Wat is sjamanisme


Wat is sjamanisme

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen enzovoort. Alles is met alles verbonden, sjamaanalles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest.

Het ontstaan van sjamanisme

Sjamanisme is van alle tijden, en komt voor op elk werelddeel, maar is oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord sjamaan komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent “de extatische”.

Antropologen gaan er van uit dat sjamanisme is ontstaan in de oude steentijd. Het is waarschijnlijk de voorloper van vele andere religieuze en magische tradities.

Sjamanisme nu

Sommige native Americans (Indianen) beschuldigen de Westerse mensen van het ge(mis)bruiken van hun rituelen en zienswijzen. En daar hebben ze wel een beetje gelijk in, want de Westerse maatschappij heeft maar weinig informatie over de eigen oude rituelen en de gebruiken van hun voorouders.

En toch voelen wij de sjamanistische aantrekkingskracht en willen we ons hierin verdiepen, maar omdat de huidige kennis van het sjamanisme gebaseerd is op die van culturen waarin dit nog steeds een rol speelt, is het ook logisch dat onze aandacht zich voornamelijk richt op het sjamanisme van de native Americans.   symboolsymbool

Universele symboliek

Veel sjamanistische ziens- en uitingswijzen maken gebruik van een universele symboliek, en is daardoor ook niet specifiek cultuurgebonden. Alhoewel we natuurlijk altijd verbonden zijn met het land waar we wonen, waardoor er per streek en volk toch verschillen zullen zijn.

Wat is een sjamaan

Een sjamaan is een soort brug, een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld. Ook werkt een sjamaan voor mensen die problemen hebben of ziek zijn. Een sjamaan probeert verstoord evenwicht weer in balans te brengen.

Een ander bewustzijn

trommelMet rituele dansen en behulp van trommels, ratels en de stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maakt om door verschillende werelden te reizen en contact te maken met persoonlijke hulpgeesten.

Vaste patronen

Zo’n ritueel verloopt bijna altijd volgens een vast patroon. De sjamaan danst en zingt, vaak in speciale kleding, en gebruikt een trommel of ratel om in trance te geraken. Als de sjamaan weer terug is van de reizen doet hij verslag van zijn reis naar andere werelden.

De drie werelden

drie wereldenEr zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de middenwereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders. Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met de andere werelden.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen zeggen dat ze naar de bovenwereld reizen als een vogel.

Vroeger en nu

sjamaanVroeger had een sjamaan binnen een gemeenschap als het ware de functie van priester, genezer en helderziende. De moderne sjamaan gaat er nog steeds vanuit dat bij problemen van mensen en dieren het natuurlijke evenwicht tussen aardse en spirituele zaken verstoord is.

In dienst van de gemeenschap

Sjamanen staan altijd in dienst van de gemeenschap en hebben verschillende taken, afhankelijk van hun talenten. Vrouwen hebben zich van oudsher vooral bezig gehouden met kruidengeneeskunde, het verzorgen van wonden en andere medische problemen met een aanwijsbare oorzaak. Ook zijn vrouwen al sinds mensenheugenis actief als vroedvrouw.

Rituelen uitvoeren

In feite kun je in elke omgeving rituelen uitvoeren, in een bos, maar ook in je eigen achtertuintje. Om sjamanisme in ons leven te brengen hoeven we de rituelen van andere volkeren niet één op één te reproduceren. Gidsen kunnen ook contact met je maken via je dromen.

Kijk om je heen, naar wat er nu een rol speelt in je leven, en vraag je af wat er nodig is in je directe leefomgeving. Zoek naar de balans en biedt steun waar dat nodig is èn wenselijk. Dring niemand iets op, resepecteer je medemens, ook die met een andere mening.

Bron: plaats-van-de-kracht.club.nl

Advertentie

Waarde van Sjamanisme


 

Als je een sjamaan vraagt of iedereen sjamaan kan worden is het antwoord steevast ‘nee’. Tegelijkertijd vinden steeds meer mensen hun weg naar sjamanistische praktijken en scholen. In dit artikel een zoektocht naar wat het sjamanisme is, waarom niet iedereen sjamaan kan worden en de waarde van deze eeuwenoude methode van healing en bewustzijnsontwikkeling in het moderne, Westerse leven. Sjamanisme is een eeuwenoude weg van healing en bewustwording. Het maakt gebruik van veranderde staten van bewustzijn, waarmee men toegang krijgt tot de ‘geestenwereld’.

indianenhut
In meer moderne psychologische termen zou je kunnen zeggen dat een sjamaan toegang heeft tot het collectief onderbewuste; een veld van bewustzijn dat zich uitstrekt voorbij de waarneming van materie en denken. Het sjamanisme kwam van oorsprong voor in vrijwel alle culturen over de hele wereld. Zowel in Siberië als Zuid-Amerika en zowel in Afrika als India was de sjamaan degene die vanuit zijn contact met de geestenwereld optrad als raadgever en healer voor zijn gemeenschap. Alhoewel de vorm cultureel zeer verschillend kan zijn, blijkt overal ter wereld gebruik te worden gemaakt van dezelfde principes. In de jaren ’80 van de vorige eeuw deed Michael Harner hier uitgebreid onderzoek naar en bracht daarmee het sjamanisme naar het Westen. Sindsdien zijn er vele mensen mee aan de slag gegaan, zijn er veel verschillende scholen ontstaan en profileren mensen zich als sjamaan.
Ook in Nederland kreeg het sjamanisme navolging en vooral de laatste jaren lijken de sjamanistische praktijkjes en scholen als paddestoelen uit de grond te rijzen. Tien jaar geleden waren er slechts een handjevol scholen waar je sjamanisme kon leren – drie om precies te zijn – maar dit heeft zich inmiddels vele malen vermenigvuldigd.

Kan iedereen sjamaan worden?

Als je deze vraag aan een sjamaan voorlegt, is het antwoord steevast ‘nee’. Om sjamaan te worden is een bepaalde aanleg nodig. Een zekere opening in het bewustzijn waardoor het contact met de ‘geestenwereld’ kan plaatsvinden. Het is eigenlijk als met ieder ander talent. Zo kan iedereen piano leren spelen, maar er zijn er slechts een paar mensen zo talentvol dat ze het concertpodium bereiken. Van oorsprong waren mensen er bovendien helemaal niet happig op om sjamaan te worden. Niet voor niets wordt een sjamaan ook wel een ‘wounded healer’ genoemd; vaak is er in de tijd voordat men dit talent ontdekt, een periode van persoonlijke crisis in het leven van een sjamaan. Een tijd waarin de gevoeligheid en kracht die bij dit vak hoort reeds aanwezig zijn, maar nog niet beheerst of aangewend kunnen worden.

Wat is dan de rol van sjamanisme?

Ondanks dat de meeste mensen geen sjamaan worden en het eigenlijk ook niet iets om naar te streven, heeft sjamanisme toch zeker zijn waarde. Als het wordt ontdaan van de culturele uitingsvormen, is het een krachtige en effectieve weg van harmonisatie en bewustzijnsontwikkeling.
De mens ervaart continu op verschillende niveaus tegelijkertijd. Behalve het lichaam (Body) en het denken (Mind) zijn er de onbewuste dimensies van gevoel (Soul) en de wil en richting (Spirit). Deze vier dimensies smelten zich te samen tot het gevoel van ‘ik’. In onze Westerse leefwereld hechten we grote waarde aan Body en Mind en wordt nauwelijks gekeken naar de rol van Soul en Spirit. Deze eenzijdige oriëntatie leidt tot grote disharmonie, die kan variëren van ontevredenheid en wispelturigheid, tot stress, burn-out en psychische klachten. Tegelijkertijd erkent de psychologie wel dat het onbewuste een zeer grote invloed heeft op ons gedrag, onze gewoontepatronen en hoe we over onszelf en de wereld denken. Het sjamanisme reikt ons instrumenten aan om de onbewuste velden zodanig te betrekken in ons leven dat er harmonie ontstaat. Mensen die het sjamanisme op deze manier in hun leven integreren, merken dat ze zich completer voelen, meer op hun gemak, met meer vertrouwen in de wereld staan en veel makkelijker kunnen omgaan met veeleisende omstandigheden.

 

Bron: InfoNu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Iedereen kan Sjamaan worden, net als Boeddhist, Christen of Islamiet, wat je ook maar wilt zijn. Het is alleen de energie van je ziel die het je bewust in het hart maakt en openbaart. Je bent het of je bent het niet.

Indianen wijsheid


 

 

 

Een oude Cherokee leerde zijn kleinkinderen over het leven. Hij zei tegen hen: ‘Er is een gevecht aan de hand in mij. Het is een verschrikkelijk gevecht en het is tussen twee wolven.

Een wolf staat voor angst, woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

De andere staat voor vreugde, vrede, liefde, hoop, delen, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, vriendschap, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof.

Hetzelfde gevecht dat aan de hand is in je, is in elke andere persoon, ook. ”
De kinderen vonden al het binnen een minuut, en dan een kind vroeg dan ook aan zijn grootvader: “Welke wolf zal winnen?”
De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Degene die ik zal voeden.”

Bron: Sjamanisme