Paasweekend


Voor iedereen vrolijke en fijne Paasdagen gewenst ॐ

113

Advertenties

April 2017


APRIL 2017
April, ook wel grasmaand, paasmaand of eiermaand genoemd, is de vierde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat ‘tweede’ betekent, of van Aperta, een bijnaam van Apollon.
Romeinse naam: Aprilis
Joodse naam: Ijar

De dierenriemtekens van april zijn Ram en Stier.
April begint op dezelfde dag van de week als januari in schrikkeljaren, en als juli in alle jaren.

FEESTDAGEN IN APRIL
14 april Goede vrijdag
16 april 1e Paasdag
17 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag

WEERSPREUKEN
April doet wat hij wil.
April veel regen, brengt grote zegen.
Aprilvlokjes brengen meiklokjes
Warme aprilregen is vast een grote zegen
Op 1 april geen zon vaak water in de ton.
Gras dat in april wast, staat in mei vast.
April maakt de bloem, en mei bekomt de roem.
April met ruw weer in zijn stoet geeft koren en wijn in overvloed.
April vult vele zolders dankzij de vele donders.
Op een droge april volgt wel eens een droge zomer.
Mocht het dauwen in april en mei, dan is de boer in september blij.
Aprillertje zoet geeft nog wel eens een witte hoed.
April warm, Mei koel en Juni nat vullen schuur en ook het vat.
Broedt de spreeuw al in april, dan is een schone meimaand op til.

APRIL ASTROLOGISCH GEZIEN
Volgens astrologe Marlies Goovers worden de eerste drie weken van de lentemaand april 2017 vooral gedomineerd door de sterke groeikracht en intense vuurenergie van de Zon in Ram. Ram wil vooruit, Ram wil niet wachten, en dat herken ik als Ram-zijnde 🙂
Het gaat over fundamentele burgerrechten versus corruptie en machtsmisbruik van hogerhand, de oneerlijke verdeling van de welvaart, de kloof tussen rijk en arm, honger en overvloed, onmacht en de oneerlijke machtsstructuren overal ter wereld. Er moeten dingen veranderen. Tijdens deze overgangsfase van oud naar nieuw gaat het hard tegen hard. Het oude systeem geeft zich niet zomaar gewonnen.
Alles bij elkaar genomen is april 2017 een ware astrologische rollercoaster waarbij alles aan bod komt. Angst en vertrouwen, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, onmeetbare hoogten en onpeilbare diepten.

foto van Joske Leumuria Murris.

Boodschappen van de Engelen


KIES EERST OP GEVOEL EEN NUMMER, LEES DAN PAS DE BOODSCHAP VAN DE ENGELEN

BOODSCHAP VAN PASEN

 

ANTWOORDEN ENGELENBOODSCHAPPEN PAASDAGEN

Mocht je je aangetrokken hebben gevoeld tot een of meerdere van ‘de eieren’ in de tuin van overvloed….lees dan wat jouw keuze betekent en wat de engelen jou in Liefde mee willen geven.
Voelde je wellicht een ‘afkeer’ van een bepaalde afbeelding…weet dan dat hier nog een blokkade zit, en dat dit iets is in je leven wat je op dieper niveau ervan weerhoudt om je hart te volgen en met hart en Ziel te gaan leven. Probeer de boodschap(pen) niet alleen met je hoofd te begrijpen, maar vooral met je hart en Ziel te voelen♥

1 – AARDE-ENGEL
Je bent echt een Aarde-engel…en het is tijd om de mooie Ziel die je bent te erkennen en te honoreren. Als we eenmaal geïncarneerd zijn, dan vergeten we vaak wie en wat we in werkelijkheid zijn. Het is nu het moment om je dat weer te herinneren. Claim je vleugels…in de wetenschap dat je écht een verschil maakt in de levens van de mensen die je tegenkomt. Er zijn heel veel liefdevolle wezens en engelen die je steunen op je weg. Voel je veilig…en durf het pad te volgen waar je naartoe wordt geleid. Wat het pad ook is…je bent er klaar voor om je vleugels uit te spreiden en te vliegen ♥

2 SPREEK JOUW WAARHEID
Het is tijd om jouw waarheid te spreken. Het is niet meer nodig te zwijgen over wat je te zeggen hebt, uit angst voor wat andere mensen van je zullen denken. De engelen vragen je nu om je mond open te doen en om je gevoelens te delen…evenals je wijsheid en hetgeen je bezighoudt. Als je iets te zeggen hebt en je houdt je mond omdat je bang bent, creëer je een blokkade in de energie en je leven. Doe gerust je mond open, want wat je te zeggen hebt is belangrijk en de moeite waard om gehoord te worden. Als je iemand bent die in het openbaar spreekt – of je zou dat willen – dan moedigt het hele universum je aan om je stem te laten horen en je authentieke kracht te claimen ♥

3 NIEUWE RICHTING
Energetisch is je leven klaar om een nieuwe richting in te gaan. Maar om dit te laten gebeuren, moet je daar bewust JA op zeggen. Ben je je bewust dat je elke dag hetzelfde doet…en dat je in een soort van sleur bent beland? Het is tijd dat je je los maakt van de dagelijkse routine waar je in terecht bent gekomen. Het is de hoogste tijd om spontaan te zijn, want zo geef je je energie de kans op iets nieuws, en hernieuw je je passie voor het leven. De energie van het universum en de engelen kan stromen…en als je je bewust losmaakt van de routine en van de vaste patronen in je leven, maak je daarmee ruimte vrij voor het nieuwe en andere om zich te manifesteren♥

4 VIEREN
Het is tijd om je werkkleren neer te leggen en je haar los te maken! Oftewel…het is tijd om plezier te maken! Zing…dans…ga uit je dak en laat jeZelf eens helemaal gaan. Laat de stress en de druk van alledag eens even helemaal los en geniet zoals je dat deed toen je nog een klein kind was. Je hart heeft het nodig…je hoofd heeft het nodig…maar het allerbelangrijkste is dat je Ziel het nodig heeft. Ga erop uit en vier het leven…vier het plezier en vier dat jij JIJ bent! ♥

5 OP DE GOEDE WEG
Blijf gericht op je doel en op het resultaat dat je op dit moment voor ogen hebt. Je voelde je aangetrokken tot deze afbeelding, omdat je aan jeZelf twijfelt en/of jeZelf voor de gek houdt. Laat de twijfel en de angst los, en weet dat je Leven en hetgeen je nastreeft op de goede weg zijn. Houd je intentie zuiver…blijf gegrond in je hart en volg de influisteringen van je intuïtie. De engelen en het hele universum zijn met je aan het werk op energieniveau om je te helpen je dromen te verwezenlijken♥

6 BEKRACHTIGING
Deze kaart laat een zachte, maar krachtige opening zien….een stroom energie van het derde chakra: je krachtcentrum. Vanuit je eigen bereidheid om pal te staan voor wie en wat je bent…wie je bedoeld bent te zijn, straal je vanzelf een dynamische energie uit. Deze positieve energie heeft een positieve uitwerking op anderen, waardoor je andere mensen ook in hun kracht brengt. Doordat je aardig bent en van jeZelf houdt, straal je automatisch vriendelijke en liefdevolle kracht uit. En dit is precies wat de wereld op dit moment nodig heeft. Zo geef je de gift van zelfbekrachtiging aan ieder die je ontmoet heart-emoticon

Lichtinzicht – Kaarten Begeleiding vanuit de Bron

Het verhaal van Jezus


 

Bij Pasen hoort natuurlijk ook een verhaal over Jezus

 

Het verhaal van Jezus is bij ons gekend, zoals geschreven in de bijbel. Echter in deze tijd der openbaringen krijgen we steeds meer toegang tot de eerder verborgen kennis waardoor we het beeld van Jezus dienen te herzien in het Nieuwe Licht.
Het begint bij Moeder Maria. Ze was een leerlinge in de meest bevoorrechte school van de Tempel van Jeruzalem waar 24 Hoge Priesters aan het hoofd stonden die elk een rang kregen en een naam van de Engel, Aarstengel of een ander Hemelwezen naargelang hun functie. Zo was er sprake van een Michael, Melchizedek en Gabriel…
Groepen als de Farizeeers, de Sadduceeers en de Essenen maakten gebruik van de Tempel en alle Kennis van de Hogepriesters moest volgens Joodse Traditie binnen één Stam blijven van waaruit alle priesters afkomstig waren. De Bloedlijn diende zuiver te blijven en mocht enkel binnen dezelfde Stam verdergezet worden om het erfelijk en koninklijke, priesterschap te verzekeren. Zo werd Maria volgens de Traditie bevrucht door een HogePriester (in de Functie van Gabriel) en werd uitgehuwelijkt aan Jozef, met de traditionele voorwaarde dat het Kind op 7 jaar terug naar de Tempel moest keren om gevormd te worden.
Zo kwam Jezus in de Tempel van Jeruzalem terecht en werd gevormd tot Hoge Priester. Hij behoorde tot de Orde van Melchizedek en had kennis van de mystieke betekenis van wijn en brood, het mysterie van de Graal, de beker die hij later aan zijn apostelen reikte tijdens het Laatste Avondmaal en waarin hij Zijn Bloed doorgeeft. Rituelen als deze vinden we terug in het Oude testament Genesis 14:18-20 waarin Abrams ontmoeting met Melchizedek verhaalt: “En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn, hij was nu een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd.’ En hij gaf hem van alles de tienden.”
De Hoge Priesters van de Tempel waren vergelijkbaar met het ministerie hier, ze hadden rijkdom, macht en zeggenschap in het bestuur van het land. Geen arme Jezus dus, maar een Koninklijke man ingewijd in de Esseense Religie die een inwijdingspad volgden dat “De Weg” werd genoemd. Hun wortels gingen terug naar het Gnostische Egyptisch Alexandrie. In de Rex Deus staat dat volgens de Joodse Bijbel de “Tanakh” vertelt wordt dat Jezus en zijn familie uit een koninklijk en priesterlijk geslacht kwam dat binnen het Joodse volk al generaties lang erfelijke macht en privileges genoot.
In dezelfde traditie is ook Magdalena bevrucht, maar dan door de TempelPriester Jezus zelf en werden twee kinderen geboren: Sara en Jakobus. Ook deze zouden weer terug naar de Tempel gaan op hun 7de leeftijd en zo werd Jakobus TempelPriester…. Maar dan is er de breuk tussen de groepen in de tempel, de Kruisiging van Jezus en of Hij nu wel of niet Gestorven was… het verdwijnen van zijn lichaam… En Maria Magdalena vlucht met haar kinderen, de Oom van Jezus, Jozef van Arthemea en haar zuster Martha naar Frankrijk. De Oom was één van de rijkste koopmannen in het Midden oosten en had de middelen om de Reis te bekostigen.
In Frankrijk gaat de legende verder: Maria Magdalena en Sara gaan verder het land binnen. Magdalena verkondigde het evangelie zoals Jezus in Gallilea deed… ze wijdde heidense vrouwen en mannen in en bracht de Ware Leer van Jezus mee. Sara geraakt ergens heel vaag in het verhaal vermengd met het Franse Koninklijke Bloed en Jakobus gaat met Jozef van Arithemea naar Engeland om daar het Evangelie te verkondigen en het Verhaal van de Heilige Graal -Bloedlijn te bekrachtigen. Van hieruit zijn de Arthur legendes begonnen in Engeland waar de Ronde Tafel van de Ridders tot de verbeelding spreekt en ridders uitnodigt de Graal te gaan zoeken.
Jakobus zou later naar Spanje zijn gekeerd en begraven liggen onder Compostella en over Sara de Egyptische is verder niet veel terug te vinden, tenzij zij de Zwarte Madonna is waarover je in Frankrijk meer over terugvindt in legendes en mystieke leringen. En zo is de Koninklijke Priesters Bloedlijn verder vertakt tot in heel Europa.
Het Bloed van Christus is door de eeuwen heen een krachtige concentratie Verlossingskracht geworden, puur Lichtkracht verbonden met een Universele Broedersketen die in Tempels bewaard bleven door de Ordes van de Priesters. Het Bloed van Christus, de machtige verlossingskracht, begeerd door velen en gezocht in de Heilige Graal.

http://ladymariamagdalena.blogspot.nl/2010_12_01_archive.html