Pijn doen?


“Je kunt een ander geen pijn doen. Een ander kan uitsluitend zichzelf pijn doen. Dit is geen vrijwaring om iedereen maar pijn te doen – tussen aanhalingstekens natuurlijk. Want de vraag is: werkt dat voor jou? Voor de meesten geldt – niet voor iedereen – maar voor de meesten geldt dat echte bevrediging bij dat pijn doen niet bestaat. Er is wellicht een afreageren, wat lekker lijkt. Maar na dat afreageren komt de terugslag van de werkelijke perceptie. Die terugslag is wat jullie ‘schuldgevoel’ noemen. Dat is geen natuurlijk gevoel, maar het is wel een weerspiegeling van waar je op dat moment in gelooft. Als je erin gelooft dat je een ander geen pijn hoort te doen en je doet dat toch omdat je je wilt afreageren, dan loop je tegen je eigen ‘wat niet werkt voor mij’ aan. Dus je hebt wel degelijk rekening te houden met jezelf, ook al lijkt het bevredigend in dat moment. Dit is waarom we steeds weer zeggen: klakkeloos reageren op emoties is niet de oplossing.”

Uit: The wake Up Course – juni 2016
Tom de Kok

foto van Leo le Kluse.

Alles wat je bij een ander doet, zal als boomerang naar je terug keren. Dat heet Karma, oorzaak en gevolg..

Advertentie

Toveren met complimenten


Inspiratiemail: Toveren met complimenten

Een compliment is een bult positieve energie verpakt in lieve woorden. Daar kun je mee toveren! Strooi ze maar in het rond en zie hoe mensen ervan opfleuren.

Een compliment is een bult positieve energie, verpakt in lieve woorden. Een compliment kan je een zetje geven in de goede richting, het kan een steun in de rug zijn, een aanmoediging. Het kan je ook nét dat zetje geven dat je nodig had om over je eigen drempel te stappen. Dan groei je.  Maar met een welgemeend compliment kun je iemand ook behoorlijk kwetsen…

Kijk eens om je heen. Wat je het eerste ziet in mensen is niet wie ze van binnen zijn. Wat ze goed kunnen is niet waar ze om gewaardeerd willen worden. Ik zie vaak mensen die ontzettende doorzetters zijn, een fantastische carrière hebben, hard werken om te bereiken wat ze als doel hebben gesteld. Mannen en vrouwen die nooit opgeven. Maar waarom doen ze dat? Als je zegt: “Wat kun jij hard werken zeg!”, dan vinden zij dat geen compliment. “Wat heb jij veel bereikt” ook niet, want ze moeten nog veel meer bereiken voordat het voor henzelf genoeg is. Deze mensen horen veel liever dat ze lief zijn, of mooi, of een fijne vriend… Dan pas voelen ze zich gewaardeerd.

De mooie vrouw wil niet horen dat ze mooi is, maar dat ze iets goed kan.
De succesvolle man wil niet horen dat hij succesvol is, maar dat hij gewaardeerd wordt.
De grapjas wil niet horen dat hij zo leuk is, maar dat hij waardevol is.
Je slimste kind wil ook horen dat hij lief is en je liefste kind wil horen dat hij slim is.

Sommige mensen vinden het heel moeilijk om een ander een compliment te geven, omdat ze er zelf zo graag een zouden krijgen. En je kunt niet weggeven wat je zelf zo hard nodig hebt, toch? Of voel je je minder dan de ander als je die ander een compliment geeft? Dat hoeft niet hoor. En hoe meer complimenten je gééft, hoe meer je er ook zult terugkrijgen. En sommige uitspraken over jou zijn misschien niet echt als compliment bedoeld, maar daarom kun je ze nog wél zo opvatten! (Bijvoorbeeld het feit dat iemand 730 km rijdt voor een consult bij mij (heen en terug) en dan vrolijk zegt over drie weken terug te komen…)

Wat zou jij zó graag willen horen? Diep van binnen? Als je nooit van je ouders het gevoel hebt gekregen dat je geliefd en gewaardeerd werd, dan blijf je hopen op iemand die je vertelt dat je geliefd en gewaardeerd wordt. En als jouw emotionele wond te diep is zal zelfs dát niet genoeg zijn en blijf je rondlopen met het gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn. Geen enkel compliment kan je dan bereiken omdat je er zelf niet in gelooft. Je hebt dan argwaan als iemand iets aardigs tegen je zegt.

Kun je wel complimenten ontvangen? Of wil je ze niet laten binnenkomen? Ik vind dat zelf ook heel moeilijk. De laatste tijd krijg ik erg veel positieve reacties, en ook complimenten. Ik vraag dan maar direct of ik dat op mijn site mag plaatsen. Weggeparkeerd. Dan hoef ik het niet te laten binnenkomen. Maar toen een vriendin van mij me vroeg: “Zeg eens eerlijk, al die uitspraken van klanten op jouw site, zijn die echt of heb je er daar ook zelf wat van verzonnen?” toen drong het pas echt tot mij door. Ja ik krijg heel veel complimenten. Ik word gewaardeerd. “…Zijn die echt of heb je er daar ook zelf wat van verzonnen?” Je kunt het natuurlijk ook anders opvatten maar ik vond dat een prachtig compliment!

Bron: http://www.leveninlicht.nl/index.php?id=295&L=0&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiemail%3A+Beter+zelfbeeld&utm_source=YMLP&utm_term=Toveren+met+complimenten

Een compliment kan een gevoel van waardering geven. Zeker als het positief is. Er zijn mensen die alleen reageren op complimenten en verder eigenlijk weinig. Op blogs zie ik dat ook. Alsof andere reacties geen waarde hebben. In dat geval is een compliment niet verdiend en heeft het ook weinig waarde. Net zoals de andere kant wanneer een gegeven compliment niet wordt geloofd door negatief zelfbeeld.

Dan zijn er ook nog ongemeende complimenten die niet uit het hart komen, maar uit het Ego.

16 jarige jongen gepest en mishandeld


Opgewacht, bedreigd, in elkaar geslagen en uitgescholden. De 16-jarige mbo-scholier Bart uit Dordrecht is zo hevig gepest dat zijn ouders met hem verhuizen. ‘Ik droom wel eens dat ik bij rails sta. Wat zouden klasgenoten doen als er een trein aankomt? Ik denk dat ze me een handje helpen.’

Je kent de verhalen die het nieuws halen. Straks ben ik mijn kind kwijt omdat ze zijn leven tot een hel maken

Moeder Monica

Een pester pakte tijdens een praktijk-les techniek een houten stok met schroeven erin, liep naar Bart toe en begon op hem in te beuken. Voor de scholier, die al jaren wordt gepest, was het de druppel. Thuis barstte hij in tranen uit. Met zijn ouders deed hij die dag nog aangifte. ‘De maatschappelijk werker heeft gezegd: ‘Jij vindt dingen normaal die je niet normaal hoort te vinden.’ Zo gewend is hij eraan geraakt om te worden mishandeld,’ zegt zijn moeder Monica.

Met die maatschappelijk werker praat hij. Thuis zegt hij zo min mogelijk, om zijn ouders de zorgen te besparen. ‘Toen zijn ribben waren gekneusd, zei hij dat hij was gevallen. Dat vertrouwden we natuurlijk niet, maar pas later gaf hij toe dat hij inderdaad was geslagen. ‘Wie wil Bart slaan voor 5 euro?’ hadden klasgenoten gevraagd. Nou, daar was wel iemand toe bereid.’

De pesters weten hem niet alleen op school te vinden. Via internetdiensten als Twitter en Instagram gaat het treiteren na schooltijd door. Na een partijtje voetballen met wat buurtkinderen werd hij eens opgewacht en op de grond gesmeten. Monica is woest. ‘Ze hebben geen idee wat ze mijn zoon aandoen. Je kent de verhalen die het nieuws halen. Straks ben ik mijn kind kwijt omdat ze zijn leven tot een hel maken.’

Ze heeft geen goed woord over voor het Wellant College in Dordrecht, waar haar zoon op school zit. ‘Ze hebben helemaal niets gedaan om het pesten te stoppen. Ze werken met een programma, M5, waarbij je op internet pestgedrag kunt melden, maar daar kregen we niet eens een terugkoppeling van. Toen we aangifte deden, reageerde een begeleider van school: ‘Ik kom er later wel op terug’. We gaan niet meer met hen in gesprek. Ze doen toch niets.’

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3642227/2014/04/26/Ze-zeiden-Wie-wil-Bart-slaan-voor-5-euro.dhtml

De school zelf spreekt dat tegen. ‘Het is een heel complex verhaal,’ zegt directeur Gerda Huizinga. ‘We ontkennen niet dat hij wordt gepest. Er is een hoop aan de hand. Maar veel onttrekt zich aan het zicht van de docenten. Als de jongen er zelf dan geen melding van maakt, kunnen wij niet veel doen. Een docent vroeg aan hem: ‘Hoe gaat het?’ Toen gaf hij zelf aan dat het goed ging.’

Ook M5 zegt dat er wel degelijk met slachtoffers wordt gecommuniceerd. ‘Maar het kan een tijd duren voor de problemen helder zijn,’ zegt directeur Lourens de Bakker.

Aangifte
Bij de politie voelde Bart zich wel serieus genomen. Hij deed er aangifte van zware geestelijke en lichamelijke mishandeling en smaad. Afgesproken is dat als de pester nog één keer toeslaat, hij wordt opgepakt. Maar daarvoor is binnenkort geen kans meer. ‘We gaan verhuizen, zodat we als gezin opnieuw kunnen beginnen. Bart doet nu examen, daarna pakken we onze spullen.’ De scholier kan niet wachten. ‘Ik wil het afsluiten en opnieuw beginnen. Eigenlijk wil ik er niet eens meer aan denken,’ zegt hij timide. Bart begint na de zomervakantie aan een sportopleiding. ‘Allemaal mensen die hetzelfde willen als ik. Met hen klikte het meteen.’

Ook Monica ziet die toekomst zonnig in. ‘Ik hoop dat Bart straks eindelijk weet wat het betekent om vrienden te hebben.’

Om privacyredenen zijn de namen Bart en Monica gefingeerd.

Hooggevoeligheid en passieve agressie


 

 

Verreweg de meeste HSP’ers houden van rust en vrede. Vooral van vrede. Meningsverschillen en ruzies worden liever vermeden en voorkomen dan aangegaan. Verbaal (en uiteraard ook fysiek) geweld, vooral wanneer dat direct tegen de hooggevoelige is gericht, leiden er nog al eens toe dat de hooggevoelige mens dichtklapt en blokkeert. grenzen hsp

Wat is de verklaring voor zo’n emotionele blokkade? Stel je voor dat iemand boos op je is en tegen je begint te schreeuwen en te schelden. Je wordt uitgemaakt voor rotte vis en je krijgt beledigingen en verwijten naar je hoofd geslingerd. De luide stem en de nonverbale boodschappen die je te incasseren kijgt maken dat je schrikt, en wie schrikt krimpt innerlijk in elkaar. Door de schrik en de daarmee gepaard gaande paniek komt er een stoot adrenaline vrij, en iedereen weet zo ongeveer wel dat adrenaline een stresshormoon is dat de “vecht- of vluchtreactie” tot gevolg heeft. Afhankelijk van je karakter zul je aan het geweld willen ontsnappen of verlies je je zelfbeheersing en begin je terug te schreeuwen. Zowel het verlangen om weg te komen als de onbeheersbare neiging om je stem te verheffen zijn het resultaat van een innerlijke kortsluiting door een overmaat aan sensoriale input, mogelijk in combinatie met angst en het gevoel te worden aangevallen.

De meeste HSP’ers slaan akuut dicht en zijn niet in staat om nog maar één woord uit te brengen. Ze voelen zich als verlamd. Een klein percentage hooggevoeligen reageert met terugschreeuwen. Hoewel die laatste reactie niet meteen een blokkade lijkt te zijn, is hij dat wel, aangezien de terugschreeuwende hooggevoelige net zomin tot coherente gedachten in staat is en goed kan luisteren naar wat hem precies wordt verweten als de HSP’er die zich volkomen verlamd voelt.

Ik behoorde tot de groep van HSP’ers die dichtslaan. En niet alleen klapte ik dicht, ik voelde zelfs fysieke pijn wanneer er tegen me werd geschreeuwd. Dat was vóór ik van hooggevoeligheid had gehoord en ik er geen flauw idee van had dat ik een HSP’er ben. Ik dacht altijd dat de pijn die ik voelde het gevolg was van het feit dat ik pacifiste was (overigens, dat ben ik nog steeds). Maar intussen weet ik dat er heel iets anders aan de hand is: dat dichtslaan komt door die kortsluiting als gevolg van te veel sensoriale input en angst, en het heeft helemaal niets te maken met het feit dat ik tegen oorlog ben. Blokkeren komt zuiver en alleen door een te grote aanslag op de zintuigen en door angst.fear wonder

Iemand opzettelijk geen antwoord geven, iemand expres negeren is een van de meest gebruikte strategieën binnen wat passieve agressie word genoemd. Het lijkt onschuldig, maar het “slachtoffer”, degene die genegeerd wordt, ervaart het doodzwijgen duidelijk als een daad van agressie. Misschien is het je wel eens overkomen; dan weet je hoe erg het is. Ben je geblokkeerd geraakt op de manier zoals die hierboven is beschreven en ben je niet in staat om de persoon die tegen je tekeer gaat antwoord te geven, dan is het niet ondenkbaar dat diegene jouw zwijgen als een daad van agressie ervaart en nóg woedender wordt.

Het is van belang om te begrijpen dat een ander niet kan weten wat er in ons omgaat, net zomin als wij met enige zekerheid kunnen weten wat een ander denkt of voelt. (Hou er rekening mee dat je intuitie niet betrouwbaar is wanneer je angstig of boos bent).  Daarom zullen we toch íets moeten zeggen, als is het maar om de ander te laten weten dat je nú niet op zijn verwijten kunt ingaan, maar dat je dit later (Over een uur? De volgede dag?) zult doen. Probeer zo specifiek zo mogelijk te zijn. Op die manier voelt de ander zich gehoord en gezien, weet hij waar hij aan toe is en kan hij er gerust op zijn dat het niet om een passief agressieve aanval van jouw kant gaat. Duidelijkheid zorgt voor kalmte.

Hoe meer ik over dit gedrag nadacht en er met anderen over sprak, des te duidelijker het me werd dat er onder de hooggevoeligen toch wel sprake is van een zekere neiging tot het gebruik van passief-agressieve strategieën. Waarom? Als eerste omdat we geen heiligen zijn. Goed, we hebben onze morele waarden en daar zijn we trots op, en waarschijnlijk zijn we ook “goede” mensen en helpen we graag en waar we kunnen, maar dat wil niet zeggen dat we nóóit eens een moment zouden hebben waarop we niet van een ander zouden willen winnen, hem of haar de baas zouden willen zijn, of deze of gene niet eens een lesje zouden willen leren. (Heb je kinderen en geef je die wel eens straf wanneer ze weer eens zo “ontzettend klierig” zijn?)  Dáárom, én omdat, zoals we al zeiden, de meeste HSP’ers moeite hebben met ruzie en we graag een vriendelijke en aardige indruk willen maken.

Over passieve agressie

Je zou kunnen zeggen dat passieve agressie een uiterst destructief gedragspatroon is waarbij de persoon de indruk wekt dat hij vriendelijk, toegeeflijk en behulpzaam is, terwijl hij in werkelijkheid de ander zo veel mogelijk dwars probeert te zitten. Het is een soort van wraakgedrag dat voortkomt uit (al dan niet bewust) onderdrukte woede. We zien het binnen relaties, tussen ouders en kinderen, op scholen, op het werk… kortom, overal waar mensen met elkaar in contact komen. We zien het onder hooggevoeligen, en bij mensen met een normale mate van gevoeligheid. Maar vergis je niet: de werking die van dit schijnbaar onschuldige gedrag uit gaat is absoluut vernietigend.  Mocht je iemand kennen die dit soort tactieken gebruikt, wees dan op je hoede. En mocht het zo zijn dat jij zo’n HSP’er bent die blokkeert en dan –omdat je niet anders kunt— ook gedrag van dit type vertoont, doe dan alsjeblieft je uiterste best om hier iets aan te veranderen, vooropgesteld dat je een ander niet onnodig pijn wilt doen.

Ik hamer er bij mijn cliënten altijd op hun eigen gedrag zorgvuldig te reviseren (en in dit geval zou je ook eens kritisch naar het gedrag van anderen moeten kijken). Soms bedienen we ons van strategieën waar ogenschijnlijk niks mis mee is, maar die toch een passief-agressief kantje hebben waardoor we minder aardig en empatisch over komen dan we willen.

liefde is een werk woord

liefde is een werk woord

Hier volgt een aantal voorbeelden van schijnbaar onschuldig en vredelievend gedrag dat in werkelijkheid alles behalve onschuldig, en bepaald gewelddadig is.

‘Nee hoor, ik ben helemaal niet boos.’

Veel hooggevoeligen hebben de gewoonte hun boosheid te onderdrukken en er zijn dan ook heel wat HSP’ers die vinden dat woede negatief en slecht is. Daar komt bij dat boosheid een uiterst complexe emotie is waardoor je, juist als gevolg van die complexiteit, kunt blokkeren. Hou er rekening mee dat het negeren en het onderdrukken van de woede die je voelt, juist geldt als het meest voorkomende, klassieke passief-agressieve gedrag. Ontkennen dat je boos bent terwijl de stoom uit je oren spuit staat gelijk aan een leugen; het conflict gaat er niet van over, het wordt er alleen maar groter op.

‘Je gaat je gang maar. Doe wat je niet laten kunt.’

Mokken en je emotioneel terugtrekken is nog zo’n klassieke strategie binnen het scala van de passieve agressie. Het betreft een indirecte uiting van woede waarmee je de deur tot een open en eerlijke dialoog  stevig dicht gooit. Ook hier kan de emotionele blokkade in het spel zijn, evenals het onvermogen –vaak uit angst— de woede toe te laten en te uiten. Als je deze zinnetjes van jezelf kent, raad ik je aan eens bij jezelf na te gaan op welke momenten je ze gebruikte en wat je intentie erbij was.agressie

‘Ik kom eraan…’

Zeggen dat je iets doet en het vervolgens niet doen, hoort ook thuis in het rijtje strategieën van passief agressief gedrag. Het is een halve waarheid, een leugen dus eigenlijk, die rechtstreeks van invloed is op de levenssfeer van de person die je hulp of je aandacht nodig heeft. Je creëert een machtssituatie met een subtiele, quasi passieve ondertoon. Bij dit zinnetje hoort nog een tweede: ‘O, ik wist niet dat je nu metéén bedoelde.’  Mocht je nog twijfelen aan de enorme agressieve lading van deze twee uitspraken, probeer je dan maar eens te herinneren of iemand ze ooit tegen jou heeft gebruikt, en zo ja, hoe je je toen voelde.

‘O, maar jij wilt het ook altijd zó perfect!’

Wanneer uitstellen of rekken geen optie is, dan heeft de passief-agressieve persoon nog een troef achter de hand. Hij doet dan wèl wat er van hem gevraagd wordt, maar hij doet dat dan slecht en ver beneden de maat, of tergend langzaam. Je kunt denken aan een leerling die zijn huiswerk halfslachtig heeft gemaakt, of aan een huisgenoot die je “helpt” met boodschappen doen en dan juist nèt datgene “vergeet” waar je om zit te springen, of dat er meer wordt uitgegeven dan de afspraak was. Wat we zien is dat de person de afspraak wèl nakomt (hij bedoelt het schijnbaar goed) maar hij doet opzettelijk iets verkeerd. Wanneer de ander hem dan ter verantwoording roept, verschuilt hij zich achter het zogenaamde perfectionisme van de ander.liefde en haat

‘Ik dacht dat je het wist.’

Een verhaal vertellen maar een belangrijk onderdeel daarvan verzwijgen is nog zo’n typisch passief-agressieve tactiek. Het spreekt bijna vanzelf dat het weggelaten deel van het verslag juist dát stuk is dat tot problemen zou kunnen leiden.  Dit is een strategie die veel HSP’ers bekend zal voorkomen juist omdat, zoals we al zagen, hooggevoelige mensen veelal huiverig zijn voor ruzies en conflicten. Ik kan niet nalaten om het nog maar eens te zeggen: een problem verdwijnt niet door het te verzwijgen, integendeel, het wordt er juist groter op.

‘Het was maar een grapje.’

Sarcasme is de laatste strategie die ik hier wil noemen. Hierbij geeft de spreker hardop uiting aan zijn ergernis, maar in plaats van dat op een eerlijke, zuivere manier te doen, doet hij het op indirecte en sociaal aanvaardbare wijze.  Maakt zijn ‘tegenstander’ vervolgens een gekwetste en beledigde indruk, dan trekt de ‘aanvaller’ onmiddellijk het boetekleed aan en zegt, op zijn beurt diep gekwetst, iets in de trant van: ‘Goh, ik wist niet dat je geen gevoel voor humor hebt.’

Ik hoop dat deze voorbeelden voldoende verhelderend zijn om je een duidelijk beeld te geven van een sort gedrag waar ogenschijnlijk niets op aan te merken is maar waarvan, onder de oppervlakte, een hele nare en ongrijpbare agressieve werking uit gaat die onvermijdelijk tot conflicten leidt. Ik zei het al en ik zeg het nog maar eens: het is bijzonder destructief gedrag. Als coach, maar ook op persoonlijke titel, kan ik niet voldoende aandringen op de noodzaak onze intenties en ons gedrag regelmatig en met de grootste oprechtheid onder de loep te nemen om na te gaan of we altijd wel echt zo zuiver en moreel zijn als we graag zouden willen.

Geplaatst door Karina Zegers de Beijl op haar blog Hooggevoelig is niet raar.

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/hooggevoeligheid-en-passieve-agressie/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ãgressie ken ik niet echt, wel boosheid die meestal verdrongen wordt in stilte wat eigenlijk ook weer niet goed is. Tot mijn grens is overschreden en dan ook helemaal los ga. Vooral oneerlijkheid, leugens en bedrog kunnen boosheid aanzetten, zeker wanneer mijn gevoelens ontkent worden als HSP