Drie persoonlijkheidstypes die jou uniek maken


Drie persoonlijkheidstypes die jou uniek maken

september 13, 2017 
Persoonlijkheidstypes Uniek

Je persoonlijkheid onthult wie je echt bent. Het omvat je fysieke kenmerken evenals je mentale, die jou onderscheiden van alle anderen. Alle kenmerken die jou uniek maken. Maar soms willen we onszelf met een groep mensen kunnen identificeren die dezelfde kenmerken hebben als wij of die kenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met die van ons. Hier refereren we aan persoonlijkheidstypes.

Op dit gebied zijn er verschillende theorieën. In dit artikel bespreken we een theorie die een onderscheid maakt tussen de persoonlijkheidstypes A, B en C. Deze classificatie van persoonlijkheden ontving veel kritiek toen het werd gepubliceerd. En zelfs nu zet het debat zich voort.

De persoonlijkheidstypes A en B werden in 1959 opgesteld door Friedman en Rosenmann. Deze twee types waren precies het tegenovergestelde van elkaar. Op deze manier konden individuen zich makkelijker identificeren met anderen. Hierbij werd echter het huidige probleem dat het ook kan voelen alsof je persoonlijkheid een beetje van A en een beetje van B heeft, over het hoofd gezien.

Het was pas in 1980 dat Morris en Creer er aan dachten om een nieuw persoonlijkheidstype te introduceren, dat ze ‘Persoonlijkheidstype C’ noemden. Dit derde type zorgde ervoor dat mensen die zich niet konden identificeren met de hierboven beschreven types toch bij een groep konden horen. Of toch niet? Vandaag gaan kijken we wat elk van deze persoonlijkheidstypes inhoudt.

1. Persoonlijkheidstype A

Ken je van die mensen die altijd haast lijken te hebben? Is er iemand in je familie verslaafd aan zijn of haar baan? Mensen die aansluiten op dit persoonlijkheidstype zijn doorgaans erg hyperactief, energiek en ongelooflijk productief. Ze zouden alles over hebben voor hun baan. Dit zorgt er ook voor dat ze, een beetje, hun familie en vrienden vergeten.

Persoonlijkheidstypes Uniek

Met al deze kenmerken wordt het persoonlijkheidstype A gekarakteriseerd door de eigenschap om erg competitief te zijn, het altijd beter willen zijn dan anderen. Soms kan dit ertoe leiden dat dit soort mensen op de tenen trappen van de mensen om hun heen om te kunnen bereiken wat ze zelf voor ogen hebben. Dit kan resulteren in een hoop agressiviteit. Het manifesteert zich door neerbuigend te doen over het werk van een ander en weigeren hulp aan te bieden aan iemand die dat nodig heeft.

Voor mensen met persoonlijkheidstype A is werk iets fundamenteels en onmisbaar in hun leven. Het is hun kern, het middelpunt van alles.

Deze kenmerken zorgen ervoor dat mensen die bij dit type horen soms koeltjes over kunnen komen, of dat is althans de impressie die ze opwekken. Ze onderdrukken hun emoties, zijn ongevoelig en lijken altijd sterk en zeker. Soms is dit alles slechts een façade om een enorm gevoel van onzekerheid te onderdrukken. Ze zijn in ieder geval ongetwijfeld erg vatbaar voor stress of angst.

2. Persoonlijkheidstype B

In tegenstelling tot het hierboven beschreven type, zijn mensen die tot dit type behoren erg zachtaardig. Dit soort mensen zijn niet snel gestrest. Hierdoor komen ze vaak te laat, maar worden hier niet nerveus van. Ze hebben alle tijd van de wereld.

Mensen met dit persoonlijkheidstype accepteren het leven zoals het komt en laten alles gaan zoals het gaat.

Persoonlijkheidstypes Uniek

Een van de meest geweldige karakteristieken van dit persoonlijkheidstype is dat deze mensen vaak veel warmer en empathischer zijn. Ze vinden het niet moeilijk om te socialiseren, aangezien ze mensen aantrekken met hun charmante lach. Ook zijn ze erg aantrekkelijk door het vertrouwen dat ze hebben in zichzelf. Doorgaans hebben ze genoeg zelfvertrouwen.

Mensen met persoonlijkheidstype B zijn ook groot liefhebbers van slapen. Dus vroeg opstaan of minder dan acht uur slapen past niet echt in hun planning. Dit zorgt ervoor dat ze een erg vredig leven leiden, zonder enige vorm van druk. Ze denken niet eens aan wedijveren om de beste te zijn. Ze erkennen en accepteren hun grenzen en voelen zich comfortabel met wie en wat ze zijn. Ze hoeven niet beter te zijn dan anderen.

3. Persoonlijkheidstype C

Dit laatste persoonlijkheidstype is het meest controversieel van de drie, omdat het de meest passieve en onderdanige soort mensen beschrijft. Mensen die zich identificeren met deze groep voelen zich weerloos in bepaalde stressvolle of onverwachte gebeurtenissen. Hoe hard ze ook hun best doen, ze blijven zich hulpeloos voelen.

Dit zorgt er vaak voor dat ze slachtoffers worden van misbruik en manipulerende mensen. Dit komt doordat ze onderdanig overkomen en conformistisch omgaan met alles wat komen gaat. Ze zijn niet in staat om beslissingen te nemen en zijn hier zelfs bang voor. Hun onzekerheid is veel serieuzer dan de onzekerheid van mensen met persoonlijkheidstype A.

Mensen met persoonlijkheidstype C lijden continu aan emotionele blokkades die negatieve effecten kunnen hebben op hun gezondheid.

Eén kenmerk van deze groep mensen is dat ze hun emoties remmen. Met andere woorden: ze houden hun emoties voor zichzelf. Op deze manier slikken ze boosheid, teleurstelling en verdriet in en weten ze niet hoe ze deze kunnen uiten om hun hart te luchten. Dit kan tot serieuze problemen en depressie leiden.

Persoonlijkheidstypes Uniek

Kun jij je identificeren met een van deze groepen? Deze theorie van persoonlijkheidstypes is erg oud en er zijn sindsdien veel dingen veranderd. Het is dus een erg bekritiseerde typologie die voor velen nog altijd ontbreekt aan nauwkeurigheid. Hoe denk jij hierover? Bij welke groep zou jij kunnen horen?

https://verkenjegeest.com/3-persoonlijkheidstypes-die-jou-uniek-maken/

Advertentie

De wijsheid van onzekerheid


De wijsheid van onzekerheid

‘We leven in een tijd van buitengewone onzekerheid, waarin traditionele waarden afbrokkelen en we navigeren tussen hoop en vrees’. De Engelse filosoof Alan Watts schreef dit ruim zestig jaar geleden, maar zijn woorden zijn juist in de huidige tijd van crises actueler dan ooit. Zijn boodschap in De wijsheid van onzekerheid: we doen er alles aan om zekerheden te creëren, maar er zijn geen zekerheden in het leven.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze tijden beleven die buitengewoon onzeker en stressvol zijn. Feitelijk is onze tijd echter niet veel onzekerder dan andere tijden. Armoe, ziekte, oorlog, verandering en dood zijn niks nieuws. Het verschil met vroeger is dat lange tijd de onzekerheid van het menselijk bestaan dragelijker werd dankzij het geloof in God, in de onsterfelijke ziel en in de besturing van het universum door eeuwige rechtswetten.

Geloof in God is aangetast
De wetenschap, die sterk ons wereldbeeld kleurt, heeft het geloof in God aangetast. Samengevat zegt de wetenschap: we weten niet of God bestaat en naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dat ook niet weten. Niets in onze kennis verwijst naar zijn bestaan. Alle redeneringen die pretenderen dat bestaan te bewijzen, blijken geen logische betekenis te hebben. Dit heeft ontwortelend en deprimerend uitgepakt voor velen.

Onze levensstandaard als drug
Als het geloof in het eeuwige onmogelijk wordt, gaat de mens op zoek naar andere ‘zekerheden’. We zoeken het geluk in vreugden van tijdgebondenheid: onze hoge levensstandaard. Een hevige en complexe prikkeling van onze zintuigen, die ze in toenemende mate minder gevoelig maakt. Daarom verlangen we steeds naar nog hevigere prikkeling. We willen steeds meer en meer. Een groter huis, een heftiger feest, een nog exotischer vakantie. Om deze ‘standaard’ op te kunnen houden, zijn de meesten van ons bereid een leven te leiden dat voornamelijk bestaat uit vervelend werk.

Neem het leven zoals het is
Wat is het alternatief? Watts beveelt aan als startpunt om af te zien van geloof en het leven te nemen zoals het is, en niet meer. We zullen het bestaan alleen als zinvol ervaren, beweert hij, wanneer we hebben ingezien dat het zonder doel is. Het universum is van nature veranderlijk en vluchtig. Door te streven naar zekerheid ga je zodoende voorbij aan de essentie van het universum.

Het ‘ik’ bestaat niet
Het is daarbij belangrijk te beseffen dat ook je ‘ik’ – je ego – geen vaststaand gegeven is. Je ‘ik’ is in feite een stroom van ervaringen, gevoelens, gedachten en indrukken die voortdurend in beweging is. De mens is dus net als de hele natuur veranderlijk en vluchtig. We vechten echter wanhopig om deze illusie van een ‘ik’ in stand te houden. We begrijpen niet echt dat zekerheid niet bestaat zolang we niet inzien dat ons ‘ik’ niet bestaat.

Te veel vertrouwen in ons brein
Ons brein, ons bewuste denken – waar we zoveel waarde aan hechten in het Westen – heeft ons verder vervreemd van het heelal en van onze eigen essentie. Onze ideeën en woorden kunnen het uiteindelijke geheim van het leven niet peilen. Bovendien is ons aangeleerd ons lichaam te verwaarlozen en al ons vertrouwen te stellen in het brein. Daardoor leven we op voet van oorlog met onszelf. Het brein verlangt wat het lichaam niet wil, en het lichaam verlangt wat het brein niet toestaat. Het gevolg? We kunnen steeds minder echt genieten, we worden ongevoelig voor de diepste en subtielste genoegens van het leven, die feitelijk uiterst voor de hand liggen en eenvoudig zijn.

Veiligheid bestaat niet
De werkelijke reden waarom het leven een kwelling kan zijn, zijn niet feitelijkheden zoals ziekte, pijn, angst en dood. De waanzin is dat wanneer we dergelijke feitelijkheden ervaren, we ronddraaien, zoemen, spartelen en kronkelen om tevergeefs te proberen het ‘ik’ uit deze ervaring los te maken.

Ervaar het moment
De oplossing ligt in meer bewust zijn van het leven zelf. Van de ervaring van dit moment. Zonder oordeel, zonder mening. Voelen wat je ervaart zoals het is, niet zoals het benoemd wordt. Daardoor verandert het ineens in iets anders en gaat het leven vrij vooruit. Dan valt ook het idee van afgescheidenheid weg: hier sta ‘ik’, en dat is de rest van het universum. Kortom: het leven is een en al verandering, alles is verbonden met elkaar, niets is blijvend, ook je ‘ik’ niet. Omarm deze onzekerheid en je bestaan krijgt een geheel nieuwe betekenis.

Meer lezen? Bestel dan: Alan W. Watts, De wijsheid van onzekerheid.

Bron: http://www.diepmagazine.nl/content/in_de_diepte/De_wijsheid_van_onzekerheid