Boeddhistisch verhaal: De vlam


De vlam in de nacht

Op een donkere avond zat de Boeddha samen met zijn monniken in de openlucht, met een brandende olielamp naast zich. Hij keek naar de lamp en zag hoe de insecten erop afkwamen, en zichzelf lieten opbranden door de vlam.
De Boeddha zei: ‘Deze insecten zien de vlam, maar ze begrijpen hem niet. Ze denken dat de vlam hun leven en geluk zal schenken, maar in werkelijkheid betekent de vlam dood en ellende voor hen. Op dezelfde manier zien de mensen schitterende vlammen: de schitterende vlam van de rijkdom, de schitterende vlam van de macht, de schitterende vlam van bekendheid en roem. Ze rennen ernaartoe, in de gedachte dat de vlam hun leven en geluk zal schenken – om te ontdekken dat ze er hun dood en ellende in vinden. Keer je dus weg van wat je rondom je ziet en hoort, en concentreer je op je eigen geest en ziel.’

Nieuwe kaarten op www.zinnigeverhalen.nl

Advertentie

Geld


geld

Zelf noem ik geld de ”duivel” die vele levens kapot maakt. Wei teveel heeft gaat er met zijn krent erop zitten en is gierig. Anderen moeten zonder geld voor levensbehoeften overleven. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld en toch de maatschappij. Rijkdom zit in het hart en niet in geld..

Als je beseft..


lao tsu

Als je beseft dat alle dingen veranderen,
is er niets dat je vast wilt houden.
Als je niet bang bent om te sterven,
is er niets dat je niet kunt bereiken.
Als je beseft dat je genoeg hebt,
ben je werkelijk rijk.
Als je in de kern blijft
en de dood met je hele hart omarmt,
zul je eeuwig blijven bestaan.

– Lao Tzu

Verhaal: de 3 wijzen


Kopafbeelding

Verhalenmail mei

Drie wijzen
Het was in het voorjaar toen een vrouw drie oude mannen op het bankje voor haar huis zag zitten.
Ze zagen eruit alsof ze een lange reis achter de rug hadden. Hoewel ze de mannen niet kende, volgde ze een impuls en vroeg of ze misschien honger hadden en binnen wilde komen.
Eén van hen antwoordde: “U bent heel vriendelijk , maar er kan van ons drieën maar één op uw uitnodiging ingaan.” Hij wees naar de oude man rechts van hem en zei: “Dit is Rijkdom.” Toen wees hij naar degene links van hem en zei: “Zijn naam is Succes. En mijn naam is Liefde. Het is aan u om te beslissen wie van ons u uitnodigt.

De vrouw dacht even na en liep toen naar binnen en vertelde haar man wat ze buiten voor de deur had meegemaakt. Haar man was verrast en zei: “Geweldig, laten we dan Rijkdom maar uitnodigen!”
Zijn vrouw was het daar niet mee eens: “Nee, ik denk dat we beter Succes kunnen vragen.”
Hun dochter zei echter: “Zou het niet veel beter zijn als we Liefde zouden uitnodigen?”
“Ja, ze heeft gelijk”, zei de man. “Ga naar buiten en nodig Liefde uit als onze gast”. Ook de vrouw knikte en bij het bankje gekomen zei ze: “Liefde, wil je binnen komen en onze gast zijn?”
Liefde maakte aanstalten om mee te gaan, maar ook de twee andere mannen stonden op en volgden hem. Verbaasd vroeg de vrouw aan Rijkdom en Succes: “Ik moest kiezen en heb alleen Liefde uitgenodigd. Waarom willen jullie nu ook meekomen?”
In koor antwoordden de mannen: “Als u Rijkdom of Succes had uitgenodigd, dan waren de beide anderen buiten gebleven. Maar nu u Liefde hebt gevraagd om binnen te komen volgen de andere twee ook. Want waar Liefde voorop gaat, daar vormen wij een eenheid.”

Bron: http://www.zinnigeverhalen.nl/view-online/nl-zinnigeverhalen

Dagtekst: 15 februari


“Bereken de tijd die je iedere dag doorbrengt met eten en slapen – wat zeker nuttig en onontbeerlijk is-, maar ook met praten in het wilde weg, met je bezighouden met futiliteiten. Zo gaan de jaren voorbij, ver van het echte leven, het leven van de ziel en van de geest. Wat een gerommel, wat een verspilling! En daarom is de mens arm en naakt op de dag dat hij moet vertrekken naar de andere wereld.
Wees goed doordrongen van de gedachte dat je, bij het verlaten van deze wereld, als edelstenen enkel je deugden, als goud enkel je kennis en als kledij enkel de sierraden van je ziel zult meenemen. Op het ogenblik van de dood is men zoals die mensen, die uit hun woonst zijn verjaagd en die verplicht waren om hun landerijen, huizen en meubels achter te laten: zij haasten zich naar hun brandkast om er het goud en de juwelen uit te halen, de enige voorwerpen van waarde waarmee zij zullen kunnen overleven indien zij deze te gelde maken. Wanneer de dood komt, kan men enkel zijn kwaliteiten en deugden meenemen, al de rest moet men achterlaten. Stel je dus vanaf vandaag de vraag hoeveel waarachtig goud en edelstenen je bezit.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een mooi doordenkertje, we komen kaal en zonder bezittingen op de wereld en gaan er zo ook weer vanaf. Geestelijke rijkdom vergaard in het leven is het enigste wat mee genomen kan worden.