Kleuren lotusbloemen


 

De Lotusbloem als symbool voor het hindoeïsme en boedisme


Heel speciaal aan de Lotusbloem is, dat zij eigenlijk in modder groeit, terwijl er nooit een spoortje modder op de bloem zelf of aan de bladeren te bespeuren is. Men noemt dit het ‘Lotuseffect’


Juist door het feit dat de plant rein en zuiver opgroeit vanuit de modderige ondergrond en bovendien een onbeschrijfelijke schoonheid uitstraalt, symboliseert hij voor zowel het hindoeïsme als het boeddhisme, schoonheid, puurheid en reinheid.

In het Boeddhisme heeft elke kleur zijn eigen betekenis
De roze Lotus: voor de ware ziel van een individu, staat voor puurheid. Hij staat ook voor Lord Buddha*.
In haar hoogste bloei: zuiver het spirituele en tevens een symbool van schepping.

*Weetje: Boeddha is geboren uit een Lotusbloem, vandaar dat Boeddha meestal op een Lotustroon wordt afgebeeld.

 

Witte Lotus: zuiverheid van geest en geestelijke volmaaktheid.bDit symboliseert de staat van totale geestelijke zuiverheid en geestelijke perfectie, en pacificatie van onze aard.

Rode Lotus: zuiverheid in het hart, wordt beschouwd als symbool van mededogen, liefde en passie.

 

Blauwe Lotus: overwinning van de zintuigen en dat betekent kennis en wijsheid.

 

Advertentie

Magische Mabon Maan Initiatie


Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

 • Maak donderdag of vrijdag (avond) een mooi plekje voor jezelf (binnen of buiten) en leg hier wat herfstsymbolen neer (eikeltjes, bladeren enz…) en iets wat voor jou als Maansymbool staat (maansteen, afbeelding van de maan enz…).
 • Ontsteek een kaars op deze plek en als je het prettig vindt brandt dan wat wierook.
 • Vervolgens sluit je je ogen en stel je de Maan voor in allerlei verschijningen zoals zij in jouw leven is geweest. Telkens als je een nieuw beeld voor ogen krijgt, begroet haar dan als een échte vriendin en kijk welk gevoel je destijds over je had.
 • Als je geen beelden meer krijgt stel jezelf dan voor dat er een pad is wat je beloopt…
 • Aan het einde van dit prachtige herfst pad wacht de Maan op jou en je loopt er naartoe.
 • Je kunt met je vinger een spiraal in de Maan tekenen van buiten naar binnen toe.
 • Terwijl je dit doet stel je jezelf open voor een boodschap die de Maan voor jou heeft (gevoel/symbool/beeld enz…)
 • Als je klaar bent, dank je de Maan voor haar initiatie en neem je de boodschap mee in je hart. Als je niks hebt doorgekregen, dan kan het later ook ineens zichtbaar worden (bijv in je dromen).
 • Keer nu terug op het Maanpad… waarbij je met elke stap weer in het hier en nu komt.
 • Open vervolgens je ogen, kijk nog even in de kaarsvlam om alles te laten bezinken en maak eventueel aantekeningen.

Ik wens je een Magische Mabon Maan Initiatie

Droomsymbool: Hond


Droomsymbool: Hond

Hond
Honden kunnen ons in de droom angst aanjagen, maar ze kunnen ons ook vertederen, begeleiden en beschermen.

Een hond staat al eeuwenlang symbool voor trouw, loyaliteit, bescherming, vrijgevigheid en intuïtie.

Jouw sterke waarden en goede intenties zullen je verder brengen in het leven en je succes opleveren. Langs de andere kant kan het ook betekenen dat je een vaardigheid vergeten bent of genegeerd hebt.

Wanneer de hond gemeen is en/of gromt, duidt dit op een innerlijk conflict. Het kan verraad en onbetrouwbaarheid symboliseren.

Als je in je droom door een dog of een andere grote hond wordt gebeten dan wijst dit op het feit dat je iemand, waarvan je dacht dat die trouw aan je was, totaal verkeerd hebt ingeschat. En dat die persoon je onverwachts op een of andere manier heeft aangevallen.

Als er een windhond in je droom opduikt, dan geeft deze aangename verrassingen, vriendschap en fortuin aan.

Als er een tekkel aan onze zijde loopt, symboliseert die een goede kameraad die ons niet kan helpen omdat hij zelf hulpeloos is.

Zien we in de droom een hond die is vastgebonden dan lijden we in het waakbestaan aan minderwaardigheid complexen.

Een dode hond in je droom betekent een stuk gevoel van jezelf dat afgestorven is in een vriendschap of relatie. Blijf trouw aan jezelf en sluit deze relatie af.

Bron: Marianne

Symbool van Vergeving


SYMBOOL TER BEVRIJDING EN OPENING VAN — VERGEVING

Vergeving klinkt als een actie, het is echter een staat van zijn. Het ontstaat vanuit de integratie van liefde in onze ervaringen. Om te vergeven moet er in onze ogen eerst wat gebeurd zijn dat om vergeving vraagt. Leven vanuit een continue staat van “vergeving” of beter gezegd liefde en wijsheid zorgt voor een diepe interne rust. Wanneer ons kijken zich focust op processen en verbindingen (zorgeloos, oordeelloos, vanuit een perspectief dat niet verdoezeld wordt door angst, boosheid en schuldgevoel) en wanneer wij zonder menselijke zorgen de energie omarmen, dan ontstaan er geen situaties meer die om vergeving vragen puur en alleen omdat alles wat vanuit liefde wordt ervaren direct “vergeven” is.

Dit symbool faciliteert de diepste bevrijding. Waar de eerdere symbolen zich richten op één menselijke emotie brengt dit symbool alles bij elkaar in liefde. Zij bevrijdt, ondersteunt de verandering in ons kijken, assisteert bij de groei naar liefdevol ervaren. Bovenal verbindt zij, maakt verbindingen duidelijk en creëert een platform van rust van waaruit je kunt begrijpen in liefde. Met dank aan Kai uit Argentinië.

Wanneer jullie deze symbolen hebben ingevoeld en hun werk hebben laten doen is een ruimte voor een stap in bewustzijnsverruiming. De symbolen die tot nu toe gedeeld zin creëren de basis voor een stabiel en liefdevol menselijk bewustzijn. Hierna komt een serie symbolen die te maken hebben met het Arturiaanse bewustzijn. Zij zullen handreikingen bieden om te leren om de frequentie van licht en bewustzijn liefdevol uit te nodigen tot groei.

foto van Corien van Vliet.
Symbolen van Sirius

Het derde oog in Egypte


derde oog

Het derde oog in het Oude Egypte

Het derde oog staat bij ons voor spiritualiteit. Het is een energiecentrum dat je helpt bij het zien van energetische beelden. Het is dan ook geen fysiek oog, die hadden we anders natuurlijk ook nooit kunnen missen. Maar het derde oog werd in het Oude Egypte ook al gebruikt.

Het oog van Horus

De oude Egyptenaren noemden het derde oog het Oog van Horus. De originele naam hiervan is het Oog van Ra. Dit oog symboliseerde in de mythologie van het Oude Egypte de vrouwelijke zon (Sekhmet). Het oog van Horus is uit meerdere onderdelen samengesteld of opgebouwd en wordt dan de wadjet genoemd en samen beslaan zij één heqat. Wadjet was een oude godin in de Egyptische mythologie. Overigens is een heqat een Egyptische maataanduiding voor de grootte van het oog van Horus. De losse onderdelen van het oog staan voor:

 • Ruiken
 • Zien
 • Horen
 • Denken
 • Proeven
 • Voelen

De verdelingen van al deze elementen zijn als volgt:

 •  1/64 heqat voelen
 • 1/32 heqat proeven
 • 1/16 heqat horen
 • 1/8 heqat denken
 • 1/4 heqat zien
 • 1/2 heqat ruiken

De symboliek van het oog van Horus

Het oog van Horus heeft elementen van het oog van een valk en het oog van een mens. De Egyptenaren gebruikten beide ogen als amulet. Het linkeroog werd geassocieerd met de maan en men kon het als amulet voor het genezen gebruiken: het helen of het weer één geheel worden. Het rechteroog, het zonneoog, was een amulet wat je zou beschermen tegen kwade krachten. Op die manier zijn beide ogen van Horus eigenlijk krachtige symbolen. Het Oog van Horus, ook wel bekend als het alziende oog, is een symbool wat veel gezien wordt in films en boeken over het Oude Egypte, of waar het Oude Egypte in voorkomt. Er zijn ook mensen die zeggen dat het symbool achterop een 1 dollar biljet het derde oog van het Oude Egypte voorstelt, bovenop een piramide.

Voor ons staat het Oog van Horus symbool voor het paranormale. Voor de mens die op zoek is naar de Universele waarheid. In ieder geval komt het oog in het Oude Egypte redelijk overeen met onze tijd, alleen ging met er in die tijd meer mysterieus mee om.

Bron: http://hogerbesef.nl/het-derde-oog-in-het-oude-egypte/

Gedicht: de rivier


Kijk naar de rivier
Ze stróómt
Met volharding
Op haar reis
Heen en terug

Rivier…
Symbool van leven
Soms bruisend
Dan weer traag
Atijd in beweging

Leidt zichzelf
Is één met natuur
In volmaaktheid
Met de Bron

Bron: Marianne

rivier

Het verhaal van de lotushouding


Padmasana |

De lotushouding

 

De lotushouding is de karakteristieke houding voor zitmeditatie.
Door je voeten op je dijen te kruisen worden je dijbenen tegen de vloer
geklemd. Zo zit je gegrond en je rug blijft moeiteloos recht. De lotus is een krachtig symbool voor de yogi en wordt vaak in verband
gebracht met de creatieve krachten in ons. Een ander krachtig symbool
van creativiteit is de klank om.

***

Kosmische soep

Voor de aanvang der tijden lag Vishnu behaaglijk te rusten op zijn
legerstede – de duizendkoppige slang Ananta. Ananta lag opgerold
onder Vishnu en was voor hem een geschikte plek om te luieren,
terwijl zijn talrijke koppen de rustende godheid onderdak en schaduw
boden. Vishnu en Ananta dreven samen op de kosmische zee van
mogelijkheden waarin alle universums na de kosmische vernietiging
binnengaan. Toen het moment daar was dat de scheppingscyclus weer
van start moest gaan, begon uit Vishnu’s navel een grote lotusbloem
te groeien. De plant groeide precies voor zijn neus op. Toen opende de prachtige
lotusbloem zich en zij onthulde de vier gezichten van Brahma, de
god van de schepping, die in de bloem was genesteld. Elk gezicht keek
in een andere windrichting – naar het noorden, het zuiden, het oosten
en het westen. Met elk van zijn vier monden uitte Brahma een van de
vier onderdelen van de heilige klank om: ‘a,’ ‘oe,’ ‘mmm’ en stilte. Door
deze klank begon de kosmische oceaan te wervelen en te stollen tot het
universum zoals we dat nu kennen ontstond.
om is het toppunt van mogelijkheden; vanuit deze klank komen alle
mogelijkheden naar boven. Volgens een theorie vertegenwoordigen
de vier delen van om de cyclus waar alles doorheen moet gaan. Het
eerste gedeelte, ‘a’ (als in ‘dam’), vertegenwoordigt schepping of
geboorte. Het tweede gedeelte, ‘oe’, staat symbool voor onderhouden
of leven. Het derde deel, ‘mmm’, vertegenwoordigt verwoesting of
dood. De kosmische drie-eenheid – bestaande uit Brahma, Vishnu en Shiva –
heeft de leiding over deze drie delen.

Het vierde deel, dat als het belangrijkste wordt beschouwd, is de
klank van stilte. Nadat om is geuit, luisteren we. De stilte staat symbool
voor het volledige oplossen van de vorige drie delen. In yogatermen
zou je dit oplossen kunnen beschrijven als eenheid, als verlichting of
eenvoudigweg als yoga. Het is gebruikelijk om yogalessen te beginnen
en te eindigen met de klank om.

Het is geen toeval dat deze creatieve klank zetelt in de onbevlekte
bloem van de lotus, het symbool voor zuiverheid en volmaaktheid. De
lotus groeide uit Vishnu’s navel. De navel is ook de plek vanwaaruit we
in de buik van de moeder werden gevoed terwijl we uitgroeiden tot
een baby en tot degene die we nu zijn.

Het symbool van de lotus

Overal in India groeit de bekende lotusbloem in kanalen en moerassen
– zelfs in de meest vervuilde. Ondanks zijn vorstelijke bloei is de lotus
van nederige afkomst. Zijn zaad plant zich in de modder op de bodem
van een troebele poel. Hoewel hij ver onder het wateroppervlak ligt,
Of we zijn niet in vorm en hebben een bewogen dag, zoals Vishnuop de stormachtige zee.
Maar als we dan een wijs woord horen datde taaie schaal van het kleine lotuszaad openbreekt, begint onze reis.

Vanuit het slijk trekken we door het vervormende water van ons
beperkte inzicht en groeien we naar het licht van wijsheid dat altijd op
ons schijnt. Dat dit licht er altijd is zouden we kunnen weten als we
de tijd zouden nemen om het op te merken. De belofte van yoga is dat
we door voldoende voeding en vastberadenheid uiteindelijk boven het
water uit komen en ons volledige potentieel zullen verwezenlijken.
Grote woorden? Zeker. Maar er bloeien aldoor en overal ter wereld
lotussen, zonder daar een probleem van te maken. Ze weten dat het
hun doel is om te bloeien en dat het de moeite waard is om voortdurend
door de vervorming heen te reiken om de ultieme bron van licht
te vinden. De worsteling maakt gewoon deel uit van het proces, en het
resultaat is zuivere schoonheid.

Als de ultieme zithouding neemt padmasana ons mee naar de
hogere yogabeoefening van concentratie, meditatie en uiteindelijk
verlichting (samadhi). Door in deze houding te zitten zijn we stevig met
de aarde en met onze wortels verbonden. Terwijl onze beoefening
groeit en ons bewustzijn begint op te stijgen, maken we ons lang in
het zitten, net zoals de lotus die door het water heen reikt om in de zon
te bloeien. Net als bij de lotus hoeft onze nederige oorsprong ons er
niet van weerhouden in zuiverheid te bloeien.
zet de lotuswortel zich vast en de uitloper begint naar de zon te zoeken.
De zon is het symbool van kennis of ultieme waarheid.
Lichtstralen breken wanneer zij door water gaan. Daarom ziet een
rietje in een glas water er krom uit. Deze breking maakt het lastiger
om de zon van onder het wateroppervlak duidelijk te zien, maar de
lotus weet dat hij door het water naar boven moet om de helderste
stralen op te vangen. Eenmaal boven water zorgt de bloeiende lotus
ervoor dat geen enkel bloemblad het troebele water raakt. Hij opent
zijn roze bloemblaadjes en keert zijn gezicht met een eenvoudig gebaar
naar de zon, blij om zijn ontdekking. Als je de bloem ziet, zou je niet
vermoeden dat die op zo’n troebele plek is ontstaan.

De reis van deze heilige bloem weerspiegelt de reis van de yogi.
We zijn in de aarde geworteld, geheel in beslag genomen door de
eindeloze cyclus van geboorte, dood, ziekte, drama, feestjes, rekeningen,
huur van een appartement en familierelaties. De yogi kent
deze uiterlijke woelingen als het spel van avidya, de grote vergissing
om ons met iets anders dan onze goddelijke natuur te vereenzelvigen.
Volgens Patanjali’s Yoga Sutra is avidya (onwetendheid) een van de
grootste obstakels op het pad naar zelfverwezenlijking. We definiëren
ons door onze naam, onze carrière, familiegeschiedenis, ziekten,
verwondingen, leeftijd, ras, religie en alle dingen die ons van elkaar
scheiden. We zeggen: ‘Ik ben een vrouw, jij bent een man,’ of: ‘Ik ben
Amerikaan en jij Irakees.’ Als we niet oppassen, houden die definities
en etiketten ons dieper in het slijk van dualiteit vast en zien we anderen
en onszelf niet als deel van een geheel. Dit soort denken is exclusief,
terwijl yoga er juist naar streeft alle wezens samen te brengen
of op te nemen, hoe ze zich ook definiëren.

Soms hebben we het gevoel dat we vastzitten in dit slijk van
etiketten en afgescheidenheid, net zoals de lotus vastzit in de modder.

Of we zijn niet in vorm en hebben een bewogen dag, zoals Vishnu op de stormachtige zee.
Maar als we dan een wijs woord horen dat
de taaie schaal van het kleine lotuszaad openbreekt, begint onze reis.
Vanuit het slijk trekken we door het vervormende water van ons
beperkte inzicht en groeien we naar het licht van wijsheid dat altijd op
ons schijnt. Dat dit licht er altijd is zouden we kunnen weten als we
de tijd zouden nemen om het op te merken. De belofte van yoga is dat
we door voldoende voeding en vastberadenheid uiteindelijk boven het
water uit komen en ons volledige potentieel zullen verwezenlijken.
Grote woorden? Zeker. Maar er bloeien aldoor en overal ter wereld
lotussen, zonder daar een probleem van te maken. Ze weten dat het
hun doel is om te bloeien en dat het de moeite waard is om voortdurend
door de vervorming heen te reiken om de ultieme bron van licht
te vinden. De worsteling maakt gewoon deel uit van het proces, en het
resultaat is zuivere schoonheid.

Als de ultieme zithouding neemt padmasana ons mee naar de
hogere yogabeoefening van concentratie, meditatie en uiteindelijk
verlichting (samadhi). Door in deze houding te zitten zijn we stevig met
de aarde en met onze wortels verbonden. Terwijl onze beoefening
groeit en ons bewustzijn begint op te stijgen, maken we ons lang in
het zitten, net zoals de lotus die door het water heen reikt om in de zon
te bloeien. Net als bij de lotus hoeft onze nederige oorsprong ons er
niet van weerhouden in zuiverheid te bloeien.

Lees meer verhalen achter de yogahoudingen in Mythen van de asana’s

Illustratie: Ikram El Messaoudi @Angeliquehoornmanagement

Zelf heb ik weinig met Yoga, voor mezelf vind Tai Chi of Qigong een betere beweging waarbij bewegingen en ademhaling ook belangrijk is.

Lakota wijsheid over Iktomi (Spin)


Lakota wijsheid over Iktomi (Spin)

Spinnen zijn bijzondere wezens, de lakota hebben er vele verhalen over. Ook het onstaan van de dreamcatcher komt van de Spin. Hier een paar wijsheden over de kleuren van spinnen en hun betekenis:

Rode Spin: roddelaar, zij weet alle roddels en fluistert ze in je oor, denk goed na over wat ze je vertelt en wat je ermee doet.

Witte Spin / Kristallen Spin: De enige spin die helemaal betrouwbaar is met informatie. Zij heeft een connectie met het universum, een grootmoeder (Elder) uit de bovenwereld. Kan wel een ondeugende kant hebben.

Zwarte Spin: Kan een helper zijn maar heeft net als Kraai, Coyote, of Raaf een trickster kant.

Bron: http://www.witwyfke.nl/lakota-wijsheid-over-iktomi-spin/

Kies de boom die je aanspreekt


 

Bomen zijn bekend om de magie en wijsheid te houden in hen. Een boom is een symbool van groei, kracht en harmonie. In tijden van onzekerheid, kunnen we ons wenden tot de raad van bomen en de natuur om ons heen … Kies een boom die het meest tot je spreekt. Lees hieronder het antwoord om te weten te komen welk persoonlijk bericht belangrijk voor je is op dit moment. Voel je vrij om commentaar te geven en te delen!

 

sprekende bomen

APPELBOOM:

De Appelboom is Moeder Natuur op haar best. Het is een combinatie van voeding, schoonheid en stabiliteit. Al vele jaren is de Appelboom een heilige en magische bron van voedsel en voeding geweest. Het is een symbool van onsterfelijkheid en overvloed. Wanneer de Appelboom je aanspreekt, de zuiverheid en eerlijkheid vraagt ​​je om te stoppen en na te denken over alles waar je zijn gezegend  mee bent. Wat zijn de zegeningen in je leven? Zelfs als het lijkt niet dat je veel hebt, heb je altijd iets om dankbaar voor te zijn Life. Hoe meer dankbaarheid die je voelt, hoe meer zegen er op je weg komt. De Appelboom is een herinnering aan alle van de blokkades in je leven die je niet zijn van dienst te verwijderen. Toon onverschrokkenheid als je vooruit wilt gaan in je nieuwe levenservaringen. Moeder Natuur is altijd die naast je. Toon dankbaarheid aan haar door de tijd doorbrengen in de natuur.

ASH BOOM:

De Ash boom staat bekend als ‘The Old World Tree’, vol met oude magische wijsheid en mysterie. Het is het symbool van de macht door middel van opoffering en strijd. Door de eeuwen heen heeft de Ash boom als  factor  bijgedragen ​​tot tovenaar magische toverstokken of personeel tovenaar geweest. Wanneer de Ash boom je roept, wil deze je eraan herinneren dat je leven niet hoeft te worden beperkt blijven tot noodzaak. Je leven moet worden gevuld worden met plezier, verbeelding en geluk. Je moet je een bemoedigend gids van het universum voelen om een leven van gemak en flow te krijgen. Het is tijd voor jou om het leven te vertrouwen en intuïtieve actie die je zal helpen uit te breiden om je ervaringen te nemen. De Ash boom brengt je geloof en magie. Wek het idee dat je een wezen bent van de schepping en krachtige verandering. Er is geen behoefte aan strijd en pijn. Alle obstakels die op je pad komen, jullie zijn de co-creator ervan. Denk met gemak en flow, en als je gelooft, zul je ook ontvangen.

BERKBOOM:

De Berk is het absolute symbool van schoonheid en creativiteit in het bos. Berk vertegenwoordigt een nieuw begin, het stellen van grenzen, vernieuwing en zuivering van uw huidige situatie. Deze boom is sterk en kan de meeste temperaturen aan; echter kan het zijn ongewenste blaffen werpen, net als een slang die vervelt. Wanneer de Berk je aanspreekt, is het de vraag om je te reinigen en een huidige situatie in je leven te vernieuwen. Je hebt de kracht om te genezen en opnieuw waar te maken wat je maar wilt. Werp weg wat je niet meer dient. Laat oude gewoonten, oude overtuigingen en negatieve energie achter je. Het is de perfecte tijd voor een persoonlijke heruitvinding.

CEDAR TREE:

De sterke en stabiele Cedar boom biedt bescherming om zo veel levende wezens. Zijn duurzaamheid en uithoudingsvermogen kan duren voor honderden en honderden jaren. De Cedar boom heeft nogal een simplistische benadering van het leven, net als de boodschap die zij levert aan jou. Als de Cedar tree  jou aanspreekt, is het delen van de wijsheid van de veiligheid en genezing. Vergeet niet dat de dingen altijd eenvoudiger zijn dan ze lijken. Je moet het LEVEN VERTROUWEN. Niet na denken over iets. Houd alles eenvoudig, schoon en laat je leven je leiden door je hart. Wanneer je evenwichtige en overzichtelijke gedachten behoudt, zul je merken dat je de kracht bezit om op te lossen en te helen, alle problemen die zouden kunnen komen voor jou regelen. Wanneer je besluit om te leven met eenvoud en vertrouwen, heb je een grote kans op een sterk en een lang en gezond leven.

CHERRY TREE:

De Kersenboom is een mooi en geurig symbool van kwetsbaarheid en het leven. Eerste fase van de Cherry’s is een perfecte bloem die slechts een korte tijd blijft voor het transformeren in een heerlijke en voedzame vruchten. Het is een perfect voorbeeld dat het leven zo heel kostbaar is en van korte duur. Wanneer de Kersenboom je aanspreekt, is het een boodschap van geluk en het leven. Het leven is te kort om af te wegen door negativiteit en zwaarte. Je leven is gevuld met zulke lieve en vruchtbare kansen; je hoeft je alleen maar bewust van hen te worden om te kunnen profiteren van hen. Geniet van de prachtige bloesems. Geniet van de vreedzame transformatie naar rijke overvloedige fruit. Leef elke dag alsof het gaat om de mooiste dag van je leven. Je leven is mooi en waardevol. Carpe Diem!

CIPRES:

De Cypress boom is een symbool van eenzaamheid en opoffering. Volgens oude verhalen, is de Cypress boom altijd een voorbeeld van verdriet en reservering geweest. Er is geen verwennerij wat zo ooit, als de boom van de cipres beperkt de groei in bloei. Wanneer de cipres je aanspreekt, stuur een boodschap van innerlijke vraag. Wat ben je aan het opofferen in je leven? Wat ben je aan het opgeven van dat zou worden helpen bij je ware geluk? Jij bent de schepper van je eigen leven en alleen van jou. Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om hun eigen reis en bestemming hebben om uit te spelen. Niemand zou ooit de houder’ van een ander te zijn. Als je voelt dat je hebt jezelf op te offeren voor een ander of viseversa; neem een ​​stap terug en kijken wat er echt gaande is. Het geheim van het leven echt is geluk. Elk wezen op aarde moet de kans krijgen om het te ervaren.

ELM TREE:

De Iep is een oud symbool van vrienden, familie en traditionele waarden. Een zeer krachtige boom; haar schoonheid heeft ook warrior achtige kwaliteiten. De Elm boom zit vol met loyaliteit. Het is het symbool van het dragen van jouw hart op je mouw. Het is zo een trouwe en waardevolle voorbeeld van vechten voor wat je wilt, zelfs als je alle hoop in een situatie hebt verloren. Elm is een geaarde en inspirerende boom die bestand is tegen al dat neerkijkt. Wanneer de boom Elm jou aanspreekt, is het sturen van een boodschap van hoop en veerkracht. Als je ergens in gelooft, dan is het de moeite waard om een standaard voor te nemen. Deze wereld heeft behoefte aan meer passie voor de dingen die je dierbaar is. Als je het gevoel hebt alsof je hoop op wilt geven en niet langer vooruit kunt rekenen, weet dat je vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn vruchten zal afwerpen. Als iedereen  toe gaf, zag het er somber uit, zou er nooit een gouden metalen geweest, elke overwinningen of een belangrijke uitvindingen. Je hebt ook de mogelijkheid om wat je gelooft om op de top te komen staan. De Iep is altijd bij je voor goed geluk.

HAAGDOORNBOOM:

Voor duizenden en duizenden jaren, zijn een Hawthorn boom en zijn van nature twisted stam een symbool van optimisme en mysterie geweest. De belofte van kracht, vernieuwing en vriendschap; zorgen voor een gevoel van evenwicht en het gemak om al die komt in de buurt van het.zijn Het is de grote barrière en beschermer. De Hawthorn boom symboliseert persoonlijke grenzen en persoonlijke groei. Als een oude tovenaar met magie rondom hem, raadt de Meidoorn jou aan om zelfverzekerd en krachtig door middel van je eigen persoonlijke ritten blijven. Wanneer deze boom je aanspreekt, wil zij jou voorzien van een boodschap om avontuur en actie te ondernemen. Als je wordt geconfronteerd met een uitdaging op dit moment is het belangrijk om voor jezelf buiten de doos om te denken. Dingen kunnen altijd worden benaderd vanuit een andere hoek. Er is altijd een andere manier.

HAZELNOOTBOOM:

De Hazelnoot boom is een symbool van creativiteit, passie en vakmanschap. Een voorbeeld van instinct en verandering, deze boom herinnert je eraan dat je altijd kunt draaien over een nieuw blad. Je kunt om het even wat op elk moment wijzigen, zelfs al is het maar je perspectief op de zaak. Duisternis kan worden omgezet naar licht. Verdriet kan worden omgezet naar geluk. Je kunt hernieuwde betekenis in elke situatie te vinden. Als de Hazelnoot boom vraagt ​​om je, de boodschap om een ​​nieuwe visie te stimuleren. Garbage Iemand is de ander z’n brood. Het gaat allemaal om hoe je kijkt naar de dingen. Geniet van elke rit waar je iets nieuws kan creëren. De schepping is net zo belangrijk als het product zelf. Draai aan familie en vrienden voor extra steun.

ESDOORNBOOM:

De boom van de esdoorn is magisch en kleurrijk als het ouder wordt met gratie en vriendelijkheid. Dergelijke diepe schoonheid en dankbaarheid toont het de aarde waaruit het groeit. De Maple boom is het symbool van de praktische magie en mysterie. Wanneer de Esdoorn je aanspreekt, stuur jezelf het bericht dat je zelf de mogelijkheid behoud om te scheppen’ wonderen en magie van je eigen. Alles in het leven is een mysterie. Alles in het leven is een wonder. Als je gelooft in jezelf en geloof in de mogelijkheden van het leven; alles kan gebeuren. De Esdoorn biedt jou comfort en ondersteuning als je verder in je persoonlijke reis van de schepping en mystiek.

EIKEN BOOM:

De koning van het bos is de al machtige eik. Er is niet zo’n stabiel en gegrond boom, dan dit trotse en volleerde symbool van de natuur. De eik is het symbool voor kracht, overleving, moed en persoonlijke eer. Wanneer de Eik je aanspreekt, dan is tijd voor u om de moed en dapperheid in jou herkennen. Wat het ook geweest kan zijn, dat je bang bent geweest om te bereiken; kan worden verpletterd met uw vastberadenheid en vertrouwen. Als jij je zwak of hulpeloos voelt binnen een kwestie, er is altijd een manier om je probleem op te lossen. De Eik wil dat je al je angst, angst en nervositeit te overwint. We zijn de hele natuur en we komen allemaal uit dezelfde materialen. We zijn allemaal een. Er is niets ooit te vrezen, maar de angst zelf. Sta hoog en vol vertrouwen.

PALM:

De Palmboom is het perfecte voorbeeld van flexibiliteit zonder te breken. Dergelijke vrede en tevredenheid komen uit deze boom. Wanneer de Palmboom je aanspreekt, is het te suggereren dat jij jouw flexibiliteit kan verhogen met een probleem waar je mee te maken hebt. Wees bereid om beide kanten van een zaak te zien. Kennis is macht en macht is afkomstig van kansen. Het is tijd om je ziel te verrijken door jouw opvattingen en het zien van alle kanten van elke situatie. De Palmboom herinnert je om sterk en flexibel te blijven, maar het behouden van de grond met een kalme en rustige vooruitzichten.

PINE TREE:

De Pine boom is niet alleen een feestelijke vakantie traditie, maar het is het symbool van de vrede, wonderen en perfectie. Deze boom heeft altijd een lichtend voorbeeld geweest om het te bereiken van de sterren en het werken aan je dromen. Wat is het dat je altijd al wilde doen met je leven? Misschien een hobby, een doel of een carrière; dagdromen is altijd al een goed begin van een nieuwe onderneming. Wanneer de Pine boom verschijnt voor jou,  vraagt ​​het je om je leven in perspectief te zetten. Laat je niet ontmoedigen door anderen als jouw doelen en dromen zijn niet die van anderen; dat is wat  ze zo speciaal maakt. De Pine boom is een herinnering dat je een individu bent dat zal bijdragen aan dit leven op je eigen manier. Zijn is het meest authentieke je dat je kunt zijn. Wees trots op je leven en de manier waarop je deze maakt. Je bent perfect zoals je bent.

LIJSTERBES:

De kleurrijke en creatieve Lijsterbes is vol magie en verbinding in de wereld van dromen en fantasie. Een oud symbool van bescherming en transformatie, heeft deze rode berried boom een symbool geweest te zijn van hoger bewustzijn en innerlijke wakker zijn. De Lijsterbes vraagt ​​aan degenen die behoefte hebben aan meer vrijheid en inspiratie in hun dagelijks leven te voelen. Het is tijd om je af te vragen: “Wat is het dat me gevoel  inspireerd?” De Lijsterbes stuurt je moedig op een creatieve manier als een bericht van persoonlijke groei. Het is tijd om je innerlijke visie te vergroten en beginnen te tikken in je innerlijke leiding om te beginnen met een leven van magie.

WILG:

De Wilg is een van de meest mysterieuze en verleidelijke bomen. De vrouwelijke energie is een sterk symbool van de vruchtbaarheid, de gemeenschap en de macht. Het heeft zo’n sterke aanwezigheid van balans. Leer van je visioenen en intuïtie. De Wilg biedt een voedende omhelzing van genezing en eigenliefde. De Wilg is een authentiek symbool passionele van expressie. Als je voelt dat het Willow jou aanspreekt, weet dat zijn zuivere boodschap jou vraagt om alle emoties die je voelt herkennen. Geen gevoelens of emoties moet ooit onopgemerkt blijven of worden onderdrukt. Geef je over aan de natuur en je intuïtie. Communiceer met je lichaam en let op wat je persoonlijke vaartuig tegen je zegt. Zet eerst je innerlijke genezing. Feel Be Live.

BLAUWEREGENBOOM:

In de adembenemende Wisteria boom bloeit de meest prachtige paarse bloemen. Deze boeiende boom zal groeien en bloeien met zoveel bloemen, dat zijn stammen en wijnstokken zo gebukt zullen raken. De enige manier dat het zo kan blijven, is met ondersteuning. Wisteria is een symbool van eeuwige liefde en romantiek. Het is echt een rustige voorbeeld van handelen vanuit het hart, over de geest. Wanneer de Wisteria boom je aanspreekt is het een teken dat je je bewust van de situaties die je bent om jezelf in moet worden. Je wilt je nooit gebukt of overladen voelen met houding van anderen of drama te voelen. Alle relaties zijn geven en nemen. Er moet saldo zijn. Zorg ervoor dat je het gevoel van gesteund voelen hebt, evenals de ondersteuning die je in relaties met anderen.

Vergeet niet om te delen met je vrienden door te klikken op de onderstaande iconen
Zie meer op: http://connectiontocreative.com/whatboomgesprekkenmetjepersoonlijkheidquiz/#sthash.plzBk1ve.dpuf

Vertaald door Marianne

 

Zelf voel ik me aangetrokken door de Eik al vele jaren. Symbolisch gezien is er in mij ook een sterke kracht die ondanks alle stormen toch goed geworteld blijft op aarde. Al kunnen er blaadjes vallen als bescherming of een tak breekt, blijf overeind staan..