Spiegelbeeld


Een spiegelbeeld lijkt ook veel op het ware, maar is niet het volmaakte evenbeeld

"Meditation on the Self is our natural state: Only because we find it hard to do we imagine it to be an arbitrary and extraordinary state. We are all unnatural! The mind resting in the Self is its natural condition. But instead of that our minds are resting in outward objects." ~Ramana Maharshi:

Advertentie

Binnen en buiten..


Wanneer ik chaos en verwarring ervaar,
dan zal mijn uiterlijke wereld dat reflecteren.

De wereld is niets anders dan mijn eigen perceptie ervan
Binnen en buiten komen altijd overeen, een perfect spiegelbeeld.

Byron Katie

Sluit mooi aan bij ECIW (een cursus in wonderen)

Spiegelbeeld


 

Na een droom over een spiegelbeeld, kwam ook de wijsheid van Osho in m’n mail….mooi hoe synchroon alles kan verlopen.

 

The mirror mirrors things, but mirroring is not an activity. It is just the nature of the mirror, that whatever comes before it is reflected.

De spiegel spiegelt dingen, maar spiegeling is geen activiteit. Het is gewoon de aard van de spiegel, dat wat komt voordat het wordt gereflecteerd.

Spiegelbeeld


 

Een Indisch sprookje vertelt over een hond die in een kamer rond rende,

waarvan alle wanden van spiegels voorzien waren.

Plotseling zag hij veel honden, en hij werd woedend, liet zijn tanden zien en gromde.
Alle honden in de spiegel werden even woedend, lieten hun tanden zien en gromden.
De hond schrok en begon rondjes te lopen tot hij eindelijk in elkaar stortte.
Had hij maar eenmaal met zijn staart gekwispeld, dan hadden al zijn spiegelbeelden
hetzelfde vriendelijke gebaar teruggegeven.
Bron: onbekend
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mooi voorbeeld hoe dieren zich reflecteren aan de mens
Als mensen meer vriendelijk zouden lachen tegen hun eigen spiegelbeeld zou er minder boosheid en agressie bestaan naar zichzelf toe. en behoudt men zijn energie in plaats van uitgeput te zijn.