2018, een mooi jaar


♡ 7 redenen waarom 2018 zo mooi wordt!

#Eén De energie van 2018 komt numerologisch overeen met het meestergetal 11 (want 2+0+1+8=11). Dit betekent dat de transformerende energie van de 11 het hele jaar door mee gaat stromen in al jouw persoonlijke groeistukken, trillingsverhogingen en shifts.

#Twee 2018 wordt het Chinese Jaar van de Hond, een jaar waarin trouw, vriendschappen, samenwerking en hartsverbindingen volop aanwezig zullen zijn. Je zult merken dat je hierdoor én door de 11/2-energie (want 1+1=2) geleid wordt om je relaties op een hoger level te brengen, en dat relaties waarin dit niet lukt, stilaan meer en meer uit je energieveld zullen verdwijnen. Hogere level-relaties zijn relaties waarbinnen volop respect, liefde, steun, inspiratie gedeeld wordt, waarin je je thuis voelt, en waarbinnen je veilig kan groeien.

#Drie Een ander kenmerk van dit jaar is dat je meer kunt bereiken dan anders, wanneer je vólop jouw kwaliteiten gaat inzetten en gefocust blijft op je doel. Gestaag verder werken en doorzetten zal nodig zijn, maar zal ook meer dan ooit lonen, en zal zich vertalen in een steeds groeiend gevoel van zelfvertrouwen, voldoening en vreugde. Je ontdekt steeds vaker dat je het inderdaad wél kan.

#Vier De 18 is in de tarot de kaart van de Maan, en 18/9 legt ook numerologisch de nadruk op het leren in balans brengen en loslaten van emoties, onzekerheden, afhankelijkheden en twijfels. De vrouwelijke energie gaat zich krachtiger manifesteren in de wereld, maar ook in jezelf. De ‘zachte kracht’ treedt steeds meer op het voorplan, en oeroude trauma’s uit het collectief vrouwelijk bewustzijn krijgen heel wat healing. De sleutel naar die healing is jezelf steeds meer laten groeien in onvoorwaardelijke liefde voor jouw echte Zelf, daaruit vloeit ware kracht.

#Vijf Heb je nog bepaalde angsten die je blokkeren op je weg, dan is 2018 hét jaar om ze door te gaan, en jezelf daardoor te bevrijden en naar een hoger level te tillen. De 11 stuwt ieder individu en heel de maatschappij om uitdagingen door te gaan en daardoor een grote groeisprong te maken. Hoe makkelijk je deze sprong zal maken, hangt af van hoe sterk je het meent met je Zélf, hoe sterk je verlangen is naar meer vreugde, liefde, luchtigheid en makkelijkheid, en hoe sterk je engagement is om jouw Hemel op Aarde neer te zetten. Dit jaar is het meer dan ooit jouw inzet die bepaalt hoe je resultaten zullen zijn
.
#Zes De 18/9 zal je vaak confronteren met hoe jouw balans is in geven & ontvangen, met de noodzaak om je grenzen af te bakenen. Ook zal de 18/9 je leren ‘nee’ te zeggen wanneer dat gezond voor je is. Deze trilling zal je gevoeligheid vergroten. De 11-trilling kan de algemene onrust maar ook die in jezelf vaak sterk verhogen, dus zoek de voor jou beste manieren om te ontspannen en te ontladen. De rust en de stabiele vastheid van de natuur wachten op je!

#Zeven De powerperioden dit jaar helpen blokkades en versluieringen los te maken, oude lagen en emoties op te schonen, en je bewust te maken van de vernieuwer en voorloper in jezelf. Je zal je gaandeweg sterker en veiliger gaan voelen in wat jij wil neerzetten in dit leven, en je zult ontdekken dat er heel wat meer steun op je weg is dan je eerder dacht. Je zal vaak ook een stevige stimulans krijgen om vooruit te gaan, om als dat nodig is op het voorplan te gaan staan en jouw waarheid te spreken.

Powermaanden van dit jaar:
• Februari (22/4), april (222/6) en september (11/2) zijn scharniermaanden. Door de onderliggende 11/2-trilling van dit jaar zijn dit maanden waarin de trilling echt hoog kan zijn en er veel onverwachte (of verwachte) uitdagingen kunnen zijn. Door deze door te gaan en te overwinnen, kan je grote groei neerzetten, en ontdekken dat je tot veel meer in staat was dan je dacht te zijn. Gebruik al je tools, kennis, wijsheid, ervaring en energieën om deze groeispurt op een goeie manier te nemen, en er het maximale uit te halen.

• Juli en november zijn dan weer afwerkmaanden, waarin veel oude lagen, verbindingen, plaatsen en energie uit je leven en je systeem verdwijnen – vooral als jij dat toestaat.

Kortom, 2018 wordt een jaar waarin je uitgedaagd wordt om het onderste uit de kan te halen, om al wat en wie je bent in te zetten & waarin je zo zoetjesaan het landschap om je heen zal zien veranderen. De veranderingen gaan snel, er zijn veel onverwachte wendingen.

Dichtbij jezelf blijven & de verantwoordelijkheid voor je eígen leven nemen zijn dan ook de boodschap.
Fijn weekend! Liefs, Barbara

#HappyVibes #HappyYou
{ inspiratiebron: nieuwetijdskind.com }

Advertentie

10 herkenbare dingen van vastzitten


10 dingen waar je aan kunt denken
wanneer je het gevoel hebt vast te zitten.

 1. Het gevoel van vastzitten is een teken
  om te veranderen.
 2. Zelfs de kleinst mogelijke stap is vooruitgang.
 3. Je hoeft niet alles te hebben uitgedacht
  om vooruit te kunnen gaan.
 4. Niets verandert wanneer je niets verandert.
 5. Een nieuw begin kan voelen als een einde.
 6. Mooie dingen zullen gebeuren wanneer je je leven
  zuivert van alle negativiteit.
 7. Geloof in wat je hart je zegt.
 8. Stop met overdenken. Wat gebeurt, gebeurt.
 9. Als het moet gebeuren, zal het gebeuren
  Op de juist tijd, de juiste plek en voor de juiste redenen.
 10. Het beste moet nog komen.

foto van Joske Leumuria Murris.

Hoe te weten wanneer iemand liegt


Hoe te weten wanneer iemand liegt
Mensen liegen om verschillende redenen. Het kan zijn voor het dekken van een fout of schaamte, of om verstoring van andere mensen te voorkomen. Het kan ook te wijten zijn aan ernstigere psychologische problemen zoals waanvoorstellingen, imaging, of extreme ijdelheid.
Hier zijn een aantal aanwijzingen die worden overgebracht door mensen bij het liegen:
– Ze spreken in een hoge, fast-paced, stotterende stem.
– Ze zijn voortdurend aan het slikken en het ‘schoonmaken’ van hun keel (een kleine hoest om alles te verwijderen wat het spreken bemoeilijkt).
– Ze proberen hun best te doen met het voorkomen van oogcontact. Dit geldt vooral voor mensen die willen voorkomen dat een bepaald onderwerp wordt besproken.
– Ze kijken ergens anders naar en vangen een glimp op van de hoek van hun oog.
– Ze steken hun tong uit om hun lippen vochtig te maken.
– Ze zijn snel aan het knipperen met hun ogen.
– Ze wrijven aan hun keel.
– Hun armen zijn gekruist over de borst.
– Ze raken voortdurend delen van hun gezicht aan, vooral de mond, oren en neus door deze te bedekken.
– Ze krabben aan hun hoofd of de achterkant van de nek.
– Hun houdingen zijn gesloten, aflopend, en onzeker.
– Hun handen of voeten tikken.
– Ze kijken voortdurend naar beneden met opgehaalde schouders.
– Ze bewegen voortdurend van de ene plaats naar de andere of veranderen telkens hun houding.
– Uitstekende delen van hun lichaam (bijvoorbeeld een voet) wijst richting een vluchtroute (deur).

Bron: sociaal psycholoog Mark de Waal.

Indien je lichaamstaal kenr, herken je zeker de punten die omschreven staan. Zo leer je mensen kennen die liegen. Zelf hoe ik niet eens iemand te zien om diep innerlijk te weten wanneer iemand liegt of de boel voor de gek houdt. Zelfs bij schrijven voel ik het tussen de regels en woorden door. En dan nog mag ik de leugenaar zeg wanneer ik ze ermee confronteer..

Mensen hebben healing nodig, maar ze willen niet


Mensen hebben healing nodig, maar ze willen niet

door Jennifer Hoffman

Ik geloof dat het geschenk van healing het mooiste is wat we kunnen geven aan hen die het nodig hebben, zolang ze het willen en er klaar voor zijn. Maar zo vaak zien we de nood aan healing in anderen, en zijn we ons daar bewust van. Dit geldt dan vooral voor zij die sterk empathisch zijn, en men neemt dan automatisch ook aan dat ze geheald willen worden. Dus baden we ze in ons healing licht, alleen om dan te constateren dat we op elk level worden afgewezen. Waarom? Vooraleer we healing aanbieden aan hen die volgens ons healing nodig hebben, moeten we vragen of ze dat wel willen, omdat, hoe godslasterlijk dit ook mag klinken, niet iedereen healing wenst of geheald wil worden, en ze zullen zich daartegen verzetten met al wat ze hebben, wanneer je hen healing probeert te geven waar zij nog niet klaar voor zijn.

Hoezeer we ook met de beste intenties naar anderen uitreiken die volgens ons lijden, pijn hebben, en wiens levens beperkt zijn door de aanwezigheid van hun angst en pijn, is het het equivalent van spirituele arrogantie en energetische manipulatie om mensen healing te geven waar ze niet om gevraagd hebben, die ze niet wensen en waar ze niet klaar voor zijn. Ja, zelfs wanneer je weet dat ze helemaal plat liggen, dan zullen ze je hand afslaan en je zeggen hen alleen te laten, wanneer je hen probeert op te rapen. Waarom?

Omdat het niet de healing is waarvoor ze bang zijn, maar wat er met hen gebeurt eens ze geheald zijn. Ze voelen zich machtiger in hun ongehealde staat, want dat is hun comfortzone, dan ze zich voelen in hun discomfortzone, die totaal onbekend en nogal angstaanjagend is. Sommige mensen voelen zich krachtiger door hun pijn, ook al lijkt je dat onzinnig, en ze aarden zich door de pijn en chaos waarin ze wensen te leven. Als je dat probeert te veranderen, dan zullen ze zich verloren, niet geaard, verward en op niet vertrouwd en angstaanjagend territorium voelen. Vooraleer iemand healing kan accepteren, moeten ze een nieuwe bron van bekrachtiging vinden, om de (pijnvervulde) vorm die ze nu gebruiken te vervangen. Zelfs als het hen geen vrede en vreugde brengt, dan voelen ze er zich nog altijd comfortabel bij, en willen ze dat niet opgeven tot ze er klaar voor zijn. Het hoeft geen steek te houden of logisch te zijn, want het maakt deel uit van de aanvaarding en het niet oordelen dat we moeten willen toepassen op anderen, wanneer we onze eigen healingreis voltooien.

Een van de redenen dat we willen dat bepaalde mensen geheald worden, heeft te maken met ons eigen karma, en we geloven dat hen healen ons afsluiting geeft en we dan verder kunnen, zonder karma. Maar dat is onze agenda, en die is gebouwd op verscheidene valse veronderstellingen:

• dat iedereen healing en afsluiting nodig heeft op een bepaalde manier, opdat het karma opgelost zou zijn

• dat we verantwoordelijk zijn voor de healing van anderen

• dat we, wanneer we iemand in pijn zien, we automatisch aannemen dat die ook geheald wil worden

• dat we hun healer moeten zijn, en dat we daarom op hun pad zijn

• dat alle karmische partners op dezelfde manier moeten geheald zijn opdat er karmische afwerking zou kunnen gebeuren

Zoals ik schreef in Ascending into Miracles – The Path of Spiritual Mastery – ‘karma is als een dans, en wanneer een van de partners stopt met dansen, is de karmische dans voorbij.’ We hebben nu de kans om karma te beëindigen, wat het doel van deze zielscyclus is geweest, en we bevinden ons nu op het keerpunt. De karmische dans is voorbij wanneer we ervoor kiezen weg te gaan, niet wanneer we eindelijk onze gewenste totale healingmissie hebben bereikt. Dan zal de andere persoon ofwel een nieuwe karmische partner vinden, ofwel beslissen om ook te stoppen. We zijn niet verantwoordelijk voor die keuze, noch hebben we daar enige controle over.

Zijn we klaar om onze behoefte om te healen los te laten, en iedereen op hun eigen tempo te laten healen, in hun eigen tijdsspanne, en wanneer zij er klaar voor zijn? Kunnen we de Lichtbakens zijn en healing-potentieel uitstralen op het pad der mensheid, zodat ze het kunnen zien wanneer ze er klaar voor zijn, of willen we verder gaan als Lichtwerkers, ernaar streven een wereld te healen, door onze eigen angst voor karma, door healing te bieden aan mensen die het volgens ons nodig hebben, maar die het niet wensen of er niet klaar voor zijn. Het is tijd om karma iets uit het verleden te laten worden, en het gehealde en hele pad te plaveien naar de nieuwe paradigma’s die iedereen kan bereiken, wanneer ze klaar zijn voor healing, door een voorbeeld te zijn van vreugdevol, vreugdevervuld, geheald en heel leven, zodat ze zelf die keuze kunnen maken, wanneer ze er klaar voor zijn versterkt te worden door een nieuwe manier van zijn, die vrij van karma en pijn-vrij is.

Jennifer Hoffman

www.enlighteninglife.com

vert. Fran Tielemans

http://www.maitreya.be/

5 redenen waarom jij fantastisch bent.


Jij bent fantastisch. En voor het geval je zelf (vanuit bescheidenheid of een gebrek aan zelfinzicht) nog niet had gezien waarom je zo geweldig bent, hebben wij hier vijf redenen voor je opgeschreven.

Juist, je bent helemaal perfect zoals je bent

Behandel jij jezelf zoals je zou willen dat anderen jou behandelen? Behandel jij jezelf met respect, waardigheid, begrip, compassie en bewondering?

Als je bent zoals de meeste mensen waarschijnlijk niet. Veel van ons behandelen zichzelf als oud vuil. Je straft jezelf af wanneer je iets verkeerd doet, vindt jezelf niet waardig, je toont je lichaam niet het respect dat het verdient en weigert jezelf compassie en bewondering te tonen.

En dat alles is een verzameling van gemiste kansen. Je hebt er namelijk niets aan om jezelf zo naar beneden te halen. Je bent perfect zoals je bent, dus waarom zou je jezelf harder behandelen dan je ergste vijand?

Hieronder vind je vijf redenen waarom je helemaal goed bent, precies zoals je bent.

1. Je bent mooi zoals je bent

Twijfel je over je lichaam? Stop dan met twijfelen, en start met bewonderen. Je lijf is het grootste wonder van jouw leven. Je kunt het als vanzelfsprekend beschouwen, en het proberen aan te passen naar de wensen van de maatschappij, maar dat neemt niet weg dat je goed bent zoals je bent.

Bekijk jezelf eens in de spiegel. Zie eens hoe mooi je bent. Zonder make-up, gel, bril, zonder kleding, zonder Photoshop.

Schoonheid gaat niet persé schuil in perfectie. Perfectie kan erg mooi zijn, maar als alles ‘perfect’ zou zijn dan zou de wereld bijzonder inspiratieloos zijn. Probeer je uiterlijk eens niet te toetsen, maar te accepteren zoals het is en het te bewonderen. Imperfectie en vergankelijkheid zijn mooi, wabi sabi (PDF) noemen we dat!

2. Je bedoelt het allemaal goed

Het is makkelijk om jezelf op je donder te geven voor alle fouten die je hebt gemaakt en problemen die je hebt veroorzaakt. Zacht en begripvol voor jezelf zijn is vaak een stuk lastiger.

Vertel jezelf niet dat je slecht hebt gehandeld. Mensen doen geen verkeerde dingen. Mensen doen goede dingen, gebaseerd op hun wereldbeeld op dat moment.

Dat betekent dat jij in het verleden hebt gehandeld naar wat in jouw ogen het beste was op dat moment. Nu je niveau van bewustzijn is gegroeid ben je het achteraf wellicht niet meer eens met deze keuzes, maar dat neemt niet weg dat je probeerde het beste te doen.

3. Je hebt nog veel meer in je dan je denkt

Denk je dat je al helemaal uitontwikkeld bent? Dat je al je talenten al hebt ontdekt, dat je al het mogelijke uit jezelf hebt gehaald? Precies, dat heb je niet.

Er liggen ook in jou nog allerlei verborgen talenten, te ontwikkelen eigenschappen en niveaus van bewustzijn verborgen. Je zit vol met potentie, en hoe verder je jezelf ontwikkeld des te meer mogelijkheden je gaat zien.

Je bent niet wie je nu bent, je bent nog heel veel meer. Je kunt en zult in de toekomst nog veel meer zijn, kunnen en doen dan je nu voor mogelijk houdt.

4. Je maakt veel anderen gelukkig

Hoewel je eigen leven voornamelijk om jou draait vorm je een belangrijke bron van geluk voor de mensen om je heen.

Besef je wel wat jij betekent voor je vrienden, je familie, je partner en je kinderen? Bedenk je eens hoe al deze mensen om je heen zich zouden voelen als jij er niet meer zou zijn.

Jij maakt anderen gelukkig, zowel direct als indirect. Mensen houden van je, zelfs als je dat misschien niet zo sterk ervaart. Dat maakt jou voor anderen een bron van geluk.

5. Jouw talenten kunnen de wereld verbeteren

Ieder mens heeft talenten en voorkeuren. Wanneer jij doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt, dan ben je in staat om met jouw talenten de wereld te verbeteren.

Jij kunt je talenten ontwikkelen en ze uiteindelijk (gedeeltelijk) inzetten voor het realiseren van een mooiere wereld. Je werk heeft de potentie om jouw leven te overstijgen, en tot ver in de toekomst een positieve bijdrage te leveren.

Bron: http://sochicken.nl/5-redenen-waarom-jij-fantastisch-bent