Numerologie Mei


Numerologie Mei

Mei is een ideaal tijdstip om jezelf te bevrijden, om onafhankelijk te worden, nieuwe dingen te wagen of te leren kennen.

In deze maand kun je je ware roeping vinden,
nieuwe dingen plannen en jezelf opnieuw uitvinden. Vind de moed om in het diepe te springen en stel prioriteiten. Vraag jezelf af hoe je meer tijd en ruimte voor jezelf kunt regelen.

Welke veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk en behoren tot de mogelijkheden? Focus je volledig op wat je wilt bereiken. Door nuttige en ook lichamelijke activiteiten voorkom je gevoelens van verveling en innerlijke leegte.

Onderken het belang van communicatie, want alleen zo kunnen spanningen afnemen en worden misverstanden uit de weg geruimd. Geniet van je leven, laat je verwennen en ga liefdevol om met je lichaam.

De maand mei, maandgetal 5, helpt je:
• je maatschappelijke leven te activeren,
• gesprekken aan te gaan en je te oefenen in
vertellen,
• de verbinding te maken met je eigen gevoel en te leren vertrouwen,
• te staan voor je eigen gedachten en gevoelens,
• nee te leren zeggen, geduld te oefenen en
niet alles tegelijk te willen.

Deze maand geschikt om te reizen, om tochtjes te maken en van de
vrijheid te genieten. Uit de oerkracht van moeder aarde – verbondenheid met de aarde en respect voor alle levende wezens – kun je energie tanken en nieuwe krachten opdoen. Obstakels en hindernissen kunnen gemakkelijker worden weggenomen. Met frisse inzichten kun je een andere identiteit
aannemen.
Bron: Marianne Numerologie

foto van Mareiki.

Reizen


Om echt spiritueel te kunnen reizen moet je eerst de reis in jezelf maken..

Afbeeldingsresultaat voor plaatje spirituele reis

Afbeeldingsresultaat voor plaatje spirituele reis

Een eenzame spirituele reis

Ik bewandel een eenzame spirituele reis,
Maar zou niet willen missen voor geen prijs.

Astrale uitstapjes: “Niet altijd ongevaarlijk”


Astrale uitstapjes: "Niet altijd ongevaarlijk"

Astrale uitstapjes: “Niet altijd ongevaarlijk”

Uittredingen, dat wil zeggen ervaringen waarbij men de indruk heeft dat het bewustzijn zich buiten het fysieke lichaam bevindt, komen volgens studies bij een relatief groot deel van de bevolking voor. Wat gebeurt er precies tijdens dergelijke buitenlichamelijke uitstapjes en wat zeggen ze over de aard van de mens en de werkelijkheid om hem heen? Astroclub sprak met ervaringsdeskundige Hans den Haan. “Ik heb veel van mijn uittredingen geleerd, maar zou niemand adviseren er bewust mee te beginnen.”

In diverse oude geschriften en geloofsstromingen wordt het idee verkondigd dat lichaam en geest niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo was de Griekse filosoof Plato ervan overtuigd dat wat we in ons leven zien, slechts een flauwe weerspiegeling is van hetgeen waarneembaar is op het moment dat onze geest van het fysieke, het stoffelijke, los zou zijn. Aristoteles verkondigde dat de geest het lichaam kon verlaten om met de doden te spreken. En sommige oosterse godsdiensten hebben het over een ‘ander lichaam’ in ‘andere sferen’. Het Tibetaanse boek van de Doden dient niet alleen als gids bij het sterven, maar beschrijft ook wat er na het overlijden met de menselijke geest gebeurt. Het Christendom, tot slot, schetst ons het beeld van hemel en hel waar we, na onze fysieke neergang, terecht kunnen komen. Uittredingen blijken echter ook onafhankelijk van het stervensproces plaats te vinden. Belangstelling voor het fenomeen heeft altijd bestaan, maar degelijke onderzoeksmiddelen en –methoden ontbreken lange tijd. De opkomst van de rationele wetenschap, waar nauwelijks ruimte wordt gelaten voor niet aantoonbare verschijnselen, zoekt de oorzaak van de ingrijpende uittredingservaringen vooral in de hersenen. Maar voor mensen die ze meemaken lijkt deze verklaring absoluut ontoereikend. Zij wijzen op de echtheid en intensiteit van hun ervaringen en op de buitenzintuiglijke waarnemingen die ze doen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hans den Haan, geïnteresseerd in wetenschap en nuchter opgevoed, in een intellectuele spagaat belandt op het moment dat hij rond zijn achttiende levensjaar met het verschijnsel geconfronteerd wordt. Zijn drang om de werkelijkheid te doorgronden doet hem besluiten een persoonlijke queeste naar de aard van het fenomeen te ondernemen.

Lucide dromen

Zijn eerste bewuste uittreding – ook wel astrale projectie genoemd – staat Hans nog helder voor de geest. Hij vertelt: “Op een ochtend werd ik wakker. Ik reikte naar mijn wekker om deze uit te doen voordat ie af zou gaan en op dat moment hoorde ik een luide klik in mijn hoofd en viel mijn bewustzijn weg. Daarna werd ik opnieuw wakker. Ik besefte me dat ik voor mijn handbeweging naar de wekker nog niet écht wakker was geweest, maar wel alles om me heen heel helder had waargenomen. Vreemde ervaringen rond het slapen en waken waren mij overigens niet onbekend, want al enige tijd had ik ’s nachts lucide dromen. Ik wist dan dat ik droomde en kon met mijn bewuste denken de gebeurtenissen die in mijn droom plaatsvonden manipuleren. Alles in zo’n droom komt heel echt over, inclusief de ontmoetingen die je met anderen hebt. Toch denk ik dat de figuren en personen die ik tijdens het slapen tegenkwam, mijn eigen creaties waren. Zo bleek iemand die ik in mijn dromen vaak ontmoette, precies dezelfde Duitse taalfout te maken als ikzelf. Volgens mij zijn het delen van je onderbewustzijn die op symbolische wijze de gedaante van voorwerpen of personen aannemen.” Na zijn eerste uittreding is het spreekwoordelijke hek van de dam: steeds vaker ervaart Hans, die grafische MTS studeerde en tegenwoordig redacteur bij een uitgeverij is, uittredingen. Ze vinden ofwel ’s avonds vlak voor het in slaap vallen plaats, of juist ’s ochtends tijdens het wakker worden. Er is opmerkelijk genoeg een groot verschil tussen beide ervaringen. Hans: “In de ochtend geeft het bijna altijd een ontspannen en prettig gevoel, maar ’s avonds heeft de uittreding soms iets dwingends. Het lijkt dan alsof ik tegen mijn wil m’n lichaam wordt uitgetrokken. Het gevoel van controleverlies is beangstigend.”

Negatieve ervaringen

Ook de astrale gebieden waarin Hans ’s ochtends en ’s avonds terecht komt, verschillen van elkaar. Aansluitend op het karakter van de uittreding zelf, komen onaangename sferen vaker voor bij het in slaap vallen. Hans beschrijft het als volgt: “Je kunt dan terecht komen in een wereld waar veel emoties hangen. Alles voelt zwaar, angstig en beladen aan. De gevoelens zijn uitvergroot, zoals bij iemand die te veel gedronken heeft. Het lijkt me waarschijnlijk dat het in dergelijke gebieden meestal gaat om angsten of verdriet van de dromer zelf, maar dat hoeft niet áltijd het geval te zijn. Je kunt ook intreden in het bewustzijnsveld van andere mensen. De dan opgedane indrukken zijn soms overweldigend. Denk aan de doodsangst van oorlogsslachtoffers, de verwarring van psychiatrische patiënten of het peilloze verdriet van nabestaanden. Daarnaast kom je negatieve entiteiten tegen. Ik ontmoette een man die ter plekke veranderde van een kristalwezen in een enge, leren pop die zich aan mij vastkleefde. Ik vroeg me af of ik nog wel kon terugkeren in mijn eigen lichaam, maar uiteindelijk was ik in staat deze negatieve energie van me af te schudden. Tijdens een andere uittreding stortte een in eerste instantie lief, aandoenlijk overkomend meisje zich als een monster op me. Je ontsnapt altijd, maar de schrik is er niet minder om. Het is bovendien heel moeilijk om aan te geven wanneer je nu met je eigen onderbewuste gevoelens, emoties van anderen of overleden entiteiten te maken hebt. Ik wil hierbij wel duidelijk aangeven dat de overgrote meerderheid van mijn ervaringen in het astrale neutraal tot positief is geweest. Maar de andere kant van de medaille maakt zó’n indruk, dat die het langst blijft hangen.”

Een extra raam

Naast enkele angstige escapades, had Hans ook hele fijne en aparte ervaringen in het astrale. Vooral de sensatie zijn lichaam te kunnen transformeren is hem bijgebleven: “Een mens heeft diverse energielichamen, die onderling verschillen in energiedichtheid. Het gaat van het fysieke lichaam via het gevoelslichaam naar het etherische gedachtelichaam. Hoe vluchtiger de energie, hoe meer je met je lichaam kunt. Ik herinner me een uittreding waarbij mijn lichaam van een soort kwikzilver was. Ik kon elk ogenblik van gedaante veranderen. Wellicht werkte ik toen met mijn denklichaam, omdat ik me kan voorstellen dat het denken de snelle vormmanifestaties bijna onmiddellijk teweeg brengt en bovendien wordt het denken in de alchemie geassocieerd met kwik. Het maken van allerlei bewegingen en dansvormen in de lucht staat me nog zeer helder voor de geest. Een heerlijk bevrijdend gevoel was dat!” Tijdens de uittredingen van Hans ging hij meestal in zijn eigen vertrouwde omgeving op verkenning uit. Volgens de Nederlandse uittredingsexpert Sten Oomen vindt de overgrote meerderheid van de uittredingen in de eigen stoffelijke omgeving – de slaapkamer, het huis – plaats. Alles lijkt hetzelfde, maar er kunnen vreemde werkelijkheidsvervormingen waargenomen worden. Hans: “Zo kan er zich opeens in je woonkamer, naast alle vertrouwde elementen, een extra raam bevinden. Natuurlijk is het mogelijk dat dat raam ook daadwerkelijk in de astrale sfeer aanwezig is, maar ik heb persoonlijk het gevoel dat ook je eigen wensen en gedachten je waarneming kleuren. Misschien heb je wel altijd gewenst dat juist op die plek een extra raam zou zijn. Dat is nou het aardige van uittredingen: het is zowel objectief als subjectief. Op basis van je onderbewuste herschep je je eigen stoffelijke werkelijkheid. Je gedachten en gevoelens zijn energieën die tijdens de uittreding een eigen vorm kunnen aannemen.”

Vallen

Volgens Hans treedt iedereen tijdens de slaap uit zijn lichaam, maar is lang niet iedereen zich daar bewust van. Het opdoen van nieuwe energie, vergelijkbaar met het tanken van benzine bij een auto, zou het doel zijn. Hij legt uit: “Het gevoelslichaam hangt daartoe op kleine afstand boven het fysieke lichaam. Herkenbaar voor veel mensen is de situatie dat je plots wakker schrikt omdat je het gevoel had te vallen. Vlak daarvoor was je gevoelslichaam zich bewust geworden van zijn losgekoppelde toestand en probeerde het zo snel mogelijk terug te keren in het stoffelijke lichaam. Dat geeft dat vallende, paniekerige gevoel. Mensen die uittredingen hebben, zijn zich bewust van de ontkoppeling tussen lichaam en geest. Maar het blijft af en toe gek. Zo wist ik in het begin niet hoe ik moest terugkeren in mijn lichaam. Ik hing boven het dak van mijn huis en besloot maar een duik in de dakpannen te nemen. Met een grote zwaai, gepaard gaande met het lawaai van vliegtuigmotoren, belandde ik weer in mijn lichaam. Daarna kwam ik erachter dat je je lichaam niet hoeft te zoeken als je wil terugkeren. De gedachte aan terugkeren is vaak al genoeg. Wat het geluid betreft: dat hoor je ook op het moment dat je je lichaam verlaat, des te luider als je je daartegen verzet. Mijn advies is: wees niet bang, treed eerst uit en keer daarna desgewenst terug. Met tegenstribbelen bereik je niets: een eenmaal in gang gezette uittreding is onomkeerbaar.” Hans heeft spijt dat hij tijdens zijn uittredingen niet wat meer geëxperimenteerd heeft: “Ik had graag eens wat vaker mijn eigen lichaam geobserveerd of willen reizen naar verre landen of planeten. Maar dat vergat ik tijdens uittredingen. Het leek wel of ik op dergelijke momenten last had van selectieve waarneming.”

Gymschoen

Voor Hans is het geen vraag meer of de geest los van het lichaam daadwerkelijk in de stoffelijke wereld rond kan zwerven. De stelling dat alles in de hersenen zou plaatsvinden, pareert hij met de volgende argumentatie: “Een dame die tijdens haar operatie los kwam van haar lichaam en het raam van het ziekenhuis uit zweefde, zag aan de buitenkant van het gebouw op een richel een gymschoen staan. Na de operatie vertelde ze dat aan het medisch personeel en uit nieuwsgierigheid werd een kijkje genomen. Exact op de plek die de vrouw had aangegeven werd inderdaad de schoen aangetroffen, precies zoals ze beschreven had! Zelf heb ik ook iets dergelijks meegemaakt. Tijdens een uittreding zag ik mijn moeder in haar slaapkamer wasgoed op bed leggen. Toen ik wakker werd, ben ik meteen gaan kijken en inderdaad bleek ze daarmee bezig te zijn.” De uittredingen hebben Hans het idee gegeven dat in wezen alles wat we waarnemen subjectief van aard is. Er bestaat geen objectief vast te stellen waarheid, omdat elk mens middels zijn of haar unieke emoties en gedachten de werkelijkheid anders inkleurt. “Tijdens uittredingen is je ervaring van ruimte en tijd heel anders dan in de reguliere waaktoestand. In twee minuten maak je wereldreizen, je kunt voorspellende indrukken opdoen en voorwerpen veraf lijken dichtbij en omgekeerd. Ik merkte dat dit verschijnsel, naarmate de uittredingen in aantal toenamen, zich ook voordeed op momenten dat ik niet sliep. Welke waarneming is nu werkelijkheid? Dat is niet vast te stellen. Het enige verschil tussen uittredingen en de dagelijkse realiteit is de grote rol die emoties ’s nachts bij de waarneming spelen. Voorwerpen lijken dan bezield te zijn. Voor natuurvolkeren was dat heel normaal: zelfs stenen werd een bepaalde mate van bewustzijn toegedicht.”

Vlucht uit de realiteit

Een gevoel van verbondenheid met alles om hem heen en een sterke overtuiging van de tijdloosheid van het bestaan, ook dat is wat Hans heeft overgehouden aan zijn uittredingservaringen. Hij beschrijft het als volgt: “Na een uittreding kwam de wereld soms veel intenser op me over. De kleuren waren fel en leken een bijzondere helderheid te bezitten. Alles leek dan te vibreren met energie. Deze universele energie is de verbindende factor in de kosmos en wij zijn slechts stoffelijke manifestaties ervan. Op het moment van uittreding of overlijden verlaat de energie het lichaam. Het kan dan elke vorm aannemen die het wil. Deze energie verliest nooit zijn kracht of vitaliteit, het bewustzijn dooft nooit. Tijd bestaat niet en er is geen schepping. Bang voor de dood ben ik niet meer. Wel ben ik door mijn ervaringen een stuk creatiever geworden.” Ondanks deze positieve gevolgen is Hans al een tijd niet meer bewust met uittredingen bezig. Dit mede naar aanleiding van een waarschuwing die hij van gene zijde ontving voor ‘ongecontroleerde, gevaarlijke uittredingen’. Hij kon zich er wel wat bij voorstellen, want zijn ervaringen werden steeds griezeliger en de emoties heftiger. Hans: “De astrale wereld bleek te groot en overweldigend voor me. Ik was blijkbaar niet toe aan contact op dat niveau. En dus nam ik het advies om ermee te stoppen ter harte. Ik liet mijn aandacht en interesse voor uittredingen los, stopte met ontspanningsoefeningen en hield mijn dromendagboek niet meer bij. Langzamerhand verdwenen ze uit mijn leven, al zullen ze nooit helemaal verdwijnen. Eén of twee keer per jaar, meestal aan het begin van een vakantie, treed ik nog uit. Tegenwoordig zoek ik mijn ontspanning vooral in aardse bezigheden. Ik idealiseer de astrale wereld niet, want het kan een gevaarlijke vlucht uit de realiteit zijn.”

Bron: https://www.astroclub.nl/blog/astrale-uitstapjes-niet-altijd-ongevaarlijk/

 

Heel belangrijk om nooit op eigen houtje te gaan experimenteren in ”Astrale uitstapjes”. Doe het eerst onder begeleiding van een deskundige of Yogi zodat je weet hoe deze uitstapjes werken. Het gronden, jezelf begeleiden en weer terug te komen in jezelf, maar ook door verbonden te blijven met het koord via zonnevlecht. De eerste keer was voor mezelf bizar en angstig, daarna alleen nog met mijn Gids als begeleider en dat gaat supergoed..

Sluimertoestanden


Sluimertoestanden

Tussen waken en slapen, net zoals tussen slapen en wakker worden, bestaat een sluimertoestand of fase het lichaam rust, de geest niet meer ”wakker” is en en men nog niet in diepe slaap is of uit diepe slaap en net nog niet wakker zijn. In deze ”sluimering” komen toch bepaalde droomtoestanden en visioenen naar boven aleer men naar een diep droomland vertrekt.

De sluimertoestand vindt plaats als je in slaap valt. Terwijl je in slaap valt keren de hersenen naar binnen en verplaatsen ze zich van alfa – en bèta golven van het normale wakende bewustzijn en zintuiglijke waarneming naar de diepere delta en thetagolven van de latere fase van de slaap waaronder ook dromen vallen.

Sommige mensen noemen deze toestanden, hallucinaties omdat er waarnemingen zijn die in waaktoestand niet waar genomen wordt. Alle grenzen verdwijnen net als het ego en de hersenactiviteit neemt langzaam af. Lichaam rust volledig en de functies gaan langzamer.

In deze fase kunnen ook spontane uittredingen gebeuren omdat de geest gesloten is en het Zelf open staat voor ”contact” met andere sferen of werelden. Tijdens deze ervaringen kunnen visioenen ontstaan die algemeen…hallucinaties worden genoemd. Toch zijn het geen hallucinaties of geestelijke storingen dan alleen zuivere waarnemingen door het Zelf of de Geest ervaren.

Men gaat uit het lichaam en ‘’reist’’ verder met het Astrale lichaam die verbonden is met een zilveren koord met het fysieke lichaam. Samen met je Gidsen kun je dan jezelf verplaatsen in hogere sferen

In die sferen kan je ook contact maken me overleden familieleden. Het gebeurd ook dat je in dromen soort van testen gaat doen die de Gidsen je aanreiken ” . Uittredingen in een droom blijven je heel helder bij en worden ook ervaart als een werkelijke herinnering of bewustzijn. Wat het ook is want je hebt deze werkelijk beleefd maar op astraal gebied.

Ook bij meditaties kunnen uittredingen en visioenen voorkomen. Wat men ervaart, ziet of voelt is per mens verschillend en zal hier ook verder niet dieper op ingaan..

Marianne

Reizen


 

Op reis over het Avonturenpad van het Leven.

” Reizen “

Wij mensen reizen veel. Of we nu op vakantie gaan, naar de winkel of.naar ons werk gaan. We zijn veel en vaak op pad. We spoeden ons van A naar B en als we er zijn dan doen we wat we moeten doen, of doen waar we dan zin in hebben. Als we klaar zijn gaan we weer terug van B naar A. Natuurlijk is er ook de reis van ons leven, de reis over het Avonturenpad van het Leven. Velen van ons beleven dit net als het reizen die ik net ook al beschreef. We reizen van doel tot doel. De overeenkomsten tussen de beide reizen is groot. We haasten ons veel, we hebben het druk, we willen snel. Als we op de bestemming zijn, dan zijn we tevreden, maar na een tijd willen we weer wat anders en zo zijn we altijd op de snelweg bezig.

Jammer is dat eigenlijk, want af en toe gewoon eens stilstaan is heerlijk Kijk eens om je heen, laat  je verrassen van al het moois van wat je ervaart en kunt zien. Wij in het Westen van de wereld, met ons economisch denken. Vinden vaak dat stilstand, gelijk staat aan achteruitgang.Maar, stilstaan is de belevenis van het ” Nu” in volle gewaarwording. We zijn ons volledig bewust van wat we doen. We kunnen rustig rondkijken en ervaren. Daar hebben we vaak wat moeite mee, net ls als  we op een vakantie gaan. We willen snel naar de bestemming en ervaren de reis als noodzakelijk kwaad. Maar juist de reis is  prachtig, mooie landschappen, culturen en meer. Natuurlijk denkt nu er een. Ik ga met het vliegtuig, maar dan kun je ook de reis ervaren. Je bent samen met velen die allemaal op reis zijn, geniet daarvan.

Onze reis over het Avonturenpad van het Leven, kent geen zekerheden. Alleen dat je bent geboren en dat je zult sterven. Je bent jouw eigen reisleider en je kunt bepalen hoe jouw reis kan en mag zijn. Ervaar jouw reis bewust en geniet van alle dingen die je tegen komt. Er komt ook ellende op jouw pad en het pad zal af en toe steil en glibberig zijn. Maar, als je bewust bent van jouw reis, dan ervaar je dit als wat het is, een onderdeel van jouw reis. Je zult juist zaken beter waarderen als je af en toe moet leren flexibel en nederig  te zijn.

Sta af en toe gewoon eens stil, neem je tijd en ervaar het pad en de reis ten volle. Het is jouw reis en pad, laat het niet voorbij gaan in het jachtige bestaan van de buitenwereld. Het pad is te mooi om over heen te racen.

Ik wens jou een heerlijke reis vol liefdevolle momenten over jouw Pad.

Gerard

Bron: http://welzijnsplaza.nl/nieuws/levensleer/reizen/

Een veertje


Veertje

Er was eens een veertje
Ze was prachtig wit
Vloog mee met de wind
over bergen land en zee
Via via vliegen naar de mens
die kracht nodig had
lieten ze een teken achter.
Plotseling arriveerde een Indiaan
op het pad van de veer,
pakte het op, gooide het omhoog en zei :
Welkom Veer
Vlieg op
Vlieg hoog
Vlieg mee met de wind
Ga op reis met de zon, water en wind
Ga vliegen en naar verdere plekken toe
over gans de wereld.

En de veer was vrij

veer

Een veer is net als de mens.
Die een boodschap ontvangt
Vanuit het onbewuste.

WEES VRIJ..

Tzolkingolf Blauwe nacht


 

 

De golf van de BLAUWE NACHT

 

 

Gisteren is de golf begonnen van de BLAUWE NACHT…

Een golf van dromen in jezelf herkennen en  waarmaken.

In deze golf kun je een diepe behoefte beleven aan  emotionele en fysieke geborgenheid om zodoende op een veilige manier af te  kunnen dalen in je onderbewustzijn, in de diepste en meest verborgen en duistere  plaatsen van je innerlijke droomwereld. Daardoor kun je zowel diep duiken in  iets immaterieels als wetenschap, kunst of religie, als wel tegelijkertijd bezig  gaan met het verwerven van materiële goederen. Want om innerlijk te kunnen  reizen heb je een degelijk uiterlijk lichaam nodig.

Vraagstelling: hoe kan ik veilig dromen, hoe kan ik veilig  naar binnen gaan in het huis van de duistere nacht?

Leerproces: wat je ook kiest  om zekerheid te verwerven, je streeft hogere waarden en integriteit na.  Zekerheid bestaat niet.

poortdagen  deze golf : Poortdagen : 15, 20 en 23 augustus.

Verkennen van de binnenwereld, intuïtie, dromen,overvloed.

Je kunt extra moe zijn deze dagen en vroeg naar bed willen.
Geef daaraan toe want het is Droomtijd!
Schrijf je dromen op.
Ook huisvestingszaken kunnen aan de orde komen.
Geef het aandacht.
Dit kan ook het huis in jezelf zijn.
Voel je je thuis in en met jezelf?
In het rijk der dromen is er nooit sprake van tekorten.
Angst voor tekort is het omgekeerde van overvloed.
Opruimen en weggooien van oude spullen kan ruimte creëren, in je huis en in je geest.
Laat je deze dagen niet verleiden om in angst te vervallen.
Deze golf daagt je uit, heb vertrouwen!

Je bevindt je in de golf van de blauwe nacht met als thema uniekheid en als doel visie.
Deze golf zal je helpen te ontdekken wat er in jou besloten ligt.
Kijk naar binnen en ga op zoek naar dat wat je grootste droom is.
Je hebt niet voor niets bepaalde gaven meegekregen.
Durf de dingen op jouw manier te doen.
Ga het tot stand komen van je dromen ervaren. Maak gebruik van jouw talenten om jouw bijdrage te leveren aan het grote geheel.
Waar je vanuit je hart voor gaat, zal worden verwezenlijkt
Je hoeft daarvoor geen enkel offer te brengen.
Je mag jezelf in liefde koesteren om dat wat in jou besloten ligt nu tot uiting te laten komen.
Vraag om hulp als je daar moeite mee hebt.

Bron: Maya Tzolkin.nl

——————————————

Heel mooi weer deze nieuwe tzolkin golf. De rust van deze nacht om eens diep in jezelf te gaan en te waarnemen wat verborgen ligt in jezelf. Wens je een mooie innerlijke reis toe..