijke beheerder van alles dat je bezit. Jij bent slechts een passant, een stipje op de tijdlijn van dit klompje atomen. Je kunt onmogelijk een ‘stukje’ van het heelal ‘bezitten’, aangezien het heelal van niemand is.

Ik ‘heb’ een iPad. Maar ik weet dat dit niet ‘mijn’ iPad is in definitieve zin. De iPad zal namelijk op een bepaald moment van beheerder wisselen. En nog een keer, en misschien nog een keer. En dan zal het van vorm veranderen, en opnieuw, en opnieuw. Totdat mijn iPad over duizenden jaren onderdeel is van de Aarde, van een ruimteschip of van een hippe huishoudrobot waarmee mensen radioshows kunnen opnemen op quantum cassettebandjes.

Hoe dan ook, alles is tijdelijk. Je bezit niets. Niemand bezit iets. Dat voelt misschien niet zo, maar het is wel zo. Dat inzicht is waarschijnlijk niet het meest praktische inzicht, maar toch kun je het eenvoudig praktiseren:

  • Je hoeft niet te verlangen naar bezittingen, omdat je weet dat bezit een illusie is. Je kunt dingen beheren, en vaak kun je ontzettend veel plezier beleven aan het beheren van spullen.
  • Spullen ‘bezitten’ maakt je geen beter mens. Het maakt je vooral een hele drukke beheerder.
  • Je wordt zuiniger op je spullen, omdat je beseft dat ze uiteindelijk niet van jou zijn.
  • Je kunt spullen makkelijker loslaten.
  • Je probeert niet langer je levensdoelen te vervullen met klompen atomen.
  • Je gebruikt spullen om je doelen te bereiken, niet andersom.
  • Je gaat minimalistischer leven, omdat je beseft dat iedere bezitting beheerderschap vereist in de vorm van onderhoud, schoonmaken, beveiligen, vaste lasten, zorgen, ruimte etc.

Leven met minder spullen maakt gelukkiger. En nu snap je waarom. Hoe dichter je bij de waarheid leeft, des te makkelijker je leven wordt. Illusies maken de boel alleen maar ingewikkeld. Dus tijd om lekker op te ruimen en om minder te ‘bezitten’.

http://sochicken.nl/bezit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We komen met niets en lege handen op de wereld en we keren met lege handen weer terug naar de Bron waar we vandaan komen. Alles is in tijdelijke en aardse bruikleen en nooit je eigendom. Want wat en wie zijn we zonder al dat aardse bezit? niets alleen onszelf.