Droomsymbool: Auto


Droomsymbool: Auto

Deze droomsymbolen hebben op zichzelf staande, een betekenis. Wanneer er meerdere symbolen zijn zoals in een grote gehele droom, dan kunnen deze symbolen een andere betekenis krijgen.

Zelfs wanneer de dromer geen rijbewijs heeft in het waakleven en dus geen auto kan rijden, dan nog heeft een auto in dromen nog een betekenis.

Auto:

Een auto in dromen kun je op zich staande zien als je persoonlijkheid. De auto staat symbool voor je eigen ik dat je onder controle moeten houden wil je geen brokken maken.

 

Alleen jijzelf kan het stuur van je levenspad in eigen handen nemen en je eigen snelheid bepalen of stil staan.

De motor is je energie en kracht. Wilt de motor niet starten in je droom?, dan bezit je weinig energie en kracht om vooruit te komen in het leven. Beter gezegd, je staat stil in het leven.

Wanneer je met hoge snelheid over de wegen raast, dan leef je met hoge snelheid die best eens gevaarlijk kan worden wanneer je niet tijdig afremt, en zou je rustiger aan moet gaan doen. Het is niet alleen een gevaar voor jezelf, ook je mede weg gebruikers (medemensen, familie) kunnen hier door in gevaar komen. Je kan ook de macht over het stuur kwijt raken, dan raak je in het waakleven ook de controle kwijt over je eigen leven, is gelijk een waarschuwing.

Wegen zijn je levenspaden net zoals een straat, snelweg of een zandweg. Ook kruispunten kunnen voorkomen in dromen, betekent dat je op een kruispunt bent gekomen in het leven en vandaar uit een keuze moet maken welke richting je uit wilt. Terug rijden is terug gaan naar het verleden. Linksaf slaan weergeeft dat je de onbewuste kant kiest. Rechtsaf betekent vanuit de mentale of bewuste kant te kiezen. Rechtdoor of vooruit is de weg volgen die je al volgt. Wanneer je niet weet welke kant op te moeten, ben je radeloos.

Als je zelf een auto bestuurt, symboliseert dat je je eigen leven kan besturen. Ben je mede passagier, dan ben je afhankelijk van anderen en laat je je leven bepalen door anderen. Je laat anderen vertellen wat je moet doen omdat je geen zelfvertrouwen bezit.

Veroorzaak je een ongeluk of botsing met je mede weg gebruikers, dan veroorzaak je problemen met je medemens waar je mee botst. Ben je betrokken bij een ongeluk of botsing die je zelf niet veroorzaakt heb, dan ben je ongewenst betrokken bij problemen van anderen.

Dit zijn de bekendste en algemene symbolen die het meest voorkomen en met een auto te maken hebben. Er zijn meerdere symbolen die niet zo vaak voorkomen.

Wil je een droomsymbool weten die er niet bij geschreven staat over de Auto, stel gerust je vraag en ik zal deze beantwoorden

Bron: Marianne

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.


Lezing
“Dromen” Hans Stolp

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.

Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. De droom is de vinger aan de pols hoe het gesteld is met je geestelijk leven.

Vaak ga je de dromen later pas echt begrijpen. Je ziet ook vaak een rode draad in dromen.

Zieke mensen dromen heel veel. Het is een aanleiding om dieper in jezelf te komen.

Dromen zijn heel indringend. Je kunt je angsten er in kwijt raken. Dromen zijn ook heel krachtig.

Bij zieke kinderen is de taal van dromen een middel om met hen in gesprek te komen.

Als er in een droom geliefden kleiner worden is dat vaak een teken van een naderende dood.

De draak is het symbool van dood en vernietiging.

Je kunt in een soort spel met het kind communiceren. Stel dat een kind over een draak gedroomd heeft en erg bang is, dan zou je de volgende vragen kunnen stellen:

“ zou je die draak durven aanraken?”

“En als ik je vasthoud?”

“ Zou je die draak op zijn rug durven aaien?”

Eigenlijk zeg je in de taal van kind dat het niet bang hoeft te zijn voor de dood, je kunt er zelfs vertrouwd mee worden. Voor kinderen is de taal van het beeld heel goed.

Jung vroeg aan de mensen die bij hem in analyse kwamen wat hun droom was. Daarin werd de weg van de analyse al verteld. De droom gaf het al van tevoren aan.

De taal van de dromen is dezelfde als de symbooltaal van sprookjes en legenden.

Droomtaal zie je ook terug in tekeningen van kinderen.

“Ik ga verhuizen”, vertelt een tekening. Met zo’n kind kan je niet praten over de dood, maar wel praten over dat nieuwe huis. Kinderen weten van hun naderende overgang wel in de taal van het beeld. In de taal van het woord kunnen kinderen het vaak niet aan, dat is te moeilijk voor ze.

In Theresiënstad is er boekje gevonden uit de 2e wereld oorlog met tekeningen van kinderen die vlinders hadden getekend. Dit was de symbooltaal van een nieuw leven.

Kinderen die ziek zijn tekenen vaak een gevangeniscel met tralies. De gevangenis is hun ziekte.

Een kind tekende dat de haard werd uitgedaan, in symbooltaal betekende het dat de levenskracht uitdooft.

Kinderen weten vaak eerder dat ze zullen sterven dan de artsen.

Anna Freud heeft in 1950 een boek geschreven over zieke kinderen. Daarin schreef ze dat kinderen niet weten dat ze zullen sterven. Dat klopt niet, zegt hans, in beeldtaal weten ze het wel. Dat is zijn ervaring geweest toen hij ziekenhuispredikant was.

Symbolen in de droom:
Auto

Hier gaat het over de manier waarop je door het leven beweegt. Bijvoorbeeld als je een aanrijding krijgt zegt dat iets over de conflicten die je met anderen hebt of krijgt.
Paard

Dit zegt iets over je emoties, je instincten en je levenskracht. Als je droomt dat het paard op hol slaat, dan word je door je emoties meegesleept, je hebt er geen macht over. Een zwart paard zegt iets over woede en verdriet, een wit paard over vreugde en blijdschap.
Oorlog

Hier worden twee kanten in jezelf gespiegeld. Bijvoorbeeld door schuld leef je niet zoals je eigenlijk zou willen.
Examen doen

Je legt een levensproef af. Je zakt als het eigenlijk nog te moeilijk voor je is.

Belangrijk is geen oordelen aan dromen te verbinden!
Vogels

Vogels symboliseren de geestelijke sfeer. Een adelaar geeft aan dat je een geestelijk vergezicht hebt. Kraaien zijn tekens van sombere, negatieve gedachten.
Slang

Leer de slang net als de draak te aaien.

Je legt de oude huid af en krijgt een nieuwe huid. Het is een fase van transformatie in je leven. Schrik je er van? Dan ben je bang voor een nieuw levensstuk, je wilt vasthouden aan het oude.
Sterven

Een oud egostuk is aan het sterven, je nieuwe ik komt naar voren.

Soms is een droom waarin iemand dood gaat, een voorspellende droom. 99 % van de dromen waarin de dood een rol speelt gaat over transformatie.
Kinderen

Kinderen symboliseren een nieuw begin. Er groeien nieuwe krachten in je.

Als je het kind niet goed verzorgt, dan vergeet je aandacht te hebben voor het nieuwe in je, je valt terug in oude patronen.
Huwelijk

Je gaat je innerlijk verbinden met de vrouwelijke of mannelijke kant in je. Je begint je een heel mens te voelen.

Elke nacht dromen we 1½ – 2 uur. Dat doen we tijdens de Remslaap. Je ziet dat aan de trillende oogleden. In totaal dromen we 6 á7 jaar van ons leven.

Als we over gaan naar de geestelijke wereld krijgen we ook een terugblik van wat we in ons leven hebben gedroomd. Het wordt ons getoond om inzicht te krijgen.

In dromen gebruiken we alle zintuigen.

De dromen zijn verbonden met de geestelijke wereld.

Lao Tjé zei: “Ben ik de mens die gedroomd heeft dat ik een vlinder ben? of ben ik een vlinder die gedroomd heeft een mens te zijn?”

Mohammed droomde dat hij op zijn paard door alle hemelen reed. Hij schreef alles op in de Koran. Het glas dat hij in zijn hand had was tijdens zijn droom nog maar half leeggelopen. In zo’n korte tijd droomde hij belangrijke dromen. In een droom kan je dus een eeuwigheid beleven.

In een droom is niet alleen ons ego aan het woord, maar ook God zélf, op een fijnzinnige manier.

Dromen in oude culturen.

In oude culturen werd de droom uiterst serieus genomen.

Nu vinden we de wereld van de droom weer terug, maar dan op een hoger niveau.

De Aboriginals zeggen dat de dromen boodschappen zijn van de geestelijke wereld. Als je niet in verbinding staat met je dromen, dan ben je een “kreupel mens”

Bij de Indianen staat de sjamaan (genezer) via de dromen in verbinding met de geestelijke wereld om anderen te helpen.

De sjamaan wordt door een droom als genezer geroepen. De geestelijke wereld heeft hem als sjamaan aangewezen. In zijn dromen wordt hij als genezer opgeleid. Als een aankomende sjamaan geroepen is, wordt hij eerst lichamelijk en geestelijk heel erg ziek. Door deze chaos heen moet hij zijn genezing vinden. Dan pas kan hij anderen genezing brengen.

Bij initiatieriten worden jonge mannen het bos ingestuurd. Daar moeten ze vasten en zichzelf kastijden, totdat ze door een grote droom worden opgeroepen. Droomt hij over vechten, dan wordt hij krijger, droomt hij over een mythische slang, dan wordt hij tovenaar. Droomt hij niet, dan is hij gedoemd een mislukkeling te worden.

Vroeger bestond er een tempelslaap. Een zieke werd toegelaten in een slaapzaal, een kliné (ons woord voor kliniek komt daar vandaan) De zieke bleef op deze slaapzaal totdat hij een belangrijke droom kreeg. Met die droom ging hij naar de priester. Deze legde de droom uit en daarna ging de patiënt weer naar huis.

Uit de Griekse tijd is er een verhaal bekend van een escortedame die droomde dat een jonge man zich had bevredigd bij haar zonder daarvoor te betalen. Ze ging hiermee naar de rechtbank. De uitspraak van de rechter was dat de jonge man haar een bak met goudstukken moest aanreiken, maar zij mocht de goudstukken niet pakken.
Dromen in de bijbel

Ook in Israël zag men de droom als het woord van God.

Profeten worden in het OT dromers genoemd. Ze stonden in directe verbinding met de geestelijke wereld.

In Nummeri 12:8 zegt God:

Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend en ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet…. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer.

Voor Israël zijn dromen heilig, daarin wordt de sluier weggenomen, ontvangen wij inzicht en krijgen wij zicht op het geheim van ons leven.

De bijbel is bijna een dromenboek. We moeten leren weer onbevangen met onze dromen om te gaan.
De droom van Jacob

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. Ineens stond de heer bij hem en zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven.

Dit is een mooie droom als je op de vlucht bent, zoals Jacob was. Deze droom laat de verbinding zien tussen hemel en aarde.
De droom van Jozef

Jozef droomt dat de korenschoven voor hem buigen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maken.

De korenschoven zijn zijn broers en zusters, de zon, maan en sterren, zijn ouders, broers en zusters

Voor Jozef zijn dit roepingdromen. Eerst wordt hij verkocht als slaaf, wordt later in de gevangenis geworpen, dan pas, na de juiste droomuitleg over een droom van de Farao, wordt hij onderkoning. In die rol buigen zijn vader, moeder, broers en zusters voor hem.
De droom van de schenker

Zie, er stond een wijnstok voor me. Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de beker in Farao’s hand.

De opperschenker was degene die wijn voor de Farao inschonk. Jozef zegt dat de 3 ranken voor 3 dagen staan, dan wordt hij weer in zijn oude functie aangenomen en mag weer wijn schenken.
De droom van de bakker

Zie er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd.

De 3 korven staan ook voor 3 dagen. De vogels zijn een negatief symbool en betekent dat de bakker verraad had gepleegd jegens de Farao. Over 3 dagen zou hij sterven.
De droom van koning Saul

Van hem staat geschreven: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen.

De koningen stonden via dromen in verbinding met God. Saul deed niets met zijn dromen, zijn droomkanaal was dichtgeslibd.
De wijzen uit het Oosten

Van hen wordt verteld: En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

De wijzen krijgen in hun droom te horen niet terug te gaan naar Bethlehem, want dan zou Herodes hen doden.
De droom van Petrus

Hem wordt een schaal vol dieren getoond, die voor de Joden onrein zijn. Dan zegt de stem van God; “Sta op , Petrus, slacht en eet!”

Op Petrus verzet antwoordt de stem uit de droom: “ Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken!”

Dromen kunnen onze verstarring doorbreken. Petrus wilde voor de Christenen dezelfde dogma’s aanhouden die in de Joodse traditie werden gehanteerd.
De droom van Paulus

In een droom verschijnt een Macedoniër die hem vraagt: “Steek over naar Macedonië en help ons”

Paulus stond bij de Bosparus. Op grond van deze droom is Paulus Europa binnen getrokken om daar het Christendom te brengen.

Conclusies:

v God geeft in dromen concrete leiding

v God onthult mij de eigenlijke werkelijkheid over mijzelf

v God neemt de sluier weg die over deze werkelijkheid ligt

v God doorbreekt in de droom ons beperkte denken.

Het droomleven gaat door verschillende fases:

1. chaos

2. plotselinge heldere dromen

3. een stem begint te spreken die een boodschap voor je heeft

4. je wordt in dromen bewust dat je droomt.

De taal van de dromen

Een jonge vrouw van 26 jaar, die haar partner zeer plotseling had verloren, droomt dat zij met hem in dezelfde trein rijdt. Wanneer de trein echter de grens bereikt, wordt zij door de douanebeambten zeer dringend aangemaand om uit te stappen.

De trein gaat naar de overkant van de dood. De vrouw is suïcidaal. Nee, ze moet niet over de grens van leven gaan.

De douane, ook de politie of een soldaat staan symbool voor je eigen geweten.

Een 52-jarige man jakkert zich in de droom af om bepaalde treinen, bussen en taxi’s te halen tot hij uitgeput raakt. Hij mist ze allemaal, ook zijn radiotelefoon begeeft het, totdat hij eindelijk – hij is nu met zijn fiets onderweg – op een kruispunt komt, waar een verkeersbord met grote letters aangeeft: “Naar de rustplaats”

De man doet alsof hij 30 jaar is. Hij is 52. Dan krijg je een andere levensopgave; neem meer tijd voor je geestelijke leven. De radiotelefoon geeft aan dat hij nu echt niet meer met mensen kan communiceren.

Een 61- jarige vrouw droomde over een verwaarloosde woning uit een veel vroegere levensfase, waarin zij in haar droom ook nu nog woonde. Haar onbehagen, dat eerst vaag was, maakte plaats voor ontzetting toen ze toevallig merkte dat haar verhuurster in de zijvertrekken haar gestorven ouders in gebalsemde staat bewaarde.

Deze droom geeft aan dat ze in het reine moet komen met haar ouders. Deze vrouw is blijven steken in deze belangrijke levensopdracht. Ze is niet meegegroeid in het ritme van het leven. In de droom zijn haar ouders gebalsemd. Dus heeft ze haar ouders nooit begraven, zich dus niet vrijgemaakt van haar ouders. Ze is nooit zichzelf geworden.

Als je droomt over de dood van je ouders geeft dat aan dat je je hebt vrijgemaakt van je ouders en volgens je eigen lijn je leven verder gaat.

Een 60-jarige vrouw droomt: Een onbekende vrouw, Marianne en ik slenteren over het plein, kijken rond. Wij kunnen niet meer dezelfde weg terug, de weg is dichtgegroeid met een haag. Daar staat een verwelkte brandnetel. We dalen een trap af naar de aarde. Daar is een gesloten deur. De onbekende vrouw klopt luid bonzend aan. Een man opent de deur. De ruimte is met witte tegels bekleed, schoon. Leeg. Ik zeg: “We zijn hier bij de doden”. De man zegt: “ja, bij de doden”, en gaat weg.

We wachten en zien een sarcofaag, wit, in het midden van de ruimte. Een kubus, betegeld, onheilspellend.

De man haalt ons weer op. We staan voor de volgende, gesloten deur. Je kunt er doorheen kijken. Ik heb een akelig gevoel. De man heeft een werktuig bij zich en opent de deur voor ons. We stappen naar binnen. Onder een glazen deksel zie ik een hoofd en een borst – een buste? – van paus Johannes XXlll of XXlV. Hij beweegt zijn lippen.

Een prachtige man ligt er alleen maar als een broos omhulsel. Hij is van lucht, gekleurd als nevel. De man ( opzichter, bewaker) loopt naar het hoofdeinde, masseert zachtjes zijn borst, koestert hem liefdevol. Ik zeg: “Hij masseert hem!” Hij heeft hem iets gedraaid. Ik kan het bijna niet geloven.

Een vrouw komt binnen. Ze loopt naar het midden.

Dit is een zogenaamde grote droom, een archetypische droom.

We kunnen niet meer de weg terug, je moet verder.

Onder de aarde is de symboliek van wat in ons onbewuste is. Je gaat naar de fundamenten van je bestaan.

De bewaker is het symbool van je geweten.

Er liggen verborgen krachten in ons begraven die naar boven moeten komen.

De kubus is het symbool van het Hoger Zelf, dit is een enorme kracht.

De buste van Johannes de XXlll is dood, toch bewegen zijn lippen, een kracht wekt hem tot leven.

Johannes de XXlll heeft in zijn leven oude beknellende regels losgeweekt. Dus is hij symbool voor: wees niet bang om een vernieuwende kracht aan te gaan.

In de droom van deze vrouw wordt gesymboliseerd dat de mannelijke kracht in haar ontwaakt moet worden en dat ze daardoor een vernieuwing zal ondergaan.

De man is broos, licht, als een nevel. De man ligt dus als een esoterische gestalte. De opzichter wekt deze etherische gestalte tot leven door massage.

De vrouw die naar het midden loopt is zij zelf, ze kan nu het midden in al haar volheid innemen.

Ook al begrijpen we onze dromen niet, de droom werkt wel door. Door de droom bewust te worden en de betekenis te doorgronden gaat de geestelijke groei wel sneller.

Droomgeschiedenis

Tot aan het einde van de Oudheid bestond er een grote belangstelling voor de droom en de wereld van de droom. Door de droom was er verbinding met de geestelijke wereld.

Daarna raakte de droom in de vergetelheid en werd er geen aandacht meer aan geschonken.

Later, in de Renaissance, kwam er een filosofische belangstelling voor de droom. Nog wat later, in de Romantiek, waren het dichters en kunstenaars, die zich opnieuw voor de droom en de droomwereld interesseerden.

In 1900 zijn dromen, door Freud, opnieuw in de belangstelling gekomen. Met Freuds boek: Traumdeuting”, begon de moderne belangstelling voor de droom.

Anders dan in de Oudheid wordt in de moderne droomuitleg de droom niet langer gezien als een uiting van de werkzaamheid van God, maar als een innerlijke activiteit, die voortkomt uit het onbewuste.

Moderne droomuitleg

Volgens Freud is de droom “de hoeder van de slaap”; zij compenseert en reguleert de spanningen die vanuit het onbewuste in de slaap naar boven komen om zodoende de slaaptoestand te beschermen.

De droom is volgens hem dan ook een gemaskeerde uiting van verdrongen (seksuele en agressieve) wensen. De censor in de droom heeft als taak die verdrongen wensen onherkenbaar te maken, want dan kunnen de verboren emoties ook echt af gereageerd worden. Daarom maakt hij onderscheid tussen “manifeste droominhoud” en “latente droominhoud”. De droom is volgens Freud dan ook een soort rebus; er is “vertaalwerk” nodig om achter de latente (verborgen) inhoud van de droom te komen.

In de droom komt alles naar boven wat je verdringt, alle emoties die er fatsoenshalve niet mogen zijn. Het is dus een aardige beerput. De spanning ervan wordt afgereageerd via de droom.

Volgens Freud zijn de seksuele spanningen het groots, die moeten het hevigst afgereageerd worden.

Bedenk wel dat Freud leefde in de strenge Victoriaanse sfeer, waar alles wat met seksualiteit te maken had, taboe was.

Freud heeft de aanzet gegeven voor meer seksuele openheid.

Na Freud kwam Jung met zijn betekenis van dromen.

Jung onderscheidt “het onbewuste” in het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Het collectief onbewuste is verbonden met de wereldziel en een weerspiegeling daarvan. Het is dit onbewuste dat dikwijls in onze dromen doorwerkt en ons inzicht geeft in ons eigen ontwikkelingsproces. In dit collectief onbewuste werken archetypen: vitale beeldcomplexen, zoals de held, de moeder, de meermin, de animus en de anima.

Deze archetypen geeft vanuit het onbewuste, via de droom, richting aan onze geestelijke groei.

Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording.

Als een vrouw droomt dat ze een zeemeermin is zal de uitleg van Freud zijn: het onderlichaam van de vrouw is een vissenstaart. Deze vrouw is frigide, want zij heeft haar seksualiteit verdrongen.

Jung zal deze droom uitleggen dat de zeemeermin een symbool is uit een sprookje. Het is een betoverd mens die door liefde weer mens moet worden.

De zeemeermin in volgens Jung een symbool van een nieuwe geestelijke kracht die hier op aarde gematerialiseerd gaat worden. Als je die kracht lief hebt, dan word je vermenselijkt.

Erich Fromm wilde een nieuw vak op school introduceren, nl. de taal van de dromen. Hij vond dit belangrijk omdat elk mens dan in staat was om via de droom met de geestelijke wereld te communiceren.

Soorten dromen

Alledaagse dromen

In deze dromen werken dagresten door die als droomstimulans werken.

Grote dromen

Hier in zijn allerlei mythologische beelden te vinden.

Een voorbeeld van zo’n grote droom is die van de twintigjarige schilder Chagall:

Ik bevind mij in een grote kamer; in de hoek staat een eenpersoonsbed en ik lig erin. Het wordt donker. Plotseling komt er een opening in het plafond en een gevleugeld wezen daalt neer, met veel lawaai. Een geruis van slepende vleugels. Ik denk: een engel. Ik kan mijn ogen niet openen. Het wordt licht, te helder. Nadat hij alles doorzocht heeft, verheft hij zich weer en verlaat de kamer door de spleet in het plafond en neemt al het schitterende, hemelse met zich mee. Het wordt opnieuw donker en ik word wakker.

Via de droom bezoekt Chagall de geestelijke wereld. Al zijn schilderijen zijn een poging om engelen uit te beelden.

Kritische dromen

Dromen kunnen duidelijk maken dat er iets niet klopt. Sta open voor wat een droom wil zeggen.

Freud was zo gehecht aan zijn eigen theorie dat hij erdoor verblind werd en zijn persoonlijke dagboeken verbrandde toen hij merkte dat zijn dromen zijn mening over de betekenis van dromen aanvochten.

Jung daarentegen schreef; Ik heb geen theorie over dromen. Ik weet niet hoe dromen ontstaan. Aan de andere kant weet ik dat als we lang en diepgaand genoeg over een droom mediteren er bijna altijd wel iets uitkomt.

Voorspellende dromen

Clapurnia, de vrouw van Julius Caesar, had in één nacht twee verschillende dromen – een letterlijke en een symbolische – waarin de moord op haar man werd aangekondigd.

Abraham Lincoln droomde twee weken voor zijn dood, dat hij zijn lichaam zag opgebaard in het Witte Huis.

Zo zijn er ook mensen die droomden van de ondergang van de Titanic.

Dromen over gestorvenen

In dromen kan je een gestorvene ook werkelijk ontmoeten.

Een 68-jarige vrouw droomt twee jaar na de dood van haar man: Hij is er weer. Een oude vriend van hem zegt verwonderd: “Hij is toch dood, hij kan niet terug zijn”. Ik antwoord dat ik het ook niet weet, maar dat hij er desondanks weer is. Wij zitten met verscheidene personen om de tafel, familieleden, vrienden en hij, ik ga heel dicht bij hem zitten, leun tegen hem aan. Hij is er werkelijk. Ik vraag hem voorzichtig, schuw, hoe het daarginds is, waar hij nu is. Het is heel goed, zegt hij op zijn nuchtere manier, die hij altijd had. En of het werkelijk zo is, dat je – ik vind het zelfs in de droom een kinderlijke voorstelling – de mensen uit je directe omgeving die je verloren hebt weer ontmoet.

“Natuurlijk”, zegt hij alleen maar.

Nachtmerries

Hierin komen de zaken in naar voren waar we bang voor zijn.

Stel jezelf de vraag wat jou gezegd wil worden. Ga praten met die donkere personen.

Als je wordt achtervolgd in je droom, ga dan in gesprek met je achtervolger. Kijk waar je voor weg loopt.

Speel de droom innerlijk na en verander de afloop of ga verder met de droom, waar deze eindigde.

Durf om hulp te vragen bij dat innerlijke spel!

Hoe kan je leren dromen te onthouden?

v Houdt pen en papier bij de hand

v Geef jezelf de tijd om je dromen terug te halen

v Ontspan jezelf bij het wakker worden en blijf liggen in dezelfde houding, met de ogen dicht.

v Zet geen wekker.

v Als je de droom niet meer weet, begin dan je gevoelens op te schrijven bij het wakker worden

Regels voor de omgang met dromen

v Je bent je eigen droomdeskundige

v Luister goed naar je gevoel

v Je kunt aan elkaar je dromen voorleggen. Een ander kan veel onbevangener zeggen wat een droom betekent, vooral als een droom kritisch is. Ga wel zorgvuldig met elkaars dromen om, zeg bijvoorbeeld: “Als het mijn droom was, zal ik er dit van denken…”

v Maak gebruik van de nachten als je geen wekker hoeft te zetten

v Als je wakker wordt, blijf dan stil liggen in de houding waarin je wakker wordt. Je kunt dan terugstappen in de droom

v Je kunt je voorbereiden om dromen te ontvangen. Als je gaat slapen laat dan alles van die dag los. Stel je zelf voor dat je contact hebt met een engel. Maak in eerbied contact met hem. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen: “Lieve engelen, ik zou zo graag een antwoord ontvangen in de vorm van een droom …

v Alle personages in je droom vertegenwoordigen een deel van je: je kunt in gesprek gaan met een droompersonage, bijvoorbeeld de moordenaar of de inbreker

v Je kunt een symboolonderzoek doen . Je kunt daarmee de taal van het beeld in jezelf ontwikkelen.

Uitleg van symbolen in dromen, die de aanwezigen Hans voorlegden n.a.v. hun dromen.

Inbreker: Negatief aspect dat in ons leven wil inbreken.

Bloot: Zonder verhulling zijn. Dat is eng, want je zwakke kanten worden zichtbaar. Durf kwetsbaar te zijn, schaam je niet.

Lichtballen: Energieën vanuit de geestelijke wereld.

Cirkel: Het symbool van het Zelf

Een zoon krijgen: De mannelijke kracht wil in je ontwaken

De moeder: Het symbool van een kritisch oordeel

Op reis gaan: Vernieuwen

Verdwalen: Je hebt het juiste spoor nog niet gevonden
Dit is nodig om de goede weg te vinden
Voel dit niet als een oordeel!

Dansen /zweven: Je maakt verbinding met de geestelijke wereld

Ogen: Dit zijn de spiegels van de ziel

Mascara schoonmaken: Je laat je verhulling vallen

Verhuizen: Je gaat naar een nieuwe leeftijdsfase, met nieuwe inzichten

Monster: Je bent ergens bang voor.
Het kan een agressieve kracht zijn.
Ook deze kracht moet als een levenskracht ontwaken

Je dochter: De vrouwelijke kracht in jezelf

Haren vallen uit Je kracht valt weg.
Haar is het symbool voor kracht

Een belangrijk persoon ontmoeten: Je bent verbonden met de geestkracht van deze persoon

Naar boven gaan:

In verbinding gaan met de geestelijke wereld.

bijv. de berg op

Muizen/ratten: Er knaagt iets aan je ziel, dat geeft onmacht, verdriet. Het is een last op je ziel, die je nergens kwijt kan. Je praat er niet met anderen over.

Snelweg: Je staat in verbinding met de geestelijke wereld.

Vrachtwagens: Deze brengen je aardse zaken

Iemand vermoord je:
Iets is in je gedood

Tas: Symbool voor het geestelijk hebben en houden

Geld; Symbool voor geestelijke schatten

Gestolen tas of geld:
Je moet beter letten op je geestelijke schatten, laat ze je niet ontstelen

Zwarte paarden: Symbool voor diepe driften en emoties
Ze komen naar boven, laat ze naar boven komen, ken ze, dan word je de prins op het witte paard

Schaal: dit is de graal, bevat de levende geest

Lift: Je staat in verbinding en snel met de geestelijke wereld

Water: het symbool van het onbewuste

Vliegende schotel:
bevat energie van hogere dimensies en andere geestelijke werelden
De Christuskracht komt ook uit andere dimensies in de mens op aarde binnen

Regelmatig terugkerende dromen.

Kijk er naar en let vooral op veranderingen, die geven je geestelijke groei

aan.
Geleide meditaties

Deze maken ook gebruik van de droomtaal

Dagdromen hebben dezelfde functie als nachtdromen.

Dromen in kleuren


 

          

              Dromen in kleuren

Dromen in het zwart
In veel culturen is zwart het symbool van verdriet en rouw. Net als blauw wordt zwart vaak geassocieerd met een donkere stemming en kan het depressieve gevoelens weerspiegelen. Sommige droomanalytici zien zwart als een mogelijk zeer positieve boodschap. Zwart kan ook worden gezien als vertegenwoordiging van een onbelichte of inactieve kant van de dromer. Zo kan een droom met veel zwart erop duiden dat de dromer veel mogelijkheden onbenut laat. De volgende droomsymbolen komen veel voor in combinatie met zwart en kunnen als volgt worden geinterpreteerd:
Begrafenis
Zwart in verband met een begrafenis kan toekomstige moeilijkheden voorspellen. Probeer te bedenken of de droom ook vertelde wat voor problemen het zijn.
Doodskist
Een lege, zwarte doodskist kan duiden op een vriendschap die eindigt, maar niet door een sterfgeval. Misschien baart het u zorgen dat een vriendschap dreigt te verwateren als u er niet beiden moeite voor doet.
Ekster
Een ekster in een situatie van levensbelang duidt meestal op problemen met een relatie of project als u op dezelfde, tot nu toe ineffectieve manier blijft doorgaan.
Lijkwade/ -kleed
Een zwarte lijkwade kan warmte en comfort of een terugkeer naar minder gecompliceerde tijden weerspiegelen.
Bramen
Bramen kunnen duiden op een tegenslag terwijl u een bepaald doel probeert te bereiken.
Merel
Een vliegende merel kan erop wijzen dat u in de toekomst grote praktische of morele moed zult moeten tonen.
Schoolbord
Dromen van een schoolbord en krijt kan betekenen dat u zich zorgen maakt over de zekerheid van uw financiele regelingen.
Kuil/kelder
Een donkere kuil of kelder kan duiden op de werking van uw onbewuste.
Dier
Een zwart dier in uw droom kan onderdrukte emoties of onvervulde ambities symboliseren.
Nacht
Een heel donkere nacht kan erop wijzen dat u het gevoel hebt dat uw leven geen duidelijke richting heeft.
Ketting
Een zwarte ketting dragen bij een feestelijke gelegenheid kan een positief voorteken op romantisch gebied zijn.
Schapen
Dromen over zwarte schapen worden traditioneel geassocieerd met verleiding, afgunst of hebzucht.

Dromen in het blauw
De kleur blauw wordt beschouwd als weerspiegeling van de kracht van het bewustzijn en komt in een droom vooral voor in de vorm van een blauwe lucht. Traditioneel wordt blauw gekoppeld aan helderheid, spiritualiteit en oneindigheid. Sommige analytici geloven dat dromen in het blauw duiden op tederheid of geduld. Verschillende tinten blauw kunnen staan voor de emotionele toestand van de dromer: helderblauw kan op geluk wijzen, dreigend indigo op een neerwaartse emotionele cyclus.
 

Water
Blauw water wijst vaak op het emotionele leven van de dromer. Helderblauw water kan erop duiden dat u aandacht aan emoties moet schenken.

Hagel
Blauwe hagel in een droom heeft, net als regen,  meestal een emotionele betekenis. Bedenk hoe lang de hagelbui duurde. Als u vastzat in een hagelbui, was u dan bang of werd u juist gestimuleerd?
Lucht
Vlagen blauwe lucht kunnen betekenen dat u verlangt naar vrijheid in uw emotionele of professionele leven.
 

Rook
Als er blauwe rook voorkwam in de droom, belette hij u het zicht of kringelde hij omhoog naar een opwindende bestemming?

 

Edelsteen
Een blauwe edelsteen duidt op verlossing van een huidig probleem.

 

Kleding
Blauwe kleren kunnen een symbool van mannelijkheid of uw mannelijke eigenschappen zijn.

 

Vogel
Een blauwe vogel kan duiden op geluk, hoop en bevrijding.

 

Gekooide vogel
Een gekooide blauwe vogel symboliseert gebrek aan onafhankelijkheid en verlangen naar emotionele vrijheid.

 

Kunstwerk
Blauwe schilderijen of tekeningen kunnen een algemeen beeld geven van uw huidige levensomstandigheden.

 

Foto
Een blauwachtige foto suggereert dat in uw dagelijks leven iets aan het oog wordt onttrokken.

 

Hart
Een blauw hart kan te maken hebben met onenigheid tussen u en een dierbare.

 

Vaas
Een blauwe vaas kan betekenen dat u zich emotioneel geremd voelt.

 

 

 

 

Dromen in het groen
Door de associatie met de natuur verbinden sommige analytici de kleur groen met gevoelens van rust, hoop, groei en steun. Een droom met groen kan erop duiden dat voor de dromer een vruchtbare periode begint van persoonlijke groei of spirituele ontwikkeling. De kleur groen heeft ook negatieve connotaties, zoals jaloezie, afgunst en verval. Een droom in het groen kan dus worden beschouwd als een hint: de dromer moet deze aspecten in zichzelf erkennen en er positief mee omgaan.

Kas
Een kas kan betekenen dat hard werken zal leiden tot een succesvolle afronding van plannen.
Groenblijvende boom
Kan een lang leven of onsterfelijkheid symboliseren.
Groenten
Groene groenten kunnen wijzen op groei en goede gezondheid en een voorbode zijn van persoonlijke voeding, in welke vorm dan ook.
 

Fruit
Groen fruit betekent dat een huidig project nog niet rijp is en beter moet worden gepland.

 

Veld
Een groen veld kan staan voor veel kalmte en evenwicht in uw dagelijks leven.

 

Mos
Groen mos kan gevoelens van vrede en veiligheid weerspiegelen.

 

Brokstukken na een aardschok
Groene brokstukken na een aardschok kunnen wijzen op jaloezie in een intieme relatie.

 

Vlees
Groen vlees kan een vorm van rotting en corruptie symboliseren.

 

Groene vingers
Kunnen een periode van persoonlijke groei en creativiteit voorspellen.

 

Ogen
Groene ogen zijn traditioneel symbool voor jaloezie.

 

Edelstenen
Groene edelstenen of juwelen kunnen te maken hebben met een veilig en kalm gevoel, maar ook met jaloezie.

 

Bankbiljetten
Groene bankbiljetten kunnen wijzen op een lopend project waarbij een transactie op afstand betrokken is.

 

Water
Groen water kan duiden op gevoelens van stagnatie en de behoefte actief te handelen in één of meer aspecten van uw leven.

 

 

 

Pad
Een groen pad kan een reis over een flinke afstand weerspiegelen.

Dromen in het wit
In westerse culturen wordt de kleur wit geassocieerd met onschuld en reinheid. In het Oosten wordt wit echter gezien als de kleur van dood en rouw. Het is dus belangrijk te letten op de culturele context van de droom. In een westerse context kunnen dromen in wit onbedorven, pure gevoelens van de dromer weerspiegelen. Een witte droom kan ook betekenen dat de toekomst van de dromer er zonnig en ongecompliceerd uitziet.
Koninklijk persoon
Een witte koninklijke figuur kan een symbool van hoop zijn. Heeft een gezagsdrager u aangemoedigd?
Woud/bos
Een woud of bos met witte bomen kan duiden op de wens een nieuwe positieve levensfase te beginnen.
Kok/chef-kok
Een kok of chef-kok in het wit kan betekenen dat u behoefte hebt aan ‘pure’ voeding, liefde en affectie uit uw omgeving.
 

Kamer
Een witte kamer wijst op een huidige, rustige situatie.

 

Toneel
Een wit toneel of podium kan te maken hebben met succesvolle publieke aangelegenheden.

 

Hand
Een witte hand kan een nieuwe of verbeterde persoonlijke relatie betekenen.

 

Kleding
Witte kleding suggereert dat u succes zult hebben met huidige zaken.

 

Hemel
Een witte hemel kan duiden op wishful thinking op een bepaald gebied van uw dagelijks leven.

 

Vogel
Een witte vogel, met name een duif, symboliseert vrede. Wellicht wilt u persoonlijke of sociale conflicten beeindigen.

 

Gebouw
Een wit gebouw suggereert dat u een beloning verwacht.

 

Bloem
Een witte bloem kan eenvoud en puurheid in een bepaald aspect van uw leven symboliseren.

 

Boek
Een wit boek kan betekenen dat u de basis legt voor een succesvolle onderneming.

 

Water
Wit water in een droom kan te maken hebben met zuiverheid en de behoefte aan reiniging in uw emotionele of persoonlijke leven.

 

 

Dromen in het rood
Verbonden met vuur, hitte en bloed wordt de kleur rood meestal gekoppeld aan energie, vitaliteit en woede. Een droom in het rood kan duiden op hartstocht voor een project of relatie. Behalve dat kan hij ook duiden op onbewuste gevoelens of woede tegenover een persoon of situatie.
Hart
Een rood hart kan diepgewortelde passie of seksuele energie weerspiegelen, die op dit moment aanwezig is in uw leven.
Uitslag
Rode uitslag duidt meestal op gevoelens van irritatie of schaamte voor situaties in het dagelijks leven.
Oren
Felrode oren kunnen schuldgevoel, schaamte of verlegenheid openbaren.
 

Neus
Een rode neus kan wijzen op nieuwsgierigheid of op de gewoonte om uw neus in andermans zaken te willen steken.

 

Vlammen
Vlammen geven aan dat er gevaar op de loer ligt. Sla deze waarschuwing niet in de wind.

 

Wijn
Wijn kan wijzen op rijkdom, persoonlijke tevredenheid of geluk.

 

Ballon
Een rode ballon kan symboliseren dat u uniek bent en het gevoel hebt anders te zijn dan de massa.

 

Papier
Rood papier kan te maken hebben met een verloren vriendschap.

 

Trouwjurk
Een rode trouwjurk, zoals hindoestaanse bruiden die dragen, kan staan voor het leven zelf.

Roos
Een rode roos kan een directe weerspiegeling zijn van romantiek en eeuwigdurende liefde. 

 

Dromen in het paars
De kleur paars staat voor autoriteit, grootsheid en de wet. In de westerse samenleving worden juridische beroepen en de monarchie vaak gekenmerkt door verschillende tinten paars. Paars in dromen kan dus trouw, waarheid, rechtvaardigheid en spirituele boetedoening weerspiegelen. Sommigen stellen dat de kleur paars ook duidt op de mate van psychisch bewustzijn van de dromer en dat deze kleur gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. Het soort paars kan iets zeggen over de huidige geestestoestand van de dromer en is belangrijk voor de interpretatie van de droom.
Vogel
Een paarse vogel kan trots, moed en persoonlijke waardigheid symboliseren.
Vis
Exotische paarse vissen die bij elkaar zwemmen duiden op onbelemmerde spiritualiteit.
Luipaard/jachtluipaard
Een paars (jacht)luipaard
kan staan voor de kracht van uw emoties.
 

Kameel
Dromen over een paarse kameel kan betekenen dat u zich te onderdanig opstelt tegenover een gezagsdrager.

 

Processie
Een paarse processie kan plechtige, ceremoniele gebeurtenissen voorspellen.

 

Kristal
Paars kristal symboliseert een onopgelost mysterie in uw dagelijks leven.

 

Glas
Een paars glas kan uw intuitie of zelfbewustzijn vertegenwoordigen.

 

Vlam
Een parse vlam kan een direct verband met uw onbewuste aangeven.

 

Mensen
Paars getinte mensen in uw droom voorspellen feestelijke, sociale gelegenheden.

 

Pen
Een paarse pen kan betekenen dat u openlijker moet communiceren.

 

Boek
Een paars boek kan suggereren dat u te weinig zelfvertrouwen hebt.

 

 

 

Dromen in het geel
Volgens sommige droomanalytici staat de kleur geel voor het intellect van de dromer en de mate waarin hij rechtlijnig denkt. Dromen in het geel kunnen dus een teken zijn dat iemand helder nadenkt en vastbesloten is over een aspect in zijn leven. Geel wordt traditioneel ook geassocieerd met angst en lafheid. 
Pijlen afschieten
Een droom waarin u gele pijlen of dartpijltjes afschiet kan betekenen dat u door helder nadenken uw doelen kunt bereiken.
Speelbal
Als in de droom wordt gespeeld met een gele bal, probeer dan te bedenken of u deelnam aan het spel. Stond u misschien langs de lijn en was u te bang om mee te doen?
Spelen in een speeltuin
Spelen op een geelachtige speeltuin kan terugslaan op het gevoel uit uw jeugd er niet bij te horen.
 

In een kamer zitten
In een gele kamer zitten duidt op een extra scherp waarnemingsvermogen in een bepaalde situatie. Probeer te bepalen wat voor situatie het is en of u er iets aan kunt verbeteren voor uzelf of uw omgeving.

 

Eigeel
Staat voor creativiteit en vitaliteit.

 

Zon
Een brandende zon kan energie, kracht en de levenscyclus symboliseren.

 

Voedsel
Dromen over geel voedsel, zoals pasta of vla, kunnen laffe gevoelens weerspiegelen.

 

Vogel
Gele vogels kunnen een verlangen naar bevrijding vertegenwoordigen of de wens te vluchten naar een hoger bestaansniveau.

 

Banaan
Een banaan kan erop wijzen dat u de behoefte hebt aan een stoot energie.

 

Bloemen
Gele bloemen kunnen creativiteit en verandering in uw leven symboliseren.

 

Briefje
Een geel briefje kan betekenen dat er verandering op komst is, maar dat die kan worden vertraagd door tegenslagen.

 

Donkergeel
Donkergeel in een droom kan de angst voor ziekte of een afnemende gezondheid aangeven.

 

Gras
Geel gras kan betekenen dat u behoefte hebt aan voeding in lichamelijk of emotioneel opzicht.

 

 

 

Dromen in het roze
Roze wordt meestal geassocieerd met liefde, vooral onvoorwaardelijke liefde. Sommigen zien roze ook in verband met geneeskrachten van de ziel of het chakra van het hart (centrum van de psyche of de spirituele energie). 
Raam
Een roze raam kan staan voor een persoonlijke kans die nog niet duidelijk is geworden.
Kleed/mat
Dromen over een roze kleed of mat kunnen betekenen dat u overweegt een nieuwe relatie of vriendschap aan te gaan en dat u nadenkt over de implicaties hiervan.
Kast
Een roze kast kan erop duiden dat u op dit moment liefde ‘opslaat’ voor een bijzonder iemand en dat u wacht op het juiste moment om uw gevoelens te tonen.
 

Kleding
Roze kleding kan de wens weerspiegelen ‘bekleed’ te worden met de mantel der liefde van iemand dichtbij. Misschien wilt u graag aandacht of medeleven.

 

Stoel
Een roze stoel kan staan voor emotionele evenwichtigheid, vooral als de stoel niet bewogen wordt.

 

Bloemen
Roze bloemen zijn meestal een symbool van aangename sociale activiteiten in de toekomst.

 

Standbeeld
Een roze standbeeld kan duiden op een succesvol zakelijk project.

 

Trap
Een roze trap kan suggereren dat u door hard werken een taak zult volbrengen.

 

Poster
Een roze poster kan wijzen op een toekomstige transactie met gunstige gevolgen.

 

Figuur/gezicht
Een roze figuur of gezicht kan betekenen dat u diepgewortelde emoties toont aan iemand in uw dagelijks leven.

 

Hart
Een roze hart kan wijzen op een knagend gevoel van liefde voor iemand op afstand.

 

 

 

Dromen in het oranje
Oranje wordt meestal gezien als symbool van adel en vrijgevigheid, maar kan ook staan voor glans, optimisme en rust. Oranje dromen kunnen dus duiden op een positieve verandering. Volgens sommigen heeft de kleur oranje ook te maken met wantrouwen en twijfels. In dat opzicht zou een droom in het oranje ontevredenheid of onzekerheid weerspiegelen.
Hardloopschoenen
Oranje hardloopschoenen kunnen staan voor positieve ontwikkelingen. Ook kunnen ze erop wijzen dat een project bijna af is.
Paspoort
Een oranje paspoort kan een teken zijn om een bepaalde activiteit voort te zetten; de kleur duidt op een succesvolle afloop.
Kaart
Een oranje kaart of atlas kan duiden op het verlangen op reis te gaan of onbekend gebied te betreden, geestelijk of in werkelijkheid.
 

Aarde
Een oranje aarde wijst op een positieve reis, mogelijk in verband met werk of collega’s.

 

Oranjebloesem
Dromen over oranjebloesem kunnen het gevolg zijn van verontrustend nieuws.

 

Zure sinaasappel
Ondanks de onaangename smaak kan een zure sinaasappel een teken van geluk zijn.

 

Lift
Misschien gaat uw emotionele toestand na een periode van depressie weer vooruit.

 

Hoed
Een oranje hoed kan creativiteit of nieuwe ideeen weerspiegelen.

 

Arm/vuist
Een oranje arm of vuist kan duiden op vijandige gevoelens.

 

Bloem
Oranje bloemen kunnen vitaliteit en tevredenheid over uw leven vertegenwoordigen.

 

Vulkaan
Een oranje vulkaan kan een zeer creatieve periode voorspellen.

 

In het oranje
Als u er in de droom zelf oranje uitziet, kan dat duiden op zelfbescherming of eigenliefde.

 

Verkeersbord
Een oranje verkeersbord kan betekenen dat de verwachte verandering in uw huidige situatie op zich laat wachten.

 

 

Bron: http://www.marnegebied.nl/dromeninkleur.htm

 

 

Symboliek, geluksymbolen


 

Gelukssymbolen

Op deze pagina vindt u een uitleg van een groot aantal gelukssymbolen en we voegen er steeds nieuwe bij. Kijk bij het symbool van uw keuze en bepaal welke het beste is voor geluk in zaken, financieel geluk en algemeen geluk, bescherming en voor nieuwe uitdagingen. Ook als u afscheid van iemand moet nemen, bijvoorbeeld van een collega, kan een gelukssymbool een mooie geste bij het afscheid zijn.

Meer info over Ankh – Boeddha – Boze Oog – Chinese geluksmunt – Christoffel – Dolfijn – Dorje – Dromenvanger – Dubbel geluk – Eikeltje – Eindeloze knoop – Fu – Ganesha – Geluksengeltje – Gelukspoppetjes – Hand van Hamsa / Fatima – Hart – Hoefijzer – Jade – Kikker – Klavertje Vier – Kokopelli – Konijnenpootje – Levensboom – Lieveheersbeestje – Lang Leven – Libelle – Maneki Neko – Olifant – Oog van Horus – Phoenix – Scarabee – Schidpad – Schoorsteenveger – Sleutel – Tijger – Uil – Varken – Visschub – Yin Yang.Ankh – Midden Oosten – Egypte
De ankh, het ankh-teken of het ankh-kruis is een van de bekendste oude Egyptische symbolen en vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie het eeuwige leven. De Egyptische goden dragen dit op afbeeldingen als teken van hun onsterfelijk zijn, de sleutel van het eeuwig geluk; wanneer mensen het dragen wordt daarmee aangegeven dat zij deze wereld voor het hiernamaals hebben geruild. Het werd geacht hun bescherming te bieden tegen allerlei gevaren. De hiëroglief in deze vorm betekent ‘leven’. Het ankh-kruis wordt ook wel gezien als een christelijk symbool (een kruis met een ‘hangsel’, het zogenaamde hangselkruis).

Boeddha – Azie
U vindt Boeddhabeelden met een rustgevende uitstraling, vaak in meditatiezit, in tempels en thuis bij mensen. Ze worden vaak beschouwd als geluksboeddha’s . De beelden zijn omgeven met licht, kaarsen, wierook, bloemen en schaaltjes met offergaven. Behandel een Boeddha beeld altijd netjes en met eerbied en respect. Plaats hem nooit op de grond. Zet hem met het gezicht naar de deur, zodat u hem ziet als u binnenkomt. 8 Mei is de Jaardag van Boeddha. Het is traditie op die dag een kaars voor hem te branden en dan mag u een speciale wens doen.
Lachende Boeddha, ook wel “dikbuik Boeddha” genoemd. Dit zijn Chinees boeddhistische godenbeelden van rijkdom, voorspoed en geluk. Chinese naam: Pu-Tai-Ho-Shang. Een lachende Boeddha staat voor geluk, blijheid, succes, welvaart en voorspoed. Men gelooft dat het meer geluk brengt als je af en toe over de dikke buik van Boeddha wrijft.

 

Boze Oog – Middelandse Zeegebied
Nazar Boncugu, zo wordt het blauwe oog ook wel genoemd dat je niet alleen in alle Turkse souvenirsshops ziet, maar ook bij veel Turken zelf. Het blauwe oog is de tegenhanger van het oog van Horus, het boze oog, en men gelooft dat het blauwe oog alle slechte energie van het boze oog absorbeert of zelfs terugstuurt naar degene die je dit ongeluk aan wou doen. Het beschermt je dus tegen het kwaad. Het geloof hierin gaat terug naar de tijd voor Christus. Zo kun je in het Oude Testament van de Bijbel al een verwijzing lezen naar het boze oog. Misschien kan het teruggevoerd worden naar geloven van de oude Egyptenaren of Samarianen. Vooral mensen rond de Middellandse Zee geloven in het boze oog, maar met name in Turkije vind je het beschermende blauwe oog, de nazar boncugu, zo veel terug in sieraden of sleutelhangers.
Christoffel – Katholiek geloof

Sint Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen besmettelijke ziekten en van de bewoners van de stad Roermond.

Dolfijn – Europa – Griekenland
Veel mensen in het Middenlandse zeegebied geloven in het geluk dat een dolfijn kan brengen. Je komt ze daar dan ook tegen op allerlei artikelen zoals amuletten, schilderijen en beeldjes. Ook oudere volken als de Maori’s in Nieuw Zeeland en de Aboriginals geloofden al in de kracht van de Dolfijn. Men dacht dat de dolfijnen levenskracht bezitten en geluk brengen bij de zeereizen van deze volkeren. Tegenwoordig wordt de dolfijn vooral gezien als een intelligent wezen en als vriend van de mens.

Dorje of Vajra
De Vajra vernietigt alle soorten onwetendheid en is zelf onvernietigbaar. De Vajra wordt ook wel Dorje genoemd. In Tantrische rituelen symboliseert hij het mannelijke principe voor methodiek en mededogen, terwijl de bijbehorende bel in de linkerhand van het vrouwelijke principe principe en wijsheid aangeeft. Interactie van de twee leidt naar verlichting.

Dromenvanger – Noord Amerika
Ook hier ligt een legende aan ten grondslag: een spin was rustig zijn web aan het spinnen bij grootmoeder Nokomis. Elke dag bekeek zij hoe de spin haar web spon. Op een dag kwam haar kleinzoon binnen, hij zag de spin en wilde hem met een schoen dood slaan. Niet doen! fluisterde de oude vrouw? Waarom niet oma vroeg de kleine jongen. De vrouw glimlachte maar gaf geen antwoord.

Toen de jongen weg ging bedankte de spin de vrouw voor het redden van zijn leven. In ruil voor het redden van mijn leven zal ik je een cadeau geven. Hij maakte een speciaal web voor de vrouw. Als de maan er op schijnt zal hij slechte dromen weghalen en alleen de goede dromen door de gaatjes naar binnen laten. Dat is mijn cadeau voor jou zei de spin.

Dubbel geluk – Azie – China
Chinese mensen gebruiken graag tekens die een emotionele of psychologische betekenis hebben. Een item dat je vaak zult tegen komen in China is het teken voor “dubbel geluk”. Het is de bedoeling dat dit teken een dubbele dosis geluk met zich meebrengt. Het wordt vaak gebruikt bij bruiloften en het is in China een typisch bruiloftscadeau dat het nieuw gesloten huwelijk symboliseert.

Er zijn verschillende verhalen over de herkomst van de betekenis van dit symbool. Eén verhaal gaat over een student die naar de hoofdstad reist om examens te doen. Hij wordt daar ziek en wordt geholpen door een kruidengenezer. Hij heeft een prachtige jonge dochter en zij worden verliefd. Als hij vertrekt om zijn examens te gaan maken geeft de dochter de student een couplet van een gedicht. De student  doet examen en haalt de hoogst mogelijke scores. Daarna ontmoet hij de keizer. De keizer en de student praten en de keizer vraagt de jonge man om een gedicht af te maken. Het couplet van het gedicht dat de student van zijn vriendin heeft gekregen vult het gedicht perfect aan. De jonge man krijgt daarom een hoge positie bij de overheid en het stel kan een trouwen. Om hun geluk te tonen aan de buitenwereld maken zij een muurschildering waarop twee keer het gelukssymbool te zien is.

Een andere uitleg van het symbool is dat het teken twee mensen, een bruid en een bruidegom, symboliseert die elkaars hand vasthouden. Het dubbelgelukssymbool is daarom ook het perfecte cadeau voor pasgetrouwde stellen maar brengt ook geluk aan iedereen die het draagt of ermee in contact komt.

Eindeloze knoop
De eindeloze mystieke knoop ( Skr. Sjrivasta ), een van de acht boeddhistische gelukstekens, is een symbool van een lang leven. Oorspronkelijk was de Sjrivasta misschien een teken op de borst van een Visjnoe. In het boeddhisme is de ‘mystieke knoop’ een van de acht schatten; zij symboliseert de duur van het geestelijke leven, de nimmer eindigende wijsheid en waakzaamheid. Of; onontwarbare knoop staat voor continuïteit, lang leven en eeuwigheid. Deze knoop wordt vaak verwerkt in huwelijkskleding en sieraden.

Fu – China
Fu is het Chinese woord voor vleermuis, maar ook voor geluk. Beide worden op dezelfde manier uitgesproken wat er voor heeft gezorgd dat de vleermuis een gelukssymbool werd. Het symbool staat voor succes, macht en de kracht om goed van kwaad te onderscheiden. Verder staan vleermuizen symbool voor de opvatting van geluk: gezondheid, rijkdom, een lang leven en een zachte dood. Als een vleermuis in vijfvoud wordt afgebeeld staat het symbool voor de vijf aardse gelukzaligheden: lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood. Als je in China een cadeautje krijgt, kan er een kaartje aan zitten waar twee vleermuizen op staan. Het woord fu (vleermuis) betekent dan ook succes. Bovenste symbool is een geabstraheerde versie van de vleermuis en onder is het karakter voor geluk dat dus ook Fu heet.

Eikeltje – Europa – Noorwegen
De Noren geloven dat door het plaatsen van een eikeltje in het raamkozijn, een huis beschermd wordt tegen blikseminslag. Dat lijkt heden ten dage misschien een raar gebruik maar als je huis volledig uit droog hout bestaat denk je daar vast anders over!. Bij de keuze voor een eikeltje wordt in ieder geval gekeken naar hoe oud de eik is waar de eikels vanaf komen. De Noren waren én zijn ervan overtuigd dat hoe ouder een eik is, hoe beter deze bestand is en beschermd tegen blikseminslag. Door een eikel van de betreffende boom in huis te halen hoopt men een beetje bescherming van de eik te krijgen. Dus als je jezelf wilt beschermen tegen blikseminslag en eventuele andere kwade invloeden dan is de eikel jouw gelukssymbool.
Ganesha
Ganesha (ook wel Ganesh of Ganapati Tantra) is in het pantheon van het hindoeisme de god met het olifantenhoofd. Hij is de god van kennis en wijsheid, neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen. Ganesha is de zoon van Shiva en Parvati.

Een beeld van hem staat vaak op splitsingen van wegen in India zodat hij de reizigers kan helpen als ze een keuze moeten maken en een nieuwe weg inslaan. Ganesha staat altijd aan het begin van iets, een eerste impuls.

Gelukskat Maneki Neko – Japan
De herkomst van de betekenis van de Maneki Neko is de volgende. Er was eens een kat die woonde in een klooster. Het was een arm klooster, de monniken hadden nauwelijks te eten. Maar toch deelden ze hun schaarse voedsel met de kat. Op een dag kwamen er in de stromende regen een paar rijke samoerai voorbij. De kat wenkte ze om binnen te komen en redde ze daarna van de dood door een blikseminslag te voorkomen. De samoerai waren zo dankbaar dat ze de monniken een grote som geld schonken. De kat en de monniken leefden daarna nog lang en gelukkig en de slimme, werkende kloosterkat werd een symbool voor gastvrijheid en geluk.

Tegenwoordig zijn er zijn twee verschillende soorten Maneki Neko’s. De eerste heeft haar linker voorpootje omhoog en de tweede haar rechter. De Japanse legende zegt dat degene wiens linkerpootje omhoog is, mensen wenkt om te komen. Dat kan visite zijn of in een winkel klanten. Degene met haar rechtervoorpootje omhoog zorgt voor geld of geluk. De oorsprong van deze legende is onbekend. Maar omdat de meeste Maneki Neko’s met de linkervoorpoot omhoog zijn, moet dat de originele pose zijn. Alhoewel de zin in geld en geluk van de meeste mensen zorgt ervoor dat nu ook vele met de rechterpoot omhoog worden afgebeeld. Ook de hoogte van de poot heeft een betekenis. Hoe hoger de poot, hoe meer klanten of fortuin.
Chinese geluksmunten – China
Chinese munten worden aan elkaar worden gebonden met een rood touwtje of lint om de essentie van het geluk te krijgen. Gebruik altijd drie, zes, zeven of acht munten, in plaats van vier of vijf want deze getallen worden beschouwd als zeer gunstig voor het geluk. Voeg de muntjes toe aan een huwelijkscadeau of een cadeau  aan goede vrienden.

Geluksmuntjes zijn ook geschikt als uitdeelkadootje of als afscheidskadootje voor bijvoorbeeld collega’s. Wat is er leuker om iemand een beetje financieel geluk te geven?  We hebben de losse muntjes zodat je er zelf een leuk kadootje van kunt maken maar je kunt ze ook kant en klaar met organza zakje bij ons kopen.

Gelukspoppetjes – China

Gelukspoppetjes zijn kleine poppetjes van hout of bamboo. Ze worden over het algemeen gemaakt in China. De betekenis van het gelukspoppetje is dat het de drager ervan geluk brengt. Gelukspoppetjes worden bijvoorbeeld cadeau geven bij een examen, afscheid, trouwen, geluk voor een voorstelling of als traktatie. In onze webshop vind je het grootste assortiment gelukspoppetjes van Nederland.  We hebben de originele Chinese gelukspoppetjes, gelukspoppetje baby, gelukspoppetjes bruidspaar, gelukspoppetje kikker en lieveheersbeestjes. Ook het klavertje vier, hoefijzer en hartje hebben we als gelukspoppetje hanger.
Geluksengeltje – Europa/N-Amerika
Geluksengeltjes of beschermengelen spelen in Europa en de V.S. maar ook in andere oudere culturen sinds lange tijd een belangrijke rol. Belangrijke religies voor het ontstaan van het christendom kenden al vormen van engelen en elfen die beschermen en helpen. In het oude Perzië had men al beschermengelen die men dezelfde functie toedichtte zoals wij dit nu nog doen; je hebt een engel die je je hele leven zal beschermen. In de moderne psychologie is men van mening dat we krachten aan beschermengelen toedichten als we voor iets gewaarschuwd worden door ons onderbewustzijn wat we niet kunnen verklaren. Wat ook de oorsprong is, het hebben van een schattig engeltje kan natuurlijk nooit kwaad. Het is altijd prettig om te weten dat er iemand is die op ons let en ons een beetje geluk en voorspoed brengt.

Handje van Hamsa – Midden Oosten
Er zijn hele veel verschillende vormen van handen maar de meesten hebben gemeen dat ze het geluk symboliseren. Je hebt Fatima’s hand ofwel de Hamsa hand en ook een uitvoering waarop de lijnen van de handpalmen te volgen  zijn en die ieder aangeduid worden met een astrologisch symbool. In het oude Babylon werd de hand toegedacht aan de godin Venus en door de moslims aan Fatima. De joden noemen het de Hamsa hand maar hamsa betekent eigenlijk niet veel anders dan ‘vijf’. De betekenis van het symbool is niet zo moeilijk, een open hand is sowieso een universeel teken voor vrede omdat er niets in verborgen zit. De bedoelingen zijn rein. Ook is het het gebaar van bescherming en afweren. Sommigen geloven ook dat als je dit amulet draagt je het geluk in je hand kunt dragen.

Als amulet wordt het ook ingezet tegen geestelijke aanvallen. De hand met de alziende oog staat voor de hand van god. In het verleden werden handen verborgen voor als teken van onderwerping maar dit symbool vertelde juist dat God ingreep. Ook de Hindoes kennen een handsymbool: het embleem van de Jain religie symbolisseert de doctrine van de Ahimsa, ofwel geweldloosheid. Het wiel in het midden van de palm is het wiel van Samsara. Het woord in het midden betekent stop. Samen representeren ze het stoppen van de cirkel van reincarnatie door het practiseren van Jainistische ascese en het stoppen van het deren van elk levend wezen.

Hart
Dit is misschien wel het bekendst en meest internationale symbool op aarde. Het hart staat uiteraard voor liefde, maar is ook verbonden met andere gevoelens. Er wordt vaak gekeken naar het gedrag van het hart bij deze gevoelens. Zo kan een hart stil staan van angst. gaat het hart sneller kloppen bij spanning. De vorm van het teken zoals we het nu kennen vindt zijn oorsprong in de Egyptische oudheid waar het menselijk hart werd nagetekend. In de middeleeuwen werd de inkeping erbij getekend (men dacht dat het hart 3 kamers had en wilde met de inkeping de derde kamer aanduiden). In de loop der jaren is de vorm geëvolueerd en is men het gaan gebruiken als symbool voor liefde.

Hoefijzer – VS / Europa
Het hoefijzer staat voor bescherming en geluk. Je ziet heel vaak hoefijzers gespijkerd boven deuren en aan masten van schepen. Bij kleine kinderen werd een hoefijzer in de wieg gelegd om ziekten en boze geesten buiten de deur te houden. Veel hoefsmeden bevestigen de hoefijzers vandaag de dag nog steeds met 7 (het geluksgetal) hoefnagels. Hang altijd de hoefijzers aan de muur met de opening naar boven als een letter U want anders valt het geluk er uit. Over de gehele wereld worden hoefijzers gezien als eeuwenoud symbool voor geluk.

Jade – China
Het zachte groene licht van jade schenkt vredigheid, harmonie, wijsheid van het hart, gerechtigheid en bescheidenheid. Jade ontspant het hart en brengt het tot rust. De steen staat ook bekend als droomsteen, hij zet aan tot dromen en tot de juiste interpretatie van de droominhoud. Jade helpt om tot de kern van een probleem door te dringen en geeft inzicht in verborgen waarheden. Werkt genezend op milt, lever, darmen en helpt bij geelzucht. Jadestenen zijn ideale zwangerschap– en bevallingsstenen, ook vanwege hun bloedstollend effect. Jade is de steen van vrede en wijsheid.

Kikker – Verschillende culturen
De kikker is het symbool van voorspoed, rijkdom, vriendschap en overvloed in vele culturen en een symbool van vruchtbaarheid in andere. Bij de Indianen draagt de kikker een stuk hout in zijn mond omdat de Mojave Indianen geloven dat hij vuur heeft gebracht voor de mensheid

Bij de oude Romeinen was de kikker een mascotte die geluk bracht in je huis. De Aboriginals (Australië) geloven dat de kikker onweer en regen brengt en planten helpt om te groeien. Bij de oude Grieken en Egyptenaren symboliseert de kikker inspiratie en vruchtbaarheid. De kikkergodin Hekt beschermt pasgeboren baby’s.

Klavertje vier – Europa/N-Amerika
In Keltische culturen, vooral in Ierland, gelooft men al lang in het geluk dat een klavertje brengt. Tegenwoordig zien we zowel het klavertje drie (shamrock) als het klavertje vier als krachtige gelukssymbolen. Er zijn verschillende uitleggen voor het onstaan van dit geloof. Eén van deze verhalen vindt zijn oorsprong in Wales. De dieren in dit gebied aten van de weiden vol met klavertjes. Zij werden daar lekker vet van en zorgden daarmee voor welvaart voor hun eigenaren. Een ander verhaal vertelt ons over druïden die voor hun toverdranken klavertjes vier gebruikten. Ook zeggen zij dat de vier blaadjes van de klaver staan voor de vier elementen van de alchemie; water, aarde, vuur en wind. De grondleggers van het catholicisme in Ierland zeiden op hun beurt dat het klavertje drie een voorstelling was de drie-eenheid van god, zijn zoon en de heilige geest. Het zeldzame klavertje vier voegde daar god’s zegen aan toe. Een uitleg die vooral alleenstaande reizende dames zal aanspreken is de uitleg dat door het plaatsen van een klavertje vier in de rechterschoen men tijdens de reis de man zal tegenkomen die men zal trouwen. Wat ook de juiste uitleg is van de betekenis is, met een klavertje vier ligt geluk zeker in het verschiet.

Kokopelli – Verenigde Staten
Deze afbeelding stamt uit de Amerikaanse – Indiaanse cultuur. Het is een afbeelding van de Indiaanse god Kokopelli. Hij is het symbool van de vruchtbaarheid, plezier, goed geluk en gezondheid.  Op z’n rug draagt hij een zak met zaden en speelt al dansend op zijn fluit. De eerste tekeningen die van hem zijn gevonden zijn meer dan 3000 jaar oud. Kokopelli komt bijna over de hele westkant van Noord – en Zuid – Amerika voor. Bij stammen in Canada tot in Peru.

Het vaakst zul je hem terugvinden bij de indianen in het zuidwesten van Noord – Amerika. Kokopelli reisde van dorp naar dorp. De winter veranderde in de lente; hij liet sneeuw smeltenen liet het regenen voor een succesvolle oogst. Zijn fluitspelen symboliseerde de overgang van winter naar lente. Men zegt dat Kokopelli’s fluit gehoord kan worden in de warme lentewind. Ook werd Kokopelli gezien als de bron van conceptie. In de legende gaan mensen s’nachts dansen en zingen als zij Kokopelli op zijn fluit hoorde spelen. De volgende morgen waren alle vruchtbare vrouwen zwanger.  In alle verhalen van de verschillende stammen wordt Kokopelli gezien als de bron van muziek en dans. Hij brengt vreugde in zijn omgeving.

 

Konijnenpootje
Vaak worden konijnenpootjes als sleutelhanger verkocht.  Volgens het bijgeloof moet men drie of vier keer over het pootje wrijven voor het begin van bijvoorbeeld een toneelstuk, een wedstrijd, een toespraak of wanneer men gaat gokken. De talisman zou op dit soort momenten dan geluk brengen.
Lang leven – China – Symbool voor lang leven
Op Chinese tapijten en op muurschilderingen kom je vaak een teken tegen dat staat voor een lang leven. Als men het draagt is het vaak gemaakt van jade en wordt vergezeld door vijf vleermuizen. Degene die het symbool gebruikt of draagt zal veel geluk krijgen en vooral een lang leven.

Levensboom
De levensboom of boom des levens (Hebreeuws: עץ החיים; Etz haChayim) wordt in het Bijbelboek Genesis in vers 2:9 genoemd als de boom die samen met de boom van de kennis van goed en kwaad door God werd geplant in de Hof van Eden (het Paradijs) en waarvan de vruchten eeuwig leven (onsterfelijkheid) geven.

 

Libelle
Als een schepsel van wind staan zij voor veranderen. Als een schepsel van water vertegenwoordigen zij ‘een droom’. Andere symbolische betekenis die verband houden met libelle zijn welvaart, kracht, moed, vrede, harmonie en zuiverheid.

Lieveheersbeestje – Europa en Verenigde Staten
Als geen ander insect worden de lieveheersbeestjes door de mens als ‘brengers van mooi weer’ in bescherming genomen, wat in een groot aantal volksnamen tot uitdrukking komt: onzelieveheersbeestjes, Kapoentjes, Engeltjes, Bonte koetjes,  Gelukskevers, Hemelkoetjes, Heiligenkevers, Kogelkevers, Mariakevers, Mariapaarden, Zonnekevers.

 

Oog van Horus – Midden Oosten – Egypte
Het Oog van Horus is een veelvoorkomend symbool op graftomben en sarcofagen uit het oude Egypte. Over de herkomst van het Oog van Horus bestaan twee verhalen. Een vertelt over Horus die de zoon was van de Egyptische koning Osiris. Horus had ruzie met zijn broer over de troonopvolging. Horus verloor tijdens deze ruzie zijn oog. De goden hielpen Horus omdat hij de rechtmatige troonopvolger was. De rest van zijn leven werd Horus begeleid door de slangenkoning Uraeus die zijn oogwond bedekte. Een ander verhaal is wat minder kleurrijk en gaat ervan uit dat het oog, een oog is van een valk. Ook de valk is een belangrijk figuur voor de oude Egyptenaren. Ongeacht de herkomst wordt het symbool nog altijd beschouwd als een belangrijke beschermer tegen het kwaad en is de bron van de vele andere ogen die nu voorkomen in het MiddenOosten en Turkije

De Phoenix – China
Een universeel symbool van de zon, wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De vogel symboliseert het geluk van wensvervulling en brengt kansen, bekendheid en erkenning.
Scarabee – Egypte
De letterlijke betekenis van scarabee is ‘tot leven komen’. De scarabee is de heilige kever uit het oude Egypte. De kever rolt een bolletje mest voor zich uit om zijn eitjes in te leggen. De Egyptenaren zagen in hem de kracht achter de dagelijkse cyclus van de opgaande en ondergaande zon. De kevers leken spontaan uit de mest te ontstaan, aangezien nog niet bekend was dat larven zich verpoppen en daarna een andere gedaante aannemen. Zo werd de scarabee in verband gebracht met vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid. De twee helften van de scarabee vertegenwoordigen onze linker- en rechterhersenhelft. De linker heeft te maken met het denken, de rechter met het gevoel.Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht.

Schildpad – Feng Shui
Schildpadden worden binnen Feng Shui beschouwd als geluksbrengers. Ze zijn één van de vier heilige dieren binnen Feng Shui (draak, schildpad, eenhoorn en phoenix). Ook wordt gezegd dat schildpadden een lang leven symboliseren.

Schoorsteenveger – Verenigd Koninkrijk
Een schoorsteenveger is een teken van geluk en voorspoed. De legende over de schoorsteenveger luidt als volgt: op een mooie dag ging Koning George met zijn paard uit rijden. Plotseling sprong een hond tussen de Koninklijke stoet en beet richting het paard van Koning George. Het paard steigerde en tot afschuw van het publiek werd de koning bijna van zijn paard gegooid!. Op dat moment stapte een bijzondere figuur, gekleed in lompen op het gebeuren af, kalmeerde het paard zo had de schoorsteenveger de koning gered!

Van het schoorsteenvegertje hebben we een leuk gelukspoppetje en er zit ook een schoorsteenvegertje in dit geluksflesje.

Sleutel
De sleutel tot het geluk. Men gelooft dat de gever gelukkig zal zijn in de liefde en bij geliefden staat het tot de sleutel tot elkaars hart.

Tijger – China
De tijger wordt in de Chinese astrologie beschouwd als geluksbrenger. Ook beschermt hij tegen bepaalde kwalen en tegen diefstal en  brand.

Uil
De uil staat zowel symbool voor domheid als voor wijsheid. Zo wordt met een uilskuiken een dom persoon aangeduid. Een uil is een nachtdier en kan dingen zien die anderen niet zien, hetgeen geduid wordt als wijsheid. Athena, de Griekse godin van de wijsheid wordt vergezeld door een uil.

Een uiltje wordt vaak cadeau gegeven als gelukssymbool bij studie en examen.

 

Varken – Duitsland
Het spaarvarken is het symbool van het kapitaal dat het gemiddelde gezin in vroeger tijden bezat: een varken. Gekocht als biggetje, alles etende wat op het erf te vinden was (ja alles!) en als het varken groot was (gemest) dan werd het feestelijk (niet voor het varken) geslacht. De vergelijking met het spaarvarken en het geld dat er in zit is niet moeilijk te maken! Toch?

In het zuidelijke deel van Duitsland wordt het spaarvarken nog steeds cadeau gedaan als Glucksschweinchen, vaak bij Oud en Nieuw. Ook een pasgeboren baby ontvangt een spaarvarkentje voor een lang, gelukkig en rijk leven.

Visschub
In Rusland en andere Oost-Europese landen denkt men dat het geluk brengt als je een visschub in je portemonnee stopt. Die zou er namelijk voor zorgen dat je nooit zonder geld komt te zitten. De precieze herkomst van dit gebruik is niet helemaal duidelijk, maar wellicht dat het iets te maken heeft met een rijke vangst.
Yin en Yang – Oosten
Yin en Yang zijn twee tegenpolen. Yin is het zwarte deel en yang het wtte. Het staat voor dag en nacht, man en vrouw, kort en lang. Terwijl ze tegengesteld zijn kan de ene niet bestaan zonder de andere. Zonder dag geen nacht en zonder zwart geen wit. De energie van Yin en Yang zijn voortdurend in intereactie met elkaar en in het ultime geval zijn ze in evenwicht met elkaar.

 

Bron: http://www.eenbeetjegeluk.nl/blogs/over-symbolen/gelukssymbolen/

DROMEN Lezing van Hans Stolp


 

(Lees ook mijn eigen stukje tekst onderin het artikel)

dromen

C.G. Jung zegt over dromen dat ze enerzijds de functie hebben van verwerking van de gebeurtenissen uit ons dagelijks leven en aan de andere kant geven ze aanwijzingen over onze angsten, verlangens en de diepere gronden van ons bestaan (het trans persoonlijke gebied)

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.

Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. De droom is de vinger aan de pols hoe het gesteld is met je geestelijk leven.

Vaak ga je de dromen later pas echt begrijpen. Je ziet ook vaak een rode draad in dromen.

Zieke mensen dromen heel veel. Het is een aanleiding om dieper in jezelf te komen.

Dromen zijn heel indringend. Je kunt je angsten er in kwijt raken. Dromen zijn ook heel krachtig.

Bij zieke kinderen is de taal van dromen een middel om met hen in gesprek te komen.

Als er in een droom geliefden kleiner worden is dat vaak een teken van een naderende dood.

De draak is het symbool van dood en vernietiging.

Je kunt in een soort spel met het kind communiceren. Stel dat een kind over een draak gedroomd heeft en erg bang is, dan zou je de volgende vragen kunnen stellen:

“ zou je die draak durven aanraken?”

“En als ik je vasthoud?”

“ Zou je die draak op zijn rug durven aaien?”

Eigenlijk zeg je in de taal van kind dat het niet bang hoeft te zijn voor de dood, je kunt er zelfs vertrouwd mee worden. Voor kinderen is de taal van het beeld heel goed.

Jung vroeg aan de mensen die bij hem in analyse kwamen wat hun droom was. Daarin werd de weg van de analyse al verteld. De droom gaf het al van tevoren aan.

De taal van de dromen is dezelfde als de symbooltaal van sprookjes en legenden.

Droomtaal zie je ook terug in tekeningen van kinderen.

“Ik ga verhuizen”, vertelt een tekening. Met zo’n kind kan je niet praten over de dood, maar wel praten over dat nieuwe huis. Kinderen weten van hun naderende overgang wel in de taal van het beeld. In de taal van het woord kunnen kinderen het vaak niet aan, dat is te moeilijk voor ze.

sjamaan

Bij de Indianen staat de sjamaan (genezer) via de dromen in verbinding met de geestelijke wereld om anderen te helpen

In Theresiënstad is er boekje gevonden uit de 2e wereld oorlog met tekeningen van kinderen die vlinders hadden getekend. Dit was de symbooltaal van een nieuw leven.

Kinderen die ziek zijn tekenen vaak een gevangeniscel met tralies. De gevangenis is hun ziekte.

Een kind tekende dat de haard werd uitgedaan, in symbooltaal betekende het dat de levenskracht uitdooft.

Kinderen weten vaak eerder dat ze zullen sterven dan de artsen.

Anna Freud heeft in 1950 een boek geschreven over zieke kinderen. Daarin schreef ze dat kinderen niet weten dat ze zullen sterven. Dat klopt niet, zegt hans, in beeldtaal weten ze het wel. Dat is zijn ervaring geweest toen hij ziekenhuispredikant was.

Symbolen in de droom:

Auto

Hier gaat het over de manier waarop je door het leven beweegt. Bijvoorbeeld als je een aanrijding krijgt zegt dat iets over de conflicten die je met anderen hebt of krijgt.

Paard

Dit zegt iets over je emoties, je instincten en je levenskracht. Als je droomt dat het paard op hol slaat, dan word je door je emoties meegesleept, je hebt er geen macht over. Een zwart paard zegt iets over woede en verdriet, een wit paard over vreugde en blijdschap.

Oorlog

Hier worden twee kanten in jezelf gespiegeld. Bijvoorbeeld door schuld leef je niet zoals je eigenlijk zou willen.

Examen doen

Je legt een levensproef af. Je zakt als het eigenlijk nog te moeilijk voor je is.

Belangrijk is geen oordelen aan dromen te verbinden!

Vogels

Vogels symboliseren de geestelijke sfeer. Een adelaar geeft aan dat je een geestelijk vergezicht hebt. Kraaien zijn tekens van sombere, negatieve gedachten.

Slang

Leer de slang net als de draak te aaien.

Je legt de oude huid af en krijgt een nieuwe huid. Het is een fase van transformatie in je leven. Schrik je er van? Dan ben je bang voor een nieuw levensstuk, je wilt vasthouden aan het oude.

Sterven

Een oud egostuk is aan het sterven, je nieuwe ik komt naar voren.

Soms is een droom waarin iemand dood gaat, een voorspellende droom. 99 % van de dromen waarin de dood een rol speelt gaat over transformatie.

Kinderen

Kinderen symboliseren een nieuw begin. Er groeien nieuwe krachten in je.

Als je het kind niet goed verzorgt, dan vergeet je aandacht te hebben voor het nieuwe in je, je valt terug in oude patronen.

droom

Tot aan het einde van de Oudheid bestond er een grote belangstelling voor de droom en de wereld van de droom. Door de droom was er verbinding met de geestelijke wereld.

Huwelijk

Je gaat je innerlijk verbinden met de vrouwelijke of mannelijke kant in je. Je begint je een heel mens te voelen.

Elke nacht dromen we 1½ – 2 uur. Dat doen we tijdens de Remslaap. Je ziet dat aan de trillende oogleden. In totaal dromen we 6 á7 jaar van ons leven.

Als we over gaan naar de geestelijke wereld krijgen we ook een terugblik van wat we in ons leven hebben gedroomd. Het wordt ons getoond om inzicht te krijgen.

In dromen gebruiken we alle zintuigen.

De dromen zijn verbonden met de geestelijke wereld.

Lao Tjé zei: “Ben ik de mens die gedroomd heeft dat ik een vlinder ben? of ben ik een vlinder die gedroomd heeft een mens te zijn?”

Mohammed droomde dat hij op zijn paard door alle hemelen reed. Hij schreef alles op in de Koran. Het glas dat hij in zijn hand had was tijdens zijn droom nog maar half leeggelopen. In zo’n korte tijd droomde hij belangrijke dromen. In een droom kan je dus een eeuwigheid beleven.

In een droom is niet alleen ons ego aan het woord, maar ook God zélf, op een fijnzinnige manier.

Dromen in oude culturen.

In oude culturen werd de droom uiterst serieus genomen.

Nu vinden we de wereld van de droom weer terug, maar dan op een hoger niveau.

De Aboriginals zeggen dat de dromen boodschappen zijn van de geestelijke wereld. Als je niet in verbinding staat met je dromen, dan ben je een “kreupel mens”

Bij de Indianen staat de sjamaan (genezer) via de dromen in verbinding met de geestelijke wereld om anderen te helpen.

De sjamaan wordt door een droom als genezer geroepen. De geestelijke wereld heeft hem als sjamaan aangewezen. In zijn dromen wordt hij als genezer opgeleid. Als een aankomende sjamaan geroepen is, wordt hij eerst lichamelijk en geestelijk heel erg ziek. Door deze chaos heen moet hij zijn genezing vinden. Dan pas kan hij anderen genezing brengen.

Bij initiatieriten worden jonge mannen het bos ingestuurd. Daar moeten ze vasten en zichzelf kastijden, totdat ze door een grote droom worden opgeroepen. Droomt hij over vechten, dan wordt hij krijger, droomt hij over een mythische slang, dan wordt hij tovenaar. Droomt hij niet, dan is hij gedoemd een mislukkeling te worden.

Vroeger bestond er een tempelslaap. Een zieke werd toegelaten in een slaapzaal, een kliné (ons woord voor kliniek komt daar vandaan) De zieke bleef op deze slaapzaal totdat hij een belangrijke droom kreeg. Met die droom ging hij naar de priester. Deze legde de droom uit en daarna ging de patiënt weer naar huis.

Uit de Griekse tijd is er een verhaal bekend van een escortedame die droomde dat een jonge man zich had bevredigd bij haar zonder daarvoor te betalen. Ze ging hiermee naar de rechtbank. De uitspraak van de rechter was dat de jonge man haar een bak met goudstukken moest aanreiken, maar zij mocht de goudstukken niet pakken.

Aboriginal art

De Aboriginals zeggen dat de dromen boodschappen zijn van de geestelijke wereld

Dromen in de bijbel

Ook in Israël zag men de droom als het woord van God.

Profeten worden in het OT dromers genoemd. Ze stonden in directe verbinding met de geestelijke wereld.

In Nummeri 12:8 zegt God:

Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend en ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet…. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer.

Voor Israël zijn dromen heilig, daarin wordt de sluier weggenomen, ontvangen wij inzicht en krijgen wij zicht op het geheim van ons leven.

De bijbel is bijna een dromenboek. We moeten leren weer onbevangen met onze dromen om te gaan.

De droom van Jacob

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. Ineens stond de heer bij hem en zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven.

Dit is een mooie droom als je op de vlucht bent, zoals Jacob was. Deze droom laat de verbinding zien tussen hemel en aarde.

De droom van Jozef

Jozef droomt dat de korenschoven voor hem buigen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maken.

De korenschoven zijn zijn broers en zusters, de zon, maan en sterren, zijn ouders, broers en zusters

Voor Jozef zijn dit roepingdromen. Eerst wordt hij verkocht als slaaf, wordt later in de gevangenis geworpen, dan pas, na de juiste droomuitleg over een droom van de Farao, wordt hij onderkoning. In die rol buigen zijn vader, moeder, broers en zusters voor hem.

De droom van de schenker

Zie, er stond een wijnstok voor me. Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de beker in Farao’s hand.

De opperschenker was degene die wijn voor de Farao inschonk. Jozef zegt dat de 3 ranken voor 3 dagen staan, dan wordt hij weer in zijn oude functie aangenomen en mag weer wijn schenken.

De droom van de bakker

Zie er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd.

De 3 korven staan ook voor 3 dagen. De vogels zijn een negatief symbool en betekent dat de bakker verraad had gepleegd jegens de Farao. Over 3 dagen zou hij sterven.

De droom van Koning Saul

Koning Saul

Koning Saul

Van hem staat geschreven: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen.

De koningen stonden via dromen in verbinding met God. Saul deed niets met zijn dromen, zijn droomkanaal was dichtgeslibd.

De wijzen uit het Oosten

Van hen wordt verteld: En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

De wijzen krijgen in hun droom te horen niet terug te gaan naar Bethlehem, want dan zou Herodes hen doden.

De droom van Petrus

Hem wordt een schaal vol dieren getoond, die voor de Joden onrein zijn. Dan zegt de stem van God; “Sta op , Petrus, slacht en eet!”

Op Petrus verzet antwoordt de stem uit de droom: “ Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken!”

Dromen kunnen onze verstarring doorbreken. Petrus wilde voor de Christenen dezelfde dogma’s aanhouden die in de Joodse traditie werden gehanteerd.

De droom van Paulus

In een droom verschijnt een Macedoniër die hem vraagt: “Steek over naar Macedonië en help ons”

Paulus stond bij de Bosparus. Op grond van deze droom is Paulus Europa binnen getrokken om daar het Christendom te brengen.

Conclusies:

v     God geeft in dromen concrete leiding

v     God onthult mij de eigenlijke werkelijkheid over mijzelf

v     God neemt de sluier weg die over deze werkelijkheid ligt

v     God doorbreekt in de droom ons beperkte denken.

Het droomleven gaat door verschillende fases:

1.    chaos

2.    plotselinge heldere dromen

3.    een stem begint te spreken die een boodschap voor je heeft

4.    je wordt in dromen bewust dat je droomt.

De taal van de dromen

Een jonge vrouw van 26 jaar, die haar partner zeer plotseling had verloren, droomt dat zij met hem in dezelfde trein rijdt. Wanneer de trein echter de grens bereikt, wordt zij door de douanebeambten zeer dringend aangemaand om uit te stappen.

De trein gaat naar de overkant van de dood. De vrouw is suïcidaal. Nee, ze moet niet over de grens van leven gaan.

De douane, ook de politie of een soldaat staan symbool voor je eigen geweten.

Een 52-jarige man jakkert zich in de droom af om bepaalde treinen, bussen en taxi’s te halen tot hij uitgeput raakt. Hij mist ze allemaal, ook zijn radiotelefoon begeeft het, totdat hij eindelijk – hij is nu met zijn fiets onderweg – op een kruispunt komt, waar een verkeersbord met grote letters aangeeft: “Naar de rustplaats”

De man doet alsof hij 30 jaar is. Hij is 52. Dan krijg je een andere levensopgave; neem meer tijd voor je geestelijke leven. De radiotelefoon geeft aan dat hij nu echt niet meer met mensen kan communiceren.

Een 61- jarige vrouw droomde over een verwaarloosde woning uit een veel vroegere levensfase, waarin zij in haar droom ook nu nog woonde. Haar onbehagen, dat eerst vaag was, maakte plaats voor ontzetting toen ze toevallig merkte dat haar verhuurster in de zijvertrekken haar gestorven ouders in gebalsemde staat bewaarde.

Deze droom geeft aan dat ze in het reine moet komen met haar ouders. Deze vrouw is blijven steken in deze belangrijke levensopdracht. Ze is niet meegegroeid in het ritme van het leven. In de droom zijn haar ouders gebalsemd. Dus heeft ze haar ouders nooit begraven, zich dus niet vrijgemaakt van haar ouders. Ze is nooit zichzelf geworden.

Als je droomt over de dood van je ouders geeft dat aan dat je je hebt vrijgemaakt van je ouders en volgens je eigen lijn je leven verder gaat.

Een 60-jarige vrouw droomt: Een onbekende vrouw, Marianne en ik slenteren over het plein, kijken rond. Wij kunnen niet meer dezelfde weg terug, de weg is dichtgegroeid met een haag. Daar staat een verwelkte brandnetel. We dalen een trap af naar de aarde. Daar is een gesloten deur. De onbekende vrouw klopt luid bonzend aan. Een man opent de deur. De ruimte is met witte tegels bekleed, schoon. Leeg. Ik zeg: “We zijn hier bij de doden”. De man zegt: “ja, bij de doden”, en gaat weg.

We wachten en zien een sarcofaag, wit, in het midden van de ruimte. Een kubus, betegeld, onheilspellend.

De man haalt ons weer op. We staan voor de volgende, gesloten deur. Je kunt er doorheen kijken. Ik heb een akelig gevoel. De man heeft een werktuig bij zich en opent de deur voor ons. We stappen naar binnen. Onder een glazen deksel zie ik een hoofd en een borst – een buste? – van paus Johannes XXlll of XXlV. Hij beweegt zijn lippen.

Een prachtige man ligt er alleen maar als een broos omhulsel. Hij is van lucht, gekleurd als nevel. De man ( opzichter, bewaker) loopt naar het hoofdeinde, masseert zachtjes zijn borst, koestert hem liefdevol. Ik zeg: “Hij masseert hem!” Hij heeft hem iets gedraaid. Ik kan het bijna niet geloven.

Een vrouw komt binnen. Ze loopt naar het midden.

Dit is een zogenaamde grote droom, een archetypische droom.

We kunnen niet meer de weg terug, je moet verder.

Onder de aarde is de symboliek van wat in ons onbewuste is. Je gaat naar de fundamenten van je bestaan.

De bewaker is het symbool van je geweten.

Er liggen verborgen krachten in ons begraven die naar boven moeten komen.

De kubus is het symbool van het Hoger Zelf, dit is een enorme kracht.

De buste van Johannes de XXlll is dood, toch bewegen zijn lippen, een kracht wekt hem tot leven.

Johannes de XXlll heeft in zijn leven oude beknellende regels losgeweekt. Dus is hij symbool voor: wees niet bang om een vernieuwende kracht aan te gaan.

In de droom van deze vrouw wordt gesymboliseerd dat de mannelijke kracht in haar ontwaakt moet worden en dat ze daardoor een vernieuwing zal ondergaan.

De man is broos, licht, als een nevel. De man ligt dus als een esoterische gestalte. De opzichter wekt deze etherische gestalte tot leven door massage.

De vrouw die naar het midden loopt is zij zelf, ze kan nu het midden in al haar volheid innemen.

Ook al begrijpen we onze dromen niet, de droom werkt wel door. Door de droom bewust te worden en de betekenis te doorgronden  gaat de geestelijke groei wel sneller.

De taal van de dromen

De taal van de dromen

Droomgeschiedenis

Tot aan het einde van de Oudheid bestond er een grote belangstelling voor de droom en de wereld van de droom. Door de droom was er verbinding met de geestelijke wereld.

Daarna raakte de droom in de vergetelheid en werd er geen aandacht meer aan geschonken.

Later, in de Renaissance, kwam er een filosofische belangstelling voor de droom. Nog wat later, in de Romantiek, waren het dichters en kunstenaars, die zich opnieuw voor de droom en de droomwereld interesseerden.

In 1900 zijn dromen, door Freud, opnieuw in de belangstelling gekomen. Met Freuds boek: Traumdeuting”, begon de moderne belangstelling voor de droom.

Anders dan in de Oudheid wordt in de moderne droomuitleg de droom niet langer gezien als een uiting van de werkzaamheid van God, maar als een innerlijke activiteit, die voortkomt uit het onbewuste.

Moderne droomuitleg

Volgens Freud is de droom “de hoeder van de slaap”; zij compenseert en reguleert de spanningen die vanuit het onbewuste in de slaap naar boven komen om zodoende de slaaptoestand te beschermen.

De droom is volgens hem dan ook een gemaskeerde uiting van verdrongen (seksuele en agressieve) wensen. De censor in de droom heeft als taak die verdrongen wensen onherkenbaar te maken, want dan kunnen de verboren emoties ook echt af gereageerd worden. Daarom maakt hij onderscheid tussen “manifeste droominhoud” en “latente droominhoud”. De droom is volgens Freud dan ook een soort rebus; er is “vertaalwerk” nodig om achter de latente (verborgen) inhoud van de droom te komen.

In de droom komt alles naar boven wat je verdringt, alle emoties die er fatsoenshalve niet mogen zijn. Het is dus een aardige beerput. De spanning ervan wordt afgereageerd via de droom.

Volgens Freud zijn de seksuele spanningen het groots, die moeten het hevigst afgereageerd worden.

Bedenk wel dat Freud leefde in de strenge Victoriaanse sfeer, waar alles wat met seksualiteit te maken had, taboe was.

Freud heeft de aanzet gegeven voor meer seksuele openheid.

Na Freud kwam Jung met zijn betekenis van dromen.

droomJung onderscheidt “het onbewuste” in het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Het collectief onbewuste is verbonden met de wereldziel en een weerspiegeling daarvan. Het is dit onbewuste dat dikwijls in onze dromen doorwerkt en ons inzicht geeft in ons eigen ontwikkelingsproces. In dit collectief onbewuste werken archetypen: vitale beeldcomplexen, zoals de held, de moeder, de meermin, de animus en de anima.

Deze archetypen geeft vanuit het onbewuste, via de droom, richting aan onze geestelijke groei.

Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording.

Als een vrouw droomt dat ze een zeemeermin is zal de uitleg van Freud zijn: het onderlichaam van de vrouw is een vissenstaart. Deze vrouw is frigide, want zij heeft haar seksualiteit verdrongen.

Jung zal deze droom uitleggen dat de zeemeermin een symbool is uit een sprookje. Het is een betoverd mens die door liefde weer mens moet worden.

De zeemeermin in volgens Jung een symbool van een nieuwe geestelijke kracht die hier op aarde gematerialiseerd gaat worden. Als je die kracht lief hebt, dan word je vermenselijkt.

Erich Fromm wilde een nieuw vak op school introduceren, nl. de taal van de dromen. Hij vond dit belangrijk omdat elk mens dan in staat was om via de droom met de geestelijke wereld te communiceren.

Soorten dromen

Alledaagse dromen

In deze dromen werken dagresten door die als droomstimulans werken.

Grote dromen

Hier in zijn allerlei mythologische beelden te vinden.

Een voorbeeld van zo’n grote droom is die van de twintigjarige schilder Chagall:

Ik bevind mij in een grote kamer; in de hoek staat een eenpersoonsbed en ik lig erin. Het wordt donker. Plotseling komt er een opening in het plafond en een gevleugeld wezen daalt neer, met veel lawaai. Een geruis van slepende vleugels. Ik denk: een engel. Ik kan mijn ogen niet openen. Het wordt licht, te helder. Nadat hij alles doorzocht heeft, verheft hij zich weer en verlaat de kamer door de spleet in het plafond en neemt al het schitterende, hemelse met zich mee. Het wordt opnieuw donker en ik word wakker.

Via de droom bezoekt Chagall de geestelijke wereld. Al zijn schilderijen zijn een poging om engelen uit te beelden.

Kritische dromen

Dromen kunnen duidelijk maken dat er iets niet klopt. Sta open voor wat een droom wil zeggen.

honden-dromen-ook

honden dromen ook

Freud was zo gehecht aan zijn eigen theorie dat hij erdoor verblind werd en zijn persoonlijke dagboeken verbrandde toen hij merkte dat zijn dromen zijn mening over de betekenis van dromen aanvochten.

Jung daarentegen schreef; Ik heb geen theorie over dromen. Ik weet niet hoe dromen ontstaan. Aan de andere kant weet ik dat als we lang en diepgaand genoeg over een droom mediteren er bijna altijd wel iets uitkomt.

Voorspellende dromen

Clapurnia, de vrouw van Julius Caesar, had in één nacht twee verschillende dromen – een letterlijke en een symbolische – waarin de moord op haar man werd aangekondigd.

Abraham Lincoln droomde twee weken voor zijn dood, dat hij zijn lichaam zag opgebaard in het Witte Huis.

Zo zijn er ook mensen die droomden van de ondergang van de Titanic.

Dromen over gestorvenen

In dromen kan je een gestorvene ook werkelijk ontmoeten.

Een 68-jarige vrouw droomt twee jaar na de dood van haar man: Hij is er weer. Een oude vriend van hem zegt verwonderd: “Hij is toch dood, hij kan niet terug zijn”. Ik antwoord dat ik het ook niet weet, maar dat hij er desondanks weer is. Wij zitten met verscheidene personen om de tafel, familieleden, vrienden en hij, ik ga heel dicht bij hem zitten, leun tegen hem aan. Hij is er werkelijk. Ik vraag hem voorzichtig, schuw, hoe het daarginds is, waar hij nu is. Het is heel goed, zegt hij op zijn nuchtere manier, die hij altijd had. En of het werkelijk zo is, dat je – ik vind het zelfs in de droom een kinderlijke voorstelling – de mensen uit je directe omgeving die je verloren hebt weer ontmoet.“Natuurlijk”, zegt hij alleen maar.

Nachtmerries

Hierin komen de zaken in naar voren waar we bang voor zijn.

Stel jezelf de vraag wat jou gezegd wil worden. Ga praten met die donkere personen.

Als je wordt achtervolgd in je droom, ga dan in gesprek met je achtervolger. Kijk waar je voor weg loopt.

Speel de droom innerlijk na en verander de afloop of ga verder met de droom, waar deze eindigde.

Durf om hulp te vragen bij dat innerlijke spel!

Hoe kan je leren dromen te onthouden?

v     Houdt pen en papier bij de hand

v     Geef jezelf de tijd om je dromen terug te halen

v     Ontspan jezelf bij het wakker worden en blijf liggen in dezelfde houding, met de ogen dicht.

v     Zet geen wekker.

v     Als je de droom niet meer weet, begin dan je gevoelens op te schrijven bij het wakker worden

Regels voor de omgang met dromen

v     Je bent je eigen droomdeskundige

v     Luister goed naar je gevoel

v     Je kunt aan elkaar je dromen voorleggen. Een ander kan veel onbevangener zeggen wat een droom betekent, vooral als een droom kritisch is. Ga wel zorgvuldig met elkaars dromen om, zeg bijvoorbeeld: “Als het mijn droom was, zal ik er dit van denken…”

v     Maak gebruik van de nachten als je geen wekker hoeft te zetten

v     Als je wakker wordt, blijf dan stil liggen in de houding waarin je wakker wordt. Je kunt dan terugstappen in de droom

v     Je kunt je voorbereiden om dromen te ontvangen. Als je gaat slapen laat dan alles van die dag los. Stel je zelf voor dat je contact hebt met een engel. Maak in eerbied contact met hem. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen: “Lieve engelen, ik zou zo graag een antwoord ontvangen in de vorm van een droom …

v     Alle personages in je droom vertegenwoordigen een deel van je: je kunt in gesprek gaan met een droompersonage, bijvoorbeeld de moordenaar of de inbreker

v     Je kunt een symboolonderzoek doen . Je kunt daarmee de taal van het beeld in jezelf ontwikkelen.

nachtmerrie

nachtmerrie: Hierin komen de zaken in naar voren waar we bang voor zijn.

Uitleg van symbolen in dromen, die de aanwezigen Hans voorlegden n.a.v. hun dromen.

Inbreker:   Negatief aspect dat in ons leven wil inbreken.

Bloot:   Zonder verhulling zijn. Dat is eng, want je zwakke kanten worden zichtbaar. Durf kwetsbaar te zijn, schaam je niet.

Lichtballen:  Energieën vanuit de geestelijke wereld.

Cirkel: Het symbool van het Zelf

Een zoon krijgen: De mannelijke kracht wil in je ontwaken

De moeder:   Het symbool van een kritisch oordeel

Op reis gaan:    Vernieuwen

Verdwalen:    Je hebt het juiste spoor nog niet gevonden
Dit is nodig om de goede weg te vinden
Voel dit niet als een oordeel!

Dansen /zweven:  Je maakt verbinding met de geestelijke wereld

Ogen:  Dit zijn de spiegels van de ziel

Mascara schoonmaken:   Je laat je verhulling vallen

Verhuizen:  Je gaat naar een nieuwe leeftijdsfase, met nieuwe inzichten

Monster:  Je bent ergens bang voor. Het kan een agressieve kracht zijn. Ook deze kracht moet als een levenskracht ontwaken

Je dochter:  De vrouwelijke kracht in jezelf

Haren vallen uit : Je kracht valt weg. Haar is het symbool voor kracht

Een belangrijk persoon ontmoeten:   Je bent verbonden met de geestkracht van deze persoon

Naar boven gaan: In verbinding gaan met de geestelijke wereld. bijv. de berg op

Muizen/ratten:  Er knaagt iets aan je ziel, dat geeft onmacht, verdriet. Het is een last op je ziel, die je nergens kwijt kan. Je praat er niet met anderen over.

Snelweg:  Je staat in verbinding met de geestelijke wereld.

Vrachtwagens:  Deze brengen je aardse zaken

Iemand vermoord je: Iets is in je gedood

Tas:  Symbool voor het geestelijk hebben en houden

Geld;   Symbool voor geestelijke schatten

Gestolen tas of geld:
Je moet beter letten op je geestelijke schatten, laat ze je niet ontstelen

Zwarte paarden:  Symbool voor diepe driften en emoties
Ze komen naar boven, laat ze naar boven komen, ken ze, dan word je de prins op het witte paard

Schaal:   dit is de graal, bevat de levende geest

Lift:  Je staat in verbinding en snel met de geestelijke wereld

Water:   het symbool van het onbewuste

Vliegende schotel:bevat energie van hogere dimensies en andere geestelijke werelden. De Christuskracht komt ook uit andere dimensies in de mens op aarde binnen

Regelmatig terugkerende dromen.

Kijk er naar en let vooral op veranderingen, die geven je geestelijke groei

aan.

Geleide meditaties

Deze maken ook gebruik van de droomtaal

Dagdromen hebben dezelfde functie als nachtdromen.

door Hans Stolp

bron:http://home.tiscali.nl/gvputten/DROMEN.htm

Bron: Nieuwetijdskind.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zelf heb ik talloze dromen uitgelegd voor mensen in 8 jaar tijd na een cursus gedaan te hebben. 3 jaar terug nogmaals een cursus gedaan met certificatie. Vele dromers kunnen zich heel goed bevinden in de analyse die een inzicht geeft waarmee men onbewust zit. Dromen noem ik daarom ook gidsen van het onbewuste die boodschappen meegeven uit het waakleven waaraan gewerkt moet worden.

Van Freud ben ik niet zo’n grote fan omdat deze veel de droomsymbolen aan seksualiteit koppelt, mooier vind ik Carl Jung die mijn favoriet is.

Veel mensen gaan zelf op naar de symbolen uit hun droom, leggen ze naast elkaar en dat is voor hen de interpretatie en de droom is verklaard. Zo werkt het eigenlijk niet wanneer je de symbolen als een aparte, op zich staande verklaring ziet. Wanneer men de droom in zijn geheel neemt, kunnen droomsymbolen veranderen met uitleg die meer van toepassing zijn in de gehele droom, en men zo een hele andere droomuitleg krijgt dan men in de eerste instantie dacht.

Zo had ik eens een droomster die om uitleg vroeg en deze ook had gegeven, ze was niet eens met mijn uitleg en ging op zoek naar uitleg in Tarotkaarten wat voor haar de juiste analyse was. Okay, geen probleem voor mij iedereen mag een keuze maken wat goed voelt of niet. Even later kreeg ik een mailtje dat het ”kwartje” gevallen uit mijn interpretatie en verontschuldigde zich. Natuurlijk was dat fijn om te lezen, maar voor zulke mensen zal ik in het heden ook geen energie en tijd meer aan verspillen. Als men het zo goed zelf weet? vraag dan ook niet om een uitleg.

Beste en lieve mensen, zie de symbolen die in deze tekst als een opzich staand symbool wanneer je alleen daarover droomt. Komen er meer symbolen in je droom voor? wordt de interpretatie heel anders. Het is niet verkeerd om een droomanalyst in te schakelen zodat je geen eigen verklaring op je droom legt die misschien niets eens van toepassing is en je de verkeerde kant op wijst. 

Als laatste wil ik een mooi voorbeeld meegeven hoe één enkel symbool meerdere betekenissen kan hebben. Laten we eens een paard als voorbeeld nemen.

Een paard staat voor innerlijke levenskracht van de mens.

De merrie is een moedersymbool i, zij verwarmd en beschermd ons en brengt ons waar we moeten wezen.

Hengsten zijn vooral het symbool van mannelijk krachten en potentie.

Zie je enkel een paard dat stilstaat, betekent dat je innerlijke levenskracht stilstaat omdat er geen gebruik van wordt gemaakt.

Wanneer je op een paard zit dat hard gaat, betekent dat je je innerlijke krachten moeten beteugelen zodat je niet op hol slaat.

Als je naast een paard loopt, symboliseert dat je naast je innerlijk kracht loopt..

Ook de kleur van het paard heeft een doorslag in de analyse. Zo kan een wit paard  zuivere krachten symboliseren. Een zwart paard ongekende en duistere kant van jezelf. Een bruin paard weergeeft de aardse persoonlijkheid van jezelf aan.

 

Droomsymbool, Huis


 

Het onderbewuste van de mens heeft me altijd geboeid, daarom ook droomcursussen gedaan, vandaag de dag nog een van mijn mooiste hobby’s.

 

Mensen die dromen willen veelal een verklaring voor hun droom vinden. Meestal gaan ze op zoek naar sites die droomverklaringen geven. Niet iedereen kan droomduiding doen en krijgt men verschillende analyses. Hetzij gekopieerd van anderen of van gecertificeerde droomanalysten. Net als mensen een verschillende visie of kijk hebben in het leven, zo kunnen 2 droomduiders ook een verschillende kijk en visie op een en dezelfde droom. Toch komt analyses veel overeen met elkaar en klopt het algemeen wel, hetzij anders geduid.

De beste droomanalyst is de dromer zelf omdat het eigen droom is. Alleen veel mensen vinden het moeilijk om inzicht in zichzelf te kunnen of willen zien. Dan is een droomduider een uitkomst voor inzichten. Ondanks ik zelf ook dromen kan duiden, schakel ik ook graag de hulp in van een andere droomanalyst in, zeker omdat 2 mensen meer zien dan een.

Als droomanalyste is het leuk om een aantal droomsymbolen te delen, iets uitgebreider over één symbool. Toch is het belangrijk te weten dat een symbool maar een onderdeel is van de totale droom in zijn geheel. Het eerste symbool waar toch regelmatig over gedroomd wordt is…een huis, deze ga ik in onderdelen omschrijven. Luister naar het gevoel en neem mee wat nodig is.

 

Droomsymbool: Huis.

Een huis is je eigen persoonlijkheid met aparte aspecten van jezelf. Ook weergeeft het huis je geestelijke en fysieke gesteldheid aan. De aardse woning waar je ziel tijdens het aardse leven in verblijft. Ook vertegenwoordigt het huis ons lichaam dat uit 4 verdiepingen bestaat. De kelder zijn de onderste ledematen, voeten en benen. De centrale verdieping kamer, keuken, gang, toilet bestaat uit boven en onderbuik, zoals, darmen, lever, nieren, blaas en geslachtsorganen. Een verdieping hoger zoals slaapkamers, douche komen we uit bij de maag, alvleesklier, longen, hart en keel. De bovenste verdieping zolder weergeeft het hoofd en hoofd zoals ogen, neus, oren, mond en gedachten.

De buitenkant:
Is het huis een villa of een luxe woning, dan leef je boven je stand of doe je jezelf beter of mooier voor dan je bent naar de buitenwereld toe.

Is het huis bouwvallig of een krot: Betekent dat je moe of uitgeput bent en je lichaam verwaarloost.

Kelder:
Het domein van ons onbewuste, wanneer het donker is in de kelder, symbolissert dat onbewuste angsten die omhoog gehaald dienen te worden. Omdat de kelder gelijk staat met het onderste deel van de mens zoals voeten en benen, zijn de angsten veelal afkomstig uit het verleden. Schaduwkanten kunnen ook te zien zijn in het onbewuste, hetzij verstopte of verborgen donkere subpersonages.

Deuren:
Openingen van je persoonlijkheid, open deuren weergeven dat je extravert bent, dichte deuren introvert. Een deur dicht doen is het verleden of een situatie afsluiten. Door een open deur gaan, staat voor nieuwe kansen.

Ramen:
Net als deuren geven ramen ook openingen aan, het zegt ook iets over de manier hoe we de werkelijkheid zien en in de wereld staan. Naar buiten kijken door het raam geeft aan dat men meer gericht is naar uiterlijke omstandigheden, dus extravert. Door een raam naar binnen kijken is een aanwijzing om meer gericht te zijn op onszelf.

Muren:
Symbolisch gezien kent muren verschillende betekenissen. Veelal zijn muren blokkades waar men tegenaan loopt. Men kan zich graag verborgen willen houden of verschuilen achter de muur. Ook een gevoel van in een gevangenis of opgesloten te leven kunnen muren symboliseren. Opgesloten zitten tussen muren kunnen te maken hebben met een herinnering tijdens de geboorte. Muren staan daarom ook in verband met ademhalingsorganen zoals Astma, hart.

Gang/hal:
Dit symbool geeft overgangen aan van het ene stadia naar het andere. Tevens geeft de hal/gang aan of we toe staan dat iemand onze persoonlijke ruimte binnen dringt of komt.

Keuken:
Dit is het moederlijke of vrouwelijke aspect van onszelf die behoefte heeft aan emotionele of spirituele behoeften, maar ook aan psychische spijsvertering. Voedsel dat levenskracht geeft.

Woonkamer:
Dit is het aspect hoe we ons medemens ontvangen en verwelkomen, het innerlijk van de mens. Ook de meubelen en inrichting geeft het karakter aan. Lege kamers of vertrekken weergeven dat er comfort en steun ontbreekt in het dagelijks leven.

Toilet:
Een plek in ons waar we privé onze gevoelens de vrije loop kunnen laten, waar we ons kunnen ontlasten. Zodat er orde en reiniging in ons innerlijk huishouden komt van alles wat we mee dragen.

Trap:
Geeft een aanwijzing aan dat men stappen wilt zetten om een doel die bereikt wilt worden om omhoog te klimmen. Dat kan een status of niveau weergeven, een hogere functie in het werk, maar ook om toegang te willen krijgen naar de mystieke spirituele kant van ons wezen.

Wanneer er een trede of trapleuning ontbreekt, wijst dat op onzekerheid dat verholpen moet worden. Wentel of draaitrappen duiden op een moeilijkheid in het leven om hogerop te kunnen klimmen.

Slaapkamer:
Een ruimte voor privacy en af te zonderen voor rust, waar je je kunt ontspannen en jezelf kan zijn. Ook een aspect van jezelf om sensueel en intiem te zijn met jezelf en relatie. Tevens kan de slaapkamer duiden op ziekten, goed uitzieken voor herstel. De inrichting, bed en lakens zijn een onderdeel van hoe men zich ontspant en gedraagt.

Douche:
Het aspect van ons dat behoefte heeft om zich lichamelijk en psychisch te reinigen of te zuiveren van gedragen lasten.

Zolder/Dak:
Het mentale aspect van de mens waar gedachten en herinneringen huisen. De staat waarin de zolder verkeert speelt een belangrijke rol mee. Staat er veel (oude) rommel, weergeeft aan dat er drukke gedachten zijn en geen overzicht in de gedachtengangen. Oude rommel duidt op niet los kunnen laten van oude gebeurtenissen en situaties om erin te willen blijven hangen. Is de zolder opgeruimd, heeft men een vrije geest die open staat die ook toeganglijk is naar de spirituele wereld.

 

Bron en tekst:
Marianne, Droomanalyste.

Tekenen van engelen


 

 

Engelen

Engelen zijn liefdevolle centra van licht en energie. Er zijn verschillende soorten engelen, van minuscule natuurwezentjes zoals een engel van een bloem tot een immens grote zonne-engel die een geheel zonnestelsel in stand houdt. Engelen hebben geen “ik-bewustzijn”. Engelen hebben geen eigen scheppende creativiteit en “vrije wil” zoals mensen. Zij voeren de Goddelijke Wil uit en zijn zo doorgevers van universele energie die ook wel het “Goddelijk Woord” wordt genoemd. Engelen zijn dus wezens die universele kracht omzetten in specifieke krachtspectra waardoor openbaring mogelijk wordt. Ze kunnen zich voordoen als een Engel met vleugels of als een persoon die op het juiste moment op het juiste situatie aanwezig is om je te helpen.

Engelen zijn er altijd, en ze helpen ons ook altijd. Ook al zijn we ons hier vaak niet eens bewust van. Jammer, want als je de signalen van de Engelen herkent kun je hun liefdevolle hulp direct aanvaarden en gebruik maken van wat ze ons vertellen.

De Engelen sturen hun hulp en geven de signalen herhaaldelijk. Gericht op jou en de signalen en tekenen geven antwoorden op datgene wat jou op dat moment vaak bezig houdt of dwarszit. Bewust of onbewust, maar de Engelen weten het wel. Geloof in de tekenen van de Engelen die jou gestuurd worden en leer ze herkennen. Antwoorden zullen dan ook makkelijker te vinden zijn. Als je weet welke kansen er op je pad liggen zul je deze gemakkelijker herkennen en kun je de kans gewoon pakken!

Je kunt signalen en tekenen van de Engelen op de volgende manieren herkennen:

Muziek: Met muziek laten de Engelen je veel weten. Je moet er maar eens op letten. Met name als je een bepaald lied herhaaldelijk hoort, of als er een soort thema in verschillende liedjes zit kun je er vanuit gaan dat dit tekenen van boven zijn. De titel, het refrein of een stuk uit de tekst dat je vaker hoort geeft je aan dat dit de boodschap is, en het teken dat de Engelen je begeleiden en ondersteunen.

Wolken: Als kind heb je waarschijnlijk uren naar de wolken liggen staren om figuren te ontdekken in de pluizige en wollige vormen van de wolken. De Engelen zenden op dezelfde manier hun signalen aan jou. Bekijk de wolken weer eens op die manier en probeer Engelenvormen te vinden. Als je deze gevonden hebt weet je dat er Engelen op dat moment bezig zijn om jou te helpen, te helen. Maar als je met een specifieke vraag de wolken aftuurt kun je ook een direct antwoord krijgen in de vorm van je vraagstuk. Je ziet dan niet de vorm van de Engel maar van hetgeen je vraagt. Als je dit antwoord in de wolken vindt dan weet je dat de Engelen specifiek bezig zijn om jou bij dit vraagstuk te helpen.

Regenboog: Als je een regenboog ziet wanneer je de Engelen om een teken vraagt dan krijg je door dit symbool het signaal dat alles wat nodig is gedaan wordt om je te helpen. Niet op een enkel vlak maar op de gehele situatie waarin je bent. De Engelen nemen op dat moment alles onder handen. De regenboog staat symbolisch voor Gods belofte van liefde, zorg, ondersteuning en veiligheid. Een regenboog kan ook gezien worden als gift om aan te moedigen en begeleiding van boven. Omdat bijzondere regenbogen zoals een dubbele of een maanboog, minder voorkomende verschijnselen zijn weet je dat als je die ziet de hulp significant is.

Veren: Veren zijn toch wel een bijzondere Engelenteken, lettend op de veren van de Engelenvleugels. Hoewel veren in verschillende soorten, maten en kleuren als teken gebruikt worden, vallen, mij persoonlijk, de kleinere witte donsveren het meest op. Wat ook opvalt is dat het vinden van de veren een direct teken is op datgene wat je op dat moment in gedachte hebt, of waarvoor je een wens doet of de vraag die je op dat moment hebt. Je zult het vinden van een veer dan ook meteen herkennen en daarmee associëren.

Munten: Als je een keer een muntje vindt, weet dan dat deze voor jou is neergelegd. Munten worden vaak gebruikt door de Engelen om je een boodschap te geven. Vraag je af waar je naartoe ging, waar en hoe laat vond je de munt, van welk materiaal is deze gemaakt? Bijzonder aan deze ‘gegeven’ munt is dat we ons erdoor geholpen en gesteund voelen, op alle gebieden zowel financieel, emotioneel, spiritueel en fysiek.

Stemmen: In acute gevallen zullen de Engelen direct, verbaal, met je communiceren. Als er een noodgeval of een paniekgeval is, zeker als je het zelf niet ziet en direct attentie moet geven zullen de Engelen rechtstreeks tegen je praten. Als de Engelen je attentie nodig hebben dan zal de boodschap die ze voor dat moment voor je hebben duidelijk zijn. De boodschap is luid, duidelijk, kristalhelder en er is geen misverstand mogelijk over de boodschap en dat deze voor jou bestemd is. Op dat moment is het beter om te luisteren!

Bron: cursus Engelen Reiki

Light of Angels

 

Dromen en het onbewuste


 

 

Met Droomwerk houden we ons bezig met de inhoud van onze dromen en de eventuele boodschap die daarin verborgen ligt. Om deze materie beter te begrijpen leg ik een aantal psychologische termen uit zodat helder wordt waar dromen vandaan komen en wat ze beogen.

Freud, die zich diepgaand met het verschijnsel dromen heeft beziggehouden (Traumdeutung, 1900), beschouwde de droombeelden als een product van ‘in het gewone leven verdrongen’ verlangens, die zich meestal in symbolen uiten. Doordat tijdens het dromen de barrière tussen het bewuste denkgebied en het onbewuste vervaagt, zag hij in de droom een toegangsweg tot de inhoud van het onbewuste.

Volgens latere onderzoekers (Adler, Jung) kunnen zich daarnaast of liever daar doorheen in de droom onbewuste inzichten openbaren en kunnen plannen en toekomstmogelijkheden erin verwerkt worden.

Naar mijn mening komen dromen uit een onbewust gebied, het gebied waar we ‘weten’,  maar wat we in het hier en nu vergeten zijn, het gebied waar alle ervaringen liggen opgeslagen, ook van andere incarnaties. Vandaar dat het mogelijk is te dromen over de middeleeuwen of een andere tijd zonder dat je daar nu zoveel van afweet.

Het collectief onbewuste, een term van C.G. Jung, is dat reservoir van ervaringen van alle wezens ooit dat ons met elkaar verbindt.  In dromen vinden we beelden terug die door de eeuwen heen steeds dezelfde blijken te zijn. Dit noemt Jung “Archetypische beelden”, dat zijn beelden en symbolen komende vanuit het collectief onbewuste. Voorbeelden zijn: de Moeder in verschillende gedaantes, de goede en de boze moeder, ook de heks, dieren waaronder fabeldieren, demonen, helden, tovenaars, vuur, water en wind.  Het Vader archetype is een symbool, een beeld dat staat voor de projectie van de archetypische vader op de persoonlijke vader. Ook beschouwen we onze ouders als een soort Goden, de Godsprojectie op de ouders.

Ik ga er vanuit dat elk wezen bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk deel.

Begrippen van Jung:

Anima: het in het onbewuste verankerde vrouwelijke( dat is verenigende, voedende, ontvankelijke) principe bij de man.

Animus: het in het onbewuste gewortelde mannelijke (d.i. logisch vormende, naar beheersing en verovering strevende) principe bij de vrouw.

We worden geboren en dan opgevoed door onze ouders.  We krijgen te maken met hun normen en waarden die ingebed zijn in een collectief waardenstelsel dat ook geografisch is bepaald. Wanneer we erbij willen horen moeten we een deel van ons eigen zelf opofferen in ruil voor de illusie dat we ‘goed’ zijn. Eigenschappen die door de omgeving niet getolereerd worden moeten we verdringen of onderdrukken.

Onderdrukking en verdringing zijn de voornaamste methoden waarmee het individu probeert zich aan te passen aan de omgeving.

Onderdrukking: Bij onderdrukking worden die eigenschappen die door de omgeving niet worden getolereerd, uitgeschakeld. Dit gebeurt bewust en wordt in de opvoeding ook systematisch ontwikkeld. Dit onderdrukken gaat gepaard met het gevoel dat je iets van jezelf opgeeft. Dit veroorzaakt lijden. Je weet dat je dit offer brengt. Bij onderdrukking blijven de uitgeschakelde inhouden wel in verbinding met het ik bewustzijn. Het eert uw vader en uw moeder vol blijven houden, terwijl hun gedrag zodanig is dat je hen zou kunnen wurgen. Deze boosheid wordt onderdrukt en je past je zoals altijd weer aan, aan dat wat de omgeving van je verwacht.

Verdringing: bij verdringing hebben de eigenschappen die niet stroken met de norm, de omgeving, de relatie met het bewustzijnssysteem verloren. Ze zijn onbewust of vergeten, althans het ik heeft geen weet van het bestaan. De verdrongen inhouden zijn dus aan de controle van het bewustzijn onttrokken. Deze inhouden leiden ondergronds een zelfstandig en werkzaam leven. Het hebben van een goed geweten duidt op overeenstemming met het waardepatroon dat binnen de eigen gemeenschap heerst, afwijking daarvan duidt op een slecht geweten. Dit komt voor bij trauma’s zoals incest, oorlogsslachtoffers etc. Deze mensen herinneren zich in eerste instantie niets meer van het gebeurde maar hebben wel allerlei klachten die op een trauma wijzen. Ook in nachtmerries komen deze verdrongen beelden en gevoelens tevoorschijn.

De Persona is het masker, datgene waarvoor iemand doorgaat, de wijze waarop hij zich voordoet in contrast met zijn werkelijke individuele zijn. Persona is: gewaad, omhulsel, harnas, uniform, waarachter het individu zich verbergt. Vaak niet alleen voor de wereld maar ook voor zichzelf. Het is de ‘houding’ waarachter de meest bizarre fantasieën schuil gaan. In dromen vaak de figuur met de cape en zwarte hoed.

Schaduw is dat deel dat het ik heeft verdrongen en niet meer kent. Mythologische figuren Kaïn, Judas en Mr. Hyde. Zij vertolkt de eigen onvolkomenheid en aardsheid, het negatieve, dat niet overeenstemt met de absolute waarden. Wanneer iemand altijd aardig is in het dagelijks leven, kan deze persoon dromen over een zeer moordlustig iemand.

Het geweten uit zich bij de onderdrukking als een bewust, bij de verdringing als een onbewust schuldgevoel. Het schuldgevoel berust op de aanwezigheid van de schaduw en wordt individueel en collectief op dezelfde manier uit de weg geruimd, namelijk door schaduwprojectie. De schaduw, het slechte, negatieve, kan de persoon niet als onderdeel van zichzelf ervaren en wordt geprojecteerd, d.w.z. naar buiten verlegd, als het kwaad in de buitenwereld. Deze schaduw moet bestreden, vernietigd worden, en om dat te kunnen wordt er een zondebok gezocht. Vaak mensen die in de minderheid zijn, zoals de Joden in de tweede wereldoorlog, of juist geniaal bijv. Jezus die aan het kruis werd genageld.

De aanvaarding van de eigen onvolmaaktheid is een buitengewoon moeilijke opgave. Elk mens heeft zijn minderwaardige functie en zijn schaduw, en het toelaten van deze kant van de persoonlijkheid is dan ook een lastige opdracht.

Pas wanneer ik de schaduw, het donkere in mezelf kan zien ben ik in staat de saamhorigheid te voelen met de ander.

Dromen komen vanuit het onbewuste en kiezen een symboliek die daarmee correspondeert. Meestal is het zo dat symbolen in een droom staan voor een aspect van jezelf, bijv. je droomt over een persoon die je achtervolgt, de vraag die je jezelf kan stellen is, waar ben ik voor op de vlucht in mijn leven. Of wat wil die persoon eigenlijk van je, kijk om en loop niet weg.

Juist wanneer we denken in een droom, het is walgelijk wat die persoon in de droom doet komt de vraag voor jezelf, wat zegt dit gedrag over mij, zoals een keurige man in therapie droomde over een potloodventer, die hij steeds maar terug in de grond stampte. Hij vond het walgelijk. Toen we de droom uitwerkten merkte hij tot zijn grote schrik dat hij in het dagelijks leven heel stiekem omging met seksualiteit. De potloodventer wilde dat hij meer open daarover zou zijn. Wanneer een energie wordt onderdrukt (zoals agressie) zal hij naarmate de mate van onderdrukking een steeds monsterachtiger symbool kiezen om je duidelijk te maken dat er iets aan de hand is.

Bron: http://www.staman-therapie.nl