Bach: Overwerktheid en Burn out


 

Bachbloesems bij overwerktheid of burn out.

We kunnen er niet omheen: we leven tegenwoordig in een prestatiegerichte maatschappij. We moeten slagen in examens, diploma’s behalen, de klok rand werken, successen boeken, verkoopcijfers halen, winnen, scoren of veel geld verdienen. Geen wonder dat sommigen teveel van hun lichaam en geest vergen en overwerkt of ‘opgebrand’ raken, zoals de moderne uitdrukking ‘burn out’ ook aangeeft. Uiteraard moet dan in de eerste plaats gezorgd worden voor voldoen de rust en ontspanning om de batterijen weer op te laden. Daarnaast kunnen één of meerdere, individueel afgestemde Bachbloesems helpen de harmonie te herstellen.

Hornbeam (Haagbeuk): is de bloesem waaraan gedacht moet worden wanneer iemand geestelijk futloos of afge­stompt is. De oorzaak ligt meestal bij een langdurige, eenzijdige, zintuiglijke belasting. Bijvoorbeeld een student die te lang en te intensief heeft moeten studeren (‘blokken’), de werknemer die uren aan één stuk overgeconcentreerd bezig was op de computer, de docent die de druk voelt van te veel uren onderwijzen, de persoon die een lijvig boekwerk moest doorworstelen… Men voelt zich niet meer opgewassen tegen de sleur van het werk, tegen het voorspelbare van zijn taak. Met Hornbeam kan men weer zijn geestelijke frisheid herwinnen.

Oak (Eik): helpt de schijnbaar onvermoeibare, uiterst plichts­bewuste werker en doorzetter, die zijn behoefte aan rust negeert en zichzelf geen ontspanning of creatieve pauzes gunt. Deze werkmier is vaak de steunpilaar van een gezin of bedrijf en is het type dat zelfs bij klachten of lichamelijke ziekte moedig door wil zetten en nooit om hulp vraagt. Indien niet wordt ingegrepen, zal deze persoon vaak werken ‘tot hij erbij neervalt’. Met Oak leert men meer economisch met zijn krachten omspringen en op tijd pauze nemen,

Olive (Olijf): wordt gegeven aan de totaal uitgeputte per­soon, die zowel geestelijk als fysiek aan het einde van zijn krachten is. Hij heeft teveel van zichzelf geëist en heeft zon­der zichzelf rust en ontspanning te gunnen, al zijn energiere­serves opgebruikt. Dit door twee jobs te doen, vele overuren te maken, te weinig te slapen of zichzelf teveel op te offeren voor zijn naaste. Nu snakt de persoon in kwestie naar rust en slaap. Met olijf kan de vitaliteit hersteld worden.

Pine (Den): past voor degene die uit schuldgevoelens teveel werkt en die zich onnodig overlaadt met zelfverwijten omdat hij te weinig heeft gepresteerd. In plaats van te kijken naar wat hij al heeft gerealiseerd, kijkt deze gewetensvolle per­soon te veel naar wat hij nog allemaal had kunnen doen. De oorsprong ligt vaak bijeen te strenge, veeleisende opvoe­ding of entourage. Met Pine leert men tevreden zijn met wat men presteert, zonder misplaatste schuldgevoelens.

Vervain (IJzerhard): helpt de persoon die geneigd is roofbouw te plegen op zijn lichaam door zich al te fanatiek voor ‘de goede zaak’ in te zetten. In zijn geestdrift wil hij zijn al te idealistische denkbeelden aan anderen opdringen. Deze geestelijke, zendeling, politicus, verkoper, mensen- of dierenrechtenactivist of overactief kind overdrijft in zijn enthousiasme om te bekeren, te verbeteren, onrecht te bestrijden of te spreken. Hij kan dan ook uitgeput of overspannen eindigen. Met Vervain leert men zich beter beheersen en zijn mogelijkheden beter inschatten.

 

Wie vragen heeft mag ze stellen zodat ik je verder kan helpen

Marianne

Advertentie

Bach bloesems voor dieren


Bach bloesems voor dieren

Huisdieren ervaren net als mensen vreugde, angst, onzekerheid, stress en tal van andere emoties, en net als bij mensen gaat ook het ene huisdier gemakkelijker met emoties om dan een ander huisdier.

Door bijvoorbeeld een recente verandering in de ( woon – ) omgeving van het huisdier, een verhuizing, een andere gezinssamenstelling of iets soortgelijks, kan een emotionele verstoring ontstaan.

Als de emotionele balans van een huisdier te ernstig verstoord is, kan dit zich gaan uiten in een gedragsverandering.

Moedeloos, wanhopig, depressie bij dieren

Elm

Een Elm karakter kom je meestal tegen bij heel sterke-krachtige enevenwichtige dieren
Het zijn de dieren die vaak je steun en toeverlaat zijn. Soms zal dat dier die verantwoordelijkheden tijdelijk niet kan dragen en krijgt het een inzinking waarbij hij-zij zenuwachtig en onrustig gaat worden en later ook soms moedeloos, vermoeid en depressief gedrag laat zien.

Dit zien we vaak bij dieren met een ‘functie’ die lichamelijk en/ of geestelijk zwaar belast zijn en niet aangeven wanneer zijn grens bereikt is.
Deze dieren zijn in hun normale doen heel stabiel en gehoorzaam, wanneer echter de grens bereikt is van overbelasting zal het dier zeer instabiel gedrag gaan vertonen omdat hij zijn taken niet goed kan volbrengen wat hij eigenlijk zo graag wil.
Honden met een functie zijn oa. een zogende moeder, waakhonden, maar ook dieren die ingezet worden door mensen (blinde-geleidehonden of politiepaarden)

Ook dieren die als ” praatpaal” van hun verzorger dienen kunnen een Elm -inzinking krijgen.  Geef deze dieren niet alleen Elm, maar ook wat extra steun en rust. Hou de moeilijkere opdrachten zoveel mogelijk achterwege tot de balans weer terug is.

Enkele onbalans van dieren en bij passende Bachbloesem. Raadpleeg een Bach therapeut wanneer je er zelf niet uitkom of nog meer raad /advies nodig hebt.

 

Crab Apple

Crab apple is een reinigingremedie die gebruikt wordt in de rescuezalf, maar ook bij diverse huidproblemen en  problemen die met de reinigingsorganen te maken hebben. Ook een dier die langdurig medicatie heeft gebruikt zal baat hebben bij Crab apple. De bloesem helpt het lichaam weer te zuiveren van alle vervelende restanten die achterbleven.

Het Crab-Apple karakter dier hecht veel waarde aan regelmaat en zuiverheid.
Deze dieren stellen het op prijs als hun slaap/verblijfplaats schoon is.
Ook het schoon zijn van water en voerbakken word zeer op prijs gesteld.
Ze zitten vaak vastgeroest in een patroon en als iemand het waagt om dit patroon te doorbreken raken ze compleet van slag  Soms vertoont een dier met Crab apple tekort  obsessief gedrag ten aanzien van de handhaving van alle regels.

Ze kunnen zeer traumatisch reageren wanneer ze in hun regelmaat en zuiverheid gestoord worden. Een uiting daarvan kan zijn dat het dier zichzelf gaat krabben en bijten, puur uit frustratie.
Crab Apple zet de geest aan tot reinigen van het lichaam.
Word ingezet bij dieren die onverklaarbare jeuk hebben, maar ook bij dieren die zichzelf constant moeten reinigen door middel van likken of bijten (vaak tot bloedens toe).

Alle reacties van dieren die dwangmatig zijn en/of huidproblemen als gevolg hebben, zijn het waard om met Crab apple behandeld te worden.  Uiteraard gaat u dan ook even voor alle zekerheid naar de dierenarts voor extra controle.

 

Oak

Dieren van het Oak-type zijn echte doorzetters. Een Oak-dier wordt wel moe,maar geeft niet op.  Ze zijn ook meestal geen doetjes, maar betrouwbare medewerkers  die SAMEN werken op basis van wederzijds respect !

Als iemand de leiding wil overnemen van dit dier, stuit die waarschijnlijk op een brok verzet.

Ze zijn  moedig en harde werkers, wat prettig is als er met ze gewerkt wordt.
Indien het dier gewond is zal het er niets van laten merken en zodanig zichzelf ernstig kunnen beschadigen.
Vooral bij politie/waakhonden komt dit voor.  Ook de slede honden zijn vaak echte Oak dieren. Als de wonden of blessures niet opgemerkt worden, doordat het dier het niet laat merken, dan kan de schade enorm groot zijn en zelfs onherstelbaar.
Houdt zo’n dier dus goed in de gaten, aangezien hij in staat is om zichzelf op te offeren voor het gestelde doel.
Ze bruisen ook van zelfvertrouwen waardoor ze hun capaciteiten nogal eens overschatten.  Dus help het Oakdier door goed op te letten en bijtijds rust te laten nemen. Geef het die Oak zodat ze eerder aanvoelen wanneer ze rust moeten nemen.

 

Pine

Een Pine-dier voelt zich schuldig als anderen iets gedaan hebben en straf krijgen.
Hij zal zijn kop laten hangen en ogenschijnlijk de schuld op zich nemen. Zijn er meerdere dieren in huis en is er iets fouts gedaan bij afwezigheid van de verzorger dan zal het Pine-dier zich schuldig gedragen ook al heeft hij niets op zijn kerfstok.

Maar ook in een spel of tijdens een wandeling zal het dier veel terughoudendheid tonen omdat er wel weer van alles fout zal gaan wat dan zijn schuld is.
Wat er ook mis gaat, het Pine-dier zoekt de fouten bij zichzelf, deze dieren zijn dus letterlijk allergisch voor een boze baas en moeten altijd met zachte hand geleid worden.

Ook is het belangrijk deze dieren te bevestigen als ze iets goed doen en wanneer ze de kop laten hangen, probeer ze dan met een peptalk weer uit hun schulp te krijgen.

Er zit een overeenkomst in de symptomen van een Pine tekort en een larch tekort…het verschil is echter dat een dier met Pine tekort in staat is om evengoed datgene wat gevraagd wordt toch te doen, terwijl een dier met Larch tekort blijft aarzelen. Ook bij het (onterecht) straffen zal een larch dier in elkaar krimpen , terwijl een Pine dier de straf neemt , zonder verzet en zonder angst.

 

Star of Bethlehem

Dit is de remedie die ingezet kan worden bij dieren die trauma’s op hebben gelopen.
Dit kan zijn: mishandeling, overplaatsing, overlijden hogere in de roedelorde, ongelukken, ziekte, maar ook de geboorte kan al als trauma ervaren worden.
De onverwerkte trauma’s kunnen emotionele blokkades in de geest van het dier creëren, waardoor het dier niet openstaat voor mentale hulp of bijstand.

Hij heeft zich als het ware afgesloten van emoties. Een aanvulling van Star of Bethlehem-energie zorgt ervoor dat blokkades in het lichaam worden opgeheven, zodat andere bloesems ook beter hun werk doen.
Eventuele trauma’s worden vaak verwerkt in de slaap. Hierdoor zal het dier de eerste dagen dan ook meer slapen en meer dromen.
Het is verstandig ieder bijna ieder dier dat met de bloesems behandeld wordt voor een ander probleem in het eerste flesje Star of Bethlehem te geven aangezien je nooit met zekerheid kunt zeggen dat het dier geen trauma’s heeft en dat deze remedie het dier ontvankelijker maakt voor de energie van de andere remedies.  De star of Bethlehem wordt ook altijd gegeven wanneer een dier herplaatst wordt.

Deze remedie maakt vaak het dier ontvankelijker voor de energie van de remedies.
Deze remedie kan ingezet worden als hulp voor elke vorm van trauma verwerking, waarbij triestheid, depressie etc. een symptoom is. Het is een trooster die kracht en levensvreugde biedt ipv een glazen wand die het dier tussen zichzelf en de buitenwereld heeft geplaatst.

Blijf hiernaast het dier goed aankijken en contact zoeken. Ook aan de normale eisen (beetje afgezwakt) zal het dier moeten blijven voldoen.
Aanvullende remedies zijn oa Olive (voor uitputting), Honeysuckle ( voor heimwee) en Walnut (bij een nieuwe levensfase)

 

Sweet Chestnut

Voor als er sterke vertwijfeling heerst, bijvoorbeeld bij overlijden van het baasje, of als het dier herplaatst wordt.
Deze dieren verkeren in grote wanhoop en lijken aan het eind van hun Latijn te zijn.
Deze toestand komt niet heel vaak voor bij dieren, maar soms zie je van die dieren waarvan het allemaal niet meer hoeft.
Wanneer dit verder lichamelijk gezonde dieren zijn dan verkeren ze in de negatieve Sweet Chestnut toestand.

Ook bij terminale ziekten en langdurig lijden wordt Sweet chestnut een geweldige psychische hulp!! Ook wanneer een moeder dier haar jong heeft zien overlijden kan dit goed helpen in combinatie met Star of Bethlehem.  Meestal hebben dieren een sterke overlevingswil,  en zullen bij “het ongelukkig voelen” beter geholpen zijn met Gentian of Gorse.

 

Willow

Er zijn veel overeenkomsten tussen de typen dieren die Willow en Holly energie kunnen gebruiken.
Beide dieren zijn knorrig en grommerig, maar een Willow type zal zich meer terug trekken, terwijl een Holly type zich richt op de omgeving. Het dier met een Willow tekort heeft last van wrok en zelfmedelijden.

Het zijn niet de meest makkelijke dieren om van te houden als het in een negatieve Willow spiraal zit. Deze dieren hebben een hekel aan alles en iedereen en bekijken alles argwanend en wantrouwend.
Tegen soortgenoten is het ook niet vriendelijk, zal nooit zelf contact zoeken en als een ander dier met hem contact zoekt zal een snauw , een grom en een hap volgen.

Deze dieren hebben hulp nodig, want eigenlijk zijn ze dood ongelukkig en belanden in een isolement.
Het zijn geen dieren die je een plezier doet met spelen en als dit dier met soortgenoten in een huis leeft, zal het geen problemen geven, maar wel erg op zichzelf zijn.  Het zijn eigenlijk wat sombere dieren.

Een positieve benadering en Willow-energie kunnen dit ontevreden levensmoede dier weer nieuw leven inblazen. Hiernaast is het belangrijk dat je veel met zo’n dier de natuur in gaat, hem desnoods uitlacht om dit gedrag en probeert om hem/haar tot spelen te krijgen (en daardoor tot ontspanning) Geef naast Willow ook Holly, blijf zo positief mogelijk en ga zeker niet mopperen op dit dier!  Hoe meer beloningen hoe beter!!
……………
Een dier die zomaar ineens ‘narrig’ gaat doen, geen plezier meer lijkt te hebben en de interesse in het leven lijkt te zijn verloren, kan gebaat zijn met een tijdelijke toediening van Willow druppels.
Daarnaast kun je dan ook even kijken wat de oorzaak is en een karakter remedie als ondersteuning erbij geven.

Willow wordt ook vaak gegeven in combinatie met Olive, Walnut en Crab apple .

 

Denneboom


Doe meer met de Den
Dat de Dennenboom in de maand december extra aandacht krijgt is algemeen bekend. Maar hoe verrassend is het als je leest dat dennennaalden eetbaar zijn…of dat je zelf een heerlijke dennenolie kunt maken…? Den is een krachtige en magische boom. Deze prachtige inheemse boom komt bij ons gewoon in de natuur voor!

Verwar de Den niet met een Spar, de meeste kerstbomen zijn géén Dennenbomen maar Sparren. Bij Dennen zijn de naalden twee aan twee ingeplant (Den=Duo), bij sparren is dit per enkele naald (Spar=Solo). Dennen hebben lange zachte naalden, sparren korte harde naalden. Hier een filmpje waarbij je het verschil kunt zien.

Voor onderstaande recepten geldt; Oogst in het wild, daar zijn Dennen onbespoten.
Dennennaaldenthee

Thee van dennennaalden heeft een hoog gehalte aan vitamine C. Het helpt bij verkoudheden, hoest en heesheid. Ondersteund bij infecties aan de urinewegen en bij lichamelijke en geestelijke uitputting.
Gebruik: Laat 3 eetlepels (verse of gedroogde) dennennaalden ca 2 minuten koken in 1 liter water, daarna 30 minuten afgedekt trekken, zeven en doe de thee dan in een thermoskan. Drink hier elke drie tot vier uur een kopje van evt gezoet met wat honing.
Dennenolie voor stijve spieren en winterhanden/voeten.
Verzamel 3 kopjes dennennaalden. Droog deze op een stuk keukenpapier. Vijzel de naalden fijn doe ze in een pot en overgiet dit met amandelolie, zodat het net onder staat. Zet de pot (afgedekt met een stofje) in de vensterbank en laat 3 weken trekken (regelmatig roeren). Hierna donker wegzetten en met rust laten voor ca 10 dagen. Dan filteren en in een donkere fles bewaren.
Gebruik: Inwrijven waar nodig is, het geeft een intense warmte in en op de huid.
Dennenmagie
Verzamel rond midwinter (21 december) dennennaalden in een buidel. Draag deze buidel bij je op momenten dat je eigen kracht nodig hebt.

Ogham – Pion (pijnboom)

Het laatste symbool van de Ogham is Pion. Pion geeft verlichting van schuldgevoelens. De verlichting die hieruit voortvloeit laat toe dat de innerlijke wijsheid de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Heb je hierbij hulp nodig? Draag dan een takje/houtje van de Den bij je als talisman.
Bach Bloesem – Pine
Pine helpt je om jezelf te accepteren en de fouten die je maakt met zachtheid naar te kijken. Pine geeft je weer levensvreugde en evenwicht.