Teken voor Tibet


Beste Marianne,

Op 7 februari zal koning Willem-Alexander samen met minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken een werkbezoek aan China afleggen. Het bezoek gaat voor een groot gedeelte over de onderlinge handelsrelatie.

International Campaign for Tibet vindt dat de gelegenheid bij uitstek om uit te leggen dat China helemaal geen gewone handelspartner is. Ook willen we aandacht vragen voor de ernstige mensenrechtenschendingen van politieke gevangenen in Tibet. Dat gaan we doen door een open brief aan de koning te sturen. Bovendien roepen we minister Zijlstra in een petitie op om handelsbelangen niet boven mensenrechten te stellen.

Als zeer gewaardeerde supporter van ICT stellen we jou vandaag als eerste op de hoogte van de inhoud van de briefLees hem hier hier en teken gelijk de petitie.

Het zou fantastisch zijn als je de brief deelt met familieleden, vrienden en kennissen waarvan jij denkt dat zij de mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan, zodat ook zij de petitie tekenen. We willen zoveel mogelijk petities ophalen, die minister Zijlstra dan mee kan nemen in zijn handbagage op weg naar China.

Alvast hartelijk dank!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Open brief aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander

Geachte Majesteit,

Op 7 februari brengt u op uitnodiging van president Xi Jinping een werkbezoek aan China. Onder aanvoering van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken wordt er uitgebreid gesproken over het verder intensiveren van de handelsrelatie.

Ik weet, uw rol is ceremonieel. En het past niet om u op uw geweten aan te spreken. En dat hoeft ook niet. Ik weet dat de schending van de mensenrechten in het al meer dan 65 jaar lang door China bezette Tibet u aan het hart gaat.

Immers, in 2008, nog maar tien jaar geleden, liet u op de website van het Koninklijk Huis optekenen bezorgd te zijn over de ontwikkelingen in Tibet, ‘net als iedereen’. U vond dat er ‘moest worden gestreefd naar een vreedzame oplossing, met respect voor de mensenrechten, waarbij rekening moet worden gehouden met de positie van alle bevolkingsgroepen’.

Wat betreft de situatie in Tibet is er in ieder geval geen enkele reden om uw uitspraken van toen te herzien. Integendeel.

Op het moment dat u op 7 februari aanschuift voor het diner, ‘genieten’ er op een afstand van nog geen drie en een half uur uur vliegen honderden politieke gevangenen in Tibet van een heel ander soort Chinese gastvrijheid. Ze worden gedood of, als het meezit, ‘alleen maar’ gemarteld, omdat ze hun eigen Tibetaanse taal willen spreken in plaats van gedwongen Chinees. Of omdat ze niet Xi Jinping, maar de Dalai Lama als enige spirituele leider van Tibet erkennen.

Volgens China is de Dalai Lama een terrorist en is dat reden om iedereen te laten boeten, die zich met hem inlaat. Dat u enige jaren geleden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een onderhoud heeft gehad met de Dalai Lama spreekt dus wat China betreft niet in uw voordeel.

Iemand, die net als u, het lef had om de Dalai Lama te ontmoeten, was Barack Obama. Toen hij in 2009 de Dalai Lama ontving in het Witte Huis, werden twee dagen later de door China aan een Amerikaanse dierentuin geschonken babypanda’s teruggevorderd door de Chinese regering. Zou Ouwehands Dierenpark dus hopen dat u de Tibetaanse kwestie niet aankaart tijdens uw bezoek?

En dat is nu precies het probleem waar de wereld mee worstelt. China houdt landen waar het veel handel mee drijft economisch in de houdgreep door represailles in het vooruitzicht te stellen wanneer geageerd wordt tegen het Chinese mensenrechtenbeleid. China strafte Noorwegen met handelsrestricties nadat het Noorse Nobelcomité in 2010 zijn vredesprijs gaf aan de gevangen Chinese dissident Liu Xiaobo, die inmiddels in hechtenis is overleden. Zuid-Afrika durfde het niet aan om de Dalai Lama tot het land toe te laten wegens grote handelsbelangen met China. De lijst van landen die gebukt gaan onder de Chinese toorn is oneindig lang.

Hoe moeten we hier als Nederland mee omgaan?

Om te beginnen helpt het als minister Zijlstra de morele verplichting voelt om de fundamentele Nederlandse waarden uit te dragen en geen diepe buiging maakt voor president Xi Jinping. Er verandert niets, zolang we blijven zwijgen en China als een normale handelspartner blijven beschouwen. Het Tibetaanse volk zal gewoon verder blijven lijden onder het juk van de Chinese bezetters.

Majesteit, u bent in deze kwestie met handen gebonden en mag als koning geen standpunt innemen. Maar geloof mij dat veel Nederlanders uw tien jaar geleden verkondigde mening als geen ander delen. Tegen hen wil ik zeggen dat er een mogelijkheid is deze mening vrijelijk te verkondigen door een petitie te tekenen op de website savetibet.nl. We zullen de petities in een handzaam koffertje aan minister Zijlstra aanbieden, zodat het meekan als handbagage in het vliegtuig naar China.

Ik wens u een goede reis.

Met de meeste hoogachting,

Tsering Jampa

Directeur International Campaign for Tibet Nederland

 

Lieve mensen strijk over je hart en teken de petitie voor de mensenrechten in Tibet. Deze vredelievende mensen hebben ook recht op een vrij leven in plaats van onderdrukt te worden door een corrupte China.

 

Dankbetuiging


.
.

Uitnodiging
Beste Marianne,

De verkiezingen zijn voorbij en in het kader van onze verkiezingscampagne hebben jullie de afgelopen week onze politieke partijen duidelijk laten weten, dat een vreedzame oplossing voor Tibet voor jullie belangrijk is. Dankzij de vele reacties op onze oproep om onze politici een email te sturen, hebben bijna alle politieke partijen hun steun uitgesproken voor mensenrechten en Tibet.

Mensenrechten zijn belangrijk en het voelt bijzonder goed dat veel van onze volksvertegenwoordigers er net zo over denken. Lees hier hun reacties en vergeet niet hen een dank e-mail te versturen.

Bekijk de bedankt email hier.

Door julie geslaagde actie zijn we nu in een uitstekende uitgangspositie om Tibet onder de aandacht van de Tweede Kamer te blijven houden.

Verwacht de komende maanden dan ook concrete vervolgacties van onze kant. We houden jullie op de hoogte: Samen gaan we er voor zorgen dat onze volksvertegenwoordigers Tibet niet vergeten!

Nogmaals heel erg bedankt voor je steun!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa, Executive Director

 

Teken voor vrijheid Tibet


Kies jij voor Tibet Marianne?

Help Tibetanen op de Dag van de Mensenrechten!


Help Tibetanen op de Dag van de Mensenrechten!

Beste Marianne,

Graag wil ik je bedanken voor je steun in het afgelopen jaar in onze strijd voor een Tibet zonder Chinese bezetters. Jouw steun is zeer belangrijk voor ons. Het stelde ons onder meer in staat om de monnik Khenpo Kartse de zanger Pema Thinley en de schrijver Gangkye Drupa Kyab vrij te krijgen. Met recht kan ik zeggen dat we samen veel bereikt hebben voor Tibet.

Morgen, op de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan we stil bij hoe we Tibetanen nog beter kunnen helpen. Dat is nodig, want in het afgelopen jaar heeft de Chinese regering verder de repressie geïntensifieerd door o.a. een nieuwe Anti-Terrorisme Wetgeving toe te passen. Deze wet maakt van iedereen die de Tibetaanse cultuur wil bewaren een terrorist. Tibetanen die pleiten voor het behoud van de Tibetaanse taal, worden gevangengezet op grond van deze wet. Talloze onschuldige Tibetanen zitten op die manier onterecht vast, zoals de schrijver Shokjang en de onderwijsactivist Tashi Wangchuk. Wij gaan onverminderd door met ons werk om deze politieke gevangenen vrij te krijgen.

Marianne, hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Heb je nog niet getekend? Teken alsjeblieft de huidige petitie op mijnstemvoortibet.nl! Daarmee kunnen we Minister Koenders van Buitenlandse Zaken aan het werk zetten om bij China te pleiten vrijheid van meningsuiting en religie te respecteren in Tibet. De resultaten die we het afgelopen jaar behaald hebben, zijn het bewijs dat onze gebundelde kracht opgemerkt wordt. Het tekenen en delen van de petitie maakt dus daadwerkelijk een verschil.

We kijken ernaar uit om ook in het nieuwe jaar onze acties samen met jou voort te zetten om vrijheid en mensenrechten voor Tibetanen dichterbij te brengen.

Nogmaals hartelijk dank voor je steun en we wensen je alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet


Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet Nederland

 

Vandaag is het de dag van Mensenrechten, past dit artikel mooi aan. Lieve mensen strijk over je hart en teken net als mij de petitie voor deze mensen in Tibet die toch ook rechten hebben..

Teken de petitie en help stopzetting doodmartelen gevangen Tibetanen.


Deze kreeg ik in mijn mailbox en wil hier nogmaals eens aandacht aan schenken. Laten we met ons mensenhart deze mensen helpen. Iedere stem is er toch eentje. Strijk over je hart en teken de petitie

Beste Marianne,
Bert Koenders is, als Tweede Kamerlid, altijd een groot pleitbezorger geweest van de Tibetaanse kwestie. Diverse malen heeft hij de Chinese bezetting van Tibet onrechtmatig genoemd. Bij ICT zijn we dan ook verheugd dat Koenders, thans in zijn hoedanigheid van minister van buitenlandse zaken, de kans krijgt om zijn woorden kracht bij te zetten tijdens het staatsbezoek aan China.

Het zal minister Koenders goed doen als hij weet dat veel Nederlanders het met hem eens zijn dat de Chinese bezetting van Tibet zo spoedig mogelijk beëindigd moet worden. Maar wat nu meteen moet stoppen is het doodmartelen van onschuldige Tibetanen in Chinese gevangenissen.

Marianne, daarom is het belangrijk dat je de petitie op stopchina.nl tekent. Heb je dat wellicht al gedaan? Fantastisch! Je kunt nog meer doen door iedereen in je omgeving te vragen de petitie te ondertekenen. Het staatsbezoek aan China is de perfecte aanleiding om de Tibetaanse kwestie ter sprake te brengen. Maak er gebruik van tijdens de 7 dagen dat het bezoek aan China duurt. Samen kunnen we de Tibetaanse kwestie weer hoog op de agenda zetten!

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet

Teken de petitie voor gevangenen


Beste Marianne,
Recentelijk heb je aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven van ons werk. Op dit moment is ICT begonnen met een belangrijke campagne om het leven van politieke gevangenen in Tibet te redden.Ik hoop dat jij mee wilt doen met deze actie. Samen kunnen we het verschil maken.

Lees hier meer.

Twee maanden geleden, op 6 juli, vierden we in Nederland op grootse wijze de 80ste verjaardag van de Dalai Lama. We hadden toen nog geen idee dat de alom gerespecteerde boeddhistische leider Tenzin Delek Rinpoche zes dagen daarna, op 12 juli, in een Chinese gevangenis zou overlijden als gevolg van onmenselijke martelingen.

Binnen de Tibetaanse gemeenschap zijn we verbijsterd over dit trieste nieuws. Immers, in december 2014 hadden we maar liefst 14.000 petities aan minister Koenders overhandigd, waarin verzocht werd om er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen om het martelen van Tenzin Delek Rinpoche en ook Khenpo Kartse te stoppen en hen medische zorg te verlenen. Tevergeefs.

Wat kunnen we nu doen?

Een ding is zeker: Khenpo Kartse is nog in leven. Daarom is dit het moment om nogmaals onze minister van buitenlandse zaken aan te dringen om in actie te komen. Hiervoor hebben wij minstens 25.000 petities nodig. Wij willen minister Koenders vragen handelsbelangen niet voor mensenrechten te laten gaan en op te komen voor de rechten van de honderden Tibetaanse politieke gevangenen in de Chinese gevangenis. Als hij alleen al het leven van Khenpo Kartse kan helpen sparen zijn wij hem onnoemelijk dankbaar.

Marianne, teken daarom alsjeblieft de online petitie op stopchina.nl. Het kost je slechts een paar seconden, maar je maakt er een ‘lifetime statement’ mee. Vraag je vrienden, familie en/of collega’s hetzelfde te doen. Samen moeten we die 25.000 petities met gemak kunnen halen. Namens alle Tibetanen wil ik je heel hartelijk danken voor je compassie met ons volk dat al 60 jaar lijdt onder de Chinese onderdrukking

.

Met vriendelijke groet,

Tsering Jampa
Directeur
International Campaign for Tibet

Laat ons hart spreken en teken de petitie voor deze mensen, zelf heb ik al getekend, wie volgt?

VOLKSPETITIE RED DE ZORG


Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. 

  • Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis.
  • Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.
  • Terwijl zorgverzekeraars recordwinsten maken, bezuinigt de regering op de zorg aan psychiatrische en gehandicapte cliënten. 

Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt.
Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen.

Wij roepen de regering daarom op om de afbraak van de zorg nu te stoppen.

Naam
Woonplaats
Email
Hou me op de hoogte van de campagne

Ja
Nee

TEKEN OOK VOOR ZORG!

WAAROM DEZE VOLKSPETITIE?

De zorg is van ons allemaal, van jong tot oud. Van de zorg wordt steeds meer een markt gemaakt, waar de centen boven de kwaliteit gaan. Werknemers in de zorg kunnen hun werk steeds minder goed doen. De kosten in de zorg kunnen gedrukt worden door de bureaucratie aan te pakken, door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten. Maar deze regering ziet de zorg als een probleem. Zorg is echter een oplossing. En een vak! Cliënten en patiënten moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

DAAROM WILLEN WIJ:

1.    Geen bezuinigingen op de zorg en ondersteuning thuis;
2.    Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed, we stellen paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen;
3.    Een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben;
4.    Werken in de zorg is een vak. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar kunnen nooit professioneel zorgpersoneel vervangen;
5.    Echte banen in de zorg. Van een baan in de zorg moet je zelfstandig kunnen leven. We willen geen gedwongen zelfstandige zonder rechten zijn of verplicht worden loon in te leveren.

Teken hier…..-> http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg/

Zelf al getekend, wie doet er meer mee…

Teken voor de vrijheid van Panchen Lama


Panchen Lama moet vrij: Teken onze nieuwe petitie

Vandaag, 25 april, wordt Gendun Choekyi Nyima, de 11de Panchen Lama, 26. Op zes jarige leeftijd, in 1995, erkende de Dalai Lama Gendun Choekyi Nyima als de 11de Panchen Lama. Enkele dagen later ontvoerden de Chinese autoriteiten hem en zijn ouders en houden hem sindsdien vast op een onbekende locatie. Ondanks talrijke verzoeken van de internationale gemeenschap voor toegang, heeft de Chinese regering geen enkele informatie over zijn verblijfplaats of zijn welzijn bekend gemaakt. In totaal duurt zijn gedwongen verdwijning nu bijna 20 jaar. Zijn benarde situatie blijft een grote zorg voor het Tibetaanse volk.

Om de controle over Tibet te verzekeren en hun autoriteit te laten gelden heeft de Chinese regering haar eigen Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, aangewezen. Tibetanen zien hem niet als de legitieme opvolger van de vorige Panchen Lama, de alom gerespecteerde 10de Panchen Lama, maar meer als een marionet van de Chinese regering. De laatste jaren gebruikt de Chinese regering hem steeds meer als spreekbuis voor hun propaganda doeleinden.

Zo gaf Gyaltsen Norbu op 4 maart 2015 een toespraak in Beijing tijdens een bijeenkomst van de People’s Political Consultative Conference (CPPCC). Hij behandelde een scala aan in Tibet religieus beleid gerelateerde onderwerpen, en verklaarde dat Tibetanen “religieuze vrijheid genieten”.

De Chinese autoriteiten bemoeien zich bovendien om politieke redenen steeds meer met het reïncarnatieproces, dat een belangrijk onderdeel van het Tibetaans boeddhisme is. Controle over de Panchen Lama geeft hen ook veel invloed op de selectie van de volgende Dalai Lama. Ook mogen nieuwe reïncarnaties niet erkend worden zonder officiële toestemming van de Chinese overheid.

De afgelopen jaren voerden de Chinese autoriteiten nieuwe richtlijnen in om de religie verder aan banden te leggen. Door verhoogde restricties op de bewegingsvrijheid is het voor Tibetanen, vooral nonnen en monniken, bijna onmogelijk om vrij binnen Tibet rond te reizen. Deze beperkingen, samen met het verbannen van monniken en nonnen uit kloosters, hebben nadelige invloed op de kwaliteit van het religieuze onderwijs in Tibet.

Tsering Jampa, Director of ICT Europe:

“De Chinese regering is een bekende schender van de mensenrechten, zoals deze verankerd zijn de Universele Verklaring van de Mensenrechten. De gedwongen verdwijning van de Panchen Lama en zijn ouders is een schokkend voorbeeld hoe ver de Chinese regering gaat om het Tibetaanse volk te onderdrukken. Vandaag vraag ICT de Internationale gemeenschap en nationale regeringen om bij de Chinese regering aan te dringen op zijn onmiddelijke vrijlating.”

Vandaag lanceert ICT opnieuw een campagne voor de vrijlating van de Panchen Lama. Onderteken onze petitie en stuur een duidelijk signaal naar minister Koenders van Buitenlandse Zaken, dat Nederland de grove schending van religieuze vrijheid in Tibet niet accepteert en dat de minister de situatie van de Panchen Lama moet aankaarten bij de Chinese regering.

Bron: https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/april-2015/panchen-lama-moet-vrij-teken-onze-nieuwe-petitie/

Teken de petitie


Voor de dieren, tegen de vee-industrie!
Deze konijnen springen nooit
Farmageddon
In de Europese veehouderij leven meer dan 300 miljoen konijnen onder erbarmelijke omstandigheden. Hun hele leven zitten ze in draadgazen kooien, die zó laag zijn dat de dieren niet eens rechtop kunnen staan, laat staan: springen of huppelen.
Dit blijkt uit de nieuwe film die Compassion in World Farmingvandaagpubliceert.Onzeonderzoekersfilmden in 16konijnenhouderijen in 5 EUlanden. Watzezagen wasvreselijk:

  • De konijnen zitten hun hele leven in krappe, draadgazen kooien zonder enig afleidingsmateriaal
  • Ze hebben vaak pijnlijke poten of ontstoken ogen
  • Stinkende en onhygiënische stallen: bergen ontlasting liggen onder de kooien
  • Veel dieren sterven vroegtijdig, ondanks het hoge antibioticagebruik
  • De dode konijnen worden vaak al rottend achtergelaten in de hal of bovenop de kooi

Aan dit dierenleed moet snel een einde komen. De konijnenkooien moeten verboden worden, net als alle andere kooien in de veehouderij. Daarom vraag ik je nu onze petitie tegen de konijnenkooien te tekenen.

Je kunt ook helpen een eind te maken aan dit dierenleed door de film te bekijken en te delen met je vrienden. Het is niet gemakkelijk, maar deze waarheid is zo erg dat ze gezien moet worden.
Bedankt voor jouw steun!
Met vriendelijke groet,
Geert Laugs - directeur Compassion in World Farming Nederland
Geert Laugs
Directeur CIWF Nederland
PS Deze actie maakt deel uit van onze campagne ‘Stop de kooien‘, tegen alle kooien in de veehouderij waarmee we vorige maand startten. Het houden van landbouwdieren in kooien is immers niet van deze tijd. We moeten er zo snel mogelijk mee stoppen. Teken de petitie daarom nu.Deze nieuwsbrief is gestuurd naar light-angel@live.nl door
© Stichting Compassion in World Farming Nederland. Kvk: 10044931.
Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen.

 

Steun Tibetaanse gevangenen


 

Ondanks deze petitie vanmorgen al getekend te hebben, kreeg ik net deze mail binnen.

Help en steun deze mensen, draag ze een warm hart toe en teken deze petitie.

Iedere stem is er eentje

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

header ICT 1
header ICT 1
Beste Marianne,
Jouw hulp is dringend nodig om de politieke gevangenen Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse te bevrijden. Kom direct in actie door de Oproep tot Gerechtigheid te ondertekenen. Jouw handtekening kan hun levens redden.

Beide boeddistische leiders zijn ernstig ziek sinds zij onrechtvaardig zijn vastgezet door Chinese autoriteiten. De 64 jarige Tenzin Delek Rinpoche lijdt aan hartkwalen en heeft tijdens zijn meer dan 12 jaar verblijf achter tralies zware martelingen ondergaan. De 38 jarige Khenpo Kartse heeft een ernstige leveraandoening sinds zijn arrestatie afgelopen december. Beiden ontvangen niet de medische zorg die zij dringend nodig hebben.

Kom in actie
We kunnen onze ogen niet sluiten voor dit onrecht door China. Teken daarom de petitie gericht aan minister Timmermans. Zodat hij zich uitspreekt voor de menswaardige behandeling van politieke gevangenen in Tibet.

Jouw steun maakt het verschil!
ICT voert campagne voor de vrijlating van politieke gevangenen in Tibet, en met succes. Een aantal politieke gevangenen zijn dit jaar al vrijgelaten. Onder wie Dhondup Wangchen in juni, voor wie ICT jarenlang intensief campagne voerde.

Daarom vraag ik je het volgende: klik op de button en onderteken nu direct de Oproep tot Gerechtigheid

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,  Steun deze urgente campagne! Twee Tibetaanse boeddhistische leiders zitten onschuldig vast en worden gemarteld. Zij hebben dringend medische zorg nodig. Teken de petitie aan minister Timmermans. Help de petitie te verspreiden! www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl

Tsering Jampa

Directeur
International Campaign for Tibet