Fijn weekend


Voor alle lezers een gezegend, liefdevol en warm weekend ❤

De inspirerende boodschap van vandaag is:🌹

Mensen spiegelen zichzelf vaak aan anderen. Maar niemand is hetzelfde, wat valt er dan te vergelijken??Jezelf Vergelijken met anderen brengt je op een dwaalspoor omdat je Uniek bent…

Marianne….. 🌹

Weekend – ॐ Marianne ॐ

Advertentie

De relatie met mijn moeder is moeizaam


De relatie met mijn moeder is moeizaam

april 2015
De relatie met je moeder kleurt ook op volwassen leeftijd het leven, zo blijkt. ‘In de ogen van mijn moeder doe ik niets goed, het moet verplicht op haar manier. Ik huil regelmatig als ik bij haar op bezoek ben geweest,’ schrijft een lezeres naar aanleiding van een oproep. Ook geven veel vrouwen aan dat ze met hun moeder slecht over emoties kunnen praten.
Moeders en dochters spiegelen zich aan elkaar
Moeders en dochters spiegelen zich aan elkaar

Familietherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt:
‘Meestal zijn het vrouwen die moeite hebben met hun moeder: moeders en dochters spiegelen zich aan elkaar, iets wat doorgaat tot de dood. Een moeder ziet in haar dochter het kleine meisje dat ze zelf is geweest, en haar ervaringen met haar eigen moeder komt ze weer tegen in haar dochter. Daarom zijn de levensopdrachten en boodschappen die ze aan haar dochter geeft, groter dan die voor haar zoon.

Dochters blijven op hun beurt altijd gevoelig voor alles wat hun moeder doet en zegt; ze willen goedkeuring en erkenning krijgen. De band met je moeder is existentieel, je bent voorgoed met haar verbonden, hoe die band er ook uitziet. Wat je moeder zegt, komt daardoor harder aan dan als een vriendin of buurvrouw hetzelfde zou zeggen.

Als een moeder weinig emoties laat zien, wil dat niet zeggen dat ze ze niet heeft. Een moeder zonder emoties bestaat niet. Moederschap is emotie – breng zonder emoties maar eens een kind op de wereld. Alleen is er soms te veel gebeurd in het leven van de moeder om gevoelens te tonen. Dingen die dochters niet weten, bijvoorbeeld een doodgeboren kind of een aantal miskramen. Of dat háár moeder jong is overleden, nog voordat ze haar kleinkind kon zien. Moeders zijn soms bang dat er dan een lawine aan tranen komt: als er één traan valt, volgen er meer. En ook dochters houden dat soms in stand door gevoelige onderwerpen te vermijden.

Tips
Wacht niet op de emoties van je moeder maar laat zelf je emoties zien. Laat merken dat je haar nodig hebt. Het helpt bovendien om naar de geschiedenis van je moeder te kijken. Wat voor soort moeder had zíj als kind? Als je je verdiept in haar leven kun je beter begrijpen waarom ze is zoals ze is. Loskomen van je moeder bestaat niet, daar word je doodongelukkig van. Verbonden zijn en toch vrij zijn in je eigen keuzes, dat kan wel.’

Opgroeien zonder moederliefde

Als één vorm van liefde vanzelfsprekend is, dan is dat wel moederliefde – zou je denken. Toch krijgt lang niet elk kind wat het nodig heeft. Vooral dochters raken daardoor beschadigd. Kunnen ze later nog inhalen wat ze vroeger hebben gemist?

Lees het artikel ‘Waarom dochters niet zonder moederliefde kunnen’

Bron: http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/De-relatie-met-mijn-moeder-is-moeizaam.htm

In dit artikel gaat het over een moeizame relatie tussen moeder en dochter. Er bestaan ook ronduit slechte relaties tussen moeder en kind omdat er geen liefde stroomde van de moeder. Een veilige basis die een kind nodig heeft net als verzorging en aandacht. Dat kan op latere leeftijd veel obstakels en problemen veroorzaken, zeker wanneer je weet dat je als kind niet of nooit bij je moeder terecht kan.

Moederliefde is niet vanzelfsprekend, het is er of niet. Ook hier geldt het gezegde….”wat je nooit gekend hebt, kan je ook niet missen”. dat je deze niet of nooit heb gekend, betekent niet dat je niet weet wat liefde is, dat is lariekoek. Buiten dat om kun je zeer zeker liefde voelen voor dieren, mensen of je eigen kind. Zolang je je hart maar niet blokkeert om wat je niet gekend heb en zeker nog leren kennen in relaties met andere mensen.

Zelf heb ik nooit moederliefde gekend, erkenning of goedkeuring en onze relatie was zeer slecht, en toch voel ik wat liefde is, zeker naar mijn kinderen toe.

Waarom spiegelen kinderen?


Misschien heb je het wel eens gehoord. Kinderen zijn grote spiegels. Kinderen kijken soms rechtstreeks in je ziel en reageren impulsief. Wij als volwassene hebben misschien geleerd deze impuls te onderdrukken. Misschien uit angst voor reactie van de ander of uit beleefdheid. Kinderen niet. Kinderen voelen iets wat niet goed voelt en reageren vrijwel direct.

Ieder gezin waar kinderen zijn, is het kind een spiegel voor de ouders. Vaak is het één kind die eruit blinkt. Andere kinderen spiegelen ook maar dit valt niet altijd op omdat het gedrag door de ouders erkent wordt of niet als hinder ervaren wordt. Ouders kunnen soms met hun kinderen prima omgaan maar met één kind constant in een strijd terecht komen. Het kind is dan de grote spiegel voor de ouders. Wat je als ouder ook doet, het kind blijft soms het tegenovergestelde te doen van wat je het liefst zou willen. Of hoe lief je ook bent het wordt vaak verkeerd opgevat of altijd weer die strijd. Het kan ook anders. Het kind wat bijvoorbeeld altijd ziek is, of allergie heeft of die je niet kunt bereiken. Ieder kind reageert anders maar weer soms de ouder goed te bereiken.

Kinderen spiegelen omdat ze zuiver zijn. Ieder kind heeft iets anders te zeggen. Het beste wat je het kind kunt geven, is het gevoel dat je het kind hoort. Dit is tevens de grootste behoefte van het kind. Niet naar een kind luisteren, kan ervoor zorgen dat kinderen de toegang tot hun eigen kern af gaan sluiten. Wat ouders dan merken is dat het kind niet bereikt wordt. Kinderen luisteren niet, maken geen contact, zijn afwezig. Het tegenovergestelde kan ook. Het kind wat zich heel afhankelijk opstelt van de ouder. Het kind wat je moet sturen, wat teveel angst lijkt te hebben. In praktijk zie ik veel kinderen die of geen eigen mening of wil hebben of juist een sterke wil hebben en niet luisteren naar de ouders. Kinderen hebben deze wil nodig maar dan wel op een gezonde manier. Zodat het later vanuit zijn eigen wil de wereld tegemoet kan gaan.

Zodra de wil van het kind in onderdrukking komt zal het kind tegengas geven. Als het kind zich al heel vroeg heeft leren onderdrukken, zal deze tegengas niet op gang komen. Soms pas later in de puberteit. Deze wil wordt bij het kind aangestuurd door het hart. Deze combinatie is heel sterk. Het geeft het kind kracht. Zodra kinderen leren hun eigen wil te onderdrukken, omdat er geen gehoor wordt gegeven en het kind zich moet aanpassen, kan het kind het contact met zichzelf afsluiten. Het lijkt dan braaf te doen wat er gezegd wordt of het lijkt niet te deren als iemand boos wordt en het kind dwingt iets te doen. Ouders bereiken kinderen niet meer. Kinderen lijken soms volledig gevoelloos of zijn heel braaf. Als kinderen zich prima aanpassen is het moeilijker te zien of het kind werkelijk zichzelf is. Omdat het kind gewenst gedrag vertoont wordt er vaak niet verder gekeken. Als een kind opstandig wordt, wordt er vaak wel geluisterd.

De ouders die met hun kinderen bij mij komen als ze hun kinderen niet kunnen bereiken of als het kind niet wil luisteren hebben meestal al van alles geprobeerd. Het eerste wat ik ouders hoor zeggen is: “Ik heb al van alles geprobeerd om hem te laten luisteren”. Met alles bedoelen ze vaak het kind te overheersen en “te dwingen” te luisteren. Dit komt nog van vroeger. Waar ouders “de baas” moeten zijn over hun kinderen. Of waar ouders hun kinderen “onder controle” moeten hebben om goed over te komen bij de buitenwereld, om goede ouder te zijn. In deze fase kinderen jouw wil op leggen door kinderen te forceren werkt vaak averechts. Sommige ouders snappen niet waarom TV programma’s zoals “The Nanny” niet werken. Het kind straffen en op een strafstoeltje zetten lijkt goed te werken. Zelf ben ik daar geen voorstander van. In mijn ogen werkt het helemaal niet en bovendien vind ik het schadelijk voor het kind en de band met de ouder.

Als kinderen zich eenmaal hebben afgesloten voor hun kern zijn ze supersterk in het doorvoeren van hun wil. Het lijkt soms onmogelijk kinderen nog te dwingen iets voor elkaar te krijgen. Dit is waar het bij veel ouders ophoud. Sommige ouders laten los waardoor het kind alle vrijheid krijgt en sommige ouders gaan hulp zoeken. Het is voor sommige ouders mogelijk kinderen toch te laten luisteren. Slaan of strenge straffen waar het kinderwilletje soms gebroken wordt om zo het kind te helpen gehoorzamen, wordt ook nog wel eens toegepast. Dit is naar mijn mening zeer schadelijk voor kinderen en de band tussen ouder en kind. Het vertrouwen wordt tot in de kern diep geraakt.

Wat kinderen ons spiegelen is de vrijheid die wij hun niet geven. Kinderen vrijheid geven wil niet zeggen dat ze dan maar alles mogen doen wat ze willen, maar juist dat wij naar ze gaan luisteren. Kinderen kunnen prima zelf aangeven wanneer hun wil in bedreiging komt. Omdat hun wil nauw verbonden is met hun hart, zijn ze ook heel kwetsbaar. Bij het ene kind uit zich dit naar buiten en bij het andere kind naar binnen. Het is belangrijk om eerst te zien wat voor soort kindje jij hebt. Daarna kun je proberen het gedrag van je kind meer te vertalen door beter te gaan luisteren naar wat je kind wil. Want als het ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan zijn of haar leven zal het leren luisteren naar zijn of haar hart. Wat een goede basis meegeeft voor het kind en de toekomst. Dat kinderen daarbij leren omgaan met verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, is heel wat anders dan kinderen te leren om te gehoorzamen. Omdat het zogenaamd goed voor hen is.

Kinderen leren luisteren

Kinderen leren luisteren, kan pas als je zelf het goede voorbeeld geeft. Bovendien dient daar een goede vertrouwensband te zij  waar wederzijds respect is. Als je wilt dat je kind leert luisteren, leer dan luisteren naar je kind. Luistert jouw kind niet? Dan kan het zijn dat jouw kind iets spiegelt. Bijvoorbeeld waar luister jij niet naar? Om werkelijk alles te zien van je kind is veel zelfkennis nodig. Denk maar eens na, hoe zou jij benaderd willen worden als er iets van je gevraagd wordt? Is het niet dat wel allemaal met respect behandeld willen worden? Willen we niet allemaal eerst ons ding afmaken voordat we voor de ander klaar staan? Willen we niet allemaal dankbaarheid voelen van de ander?

Al je blinde vlekken onderzoeken en persoonlijke stukken opruimen zorgt voor een helder beeld over jezelf krijgt. Het kind geeft aan wanneer je iets van jezelf niet ziet. Het is mogelijk veel te lezen over het spiegelgedrag van kinderen maar de beste werking ontstaat als je terug gaat naar jouw eigen kindertijd. Hoe meer zelfkennis en hoe meer ruimte voor jezelf, hoe makkelijker het wordt te luisteren naar wat je kind jouw spiegeld. Het is ook mogelijk van kinderen te leren en goed te luisteren via intuïtie wat je kind wel of niet wilt. Zo kun je meegaan in de opvoeding die je kind wenst. Soms handelen ouders dan vanuit intuïtie zonder dat ze er erg in hebben wat ze nu aan het doen zijn. Dit werkt voor sommige ouders ook prima.

Diana Annegarn

http://www.bewustopvoeden.nl

Celestijnse belofte: 4e inzicht


 

Het Vierde Inzicht: De Strijd om energie, de strijd om de macht.

In Het Derde Inzicht hebben we mogen lezen dat de Universele energie aanpasbaar en uitwisselbaar is, in het vierde Inzicht gaan we hierin verder.

We hebben in Het Derde Inzicht kunnen lezen dat, hoe meer energie wij hebben en bij ons dragen des te beter wij ons mogen voelen.
Men zal daardoor proberen te zorgen om zoveel mogelijk energie te ontvangen, dit wordt eigenlijk, net als ademen, van nature uit geregeld omdat het levens bepalend is.

Natuurlijk kan dit op verschillende manieren geschieden, maar de mens zou de mens niet zijn als zij dit niet op de meest eenvoudige manier probeert te verkrijgen.
De meest eenvoudige manier is het onttrekken van de energie van een ander persoon, dat is er zo in geslipt ….. het gebeurd daardoor redelijk ongemerkt, zelfs door diegene die de energie onttrekt bij de ander ….. het is meer onze manier van leven geworden.

Maar daardoor is het onttrekken van de energie van een ander, de wedijver die daardoor ontstaat, wel de bron geworden van vele menselijke conflicten.
Het onttrekken van de energie van een ander is namelijk een onuitputtelijke strijd die van tijdelijke aard is, en daardoor leveren wij constant die strijd, en vechten wij telkens opnieuw om deze energie te verkrijgen.
Dit uit zich in bijvoorbeeld machtsspelletjes, hiärchie, concurrentie, kleineren, manipulatie en indoctrinatie ….. dit zijn elke voorbeelden, we kunnen er zeker nog meer verzinnen.
Maar alles wat een overheersend karakter met zich meedraagt komt hiervoor wel in aanmerking.

De mensen zijn zo geneigd zich te laten drijven door een diepe onzekerheid. We voelen ons alleen en zoeken de zekerheid die we ontlenen aan het bevestigd worden door anderen.
We willen het gevoel hebben dat anderen onze inzichten en standpunten goedkeuren en zich er zelfs naar voegen. We proberen die bevestiging subtiel af te dwingen door greep te krijgen op de gedachten en meningen van degenen om ons heen.

Dit gegeven is ook wetenschappelijk bekeken en onderzocht, zo noemde bijvoorbeeld Philip Kavanaugh deze energiestrijd de hoofdverslaving van de mens (Magnificent Addiction: Discovering Addiction as Gateway to Healing, Aslan Publishing, 1992).

Eigenlijk wisselen wij continu energie uit, dit gebeurd (zoals ik al aangaf) vaak geheel onbewust …… We doen dit soms via Positieve invloeden, maar ook en veel vaker via negatieve invloeden, bewust maar ook veel vaker onbewust. Ook Eric Berne deed hier al in de jaren ’60 uitgebreid onderzoek naar en noemde deze concurrentie om energie transactieanalyse (Mens erger je niet, Uitgeverij Prometheus, 1994).

In Het Zesde Inzicht zullen wij hierop terug komen.

We hebben het in Het Vierde Inzicht mogen hebben over onvrijwillige, negatieve, energieruil.
Zoals we hebben besproken, gebeurd dit vaak onbewust.

Maar natuurlijk kan en mag je ook op een positieve manier energie aan iemand geven, maar ook hier is het jammer dat ook dit vaak alleen bewust gebeurd.
De wereld zou namelijk aanzienlijk veranderen als het zo een gewoonte wordt, om energie geheel onbewust aan iemand anders te schenken die dit nodig heeft, dat wij weer instaat zouden zijn om onszelf hierna weer geheel op te laden met de Universele energie die onbeperkt en altijd aanwezig mag zijn. Het zou zo mooi zijn als we onbewust positieve energie mogen uitdragen.
Maar om die wens tot de werkelijkheid toe te kunnen voegen, dienen wij zelf eerst zelf te weten hoe wij zelf instaat zijn om ons energiegetal te verhogen, zodat wij een overschot kunnen en mogen opbouwen wanneer dit nodig geacht wordt.

Maar we weten inmiddels dat we niet onze toevlucht hoeven te nemen tot het weghalen van aanvullende energie bij anderen. We hebben een andere bron tot onze beschikking, een goddelijke bron van spirituele energie die ons ultieme zekerheid kan bieden.

Tot zover Het Vierde Inzicht lieve vrienden, volgende week gaan we verder met Het Vijfde Inzicht wat zal gaan over “De boodschap van de mystici”.

Ik wens een ieder een geheel bewuste en energierijke week toe, waarin wij onbewust energie mogen delen waarvan de voorraad onbeperkt is.

Jullie Universele broer en vriend,
Ronald.

 

foto van Ronald Smit.

 

foto van Ronald Smit.

4e inzicht – de strijd om energie

Een mens is een energetisch wezen. Energie kan fluctueren. De mens kan fluctueren.
Als je in balans bent dan merk je dat. Je voelt je goed, fijn, prettig. Niet overdreven uitbundig en niet depressief. Je staat met beide benen op de grond en je voelt de grond ook, je bent helemaal in balans.

enkele voorbeelden

Stel dat je de hele middag bezig bent geweest in huis. Met mooie muziek op de achtergrond heb je het huis gestoft, gedweild en gepoetst. Normaal gesproken zou je dit een rotklus hebben gevonden, maar nu, nu je alleen bent met mooie muziek, de lentezon die schijnt en de ramen open met hier en daar al een vogeltje was het juist lekker om op je eigen tempo de boel een beetje schoon te maken. Als je klaar bent kijk je voldoen rond, je voelt je goed, je bent helemaal in balans. Dan komt je huisgenoot van werk binnen, deze loopt rond, en zegt geïrriteerd tegen je “Je had wel even mogen afwassen joh..!” Het ene moment was je in balans, het volgende moment niet meer.

Je staat met je auto voor het stoplicht. Je droomt over iets aardigs en merkt niet gelijk op dat het licht op groen is geschoten. De achterliggende auto toetert 2 keer. Wat voel je ?

Je staat voor de kassa in een winkel. Achter je staat een lange rij en je kan je portemonnee niet vinden. Je zoekt en je zoekt en je weet dat-ie ergens is, maar waar. Dan zegt iemand achter je “zeg kut, schiet eens op..!” Wat voel je ?
Je staat weer voor de kassa in een winkel. Achter je staat weer een lange rij en je kan weer je portemonnee niet vinden. Je zoekt en je zoekt en je weet dat-ie ergens is, maar waar. Dan zegt iemand achter je “Doe maar rustig aan hoor, ik ben hem ook altijd kwijt.” Wat voel je ?

Je bent deelgenoot van een gesprek. Het gesprek gaat over een onderwerp waar je zelf een duidelijke mening over hebt en je wilt graag je zegje inbrengen. Meerdere keren probeer je ertussen te komen maar de anderen zijn zo met het gesprek gaande dat ze je niet eens opmerken. Op een gegeven moment is het even stil en je begint, maar na 2 woorden praat iemand dwars over je heen alsof je helemaal niet aanwezig bent.
Je zit weer te luisteren naar een gesprek. 2 personen praten over een onderwerp waar jij ook een mening over hebt en je merkt dat de 2 er zelf niet uitkomen. Als het stil is begin je te praten en je merkt dat de andere 2 vanaf het begin zeer aandachtig en vol geïnteresseerd naar je luisteren zonder je te onderbreken.
Situatie 3: Wederom een gesprek vergelijkbaar met situatie 2. Eén van de twee personen vind je zeer aantrekkelijk en ook heel aardig. Juist diegene luistert vol aandacht naar je en stelt nadien ook meerdere vragen en bereikt meerdere inzichten door datgene jij verteld. Verplaats jezelf in elk van de drie situaties. Hoe zou je je voelen in die situatie, zowel op emotioneel, energetisch als fysiek niveau.

stelen van energie

Een mens is elke dag meerdere keren uit balans. Is dat gedurende een langere periode dan ben je in onbalans. Je bent dan in onbalans in één of meerdere Chakra’s en dat geeft een bepaald emotioneel veld weer en daarmee een bepaalde gewaarwording. Zo staat de Keelchakra voor creativiteit. Een excessieve Keelchakra uit zich in machtsspelletjes, liegen, roddelen, manipuleren, communicatie en creativiteit worden dan een verdedigingsmethode. Een deficiënte Keelchakra is teruggetrokken, praat weinig en met een kleine stem. Men is bang voor de communicatie en de creativiteit. Dit, in onbalans zijn, levert een bepaalde gemoedstoestand op.
Binnen deze gemoedstoestand ervaren we dat we in onbalans zijn en willen we energie ontvangen. Deze energie hebben we nodig om terug te keren naar de staat van balans, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. De gemoedstoestand zit dan wel eens in de weg. Als we een excessief Keelchakra hebben en ons manipulatief gedragen dat is dat tevens onze gemoedstoestand: willen overheersen. We worden dan zo in beslag genomen door deze gemoedstoestand dat we vergeten om terug te keren naar de staat van balans. We blijven in deze excessieve staat en middels de manipulatie proberen we onszelf boven iemand anders te zetten zodat we van diegene energie kunnen ontrekken. Energie die we nodig hebben om deze staat te behouden en de onrust in ons systeem te voeden. Een manipulatief iemand kan zodoende verworden tot een Bullebak (6e inzicht).

Waarom wordt iemand manipulatief of een bullebak ? Vaak heeft dat te maken met de ouders. De ouders zijn een allesbepalende factor voor onze karakterstructuur of, zoals het in de Celestijnse Belofte genoemd wordt: beheersingdrama’s.
Ter illustratie hiervan een tekst uit het dagboek van Anne Frank:

“Bij vader is dat een ander geval. Als hij Margot voortrekt, Margots daden goedkeurt, Margot prijst en Margot liefkoost, dan knaagt het binnen in me, want op vader ben ik dol. Hij is mijn grote voorbeeld, van niemand anders in de hele wereld hou ik. Hij is zich niet bewust, dat hij met Margot anders omgaat dan met mij. Margot is nu eenmaal de knapste, de liefste, de mooiste en de beste. Maar een beetje recht op ernst heb ik ook. Ik was altijd de clown en de deugniet van de familie, moest altijd voor alle daden dubbel boeten, één keer met standjes en één keer met de wanhopigheid binnen in mezelf. Nu bevredigt dat oppervlakkige geliefkoos niet meer, evenmin de zogenaamde ernstige gesprekken. Ik verlang iets van vader dat hij niet in staat is me te geven… ik zou alleen zo graag vaders echte liefde, niet alleen als kind maar als Anne-op-zichzelf voelen.”

Kinderen spiegelen zich enorm aan hun ouders en nemen ook vaak de karakterstructuur of beheersingdrama van hun ouder over. Hierover meer in het 6e inzicht. Dit 3e inzicht laat zien dat een mens een energetisch wezen is dat behoefte heeft aan energie. Deze energie is nodig voor 2 zaken: – Onderhoud van het lichaam: continueren wat nu is – Productie of activiteiten: we willen dingen doen en hebben daar energie voor nodig. Het 4e inzicht laat zien hoe we geneigd zijn aan deze energie te komen en dat is meestal basaal gebaseerd op onze beheersingdrama of onze onbalans op dat moment (hoewel deze onbalans weer gebaseerd is op het beheersingdrama). Manipulatie is één methode om energie te ‘stelen’ van een ander. Zo zijn er zeer vele methoden die allemaal gebaseerd zijn op onze beheersingdrama. Ons gedrag zegt dus iets over het drama dat we meedragen.

http://www.reiki-lotus.com/celestijnse-belofte.asp#4e_inzicht_-_de_strijd_om_energie