Ware Magie..


WARE MAGIE

Magie wordt in de volksmond vaak tovenarij genoemd. Als men aan tovenarij denkt wordt dit vaak gekoppeld aan de Harry Potter films of andere verzonnen fantasieverhalen die zich op het grote witte doek af hebben gespeeld. In die films wordt er vaak een stokje gebruikt om de toverkracht tot zijn uiting te laten brengen.

Eeuwenoude kennis van krachten is hierdoor verward met een denkbeeldig fenomeen in de moderne tijd. Men gelooft niet meer in magie, de ware magie. Ware magie voer je niet uit door een raar woord hardop te zeggen met een stokje in je hand. Ware magie kun je zien met je eigen ogen en voelen met je eigen lichaam. Je hoeft niet eens te geloven dat magie echt bestaat, enkel en alleen te aanvaarden dat magie er werkelijk is, het weten dat het er is.

TASTBARE MAGIE

Ons bestaan, de mensheid, hebben we te danken aan moeder aarde. Een planeet met uitzonderlijke krachten. Een vorm van magie en zichtbaar met je eigen ogen. Ze creëert wonderbaarlijke gebeurtenissen die wij natuurverschijnselen noemen. Ze kan met haar magische gave zich binnenste buiten keren door haar hete kern naar het aardoppervlak te sturen. Moeder aarde heeft de magische kracht het leven te ontnemen en ze schenkt ook leven. Kijk maar naar onszelf, de mensheid. De mooie natuur om ons heen, de bron van zuurstof waar we zonder niet kunnen leven. Ons bestaan zet zich voort doordat er twee eencellige cellen bij elkaar komen, de eicel en de zaadcel. Zonder elkaar kunnen ze niets, maar met elkaar hebben ze magische krachten en creëren ze leven!

DE MAGIE VAN HET UNIVERSUM

Naast de magie op aarde is er nog een veel groter magisch gegeven namelijk het universum waar wij zelf een deel van maken, het universum bestaand uit verschillende planeten, zonnestelsels en melkwegen. Het lijkt zo ver we maar is eigenlijk zo dicht bij. De magie van het universum is hier terug te vinden op onze planeet, moeder aarde. Denk maar eens aan de zwaartekracht die onze planeet kent. Zonder de andere planeten om ons heen zou magie niet bestaan en zouden we met z’n allen van onze planeet afvallen, zo de ruimte in. Zonder de magie van de zon zou onze moeder aarde te koud zijn om op voort te leven en zonder de magie van de maan zouden we geen eb en vloed kennen. Zonder de magische krachten in dit universum was de aarde niet ontstaan, was deze planeet niet groen en was het mensen ras nooit geboren. Je kunt het niet langer ontkennen. Magie bestaat!

© Selma ~

Ik geloof in Magie
het soort dat tot verandering
inspireert en hoop creëert.
Ik geloof in mezelf
en in mijn passie om van
binnenuit te leven.
Ik geloof dat dromen uitkomen
wanneer we de moed hebben
om voorbij onze angsten te bewegen
en naar buiten te treden als onszelf.

~ Dragonmore ~

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, lucht, nacht en buiten

9 intenties die je leven zullen veranderen


9 intenties die je leven zullen veranderen.

 

Alles in ons leven heeft te maken met intentie. Wat je meemaakt in je dagelijkse leven, hoe je handelt, wat je zegt en wat je voelt, heeft invloed op ieder menselijk wezen om je heen.

Iedereen van ons, ongeacht geloof, religie, ras of leeftijd, heeft het in zich om een domino-effect in zijn of haar omgeving te bewerkstelligen.

Alles om ons heen bestaat uit vibratie, trilling. Wanneer je erin slaagt om jouw energie, jouw trilling te veranderen door je een aantal eenvoudige intenties eigen te maken dan zal je zien dat ook jij een domino-effect in je omgeving teweeg kan brengen.

Michael Forrestor, een motivatiecoach en spiritueel begeleider, heeft een lijst gemaakt van negen intenties die jouw leven en dat van je omgeving drastisch kunnen veranderen.

1) Zoek je waarheid

De waarheid zal je vrijmaken, maar eerst zal het je heel erg boos maken. Ongeacht hoeveel mensen zich verzetten tegen jouw waarheid of hoe moeilijk het ook wordt, je moet nooit stoppen met het zoeken naar die eigen waarheid. Zowel waarheid als wijsheid zijn beschikbaar, maar alleen voor hen die de moed hebben om vragen te stellen bij dat wat ze is onderwezen.

2) Geloof dat alles kan

Alles is mogelijk ongeacht de beperkingen die je misschien ziet. Laat je niet beperken door grenzen die anderen of jijzelf je hebben opgelegd. Op een fundamenteel niveau van werkelijkheid wordt het allemaal bepaald door je geloof en verwachtingen. Wij zijn pure energie en daarin zit een oneindig potentieel.

3) Wees dienstbaar voor anderen

Zorg dat je er een gewoonte van maakt om dienstbaar te zijn voor anderen. Deel je geld, kennis, diensten, wijsheid, zorg en liefde. Zoek iemand die dienstbaar is aan anderen en je zult een gelukkig mens aantreffen. Door te geven zal je altijd meer ontvangen.

Het geven heeft veel onverwachte voordelen, van het aantrekken van meer geluk in je leven tot het inspireren van anderen en het veranderen van de levens waarmee je in aanraking komt. Uiteindelijk zal de hele wereld een betere plek worden. Dat is de universele wet. Je krijgt terug wat je erin stopt.

4) Straal je licht uit

Dit zal voor velen geen gemakkelijke opgave zijn, in het voor bijzonder diegenen die bang zijn voor de reacties van anderen of omdat ze anderen misschien kwaad hebben gedaan.

Ongeacht hoe je andere mensen ervaart, probeer de liefde en creatieve bron in iedereen te zien. Want ook zij die een rol spelen waarmee jij het niet eens bent, zijn ook op een pad dat hen uiteindelijk naar dezelfde plek brengt als die van jou.

Straal je licht uit naar hen die de meeste behoefte hebben aan vriendelijkheid, liefde en compassie. Het nodigt hen uit binnen jouw cirkel van liefde en dat straalt dan weer uit in het oneindige universum, zover dat het zelfs in andere zonnestelsels gevoeld kan worden.

5) Alles is precies waar het hoort te zijn

Je hebt bepaalde ervaringen in dit leven omdat je onderdeel bent van een werkelijkheid die bestaat uit vibraties. Jij bevindt je op dezelfde frequentie als iedere gebeurtenis die je meemaakt.

Soms lijkt je leven een chaos en is het noodzakelijk om te gaan filteren. Alle dingen die door jou als positief of negatief worden ervaren, zijn essentiële elementen in het functioneren van het dualiteits- en polariteitsbewustzijn.

Die dingen hoeven niet “gerepareerd” te worden want ze zijn precies op de plek waar ze horen te zijn. Mensen zijn allemaal onderweg op een pad naar hun hoogste goed, zelfs als jij het daar niet mee eens bent. Misschien is het moeilijk voor je om te begrijpen, maar anderen zijn altijd op het pad waarop ze moeten zijn, dus respecteer dat zonder oordeel.

6) Ontdek de creatieve bron in alles en iedereen

De Bron, God, Allah, Jehova of hoe je het ook wilt noemen, het is in feite allemaal hetzelfde en er is er maar één. Het bevindt zich in alles en iedereen. Het bevindt zich in iedere molecuul waardoor alles bestaat. Het is overal en omspant tegelijkertijd alle tijd en ruimte.

Zie de God in iedereen met wie je in contact komt, ongeacht hun geloof, religie, ras, leeftijd of ander systeem dat mensen hebben bedacht om mensen van elkaar te scheiden. Als je erin slaagt om de God in hen te zien, zal dit een gemeenschappelijke factor creëren waardoor je in staat om bent liefde op een unieke manier te delen en waardoor je uit kunt stijgen boven de waardeoordelen die wij als mensen meemaken.

Hoe kan het dat diegenen die wij beschouwen als onze grootste vijanden, onze grootste leermeesters zijn geweest? Alle relaties zijn te herleiden tot één gemeenschappelijke factor en dat is liefde. Herken dit voor wat het is in alles wat je tegenkomt en je zult niet alleen eren wie je zelf bent, maar ook wat zij zijn.

7) Volg je passie

Laat toe dat je nieuwsgierig bent. Ontsteek de nieuwsgierigheid voor je passie en een wereld die je niet kunt zien. Herken terugkerende thema’s in je leven en zie hoe het patronen creëert die je kunt volgen of veranderen.

Welk thema of lessen komen iedere keer weer terug in je leven? Waar word je keer op keer naartoe getrokken? Leer om het verschil te onderzoeken tussen onenigheid en persoonlijke aanvallen, tussen feedback en kritiek en waarom ze er zijn. Als je er niet van geniet dan al je er waarschijnlijk niet erg gepassioneerd over zijn.

Maak een bewuste ommekeer om je brood te verdienen met dat wat het meest je nieuwsgierigheid wekt en waar je het meest gepassioneerd over bent. Het geld zal vanzelf volgen.

8) Wees dankbaar

Waardeer wat je hebt en koester het. Probeer je positieve dingen te tellen en wees dankbaar voor alle goede dingen en mensen in je leven. Als je je zorgen maakt over rijkdom en succes, besef dan dat deze iedere vorm kunnen aannemen die jij maar wilt. Overvloed kan zich op veel verschillende manieren manifesteren.

Beschouw falen als een gelegenheid waarvan je kunt leren en dat is de truck om optimisme op te roepen en in een voortdurende staat van dankbaarheid te verkeren. Als je eenmaal het leven bekijkt door de bril van dankbaarheid dan zal je ook automatisch dingen zoals tevredenheid, geluk, optimisme en hoop hebben vergroot en emoties die als negatief worden ervaren hebben verminderd.

9) Heb jezelf lief

Er zal geen verandering buiten jouzelf plaatsvinden. Veranderingen beginnen het eerst van binnen. Het zal onmogelijk zijn om de aanwezige schoonheid in alle levende dingen te ontdekken als we niet eerst onze eigen schoonheid kunnen accepteren. Het is een vorm van zelfprogrammering.

Onszelf liefhebben is niet even iets tijdelijks. Het is een alsmaar voortdurend proces. Het begint bij jezelf, koester jezelf in je eigen affectie en waardering. Jouw waarde is je werkelijke aard, een kern van liefde en innerlijke goedheid. Jij bent een Goddelijk wezen bestaande uit prachtig licht en liefde en niets zal dat ooit kunnen veranderen.

Volle maan 4 mei 2015


De Maan van het Ontwaken heeft alles te maken met het ontwaken van de levenskracht in de natuur. We bevinden ons middenin de lente: bloesems geuren, insecten gonzen en al het nieuwe leven wordt krachtiger. Ook bij ons ontwaakt de levenskracht meer en meer. Voel waar je passie naar uitgaat. Zet de energie in voor je geliefde doelen, geef plannen of projecten een extra duwtje. Het thema bij deze maan is ‘vruchtbaarheid’.

Als het volle maan is, schijnt de Zon licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende sterrenbeeld. Zon in Stier en Maan in Schorpioen staan tegenover elkaar: vasthouden van vorm en materie (Stier) versus destructie van de vorm, verandering, transformatie (Schorpioen). Om de balans te behouden, moet je beide aandacht geven. Tijdens deze Schorpioenmaan gaat de aandacht naar binnen, naar de verborgen gevoelswereld van graaf/gravin Dracula die het zonlicht niet kan verdragen. Niet omdat daar ‘foute gevoelens’ huizen, maar omdat alles zo diep wordt ervaren, dat het kwetsbaar is en moeilijk is om er woorden aan te geven. Het kan gaan over passie, seksualiteit en mysteries van het hart. Dit kan zo intens voelen dat het niet meer te negeren is en gewenst of ongewenst een weg naar het licht vindt. Zon in Stier legt de nadruk op het genieten van het aardse leven en zekerheid zoeken in vertrouwde of bestaande vormen. Let op, want genieten kan omslaan in luiheid of eindeloos vasthouden uit koppigheid. Lichamelijk kan de keel een zwakke plek zijn in deze tijd, zeker als je niet uit wat je in de donkere hoekjes van je hart hebt verstopt. Onderzoek je hart en geef (voorzichtig) op je eigen manier uiting aan je gevoel. Maan en Zon staan vierkant Jupiter. Kijk deze dagen uit, want ‘je bent wat je eet’. Jupiter heeft te maken met expansie en op een niet-harmonieuze manier betekent dat al snel: geestelijke en lichamelijke luiheid, innerlijke gaten in de buitenwereld proberen te vullen en dik worden… Besteed tijd aan jezelf, onderzoek jezelf, want ook wat je onbewust meedraagt, zend je uit en zal meespelen in de vorming van de vruchten die je creëert.

Zon en Maan maken een harmonieus aspect met Pluto. Dit geeft grote psychische kracht en zowel het vermogen als de behoefte om je eigen gevoelswereld en die van anderen te onderzoeken en te begrijpen. Een tijd van healing en vasthouden aan wat je wilt. Wees je bewust wat je de komende twee weken wenst, want het kan je worden gegeven!

Volle maan NL tijd: 5:43 uur

Tekst © Petra Stam Foto: Maan door Petra Stam, Dracula van tv serie ‘Dracula’

Bron: http://www.petrastam.nl/blog/2015/4/30/volle-maan-4-mei-2015

Lotuskaart, lijden


 

De komende tijd ga ik “andersoortige” uitspraken van Gautama de Boeddha als Lotuskaart plaatsen. Vaak zie ik uitspraken van Boeddha die hem een charisma geven alsof hij de nationale knuffelguru is die alles accepteert en goed vond. Wie zijn filosofie kent weet dat dat absoluut onjuist is. Van een hoop uitspraken betwijfel ik zelfs of ze wel van hem zijn.

Gautama de Boeddha noemde zijn filosofie “de middenweg”, maar wat hij als de middenweg zag is voor veel westerlingen extreem-extreem. Als iedereen die thuis een Boeddha-beeldje heeft werkelijk wist wat zijn filosofie was, zou het beeldje morgen op marktplaats staan, of stukgegooid in de afvalbak.

Zelf ben ik boeddhist en monnik binnen de Kum-nye traditie en geloof heilig in zijn visie. En natuurlijk is het prachtig dat het Boeddhisme en de Dharma zo populair zijn maar het is wel belangrijk te weten wat zijn filosofie nu werkelijk is in plaats van daar zelf een invulling aan te geven.
De Dharma is neergezet in de Pali-canon, de boeken die opgetekend zijn uit de mond van Gautama de Boeddha en sindsdien niet meer gewijzigd. We weten dus met zeer grote zekerheid zijn letterlijke woorden.
In de komende periode komen uitspraken van hem als Lotuskaart voorbij die een ander beeld laten zien van de man en zijn filosofie.

Wil je meer weten over Gautama de Boeddha, lees dan hier zijn biografie: http://www.vipassana-meditatie.nl/boeddha-1.asp

 

http://www.tantra-lotus.com/lotuskaarten.asp

Je eigen leven


 

Ben jij je levensverhaal zelf aan het schrijven ? Of laat je de mensen en omstandigheden om je heen het voor je schrijven ?Om het leven te kunnen leiden wat ons gelukkig maakt, en wat we verdienen. Is het belangrijk ons eigen pad te volgen.Je eigen leven leiden is niet altijd even gemakkelijk, het betekend dat je jezelf moet bevrijden van allemaal verschillende verwachtingen en misschien zelfs vooroordelen. Deze vrijheid in het leven kan in eerste instantie beangstigend of zelfs pijnlijk lijken. Dat is waarom zoveel mensen er iedere dag voor kiezen hun leven te leiden zoals hun sociale kring dicteerd. Hier zijn 7 tips die je kunnen helpen een leven te leiden waarin je persoonlijk geluk kunt vinden.

1. Laat nooit iemand anders dicteren hoe jij je leven moet leiden

Je eigen leven leiden houd in dat, je wel andere mensen hun mening kunt waarderen en accepteren maar zelf de uiteindelijke beslissing neemt. Je carrière, relatie, geloof en je gehele levensstijl is jouw keus. En jij maakt uit waar je voor kiest en niemand anders.

2. Bevrijd je van materialisme

De wereld is vol met spullen, een heleboel spullen. Maar laat spullen nooit in de weg komen van wat echt belangrijk is. Laat niet je persoonlijke geluk afhangen van consumeren en jezelf te binden aan materialistische dingen.

3. Controleer het geld maar laat geld nooit de controle over jou krijgen

Meer uitgeven dan er binnen komt, kan je persoonlijke ontwikkeling heel erg in de weg staan.

4. Jij komt eerst in relaties

In jou leven moet jij voorop staan boven iedere relatie. Het verrassende feit hiervan is dat als je dit toepast je een gezondere persoonlijkere en juist een intiemere relatie krijgt. Omdat je in de relatie zit omdat jij dat wilt, en deze je oprecht gelukkig maakt.

5. Laat nooit iemand anders voor je denken

Je eigen leven leiden betekend voor jezelf denken, en voor jezelf te filteren waar je in gelooft en wat niet. Het betekent dat je niets hoeft te accepteren zonder dat je er eerst voor jezelf over nagedacht hebt. Wees daarom bewust van jezelf en mindful.

6. Alles wat je te kort komt kun je aanleren

Geloof nooit dat je iets niet kunt doen. Ook al krijg je te horen dat je niet intelligent genoeg bent, je zou niet genoeg discipline, kracht of charisma hebben. Negeer ze. Je kunt jezelf alles aanleren.

7. Je doel in het leven komt voort uit je passies

Het doel in je leven kun je vinden door het volgen van je creatieve energie. Misschien heb je nog geen duidelijk doel in je leven. Maar je passies en overtuigingen wijzen je de weg. Maak je geen zorgen als je nog niet gevonden hebt wat jou gelukkig maakt. We hebben allemaal passies, soms hebben we alleen nog niet het juiste middelen gevonden om deze passies in ons dagelijks leven terug te laten komen.

 

Op weg naar de volle Maan.


 

 

OP WEG NAAR DE VOLLE MAAN…
14 februari 2014

Dit is de IJsmaan en deze valt in principe in het koudste deel van het jaar. De natuur zuivert zichzelf: wat zwak of eenjarig was, is afgestorven en al (deels) verteerd. Uiterlijke rust en stilte heersen in de natuur, maar verborgen in de diepte ligt het nieuwe leven te wachten om op het juiste moment naar buiten te treden. Het sneeuwklokje laat zien dat het eerste nieuwe leven er al is en dat we richting de lente gaan. De dagen zijn zichtbaar langer. De eerste winterhelft is achter de rug.

Het thema bij deze maan is ‚zuivering en diepgang’. De volle maan staat in het teken Leeuw. Dit vuurteken geeft passie, warmte, enthousiasme en wellicht ook drama. Je wordt uitgedaagd om je innerlijk vuur te onderzoeken of, omdat het ook Valentijnsdag is, je innerlijk vuur te delen met een ander. Je wilt in ieder geval graag gezien worden en met behulp van deze energie ga je er waarschijnlijk ook voor zórgen dat je wordt gezien en gehoord!

De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het teken Waterman. Dit kan tot extra impulsieve handelingen leiden, plotse (misschien zelfs shockerende) uitingen van passie of rebelse acties. De invloed van Mars speelt ook mee: deze wakkert hartstocht op en geeft stemmingswisselingen. Saturnus zal proberen om impulsieve passionele lijntjes kort te houden. Al met al is het erg belangrijk om jezelf te uiten deze dagen, want als je gedrevenheid en vuur wegdrukt of opspaart, kan het zich omzetten in boosheid of word je ineens een dramaqueen of dramaking! Een goed alternatief bieden creativiteit en artistieke zelfexpressie.

De Maan staat tegenover Mercurius, wat een intern conflict tussen verstand en gevoel, intelligentie en intuïtie kan geven. Maar Mercurius loopt nu ook retrograde, waardoor je niet zo makkelijk vanuit je rechterhersenhelft kunt functioneren. Regels? Hmm… Wees alert op misverstanden binnen de communicatie. Het kan zijn dat je afdwaalt in fantasie en dromen. Schrijf deze op, houd ze vast, je kunt er namelijk te zijner tijd wel stappen voor zetten en ze uitleven!

Het is een sprankelende tijd. Alles wordt helderder en intenser tijdens volle maan (vooral deze vrijdag rond middernacht). Herzie of vernieuw goede voornemens die je tijdens de vorige volle maan hebt gemaakt; wat is afgestorven en wat wil je uitwerken? Sta stil bij wat er bij jou van binnen sluimert of leeft; wat wil ontwaken en uitgroeien? Durf je ervoor te gaan? Waarom wel of niet? Gebruik de passie en vuurkracht van deze maan om al iets van je voornemens of wensen naar buiten te brengen. Deel je enthousiasme! Misschien zelfs zo dat je ze in de komende tijd wel moet uitvoeren, omdat je gewoonweg niet op je woorden kunt terugkomen uit angst of bescheidenheid. Bijstellen kan altijd nog, maar je voelt nu duidelijk in je hart wat je in de komende tijd wilt laten zien en vormgeven.

© Petra Stam – http://www.petrastam.nl/blog/2014/2/11/volle-maan-14-februari-2014

Janosh code, vreugde


De code van deze week :: VREUGDE

De wereld verandert: absurd hoge energiefrequenties spoelen als verwoestende golven over de Aarde. Wat wij daarvan merken is vooral te zien in het nieuws: de dramaberichten stapelen zich op en er lijkt geen eind aan te komen. Mensen in allerlei hoeken kunnen de energie niet aan en begaan de meest vreselijke misdaden. Het lijkt wel alsof de grenzen van pijn, verdriet en geweld steeds meer vervagen tot er zelfs geen grens meer te bekennen is. In deze chaos zakt het massabewustzijn weg in angst en onzekerheid. Maar waar velen zichzelf verliezen, kun jij slagen. Je hoeft zelfs niks nieuws te leren om met de frequenties mee te gaan, want het allerbeste wat je kunt doen, doe je al je hele leven: lachen. Benader alles met liefde, passie en vooral veel humor! Met lachen breng je plezier in je leven en neem je afstand van negatieve invloeden. De frequentie van Vreugde helpt je om met plezier je levenslessen te benaderen, waardoor je ze versneld doorloopt.
We wensen je een prachtige week.

Tzolkingolf Rode Slang


 

Lieve allemaal,
Hier weer de golf die dinsdag 28  mei begint. De golf van de Rode slang
Poortdagen maar liefst 10 achter elkaar, en wel  van 29 mei tot en met 6 juni. Deze golf duurt tot en met 9 juni.

 

Vandaag is er weer een nieuwe golf begonnen.

De golf van de Rode Slang.

05_slang_groot

 

Deze golf heeft vele GAP’s ; poortdagen, waarbij de sluier tussen de aarde en de kosmos dunner is.

Dit zijn intensieve dagen waarin veel getransformeerd kan worden. Het vraagt een enorme focus.

Slang gaat over oerenergie die via de aarde door je ruggengraat omhoog stroomt.

Jouw lichaam vormt de buis, de ingang naar de kosmos. Hoe zit jij in je lichaam?

Stroomt het door? Waar ben je geblokkeerd? Wat veroorzaakt de blokkade?

Deze dagen kunnen vol extremen zijn: slang is zowel giftig en laag-bij-de- grond, alsook het symbool voor geavanceerde geneeskunst.

Je bevindt je dus in de golf van de rode slang met als thema passie en als doel alertheid. Een veilig en stabiel leven kan rustgevend zijn, maar komt je ziel ook daadwerkelijk tot haar recht? Wees je bewust van de muren die om je heen hebt opgebouwd. Haal ze neer en laat je levensenergie ongeremd stromen. Ervaar de Synchroniteit in je leven. Besef dat je meer bent dan alleen je persoonlijk levensverhaal. Pijn en verdriet behoren tot het verleden. Neem wat er werkelijk is waar en dat is liefde.

Je bent hier om moeder aarde in haar ascentieproces te ondersteunen. maak je los van je dagelijkse beslommeringen en volg het pad van de moeiteloosheid.

Bron: Maya Tzolkin.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rode slang….doet me denken aan de energie van de Kundalini slang die door de chakra’s stroomt . We kunnen aan de slag en aan het werk deze periode.