Gedicht: Gevoelens


Woeste golven..
Teisteren mijn kust
Nemen mijn emoties mee
Tot het gevoel sust

Het is verzuipen
of zwemmen
Innerlijke kracht
laat zich niet kennen

Als een rots in de branding…
Tot in de diepste zee
Maar de zee heel oud en wijs
Geeft haar geheim niet prijs

Afbeeldingsresultaat voor plaatje bewegende zee

Advertentie

Jonge en oude zielen.


De vijf zielsleeftijden die je op Aarde vindt hebben ieder hun eigen focus om de wereld te zien:

Voor de Zuigeling Ziel is dat: Waar ben ik? En wie ben jij!

De Baby Ziel denkt: Dit zijn de regels en die moeten gevolgd worden!

De Jonge Ziel vindt: Ik kan alles krijgen wat ik wil!

De Volwassen Ziel ervaart: Mijn leven en mijn relaties zijn intens en dramatisch!

De Oude Ziel overpeinst: Jij leeft je leven op jouw manier en ik mijn leven op de mijne!

De oriëntatie van de Zuigeling en Baby Zielen is gericht op ‘IK’. De oriëntatie van de Jonge en Volwassen Zielen is gericht op ‘IK en JIJ’
en de oriëntatie van de Oude Zielen is ‘JIJ en IK zijn WIJ’.

Infant Soul = Zuigeling Ziel

les: fysiek overleven

Goed het is dus tijd voor je allereerste incarnatie en je komt binnen als een ‘1e niveau Zuigeling Ziel’ en je schrikt je rot! Al heb je er voor gezorgd dat je zou incarneren in een prettig klimaat, waar kleding niet zo noodzakelijk is, het voedsel gewoon aan de bomen om je heen groeit, en in een stam met een paar aardige Volwassen en Oude Zielen als voorbeeld – het is nog steeds behoorlijk beangstigend. Als grote beesten je niet proberen op te eten, proberen kleine kruipertjes je bloed weg te zuigen, je eet de verkeerde bessen en hup je bent ziek! De hele ‘Infant’ cyclus is gericht op het leren om als individu in een lichaam te overleven! Daarom zijn die eerste serie levens meestal maar kort. Voor de hele ‘Infant Soul Age’ school kun je wel 60 – 70 levens nodig hebben.
Aan de positieve kant staat echter dat je zo vers uit de Bron bent, dat je je nog steeds sterk verbonden voelt met God, de natuur en je collega-zielen in incarnatie. De Zuigeling vermijdt onze moderne complexe culturen; die kunnen ze gewoon nog niet aan. Je vindt Infant Souls dan ook meestal in afgelegen gebieden zoals het Amazone gebied, Borneo, Centraal Afrika etc. Voor de verandering kiest een Infant Soul soms voor een eenzaam leven in een grote wereldstad, maar door hun veel te beperkte sociale vaardigheden om zich in onze ingewikkelde samenleving te kunnen handhaven, worden ze gezien als psychopaat. Richard Ramirez, de Californische seriemoordenaar, was er zo één. Als we door de Infant Soul niveaus heen klimmen leren we onderweg hoe we moeten koken, voedsel of geld als ruilmiddel gebruiken, met andere omgaan, voedsel kleding en behuizing voor ons zelf verzorgen en we zullen uiteindelijk een primair sociaal systeem opzetten met zijn eigen wetten en taboes. We zijn klaar om over te gaan naar de Baby Soul school.

Baby Soul = Baby Ziel

les; maatschappelijk overleven

Baby Zielen houden nog steeds van die clan-sfeer, maar het wordt al wat subtieler, ze vertalen het meestal in grotere groeperingen zoals een kerkgenootschap, of een politieke partij. Baby Zielen hebben structuur om zich heen nodig en houden ervan dat iemand ze verteld wat te doen. Dus fundamentalistische kerken zitten er vol mee. Ze vinden het prettig om in kleinere gemeenschappen te leven met strengere regels, waar iedereen iedereen kent en waar iedereen precies weet wat er van hem/haar verlangt wordt. De ‘Amish’ gemeenschappen in de V.S. zijn hier een goed voorbeeld van. Ook TV evangelisten, de anti-abortus lobby, en extreem rechtse politici zijn allemaal voorbeelden van Baby Zielen. We moeten ze echter wel lof toezwaaien dat ze proberen alles netjes en op het rechte pad te houden. Ik bedoel maar, als de Baby Zielen geen regels zouden maken, zouden de Infant Zielen ongestraft hun buren de kop afhakken, de Jonge Zielen zouden ons financieel allemaal uitkleden, de Volwassen Zielen zouden te veel met elkaar ruziën om zich van de rest iets aan te trekken en de Oude Zielen zouden niet de moeite nemen om iets anders te doen dan in hun achtertuin rondhangen! Baby Zielen creëren de structuren van de samenleving.
De belangrijkste kwestie voor de Baby Ziel is Goed versus kwaad. Ze komen net uit een nogal amoreel zielstijdperk (Infant) en beginnen te leren iets geciviliseerder te worden. Je vindt in deze groep dan ook vele pijlers van de samenleving, die verdedigen wat ze zien als de basis van de samenleving, zoals georganiseerde religie, het gezin en de gemeenschap. Maar oh wee als ze zelf iets vreselijks doen ( Incest is een typisch Baby karma-stuk) dan is het: ‘Satan dwong me!’ Je ziet dat Baby Zielen nog niet zo goed om kunnen gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid en omdat ze er zo van houden dat iemand anders ze verteld wat te doen, zijn ze al snel rijp voor een dictatuur. En omdat er één Zielerol is die altijd klaar staat om andere te vertellen hoe ze zich moeten gedragen – namelijk ‘de Priester’ – zullen de namen van de volgende ‘Baby Priesters’ je niet verbazen: Adolf Hitler, Idi Amin, Khadafy, Khomeini, Sadam Hoessein. Op het moment zijn India, Ierland, Irak en Iran voornamelijk Baby Soul landen. Voor de hele Baby Soul cyclus zijn zo’n 30 tot 40 levens nodig.

Young Soul = Jonge Ziel

les: materieel overleven

Goed je hebt in je vorige cyclus geleerd hoe de maatschappij in elkaar zit en nu zul je er dan ook alles uithalen wat er in zit. Het doel van de Jonge Ziel is om het helemaal te maken! De Jonge Ziel gaat er helemaal alleen voor, gemeenschapszin vliegt het raam uit en het is ‘Ik’, ‘Ik’, en nog eens ‘Ik’. Grotere huizen, betere banen, duurdere auto’s, merkkleding, de grootste stereotorens zijn het helemaal. Tegen de tijd dat je een ‘4e niveau Jonge Ziel’ bent, ben je verder van de Tao-God verwijdert dan ooit en spiritualiteit betekent helemaal niets meer. God is dood en het materialisme viert hoogtij. De Jonge Ziel gaat voor het grote geld, roem en macht. Ze zijn de ultieme yuppies. Ze zijn geobsedeerd door jeugd en er jong uitzien, het is zowat heiligschennis om er oud uit te zien, dus gaan ze en masse naar de plastische chirurg om van alles te laten verkleinen, vergroten of weg te laten zuigen en tussendoor vind je ze in de sportzaal of op de aerobicsvloer. Ambitie is belangrijk en de instelling is: Hier ben jij en hier ben ik, en ik ga winnen! Ongeacht op wie ze trappen. Tot voor kort werd de V.S. voornamelijk gedomineerd door Jonge Zielen met een grote gemeenschap Baby Zielen. Als land zijn ze recentelijk het ‘Volwassen’ tijdperk binnen gestapt, vandaar dat milieubewegingen, Greenpeace en de roep om sociale rechtvaardigheid en vredelievende oplossingen sterker worden. Er zijn heel veel beroemde Jonge Zielen; dat is per slot van rekening waar ze voor gaan, hier volgen er enkele: John F Kennedy, Jackie Kennedy, Teddy Kennedy, Raisa en Mickhail Gorbatchov, Aristoteles Onassis, Donald Trump, J.P. getty, Mick jagger, Ringo Starr, Mohammed Ali, Eddy Murphy, Sylvester Stalone, Cher en Alexander de Grote, om er maar een paar te noemen. Japan is een prachtig voorbeeld van een Young Soul land. We hebben ongeveer 15 – 25 levens nodig om door de ‘Jonge’ levensschool te komen.

Het zal je niet verbazen, gezien de natuur van de eerste drie Soul Ages, dat er gedurende deze levens veel karma gecreëerd wordt. Het werkelijke zware karma zoals moord, verkrachting, bloedbaden, marteling e.d. wordt in deze drie cycli gecreëerd en meestal ook weer voor de overgang naar ‘Mature’ terugbetaald. Zodra je opschuift naar de Volwassen cyclus, zul je er de voorkeur aan geven dat iemand je leven redt, als afwerking van een genomen leven i.p.v. dat je een moord met gelijke munt moet terugbetalen. Of neem kannibalisme: een typisch Infant Soul karma-stuk, je zult niet zo gauw een Oude Ziel z’n buurman zien opeten. Wat er recent gebeurd is in Bosnië is een heleboel Baby Zielen die karma uitwerkten voor dingen die in de Tweede Wereld Oorlog gebeurt zijn. De slachtpartijen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s was terugbetaling voor leven na leven Infant Soul karma. Nu de wereld als geheel in het volwassen ewustzijn begint te stappen, zal er minder en minder ruimte zijn voor gewelddadige uitwerking van karma; de wereldgemeenschap zal het niet accepteren. Dus alle zielen die dit soort karma nog moeten ervaren verzamelen zich op een paar ‘hot spots’ op de Aarde.

Mature Soul = Volwassen Ziel

les: emotioneel overleven

Aan het einde van de Jonge cyclus begint er iets te knagen: er mist iets! Als we ons in de Volwassen cyclus bewegen gaan we meer en meer naar binnen om uit te vinden wie we werkelijk zijn. De Volwassen cyclus draait om intensiteit en intermenselijke relaties. Wie ben jij en wie ben ik, en wat is onze relatie samen; ligt aan de grondslag van deze levens. En het draait niet alleen om onze interpersoonlijke relaties maar ook om onze relatie met Moeder Aarde, het milieu en andere schepselen. We beginnen op te kijken naar de sterren en ons af te vragen of daar ook leven is. Greenpeace, WNF en Milieudefensie zijn typische Mature organisaties. Omdat relaties de focus van onze intentie is, zullen psychoanalyse, primal scream therapie, gestalt therapie etc. heel populair zijn. Een uitstekend voorbeeld voor de intensiteit van deze cyclus is het stuk ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ gespeeld door het ‘Mature Essence Twin’ (Tweeling Ziel) koppel Richard Burton and Elisabeth Taylor.

De Flower Power beweging van de zestiger jaren was erg Mature Age, en vergemakkelijkte de verschuiving voor een groot deel van de Amerikaanse bevolking naar ‘Mature’ in het midden van de jaren tachtig. Dit zijn moeilijke, intense tijden, emoties komen naar buiten, grenzen tussen mensen vallen weg, en plotseling is het duidelijk dat iedereen gevoelens heeft en dat die gevoelens interessant en/of onvermijdelijk zijn.

De vraag ‘Wil je erover praten!’ is uitgevonden door Volwassen Zielen! Deze fase wordt gekenmerkt door innerlijke onrust, neuroses en psychoses. Het materiële bestaan is minder belangrijk geworden en de interesse gaat meer uit naar literatuur, kunsten en filosofie. Het verschijnsel ‘Soap Opera’ is puur Mature. Volwassen Zielen houden er van bbij elkaar in de buurt te leven, zo wonen er heel veel in het Mekka van de alternatieve therapie Californië, en natuurlijk in Amsterdam. Hier een aantal voorbeelden om te zien hoe een Volwassen Ziel eruit ziet: Vincent van Gogh, Marilyn Monroe, Woody Allen, Prince Charles en Lady Di, Jimi Hendrix, Ophra Winfrey, Sigmund Freud, Mozart, William Shakespeare en Galileo.

De meeste West Europese landen hebben een grote populatie Volwassen Zielen en een regering die dat bewustzijnsniveau reflecteert. West Europa heeft de grootste enclave Mature en Old Souls van de wereld en loopt dus voorop wat betreft sociale veranderingen. Voor de Mature Age cyclus heb je ongeveer 20 levens nodig.

Old Soul = Oude Ziel

les: spiritueel overleven

Dan, uitgeput door leven na leven vol emotionele intensiteit, trek je je omhoog uit de put en laat je je dankbaar in de Oude Ziels cyclus glijden, waar we proberen van het leven één lange vakantie te maken. de prioriteit van de Oude Ziel is spiritualiteit; ESP, meditatie, en iedere vorm van paranormaal bewustzijn is hun speeltje. Hun focus is op eenheid, ze zien zichzelf en alles om zich heen als een deel van een groter geheel, dus je zult ze niet lang in een georganiseerde religie zien blijven. Hun zoektocht naar spiritueel bewustzijn zal dan ook een individualistische vorm aannemen. Ze combineren Oosterse, Westerse, Noordelijke, Zuidelijke en buitenaardse filosofieën om te komen tot, een voor hen, zeer persoonlijke vorm. Oude Zielen trekken zich er in het algemeen niets van aan wat andere van hen vinden. Ze weten dat ze hun zaakjes aan het afwikkelen zijn en op bewust/onbewust niveau beginnen ze zal naar de uitgang te lopen. Dit betekent dat persoonlijke integriteit en niet-veroordelend zijn heel belangrijk voor ze is, en ze zullen proberen te voorkomen dat nieuw karma aangemaakt wordt terwijl ze vlijtig al hun oude karma afwerken.

Oude Zielen groeien meestal rond hun 35ste in hun volle Oude Ziels bewustzijn, maar voor die tijd zullen ze al een volledige set motivaties en ideeën hebben die totaal verschilt van de mensen om hen heen, vooral als dat Jonge Zielen zijn. Een Jonge Ziel echtpaar met een Oude Ziel puber zullen hun haren uit hun hoofd trekken omdat het kind gewoon niet geïnteresseerd is in een carrière of een degelijke opleiding. Het focus van de Oude Ziel is: Jij leeft je leven op jouw manier en ik op de mijne, dit is een vrij land met ruimte voor ons allemaal, zolang je maar niemand kwaad doet.

Al voelen Oude Zielen weinig voor een reguliere opleiding, toch zijn ze dol op studeren, maar dan die dingen die bijdragen aan hun innerlijke groei. Dus tarot, astrologie, kristalwerk, energiewerk en andere vormen van alternatieve geneeskunde, sjamanisme, ufologie, hypnotherapie, zijn allemaal dingen waar Oude Zielen als vanzelf naar toe getrokken worden.
Omdat ze al zo lang in het Aardse schuitje zitten blijken ze in het lgemeen goed te zijn in wat ze ook doen, en dit compenseert voor hun gebrek aan ambitie.

Enkele beroemde Oude Zielen zijn; Dalai Lama, Rajneesh, Carlos astenada, Leonardo da Vinci, Bach, Carl Jung, Nostradamus, Mother Theresa, Abraham Lincoln, Albert Schweizer, Eric Clapton, Gurdjieff, John Lennon en Yoko Ono en Walt Disney.

Er zijn op het moment drie plaatsen op Aarde met een grote concentratie Oude Zielen: IJsland, Tjechië/Slovakije en de grootste concentratie Oude Zielen woont in Nederland.

De Oude Ziels cyclus kenmerkt zich door grote flexibiliteit. Zo kan iemand in vier a vijf levens door deze hele school heen fietsen of hij kan er 30 tot 40 levens over doen, dit is de keuze van de individuele ziel. Een Oude Ziel kan er dus voor kiezen om vele levens terug te komen als energetisch voorbeeld en leraar en z’n eigen promotie tot Transcendente Ziel uitstellen.

Er zijn gemiddeld zo’n 180 levens nodig voor het hele traject op Aarde, maar er zijn uitschieters met zo weinig als 35, of zoveel als 400 levens.

 

Transcendental Soul = Opgestegen Ziel

De Opgestegen Ziel is klaar met z’n aardse lessen, maar komt soms terug in incarnatie puur uit Liefde, als hoger voorbeeld en leraar. In de Boeddhistische traditie noemen we ze Bodhisattva. Enkele voorbeelden: Meher Baba, Mahatma Gandhi, Moeder Cabrini, Mohammed, Socrates, St.Fransiscus van Assisië, Zarathustra, Paramahansa Yogananda.

Infinite Soul = Oneindige Ziel

 

De Oneindige Ziel is een rechtstreekse uitdrukking van de Tao (God) en manifesteert zich op Aarde tijdens grote veranderingen. ze overvleugelen dan, en kanaliseren zich door, het lichaam en de geest van een 7e Niveau Oude Ziel. Zo was Gautama een ‘7e Niveau Oude Priester’, die oovervleugeld werd door de Boeddha energie, en Jesus werd geboren ils ‘7e Niveau Oude Koning’, die overvleugeld werd door de Christus nergie. We noemen ze Avatars.

© Jill van Maasdijk voor Shield of the Command

12 Tekenen dat jij een relatie met een oude ziel hebt!


oude ziel
Op een punt in ons leven

Komen vele van ons in contact met iemand die heel bekend voelt. Het gevoel is mysterieus en onbeschrijfbaar en we hebben eigenlijk geen manier om logisch te verklaren waarom we voelen wat we voelen, het gevoel dat we deze persoon al heel lang kennen

Deze zielen komen vaak spontaan in ons leven, de effecten die ze teweegbrengen in ons leven kan nog lang doorgaan, jaren of misschien zelfs we leen leven. Ze komen in ons leven om advies en liefde in ons leven te brengen, ze hoeven niet heel het leven te blijven, maar dit kan uiteraard wel.

Wat is een oude ziel?

Een oude ziel, is een ziel die al vele levens hier op Aarde heeft geleid, vol wijsheid en ervaring. Een oude ziel bekijkt de wereld met zijn eigen ogen, heeft de wijsheid van nature van binnen zitten en op jonge leeftijd, zijn ze vaak wijzer dan ze zouden kunnen zijn door dat wat ze op school leren. Wil jij weten of jij een oude ziel hebt? Klik dan op de link.

12 tekenen dat je een relatie hebt met een oude ziel

 • Oude zielen zijn graag alleen.
  Een oude ziel kan zich goed opladen en herstellen tijdens het alleen zijn. Ze zijn graag thuis en worden niet gezien als mensen die graag heel de dag en vaak van huis zijn. Als je partner een oude ziel heeft zal hij/ zij liever thuis blijven en in de tuin werken of een boek lezen dan vaak weggaan, hij/zij  zal zijn/ haar eigen tijd nodig hebben om tot rust te komen.
 • Ze inspireren jou om een beter persoon te zijn.
  Als je een oude ziel als partner hebt, zal deze jou voorop stellen en inspireren een beter persoon te zijn. Je zult merken dat je, je naar een tijd een beter persoon zult voelen op allerlei vlakken.
 • Oude zielen zijn minder gevoelig om vreemd te gaan.
  Oude zielen zijn echt geen heilige maar ze worden niet zo gedreven door hun libido als de jongere zielen. Oude zielen hebben het liefst zo min mogelijk drama in hun leven en zullen dit ook proberen te voorkomen.
 • Je leert grote levenslessen van ze.
  Je kunt van alles van oude zielen leren of het nu is hoe je dingen kunt loslaten, accepteren, meer empathisch kunt zijn of dat je dankbaar kunt zijn voor zowel de grote als kleine dingen in het leven. Een oude ziel als partner, dan heb je een partner die zowel aanvult zowel in de liefde als in dat wat je nog kunt leren.
 • Ze zijn er voor je wanneer je ze nodig hebt.
  De oude ziel is er voor je, en zeker als je ze nodig hebt. Ze zullen altijd aan je zijde staan en je helpen, begeleiden en liefhebben, in goede en slechte tijden. Hun kalme houding is dat wat jou erdoorheen slaat in de moeilijke momenten van dit leven.
 • Ze spelen geen spelletjes.
  Veel liefdeskoppels spelen aan het begin en eind van de relatie bepaalde spelletjes om emoties of drama te veroorzaken, denk aan: Flirten, hard-to-get spelen, ontkennen, liegen enzovoorts. Een oude ziel doet hier niet aan, de oude ziel geeft respect en wil er respect voor terug.
 • Ze kunnen heel direct en eerlijk zijn als het nodig is.
  Oude zielen waarderen eerlijkheid, ze geloven er dan ook in dat het een zeer belangrijk aspect is in een relatie en verwachten dat dit ook van twee kanten komt. Mensen vinden ze vaak te direct, maar dit is puur hun eerlijkheid.
 • Ze kunnen zich met je verbinden op een diepgaand niveau.
  Dit zorgt ervoor dat je relatie succesvol zal zijn! Oude zielen kunnen op zich op een manier met je verbinden en zich inleven op je diepste gevoelens, gedachten, dromen en ideeën. Doen ze dit niet, dan proberen ze je misschien een les te leren, en zodra deze les geleerd is, zal het hoogstwaarschijnlijk nog steeds gebeuren.
 • Ze geven en vragen vrijheid.
  Oude zielen geven je veel vrijheden, ze zijn niet snel jaloers en zijn niet controlerend. Maar ze verwachten ook vrijheid, dit is erg belangrijk voor een oude ziel, hij/zij heeft zo nu en dan tijd voor zichzelf nodig en dit dien je hem/ haar ook te gunnen.
 • Ze geven je onvoorwaardelijke liefde.
  De liefde die een oude ziel je bied is onvoorwaardelijk, maar ze laten zicht niet gebruiken. Oude zielen kunnen tegen veel stootjes in het leven, dit omdat ze het vermogen hebben ontwikkeld om te accepteren i.p.v. zich tegen alles en iedereen te verzetten wat in hun leven komt waar ze het niet mee eens zijn. Ze zien de schoonheid bij je van binnen en zullen houden van je wat er ook gebeurt maar ze willen wel een gezonde relatie en niet één waar ze in gebruikt worden.

Bron: http://hogerbesef.nl/12-tekenen-dat-jij-een-relatie-met-een-oude-ziel-hebt/

 

Zelf heb ik geen relatie met een oude ziel, wel dat ik er zelf eentje ben, heel herkenbaar. anderen hebben het ook al gezegd tegen me en diep innerlijk weet ik het ook.

=======================================================

Spannend


Alles wat nieuw is, is spannend en een uitdaging, het vertrouwde wordt vergeten.

uitdaging

Is ook zo met bloggen, men volgt steeds meer nieuwe bloggers omdat het nieuw en spannend is. Blogs die langer gevolgd worden zijn dan geen uitdaging meer. Vergeten wordt dat deze nieuwe blogs ook ooit weer ”oud” worden en vervelen Daarom volg ik weinig en blijf trouw aan hen die ik volg en ook mee deelt.

Osho: lachen


“Gelach komt uit van gezondheid. Het is een overvolle energie. Dat is de reden waarom kinderen kunnen lachen en hun lachen is totaal. Hun hele lichaam is betrokken bij het-wanneer ze lachen, je hun tenen kunt lachen zien. Het hele lichaam, elke cel, elke vezel . van het lichaam, is lachen en trillen Ze zijn zo vol van de gezondheid, zo belangrijk, alles stroomt.

Een triest kind betekent een ziek kind, en een lachende oude man betekent dat hij nog jong is. Zelfs de dood kan hem niet oud te maken, niets.. kan hem oude maken. Zijn energie is nog steeds vloeiend en loopt over, hij wordt altijd overstroomd. Lachen is een overstroming van energie. ”
Osho Zen

Leren


Men is nooit te oud om te leren en nooit te jong om ermee te beginnen.

Een mooie Paasmaandag gewenst al schijnt er geen zonnetje, als het maar in je hartje schijnt,

zon