Dankbaar zijn…


Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en de tekst 'Geluk komt wanneer je stopt met klagen over de problemen die je hebt en begint dankbaar te zijn voor alle problemen die je niet hebt.'

Advertentie

Teken voor de Dolfijnen


Kom in actie tegen de kaartverkoop

Kom nu in actie tegen de kaartverkopers zoals Air Miles
worldanimalprotection.nl

World Animal Protection

Beste Marianne,

Misschien heb je de commotie rondom het Dolfinarium meegekregen. Wij vragen al veel langer aandacht voor het leed van wilde dieren in entertainment, zo ook voor dolfijnen in gevangenschap. Het programma RAMBAM heeft recent heel wat losgemaakt, waardoor er nu extra aandacht is voor het leed van deze intelligente, sociale zoogdieren die hun leven in het ‘attractiepark’ te Harderwijk moeten slijten.

Kom nú in actie

Juist nu is daarom het moment om in actie te komen tegen de vele organisaties die (kortingen op) kaarten aanbieden. Vraag hun om hiermee te stoppen.

Stop de verkoop Stop de verkoop Stop de verkoop

Air Miles stopt niet

We hebben de bezwaren tegen dolfijnenshows bij diverse organisaties aangedragen en wachten hun reacties af. Air Miles heeft al laten weten niet te stoppen met het aanbod. Doe mee met onze actie en laat je gegevens achter. Wij mailen dan namens jou naar Air Miles, en alle andere organisaties die doorgaan met acties/verkoop van kaarten voor het Dolfinarium.

Ontvang de actiesticker

Je kunt dan gelijk de actiesticker aanvragen, zodat je jouw omgeving laat zien dat je tegen dolfijnenleed bent.

Dolfijnen zijn wilde dieren. Geen entertainers.

We hebben vorige week opnieuw contact opgenomen met het Dolfinarium om te spreken over veranderingen. Omdat wij in het verleden nog geen resultaat hebben bereikt bij het Dolfinarium, beginnen we deze actie tegen aanbieders van kaarten.

Alvast hartelijk dank voor je steun!

Met vriendelijke groet,

Pascal de Smit
Directeur World Animal Protection Nederland 

Toon je dieren hart en teken de petitie zoals ik zelf ook al gedaan heb, dank U wel

De kracht van opgeven


De kracht van opgeven

Volgens helderziende paragnosten is opgeven één van de meest krachtigste stappen die je kunt nemen wanneer je bewust je eigen werkelijkheid creëert. Dit kan in tegenspraak zijn met het advies dat voornamelijk gericht is op “never give up”, maar weten hoe en wanneer op te geven kan het verschil maken voor je succes. De meeste mensen vinden het laf om op te geven, in de onwetendheid dat “proberen, proberen en nog eens proberen”, de minst moedige en minst effectieve ding is om te doen.

 

De kracht van opgeven verklaart door helderziende paragnosten.

Nooit opgeven komt neer op gehechtheid:

Op een bepaald moment in de tijd, werden we allemaal geconfronteerd met het dilemma van het al dan niet opgeven van iets dat we echt wilden, niet wetend wat we moesten doen. Het gebruikelijke advies is om “te blijven proberen” en “nooit op te geven”. Maar nooit opgeven op iets wat je wilt of van plan bent is de meest vermoeiende, tijdverspillende en energie verliezende wat je kan doen. Vooral in onze actie-georiënteerde samenleving, kan opgeven een zwakte lijken, terwijl het doen dus eigenlijk kracht en intelligentie kost.

Weigeren om op te geven, ongeacht wat, is eigenlijk niets meer dan innig verbonden zijn met het resultaat. In tegenstelling, ervaring heeft ons geleerd dat alleen door het loslaten van de uitkomst, we het de vrijheid geven om tot ons te komen. Zelfs als je jezelf losmaakt van het resultaat, weigeren om op te geven kan je gevangen houden in een voortdurende cyclus van gehechtheid tot onthechting en weer terug en naar gehechtheid. Het is een grote kracht om te weten hoe en wanneer op te geven.

 

Hoe op te geven:

Opgeven is meestal geassocieerd met beelden, met het loslaten van je dromen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In plaats daarvan leer te zien dat opgeven is als het omhoog geven. Met andere woorden, wanneer je opgeeft, geef wat het ook is dat je opgeeft, aan een hogere macht. Stuur het naar boven naar de Al-Machtige, de Universele geest om het uit te zoeken voor je – aan God, aan je Hoger Zelf of welke Hogere Macht dan ook die met je resoneert.

Als je alles geprobeerd hebt, opgeven is echt de meest krachtigste actie die je kunt nemen.
Interessant is dat de afkomst van “opgeven” zijn wortels heeft in de oude Franse surrendre, wat betekent “over te leveren”. In dit geval, is het om je voornemen over te leveren aan God. Dus, volgende keer dat je zegt “Ik geef het op”, stel je je voor dat je intentie naar boven wordt gestuurd en je vraagt God om het te creëeren of het uit te zoeken voor je. Laat het gaan en weet dat het nu in de handen is van de Almachtige.

 

Wanneer op te geven:

Weten wanneer je op moet geven is net zo belangrijk als weten hoe je op moet geven.
Geef alleen op als je alles hebt gedaan wat in je vermogen ligt om het gewilde resultaat te bereiken. Met andere woorden, geef niet op als er ergens nog iets is wat je kan doen. Opgeven voordat je alles wat in je vermogen ligt hebt gedaan, is eigenlijk een beslissing dat het teveel werk is voor jou om mee bezig te zijn (en dat is natuurlijk OK als je niet meer wilt). Het probleem is, dat te vaak, te veel mensen op die manier te snel opgeven waardoor zij afzien van hun dromen en bedoelingen. En daarom opgeven zien als het laatste redmiddel.

 

Waarom opgeven anders is dan gehechtheid:

Om los te komen van je beoogde resultaat, is een van de sleutels dat je je werkelijkheid bewust creëert. Je kan ervoor kiezen om op elk moment los te laten en als je dat doet dan kan je actie blijven ondernemen richting de uitkomst die je wilt. In tegenstelling, je moet eerst het einde bereiken van al je vermogen waar je mee bezig bent voordat je het opgeeft. Opgeven op deze manier is het laatste wat je kan doen om een bepaald resultaat te behalen.

 

Hoe kan je weten dat je alles hebt gedaan wat je kon:

Einstein definieerde krankzinnigheid als “steeds maar hetzelfde doen tewijl we een ander resultaat verwachten”. Gebruik dit als je gids om op te geven. Met andere woorden, als je vindt dat je alles (meestal een aantal keren en op verschillende manieren) hebt geprobeerd, maar je hebt nog steeds hetzelfde ongewenste resultaat of ziet dat er niets verandert, geef het dan in zijn geheel over aan je Hogere Macht. Je bent de enige die kan meten of niet opgeven schadelijk is en je afhoud van het volledig ervaren van je leven.

 

Vertrouw op je instinct:

Je innerlijke stem zal er bij je op aandringen of je adviseren om te stoppen en om het over te geven. Wanneer je gewoon te moe bent om het nog op een andere manier te proberen, stuur het gewoon naar boven, naar je hogere macht. Natuurlijk kan je al vanaf het begin het gevoel hebben dat wat je wilt buiten je eigen persoonlijke kracht ligt, in dat geval verstuur je het naar boven als een startblok wat de meest passende maatregel is om te nemen.

Bron: http://www.helderziende-paragnosten.nl/de_kracht_van_opgeven.php

Een mooi en heldere tekst over opgeven waar toch 2 kanten aanzit. Aan jezelf te bekijken hoe je opgeven toe past in het leven. Soms is opgeven nodig, soms is het juist doorzetten en niet opgeven..

Bloggen


Zoals vele misschien al gemerkt hebben, ben ik de laatste dagen nauwelijks of niet aanwezig geweest. Het gaat niet echt goed met me en moet hier zelf door heen, de reden ga ik niet beschrijven omdat ik er geen klaag blogje van wil maken. Rustig aan zullen er wat artikelen geplaatst worden. Mocht het zo blijven -zal de gedachte die veel door me heen is gegaan-, uitkomen. Namelijk dat ik zou moeten gaan stoppen met bloggen, maar dat hou ik nog even in het midden.

Stop met kinderen Ritalin voorschrijven


Jan Vroomans − 11/07/14, 18:00

© anp. ‘Dat kinderen door ritalin beter leren, is een bewering die niet klopt.’

opinie Kinderen verdienen aandacht en respect in plaats van dat hun geest wordt bedwelmd met een drug die de potentie heeft van cocaïne of heroïne, schrijft Jan Vroomans. ‘Het label adhd is moreel failliet.’

  • Je kind vertellen dat er iets mis is met zijn hersenen – je hebt adhd – is niet-wetenschappelijk onderbouwd en derhalve onaanvaardbaar

     

Het drogeren van kinderen met ritalin is het stelen van kindertijd ten behoeve van het gemak van volwassenen. We verstrekken middelen aan kinderen met de potentie van cocaïne en speed, terwijl er ook bij wetenschappers zorgen zijn aangaande de schadelijkheid van deze middelen (Gezondheidsraad, 2014). Behalve bijwerkingen, verslaving en ontwenningsverschijnselen, veroorzaakt ritalin vaak het gedrag dat men wil bestrijden.

Dat kinderen er beter door leren, is een bewering die niet klopt. Dat kinderen zich beter focussen op saaie taken zegt nog niets over de uiteindelijke leerprestaties. Onderzoeken over leerprestaties spreken elkaar na vele jaren nog steeds tegen. Het is evident dat het drogeren van een kind ten koste gaat van de spontaniteit, creativiteit en mogelijke talenten van kinderen. In een studie van bijna dertig jaar toonde Nadine Lambert (2005) aan dat kinderen die ritalin gebruikten eerder gingen roken, zwaardere rokers werden en eerder cocaïne gingen gebruiken.

Indien een kind al vroeg in het leven wordt verteld dat het de eigen impulsen en gedragingen slechts onder controle kan houden met een pil, is het niet meer dan logisch dat het kind ditzelfde gedrag voortzet in zijn verdere leven.

Groeistagnatie
Van ritalin is aangetoond dat kinderen een groeistagnatie en gewichtsafname van respectievelijk 2 centimeter en 2,7 kilo ondergaan tijdens het slikken van dit middel. Men heeft verder geen enkel idee wat de effecten zijn op de hersenen van het kind door de stagnatie van de groei in de jeugd en daarom worden dergelijke effecten ontkend.

Adhd staat voor impulsiviteit, hyperactiviteit en concentratieproblemen. Dit gedrag kan men echter ook bij kinderen ontwaren in het geval van saaie lessen, conflicten tussen ouders, mishandeling, te jong zijn voor het klasniveau, pesten, ’s nachts niet uitrusten, een zwakke leerkracht, overvolle klassen, te grote prestatiedruk enzovoorts. Naar schatting is bij zo’n 90 procent van de kinderen onterecht adhd vastgesteld. Dit betekent dat honderdduizend kinderen ten onrechte ritalin slikken en onnodige risico’s lopen.

Het label adhd is moreel failliet. Je kind vertellen dat er iets mis is met zijn hersenen – je hebt adhd – is niet-wetenschappelijk onderbouwd en derhalve onaanvaardbaar. Ouders, leraren en overheid zijn met dit label echter vrijgepleit van het nemen van verantwoordelijkheid nemen voor respectievelijk opvoedingsproblemen, ordeproblemen en overvolle klassen. Kinderen verdienen duidelijkheid, aandacht en respect in plaats van het liefdeloze bedwelmen van hun geest en een kulverhaal over een afwijkend brein.

Ik roep leraren en ouders op zich te verdiepen in de achtergronden en stelling te nemen. Een steeds grotere groep auteurs biedt een fundament voor uw intuïtie die zegt dat het drogeren van kinderen niet goed kan zijn. Ik roep ouders op om, bij eigen twijfel, onderzoeken naar gedrag te weigeren. Een onderzoek naar gedrag is namelijk een enkeltje ‘gedragsstoornis’ met bijbehorende ‘medicatie’, resulterend in een verstoord zelfbeeld van het kind alsmede risico’s op ernstige bijwerkingen en verslaving.

Jan Vroomans is onderwijsspecialist/leerkracht speciaal basisonderwijs

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3687770/2014/07/11/Stop-met-kinderen-ritalin-voorschrijven.dhtml

Zelfliefde


 

ZELFLIEFDE

Zelfliefde is voor veel mensen een groot probleem.
Veel cliënten vragen me hoe ze van zichzelf kunnen houden. Het antwoord is simpel.
Je kunt niet leren om van jezelf te houden. Geen enkele methode is hierbij effectief.

Je kunt jezelf toe staan om iets leuks te kopen. Zeker niet verkeerd.
Het goede gevoel wat je dan krijgt zal helaas slechts tijdelijk zijn.
Voor een herhaling van dit gevoel moet steeds meer en duurder worden gekocht.

Je kunt voor de spiegel gaan staan en jezelf omarmen, diep in de ogen kijken en roepen ik hou van jou.
Het is geen verkeerde ervaring.
Wanneer je nog niet van jezelf houdt zal het echter effect averechts gaan werken en waarschijnlijk onbewust een zelfafwijzing tot gevolg hebben.

Je kunt een keer op je strepen gaan staan, nee durven te zeggen of assertief zijn.
Het is beslist niet verkeerd. Het geeft je tijdelijk een trots gevoel.
Maar achter elk trots gevoel zit toch de pijn van alle keren verborgen dat je het niet was gelukt om nee te zeggen. Tja..en wie lukt het om eeuwig trots te zijn?

Je kunt eenvoudig lief voor jezelf zijn door een bakje koffie, een koekje en de krant te lezen.
Dat is helemaal niet verkeerd. Maar wie heeft er zo’n grote maag dat hij de gehele dag zijn buik vol kan pompen met koffie, koekjes en leesvoer…

Zelfliefde kan niet geleerd worden. Zelfliefde kan ook geen doel zijn.

Zelfliefde is namelijk je natuurlijke staat van zijn.

Je kunt niet werken aan zelfliefde.

Om weer het gevoel van zelfliefde te krijgen en te ervaren hoef je slechts te stoppen met niet meer van jezelf te houden!

Stoppen dus met jezelf af te wijzen:
– stoppen jezelf dom, stom, lelijk, waardeloos of nutteloos te vinden.
– stoppen ontevreden over jezelf te zijn.
– stoppen te verlangen anders of iemand anders te zijn.
– stoppen je gevoelens af te wijzen.
– stoppen te slachtofferen.
– stoppen boos, kwaad op jezelf te zijn of jezelf te haten.
– stoppen jezelf niet te vergeven
– stoppen jezelf te vergelijken met anderen
– stoppen jezelf te bekritiseren of te veroordelen
– stoppen jezelf te verdedigen
– etc. etc. etc.

Zelfliefde wordt vanzelf zichtbaar en voelbaar als je jezelf zonder oordeel observeert en waarneemt. Als je je gevoelens en pijnen waarneemt. Als je zo nu en dan met empathie, compassie en mededogen naar jezelf kan kijken.

Ik hoop oprecht dat iedereen op deze planeet het gevoel van zelfliefde mag ervaren.

Bron: © Martin de Werker, Owner, Inspirator, Trainer & Coach

Met toestemming van Martin

8 tips om uit de put te komen met de wet van aantrekking


 

8 tips om uit de put te komen met de wet van aantrekking

 

‘Iedere keer dat je iets prijst, waardeert, of je goed voelt over iets, zeg je tegen het Universum: “Meer hiervan, alsjeblieft. Meer hiervan.” En als je zou toestaan dat het leven makkelijk gaat, zou al het goede zo naar je toestromen.’ – Vrij naar Abraham-Hicks –

Je kent het waarschijnlijk wel: je komt uit bed, stoot je teen of gooit je koffie om, vergeet je sleutels, mist je trein, en terwijl een klein donderwolkje boven je hoofd gestaag groeit, kom je steeds meer bewijzen tegen van het feit dat de wereld een rotplek is en dit een baaldag gaat worden. Je medereizigers gedragen zich onbeschoft of kijken net zo chagrijnig als jij, en alles zit tegen.

Kortom, je zit energetisch op een lage frequentie en de wereld blijft bewijzen opstapelen van je negatieve visie. Immers, de Wet van Aantrekking werkt altijd, ook als je een rotbui hebt en zal er altijd voor zorgen dat de wereld terugspiegelt wat je gelooft.

Hoe kun je het roer omgooien als je op een lage frequentie zit?

Hieronder lees je 8 tips hoe je met behulp van de Wet van Aantrekking uit de punt kunt komen!

vortex

1. Neem het niet persoonlijk.

Geloof het of niet, de wereld en het universum willen je niet pesten. Integendeel. Via de Wet van Aantrekking spiegelen ze alleen maar terug hoe je zelf in je energie zit, wat je gelooft en waar je je aandacht aan schenkt. Wanneer je het persoonlijk opvat en boos wordt, als je gaat lopen rechtvaardigen wat er mis is of je gaat verzetten tegen wat je niet wilt, ga je alleen maar meer van hetzelfde creëren!

2. STOP met wat je aan het doen bent en reflecteer.

Wanneer ben je in deze negatieve spiraal beland? Heeft iets je getriggerd? Zie de trigger als een aanwijzing voor iets wat je nog kunt helen in jezelf. Laat je gehechtheid aan je negatieve gevoel (boosheid, angst) over datgene wat je getriggerd heeft los en schenk je aandacht aan wat je wel wilt zien, voelen of ervaren.

3. Probeer de humor van je situatie in te zien.

Denk aan Coyote, de tekenfilmfiguur die zichzelf altijd weer op briljante wijze in de nesten werkt, of aan Basil Fawlty, het klassieke en hilarische voorbeeld van negatieve aantrekking. Wanneer je om jezelf kunt lachen, keep calm andben je alweer bijna 180 graden gedraaid en kun je weer makkelijk gaan creëren en terug krijgen wat je wel wilt.

4. Gebruik positieve affirmaties.

Je hebt een keuze. Gebruik positieve affirmaties om je gedachtestroom te richten op wat je wel wilt ervaren. Positieve affirmaties zijn statements over wat je wilt, in positieve vorm (dus zonder het woordje niet erin!) en in de tegenwoordige tijd (anders komt het nog steeds niet in het nu naar je toe).In mijn ervaring werken statements waarin je aangeeft waar je blij van wordt, waar je van houdt e.d. erg goed.

Een paar voorbeelden: ‘Ik hou ervan liefdevolle mensen tegen te komen.’ ‘Ik ben vreugdevol.’ ‘Ik ben een unieke uiting van mijn goddelijke wezen.’ ‘Ik wil graag een parkeerplekje vlakbij de deur.’

5. Voel hoe je je wilt voelen

VOEL het. Laat een positieve affirmatie je helpen je te voelen hoe je je wilt voelen. De woorden zijn alleen een hulpmiddel. Het gaat om de energie, de lading, het gevoel. Om aan te trekken wat je wilt, moet je de essentie ervan zijn, oftewel die energie voelen en belichamen.

6. Vind iets om dankbaar voor te zijn.

Als je al langere tijd in een negatieve spiraal zit, of het leven is op dit moment erg zwaar, lijkt het misschien moeilijk om 180 graden te draaien en je frequentie te verhogen. Toch is er altijd een beter voelende gedachte te vinden die je omhoog kan trekken. Dankbaarheid zit op de lijn van waardering: waardeer wat je al hebt. Er valt altijd wel iets te waarderen, hoe wanhopig je situatie ook mag lijken. Waardeer het feit dat de zon schijnt, dat je in een tijd leeft waarin je vrij kunt beschikken over informatie via internet, dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je vrij bent te denken en zeggen wat je wilt. Kijk naar wat je mooi vind, waar je blij van wordt. Toen ik ooit in een kille studentenkamer op het noorden zat, was ik dankbaar voor die tijd van de dag dat er toch een gouden zonnestraaltje door het raam naar binnen viel en genoot er intens van.

7. Vraag je af wat je van je situatie kunt leren.

Wanneer je de mogelijke zin van je moeilijke situatie gaat onderzoekevandaag wordt zo'n dagn, ga je alweer een flinke trede omhoog op de frequentieladder. Je stapt uit de slachtofferhouding en in ‘empowerment’. Je pakt de leiding over je eigen leven terug. Een voorbeeld: toen ik ooit stage liep als beginnend psychologe bij de GGZ en Pfeiffer opgelopen had, waardoor ik met mijn stage moest stoppen, was ik nogal wanhopig. Ik stond ‘toevallig’ bij een kruispunt te wachten tot het stoplicht op groen zou springen, en dacht: ‘Wat kan ik van deze situatie leren?’ Ik deed enig zelfonderzoek en kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal niet bij de GGZ wilde werken! Ik wilde een eigen praktijk beginnen. De energie ging weer stromen, ik kreeg mijn kracht terug en vond uiteindelijk een stageplek die me voorbereidde op het vestigen van mijn eigen praktijk. De Pfeiffer infectie was een geschenk in vermomming.

8. begin je dag goed!

Voorkomen is makkelijker dan genezen: begin je dag goed! Besluit van tevoren wat je wilt ervaren. Vraag de parkeerengeltjes van tevoren om een goede parkeerplek (echt, het werkt!). Begin met een positieve affirmatie die voor jou werkt en goed voelt, die je energie geeft en blij maakt. Gebruik die als je startpunt. Speel ermee. Heb er plezier in!

Je kunt er altijd voor kiezen om je aandacht te richten op iets dat je beter doet voelen. Vandaar uit kun je nog meer goede gedachten, dingen, mensen en gevoelens aantrekken. Net als de Goddelijke Bron waar je deel van uitmaakt, ben je een schepper en je kunt zelf kiezen hoe je je leven wilt ervaren!

Zoals in de quote die aan Boeddha toegeschreven wordt:

There is no way to happiness. Happiness is the way.

Over de auteur

wendygillissen2014_1 (1)Drs. Wendy Gillissen is psychologe, reïncarnatietherapeute en auteur van de in de Verenigde Staten bekroonde spirituele avonturenroman ‘De vloek van de Tahiéra’. Zij voert praktijk in Delft. Wendy geeft les in droomwerk en schrijft een column over dromen in het maandblad ‘Paravisie’. In haar vrije tijd knuffelt ze graag bomen en speelt ze op de Keltische harp.

Website: http://www.reincarnatietherapie.com
Blog: http://www.thecompanyofspirits.wordpress.com

Bron: Nieuwetijdskind.com

Gedachten kun je niet stoppen


Je kunt je gedachten niet stoppen, maar je kunt wel stoppen ze te geloven. Dat is eigenlijk de kern van Mindfulness, of aandachttraining. Een steeds meer gebruikte methode om, zoals dat zo mooi heet, in het hier en nu te zijn, en je niet te laten beheersen door pijn, verdriet, boosheid, frustratie, en andere ondermijnende gevoelens.Mindfulzijnbetekent danook datjeaanwezig bent in het moment.Belangrijkdaarbij is, datje over dat watzich op dat momentaandientnietoordeelt. Want hetzijnjuistonzeoordelendegedachten diegebeurtenissen ofherinneringenpijnlijkmaken, enweer totboosheid ofverdrietkunnenleiden.Dus:jeobserveert,accepteert, enlaatweer los. Datklinktsimpel, en zowillen we hetookgraaghouden.Negatieve gedachten willen we niet graag hebben. We zijn misschien geneigd om onszelf te verbieden die te hebben. Om te proberen gauw aan iets anders te denken. Om er een oordeel over te hebben: He nou doe ik het wéér ! Denk toch niet zo slecht ! Of iets dergelijks. Dat zijn geen zinvolle methoden. Wat je weg probeert te stoppen komt altijd als een boemerang weer terug, en met de negatieve oordelen trap je jezelf nog verder de grond in. Als je Mindfulness traint, kun je op den duur die gedachten zien als niet meer dan dat: gedachten. Ze komen en ze gaan, als passerende vogels. Je kijkt ernaar en laat ze weer gaan.

Als je het gedachten gevecht opgeeft, zul je merken dat er ontspanning komt, en daardoor ruimte voor verandering. Zo uiteengezet klinkt het simpel, en dat is het ook. Maar het gaat niet vanzelf. Mindfulness vergt oefening, want het is een andere levenshouding. Oude patronen en automatismen heb je niet zo maar afgeleerd. Maar je kunt er vandaag nog mee beginnen. Hoe eerder hoe beter. ( De datum van onze volgende Mindfulnesstraining kun je vinden op onze website)