Een Indiaanse legende


Een Indiaanse legende.

 

“De legende van de dromenvanger.

Lang geleden toen de wereld nog jong was, stond een oude geestelijke leider van de Lakota op een hoge berg en had een visioen.

In zijn visioen verscheen Iktomi, de grote misleider en leraar van wijsheid, in de vorm van een spin.

Iktomi sprak met hem in een heilige taal die alleen de geestelijke leiders van de Lakota konden begrijpen.

Terwijl hij sprak nam Iktomi, de spin, de krans van wilgentakken van de oude man waarin veren, paardenhaar, kralen en offergaven waren gestoken, en begon een web te spinnen.

 

Hij sprak tot de oude man over de levenscyclussen en hoe we onze levens als peuters beginnen, en dan de kindertijd bereiken, en daarna zijn we volwassen.

Tenslotte komt de ouderdom wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof we kleine kinderen zijn en zo wordt de cyclus voltooid.

 

‘Maar’, zei Iktomi terwijl hij doorging zijn web te spinnen, ‘in elke fase van het leven zijn er vele krachten – sommige goed en sommige slecht.

Als je luistert naar de goede krachten, zullen deze je in de juiste richting sturen.

Maar als je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.’

Hij ging verder, ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen bevorderen of haar in de weg kunnen staan, en dat geldt ook voor de Grote Geest en al zijn schitterende leringen.’

 

De hele tijd dat de spin aan het woord was, ging hij door met het weven van zijn web waarbij hij aan de buitenkant begon en naar het centrum toewerkte.

 

Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei…

‘Zie, het web is een volmaakte cirkel, maar er is een gat in het centrum van de cirkel.

Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak een goed gebruik van de gedachten, dromen en visioenen van je volk.

Als je gelooft in de Grote Geest, zal het web je goede ideeën opvangen – en de slechte ideeën zullen door het gat verdwijnen.’

De oude wijze van de Lakota gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu gebruiken de Siouxindianen de droomvanger als het web van hun leven.”

 

Het hangt boven hun bed of in hun huis om de dromen en visioenen te selecteren.

Het goede in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen… maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het gat in het centrum van het web en is niet langer een deel van hen.

Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun toekomst bewaart.

Als de Indianen spreken over de “Grote Geest” dan bedoelen zij hiermee de Schepper, God of hoe je hem dan ook zou willen noemen.

Advertentie

Sjamanisme: Alles op aarde draagt een dieper doel.


Alles op aarde draagt een dieper doel.

“Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.”
Dit is de indiaanse theorie over ons bestaan.

Van oorsprong zijn de Indianen eigenlijk één van de oermensen die deze aarde bevolkten, de Indianen leven dan ook als één met onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde.
De wijsheden die de diverse Indianenstammen nog steeds uitdragen, en ons nagelaten hebben bevatten dan ook een hele diepe universele wijsheid waaruit, wij als moderne mensen, eigenlijk diepe lessen uit kunnen leren.

Zo hadden de Maya’s al duizenden jaren geleden een diep inzicht in de werking van de kosmos en al haar planeten, aan de hand van die kennis leefden zij allen ….. zij aan zij met de natuur als één eenheid.
Zij richten haar leven in, aan de standen van de planeten …… de kwaliteit van geboorten, zaaien en oogsten, ect waren hier afhankelijk van, maar ook natuurfenomenen zoals droogte, overstromingen en de wind waren hier een onderdeel van, zelfs de aardbevingen wisten zij verbazend genoeg aardig te kunnen voorspellen, terwijl wij dit nu …… met al onze machines niet eens kunnen.

Dit is eeuwen zo gegaan onder alle indianen volkeren, zij gaven dit over aan de andere volkeren die met hen samen werkten en via de handel.
Totdat de westerse wereld haar intreden deed in deze gebieden, met haar religie als drijfveer hebben de westerlingen getracht deze kennis uit te bannen omdat dit heidens was.
Ik zeg expres ….. getracht, het is ze niet gelukt.
Gelukkig hebben deze volkeren het merendeel van hun kennis bewaard en generatie na generatie overgedragen aan elkaar totdat de tijd daar mag zijn om dit opnieuw uit te dragen wat nu gebeurd.
Boeken zijn er bijna niet meer, die zijn of vernietigd of zijn in bezit van het Vaticaan.

Maar helaas gedraagt nog steeds het merendeel van de mensheid zich als verwende kleine kinderen die maar niet willen luisteren naar deze kennis, en dus leggen ze door hun gedrag die belangrijke wijsheden naast hun neer.
Wat zij vergeten is dat zij door dit gedrag het bestaan van onze mooie liefdevolle Moeder Aarde met vernietiging bedreigen.

Maar er is ook goed nieuws ….. we hebben hulp gekregen, die hulp is in ieder mens aanwezig en zit diep verstop in je eigen zelf.
Jouw eigen IK weet en draagt namelijk al die wijsheid bij zich, ga dus eens goed ten rade in jezelf en luister naar het kleine stemmetje dat je met regelmaat dingen toefluistert.
Dit kleine stemmetje wijst jouw telkens weer de weg op jouw pad, het verteld jouw welke kennis jij tot je zou mogen laten, het verteld jouw welke weg je mag bewandelen …… kortom, het mag jouw leiden door jouw eigen leven …… het leven vanuit de liefde voor alles dat is, en dit is altijd goed, en dit al vanuit jouw eigen vrije wil.

Leer opnieuw te leven met en via je eigen intuïtie, dit is de verborgen wijsheid, hiermee weten wij de juiste weg weer te vinden!!!!!

Ik wens iedereen een hele mooie en vooral leerzame woensdag toe.
Laat het weer een dag mogen gaan worden vol liefde, respect voor alles wat ons geboden wordt en als laatste vooral vol met de UNIVERSELE WIJSHEID die wij in ons zelf kunnen vinden.

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,
Ronald Smit

De Aarde


 

De Aarde behoort niet toe aan de mens,
de mens behoort aan de Aarde.
Alle dingen zijn met elkaar verbonden,
zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Alle dingen zijn met elkaar verbonden.

Wat de Aarde overkomt,
overkomt ook de Kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levenswerk niet geweven,
hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

~~Chief Seattle

indianen

 

Celestijnse belofte: 5e inzicht


Het Vijfde Inzicht: Verhogen van het trillingsgetal, een boodschap van de mystici.

In het Vierde Inzicht hebben we mogen leren/lezen dat we meestal geneigd zijn de energie van een ander te onttrekken, en dat dit de bron is van de meeste menselijke conflicten ….. later gaan we hier dieper op in via het Zesde Inzicht.

Wij mochten uit de drie inzichten daarvoor leren dat alles wat we ervaren is opgebouwd vanuit Universele energie.
Wij kunnen hieruit halen, dat hoe mooier wij een object vinden, des te hoger de trilling van de energie is van dit object ….. het trillingsgetal is dus hoger wanneer wij iets mooier vinden.
De zuiverheid van de Universele energie waaruit een object is opgebouwd, is dus hoger als wij iets mooier vinden.

Eigenlijk lost dus het Vijfde Inzicht het dilemma om de energiestrijd uit het Vierde Inzicht hierdoor op, omdat wij mogen leren dat de mogelijkheid bestaat om een band te creëren met de Universele energie.
Daarnaast zijn wij instaat om ons bewustzijn open te stellen en hierdoor de band op te bouwen met de Universele energie.
Wordt je ervan bewust en bekijk dan al die prachtige dingen aandachtig, want al die dingen zijn opgebouwd uit die prachtige Universele energie.

Wordt je ervan bewust dat je energie kan en mag onttrekken uit al die dingen die jij mooi vind, hierdoor kan en mag er een mooie energie uitwisseling plaats gaan vinden.
Het gaat niet zomaar, voor de creatie en het openstellen van zo een band moet jij je eerst openstellen, of te wel ….. je moet je trillingsveld ….. je trillingsgetal verhogen.
Op het moment dat jij je trillingsgetal ….. je trillingsveld verhoogt wordt je energie een stuk zuiverder, met als gevolg dat je die prachtige dingen om je heen ….. die dingen van zuivere energie ….. al die mooie objecten beter kunt aanschouwen.
Dit gebeurd dan, en alleen dan omdat wij onszelf laten plaatsnemen in diezelfde Universele energie.

Op het moment dat je je gehoor traint zal je meer geluiden horen dan een ander.
Op het moment dat jij je zicht traint zal je meer zien dan een ander.
Op het moment dat jij je gevoel traint zal je meer ervaren.
Kortom …… Als jij jezelf kunt laten verblijven in de puurheid van jezelf zal je meer ervaren als een ander.

Voor het verhogen van jouw trillingsveld ….. jouw trillingsgetal zijn verschillende technieken voorhanden, en wel de volgende:
Yoga
Meditatie
Reiki
Sjamanisme
Chakra-heailing
Soefisme
Maar ook een nieuwere techniek, die van het zuiverbewustzijn, is hier uitermate geschikt voor.
Sinds de zestiger jaren is er een enorme toename van mensen die zich bezighouden met deze new-age technieken, en dit heeft een transcendente uitwerking …… een soort 1+1=3 sneeuwbaleffect.

Door het verhogen van jouw trillingsgetal, jouw trillingsveld ….. hoef jij je niet meer te laten verleiden tot het onttrekken van de energie van anderen, wat inhoud dat jij je losmaakt van die eeuwige strijd waarvan ik gesproken heb.
In plaats daarvan ben jij instaat om je te verbinden met de onbeperkte hoerveelheid Universele energie die al om ons heel beschikbaar is, bijvoorbeeld via een mooi bos, de zee, heidevelden …… maar ook een met liefde gemaakt mooi schilderij kan een berg Universele energie opwekken.

De mystici beschrijven de aard van deze verbindende ervaring en geven ons daarbij verscheidene nauwkeurige maatstaven waar we het resultaat van ons eigen streven aan kunnen afmeten. Ten eerste beschrijven de mystici het ervaren van een opwaartse kracht, een gevoel van plotselinge “lichtvoetigheid”.
Sommige mystici, naar verluidt, zweefden zelfs tijdens deze extatische toestand.

Een andere maatstaf is een gevoel van euforie, vreugde en vrede …… een vrede die onafhankelijk is van iemands eigen persoonlijke levenssituatie maar de mens bevrijdt van elke gehechtheid aan resultaten. Als men op een dergelijke wijze bevrijd is, handelt en creëert men vervolgens naar eigen geweten.

Het vaakst beschreven als kenmerk van een ware innerlijke verbinding met het goddelijke, is een gevoel van liefde. Deze ervaring houdt niet slechts in dat je jezelf voorhoudt dat je liefdevol bent of zou moeten zijn. Ze is de werkelijke beleving van een staat van liefde.
Dit wordt vaak verkeerd begrepen omdat we gewend waren te denken dat liefde een onderwerp nodig heeft. We houden van een partner, een kind, een ouder of zelfs van een activiteit. Maar deze liefde is liefde zonder enig onderwerp. Het is een aanhoudend gevoel van eenheid met God.

Deze maatstaven geven aan of we ons al dan niet openstellen voor de energie die ons van binnenuit ter beschikking staat. Wanneer die verbondenheid eenmaal ervaren wordt is ze onmiskenbaar. We beginnen aan kracht te winnen, niet door het respect en aandacht van anderen, maar door onze eigen innerlijke bron die ons leidt bij de zoektocht naar onze eigen spirituele levensopdracht.

Het Vijfde Inzicht is daarom een belangrijk inzicht, een inzicht wat jouw bewust mag maken ….. actief aan jouzelf te werken, maar dit is tevens het moeilijkste want wij zijn zolang anders gewend!!!

Wel kan ik jouw beloven dat het verhogen van jouw trillingsveld ….. jouw trillingsgetal leid tot een verandering van jouw bewustzijn, een verandering die men zal opmerken …… een verandering die de buitenwereld zal opmerken en waarop men je zal aanspreken vanwege de puurheid van waaruit voortaan je leven mag gaan leiden.
Dit zal enorm veel positieve reacties tot zijn gevolg hebben, omdat een hoop mensen die puurheid opmerken en dit stiekem ook wel willen.
Maar er zullen ook minder leuke opmerkingen plaatsvinden, omdat jij niet meer toestaat om je te laten misbruiken …… je zult dus ook sterk in je schoenen moeten staan (aarden).

De meest voorkomende veranderingen van Het Vijfde Inzicht, zijn samengevat:
• Een gevoel van verbondenheid met een hogere bron (Universele energie, Godsbeeld).
• Een afnemende belangstelling voor materiele rijkdom en -groei.
• Steeds meer gevoel voor schoonheid en andere mensen.
• Boven zintuigelijke waarnemingen, dromen (dit hoeft overigens niet).
• Het gevoel weer een doel te hebben.
• Zelfverzekerd.

Tot zover Het Vijfde Inzicht, volgende week gaan wij verder met Het Zesde Inzicht.
Voor deze week wens ik een ieder een week toe waarin ons bewustzijn mag verruimen, mag verruimen ….. vergroten zodat wij gebruik kunnen gaan maken van de onuitputtelijke Universele energie.

Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit

Sjamanistische healing


 

 

De ziel terughalen (Soul Retrieval)

Sjamanen kijken naar de spirituele vorm van een ziekte die zich op  emotioneel of fysiek niveau kan manifesteren. De meeste sjamanenculturen  over de hele wereld geloven dat ziekte voortkomt uit het (gedeeltelijk) verlies van de ziel.

De ziel, essentie van leven

Er wordt algemeen aangenomen dat bij een emotioneel of lichamelijk trauma een stukje van de ziel het lichaam ontvlucht om de ervaring te kunnen overleven. De definitie van ‘ziel’ in deze context is de essentie, de levenskracht, dat deel van onze vitaliteit dat ons in leven houdt en ons laat gedijen.

Trauma en zielsverlies De types van trauma die zielsverlies kunnen veroorzaken, kunnen bij elke soort van misbruik ontstaan: seksueel, anderszins fysiek of emotioneel. Andere mogelijke oorzaken zijn: een ongeval beleven, een oorlog meemaken, slachtoffer van een terreurdaad zijn,  tegen onze moraal in handelen, een (natuur)ramp overleven, operaties, verslavingen, echtscheiding of de dood van een geliefd persoon.

Elk voorval dat een shock berokkent kan zielsverlies met zich meebrengen. Maar wat bij de ene persoon zielsverlies veroorzaakt, doet dat niet altijd ook bij een ander. Sjamanen geloven zelfs dat wekkers bij sommige mensen zielsverlies kunnen teweegbrengen.

Een manier om pijn te overleven

Het is belangrijk dat we begrijpen dat zielsverlies eigenlijk iets positiefs is. Het is onze manier om pijn te overleven. Als we in een frontale botsing terecht zouden komen is de laatste plaats waar we ons op het moment van de botsing zouden willen bevinden wel ons eigen lichaam. Onze geest zou zulke pijn niet kunnen verdragen. Onze geest buigt dus op dit brilliante zelfverdedigings-mechanisme waardoor een deel van onze essentie het lichaam verlaat zodat we niet de volledige impact van de pijn voelen.

In de psychologie noemt men dit dissociatie. Maar psychologen hebben  het er niet over welk stuk van ons nu juist dissocieert en waar dat stuk dan naartoe gaat. In het sjamanisme weten we dat een deel van de ziel het lichaam verlaat en naar een terrein gaat dat sjamanen de niet-alledaagse werkelijkheid noemen. Daar wacht het totdat  terugkeer mogelijk is gemaakt.

Hoewel zielsverlies een overlevingssysteem is, is het probleem vanuit een sjamanistisch standpunt gezien het feit dat het zielsdeel dat weggevlucht is meestal niet zomaar vanzelf weer terugkomt. De ziel kan aan het dwalen zijn, of ze weet niet dat het trauma voorbij is en dat het veilig is om terug te keren.

De symptomen van zielsverlies Zielsverlies kan verscheidene symptomen voortbrengen. Een veel voorkomend signaal is wanneer iemand zich niet volledig in zijn lichaam aanwezig voelt, niet levendig en  ten volle in het leven staat. Andere symptomen zijn chronische depressie, zelfmoordneigingen, posttraumatisch stress-syndroom, een zwak immuunsysteen, en verdriet dat maar niet wil overgaan. Verslavingen zijn ook een teken van zielsverlies omdat men externe bronnen zoekt om de lege plekken in zichzelf op te vullen, zij het met verdovende middelen, met eten, met relaties, met werk of door dingen te kopen.

Telkens als iemand zegt ‘Ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest’ en dit niet op een goede manier bedoeld wordt, is er waarschijnlijk sprake van zielsverlies.

Je kunt zien hoeveel zielsverlies er heden ten dage voorkomt omdat zo veel mensen geld voor het leven stellen. Iemand die beweert dat we andere levensvormen moeten doden voor materieel gewin, is  een persoon die aan zielsverlies lijdt. Iemand die het gevoel heeft dat nog een auto kopen of meer materiele objecten verzamelen hem of haar geluk zal brengen, is een persoon die lijdt aan het verlies van zijn of haar ziel. Zoals je ziet komt er enorm veel zielsverlies voor op deze planeet, kijk maar naar ons gedrag tegenover elkaar en tegenover de rest van het leven.

Zielsverlies veroorzaakt ziektes en problemen In sjamanenculturen waren de mensen er zich ook van bewust wat er in hun leven uit evenwicht was en een ziekte of probleem veroorzaakte.     In onze cultuur zijn we ons niet vaak niet eens bewust van een storing in onze spirituele harmonie die ziektes creëert. En omdat zielsverlies vaak voorkomt wanneer we nog erg jong zijn, hebben we niet door welke onbewuste patronen we ontwikkeld hebben omwille van ons prille zielsverlies.

We zijn altijd op zoek naar dat verloren zielsdeel. En die zoektocht beleven we door steeds opnieuw hetzelfde trauma te herhalen. De namen van de mensen in ons levensverhaal mogen dan wel verschillen, het verhaal is in wezen vaak  hetzelfde.

Naarmate mensen zich meer in hun lichaam en in de wereld aanwezig voelen, worden ze zich meer bewust van gedrag dat uit evenwicht is.

Als we gevoelloos zijn, merken we misschien wel dat er in de wereld bepaalde dingen niet juist zijn, maar kunnen we ons makkelijk afleiden van het gevoel dat we iets moeten veranderen. Als we volledig door onze ziel bewoond worden, kunnen we ons nergens meer terugtrekken en zijn we meer geïnspireerd om ons leven te veranderen.

Terwijl je dit leest kun je de relevantie van het terugwinnen van de ziel zien voor je eigen leven en het belang voor het lot van onze planeet om andere mensen te helpen opnieuw volledig ‘door de ziel bewoond’ te worden.

De ziel helen, een meditatie De volgende meditatie-oefening kan je helpen je ziel te helen. Zorg dat je niet gestoord kunt worden, zet sjamanentrommel muziek op en ga liggen met je ogen dicht. Beeld je in dat je in een cirkel ligt, omgeven door mensen die je liefhebt en die  hier zijn samengekomen om je bij te staan, omdat jullie beseffen dat het lijden van één persoon de hele gemeenschap aantast.

    Stel je voor dat het donker is en de sterren helder fonkelen  in de nachtelijke hemel. De lucht is stil. Iedereen voelt zich gekoesterd in de liefdevolle omhelzing van het universum en het is zonder twijfel duidelijk dat alle hier verzamelde aanwezigen geheeld zullen worden.

Je hoort de sjamaan op de trommel  slaan en dansen terwijl  de krachten van het universum tot jullie komen. Je ademt diep om in een ontvankelijke staat te komen. Je wilt je verloren ziel terugkrijgen, je verloren vitaliteit.

Geef je over aan het ritme van de trommel en de sterren in het universum en nodig je ziel uit om terug te keren.

– – Geraadpleegde bronnen: “Soul Retrieval” van Sandra Ingerman, wikipedia.org/Catharinaweb

Totemdier, de olifant.


 

Olifant

De olifant is het grootste zoogdier dat op onze aarde rondwandelt en roept vaak veel ontzag en verwondering op bij de mens. Maar er zijn meer redenen om respect te hebben, want olifanten behoren tot de meest meelevende wezens op deze aarde. Er zijn meerdere verhalen bekend van olifanten die hun soortgenoten, maar óók andere dieren, hebben gered.

De olifant is een prachtig kracht- of #totemdier, want wij kunnen veel van hen leren. Olifanten hebben weliswaar een dikke huid (de spreekwoordelijke olifantenhuid), maar ze zijn wel erg gevoelig. Ze verzorgen en koesteren elkaar. Olifanten demonstreren een grote kracht en gemeenschapszin, ze zijn intelligent en beschikken over een uitstekend geheugen en een scala aan emoties. Zo rouwen ze bijvoorbeeld om stervende soortgenoten in hun kudde. Onder elkaar vertonen ze een grote affectie en trouw. Oudere kalveren zorgen voor hun jongere broers en zussen en volwassen olifanten helpen hun zieke en gewonde soortgenoten.

De #olifant is een sterk, imponerend, sociaal en intelligent dier met een heel goed geheugen. Van oudsher symboliseert hij ook spiritueel weten en stabiliteit.

Wil je meer weten over #totemdieren, kijk dan op http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme

Olifanten zijn prachtige dieren, ondanks hun kolossale omvang roepen ze iets moederlijks en liefde aan bij de meeste mensen zoals bij mezelf.

Totem/Krachtdieren


Sjamanisme en Krachtdieren

Het verschil tussen een krachtdier en een totemdier is dat een krachtdier een persoonlijke helper is en een totemdier de helper van de clan of stam. Maar, van zodra je jezelf bewust wordt dat je zélf uit tientallen persoonlijkheden bent samengesteld, is het verantwoord om een totemdier voor jezelf te kiezen. Anders gezegd: van zodra je aan Zelfkennis doet, werk je met een totemdier; een totemdier dat als bondgenoot het zogenaamde voertuig vooruit trekt in plaats van de symbolische paarden.

Vrouwen die hun macht putten uit het onzichtbare bovennatuurlijke van Moeder Natuur. Ze heeft zich laten inspireren door mythen, legenden, geesten, kosmologie, talismanie en rituelen.

Er bestaat geen scheiding tussen mens, dier en Aarde. In een aantal Indiaanse talen wordt er namelijk geen onderscheid gemaakt tussen woorden die mensen en dieren aanduiden, omdat ze in wezen precies hetzelfde zijn. Zo vindt zij het eveneens fascinerend dat er in zeer veel kosmologische mythen geen soort van mensachtige godheid aan de basis ligt van de schepping van het universum en van alle levende wezens op Aarde, maar wel een dier of een niet-menselijk fenomeen.

Alhoewel elke stam over een eigen, unieke cultuur beschikt, zijn er een aantal interessante manieren waarop de spirituele cultuur van indianenstammen uit Noord-Amerika toch nog sterke overeenkomsten met elkaar hebben.

De meeste stammen hebben een variant op de zogenaamde ‘Vision Quest’; een rite, trancereis, of proces, waarin een individu de verbinding met de spirituele wereld uitbeeldt. Dit proces levert een ‘spiritueel dier’ op, of een of ander fenomeen dat erg persoonlijk is geworden, en die de desbetreffende persoon het gehele leven lang zowel kracht geeft als het levensdoel blijft aanwijzen.

Natuurlijk kan tijdens het leven een dier verdwijnen om dan weer door een ander te worden vervangen.

Sjamanisme stamt oorspronkelijk uit Oost-Siberië en Mongolië. Het woord ‘sjamaan’ komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent ‘de extatische’. In het sjamanisme zijn totem- of medicijndieren persoonlijke, spirituele helpers.

Het hoeft niet over één specifiek dier te gaan. Zo kan jouw samengesteld totemdier vliegen als een vogel, onder water zwemmen als een vis, de snelheid hebben van een zwarte poema, de sluwheid bezitten van een vos, even behendig zijn als een gibbon, brullen als een leeuw, vuur spuwen als een draak en de kracht beschikken van een olifant, of buffel.

In het sjamanisme bezit elk dier zowel individuele talenten en gaven evenals een machtige, krachtige geest. Daarenboven kan een hond, bijvoorbeeld, de schakel zijn naar de wolf, prairiewolf, of een ander in het wild levend lid van de hondachtigen zijn. Een kat kan een schakel zijn naar een wild lid van de familie der katachtigen, zoals de panter, poema, leeuw of tijger.

Het dier kiest ons uit, niet andersom. Velen denken dat ze zomaar een dier kunnen uitkiezen en er zomaar mee kunnen beginnen te communiceren. Gewoonlijk wordt die keuze dan ingegeven door de verbeelding, aangespoord door het ego. De betrokkene kiest een dier uit dat hem machtig en magisch lijkt en waarop hij trots kan zijn en niet zozeer een dier dat harmonieus bij hem past. Meestal leidt dat tot niets. Geen enkel dier is beter of slechter dan een ander. Elk dier heeft iets unieks te bieden en men moet streven naar de ontwikkeling van een diepere relatie.

Hieronder vind je een lijst van een aantal dieren met hun bijhorende menselijke eigenschappen, maar ik heb geen idee of je er iets mee bunt. Beschouw het dus als een richtlijn en als bron van inspiratie, en je mag het natuurlijk zelf ook aanvullen. Overloop ze misschien één voor één en wordt gewaar of je ergens voeling mee hebt …

Aap: communicatief, creatief, brengt inzicht in de donkere kanten van de mens.

Aardworm: groei, regenereren, heling, reflecteren, transformatie, sensitief, altijd op zoek naar goede grond.

Arend: zelfrespect, scheppend, genezing, wijsheid, kracht, moed, inzicht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, spirituele verbondenheid.

Alligator: creatief/destructief, verborgen wijsheid, kracht, geslepen, onverwoestbaar, efficiënt, instinctief, heimelijk sluipend, pijlsnel.

Antilope: overlevingsdrang, overwint obstakels, intuïtief, moedig, snelheid, gratie, onschuld, paranormale vermogens.

Beer: helende eigenschappen, bakent domein af, kracht, betrouwbaar, bescherming, kritisch, introspectief, uitgebalanceerd, winterslaap betekent: projecten en ideeën worden uitgesteld tot betere tijden zich voordoen, de beer doet ons eraan herinneren dat – van zodra we op de achterste poten staan – we een beter uitzicht hebben en een autoritaire uitstraling kunnen neerzetten.

Bever: ademwerk, doorzettingsvermogen, duurzaamheid, balanceert emoties uit, ingenieuze bouwer: ook van dromen en de uitwerker ervan – en de bever vertelt ons om aan onze dromen geloof te hechten, dammen, of dromen, bouwen is prachtig, maar er moet wel aan gewerkt worden, teamwerker, coöperatief, productief.

Bidsprinkhaan: kalmte, meditatief, introspectie, doelgericht, geduldig, luisterend oor.

Bij: productief, ijverig, communicatief, concentratie, beweeglijk, teamwerk, sociaal, toegewijd, verzamelaar.

Bizon: lastendrager, gegrond, kiest weg van minste weerstand, overvloed, welvaart, kalmte, creatief, moedig, overlevingsstrategieën.

Buffel: lastendrager, gegrond, kiest weg van minste weerstand, overvloed, welvaart, kalmte, creatief, moedig, overlevingsstrategieën.

Buidelrat: misleidend, speelt graag dood, strategisch, wijsheid, sensitief, vechtlustig.

Buizerd: purificatie van lichaam, denken en geest, geduld, visie, efficiëntie, zelfvertrouwen, transformatie, hergeboorte, ontwaken.

Cicade: ontbloot verborgen waarheden en geheimen die reeds lang vergeten zijn, dood/geboorte/wedergeboorte, communicatief dankzij zang of geschreven woord, stemtransformatie, leeft in het hier-en-nu.

Condor: geduld, visie, kracht, efficiëntie, bescherming, levenslust, aanpassingsvermogen.

Coyote: wijsheid, intelligentie, grapjas, speels, enthousiasme, aanpassingsvermogen, vindingrijk, coöperatief.

Das: zelfzeker, schrijver, verteller van verhalen, zelfexpressief, houdt van structuur, vasthoudend, slim, sterke onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, koppig, werkt af wat is opgestart, agressief indien bedreigd.

Dolfijn: vrijheid, neemt initiatief, nieuwsgierig, speels, manoeuvreerbaarheid, plezier, communicatief, vrolijkheid, levenskracht, wijsheid, in harmonie met omgeving, ontspanning.

Duif: moederlijke instincten, hoop, liefde, vrede, vruchtbaarheid, begrip, samenwerking, communicatief, meedogend, vergevingsgezind.

Eend: emotionele sterkte en rust, bescherming, instinctief, alertheid.

Eekhoorn: actief, paraatheid, bewustzijn, opmerkzaamheid, sociaal, speels.

Egel: defensief, aards gebonden, behoudsgezind, vasthoudend, levensgenieter.

Ekster: juiste gebruik van kennis, verandering, beschermgeest, occulte en metafysische kennis.

Eland: edel, trots, waakzaamheid , uithoudings- en doorzettingsvermogen, overleving., eenzaat, camouflage, alert, geduldig, vriendelijkheid.

Ezel: nederigheid, geduldig, werker, koppig, intelligentie, wijsheid.

Flamingo: evenwicht, intuïtief, kleurrijk, levendigheid, voorzichtigheid, gratievol.

Forel: transformatie, volgt de stroom van het leven, kan met emoties omgaan, avontuurlijk.

Fuut: elegantie, melancholie, uitdrukking van diepe gevoelens door dans.

Gans: verbeeldingskracht, waakzaamheid, reizen, gemeenschap, welsprekendheid, brenger van goed nieuws, kennis, creativiteit.

Geit: beweeglijk, onafhankelijk, gids en leider, doorzettingsvermogen, krachtig.

Gems: standvastigheid, streven naar nieuwe hoogten.

Gier: purificatie van lichaam, denken en geest, geduld, visie, efficiëntie, zelfvertrouwen, transformatie, hergeboorte, ontwaken.

Giraf: intuïtief, overzicht, verziend, communicatief, familieband, evenwicht.

Gordeldier: bescherming, veiligheid.

Gorilla: kracht, vriendelijkheid, evenwicht, tussen passiviteit en agressiviteit, sociaal, communicatief, beschermend, intuïtief, helderhorend, leiderschap.

Haai: geestelijke transformatie, leert aan hoe men in de stromingen van het drukke leven moet zwemmen, brengt hulp in het afstemmen om emoties, bespeelt het onderbewustzijn, strijdvaardig, ontwikkelt psychische vermogens, overwint onmogelijke taken.

Haan: nieuw begin, wederopstanding, hoop.

Hagedis: loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit.
Havik: geduldig, spirituele overgave, concentratie, bescherming, waakzaamheid, waarheid, overzicht, besef, kracht, leiderschap.

Hert: vriendelijkheid, alert, waakzaam, beweeglijkheid, camouflage, onschuld, gevoel, liefde, sierlijk, zachtmoedigheid, empathie, leiderschap, vruchtbaarheid, creativiteit, spiritueel, welwillend.

Hond: bescherming, kameraadschap, gids, trouw, speels, gehoorzaam, gedienstig, coöperatief, vindingrijk.

Hyena: instinctief, laat tanden zien, wildheid, zorgzaam, sterk, teamwerk, jachtinstinct.

Jaguar: bewust, wijsheid, concentratie, kracht, moed, snelheid, standvastigheid, vasthoudend, heimelijk, sluipend, zelfverwording.

Kalkoen: overvloed, delen, vrijgevig, fier, moedig, vruchtbaar.
Kakkerlak: overlevingsinstinct, doorzettingsvermogen, standvastigheid, wijsheid, snelheid, aanpassingsvermogen.

Kanarie: zang, muzikaliteit, vreugde, stemwerk, creativiteit, sensitiviteit, de verbale kracht.

Kameleon: snel, scherpzinnig, defensief, camouflage, beïnvloedbaar, geduldig.

Kauw: trouw, aanpassingsvermogen, overleven.

Kariboe: zelfwaardering.

Kat: onafhankelijk, intelligent, waakzaam, selectief, onvoorspelbaar, geheimzinnig, moedig, zelfvertrouwen, intuïtief, geslepen, bovennatuurlijk.

Kat – Wilde: innerlijke groei, ondernemingsgezind, kracht, lenig, defensief, sierlijk, leiderschap, verantwoordelijkheid.

Kever: transformatie, metamorfose, herrijzenis, wedergeboorte, bescherming, toegewijd, beschermend, sociaal.

Kikker: overvloed, vrede, emotioneel, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de genezingsceremonie van het water dat eveneens symbool staat voor emoties.

Kip: tevredenheid, gemakzucht, vruchtbaarheid, vernieuwing, wederopstanding, seksualiteit, liefde.

Koe: vruchtbaarheid, moeder- of vaderschap, banden met vorige levens, genieten van het leven, overvloed, gegrond.

Koekoek: verandering, intuïtie, snelheid, waakzaamheid, vasthoudendheid,relaxatie, sensitief.

Kolibrie: extatisch, schoonheid, waakzaamheid, gelukzaligheid, boodschapper, blijdschap, levenslustig, helend.

Konijn: beweging, sensitief, artistiek, vertrouwen, moederinstinct, verzorgend, gelukzaligheid, vruchtbaarheid.

Kraai: verandering, wedergeboorte, waakzaamheid, raad, wijsheid, magie, beschermer van de heilige wetten, kracht.

Kraanvogel: evenwicht, gratie, schoonheid, vrouwelijke kracht, dans, muziek, groepswerk, onderscheidingsvermogen, intuïtie, lichaamstaal.

Krekel: past zich aan nieuwe vibraties aan, intuïtief, sensitief, bewust, communicatief, verrijzenis/heropstanding, transformatie, veranderingen, groei.

Krokodil: creatief/destructief, verborgen wijsheid, kracht, geslepen, onverwoestbaar, efficiënt, instinctief, heimelijk sluipend, pijlsnel.

Lam: onschuld, stilte, rust, gehoorzaamheid, energiebehoud.

Lieveheersbeestje: transformatie, groei, manifestatie van gedachten en ideeën, beschermend, defensief, sociaal, communicatief, charmant.

Leeuw: houdt van rust, kracht, sluw, onbevreesd, nobel, wilskracht, leiderschap, familiegeest, coöperatief.

Luipaard: onopvallend, intuïtief, stille kracht, heimelijk, instinctief, waakzaam, alert, overkomt hindernissen.

Lynx: scherp zicht, camouflage, onderscheidt waarheid van leugen, mysterieus, bewust.

Meerkoet: bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid.

Meeuw: spirituele boodschapper, subtiele communicatie met mensen en gidsen, verantwoordelijk gedrag, vriendschap.

Merel: energie van moeder natuur begrijpen, zang.

Mier: discipline, ijverig, teamgeest, geduld, doorzettingsvermogen, succesvol, harde werker.

Mol: alert, introspectief, intuïtief, sensitief, doelgericht,toont de verborgen delen van het spirituele.

Mot: gevoelig voor aanraking, geur en smaak, intuïtief, spiritueel bewustzijn, metamorfose, aanpassingsvermogen, zorgt dat je jouw licht vindt: ook in donkere tijden, sensitief, uitgebalanceerd.

Muis: onderzoekt van nabij en ziet de details, voorzichtig, heimelijk, camouflage, ontdekker, moedig.

Nachtegaal: inspiratievol, dapper, maar soms timide en verlegen, gids, verbindt oude geloofsovertuigingen en huidige gedachten, brengt het nachtelijk lied en brengt datgene wat mysterieus en verborgen is aan het licht, wat ’s nachts wordt geleerd wordt overdag belichaamd, brengt de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht.

Nerts: speels, vechtlustig, intuïtief, emotioneel, mededogend, contemplatief.

Nijlpaard: vasthoudend, doorzettingsvermogen, stabiliteit, kracht, robuust, kijkt onder de emotionele oppervlakten, waarheid, intuïtief, toont hoe men zich op een flexibele manier doorheen de wateren van het leven kan bewegen.

Oester: harmonie, transformatie, koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid ontwikkelen, intuïtief.

Olifant: wijsheid, krijger, oerkracht, goed geheugen, slecht zicht, samenwerking, moederlijk, bereidwillig, evenwicht, betrouwbaar, waardig, koninklijk.

Ooievaar: symbool voor beginnend leven, ouderschap.
Orka: fantasie, oerkracht, geduld.

Otter: samenwerking, nieuwsgierigheid, plezier.

Paard: trekken en reizen, overtuigingskracht, helderziend, bewust, coöperatief, sierlijk, stabiliteit, vrijheid, zachtmoedig, kracht.

Pad: overvloed, vrede, emotioneel, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de genezingsceremonie van het water, dat dan ook symbool voor emoties staat.

Panter: wildheid, moed, meedogenloosheid, spierkracht, transformatie.

Papegaai: genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon, diplomatie.

Pauw: zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie.

Pelikaan: overvloed, plezier, gul.

Poema: innerlijke groei, ondernemingsgezind, kracht, lenig, defensief, sierlijk, leiderschap, verantwoordelijkheid.

Poolbeer: transformatie, kracht, doorzettingsvermogen, introspectief, agressief, oprechtheid, observatief,overlevingsgeest.

Prairiehond: familiaal, huisbewaarder, legt verbindingen , onderhoudt contacten, communicatief, verantwoordelijkheid.
Prairiewolf: wijsheid, grapjas, aanpassingsvermogen, vindingrijk, coöperatief

Raaf: innerlijke reizen, dromen, magie, metamorfose.

Ram: mentale activiteit, nieuwsgierig, kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig, fantasierijk, zelfzeker, doortastend.

Rat: sociaal, overlever, rusteloos, schranderheid, succesvol, vindingrijk, zelfvertrouwen.

Reiger: heling, wijsheid, intuïtie, organiserend, zelfstandig, vastberaden, volgt eigen pad.

Rendier: doorzettingsvermogen, kracht, standvastig, voorzichtig, communicatie, sociaal, beweging, innerlijke rust.

Rups: het prille stadium voorafgaand aan de transformatie, geduld, seizoengebonden, voorbereidingsperiode.

Salamander: zuivering, moed, herboren.

Schaap: volgzaam, sociaal, sereen, alert, zelfvertrouwen.

Schildpad: lang leven, geduldig, wijsheid, contemplatief, overlevingsgave, doorzettingsvermogen, aardegebonden.

Schorpioen: ontbloot het verborgene, berekend, intuïtief, doelgericht, doorzettingsvermogen, instinctief, verdedigend, standvastig, heimelijk sluipend.

Slak: doorzettingsvermogen, focus, sterkte, hindernissen overwinnen, defensief, flexibiliteit, contemplatie, vredelievend, gratieus.

Slang: wijsheid, wedergeboorte en herrijzenis, vloeibaarheid, seksualiteit, metamorfose, mysterie en geheelheid.
Specht: toverkracht,ritme, doorzettingsvermogen.

Spin: verbindt heden met verleden, creatief, inspiratievol, gefocusseerd, ijverig, doorzetter, talentvol, communicatief.

Sprinkhaan: kijkt niet om en springt vooruit de toekomst in, instinctief, gids, geduldig, fier, sierlijk, doorzettingsvermogen, intuïtief, bewust van omgeving en omstandigheden, eenzaamheid, moedig, beschermt emoties.

Stekelvarken: goedgeluimd, onschuldig, nieuwsgierig, voorzichtig, stoutmoedig, houdt van ontspanning.

Stier: bezitterig, stabiliteit, halsstarrig, kracht, rust, vruchtbaarheid, rijk aan gedachten en ideeën, betrouwbaar.

Stinkdier: speels, respectvol, sensueel, wilskracht, zelfvertrouwen, intuïtief.

Tijger: toegewijd, tactvol, behendig, kracht, moed, doorzetter, schoonheid, avontuurlijk.

Uil: wijsheid, schaduw, vooruitziende blik, kennis.

Valk: inzicht, behendig, onderscheidingsvermogen, alert, timing.

Varken: zelfvertrouwen, onafhankelijk, onbevreesd, doorgronder,diepe verbondenheid met de aarde, koestering, vindingrijk.

Veldmuis: sensitief, alert, bewust, intuïtief, wedergeboorte, taaiheid, veranderlijk.

Vink: nieuwe ervaringen opdoen, activiteit, snelheid, observerend, familiegebonden, energetische amplificatie.

Vis: water, vruchtbaarheid, rijkdom.

Vleermuis: intuïtief, wedergeboorte, verandering, inzicht, sensitief, meditatief, productieve angst, deugd, alleen-zijn.

Vlieg: vermenigvuldigd welvaart, levert inspanningen, onderneemt dingen aan hoge snelheid, reageert pijlsnel, bewerkstelligt resultaten, scherp zicht, bewustzijn gaat alle richtingen uit, draagt geen ziekten met zich mee, maar wel emoties, gedachten en gevoelens.

Vlinder: transformatie, verandering, uitkomst is zelden wat men verwacht, vreugde, vriendelijkheid, kleurrijk, lichtheid, gratie, groei hoeft niet pijnlijk te zijn.

Vos: sluw, ingenieus, alert, geslepen, snel, ontwijkend, camouflage, discretie, doorzettingsvermogen, moedig, afstandelijk observerend.

Walvis: innerlijk ontwaken, beweging, creativiteit, inspiratie, creatieve verbeelding, familiegebonden, intuïtief, krachtig.

Wapiti: kracht, waakzaamheid, edel, trots, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, overleving., eenzaat.

Wasbeer: behendigheid, vermomming, onderzoekend, nieuwsgierig, voorzichtig, overleven, zuiverheid, sluw, moedig, sociaal, transformatie.

Waterjuffer: lichtheid, expressief, beweeglijkheid, alertheid, etherische schoonheid.

Wesp: productiviteit, constructie, communicatief, doelgericht, ijverig, houdt de dingen in orde, gids voor spirituele vooruitgang, houdt je gegrond.

Wezel: sluw, bang, heimelijk, eenzaat, valt verbaal aan, observerend, scherpzinnig.

Wilde kat: innerlijke groei, ondernemingsgezind, kracht, lenig, defensief, sierlijk, leiderschap, verantwoordelijkheid.

Wolf: koninklijk, kracht, sociaal, familiegebonden, intelligent, vrijheid, standvastigheid, beschermend, wilde geest, intuïtief, loyaliteit.

IJsvogel: zonneschijn, voorspoed, liefde.

Zalm: vastberadenheid, verandering, een zwemmen tegenin de stroom.

Zeehond: actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen.

Zeeleeuw: tevredenheid, vrolijk, onbezonnenheid.

Zeemeeuw: zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water.

Zeepaardje: vaderschap, vrijheid.

Zwaan: elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie, inspiratie.

Zwaardwalvis: fantasie, oerkracht, geduld.

Zwaluw: coöperatie, vrede, precieze vlucht, teamwerk, gemeenschap, geest van de lucht, brenger van gelukzaligheid.

Zwijn – Wild: diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid

http://www.oervrouwenvannu.nl

Totemplanten


 

Zoek je geboortedag en zie welke totemplant bij jou hoort..      

  

21 mrt – 20 apr   – Paardenbloem

21 april -21 mei  – Rode klaver

22 mei – 21 juni  – Koningskaars

22 juni – 21 juli   – Wilde Roos

22 juli – 22 aug   – Framboos 

23 aug – 23 sept – Viool 

24 sept – 23 okt  – Klimop 

24 okt – 22 nov   – Distel

23 nov – 21 dec  – Maretak 

22 dec – 20 jan   – Braam

21 jan – 18 feb    – Vaarn

19 feb – 20 mrt    – Weegbree

 

Paardenbloem

Paardenbloemen zijn heel algemeen en rond april kunnen ze hele weilanden geel kleuren. De wortel is een penwortel die decimeters diep de grond in kan dringen. Wanneer hij afbreekt op behoorlijke diepte kan deze zich herstellen en meerdere rozetten geven. Zowel de bladeren van de paardenbloem als de wortel zijn geneeskrachtig.

Helende krachten:

De wortel van de paardenbloem heeft een licht laxerende werking. Wie last heeft van slechte spijsvertering heeft baat bij het bitter tonixum van de paardenbloemwortel. Ook wordt de gedroogde wortel wel tegen nier- en galkwalen gebruikt. De melk van de plant kan gebruikt worden tegen puistjes door ze rechtstreeks aan te brengen. De wortels en bladeren hebben een eetlustopwekkende werking vanwege de aanwezige bitterstoffen, en wordt ook tegen nier- en galkwalen gebruikt.

 

Rode klaver

Deze plant groeit in het wild in Europa en Noord Amerika. Het is een vaste plant met een samengesteld, drietallig blad en roze tot rode bloemen. De rode klaver produceert honing maar niet zoveel als de witte klaver. Rode klaver groeit ook goed in weiden waar hij de stikstof in de grond bindt. De bloeiende toppen worden gebruikt voor natuurlijke medicijnen

Helende krachten:

De bloemen van rode klaver versterken de urineproductie en de bloedsomloop. De rode klaver wordt gebruikt in de behandeling van huidklachten zoals psoriasis, borstkanker, kanker van de eierstokken, verschillende chronische ziekten en droge hoest. Rode klaver wordt meestal als thee gebruikt, 15 gram gedroogde bloemen in 250ml water laten trekken (+/- 15 minuten) en daarvan drie kopen per dag drinken.

 

 

Koningskaars

De koningskaars is een statige rechtopstaande plant met gele bloemen, groeit soms alleen en soms in hele grote groepen tegelijk. In het Nederlands wordt de koningskaars ook wel toorts genoemd, vroeger streek men de plant in met was of teer en gebruikte de toorts dan als een fakkel.

Helende krachten:

Koningskaars-thee is een goed middel om hoest en ontsteking van de luchtwegen te voorkomen en heeft een verzachtend effect op de slijmvliezen. Koningskaars helpt bij bronchitis, verkoudheid, keelpijn en oorinfecties. Koningskaars-thee wordt gemaakt van 250ml kokend water en 5 tot 10 gram gedroogde bladeren of bloemen, deze te laten trekken en 3 a 4 koppen per dag te drinken.

 

 

Wilde Roos

De roos staat sinds eeuwen voor schoonheid, levensvreugde en vruchtbaarheid maar ook voor eeuwige wijsheid en het geheim van de liefde. De in het wild voorkomende wilde roos (Rosa Canina) is een doornige heester met een kruipende, klimmende of rechte stam en groeit in Europa, West-Azië en Noord-Afrika en is in Midden-Europa één van de meest voorkomende rozensoorten.

Helende krachten:

Gedroogde roosblaadjes zijn goed tegen hoofdpijn en gemengd met honing zuiveren ze het bloed. Rozenbottels zijn rijk aan vitamine C en zijn uitstekend tegen verkoudheid, keelpijn en griep. Om siroop te maken druk je de rozebottels fijn en kookt ze net zolang in water tot er niks anders over is dan siroop.

 

 

Framboos

De framboos is een in heel Europa van nature voorkomende plant die op open plaatsen in het bos en langs bosranden voorkomt, en is als voedsel al sinds de vroegste tijden in gebruik. De wortel van deze plant bezit samentrekkende en antibiotische eigenschappen. De vruchten kunnen rauw gegeten worden of verwerkt worden tot sap, jam en wijn. Van de bladeren is thee te zetten.

Helende krachten:

De bladeren worden gedroogd gebruikt bij koorts en om de baarmoederspieren te versterken tijdens de zwangerschap. Door de samentrekkende werking is het blad ook een goed middel bij diarree, zweertjes in de mond en bloedend tandvlees. De vruchten worden gebruikt bij nierkwalen en bloedarmoede. <!–[endif]–>

 

 

Viool

Het driekleurig viooltje is een symbool van de de vrije gedachte. In de kunst en literatuur (poëzie) werd het viooltje veelvuldig gebruikt. De bloemkleur is violet of paars, geel en wit. Driekantig, meervoudig of vanaf de voet vertakte rechtopstaande holle stengel. Het heeft onderaan hartvormige, naar boven toe smaller wordende, langwerpige, gekartelde bladeren.

Helende krachten:

Het viooltje werkt genezend en ontstekingsremmend en heeft slijmoplossende eigenschappen. Uitwendig wordt het gebruikt bij huidaandoeningen en in gorgeldranken bij mond- en keelinfecties. Ook wordt het viooltje gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk, verkoudheid en indigestie. Thee van viooltjes helpt bij hoest en verkoudheid. Je kunt verse, stukgemaakte viooltjes met melk mengen en gebruiken als compres bij verwondingen.

 

 

Klimop

De klimop groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich met korte luchtwortels vastklampt, en doet dit zonder uit die bomen voedsel te betrekken. In het bos zie je de klimop vaak op de grond liggend. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en voorzien in voedsel voor hongerige vogels.

Helende krachten:

Medicinaal word de klimop heel voorzichtig gebruikt bij sommige kuren voor de huid, omdat ze giftig is. Bij uitwendig gebruik is klimopblad werkzaam bij cellulitis. Een afkooksel kan ook worden gebruikt bij brandwonden en zweren. Thee wordt afgeraden door onaangename ervaringen hiermee, homeopathisch werkt het bij een overactieve schildklier.

 

 

Distel

De distel is een plant met scherpe stekels zowel aan de bladeren als aan de bloemhoofdjes. De kleur is meestal rood tot paars, soms lila of wit. Het is een tweejarige plant, in het eerste jaar vormen zich de wortel en het bladrozet en in het tweede jaar ontwikkelen zich de bloemen en vruchten. Voor de Amerikaanse Indianen bezat de distel goede en heilzame eigenschappen tegen allerlei soorten giften.

Helende krachten:

De gezegende distel (Cnicus Benedictus) bevordert de galsap en maagsap afscheiding en is rijk aan vitaminen. Deze distel heeft een menstruatiebevorderende werking. De Amerikaanse indianen schilden de wortel af en aten deze rauw. Van de gedroogde bladeren trok men een kruidenthee.

 

Maretak

De maretak leeft op bomen. Het is een halfparasiet: voor water en zouten is de plant afhankelijk van zijn gastheer. De maretak wordt ook mistletoe, mistel of vogellijm genoemd. In Nederland is de soort wettelijk beschermd. Het is een altijd groene heesterachtige. De maretak draagt witte, vlezige bessen die slijmerig zaad bevatten en door de vogels worden verspreid. De Indianen beschouwen de maretak als een soort van boomslang en pasten hem medicinaal toe tegen cholera, stuipen en hysterie.
Helende krachten:

De maretak is in zijn geheel een erg giftige plant, en met name de bessen, je werkt dus met maretakpreparaten. Bepaalde stoffen in maretak-extracten zijn verantwoordelijk voor verbetering van het immuunsysteem en wordt dan ook vaak bij kankerpatiënten gebruikt. Maretak kan de behandeling van hoge bloeddruk ondersteunen. Ook is het een middel om na infectieziektes de hartspier te versterken.

 

Braam

De vruchten van de braam zijn donkerblauw of blauwrood en verschijnen in augustus en september. De vrucht bestaat uit een verzameling steenvruchtjes en ze groeien alleen aan tweejarige stengels. De braam is een struikachtige plant, met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een middel tegen diarree.

Helende krachten:

De braam bevat stoffen die kanker in slokdarm en blaas bestrijden. Medicinaal werkt braamblad ontslakkend, ontzurend, weerstandsversterkend en ontstekingsremmend. De braam bevat antioxydanten, het helpt bij lichte diarree en bij overmatige menstruatie.

 

Vaarn

Varens hebben een overblijvende, ondergrondse wortelstok, en meerdere bladen met een meestal duidelijk te onderscheiden bladsteel en een bladschijf, ze worden gerekend tot de oudste planten ter wereld. Ze behoren tot de pioniers in de donkere oerwouden. Altijd groen, overblijvend en welig groeiend op schaduwrijke plaatsen, in de bossen en tussen de rotsen.

Helende krachten:

Als je last hebt van een muggenbeet maak je het blad van een varen fijn en wrijf je daarmee over de muggenbeet om de jeuk te laten verdwijnen. Je moet wel uitkijken want varens zijn giftig. Vroeger kookte men varens en ging in bad met dit water omdat het zou helpen tegen jicht.

 

Weegbree

Het plantje verscheen zo’n 4000 jaar geleden op aarde. Klaarblijkelijk noemden de Indianen de weegbree ‘de voetstap der blanke mensen’, omdat dit plantje overal verscheen in Amerika waar de Europeanen gekomen waren. Weegbree staat al eeuwen bekend als een medicinale plant, vooral door zijn helende eigenschappen bij verwondingen.

Helende krachten: Als je een wondje hebt leg je er een gekneusd vers weegbree blad op. Het werkt anti-bacterieel en tegen ontstekingen. Bij hoofdpijn kun je weegbree over je slapen wrijven tot het sap er uit komt. Weegbree vermindert uitslag door gordelroos. Weegbree helpt door ermee te spoelen bij pijnlijk en bloedend tandvlees, ontstekingen in de mond en herpes blaasjes.

 

http://www.knuffelhout.nl/index.php/nl/indianen-totem-horoscoop/totemplanten

 

 

 

 

 

Totemdier/ Honingpotmier..


 

 

Honingpotmieren hebben een speciaal soort werksters die hun achterlichaam kunnen laten opzwellen tot het formaat van een flinke kers en daarin kunnen zij voedingsstoffen opslaan voor de rest van de mierenkolonie. Een soort levende voorraadkast dus. Deze mieren leven vooral in woestijnen.

Een mier is een teamspeler, hij weet als geen ander dat als elk teamlid de aan hem toevertrouwde taak volbrengt het team zal slagen. Als er een obstakel is zal de mier zich niet laten weerhouden, hij gaat er overheen, er langs of er onderdoor.. de mier laat zich niet stoppen.

Wanneer de mier als totemdier in je leven verschijnt zou je je moeten afvragen of er misschien in jouw leven ook iets speelt waar je beter anderen bij zou kunnen betrekken.

http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme

Kraaien en Raven..


 

Kraaien en Raven

 

Wist je dat kraaien en raven een geweldig geheugen hebben? Ze onthouden welke mensen hen ooit hebben geholpen. En dat niet alleen, ze vertellen hun soortgenoten er ook over!

In veldstudies hebben onderzoekers ontdekt dat wanneer een mens een raaf of een kraai heeft geholpen die in de problemen zat, dat vervolgens de hele groep vogels, dus niet alleen de vogel die hulp heeft gehad, beduidend vriendelijker en met meer vertrouwen die mens tegemoet trad. Slimme vogels!

De raaf is altijd al een magische vogel geweest, als totemdier is hij de boodschapper tussen ons en de Grote Geest. Als je een raaf ziet, verwacht dan het onverwachte, heb vertrouwen en vlieg mee.

Op http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme kun je het totemdierenoverzicht raadplegen.

—————————————

Prachtige en zeer wijze vogels zijn het. In onze tuin komen ze dagelijks een bezoekje brengen en nemen altijd wat te eten mee of ze nemen hun jong mee en voeden ze dan gelijk. Kijk er met plezier naar 🙂