2020


HET SLEUTELJAAR 2020 🌹 ❤ 🌹
Graag deel ik dit inspirerende artikel met informatie over het sleuteljaar 2020, waarin het innerlijke en persoonlijke proces belicht wordt. 2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen, het is een jaar van diepe transformatie waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Onderaan het artikel staat ook een samenvatting. Veel lees-inspiratie!

2020 ~ HELING VAN HET VERLEDEN
De ringvormige Zonsverduistering die op donderdag 26 december plaatsvond, wordt ook wel de ‘Christmas Ring Of Fire’ genoemd. Deze Zonsverduistering laat op een duidelijke manier zien dat 2020 om heling draait, heling van oude vastzittende structuren uit het verleden. Het gaat over het genezen van structuren en bestuur dat in het verleden is ontstaan en ons afgescheiden heeft van het grotere geheel van de universele stroom en het universum. Het heeft ons vastgezet in een overleving gericht op de buitenwereld en uit verbinding met onze binnenwereld. Dit is tot diep in onze celstructuur van het DNA doorgedrongen. Dit betekent dat er diepe transformatie nodig is om de stroom van eenheid van de Bron te herstellen op alle vlakken. Deze heling zal als vanzelf ontstaan en vanuit het innerlijk worden aangeboden in 2020 en daarna. Onder de juiste omstandigheden van onvoorwaardelijkheid kan dit zich pas ontvouwen en integreren. (Eclips horoscoop: Zon, Maan, Jupiter en zuidelijke Maansknoop conjunct ingaand Diamant, Saturnus en Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon in het 8ste huis.)

HET INNERLIJKE PROCES VOOR 2020
Magische nieuwe ontwikkelingen
2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen. We gaan nieuwe paden ontdekken en initiëren. Maar alleen als we onszelf serieus nemen en centraal zetten in alles wat we doen, met een gezond en geheeld egoïsme, dan kan de authentieke nieuwe stroom pas echt vorm krijgen. Het gaat er om dat je het brandpunt van je bestaan in jezelf legt. Hierin is het erkennen van de schaduw van de gewonde egodelen een sleutel. Hiermee bedoel ik het onder ogen zien van egoïsme dat geboren is uit angst en tekort. Dit is een karmische wond. De oude karmische pijn kan in deze tijd snel worden getransformeerd, door de pijn en verdriet van deze kosmische wond te durven ervaren. Uiteindelijk kan het Meesterschap van deze kracht van het ego er dan voor zorgen dat je gaat staan voor wat er in jouw leven mag manifesteren. En daarmee initieer je jouw keuze, die zich dan vervolgens direct manifesteert, maar alleen wanneer je in je kern bent en dus in het oog van de storm.
(Eclips horoscoop Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020.)

HET OOG VAN DE STORM
Houd er rekening mee dat we in deze tijd met ons brandpunt in het leven van de 4de naar de 5de dimensie bewegen. Alles manifesteert zich razend snel in deze tijd. De tijd versnelt maar je lijkt veel minder te kunnen doen in een dag dan jaren geleden. Je wordt naar binnen geperst onder hoge druk, naar de authentieke kern van je bestaan. Het MOET, je kan er niet meer omheen. De samenstand van Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020, laat de druk nog eens extra toenemen, waardoor je op zoek MOET naar de doorgang en de nieuwe authentieke manier om je leven vorm te geven. Alles wat niet authentiek is, komt onder de aandacht en in het bewustzijn om te worden omarmd en geïntegreerd. In 2020 komt dit waarschijnlijk tot de kern en in een omslag. Als je naar het oog van de storm beweegt, dan versnelt alles enorm. Maar zodra je bent aangekomen in het oog de storm wordt alles heerlijk rustig. En dat gebeurt ook wanneer de Godsvonk, de Wezensessentie in jou het overneemt, dan ontstaat er een weldadige rust en stilte. (Samenstand Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020.)

BEVRIJDING VAN BEKNELLENDE BANDEN
Als je eenmaal in het oog van de storm bent, volgt de bevrijding van vastzittende structuren van buitenaf. Daarmee bedoel ik dat er verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld in je gezin, relatie of werk, waar je aan moet voldoen en die je bij je eigen stroom vandaan houden. Of opgelegde wetten door de overheid of verzekeringen of die onmogelijke dingen eisen of grote bedrijven waar je niet omheen kunt, maar die je verplichten om zaken te accepteren die onacceptabel zijn. En zo zijn er nog meer knellende banden.
Op 18 december 2020 gaat Saturnus naar Waterman tot 8 maart 2023, samen met Jupiter die op 20 december 2020 naar Waterman gaat. Op 12 januari 2020 is de samenstand van Saturnus met Pluto en ik verwacht dat de voorlopers in dit innerlijke proces dan de doorgang vinden en met meer gemak in de rust en stilte kunnen blijven in het oog van de storm. Lukt het je niet, dan gaat de druk gaat geleidelijk aan steeds verder van de ketel gedurende 2020 en ontstaat er weer meer ruimte en rust in december 2020.

OPENHEID IN VERBINDINGEN
Als je de doorgang naar bevrijding van knellende banden in jezelf vindt, kun je leven waar je voor geboren bent. Dan ontstaat er synchroniciteit en trek je mensen en situaties aan die elkaar aanvullen, voeden en bevestigen wie jij in Wezen bent. Dat betekent niet perse dat er alleen maar vrede en harmonie is, maar vanuit het oorspronkelijke in jezelf is er openheid in de verbinding met de ander waarin alles onderzocht en besproken kan worden.
(Eclips horoscoop Meesterschap van Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020 oppositie Priapus in Weegschaal.)

OPSCHONING IN RELATIES
Bijna heel 2020 van 28 januari tot 23 oktober, staat het overlevingsmechanisme in Weegschaal. Dit betekent dat als je niet de daadkracht en de oorspronkelijke verbinding met jezelf kunt vinden, dat relatieproblemen dan echt een issue worden in 2020. Ook twijfel, niet kunnen kiezen of doorpakken naar het nieuwe is dan aan de orde. Er is dan ook een hang en een belang naar harmonie en vrede in de verbinding. Daardoor kan de frisse wind van de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram niet doorstromen naar het nieuwe, omdat je de ‘geit en de kool’ wilt sparen. Sommige situaties hebben echt vernieuwing nodig en hun houdbaarheidsdatum is al lang verstreken. Dus durf in alle openheid in de verbinding te zijn met de ander of met situaties, zodat je jezelf kunt bevrijden uit oude situaties. En zo mogelijk op een frisse, schone en nieuwe manier verder kunt in de verbinding. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram oppositie Priapus in Weegschaal. Cheiron in Ram. )

MOEDIG ZIJN
Vooral vanaf half juli tot half oktober is het moeilijk om de daadkracht te vinden als je niet verbonden bent met jezelf en alles in harmonie wilt houden. Dan word je een gevangene van de verbindingen in je leven en kun je de daadkracht niet vinden om situaties te doorbreken. In deze periode kan vooral de daadkracht moeilijk te vinden zijn. Wat er van ons gevraagd wordt, wanneer de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram staat, is om moedig te zijn. Moed en dus durven de sprong te wagen in het nieuwe. Dit is de weg van “ The Fool” in de tarot. Je neemt de stap naar het nieuwe, zonder te weten wat er zal ontstaan. Door vooraf helder te krijgen en samen te vallen met wat voor jou belangrijk is, waar je dus voor wilt gaan en toch het resultaat los te laten, neem je de vernieuwing in eigendom. Dan sta je ervoor, zonder hierover in gevecht te hoeven gaan, stoot je af wat niet past en wordt het nieuwe spontaan geboren. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram. Cheiron in Ram.)

BOOST VOOR HET WATERMANTIJDPERK
Saturnus beweegt op 18 december 2020 naar Waterman samen met Jupiter (20 december 2020). Saturnus is verbonden met begrenzing, structuur, vormkracht, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit. In Waterman geeft deze kracht extra vormkracht en mogelijkheden aan het Watermanprincipe. Daardoor verwacht ik dat er nieuwe vormen van samenwerkingen in communities gaan ontstaan in 2020 en jaren daarna. Dit is dus op een nieuwe manier, zoals wij als architecten van het Watermantijdperk mogen laten ontstaan in deze tijd. Dat betekent gelijkwaardige samenwerking, elkaar aanvullen, vriendelijkheid, diepe vriendschap en oude herenigingen. Dit zijn samenwerkingen die het individu bevestigen en in vrijheid en gelijkwaardigheid uitnodigen om zijn of haar bijdrage vanuit het Hart en wie je in Wezen bent te leveren aan het geheel. Dan kun je leven waar je voor geboren bent en blij van wordt. Naast elkaar wordt deze innerlijke kracht van ZIJN zo krachtig, dat ze niet makkelijk doorbroken kan worden.

NIEUWE TOEPASSINGEN
Praktisch gezien verwacht ik dat communities bijvoorbeeld zelf verzekeringen gaan regelen, zoals een verzekering ook bedoeld is om met elkaar het risico te dragen. En ik verwacht bijvoorbeeld ook nieuwe sociale media oplossingen waar wij zelf eigenaar zijn van onze data. En zo nog meer oplossingen in nieuwe samenwerkingsvormen. De Watermanprincipes gaan ook over eigendom loslaten en over de keuze voor het praktisch gebruiken van spullen zoals bijvoorbeeld vervoersmiddelen. De samenstand van Saturnus met Jupiter in Waterman geeft een extra boost aan deze ontwikkelingen. Saturnus blijft in Waterman tot 8 maart 2023.

VERANDERING EN VRIJHEID
De goddelijke stroom (zwarte Maan) gaat vanaf 23 oktober 2020 naar Stier en dit betekent dat het overlevingsmechanisme dan in Schorpioen komt. Dit overlevingsmechanisme kan veel angst genereren, maar ook veel verandering en transformatie. Ik verwacht dus dat eind 2020 de beweging naar verandering en vrijheid in de wereld hoogtij viert. Voor ons persoonlijk vraagt deze kracht van ons om te gaan voor rust, veiligheid, meer organische oplossingen te zoeken, de natuur te waarderen en vanuit het Hart te leven. Maar daarover volgend jaar meer in mijn nieuwe en volle Maan artikelen wanneer het aan de orde is.

LUCHTIGHEID
Tegen de zomer komt er meer stimulans om de Kreeft- kwaliteiten lost te laten, zoals het zoeken naar koestering, zachtheid, gezelligheid van familie en het gezin en behoefte hebben aan echt gevoed worden in je leven. Ook komt er stimulans om Tweeling kwaliteiten meer te omarmen, zoals luchtigheid, communicatie, beweging, afwisseling en speelsheid. Rond mei en juni 2020 gaat de noordelijke Maansknoop van Kreeft naar Tweelingen. De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan waar alles zich naartoe ontwikkelt. Hierdoor verandert onze grotere drijfveer en zoektocht naar meer luchtigheid, speelsheid, beweging, uitwisseling van informatie en snelle communicatie.
(Noordelijke Maansknoop gaat op 6 juni 2020 van Kreeft naar Tweelingen en de gecorrigeerde noordelijke Maansknoop al op 6 mei 2020.)

SAMENVATTING VOOR 2020
Kortom het is een jaar van diepe transformatie, waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Voor het maatschappelijke collectieve niveau dat meestal bestuurd wordt vanuit het overlevingsmechanisme, verwacht ik strijd rondom zelfbeschikking, intense demonstraties, fouten in beoordelingen en veel kritiek op onzuiverheid van het systeem en bestuur. Het is een jaar waarin de processen van de massa van het volk op een magische manier gedragen worden. Het is een jaar van heling van oude knellende structuren. Er ontstaan nieuwe vormen door voor jezelf te kiezen en ja te zeggen tegen je eigen daadkracht, te durven pionieren en moedig het nieuwe te verwelkomen. Het hoogste licht ooit gemeten is waargenomen in de ruimte in 2019. Dit zijn zeer hoogfrequente Gamma Rays en dit kosmische licht transformeert alles en opent de goddelijke lagen van ons energie- en fysieke lichaam.
Ook de Aarde ontvangt dit nieuwe licht en gaat met haar natuur, structuur (tektonische platen en polen) en klimaat door een pittige verandering heen. We zien dit terug in een Klimaatcrisis, met vele natuurrampen en extreme veranderingen in het klimaat. Dit dwingt bestuurders om milieu maatregelen te nemen. Ook wij mensen gaan door deze intense veranderingen heen. 2020 wordt een pittig jaar als je belangen hebt om de harmonie en vrede te willen bewaren en als er veel twijfel is en angst voor het nieuwe dan is de kans groot dat je ook relatie perikelen ervaart. We mogen nieuwe paden openen in ons leven en moedig pionieren. In het jaar 2020 neemt de druk geleidelijk aan af, als je hebt gevonden waar je werkelijk voor bent geboren en het oude hebt losgelaten. Aan het eind van het jaar 2020 komen er dan concreet meer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen in nieuwe communities, die de vrijheid, gelijkwaardigheid en een samenwerking ondersteunen en waardoor het veel gemakkelijker wordt om jouw unieke plek in te nemen in het geheel.

.
.

~ Met dank aan Manuela van der Knaap ~

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Advertentie

Transformatieproces


Transformatieproces 🌺
 
De symptomen van een transformatieproces
Twaalf tekens van je ontwakende Zelf.
 
1. Lichamelijke pijn, vooral in de nek, de schouders en de rug.
Dit is het gevolg van de intense veranderingen in je DNA, die vooraf gaan aan het tot uitdrukking brengen van de essentie in je wezen. Het gaat voorbij.
 
2. Zomaar diep verdriet.
Je bent bezig je verleden los te laten – je jeugd en je vorige levens. Je bent in een soort rouwproces. Het lijkt op het gevoel dat je kunt hebben als je gaat verhuizen uit een huis waar je jarenlang in hebt gewoond. Je wilt heel graag naar je nieuwe huis, maar je bent verdrietig vanwege de herinneringen, de energie die je erin gestoken hebt en de ervaringen die je er hebt gehad. Deze pijnen gaan voorbij.
 
3. Zomaar huilen.
Je voelt zomaar diep verdriet, en dan is het goed en gezond om de tranen te laten stromen. Het helpt je de oude energie los te laten. Dit is tijdelijk.
 
4. Plotselinge veranderingen.
Je wilt plotseling van baan veranderen, of je wordt ontslagen. Dit is een zeer veel voorkomend symptoom. Jij verandert, en de dingen om je heen veranderen. Pieker nu niet over ‘de perfecte baan’ of over je carrière. Je gaat door een overgang en zult misschien een tijdje je plek niet kunnen vinden. Dit gaat voorbij.
5. Je terugtrekken.
Je bent met je biologische familie en met oude vrienden verbonden via karmische banden. Als je uit de karmische cyclus stapt, worden deze banden verbroken. Het lijkt alsof je je niet meer kunt vinden in deze relaties. Dit gaat voorbij. Na een bepaalde periode kunnen de relaties zich in een nieuwe richting ontwikkelen – als het mogelijk is de relatie te funderen in de nieuwe energie, zonder karmische verstrengelingen.
 
 
6. Verstoorde slaappatronen.
Het is heel goed mogelijk dat je ’s nacht tussen 2.00 en 4.00 uur wakker wordt. Er is veel activiteit gaande in je, en soms word je wakker van de drang om je spieren te bewegen. Maak je geen zorgen. Als je niet meer in slaap kunt komen, ga dan iets doen in plaats van in bed te liggen piekeren. Ook dit gaat voorbij.
 
7. Heftige dromen.
Je kunt dromen hebben over oorlog, gevechten, achtervolging en monsters. Je laat letterlijk deze oude energie los. Ook dit gaat voorbij.
 
8. Gedesoriënteerd zijn.
Je kunt je ontworteld voelen, of zweverig, of het gevoel hebben dat je niet meer weet waar je thuishoort. Misschien ben je in twee werelden tegelijk, of word je steeds heen en weer getrokken. Ook dit gaat voorbij. Je bewustzijn ondergaat de overgang in de nieuwe energie, maar je lichaam is wat langzamer. Het is goed om de natuur in te trekken, daar kun je de nieuwe energie beter aarden.
 
9. In jezelf praten.
Je merkt dat je vaker in Je Zelf praat. De communicatie met jezelf is wezenlijk aan het veranderen. In jezelf praten is slechts een beginnetje. Je zult meer innerlijke gesprekken hebben, en ze zullen vloeibaarder worden, samenhangender en met steeds meer inzicht. Je wordt niet gek. Je bent een ‘pop’ die overgaat in een ‘vlinder’.
 
10. Gevoelens van eenzaamheid.
Zelfs in gezelschap kun je je eenzaam voelen, alleen, vervreemd. Je schuwt groepen. Je bent in transformatie en je gaat over een heilige en eenzame weg. Het maakt je misschien wat bang om te merken dat je niet meer goed met mensen kan omgaan. Ook dit gaat voorbij. De leegte zal gevuld worden met de liefde en de energie van je eigen ‘Liefdesbewustzijn’.
 
11. Onverschilligheid.
Je merkt dat je nergens meer voor warm loopt. Ook dat is deel van het proces. En het is hét moment om eens even niets te doen. Maak je niet druk. Ga even ‘helemaal terug naar af’. Je computer moet opnieuw opstarten. Je bent bezig nieuwe, geavanceerde ‘software’ te installeren.
 
12. Heimwee.
Dit is waarschijnlijk het moeilijkste symptoom van alle in deze situatie. Je kunt een overweldigend verlangen voelen om de planeet te verlaten en naar Thuis te gaan. Het voelt niet als zelfmoord. Het voelt niet als frustratie, of als vlucht. Je maakt er geen drama van. Er is alleen een sterk verlangen in je om naar huis te gaan. Dit heimwee heeft te maken met het afronden van je karmische cyclus. Je bent je contracten nagekomen, en je gaat aan een nieuw leven beginnen, maar je zit nog in je oude lichaam. Gedurende deze overgang heb je een sterk gevoel van herinnering aan hoe het is aan gene zijde. Ben je bereid hier nog een rondje mee te draaien? Ben je bereid de voorwaarden te ondergaan voor de Nieuwe Energie? Je zou inderdaad nu naar Thuis kunnen gaan. Maar dat zou jammer zijn, want je bent al zo ver gekomen. Bovendien heeft de Geest op Aarde mensen nodig die anderen helpen als ze gaan beginnen aan hun overgang in de nieuwe energie. Ze hebben iemand nodig die hen is voorgegaan, iemand zoals jij, die de reis van de oude naar de nieuwe energie heeft doorgemaakt. Wat je nu meemaakt op je pad stelt je straks in staat een leraar te zijn. We zijn allemaal op weg naar een nieuwe getransformeerde mensheid. Je kunt je eenzaam voelen, en somber op je reis, maar onthoud dat je nooit echt alleen bent.

ENERGETISCH WEEKJOURNAAL 8-05:


ENERGETISCH WEEKJOURNAAL 8-05: RUIMTE MAKEN VOOR JE ‘ZELF’
Ruimte maken
Deze week draait het om confrontaties. Met jezelf en met de mensen die daarbij betrokken zijn. Wanneer je wegloopt voor dat wat je mag gaan zien, dan zal je deze week met de neus op de feiten worden gedrukt. Je kunt niet het een inruilen voor het ander.

Wat je niet meer nodig hebt
Door je te verstoppen voor dat wat er in je hart leeft. Je hart heeft tijd nodig om alles te helen. Soms heb je dagen waarin het lijkt dat het allemaal oké is en soms zijn er dagen waarin je weer volop met je gevoelens in aanraking komt. De veranderingen die nu bezig zijn, vragen van jou ook voldoende tijd en ruimte om te kunnen integreren in je systeem. Om volledig bij dat te kunnen zijn om te voelen en te ervaren wat er nog allemaal zit wat je niet meer nodig hebt. Wanneer je daar voor weg blijft lopen, dan zal het je altijd weer inhalen.

Alles een plekje geven
Zaken die nu lijken tegen te zitten, hebben een functie en een doel om alles wat jou niet meer dient van je af te laten gooien. Er gebeurt een hoop en daarom heb je ook die rust en ruimte nodig om alles een plekje te geven. Vecht niet tegen de realiteit, maar omarm het. Zie het voor wat het is en kijk wat het nodig heeft. Wat het precies van je vraagt, zodat jij dit tot in de wortel uit je systeem kan trekken en het niet meer zal terugkeren.

In je eigen energie blijven
De lente is in volle bloei en zo ook jouw hart. Op alle gebieden zijn er veranderingen en dat kan je wat wiebelig maken. Wellicht ben je een nieuwe liefde tegen gekomen of zijn er grote veranderingen bezig op werkgebied. Wat belangrijk is, is dat jij in je eigen energie blijft en niet met de energie van de ander aan de haal gaat. Zeker wanneer mensen een beroep op je doen en je ze graag wil bijstaan in hun proces. Jouw gevoeligheid zorgt er voor dat je letterlijk de “lasten” van de ander overneemt en hierdoor weinig eigen ruimte neemt. Het leven vraagt telkens weer van jou om terug te keren naar jouw eigen essentie.

De schoonheid van het proces
De confrontaties die je tegen gaat komen deze week zorgen ook weer voor een doorbraak in je gevoel. Maar ook bij de ander gebeurt er het een en ander wat nodig is om de ander in beweging te krijgen. Soms is het nodig voor die ander om er een paar keer tegenaan te lopen voordat er een besef komt dat het ook anders kan. Heling heeft tijd nodig. En de ene dag gaat dat beter dan de andere dag. Blijf de schoonheid van het proces zien. Loslaten gaat in fases. Zoals rouw in fases gaat. En elke keer als jij weer een stukje heelt in je hart komt er weer meer ruimte voor iets wat beter bij je aansluit. En dat is blijvend.

Bron: https://yourdailyshine.nl/energetisch-weekjournaal-8-05-ru…/

foto van Mareiki.

Rouwen om je (huis)dier..


Rouwen om je (huis)dier..

dieren2

We kennen het allemaal of hebben het gekend, verdriet en rouwen om een dierbaar persoon die het aardse leven heeft verlaten. Het rouwproces waar je echt doorheen moet om je verdriet later een plekje te kunent gaan geven door de pijn los te laten.

Hetzelfde geldt ook voor rouw om je (huis)dier omdat deze net zo pijnlijk kan zijn als om een dierbaar mens die je verloren heb. Tenslotte hebben jullie lief en leed gedeeld, vriendschap in liefde, de zorg voor elkaar in de jaren of tijd dat je samen was. Dieren zijn een deel van je leven. Sommige mensen zien dieren zelfs als een ‘kind’

Geef jezelf toestemming om te rouwen, neem er ook je tijd voor. Het kan kwetsen wanneer mensen zeggen dat je je moet herpakken omdat het maar een kat, hond, paard of ander dier was. Wanneer je niet gesteund wordt, kunnen de schuldgevoelens of eenzaamheid toenemen. Veel partners weten ook niet hoe ze hun geliefde kunnen steunen in hun verdriet. In het geval van veel onbegrip is het belangrijk om te communiceren. Leg je gevoelens duidelijk uit.

Het verdriet kan groter zijn wanneer je (huis)dier een spuitje kreeg, door het schuldgevoel. Het huis kan na een overlijden stil en leeg lijken. Dan kan soms de komst van een nieuw huisdier helpen, maar enkel wanneer je het verdriet van het vorige hebt verwerkt. Niet iedereen is meteen klaar om een nieuwe hond, kat, paard of ander huisdier in zijn hart te sluiten.”

Schuldgevoelens verlengen het verwerkingsproces, maar zijn niet abnormaal. Om verder te kunnen gaan, kan het helpen een brief te schrijven naar je huisdier waarin je de situatie uitlegt.

Gelijk een nieuw dier aanschaffen is een vervanging van het oude dier, geen zuivere liefde of een nieuw begin van vriendschap, nieuw dier voelt verdriet en dat het vervanging is, ook dit dier heeft recht op zuivere liefde, aandacht en zorg.

Belangrijk is ook om eerst je huis te reinigen met witte salieblaadjes na het overlijden van een huisdier. Wanneer je Reiki kent, het huis reinigen met Reiki. Indien je later een nieuw huisdier zou nemen, neem het nieuwe diertje weinig of geen energie waar van het gestorven diertje en zich zo thuis en welkom kan voelen. Wel zou het nieuwe diertje de ‘aanwezigheid’’ van het andere diertje kunnen waarnemen of zien.

Ook stallen waarin overleden paarden hebben vertoefd tijdens hun leven, horen gereinigd te worden met witte salieblaadjes of Reiki. Zo blijft de stallen schoon van energie.

Net zoals kooien van vogels, cavia’s en konijntjes. Zuiver en reinig deze ook voor eventuele nieuwe dieren.

003-diertotaal-konijn-vogel

Bron: DierenReiki (Marianne)

Geloven??


Geloven?

  • ‘Geloof kan niet onderwezen, niet geleerd worden; het is de genade van God’. Een geloof belijden is één ding; geloof verwezenlijken is iets anders’.
  • ‘Geluk kan niet komen door alleen maar in God te geloven. Geloof is een proces. Door dit proces wordt de God binnenin ons gewekt en levend gemaak’; het is het ‘leven in God’, dat gelukkig maakt’.
  • ‘Geloof in de menselijke ziel is de brug tot geloof in God’.
  • ‘In diepte is iedere ziel goed. Alleen geloof hierin geeft ons reden voor ons geloof in de goedheid van God’.
  • ‘De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt’.

‘Klik hier om meer te lezen’

Het nieuw-geloof

Wat is geloof? ‘Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1] 

Het traditioneel geloof is een geloof volgens tradities of overlevingen. De oorsprong van dit traditioneel of christelijk geloof is de 1e Concilie van Nicea en Constantinopel. Tijdens deze Concilies zijn de regels en de dogma’s samengesteld, waarvan wij nu nog getuigen zijn. Op basis van deze geloofgetuigenissen – geloofsbelijdenissen – hebben wij ons huidig kerkelijk geloof gebaseerd. Het geloof is duidelijk een verhaal ‘ooit-eens’; een geloofgetuigenis ‘ooit-eens’, die generaties na generaties is doorgegeven.

jezus geboorte_3Geloof heeft met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de eeuwige ziel wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam. Dat gevoel, die beleving wordt ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s blijven volgen, want …………… zo staat het geschreven in de Bijbel.
In de Bijbel staat volgens deze kerkelijke wetenschap het Woord van God geschreven, gedicteerd door de boodschappers van God. Dat unieke Woord zou dicteren en verkondigen wat God wel of niet van ons zou verlangen. Dat Woord van God zou inhouden wat God wel of niet van ons zou verwachten. Dat Woord van God zou aangeven wat God wenste van ons. Dat geschreven Woord vertelde wat goed en kwaad was. Dat Woord vertelde hoe jij moest leven, hoe jij je moest gedragen …………… hoe jij je moest gedragen naar God toe. Dit alles zou vervat zijn in regels en dogma’s opgesteld door de boodschappers van God.

Niets is minder waar, want God heeft de belangrijkste Wet – de Wet van de Vrije Wil – aan de mensheid gegeven. Op basis van deze Wet is iedere geïncarneerde ziel vrij om te doen wat hij of zij wenst te doen. Niet leven volgens de kerkelijke dogma’s en opgelegde regels is niet het verwerpen van Gods Geboden, maar ze juist ondergaan. Je ondergaat en accepteert het leven door juist de door mensen opgelegde regels te verwerpen en zelf het leven ter hand te nemen, door zelf te kiezen wat wel en wat niet goed is. Wat wel of niet goed is voor jouw persoonlijke ervaring, jouw persoonlijke beleving van het geloof in God.

Geloof in God is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.
Het al-weten komt vanuit de Goddelijke gevoel, dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijke gevoel. Op die manier word je bevrijd van een last, die door de Kerken zijn opgelegd.

Bevrijd je van die opgelegde regels en het innerlijke gevoel – jouw geloof in God – komt tot een uitdrukking via Gods Liefde in jou!

‘Klik hier om meer te lezen’

Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/geloven

Zielsliefde


301763736_640

Wat is zielsliefde?
Zielsliefde is een verzamelnaam voor de ervaring van de bijzondere liefde tussen soulmates, zielsverwanten en tweelingzielen.
Zielsliefde wordt het ook gepersonaliseerd gebruikt om de persoon aan te duiden via wie je die liefde ervaart zoals ´mijn zielsliefde´.

Zielsliefde wordt vaak benoemd als de diepste liefde op aarde. Zielsliefde is niet te creëren, niet te begrijpen, alleen maar te voelen en te ervaren. Het is er of het is er niet. Je zou kunnen zeggen dat je het alleen kunt ‘hervaren’. Zielsliefde is liefde die over levens heen gaat.

Theorie
Het verschil tussen zielsliefde en gewone liefde is dat het losstaat van de persoon via wie je die liefde ervaart. Zielsliefde is gebaseerd op het concept van reïncarnatie. (Hierbij is er een niet-stoffelijke ziel die een reeks van incarnaties heeft in de menselijke vorm als verschillende personen.) Zielsliefde is liefde tussen twee zielen en gaat daardoor over levens heen. Zielsliefde, de liefde tussen de twee zielen, bestaat altijd op het niet-stoffelijke zielsniveau en sommige mensen ervaren een sneak-preview van deze liefde op aarde.

Een meer wetenschappelijke theorie is dat twee mensen qua energiefrequentie zo hetzelfde zijn dat er resonantie optreedt bij (oog)contact. Door deze resonantie kan er een heel sterke energie ontstaan tussen twee mensen.

Kenmerken
Mensen die zielsliefde hebben ervaren noemen het meest de volgende kenmerken:
– Je voelt je samen volledig één en compleet
– Een magnetische aantrekkingskracht tussen elkaar
– Een gevoel alsof je elkaar altijd al gekend hebt
– Een diepe onvoorwaardelijke liefde
– De liefde is er, je hoeft er niets voor te doen
– Je weet alles van elkaar, terwijl dat normaal gesproken onmogelijk zou zijn
– Een gevoel van ‘thuiskomen’ bij elkaar
– De ander is de ultieme spiegel van jezelf
– Elkaar telepathisch aanvoelen
– Elkaar aantrekken en wegduwen
– Je kunt altijd volledig jezelf zijn bij elkaar

Aspecten van zielsliefde
– De diepe liefde
Het meest kenmerkende is de diepe onvoorwaardelijke liefde die je voor elkaar ervaart, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Alleen degene die het ervaren hebben, kennen dit ongelofelijk diepe liefdesgevoel. Het wordt veel omschreven als een ‘magnetisch aantrekken’ van elkaar.

– De heftige confrontaties
Je zielsliefde is je zuiverste spiegel van jezelf. Daardoor zie je door hem of haar alles van jezelf zoals nooit eerder. Je ziet zowel de mooiste als de minst mooie aspecten van jezelf. Dit geeft je zoveel inzicht in jezelf dat je vanaf nu vooral keuzes gaat maken die in overeenstemming zijn met wat je echt wil.

– Het loslaten van elkaar
Het is tegenstrijdig; een persoonlijkheid aan de ene kant met liefde van de ziel aan de andere kant. Mogelijk is dit de reden waarom de relatie met de zielsliefde meestal niet duurzaam is. Onze persoonlijkheid moet leren begrijpen dat liefde niets met een ander ‘hebben’ heeft te maken maar met zelf ‘zijn’. Om dat te kunnen leren is het loslaten van elkaar op het niveau van de persoonlijkheid belangrijk. Loslaten is dus alleen het loslaten op het niveau van de persoonlijkheid. De ander niet willen ‘hebben’. Loslaten gaat niet over de band met die ander maar over hoe je tegen die band met die ander aankijkt. Of je je wel of niet afhankelijk van die ander opstelt. Of je je wel of niet laat leiden door wat hij of zij wel of niet doet.

– Afsluiten voor elkaar
Zielsliefde bestaat dankzij de wederkerigheid. Niet voelen kan niet als het er is. Ontkennen of negeren of afsluiten wel. Iemand kan er bewust voor kiezen om niet aan deze liefde toe te geven. Iemand kan er ook gewoon nog niet aan toe zijn om zoveel confrontatie met zichzelf aan te gaan en zich dan afsluiten voor die zielsliefde

Doel
Zielsliefde is een snelweg naar authenticiciteit, naar ‘jezelf zijn’, naar ‘echt’ zijn.
Dat begint met liefde voor jezelf en het besef dat je zelf liefde bent.

Meestal is het doel van je ontmoeting met je tweelingziel ook niet om bij elkaar te blijven maar om elkaar ‘wakker te maken’, om elkaar bewust te maken van hoe je zelf omgaat met belangrijke keuzes in je leven. Of om juist te laten beseffen dat je belangrijke keuzes ontwijkt. Om bewustzijnsverhoging bij elkaar.

Contrast
Zielsliefde is om je contrast te bieden waardoor je inzicht in jezelf krijgt op een moment dat je van je levenspad af dreigt te raken (je bent dan overwegend niet authentiek meer). Het doel is je meer met jezelf te verbinden. Daarvoor krijg je de ultieme spiegel van jezelf waardoor je heftig met jezelf en je eigen keuzes geconfronteerd wordt. Om die confrontatie aan te kunnen en hanteerbaar te maken krijg je die ultieme liefde mee zodat je de zelfreflectie aan wilt gaan en vol kunt volhouden. Het loslaten van je zielsliefde is een essentieel onderdeel van zielsliefde. Hierdoor ervaar je dat je liefde alleen in jezelf kunt vinden en dat je zelf liefde bent. Dit besef is onderdeel van het ‘wakker maken’, het draagt enorm bij tot verbinding met jezelf.

Zelfbewustwording
Een zielsliefde ontmoet je dus niet zomaar, dat heeft een reden. die reden is vaak zelfbewustwording. Meestal is het doel elkaar ‘wakker te schudden’ en elkaar meer in verbinding met zichzelf te brengen. Meestal is het doel niet om een duurzame ‘aardse’ liefdesrelatie te hebben. Veel mensen kennen zielsliefde van de romantische verhalen. Wat de meeste mensen niet kennen is de andere kant van zielsliefde; de confrontaties met jezelf. Je wordt geconfronteerd met jezelf door de spiegeling van de ander. Daardoor krijg je een unieke kans om je echte zelf (terug) te vinden. Je wordt wakker geschud als het ware.

Wakker geschud betekent dat je een diep inzicht krijgt in wat je waarom doet in je leven. En inzicht in wie je bent en inzicht in wat je werkelijk belangrijk vindt in t leven. En welke rol liefde speelt in je leven. Je kunt dan tot de conclusie komen dat je niet doet wat je werkelijk belangrijk vindt. Of dat je niet leeft zoals je bent. Nu je deze kennis hebt, nu je wakker geschud bent heb je de keus of je je leven gaat leven zoals het werkelijk belangrijk vindt, zoals je werkelijk bent. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen natuurlijk. Wakker schudden dwingt je tot kiezen hoe je verder wilt met je leven.

De confrontatie van het wakker schudden door je zielsliefde is heel heftig maar slechts het begin, die keuzes waar je voor staat zijn ook heel heftig om te maken omdat het vaak hele fundamentele keuzes zijn. En dan moet je je leven nog omgooien zodat je volgens je gemaakte keuzes gaat leven, dat is ook heel heftig want je verandert nu zelf je leven.
Je zou kunnen zeggen dat de keuzes die je maakt nadat je wakker geschud bent en de veranderingen in je leven die daar het gevolg van zijn niets anders is dan je echte zelf weer terug te vinden. Op deze manier dus heb je eerst je (niet echte) zelf verloren om je echte zelf weer terug te vinden.

Het niet meer hebben van verwachtingen naar de ander toe lijkt ook bij zielsliefde te horen. Echte liefde kent geen verwachtingen. Dat zijn we niet gewend. Dat is vaak ook een moeilijk leerproces.

Tweelingzielen

Iedere ziel heeft dus één spirituele tegenhanger of een tweeling die hun exacte tegenpool is. Toen de ziel werd geschapen was dat een manifestatie van het idee van een God / Godin beeld van de oneindige bron. Eén deel van de complete ziel werd de yin of vrouwelijke kant en het tegenovergestelde deel werd de mannelijke of yang zijde. Beide delen van de tweeling behielden een kiem of kern van hun tegenhanger. Deze spirituele tegenhangers zijn met elkaar verbonden door de eeuwigheid. Tweelingzielen belichamen een diepe onvoorwaardelijke liefde die eeuwig is, puur en van de hoogste vorm.
De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid, en is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar.

Zielsliefde als ervaring
Zielsiefde is een ervaring een soort sneak-preview van een-zijn, een heel duidelijk voorbeeld. Hierdoor kun je leren (meer) 1 te worden met jezelf, met anderen en met alles. Wat je nog verhindert om (meer) 1 te worden is je persoonlijkheid, die denkt dat liefde gekoppeld is aan een andere persoon (je zielsliefde). Dat is niet zo, je zielsliefde spiegelt alleen maar jouw eigen liefde. Als je je zielsliefde loslaat (in de zin dat jouw liefdeservaring en gelukbeleving niet afhankelijk is van die persoon) dan vindt je een innerlijke kracht, zo groot als je die nog nooit gekend hebt.

Op http://www.zielsliefde.nl vindt je ongeveer 200 ervaringsverhalen van mensen die zelf zielsliefde hebben ervaren. Een rode draad in de meeste verhalen is dat mensen een bijzonder heftig en proces doormaken waardoor ze uiteindelijk blijvend gelukkiger in het leven zijn. Zielsliefde is vaak een levensveranderend proces, enigszins te vergelijken met een ‘bijna dood ervaring’. Waar een ‘bijna dood ervaring’ vaak minuten duurt, duurt een zielsliefde-ervaring meestal enkele jaren. Beide fenomenen laten mensen een ongekende diepe liefde ervaren waardoor de mensen volledig anders in het leven staan na de ervaring.

Loslaten in plaats van relatie
We zijn snel geneigd zijn een vertaling te maken. Dat we automatisch de diepste liefde die we ervaren vertalen in een liefdesrelatie als partners die voor altijd bij elkaar blijven. Formats voor relatievormen zijn gebaseerd op de persoonlijkheid van mensen. Zielsliefde laat zich niet vangen in formats. Het staat los van je persoonlijkheid. Je hebt al de diepst mogelijk relatie, op zielsniveau en je wil ook een relatie op aards niveau. Voor sommigen is dat weggelegd voor de meeste alleen voor korte tijd. De meeste mensen die zielsliefde ervaren moeten om wat voor reden dan ook, binnen korte tijd hun zielsliefde weer loslaten, blijkt uit ervaring.

Loslaten klinkt heel tegenstrijdig bij een ultieme liefde. Het mooiste wat je hebt, om dat te moeten afgeven. Mensen kunnen heel gelukkig worden als als ze hun zielsliefde kunnen loslaten. Als je dat hebt geleerd, dan ben je voor je geluk niet meer afhankelijk van je tweelingziel. Je bent dan zo sterk geworden dat je geluk nergens anders meer van afhankelijk is, dan van jezelf. Geluk wordt dan een keuze, die je elk moment opnieuw kunt maken.

Als je je zielsliefde losgelaten hebt dan kun je nog steeds prima gelukkig worden met een ander, ook al is die liefde nooit zo diep. Geluk en liefde is niet afhankelijk van een ander maar alleen van jezelf.

Leren loslaten is waarschijnlijk het moeilijkste van zielsliefde. Dit is de ‘pijn’ waarover iedereen het heeft. Maar dit is ook het mooie van zielsliefde. Je krijgt een waanzinnige kans om dit ‘loslaten’ te leren. En als je deze kans benut dan kun je daardoor spiritueel enorm groeien. Dit groeien en dit leren loslaten kan maanden maar ook jaren duren of zelfs je hele leven. Bij elk stukje ‘loslaten’ wordt je gelukkiger is de ervaring van velen.

Het proces van verwerking
Het kan soms nog jaren duren voordat je de inzichten die je hebt opgedaan kunt of durft te integreren in je alledaagse leven. De diepgaande inzichten die je heel plotseling ervaart kun je vaak nauwelijks verwerken in het tempo en de heftigheid waarin ze komen. Een manier om dit te kunnen verwerken is om afstand te nemen en je terug te trekken in jezelf. Dit zie je veel in de verhalen over zielsliefde. Een andere manier om dit te kunnen verwerken is dat je je ook een tijd je mee kunt laten voeren met alle nieuwe ervaringen en alles op een later tijdstip pas verwerkt. Zo mis je niets van de ervaringen.

Bron: Tiny Kanters

Zielsliefde is zo prachtig, zelf ervaar ik ook zo’n diepe liefde met mijn oudste zoon. Daar zijn geen woorden voor om uit te leggen dan alleen te ervaren en voelen. Er is ook geen afwijzing of afsluiten aanwezig dan alleen puur te zijn voor elkaar met de spiegel. Hoop wel ooit eens mijn ware tweelingziel te ontmoeten in dit leven die ik tot nu toe nog niet ontmoet heb.

Aluminium in deodorants kan borstkanker veroorzaken. Gebruik Limoen om lichaamsgeur te elimineren


Aluminium in deodorants kan borstkanker veroorzaken, gebruik limoen om lichaamsgeur te elimineren.

 Zweten is een natuurlijk proces dat het lichaam beschermt tegen oververhitting, zoals bij warm en vochtig weer of intensieve lichamelijke arbeid. Overtollige warmte-energie wordt verdampt door de zweet deeltjes die bijdragen aan het afkoelen van het lichaam. Het menselijk lichaam heeft een groot aantal zweetklieren, maar de meesten van ons zijn ergeren zich eraan wanneer het oksel zweet. De oksels bevatten de meest actieve zweetklieren, waardoor ze vaak zweet uitstoten. Het zweet wordt verrijkt met vetzuren en eiwitten die hun residu op kleding achterlaten.

Zweten is een belangrijke functie van ons lichaam. Overmatig zweten wordt hyperhidrose genoemd. Wanneer het zweet begint te ruiken is het vervelend en lastig, dus beginnen we actief deodorants en anti-transpiranten te gebruiken. Nou, is het wegwerken van oksel zweet helemaal niet iets om je zorgen over te maken zweet is goed; het bevat chemicaliën die ziekten bestrijden. Volgens een recente studie, bevatten de chemische stoffen gevonden in het zweet natuurlijke antibiotica die gevaarlijke bacteriën kan doden. Dus, is het wegwerken van een van de belangrijkste functies van het lichaam, niet echt verstandig. Echter, kunt u zich ontdoen van de geur die wordt geleverd door zwetende oksels met beproefde methoden uit de volksgeneeskunde.

Aluminium in Deodorants kan borstkanker veroorzaken. Gebruik daarom Limoenen om lichaamsgeur te elimineren. Geloof het of niet, de resultaten die het geeft zijn gewoon fantastisch. Snij gewoon de (niet te rijpe) limoen doormidden, en veeg elk van de helften op elke oksel. Het is mogelijk dat na met limoen te wrijven, de huid onder de armen een beetje lichter zal worden, maar maak je geen zorgen, de kleur van de huid zal zich snel herstellen.

Het vermogen van limoen om oksel zweet te bestrijden is te wijten aan de zuurgraad. Het zuur in het limoensap helpt de zweetproductie verminderen en kan werken als een natuurlijke deodorant. Bovendien, hebben limoenen sterke antibacteriële eigenschappen (bacteriën is wat we ruiken).

Vergeet niet, dat oksels worden verondersteld te transpireren; ze ontdoen je lichaam van gifstoffen. Echter, kun je wel de lichaamsgeur elimineren; gebruik gewoon  limoenen.

Bron

Jezelf accepteren


 

Mogelijk is in jouw leven niet alles verlopen zoals je zou willen, maar het heeft je wel gemaakt tot wat je bent. Kijk in de spiegel en ben blij met wat je ziet. De allerbelangrijkste relatie die je hebt, is die met jezelf. Dit begint ermee dat je in contact bent met jezelf. Als je niet weet wat dat is, kan je eens beginnen met tijd alleen door te brengen. Door met jezelf te zijn, ervaar je eerder wat er in jezelf leeft, zoals gedachten, overtuigingen, emoties, gevoelens, verlangens, enz. Door op jezelf te zijn, ontdek je wie je bent, wat je graag doet, wat jouw eigen ritme is, wat werkelijk belangrijk voor je is en hoe jij jezelf kunt voeden.

Met jezelf zijn is voor velen confronterend. Momenten van ups en downs horen hierbij. Al deze momenten mogen gekoesterd worden en vol acceptatie tegemoet worden getreden. Dit betekent dat je de aandacht houdt bij dat wat je in jezelf tegenkomt. In dit proces van in contact blijven met jezelf, zal ongetwijfeld de neiging opkomen om van jezelf weg te gaan. Je wilt bijvoorbeeld de verschrikkelijke onrust in jezelf niet voelen of je wilt dat de situatie of dat de ander verandert die in jouw ogen jouw onrust veroorzaakt. Door weg te gaan van jezelf, wijs je jezelf in feite af. Deze afwijzing van jezelf is liefdeloos, daarmee doe je jezelf tekort en pijn.

Daarom is het zo belangrijk om met mededogen naar je onrust te kijken, je onrust mindful te accepteren, want dan is jouw boodschap: ik accepteer mezelf. Keer op keer gaat het over het accepteren wat je in jezelf voelt. Je er niet tegen verzetten, maar wat je ook in jezelf voelt, te voelen en liefdevol omarmen. Als je dit proces in jezelf aangaat, creëer je ruimte voor wie jij echt bent.

Bron: http://www.mindfulmbct.nl

jezelf accepteren

 

Tweelingzielen en angst


 

 

Wanneer er geen angst is en beiden twins in verbinding staan met zichzelf dan trekt de liefde hen sterk naar elkaar toe. Maar zodra er iets van angst omhoog komt bij een of beide van hen, dan zorgt dat voor een verwijdering (afstoten, vluchten). Omdat veel twins pas na hun eerste bewuste ontmoeting echt met hun transformatieproces starten, begint op dat moment ook het bewuste loslaten van oude angsten. Veel mensen hebben traumatische ervaringen gehad waardoor ze maskers zijn gaan dragen (stoerheid-machogedrag-schijnzekerheid-overdreven vrolijkheid) waarachter ze hun angsten kunnen verbergen. Bij veel mensen is ook de beschermende muur op jeugdige leeftijd al opgebouwd omdat ze als kind of jongere werden afgewezen door anderen.

Bindingsangst/verlatingsangst/angst om gekwetst te worden zijn de meest voorkomende angsten. Als iemand in zijn angst schiet neemt het ego het over en probeert iedereen uit de buurt te houden met smoesjes, leugens, verzwijging, grapjes of afstotelijk gedrag. Het afstoten zal net zolang terug blijven komen tot beide twins voldoende eigenliefde, geloof, zelfvertrouwen en kracht hebben. Het is belangrijk voor degene die op dat moment meer geopend is om niet te veel te reageren op afstootgedrag. Dit zal het ego alleen maar vergroten. Ook moet je oppassen niet teveel energie in het proces te stoppen, dat kan je uitputten. Uiteindelijk komt het vanzelf goed.

Tijdens de perioden dat beide niet fysiek bij elkaar zijn zullen de twins vaak bang zijn dat de ander het niet meer voelt en zullen ze af en toe naar bevestiging zoeken. Dan volgt weer een contactmoment waarbij beide elkaar geruststellen. Zowel de fysieke ontmoetingen als de contactmomenten hebben een helende werking.

De perioden van fysieke scheiding zijn nodig om de eigen angsten te overwinnen, zelfvertrouwen verder op te bouwen en van jezelf te leren houden, jezelf te accepteren (dan leer je de ander ook toe te laten, die zoveel op je lijkt). De wetenschap dat die ander bestaat voedt dat proces. Ook is het belangrijk om de bijzondere band die bestaat te ervaren. De pijn van het gemis, de perioden van verlangen, heldervoelende ervaringen (het is of de ander aanwezig is, soms bijna lichamelijk) maken de twins bewust van het belang van hun relatie. Als beide meteen dikke vrienden / geliefden zouden worden, zouden ze minder besef hebben van de waarde van hun band.

Vaak loopt de ontwikkeling een beetje gelijk op. Veelal zal men vooral in het begin vaak synchrone dingen ervaren, dat men hetzelfde denkt of doet. Tijdens het afstoot proces kan dit soms wat verstoord raken omdat een of beiden zich afsluiten. Maar in ontspannen momenten kunnen soms sterk beelden van de ander binnenkomen en kunnen weer dingen gebeuren die twijfel (voorkomend uit angst) weer wegneemt. Soms voelt de een dat de ander op het punt staat te bellen of mailen maar toch weer terugschrikt. Soms is het goed dan zelf contact te zoeken, soms moet je de ander een beetje rust geven om te denken. Ga daarbij op je gevoel af. Elk proces heeft tijd nodig, bedenk dat dat van herenigende tweelingzielen niet kan falen, de band is te sterk. Wees enkel voorzichtig met elkaar en met jezelf en neem het serieus. Zodat je niet opgeeft.

Bron:

Net zoals in zoveel dingen en/of situaties is hier ook zelfvertrouwen belangrijk, dan is er ook vertrouwen in de ander.
Dat kan alleen wanneer je sterk in jezelf sta, is dat niet zo, dan komt angst om de hoek kijken. En we weten allemaal dat angst een slechte raadgever is.

Celestijnse belofte: het tiende inzicht


 

Het Tiende Inzicht – het reïncarnatieproces, begrippen die in Het Tiende Inzicht voorkomen.

In Het Tiende Inzicht gaan we het hebben over reïncarnatieproces en de begrippen die hiermee te maken hebben.
Het reïncarnatieproces, wat is dit nu precies en waar dient het voor?
Het is een (vaak in stilte) gestelde vraag, waar men maar met moeite een antwoord op kan krijgen of kan vinden ….. maar is dit wel zo moeilijk? Of is het gewoon een moeilijk en in het westen eigenlijk niet wenselijk gestelde vraag?
Het is eigenlijk heel makkelijk, je gaat dood en je wordt opnieuw geboren, maar waarom, hoe en waar ….. en wat is dat nu eigenlijk met het Karma.
Ik ga jullie trachten hierop een antwoord te geven lieve vrienden.

Het is als eerste van belang te weten wat de ZIEL wilt, vanuit de grond wil de ZIEL maar één ding en dat is vanuit liefde DIENEN, het dienen van alles wat liefde wilt ontvangen ….. dus ook andere zielen maar ook het dienen in de ruimste zin des woords zolang het maar uit liefde voortkomt.

Zodra men komt te overlijden komt de ziel, na een rust en herstel periode, terecht in de sfeer, de geestengroep die de zielskennis draagt waar de ziel deze de opgedane kennis zal gaan gebruiken ten diensten van het grotere geheel.
Na een bepaalde periode, ik noem geen tijdstip omdat tijd niet bestaat en door de mens bedacht is, komt de ziel op een punt waar het kennis te kortschiet, de ziel zal de wens blijven koesteren om te dienen maar kan dit gewoonweg niet vanuit haar eigen ZIJN wegens een te kort aan kennis.
Hierdoor komt de drang om te incarneren zodat er meer ervaring kan worden opgedaan, ervaring waaruit kennis ontstaat om verder te kunnen dienen.

Zodra deze drang aanwezig is zal dus de ziel willen incarneren om kennis te kunnen opdoen.
Op dat moment maakt de ziel met zichzelf afspraken, hij gaat met zichzelf een zielencontract aan om ze goed en zo snel mogelijk de kennis te gaan opdoen om weer verder te kunnen dienen in het grote geheel.
Omdat de ziel zo snel als mogelijk de kennis wilt opdoen zal dit zogenaamde levenscontract of levensvisie de optimale omstandigheden bevatten om dit te kunnen doen.
Zo worden de (beide) ouders bij elkaar gezocht, waarbij het kind weer een aanvulling en invulling mag zijn op het levenscontract van deze ouders.
Het land waarin de ziel geboren mag worden.
En de optimale omstandigheden waarin de ziel zal terechtkomen om zo snel en goed mogelijk de lessen te kunnen leren die de zielengroei mag ondersteunen.
Tevens worden er afspraken gemaakt met de hemelse energie vormen die jouw zullen ondersteunen gedurende jouw leven, deze zullen jouw dus je hele leven blijven ondersteunen en helpen!!!

De kennis die het levenscontract bevat worden in ons onderbewustzijn opgeslagen zodra wij geboren worden, de reden hiervan is heel belangrijk.
Zodra wij namelijk kennis zouden hebben van de dingen die het levenscontract bevatten, zouden wij instaat zijn om aan ons leven een dusdanige draai te geven om de lessen zo makkelijk mogelijk te willen leren waardoor zij de uitwerking missen.
De lessen die wij willen leren kunnen wij alleen maar leren door ze diep te ervaren, alleen door die diepe ervaring kunnen wij de zielenkennis opdoen die wij zoeken.

Dan zijn er mensen die zeggen …..
“Maar die kennis op die manier opdoen doet pijn, wij moeten dus lijden om onze zielenkennis op te doen!!!”
NEE, lieve vrienden, NEE …..
Er is nooit iemand geweest vanuit het universum die gezegd heeft dat wij moeten lijden om de lessen te kunnen leren!!!
Het is de menselijk eigen vrije wil die bepaalt of wij lijden of niet, het EGO van de mens die wij naast onze eigen vrije wil hebben gekregen.
Als men oordeelt over hetgeen wij hier ervaren om onze lessen te leren ….. ja dan kan men lijden!!!
Als men accepteert dat alles een groter doel ondersteund en leert los te laten al dat wat los gelaten mag worden ….. dan zal men niet lijden!!!
Je ziet, het komt allemaal voort uit de eigen vrije wil van een ieder.

Dan komt er nog iets om de hoek kijken, en dat is het …… KARMA.

Ieder mens heeft zoiets als het Karma, je wordt ermee geboren.
Het is een aanvulling op de lessen die jij wilt leren gedurende dit leven.
Het bevat de dingen die jij niet goed begrepen heb, datgene wat je opnieuw moet doen, waar je nog niet rijp voor was …… of waar je gewoonweg niet aan toe bent gekomen gedurende je vorige leven/s, enzovoort.
Het is niet perse nodig om één leven te leven om het Karma af te bouwen.
Karma kun je ook afbouwen door een ander te helpen die dezelfde levensvisie heeft en wel incarneert. Een andere keer incarneert een ander uit de groep en help jij diegene door zijn geestengroep mede te formeren.

Nu zijn er ‘jonge’ en ‘oude’ zielen.

De jonge zielen hebben tijdens hun leven nauwelijks contact met hun zielengroep. Noch zijn ze bekend met de overige inzichten en hebben een lage spirituele staat.
Om zich staande te houden in dit leven hebben ze een groot en volledig Ego opgebouwd, waar vanuit ze handelen en beslissingen nemen.
De oude zielen Zijn zeer hoog spiritueel ontwikkelde zielen. Zij zijn bijna Ego loos en komen alleen terug naar het leven om anderen te helpen.
Nu kan je allerlei gradaties aanbrengen tussen de jonge en de oude zielen.
Hoe ouder je ziel, des te meer Karma er is afgebouwd, des te meer handel je vanuit je ZIJN of Zuiverbewustzijn, des te minder handel je vanuit je Ego.

Het kan zeer goed voorkomen dat twee of meer leden uit dezelfde geestengroep tegelijk incarneren in een nieuw leven.
Onherroepelijk kom je elkaar tegen.

Heb je ooit iemand voor het eerst ontmoet die je toch herkende?
Waar je meteen voelde dat je wat met diegene moest?
Dat het meteen klikte?
Of die je steeds maar weer ontmoette?

Dit zijn nooit zomaar koetjes-en-kalfjes-vriendschappen.
Je hebt elkaar wat te bieden, iets wezenlijks belangrijks. Je zou kunnen zeggen dat jullie verbonden zijn met een spirituele draad.
Naast het elkander helpen in jullie levensvisie wordt er vaak nog iets anders bewerkstelligd. Iets wat buiten jullie ligt, maar wat belangrijk aanvoelt.
De wereldvisie.
Het 11e inzicht gaat hier uitgebreid op in.

Begrippen die in Het Tiende Inzicht voorkomen.

Geboortevisie.
Elk van ons heeft voor de geboorte een ideaalbeeld over hoe ons leven er uit kan zien, compleet met onze ouders en onze neiging verwikkeld te raken in een bepaald machtsspel.
Je hebt er voor gekozen in een bepaald gezin geboren te worden omdat je daardoor je doel beter kan bereiken.
Als we op aarde komen en een menselijke vorm aannemen veranderen we als een blad aan een boom.
Als je niet weet wie je bent volg je de kennis van de wind.

Persoonlijke thema’s.
Ieder van ons kan tot steeds meer inzicht komen in de persoonlijke thema’s van het Tiende Inzicht; deze thema’s betreffen:
Het Hiernamaals
Reïncarnatie
Het inzicht dat we deel uitmaken van een zielengroep
Intuïtie vasthouden
Dienstbaar zijn
Angsten en ongewenste belemmeringen die onze ontwikkeling in de weg staan uit de weg ruimen.

Wereldvisie.
Naarmate je de persoonlijke thema’s van het Tiende Inzicht begrijpt kom je in een hogere spirituele dimensie.
We ontdekken dan dat alles een doel heeft.
We ontdekken het doel van ons ZIJN op aarde.
De Wereldvisie bestaat voor een belangrijk deel uit het optillen van de sluier tussen de dimensies.

Je eigen leven sturen.
Je kunt jezelf, de anderen en de gang der gebeurtenissen beïnvloeden door concentratie op en vasthouden van je geboortevisie, de geboortevisie van anderen, en de Wereldvisie.

Je eigen koers bepalen.
Regelmatige bezinning over je bestaan is belangrijk.
Je kunt je eigen weg vinden door je levenslijn te plaatsen in het perspectief van je geboortevisie en de Wereldvisie, om zo te gaan zien wat je van je geboortevisie hebt gerealiseerd, en wat je nog te doen staat.

Je intuïtie ontwikkelen.
Beelden die in je opkomen hebben je iets te zeggen, evenals dromen; ze herinneren je aan je geboortevisie, en wijzen je de weg om deze verder te kunnen realiseren in het perspectief van de wereldvisie; het zijn de bouwstenen voor je intuïtie.

Verdere informatie aangaande Het Tiende Inzicht.
Er zijn twee mogelijkheden om het leven te leven, namelijk: angst of vertrouwen.
Je kunt de ontwikkelingen in het leven, met name in deze tijd, zien en ervaren vanuit het perspectief van de Angst (alles gaat fout: catastrofale oorlogen, rampen, milieuverontreiniging, ozonlaag, verhoging zeespiegel, armoede, toenemend materialisme, egoïsme, vandalisme, misdaad, pornografie, massamoorden, verzakelijking en anonymisering in het computertijdperk, vervreemding van de natuur, nieuwe levensbedreigende ziekten, enz.).
Als je leeft in dit perspectief van de angst leef je niet vrij.
Je probeert die angst te onderdrukken of te projecteren op anderen, want leven met angst is onverdraaglijk.
Soms is de angst bewust, maar heel vaak onderdrukken we de angst, we ontkennen het.
Dan blijft die angst toch onbewust aan ons knagen.
Onuitgesproken angsten veroorzaken blokkades of verkrampingen in de energiestroom van het lichaam, en uiten zich uiteindelijk in fysieke problemen.

Maar je kunt hen ook zien vanuit een perspectief van vertrouwen.
Niets maar dan ook niets gebeurd zo maar …… alles draagt een groter doel in het complete perspectief, een perspectief waarop wij vanuit het vaste leven hier op Aarde geen zicht op hebben.
Als wij de energie die wij uitzenden een positieve en liefdevolle lading meegeven dan zal de creatie ook liefdevol en positief zijn, en zo creëren wij onze eigen werkelijkheid.

De belangrijkste onderdelen van Het Tiende Inzicht:

Er komen in de spirituele dimensie naast ons niveau van bewustzijn nog andere niveaus van bewustzijn voor.

We hadden een Geboortevisie, een levenscontract toen we in dit leven kwamen.

We worden ons bewust van de Wereldvisie die door onze zielengroepen is vastgehouden.

We beginnen ons te beseffen dat we worden begeleid door de spirituele wereld of het engelenrijk.

We zijn zeer nauw verbonden met mensen met wie we een relatie hebben en sommige van de mensen die we op een keerpunt in ons leven ontmoeten.

We werken aan het spiritueler maken van de fysieke wereld.

We beginnen ons gezamenlijk te herinneren dat de Wereldvisie is gebaseerd op de wezenlijke bestanddelen van de eeuwenoude wijsheid.

We leren een ingeving vast te houden en erop te vertrouwen dat ze ons naar het volgende punt op ons pad leidt.

Dat wat we willen bestaat eerst in onze gedachten en ons hart; door dat voornemen vast te houden wordt het werkelijkheid.

Als we bij onze dood het lichaam verlaten, zullen alle episoden in ons leven de revue passeren.
We zullen duidelijk kunnen zien en voelen hoeveel liefde we in elke ontmoeting aan anderen hebben kunnen geven.

Het uiteindelijke doel van de mensheid is de materiële en spirituele dimensie met elkaar te verbinden.

Tot zover dit Tiende Inzicht lieve vrienden, de volgende week gaan we verder met Het Elfde Inzicht wat tevens het laatste inzicht in de reeks mag zijn.
Ik wens een ieder een geweldige nieuwe week toe, een week waarin wij ons mogen herinneren waarvoor wij hier op onze liefdevolle Moeder Aarde zijn.

Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit

ziel in hand

 

Wat een helder en prachtige inzicht uit de Celestijnse belofte.