Het Keltisch jaarwiel


Het Keltisch jaarwiel

De feesten die volgens het wiel gevierd worden hebben vooral te maken met de jaargetijden, die voor de landbouw heel belangrijk zijn. Men was, in de tijd van de Kelten, altijd erg afhankelijk van goede seizoenen voor een vruchtbare en rijke oogst om daarmee de winters door te komen. Een vruchtbare aarde was dan ook een levensbehoefte. Ook symboliseren alle Sabbats naast het veranderen van de seizoenen in de natuur ook de innerlijke veranderingen in de mens. Ook wij volgen dezelfde cyclus van geboorte groei, aftakeling, dood en wedergeboorte. Het oude verhaal van de Godin en de God brengen het wiel in beeld.

Te beginnen met Samhain, het nieuwjaar. Rond deze tijd is de God net gestorven en afgereisd naar de onderwereld. Het zaad van de oogst ligt diep in de aarde verscholen en de Godin in haar vorm als crone ( wijze oudere vrouw) trekt zich terug om te rouwen tot zijn wedergeboorte. De sluiers tussen de werelden zijn op hun dunst, grenzen en afbakeningen zijn verloren en alles is met elkaar verbonden. Net als voor de Godin is dit de tijd waarin men voorouders en geliefden eert en gedenkt .
Met Yule bereikt de duisternis zijn hoogtepunt tijdens de langste nacht en wordt verslagen door de terugkeer van de zon, de terugkeer van het licht, de terugkeer van hoop en beloftes. dit wordt gevierd terwijl de Godin baart en de nieuwe zonnegod tot leven wekt. De donkere koning Hulst wordt nu verslagen door de koning van licht, koning Eik. met Yule wordt het feest van de wedergeboorte gevierd .
De winter is met Imbolc op zijn hoogtepunt beland. Leven wordt wakker nu de lente in aantocht is en belofte doet van zon en warmte. Dit terwijl de zonnekracht terugkeert en het licht groeit. De aarde wordt wakker en fluistert over hernieuwing en een nieuw begin. Het licht van de jonge God, de jonge koning Eik, is aan het groeien. Gevierd wordt de terugkeer van Brigit, de Godin, in de vorm van de jonge maagd (maiden).
Met Ostara zijn het licht en de duisternis in perfect balans. Daarom heet dit feest ook wel de Lente Equinox. Het duister is nu definitief verslagen en de dagen worden langer, de planten beginnen te groeien, alles wordt groen en vol hoop en goede moed. De leven gevende kracht, de vruchtbaarheid, van de jonge God en Godin groeit.
Nu Beltane is aangebroken is de lente op haar hoogtepunt beland. De jonge God wint de hand van de maagdelijke Godin. Het heilige huwelijk is gesloten en de God verwekt een kind bij de Godin, zij is nu zwanger. Gevierd wordt nu nu het hoogtepunt van het leven en seksualiteit.
Litha breekt aan, ook wel Midzomer genoemd, de Godin is nu zwanger van de God en de God bereikt het hoogtepunt van zijn kracht. De aarde is vervuld met energie en vervulling tijdens de langste dag van het jaar. Als de zon zijn hoogtepunt bereikt heeft begint de kracht van de God af te nemen. Hij wordt verslagen door koning Hulst en duisternis zal weer gaan toenemen.
Met Lughnasadh (Lamas) is de tijd van de eerste oogst aangebroken. Gevierd wordt het feest van de Godin van het graan. Het gouden graan wordt geoogst en de God van het graan offert zichzelf op en verandert in leven gevent brood. De God is stervende maar leeft voort in de Godin als haar ongeboren kind.
De tweede oogst treedt aan met Mabon. De Godin in de vorm van graan koningin straalt voor het laatst overvloed uit. Licht en duisternis zijn vandaag, op deze Herfst Equinox, in balans en het licht is definitief verslagen wanneer de God zijn reis naar de onderwereld begint. De God sterft bij het oogsten van het laatste graan.
De crikel is nu weer rond…… De God heeft de aarde verlaten en is afgereisd naar de Onderwereld, terwijl de Godin zich terugtrekt en haar God herdenkt. Het licht zal weer terugkeren bij de geboorte van de nieuwe God en het leven zal terugkeer wanneer de Godin terugkeert in de vorm van de maagd…..

Advertentie

Boek:”Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”


Boek
“Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”
van religie naar menswording

Religies zijn ontstaan na de catastrofe van Atlantis. Toen pas verloren de mensen langzamerhand de directe (helderziende) verbinding met de geestelijke wereld en troffen ze zichzelf als het ware als ballingen op aarde aan. Dat voelde voor de mensen van toen
als ‘een verdreven worden uit het paradijs.’
Daarom zochten zij naar middelen om toch weer verbonden te worden met de wereld van herkomst.
Zo ontstonden de verschillende religies: het zijn de verschillende manieren en pogingen om weer ‘terugverbonden’ te worden met onze oorspronkelijke thuis-wereld.
Elke na-Atlantische cultuur kende een eigen religie, want in elk tijdvak kreeg dat oerverlangen van de mensheid een eigen kleur. Daarbij nemen de drie monotheïstische godsdiensten – Jodendom, Christendom en Islam – een heel speciale plaats in.
Zij markeren immers de overgang naar een nieuwe ontwikkeling in de evolutie: die van het individu.
In de huidige fase van de evolutie staan wij op de drempel van een nieuwe tijd, waarin we al die verschillende religies weer los gaan laten.
Dat is, na zoveel duizenden jaren ‘religie’, wel een ingrijpende overgang! Want nu zullen we ontdekken
dat die verloren goddelijke wereld, de wereld
waarnaar we zolang hunkerden, in onszelf leeft!
We hoeven ons die ‘alleen maar’ bewust te worden.
We hoeven alleen maar vanuit de kracht van die innerlijke wereld te gaan leven. Dan worden we ‘wetenden’, en zijn we het stadium van ‘gelovigen’ voorbij. En dan worden we eindelijk ook de mens
zoals we bedoeld zijn: zelfbewust, vrij, luisterend
naar de stem van het geweten, levend op aarde en tegelijk verbonden met de geestelijke wereld.
Dan zijn we eindelijk beeld van God geworden.

De geschenken van de verschillende religies


Tekst
De geschenken van de verschillende religies

De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist; hij is een Confuciaan én een Taoïst, een Jood, een Christen én een Islamiet. De ware mens draagt de geschenken van de verschillende religies in het eigen hart mee als de gaven die God hem gegeven heeft en die hem maken tot de mens zoals God die bedoeld heeft.

1. Het Hindoeïsme leert mij hoe je als mens in een blijvende verbondenheid met de geestelijke wereld kunt leven. Ook geeft het mij inzicht in de ware vrede: die van het hart. Bovendien legt het Hindoeïsme – denk aan Mahatma Ghandi – het geschenk van de geweldloosheid in mijn hart neer.

2. Het Boeddhisme leert mij de kracht die van mededogen uitgaat. Dat mededogen wordt zichtbaar in een diepe eerbied voor alles wat leeft. Daarnaast leert het Boeddhisme mij de onschatbare betekenis van pacifisme, vegetarisme en het werken aan jezelf.

3. De Chinese religies – het Confucianisme en het Taoïsme – maken mij bewust van de kosmische wetten van harmonie, vrede en eerbied. Heel het aardse leven dient door deze wetten gedragen te worden. De Chinese religies leren mij ook dat ik in een blijvende verbondenheid leef met al mijn gestorven geliefden. Ook geven zij mij inzicht in de weg van het midden: tussen Yin en Yang, donker en licht, vrouwelijk en mannelijk.

4. Het Jodendom leert mij dat ik een individu ben: een mens met een eigen, persoonlijk leven. Het richt mijn aandacht op de kracht van mijn geweten en opent mijn ogen voor het aardse leven, voor een rechtvaardige samenleving en voor de wetten die het menselijk leven dragen.

5. Het Christendom leert mij de alomvattende betekenis van de liefde. Het aardse leven is een inwijdingsweg, waarop ik leer steeds zuiverder, eerlijker en liefdevoller te worden. Wie deze weg gaat, komt in verbinding met het hoger zelf, wordt een wetende en is niet langer een gelovige.

6. De Islam vestigt mijn aandacht op de ware betekenis van de Jihad: het gevecht met mijn eigen ego. Heel mijn leven staat in het teken van die heilige oorlog met mezelf. Van de Islam leer ik ook hoe belangrijk naastenliefde is. Hier op aarde heb ik te leven, en hier mag ik de liefde van Allah – die in zijn 99 namen tot uitdrukking komt – zichtbaar maken.

Bron: Hans Stolp

” De bomen en het bos “


 

Op reis over het Avonturenpad van het Leven.
” De bomen en het bos “
We kennen het allemaal eigenlijk wel, we zien door de bomen het bos niet meer. Letterlijk en figuurlijk. Er is dan even teveel op ons pad terecht gekomen, dit kan van alles zijn. Je staat op het werk onder een hoge prestatiedruk, ziekte, privé omstandigheden en meer. Al dat resulteert dan in allerlei fysieke en psychische ongemakken. Soms zijn ze van korte duur, maar helaas zijn wij vaak een stapelbak van al die kleine ongemakken. We luisteren slecht en dan is het ineens ho. We kunnen niet meer, we lopen vast. We zien echt door de bomen het bos miet meer. Vrij vertaald, we krijgen in een keer alles over ons heen.
De losse elementen waaruit zaken bestaan zijn te groot geworden. Je ziet ook echt niets meer en dan? Eigenlijk simpel, maar ook zo moeilijk. Neem de rust om weer rustig naar het grote bos te kijken. Zie niet alleen maar dat ondoordringbare bos, leer de stammen weer te onderscheiden. Elke stam heeft zijn eigen functie binnen dat bos. Echter soms moet er in een bos gesnoeid worden en er zal af en toe ook een boom omgehakt moeten worden. Waarom, zo houd je het bos gezond en kan er licht komen. Vrij vertaald naar het leven, neem je rust en de tijd om het bos te onderhouden. Zorg dat er genoeg licht is en dat er geen wildgroei is.
Het bos staat zowel voor datgene wat je op het Avonturenpad van het Leven tegen komt, maar ook voor jou psyche. Kun je het voorkomen. Ja, maar eigenlijk overkomt ieder mens het gevoel van de bomen en het bos, of die ene hele dikke boom op jouw pad. Neem als het zo ver, te ver is gekomen je rust en tijd. Om het te voorkomen. Leer goed te ademen, dat mooie geschenk van Moeder Aarde, dan zul je merken dat vele zaken jouw lijf en geest niet zullen vertroebelen. Je onderhoudt het bos goed. Ga in mediatie en leer te communiceren met jouw Leraar in de Geest, om zaken op tijd te verhelderen.
Er is altijd een pad door die bomen en het bos.
Ik wens jou een heerlijke dag.
Liefdevolle groet, Geard.
(met toestemming geplaatst)

Dagtekst: Religie


 
“Iedere religie heeft een dag die speciaal bestemd is voor de eredienst: voor de christenen is het de zondag; voor de joden de zaterdag; voor de moslims de vrijdag… Maar in de ogen van de Schepper van hemel en aarde zijn alle dagen heilig. Er is de vrijdag, de zaterdag, de zondag, maar ook de maandag, de dinsdag, enz. om Zijn Naam te heiligen en het goede te doen. Anders heeft het geen enkele zin. Gedurende zes dagen overtreedt men rustig de wetten en de zevende dag gaat men naar de kerk, naar de moskee of naar de synagoge om te proberen de fouten, begaan tijdens de zes andere dagen, uit te wissen! Degene die zes dagen onbewust en laag-bij-de-gronds heeft geleefd, in welke toestand zal hij voor God verschijnen? Zal God deze hypocrisie waarderen? Maar vooral zal deze houding hem niets bijbrengen.
Men hoeft zichzelf niets wijs te maken: niet alleen volstaat één dag per week niet om vooruit te komen op de weg van de wijsheid, de liefde en de zuiverheid… Maar hetgeen men de zevende dag beleeft, hangt af van de manier waarop men de zes andere dagen heeft geleefd. Het is dus iedere dag, gedurende heel de dag en de nacht, dat men inspanningen moet doen om in de kerk van God te zijn, en de kerk van God, dat is heel de schepping.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Be Mindfull


 

Geschreven door Diana van Doorn

Het is de leegte in het raam

dat het raam bruikbaar maakt. ( Lao Tze)

Hanumân, de god met het apengezicht wordt vnl. in de Vishnu tempels van zuid-India geëerd. Hij wordt in de Ramayana beschreven als sterk en wijs. Zijn kwaliteiten zijn intelligent, devotioneel, moedig en zeer verfijnd. Opmerkelijke kwaliteiten die je bij een aapachtige niet zou verwachten.Hanumân 490x609 Be Mindful!

Maar Hanuman is een beeld dat een heel verhaal vertelt. Beelden spreken tot de verbeelding. Verbeeldingen kunnen aanzetten tot inspiratie maar ook misleiden: waanbeelden. Het is niet het beeld maar het woord dat gestalte geeft in deze wereld. Woorden kunnen bemoedigen, inspireren of “dodelijk” zijn. De geschiedenis van de Ramayana, Purâna’s en andere heilige geschriften zijn allegorische verhalen. Deze verhalen illustreren de Kosmische geschiedenis van de immense planetaire veranderingen die hebben plaats gevonden en zullen plaats vinden met betrekking tot de evolutie van de mens naar zijn Goddelijkheid.Alle goden representeren kosmische principes en hoedanigheden die deel uitmaken van de Manvantara = tijd ring van deze universele openbaring.

Hanumân, die gelijktijdig incarneerde met Rama en Sita, in een tijd waar de mens nog verkeerde in wat men noemt dierlijke staat die bedreigd werd te worden verslonden door de “demonische” krachten. De mensheid was overgeleverd aan zijn animale driften en zou ten ondergegaan zijn als er geen verbinding zou komen tussen het dierlijke en geestelijke bewustzijn.

Rama de Avatar.Rama 490x663 Be Mindful!

Rama, de Avatara, die op verschillende momenten incarneerde als mens, had de opdracht om de mensheid te verbinden met zijn goddelijke natuur. Dit door de verbinding te leggen welke Manas (mind) wordt genoemd. Iedere periode waarin een nieuwe ontwikkeling / hogere bewustzijn naar voren komt, kent een lange weg in de evolutie eer deze volledig geïntegreerd wordt in het collectieve bewustzijn. Deze veranderingen werden/worden begeleid door de vele Arahts, dat zijn wijzen, leermeesters en Avatars. Avatars incarneren op cruciale momenten in de evolutie om de mensheid te behoeden voor het verval naar een onbewuste staat.

De drie incarnaties van Rama zijn:

1)Parashurâma met de bijl, als zesde Avatara. Para betekent: het verhevene, het Hogere dat wat nabij is, maar nog niet bewust in de mens.

2) Râmachandra: de zevende Avatara van Vishnu.

Deze incarnatie wordt beschreven in de Ramayana. In deze fase wordt het Manipûra (navelchakra) geactiveerd die het dierlijke en de menselijke staat verbindt door de schakel Manas; het denkend en onderscheidend vermogen in de mens: Klank Ram.

3) Balarâma. De “oudere” broer van Krishna (achtste Avatara).

Bala betekent vermogens die verkregen zijn door Raja yoga, niet te verwarren met de hatha yoga. Deze resulteert in kwaliteiten als geestkracht, geheugen, wijsheid en inzicht.

Vanuit het Manipûra (navelcentrum) ontwikkelt de weg verder naar het Anâhata (geestelijke hartcentrum) klank Yam en het Ânjâ centrum (derde oog gelegen tussen de wenkbrauwen), klank A, die het Vishudda (keelcentrum) verbinden met o.a. taal/mantra en juist spreken, Klank; Ham.

De periode van Rama/Hanuman vond lang geleden plaats voordat Rama opnieuw incarneerde als Krishna/Rama aan het begin van de Kali yuga, vertaald: het ijzeren of zwarte tijdperk. Momenteel zijn we over het diepte punt heen. Zoals de ochtendschemering een nieuwe dag aankondigt. Maar vergeet niet dat alle yuga’s tegelijkertijd aanwezig zijn!

De geschiedenis van Rama/Hanuman.

De koning van Lanka, (een deel daarvan heet nu Sri Lanka) zoals het land toen heette, werd geregeerd door Ravana, de koning van de Râkshâsa.

Ravana Brits Museum Be Mindful!

Het volk dat geboren was uit de nacht van Brâhma. Volgens de overlevering was dit een prachtig land met grote rijkdommen en werd bewoond door Râkshâsa’s, reuzen, sommige afzichtelijk en anderen met mooie schoonheid. Zij leefden in onwetendheid en waren dierlijk en zelfzuchtig van aard. Zij hielden zich bezig met magie en tovenarij. Er was geen verbinding met hun spirituele aard die verduisterd was. Om die reden moest Lanka ten onder gaan. Zo kon de weg vrij gemaakt worden om een nieuw ras te ontwikkelen dat beter geschikt zou zijn om de verbinding tussen Goddelijke Bewustzijn en de stoffelijke werelden te herstellen.

Hanuman, als principe, vertegenwoordigt deze tussenschakel: Manas. Zijn afbeelding is half aap half mens. Zijn leven laat zien hoe Manas geleid door het spirituele zich ontwikkelt in kwaliteiten als zuivere intelligentie, wijsheid en uiterste verfijning.

Door zijn leven en devotie laat hij zien hoe deze schakel, Manas, onvoorwaardelijk is verbonden met het Buddhi-Atmâ, wijsheid-waarheid. Onmiskenbaar had dit tot gevolg dat manas/mind onderdeel werd van de instinctieve en onbewuste zijde van de mens en hierdoor verduisterd werd/wordt. Door een lange weg van reïncarnaties, ervaringen en bewustwordingsprocessen, zal het onbewuste en instinctieve getransformeerd worden. En zich door de instroom van (Atmâ) Buddhi door middel van Manas ontwikkelen in kwaliteiten als intuïtie, wijsheid en intelligentie. Door Manas onderscheidt de mens zich van het dier. Met deze gestadige instroom zal de realisatie van het Goddelijke Bewustzijn de mens verheffen tot het Goddelijke Zelf. Dan zal de dood niet meer bestaan.

Hanuman’s opdracht was om Sita te bevrijden uit de handen van Ravana. Het vrouwelijke aspect in de vorm van Sita-shakti. Zij vertegenwoordigt het creatieve en vormgevende van het Goddelijke in de mens en kosmos. In ieder tijdsgewricht of hoedanigheid heeft de Shakti een andere naam en betekenis. Zolang Sita-shakti nog in de handen van onwetendheid en  duisternis was, verpersoonlijkt door Ravana, kon Rama geen koning worden, oftewel Dharma in de mens herstellen.

Hanuman, het principe van Manas, denkvermogen en rede, moest vorm krijgen in de mens om verder te evolueren. De mens is tenslotte een steeds veranderend wezen, ontwikkelingen en transformaties gaan door tot het einde van deze Manvantara.

De verhalen typeren de obstakels die overwonnen moesten en nog steeds moeten worden om het denkvermogen te verbinden met het Buddhi-Atmâ.

Toen de verbinding met Sita was hersteld, kon Rama het principe van Dharma vóórleven. Dit betekent de “juiste weg” in het leven vinden die tot inzicht leidt. Na de vernietiging van Lanka bleef een kleine groep gespaard die geschikt was om nieuwe continenten te gaan bewonen.

Zij zijn de “voorouders” (in principe zijn wij allen afkomstig uit de ene Bron!) van het huidige ontwikkelende  5de ras op aarde. Het ras dat het denkvermogen/manas verder zal ontwikkelen. Iedere grote omwenteling waarin een nieuw ras tot ontwikkeling komt, gezien vanuit het psychische -fysieke standpunt, zal het Zelf- bewustzijn uitbreiden om het Goddelijke/Atma te realiseren. De ziel/jiva, die onsterfelijk is, zal dit doormiddel van de vele reïncarnaties gaan manifesteren.

In een verre toekomst zal door het 7de ras Budhhi-manas gerealiseerd worden.

Parallel met deze bewustzijnsveranderingen zullen er grote geologische veranderingen plaats vinden, die mede door de draaiing van de poolassen zullen veroorzaakt worden. Dit was ook het geval in de vorige rassen. Atlantis ,4de ras werd verzwolgen door het water.

Krishna/RamaKrishna 490x392 Be Mindful!

Krishna ,zoals beschreven in de Bhagavad Gita, zegt in hoofdstuk 10: “De  zeven grote rishi’s,(de vier voorgaande Manu’s oftewel de 4 grote menselijke rassen zij die vooraf gingen aan het huidige 5de ras) zijn deel van Mijn essentie en werden uit Mij geboren: uit deze Manu´s ontstonden en ontstaan  mensenrassen en de wereld”.

Krishna in  dialoog met Arjuna (de mens die naar inzicht streeft) geeft hem raad/inzicht om de mensheid in de huidige Kali yuga / het ijzeren of zwarte tijdperk heen te helpen. Met het heengaan van Krishna, meer dan 5000 jaar geleden , begon de Kali yuga. Zoals ik al schreef staan we aan een nieuwe dageraad.

De hoogste vorm van Manas, het mentale, drukt zich uit in Hanuman. Op een van de afbeeldingen staat hij met Rama-Sita in zijn hart geplaatst.

Op dat niveau is Manas, het mentale, een helder kanaal van Licht en Wijsheid geworden en niet meer onderhevig aan de dualiteit en onwetendheid van het ego. Als het mentale tot rust is gekomen en geheeld dan ontwikkelt zich in de mens de onvoorwaardelijke liefde en smelt Sita, het aardse zelf met de ziel/jiva Rama tot eenheid.

Be Mindful!

Hanuman, wat betekent gebroken kaak, slaat op de altijd rusteloze en actieve geest die in de mens aanwezig is. Door de in daling van het mentale vormde het gebit en skelet zich. Het is niet zozeer de mind maar de mindbubbels die de onrust veroorzaken. Het zijn deze bubbels die, als zij te groot worden en zich vastzetten in het psychische/fysieke, (welke nog deel uitmaken van het dierlijke instinctmatige) de mens tot mentale stress en in sommige gevallen tot waanzin brengen. Dwanggedachten, neurosen en psychosen, noemen we dat. Het gaat niet om het beheersen van gedachte bubbels, maar om het zien waar zij vandaan komen en ze dan elimineren of negeren. Hierdoor kan het Licht van Manas-Buddhi indalen in het bewustzijn van de mens. Be mindful is het hedendaagse motto!mindfulness 490x237 Be Mindful!

Er zal een tijd komen dat voedsel en het gesproken woord niet meer via de mond gaat. De menselijke gestalte, dit parallel lopend met een ruimer  bewustzijn en de kwaliteiten die daarin besloten liggen, zal evolueren tot een steeds meer plastische vorm. De organen zullen op een andere manier gaan functioneren of verdwijnen. Telepathie als overdracht en opnemen van hogere Licht frequenties als levensenergie zodat men geen vast voedsel meer behoeft. Het zal natuurlijk ook grote gevolgen hebben voor de aarde, fauna en flora! Dit zal zich over een lange periode, na vele veranderingen en transformaties, voltrekken.

Het grootste conflict heden ten dagen in de mens is dus zijn mentale overtuigingen. Dit komt omdat deze nog gevoed worden door niet getransformeerde instincten en emoties (compassie en wijsheid zijn o.a. de getransformeerde kwaliteiten). Dit heeft tot gevolg dat zij  kunnen ontaarden in manipulaties, zowel in het religieuze, economische, culturele en politieke interacties. Dit ondanks de o zo goede bedoelingen.

We kennen bv. de uitdrukkingen: “De kaken stijf op elkaar houden” (koppigheid)en “De zaak aan de kaak stellen” (ophelderen/ontmaskeren). Alleen de wijze weet wanneer te spreken of te zwijgen. Speak less, gain power.(Sri Aurobindo)

Dromen over het verlies van tanden betekent heel vaak het opgeven van mentale overtuigingen!

Tot slot. Bewustzijn stroomt gelijk het water naar alle diepgelegen plaatsen toe. De harde rotsen aan de kust zullen uiteindelijk met het beuken van het water door erosie aangetast worden en uiteindelijk verdwijnen in de zee. Alle leven is doordrongen van het Ene Bewustzijn! .

bron: http://www.nieuwetijdskind.com/mindful/