Wicca spreuken


Wat zijn spreuken

wicca redeSpreuken (ook wel Spells genoemd) zijn kleine teksten op rijm, die je gebruikt als je iets wilt veranderen. Spreuken maken gebruik van wilskracht om de juiste omstandigheden te creëren voor wat je wilt dat er gebeurt. Het belangrijkste hiervoor is je eigen verbeeldingskracht. Visualiseer de gewenste uitkomst en leg je hele wil in die visualisatie.

Goede spreuken

Wicca’s gebruiken magie nooit en te nimmer om anderen kwaad te doen. Maar ook ‘goede’ spreuken kunnen toch verkeerd zijn. Je mag bijvoorbeeld geen liefdesspreuk gebruiken om een bepaalde persoon te beïnvloeden, omdat je dan magie gebruikt tegen zijn of haar wil in. Gebruik een spreuk om ‘de juiste persoon’ aan te trekken, wie hij of zij dan ook zal zijn.

Gebruik geen enkele spreuk -zelfs geen genezende spreuken- voor iemand anders zonder dat je daarvoor zijn of haar toestemming hebt.

Magie en realisme

Spreuken moeten op de één of andere manier gestalte kunnen krijgen in deze wereld, of dat nu via medicijnen (voor genezing), een winnend lot (voor geld) of het ontmoeten van je toekomstige partner (voor liefde) is. Dus ook waar het magie betreft moet je een beetje realistisch blijven.

Wees in het algemeen erg voorzichtig met magie. Bedenk je eerst heel erg goed welk doel je voor ogen hebt, wat je vraagt, wat de gevolgen zullen zijn en of het wel haalbaar is.

Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van spreuken en hoe je ze kunt gebruiken, maar vergeet nooit: doe wat je wilt, zolang je er niemand mee schaadt!

Je zelfvertrouwen vergroten

zonritueelDe zon is de levensbron van onze aarde en speelt een grote rol in de mythologie en de astrologie. Met de hulp van zonlicht kun je je zelfvertrouwen vergroten. Deze magische handeling moet je op een zonnige (zon)dag uitvoeren.

Neem op een zonnige dag een goudkleurige, brandende kaars mee naar buiten en ook een glas sinaasappelsap. Pak de kaars beet met beide handen, doe je ogen dicht en voel de warmte van de zonnestralen op je gezicht. Pak het glas sap, laat de zon erop schijnen en drink het leeg. Spreek nu de volgende spreuk uit:

 • Machtige zon, bron van kracht, zorg dat de toekomst mij toelacht.

Een maanritueel om je in contact te brengen met je onderbewuste

maanritueelHet wassen en afnemen van de maan beïnvloedt onze dromen en bevordert onze intuïtie. Dit ritueel moet je uitvoeren in een heldere, wassende door de maan verlichte nacht. Je legt een klein boeketje witte bloemen (liefst ook met een takje jasmijn) en een rond spiegeltje in het maanlicht op je vensterbank. Ga bij de vensterbank staan, kijk naar de maan en spreek deze spreuk uit:

 • O maan, vriend van fonkelende sterren, of wie u ook zijn mag.
  Uw zilveren stralen volgen het vurige licht van de dag.
  O maan met de vele gezichten, u kent mijn dromen.
  Help mij en laat mijn binnenste naar boven komen.

Adem uit op de spiegel en hou ‘m in het maanlicht, al snel zul je er een gezicht in herkennen. Bedank daarna drie keer.

Ergens ‘munt uitslaan’

muntenDoor het kruid munt te gebruiken kun je een beetje geld naar je toe trekken. Dit werkt alleen als je het écht nodig hebt. Maak een zakje van een stukje groen vilt en doe er 4 gedroogde muntblaadjes in. Neem nu een stukje hemelsblauw papier en schrijf daarop het bedrag wat je nodig hebt. Leg het zakje met de muntblaadjes en het papier in het midden van een tafeltje, of van je altaar. Zet in elke hoek een brandende, goudkleurige kaars en leg een muntstukje bij de 4 kaarsen. De volgende spreuk wordt gezongen terwijl je 4x rond de tafel danst:

 • Meester van de munt, is mij wat geld gegund?
  Ik zal hard werken voor het bedrag en ik hoop dat ik er snel over beschikken mag.
  Ik zal alles terugverdienen, tot de laatste cent, ik hoop dat u vrijgevig bent.

Je wijsheid vergroten

Salie staat al sinds mensenheugenis bekend als een magisch kruid. De Native Americans gebruikten al salie voor het reinigen van hun heilige plaatsen. De Oude Kelten dachten dat een bruid wijs zou worden als ze een buideltje met salie bij zich droeg.

Neem 9 verse, bij wassende maan geplukte salieblaadjes met een steeltje. Maak een altaar met de elementen zoals je kunt lezen bij de heilige ruimte, maar zonder de glazen bol. Steek de rode kaars aan. In het midden maak je een cirkel van de salietakjes. Hou je handen boven de cirkel en voel de energie binnenstromen. Zing deze spreuk:

 • In magische cirkels die men overal vindt,
  bij hevige storm of rustige wind,
  wanneer de magie slaapt of waakt..
  het is in de cirkel dat wijsheid je raakt.

Pak een salieblaadje en kauw erop, verbeeld je dat de salie je verstand en je wijsheid activeert.

Bron: https://www.catharinaweb.nl/wicca/wicca-spreuken.htm

Veel mensen denken dat Wicca’s negatieve heksen zijn. Dat is een verkeerd beeld, Wicca’s werken met de natuur, Maan en kruiden dat positieve energie heeft

Advertentie

Wat is sjamanisme


Wat is sjamanisme

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen enzovoort. Alles is met alles verbonden, sjamaanalles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest.

Het ontstaan van sjamanisme

Sjamanisme is van alle tijden, en komt voor op elk werelddeel, maar is oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord sjamaan komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent “de extatische”.

Antropologen gaan er van uit dat sjamanisme is ontstaan in de oude steentijd. Het is waarschijnlijk de voorloper van vele andere religieuze en magische tradities.

Sjamanisme nu

Sommige native Americans (Indianen) beschuldigen de Westerse mensen van het ge(mis)bruiken van hun rituelen en zienswijzen. En daar hebben ze wel een beetje gelijk in, want de Westerse maatschappij heeft maar weinig informatie over de eigen oude rituelen en de gebruiken van hun voorouders.

En toch voelen wij de sjamanistische aantrekkingskracht en willen we ons hierin verdiepen, maar omdat de huidige kennis van het sjamanisme gebaseerd is op die van culturen waarin dit nog steeds een rol speelt, is het ook logisch dat onze aandacht zich voornamelijk richt op het sjamanisme van de native Americans.   symboolsymbool

Universele symboliek

Veel sjamanistische ziens- en uitingswijzen maken gebruik van een universele symboliek, en is daardoor ook niet specifiek cultuurgebonden. Alhoewel we natuurlijk altijd verbonden zijn met het land waar we wonen, waardoor er per streek en volk toch verschillen zullen zijn.

Wat is een sjamaan

Een sjamaan is een soort brug, een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld. Ook werkt een sjamaan voor mensen die problemen hebben of ziek zijn. Een sjamaan probeert verstoord evenwicht weer in balans te brengen.

Een ander bewustzijn

trommelMet rituele dansen en behulp van trommels, ratels en de stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maakt om door verschillende werelden te reizen en contact te maken met persoonlijke hulpgeesten.

Vaste patronen

Zo’n ritueel verloopt bijna altijd volgens een vast patroon. De sjamaan danst en zingt, vaak in speciale kleding, en gebruikt een trommel of ratel om in trance te geraken. Als de sjamaan weer terug is van de reizen doet hij verslag van zijn reis naar andere werelden.

De drie werelden

drie wereldenEr zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de middenwereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders. Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met de andere werelden.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen zeggen dat ze naar de bovenwereld reizen als een vogel.

Vroeger en nu

sjamaanVroeger had een sjamaan binnen een gemeenschap als het ware de functie van priester, genezer en helderziende. De moderne sjamaan gaat er nog steeds vanuit dat bij problemen van mensen en dieren het natuurlijke evenwicht tussen aardse en spirituele zaken verstoord is.

In dienst van de gemeenschap

Sjamanen staan altijd in dienst van de gemeenschap en hebben verschillende taken, afhankelijk van hun talenten. Vrouwen hebben zich van oudsher vooral bezig gehouden met kruidengeneeskunde, het verzorgen van wonden en andere medische problemen met een aanwijsbare oorzaak. Ook zijn vrouwen al sinds mensenheugenis actief als vroedvrouw.

Rituelen uitvoeren

In feite kun je in elke omgeving rituelen uitvoeren, in een bos, maar ook in je eigen achtertuintje. Om sjamanisme in ons leven te brengen hoeven we de rituelen van andere volkeren niet één op één te reproduceren. Gidsen kunnen ook contact met je maken via je dromen.

Kijk om je heen, naar wat er nu een rol speelt in je leven, en vraag je af wat er nodig is in je directe leefomgeving. Zoek naar de balans en biedt steun waar dat nodig is èn wenselijk. Dring niemand iets op, resepecteer je medemens, ook die met een andere mening.

Bron: plaats-van-de-kracht.club.nl

Honden en katten levend in de frituur:


 

 

Bernd Timmerman − 21/06/13, 12:57

© epa. Een verkoper brandt het haar van een hond op de vleesmarkt van Wuhan, China.

Vandaag start het hondenvleesfestival Yulin Dog in China. De verwachting is dat er zo’n 15.000 honden worden gedood. Meestal op een zeer pijnlijke manier. Het zal misschien een klein berichtje opleveren in de krant. Want laten we eerlijk zijn: een mensenbaby in een riool in China levert meer empathie op dan de dagelijkse consumptie van honden- en kattenvlees aldaar.

 • De beelden van de ogen van de levende honden die in het kokende water werden gegooid, de levende katten in de frituur, hun janken en huilen heeft mij nachten lang wakker gehouden.

De legende wil dat het eten van hondenvlees boze geesten verjaagt en ziekten. Ook wordt gedacht dat hondenvlees de seksuele prestaties van mannen stimuleert en het wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde dan ook gebruikt om impotentie te behandelen. De Aziatische handel in katten- en hondenvlees is enorm.
Alleen al in China worden jaarlijks meer dan tien miljoen honden en vier miljoen katten op wrede wijze vermoord door mensen die geloven dat hoe banger een dier is en hoe meer pijn het heeft, hoe beter het vlees smaakt. Maar gelukkig zijn er ook binnen China steeds meer mensen die zich verzetten tegen de manier waarop dieren worden gedood en tegen het eten van honden- en kattenvlees. Zij hebben daarbij steun nodig van anderen buiten China.
Tranen stroomden over minjn wangen Ik weet nog dat ik eind jaren negentig voor het eerst beelden zag van de manier waarop katten en honden – maar ook eenden, varkens, eigenlijk alles wat vliegt, zwemt, loopt, kruipt en beweegt – in China en ook Zuid-Korea worden gehouden, gedood en gegeten. Ik had destijds al heel wat op mijn netvlies staan wat dierenleed betrof. Dit overtrof echter alles. De beelden van de ogen van de levende honden die in het kokende water werden gegooid, de levende katten in de frituur, hun janken en huilen heeft mij nachten lang wakker gehouden. Als professionele dierenbeschermer was ik kwaad en verdrietig. De tranen stroomden over mijn wangen. Dat gevoel van onmacht tegen de barbaarsheid van het martelen van dieren heb ik nog steeds. De immorele en zinloze wreedheid is niet te begrijpen.
In Nederland is vooral in de intensieve veehouderij sprake van geweld tegen de dieren. Toch, het dier kent hier wel enige bescherming. Onvoldoende weliswaar, maar de eigenwaarde van de dieren is erkend. In China en Zuid-Korea zit het martelen in de cultuur. De poten en staarten van katten en honden worden gebroken, ze zitten gepropt in gazen kooien, worden met opzet gemarteld omdat het vlees dan lekker smaakt door de adrenaline en ze gaan dikwijls levend het kokende water of de olie in. Ook worden ze levend gevild. Geen dier is veilig, het is een hel voor dieren.
Het is onjuist, en cultuurrelativering, om te zeggen dat de plaats van dieren in Nederland en China gelijk is of dat beide landen even wreed met dieren omgaan. We doen de grote tragedie en het enorme lijden van dieren in China en andere Aziatische landen hier echt tekort mee. Te roepen dat de dieren het hier ook slecht hebben, helpt bovendien de discussie hoe we landen als China en Zuid-Korea tot humanere slachtmethoden krijgen niet verder.
Zinloos om voor dieren op te komen? En tegen de wijze mensen die roepen dat het in een land dat zich geen zorgen maakt om mensenrechten zinloos is om voor dieren op te komen, zeg ik: We kunnen niet eerst al het mensenleed oplossen en dan pas iets aan dierenleed gaan doen.
Wat kunnen we wel doen? We kunnen de activisten daar steunen. Westerse landen kunnen via diplomatieke weg dit onderwerp onder de aandacht brengen van de Chinese machthebbers. Bedrijven die handelen in China en Zuid-Korea kunnen een rol spelen om sociale veranderingen ook in de omgang met dieren te bespoedigen. Chinezen die in het Westen leven, kunnen hun familie en vrienden laten horen dat er ook humaan met dieren moet worden opgesprongen.
Daarnaast ligt er een schone taak voor de media: de dieren in Azië, laat ze zien. Schrijf erover, maak reportages. Het is een van de grootste problemen van deze tijd, hoe de mensheid wreed met dieren omgaat. Dierenleed is niet iets voor bladzijde dertien van de krant, of de pagina ‘opmerkelijke verhalen’. We hoeven en mogen er niet om lachen.
Breng dus dit nieuws. Omdat de wereld het moet weten, omdat (sociale) media kans bieden op verandering en omdat iedere stap een stap is op weg naar een betere wereld. Ook voor dieren.
Bernd Timmerman is historicus, socioloog, dierenrechtenactivist en oud-directielid van de Dierenbescherming

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3462921/2013/06/21/Honden-en-katten-levend-in-de-frituur-dat-moet-stoppen.dhtml

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heel erg triest, mijn maag als grote dierenliefhebber draait hierbij om. Ook een dier is een levend wezentje met een hart en gevoel.

Wat is dat toch met China, wonen daar wel mensen of zijn het beesten op 2 poten die zelf geofferd moeten worden. Zo ook kunnen ze de mensen in Tibet ook niet met rust laten, hoeveel Tibetanen moeten er nog geofferd of verbrandt worden? Zo zet China zichzelf in een negatief beeld, daar hoeft niemand anders moeite voor te doen. Laten ze het kwaad en boze geesten maar uit zichzelf halen..

In Chinese restaurants wordt ook honden en kattenvlees gebruikt.