7 tekenen dat je in handen bent van een manipulator


7 tekenen dat je in handen bent van een manipulator

Vaak zijn manipulatoren zo goed in het spelen van hun gemene kleine hersenspelletjes, dat je niet eens kunt zien waar al die drukenergie vandaan komt.

Helaas, hoe langer het duurt om ze te lokaliseren, hoe meer ze je kunnen gebruiken en misbruik kunnen maken van je kwetsbaarheid. Hoewel je ze nu niet kunt zien, is de kans groot dat hun toxiciteit veel dichterbij is dan je denkt.
Maar wie is deze persoon en waarom verspilt zij/hij energie aan het zuigen van de jouwe?

Hier zijn 7 tekenen dat je het slachtoffer zou kunnen zijn van een ervaren manipulator.
1. Ze spelen constant met je gevoelens.
Vanaf het moment dat je elkaar ontmoet, zorgt deze persoon ervoor dat ze betrouwbaar en authentiek lijken, zodat je niet gemakkelijk wegkomt. Maar in plaats van er voor je te zijn als vriend, gebruikt hij de informatie die je hem vertelt om je emoties te beheersen.
Hij speelt de rol van een goede luisteraar, de persoon die je altijd begrijpt. Maar zodra hij ziet dat hij wat je hem hebt verteld in zijn eigen voordeel kan gebruiken, zal hij niet aarzelen om dat te doen. Je gevoelens en emoties zijn niets anders dan een speeltuin voor hem.

2. Ze geven je altijd de schuld.
Voel je je soms de slechterik in een situatie waarin jij degene bent die gekwetst is? Nou, het is waarschijnlijk omdat je te maken hebt met een ervaren manipulator. Ze weten precies wat ze moeten zeggen om het slachtoffer te worden van een situatie waarin ze in feite de agressors zijn.
Wanneer ze opzettelijk iets doen om je pijn te doen, hebben ze al ontdekt hoe ze het allemaal als jouw schuld kunnen laten lijken. En over het algemeen passen ze bij het scenario waarin uw acties ertoe hebben geleid dat ze jou schade hebben berokkend.

3. Hun woorden komen niet overeen met hun daden.
Manipulators zijn waarschijnlijk de beste in het bedekken en verfraaien van de waarheid, zodat het glamoureus lijkt, terwijl het in werkelijkheid afschuwelijk is. Het zijn buitengewoon begaafde aanbidders die je alles kunnen laten geloven wat ze tegen je zeggen.
En op het moment dat je je de rug toekeert, doen ze precies het tegenovergestelde van wat ze zeiden dat ze zouden doen. Ze spreken misschien vloeiend, maar ze zijn niet erg goed in het volgen van hun woorden.

4. Ze geven jou de schuld van hun eigen emoties.
Elke manipulatieve persoon zou al het mogelijke doen om je het gevoel te geven dat je alleen verantwoordelijk bent voor hun eigen emotionele toestand.
Ze zouden er alles aan doen om je schuldig te laten voelen omdat je weigert de dingen te doen die ze willen dat je doet. Het is als het einde van de wereld als ze niet krijgen wat ze willen, dus zorgen ze ervoor dat jij je er ellendig over voelt.

5. Ze stellen je constant ultimatums.
Het compromis zit niet in het programma van een manipulator. Vooral als ze al hebben besloten dat jij hun volgende prooi wordt.
Daarom gebruiken ze vaak extreme ultimatums en brengen ze je in ongemakkelijke posities, dus je koos de optie die ze in gedachten hadden. En hoe meer je ze probeert te overtuigen dat jullie allebei een compromis kunnen sluiten, hoe meer ze zich naar je toe duwen.

6. Ze maken misbruik van je onzekerheden.
Een van de meest kwetsende eigenschappen van de manipulators is dat ze de slechte macht hebben om je onzekerheden tegen je te gebruiken. In het begin zullen ze dichter bij je komen en er alles aan doen om je vertrouwen te winnen.
En zodra ze het praktisch vinden, zullen ze alles gebruiken wat je hen hebt verteld om je neer te schieten en uit elkaar te halen. Ze zouden niet aarzelen om je pijn te doen door je eigen kwetsbaarheid te gebruiken.

7. Ze zorgen ervoor dat je geen tijd hebt om na te denken.
Als een manipulator wil dat er iets echt mis gaat, geeft hij je geen tijd om erover na te denken. Vooral als ze weten dat je het niet zou goedkeuren nadat je er echt over hebt nagedacht. Om de situatie te intensiveren, voegen ze meestal een gevoel van urgentie toe aan deze dingen.
Het zorgt ervoor dat je in het heetst van de strijd handelt zonder na te denken over de gevolgen. Natuurlijk doen ze dat, zodat je niet genoeg tijd hebt om tegen ze te reageren.

Manipulator
Advertentie

5 tekenen van emotionele vergiftiging


Emotionele vergiftiging vindt plaats wanneer persoonlijke conflicten en emoties direct ons fysieke en psychologische welzijn beïnvloeden. Emotionele vergiftiging manifesteert zich door symptomen zoals geïrriteerdheid, depressie, emotionele instabiliteit en vermoeidheid.

Hoewel er veel triggers bestaan, is de onderliggende oorzaak van emotionele vergiftiging het onvermogen om tijd vrij te stellen om ons innerlijke leven te cultiveren. 

Misschien is er bij jou sprake van emotionele vergiftiging zonder dat je je dit realiseert. Om te ontdekken of je emotioneel vergiftigd bent, moet je goed letten op bepaalde gedragspatronen – dingen die je doet, ondanks het gegeven dat ze slecht voor je zijn.

Als je één of meer van deze gedragingen vertoont, dan kan het zijn dat je emotioneel vergiftigd bent:

1. Je bent defensief

Een persoon die emotioneel vergiftigd is, verkeert in een zelfbeschermingsmodus en interpreteert de daden of woorden van anderen voortdurend als aanvallen.

Als je vergiftigd bent, dan bepalen je onzekerheden je leven. Je neemt een afwachtende houding aan en bent jezelf vaak aan het verdedigen. Je zelfvertrouwen is volledig gereduceerd en alles zorgt ervoor dat jij je kwetsbaar voelt. 

Je blokkeert het positieve en richt je op selectieve wijze op het negatieve. Dit zorgt er vaak voor dat je de woorden of daden van anderen verdraait, waarbij je op een agressieve manier probeert jezelf te beschermen tegen het mogelijke kwaad waar jouw emoties voor op hun hoede zijn. 

Doorn2. Je bent overmatig kritisch

Wanneer mensen emotioneel vergiftigd zijn, dan leggen ze zichzelf een barrière van onverzettelijkheid op. Ze zijn veel te hard voor anderen en zichzelf.

Als je vergiftigd bent, dan is het waarschijnlijk dat je als gevolg van je neiging om alles onder controle te hebben te veeleisend bent voor jezelf en jezelf zelfs de kleinste beweegruimte niet toestaat. Probeer wat goedgezind te zijn voor jezelf en anderen.

 

3. Je voelt je emotioneel afgesloten

Wanneer we emotioneel vergiftigd zijn, dan kiezen we ervoor om onze emoties af te schermen en ons te beschermen tegen onze eigen gevoelens. 

Dit is waarom een persoon die overweldigd wordt door zijn eigen gevoelens dichtslaat en zich afsluit. Als je je emotioneel hebt afgesloten, dan voel je je niet in staat om je leven op welke manier dan ook te herstellen. Wanneer onze hersenen worden overspoeld door onze emoties, kunnen we niet helder en effectief nadenken of handelen.

Emoties

4. Je bent agressief tegenover anderen

Emotioneel vergiftigde mensen kunnen agressief en gevaarlijk worden. Dankzij de emotionele blokkade kunnen ze niet helder reageren, noch zijn ze in staat om de mensen die hen omringen op rationele wijze te beoordelen. Daarbij komt dat het moeilijk wordt voor hen om empathie voor anderen te voelen.

Deze agressieve houding naar buiten toe is in werkelijkheid een bijproduct van de veroordeling en de schuld die emotioneel vergiftigde mensen naar zichzelf toe voelen. Ze projecteren hun angsten en frustraties op anderen als manier om te ontsnappen aan en vrij te zijn van zichzelf.

 

5. Je saboteert jezelf

Het leven doorstaan kan moeilijk zijn voor mensen die vergiftigd zijn door hun emoties. Ze zijn bang voor succes, omdat ze niet kunnen omgaan met onzekerheid. Emotioneel vergiftigde mensen geloven niet in hun eigen vermogen om aan te kunnen wat het leven op hun pad brengt.

Alles moet achter slot en grendel worden geplaatst en nog eens worden vastgezet en duizend keer worden getest. Als je emotioneel vergiftigd ben, onthoud dan dat er maar één persoon is op deze wereld die je ervan kan weerhouden om ver te komen in het leven en die persoon ben jij.

 

Wat kan ik doen als ik emotioneel vergiftigd ben?

We hebben tijd nodig om te ontgiften. Net als wanneer je te veel alcohol hebt gedronken, zul je een kater ervaren. Emotionele katers veroorzaken schuld, voortdurende boosheid, moeilijkheden met slapen en verdriet. 

Maar maak je geen zorgen, door je gedrag en emoties te identificeren, is de eerste stap naar genezing al gezet. Nu je dit weet, kun je je neiging om te veel negatieve emoties te hebben achter je laten en beginnen aan een proces van emotionele reiniging dat hard nodig is. De symptomen zullen verdwijnen en je gevoelens zullen weer op één lijn komen te zitten met de realiteit.

Bron: http://verkenjegeest.com/5-tekenen-emotionele-vergiftiging/

Bach: onzekerheid


Bach Bloesems: Groep 2:

 

Gemoedstoestand: Onzekerheid

Cerato of loodkruid. 

Cerato is geschikt voor díe mensen die niet op de eigen intuïtie durven te vertrouwen. Ze trekken geen consequenties uit de intuïtieve kennis die ze bezitten, maar zoeken allerlei rationeel getinte uitvluchten. Zij zoeken mensen op die het vast veel beter weten dan zijzelf en vragen tot vervelens toe om raad.

Op deze manier vervreemden ze van zichzelf: het verzamelen van losse kennis en feitjes leidt niet tot een ander inzicht, wat tot gevolg kan hebben dat ze nog fanatieker gaan zoeken naar andere meningen en nieuwe kennis.

Cerato kan helpen deze spiraal te doorbreken en weer vertrouwen te krijgen in de eigen waarnemingen.

Voor diegene die te weinig zelfvertrouwen hebben en geen/moeilijk eigen beslissingen kunnen nemen. Men heeft geen vertrouwen in de eigen intuïtie, twijfelt en is erg onzeker. Cerato-mensen hebben grote bewondering voor personen die weten wat ze willen en hebben de neiging die persoon te imiteren. Ze praten graag en vragen voortdurend de mening van anderen. Ze zijn in staat de raad van anderen op te volgen om er vervolgens achter te komen dat hun eigen oordeel toch de juiste was.

Cerato, de naam die Dr. Bach eraan gaf, is geen bestaande naam in de flora’s. Dr. Bach nam eenvoudig het eerste gedeelte van de botanische geslachtsnaam Ceratostigma. Deze is samengesteld uit Grieks keras ‘hoorn’ en stigma ‘stempel’ (u weet wel: het uiteinde van de stamper, die bestaat uit vruchtbeginsel, stijl en stempel; op de stempel kiemen de stuifmeelkorrels) en is gekozen omdat de soorten die in dit geslacht worden samengevat, als kenmerk een hoornachtig uitgroeiseltje aan de stempel hebben.

Dr. Bach over Cerato: “Het Loodkruid zal je helpen je individualiteit en je persoonlijkheid te vinden en, bevrijd van invloeden van buitenaf, je in staat te stellen die grote gave van wijsheid, die je bezit, te gebruiken voor het welzijn van de mensheid” (C.W., blz. 108).

De bloesemremedie Cerato helpt je je innerlijke stem te horen, vol vertrouwen naar deze te luisteren en je erdoor te laten leiden. Je bent niet meer afhankelijk van het oordeel van anderen, wat wel of niet goed voor je zou zijn. Je ontwikkelt innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie. Met zekerheid kun je nu heldere oordelen en meningen geven. Blokkades tussen je Hogere Zelf en je denken worden verwijderd. Je benodigde kennis blijkt opeens ‘op afroep’ beschikbaar. Je kunt moeiteloos informatie bijeenbrengen, verwerken en toepassen in de praktijk. Je wilt je verworven kennis met anderen delen.

Mogelijke emotionele klachten:

 Onvoldoende vertrouwen in intuïtie
 Onzekerheid
 Zichzelf wantrouwen
 Twijfelen aan eigen bekwaamheid
 Alsmaar raad vragen aan anderen
 Geen eigen mening
 Imiteren van anderen
 Onwetendheid

Doelstelling van het gebruik van Cerato:

Vertrouwen krijgen in de eigen intuïtie. Zelfstandig kennis vergaren en verwerken.

Advies: Een week lang geen raad vragen. Één van de verkregen inzichten op eigen risico uitproberen.

Affirmatie: Ik weet zelf wat goed voor me is.

 

 

Scleranthus of hardbloem

Scleranthus werkt rustgevend op mensen die last hebben van rusteloosheid en extreme stemmingswisselingen. Typerend voor deze categorie mensen is dat ze niet goed tot een besluit kunnen komen: aangezien ze beurtelings door twee mogelijkheden worden aangetrokken, kunnen ze vaak moeilijk een keuze maken. Om aan een dilemma te ontsnappen en vrij te kunnen kiezen, heeft een mens immers zeker drie keuzemogelijkheden nodig. Door Scleranthus te gebruiken gaat de energie in rustiger banen stromen, waardoor alle kracht optimaal kan worden gebruikt. Ook in lichamelijk opzicht gaat men beter en meer ontspannen functioneren.

Scleranthus-types zijn veelzijdige, geestelijk beweeglijke mensen, die een zaak van twee kanten kunnen bekijken en in staat zijn in uitersten te denken. Maar zodra zij moeten kiezen tussen twee mogelijkheden, komen ze in de problemen. Dan beginnen ze te twijfelen. Is de beslissing eenmaal met moeite gemaakt dan is daarmee de kous nog niet af, want de twijfel blijft of wel de juiste keuze is gemaakt. Toch zullen ze anderen zelden om raad vragen.

Je ziet dit onevenwichtige ook terug in hun stemmingen. De ene dag vreugdevol, de andere dag droevig, energievol en lusteloos, pessimistisch en optimistisch, Jantje lach en Jantje huil. Hun gesprekken verlopen vaak grillig omdat ze de neiging hebben van de hak op de tak te springen. Er gaan ook zoveel dingen tegelijk door het hoofd. De innerlijke onrust en rusteloosheid blijkt ook vaak uit de nerveuze gebaren die ze maken.  Ook lichamelijke klachten verplaatsen zich of komen zomaar op en verdwijnen weer. Zelfs de ontlasting kan met de dag veranderen. De onevenwichtigheid van het Scleranthus-type kan zich ook uiten in verschillende soorten reisziekte. Scleranthus-mensen hebben dan ook constant het gevoel tussen twee stoelen in te zitten en voelen zich daardoor vaak erg ongelukkig.

De Hardbloem werd vroeger vaak klawel genoemd, wat ‘kluwen’ betekent. Het Engelse Knawel, ontleend aan het Duitse Knäuel, betekent hetzelfde. Die naam is waarschijnlijk ingegeven door de sterk vertakte groeiwijze van deze bossige plant. Kleurige bloemblaadjes (kroonbladen) ontbreken bij de Hardbloem; er zijn slechts vijf benige, witgerande, groene bloemdekbladen, die vaak bruin- of roodachtig verkleuren. Hierop berust de botanische naam van de plant: Scleranthus is afgeleid van Grieks sklèros ‘hard’ en anthos ‘bloem’ en betekent dus letterlijk ‘harde bloem’. De soortnaam annuus (‘eenjarig’, van Latijn annus ‘jaar’) heeft betrekking op het gegeven dat de plant, evenals vele andere eenjarigen, haar cyclus van zaad-bloemzaad in één groeiseizoen voltooit.

Dr. Bach over Scleranthus: “Onevenwichtigheid kan worden opgelost door de ontwikkeling van zelfbeschikking en besluitvaardigheid en door dingen te doen met beslistheid in plaats van afwegen en twijfelen. Ook al zouden we in het begin fouten kunnen maken, het is toch beter te handelen dan kansen voorbij te laten gaan door gebrek aan besluitvaardigheid. Dan zal zelfbeschikking spoedig groeien; angst om in het leven te duiken zal verdwijnen en de verkregen ervaringen zullen ons denken leiden tot een beter beoordelingsvermogen” (C.W., blz. 136).

De bloesemremedie Scleranthus geeft besluitvaardigheid en vergroot je concentratievermogen en stabiliteit. Je bewaart onder alle omstandigheden je innerlijke rust en evenwicht. Op het juiste moment weet je trefzeker de juiste beslissing te nemen, aldus te kiezen voor ja of nee en bij die keuze te blijven. Je leert accepteren dat er altijd twee mogelijkheden zullen zijn en dat je maar voor een kunt kiezen. Je stemt je meer en meer af op je innerlijk ritme en gaat, geconcentreerd en met de blik naar voren gericht, lichtvoetig op je doel af en bereikt dit ook. Door je zekerheid, gerichtheid en besluitkracht oefen je een rustgevende invloed uit op je omgeving.

Mogelijke emotionele klachten: 

 Besluitloosheid
 Grilligheid
 Onzekerheid
 Twijfel
 Gebrek aan innerlijk evenwicht
 Onrust  Onevenwichtigheid
 Niet kunnen kiezen
 Rusteloosheid
 Vraagt zelden om raad

Doelstelling van het gebruik van Scleranthus:

Het leren bundelen van energie. Het vergroten van keuzemogelijkheden. Het harmoniseren van de lichaamsfuncties.

Advies: 

Meditatie yoga

Affirmaties: 

Ik ben vrij om te kiezen. Beter fout gekozen dan niets gedaan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

<strong>Wild rose of hondroos.  </strong>

Wild rose geeft verlichting aan mensen die last hebben van depressies en futloosheid. Zij kunnen niet de kracht opbrengen om de gewenste veranderingen in hun leven door te voeren. Als gevolg daarvan voelen ze zich somber gestemd en verwachten ook niet meer dat het beter zal worden. Ze leggen zich bij de feiten neer en vechten niet meer voor verbetering van hun situatie. Hieruit ontstaan vaak ernstige energieproblemen. Wild rose zorgt ervoor dat men weer verwachtingen gaat koesteren en geeft de energie om daar vorm aan te geven.

Berust je apathisch, onverschillig en zonder te klagen in je levensomstandigheden en laat je alles over je kant gaan? Heb je je levensvreugde prijsgegeven en mis je iedere motivatie? Laat je eigen initiatief geheel achterwege en doe je geen enkele moeite meer om je leven positief te veranderen? Heb je je hoofd in je schoot gelegd en je willoos geschikt in je lot? Meen je dat je omstandigheden toch niet meer te veranderen zijn, zoals je vastgelopen huwelijk, je beroep dat geen vervulling schenkt of je chronische aandoening? Gebruik je uitdrukkingen als ‘daar moet ik nu eenmaal mee leren leven’, of ‘dat zit bij ons gewoon in de familie’ of ’voor mij is het toch allemaal te laat’? Voel je je innerlijk leeg, futloos en altijd moe? Klinkt je stem monotoon en mat? Heb je door je apathie een verstikkende invloed op je omgeving?

De bloesemremedie Wild Rose laat je vitaliteit geleidelijk aan weer opleven en geeft nieuwe levenswil. Je gaat je iedere dag meer aan het leven wijden. Je kunt je vol verwachting en levendige interesse weer openstellen voor de kleine en grote rijkdommen van het bestaan. Je voelt je steeds meer innerlijk vrij en flexibel. Je wilt weer gezond worden en onderneemt daar actie in. Je matheid en voortdurende vermoeidheid verdwijnen gaandeweg. Wat je onderneemt doe je met plezier en voldoening.

Mogelijke emotionele klachten:

 Apathie  Berusting  Onverschillig  Depressief  Lusteloos  Vermoeid

<strong>Doelstelling </strong>van het gebruik van Wild rose:

Het terugkrijgen van een positieve instelling. Energiek in het leven staan.

<strong>Advies:  </strong>

Iets nieuws ondernemen.

<strong>Affirmaties:  </strong>

Het leven geeft mij alle mogelijkheden. Ik ben zelf de sleutel tot verandering.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Gorse of gaspeldoorn.

Gorse schenkt mensen die het niet meer zien zitten vertrouwen in wezenlijke veranderingen. Ze proberen nog wel allerlei therapieën, maar eigenlijk geloven ze er niet meer in. Ze vergeten dat ze zelf de bron zijn van veranderingsprocessen en zien niet dat hun negatieve verwachtingen mede oorzaak zijn van voortdurende teleurstellingen. Zo wordt telkens weer het idee dat hun situatie hopeloos is bevestigd. Helaas wordt deze verwachting ook bevestigd door díe therapeuten die ervan uitgaan dat de weg naar herstel moeilijk en langdurig zal zijn. Gorse opent de bron naar een diep niveau van levensoptimisme.

Lijd je aan een (chronische) ziekte, heb je het idee van alles geprobeerd  te hebben, maar niets helpt en laat je nu alle moed en hoop varen?

De Gorse-remedie is voor mensen en dieren in een staat van uiterste wanhoop. Vaak betreft het mensen die ernstig ziek zijn en die te horen hebben gekregen dat er geen hoop meer op verbetering is. Ze is ook voor de persoon die het gevoel heeft dat alle behandelingen nutteloos zijn, maar alleen om anderen een plezier te doen nog bereid zijn iets uit te proberen. Ook in chronische gevallen is Gorse nuttig om te geven, want ze zal de patiënt hoop op herstel geven en dat is de eerste stap naar genezing.  Vooral deze mensen en dieren kunnen de echte kracht van de Bach Bloesems en van Edward Bach’s filosofie volgen, want de geest is wel degelijk in staat om ook ernstige ziekten te overwinnen. Edward Bach zelf is een belangrijk voorbeeld hiervan, want hij kreeg te horen dat hij nog maar drie maanden te leven had. Uiteindelijk heeft hij er 17 jaar van weten te maken, puur door zijn wilskracht te gebruiken om zijn eigen lichaam te laten genezen.

De bloesemremedie Gorse laat je nieuwe hoop en kracht putten uit je diepste zelf en nieuwe levensmoed vinden. Je klampt je niet langer vast aan je ziekte.  Je leert inzien dat je zelf actief deel kan hebben aan je levenslot. Je kan je verzoenen met je lot, omdat je de lessen van de pijnlijke beproevingen leert begrijpen. Je houding ten opzichte van je ‘hopeloze’ situatie verandert: je krijgt nieuwe hoop op beterschap en genezing. De ‘ik doe zelf mee!’-remedie.

 

Mogelijke emotionele klachten: 

 Hopeloosheid
 Wanhoop
 Vertwijfeling
 Vertrouwen verloren
 Pessimisme
 Mentale uitputting
 Geen ambitie door falen van de behandeling
 Gebrek aan ambitie
 Zwaar depressief

Doelstelling van het gebruik van Gorse:

Stimuleren van vertrouwen in het zelfgenezend vermogen. Leren het leven in eigen hand te nemen.

Affirmaties: 

Ik heb mijn toekomst zelf in de hand. Positieve verwachtingen zijn even geldig als negatieve.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

<strong>Hornbeam of haagbeuk.</strong>

Hornbeam wordt aangeraden aan mensen die te eenzijdig leven: ze vinden al gauw dat ze iets niet aankunnen en veel dingen worden als een zware opgave gezien. Deze mensen leven met een energietekort dat in veel gevallen chronisch wordt. Op den duur kan geen enkele activiteit meer voldoening geven, zelfs niet díe bezigheden die ontspannend zouden kunnen werken. Het feit dat ze een te passief leven leiden heeft juist als gevolg dat ze zich zwak en lamlendig gaan voelen, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. Hornbeam doorbreekt deze impasse en geeft op alle niveaus nieuwe energie.

Hornbeam is tegen het 'maandagmorgengevoel'. Voor mensen die normaal goed functioneren, maar tijdelijk mentaal en fysiek de dagen even niet aan kunnen. Het is meer een geestelijke dan een lichamelijke vermoeidheid. 's Ochtends het bed uit komen is al erg moeilijk en ze komen moeizaam op gang. Het hoofd voelt bij het wakker worden zwaar aan. Dit probleem kan van tijdelijke aard zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen.

De bloesemremedie Hornbeam laat je weer helder denken en geeft je levensvreugde weer terug en het plezier in alledaagse dingen. Het werk gaat je stukken beter af. Je ervaart innerlijke levendigheid en voldoende kracht, lichamelijk en mentaal, om de dagelijkse dingen tot een goed einde te brengen. Je bouwt afwisseling in je leven in en volgt je spontane impulsen.

<strong>Mogelijke emotionele klachten:  </strong>

 Tijdelijke mentale en/of lichamelijke uitputting
 Vermoeidheid
 Gebrek aan inspiratie
 Apathie  Talmen
 Uitstellen
 Maandagochtend gevoel
 Eenzijdige manier van naar het leven te kijken

<strong>Doelstelling</strong> van het gebruik van Hornbeam:

Een productiever leven leiden. Oplossen van vermoeidheidsproblemen. Weer zin krijgen in het leven.

<strong>Advies:  </strong>

Het ontplooien van nieuwe en verschillende activiteiten.

<strong>Affirmaties:  </strong>

Ik bepaal zelf hoe ik leef. Afwisseling is stimulerend.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Wild oat of ruwe dravik. 

Wild oat is een goed hulpmiddel voor veelzijdig begaafde mensen die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen. Zij zoeken iedere keer nieuwe bezigheden en impulsen, maar zijn er ook snel weer op uitgekeken. Dit telkens wisselen van koers maakt dat ze een nogal grillig en oppervlakkig leven leiden. Na een tijd kunnen er problemen ontstaan als chronische verveling, gevoelens van zinloosheid, enzovoort. Deze mensen kunnen zich niet voorstellen dat het voor het vinden van een persoonlijk doel goed kan zijn je intensief in één enkel ding te verdiepen. Wild oat geeft rust en de energie om de vele impulsen te bundelen en gericht te gaan gebruiken.

De bloesemremedie Wild Oat laat je je potentieel onderkennen en volledig ontwikkelen. Je krijgt een duidelijk beeld van je ambities, je leert je op een doel te concentreren en je laat je er door niemand meer van afbrengen. Je weet opeens wat je werkelijk wil. Je gaat meer en meer je intuïtie volgen in plaats van impulsief te handelen en je neemt zonder dralen beslissingen met betrekking tot je levenspad. Ook al heb je veelzijdige talenten, je blijft de rode draad volgen. Je voelt je tevreden en vervuld.

Mogelijke emotionele klachten: 

 Twijfel  Onzekerheid  Geen levenstaak kunnen vinden  Moedeloosheid  Snel vervelen  Destructief denken  Geen vreugde over resultaten van inspanning/werk  Nooit wilde haren verliezen  Nooit volwassen worden

Doelstelling van het gebruik van Wild oat:

Meer diepgang in het leven toelaten. Het vinden van rust en een duidelijke richting.

Advies: 

gesprekstherapie Een regelmatiger dagritme uitproberen.

Affirmatie: 

Ik vind mijn eigen weg.

 

Bron: Marianne Bachtherapeut

Wanneer men geen bloesem kan kiezen, vraag dan raad of informatie aan een deskundig Bach therapeut. Deze kan je helpen de juiste bloesem(s) te vinden. Ook aan mij mogen vragen gesteld worden over deze of andere bloesems.

Het probleem van perfectie


Beste tips om de drukte in je hoofd te bezweren

Veel mensen willen graag perfect zijn, maar ironisch genoeg brengt dit verlangen ze vaak niet veel goeds. Vaak denken we dat het streven naar perfectie iets goeds is.
Laten we hier eens dieper op in gaan. Perfectie suggereert dat iets vlekkeloos is, zonder mankementen. Wanneer je op zoek bent naar perfectie op een bepaalt vlak dan is dit wellicht mogelijk, want sommige studenten kunnen streven naar het perfecte cijfer om later een goede baan te vinden. Maar het streven naar perfectie in je leven is van een andere orde.

Een machine zal perfect opereren, tenminste voor een tijdje. Want op een gegeven moment zal het toch mankementen vertonen en moet het onderhouden en gerepareerd worden. Mensen zijn nooit bedoeld om perfect te zijn, denk maar eens aan de uitdrukking: “ik ben ook maar een mens”. Soms is het goed om stil te staan bij het feit dat we niet als doel moeten hebben een machine te zijn, maar om de imperfectie van het mens zijn te accepteren.

In onze cultuur komt de nadruk steeds meer te liggen op presteren en je doelen behalen. We lijken het vermogen om ons te verwonderen en te genieten steeds meer te verliezen. Kun jij je voorstellen dat je naar een prachtige regenboog kijkt maar dat je klaagt dat één van de kleuren niet perfect is? Dat zou belachelijk zijn en dat zou het hele moment verpesten. Toch doen we dit wel als we onze eigen imperfecties beoordelen. We vergeten dat wij, als mensen, ook onderdeel zijn van de natuur. Dat wetende zouden we er zo veel baat bij hebben als we onszelf zouden accepteren zoals we zijn, wat toevallig imperfect is.

Wanneer mensen streven naar perfectie dan zit daar vaak een grote onzekerheid achter. Je denkt niet goed genoeg te zijn zoals je bent en wilt perfect zijn en veroordeelt hiermee jezelf. Maar wanneer er iemand zou zijn die het gelukt is om perfect te zijn dan zouden er weinig mensen zijn die hem of haar zouden kunnen tolereren. Want de perfecte persoon wordt dan iemand die anderen constant van hun eigen imperfecties en tekortkomingen bewust maakt. Plus dat ze waarschijnlijk niet echt leuk meer zijn om mee om te gaan. Want wie wil er nou omgaan met iemand die perfect is? Samen lachen om fouten en het samen delen van leed is toch vaak veel fijner.

Mensen die perfect willen zijn hebben vaak het gevoel dat hun tekortkomingen veel groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Ze hebben eerder in hun leven vaak de boodschap gehad dat ze niet goed genoeg waren. Dus hebben ze onbewust besloten dat wanneer ze perfect zijn niemand ze meer kan raken. Perfectionisten denken snel dat anderen op de één of andere manier beter dan zij zijn, dus moeten ze perfect zijn om anderen te kunnen bijbenen.

De enige perfectie is in het heden, maar een perfectionist leeft nooit in het heden.

Het enige wat perfectie een beetje benadert is om bewust in het nu te leven.Zonder afleidende gedachten, zonder onszelf met anderen te vergelijken zijn we vrij om echt te leven. Maar een perfectionist is niet bezig met het heden, die is bezig met het verleden: ik had dit anders moeten doen, ik had dit anders moeten zeggen, of met de toekomst: zal dit wel goed komen, moet ik dit niet ander aanpakken? Ironisch dat juist de perfectionist nooit helemaal in het heden leeft.

Psychologytoday

Bron: http://herhealth.nl/het-probleem-van-perfectie/

Boodschap Nelson Mandela


Ons licht, niet onze duisternis, boezemt ons angst in.

We vragen onszelf af wie we wel zijn
om te denken dat we briljant, geweldig, talentvol en fabelachtig zijn –
maar wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God
en jezelf kleineren dient de mensheid niet.

Er is niets verlicht aan jezelf inhouden
opdat mensen rondom jou zich niet onzeker zouden voelen.

We zouden allemaal moeten stralen,
zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God,
die in ons allen aanwezig is,
te laten zien.

En als we onszelf in onze eigen kracht tonen,
geven we andere mensen onbewust toelating
hetzelfde te doen.

Als we vrij van angst zijn,
maakt onze aanwezigheid anderen ook vrij.

Nelson Mandela, 1994.

foto van Gerrie Reuterink.
Het is al een oude boodschap, maar hij blijft mooi en krachtig. Een pracht mens was Nelson Mandela……kunnen we nog van leren.

Minder oordelen over mensen en gebeurtenissen – 17 tips


Oordelen is makkelijk. Maar het maakt je leven niet leuker en jou geen fijner persoon om mee om te gaan. Dus laten we ermee stoppen – in dit artikel vind je tips.

“I feel like when people judge me
they’re not judging me, because they
don’t know who I am.”

Gisele Bündchen

Je doet jezelf tekort

Als je overal een oordeel over hebt dan maak je je wereld onnodig klein. Dat – en je wordt zelf een ongezellig persoon om mee op te trekken.

Vaak denken we dat we beter kunnen stoppen met oordelen voor anderen. Voornamelijk omdat onze oordelen vaak gericht zijn op andere mensen. Maar het is precies andersom.

Stoppen met oordelen is als een geschenk voor jezelf. Het maakt je leven moeitelozer, leuker en lichter. Je gunt het jezelf om het leven simpelweg over je heen te laten komen, zonder er continu iets van te vinden.

En dat leeft een stuk lekkerder.

Tips om minder te oordelen

Hieronder vind je tips en inzichten om stap voor stap minder te oordelen, zodat je kunt beginnen met oefenen. Minder oordelen is niet moeilijk – maar het vereist wel een beetje zelfkennis en zelfobservatie.

 1. Besef dat mensen vooral oordelen omdat ze zelf onzeker zijn. Door de oordelen haal je een ander naar beneden, waardoor jij je even iets beter voelt over jezelf. Hoe beter jij je over jezelf voelt, des te minder je de drang voelt om mensen in hokjes te stoppen. Heb je vaak de neiging om te oordelen? Onderzoek dan eens of je zelfvertrouwen misschien een boost nodig heeft.
 2. Door te oordelen maak je je wereld kleiner. Je zet ergens direct een vakje omheen, waardoor je blind wordt voor wat er daadwerkelijk te ervaren is. Zo loop je mogelijk veel ervaring, inspiratie en inzichten mis.
 3. Je oordelen maken je saai. Je trekt al je ervaringen door een filter in je hoofd van ‘hoe de wereld zou moeten zijn’. Je veroordeelt dingen die anders zijn dan je gewend bent. En hiermee sluit je jezelf af voor groei en ontwikkeling. Daardoor blijft alles hetzelfde en krijgt je leven veel minder kleur.
 4. Besef dat een mening verschillend is van een oordeel. Je oordeelt als je zegt ”dat soort mensen zijn achterlijk”. Je deelt een mening als je zegt ”ik vind dat soort mensen achterlijk”. Het lijkt een subtiel verschil, maar het is een belangrijk verschil. In de eerste situatie claim je je uitspraak als waarheid, alsof het simpelweg de realiteit is. In de tweede situatie kan er een gesprek ontstaan over waarom jij dit vindt. Je beseft hier dat het jouw mening is, en dat dit dus niet de uiteindelijke realiteit is.
 5. Maar je hoeft niet overal een mening over te hebben. Je kunt het leven meer over je heen laten komen en de wereld simpelweg observeren zonder jezelf continu af te vragen wat je ervan vindt. Geen mening hebben is prima – het brengt een gevoel van kalmte, acceptatie en tevredenheid.
 6. Gun anderen hun reis. Het is frustrerend om te zien hoe anderen hun leven minder ‘slim/goed/verstandig’ inrichten dan jij. Maar hierin schuilt ook het impliciete oordeel dat jouw manier de beste manier is. En dat is meestal lastig te aan te tonen. Als anderen willen leven zoals ze leven, wie ben jij dan om daar over de oordelen? Ieder mens bewandelt zijn eigen pad en leert zijn eigen lessen. Dat jij iets al hebt geleerd wil niet zeggen dat een ander geen recht meer heeft op die levensles.
 7. Leven zonder oordelen is lekker kalmerend. Het is een geschenk aan jezelf. Je gaat door je dag heen zonder je af te zetten tegen dat wat is. En dat geeft veel rust.
 8. Minder oordelen maakt je een fijner mens. Weinig dingen zijn zo irritant als mensen die meteen hun oordeel klaar hebben. Bij zulke mensen durf je minder jezelf te zijn en zul je je niet snel kwetsbaar opstellen. En dat vermindert je vermogen om een goede relatie op te bouwen. Als je minder oordeelt worden je relaties leuker, rustiger en dieper.
 9. Je kunt écht een luisterend oor zijn. Als je minder oordeelt kun je er écht zijn voor mensen. Ik vind het leuk om geen krimp te geven als mensen me dingen vertellen waar ze door anderen op veroordeeld worden. Als mensen tegen me praten doe ik mijn best ze niet te veroordelen, en dat is leuker dan je denkt. Ik probeer me niet af te vragen wat ik ervan vind, maar ik probeer te begrijpen waarom de ander zo anders denkt dan ik.
 10. Je hoeft niet apatisch te worden. Natuurlijk zijn er nog zaken waar je wél over oordeelt. Het idee is niet om nooit meer iets te veroordelen – het idee is minder te oordelen over mensen en alledaagse gebeurtenissen. Als een voorbijganger plotseling je hond een schop geeft dan kan ik me voorstellen dat je die persoon in het hokje ‘klootzak’ stopt.
 11. Maar dat hokje kan ook tijdelijk zijn. Want uiteindelijk doet niemand iets slechts, gezien zijn of haar beeld van de wereld. Iemand zegt iets naars tegen je omdat hij denkt dat dat beter is om één of andere reden. Met die reden ben jij het uiteraard niet eens – maar dat neemt niet weg dat je kunt proberen te begrijpen waarom een ander zo handelt. Zo kun je neutraler tegen die persoon aan kijken, waarmee je jezelf veel stress bespaart.
 12. De meeste oordelen zijn niet nodig. Het zijn de kleine oordelen die je gedurende je dag uitspreekt. De dagelijkse dingen en mensen die je irritant, lelijk, stom en storend vindt. Als je ze wegneemt zal de kwaliteit van je leven stijgen, niet afnemen.
 13. Je kent nooit het hele verhaal. Je ziet altijd maar een heel klein stukje van iemands leven. Ga ervan uit dat jij hetzelfde zou handelen als je in de ander zijn schoenen zou staan. Met een andere opvoeding, jeugd, ervaringen, gedachten en tegenslagen ga je je nu eenmaal anders gedragen.
 14. En hoe zit het met positieve oordelen? Die zijn natuurlijk veel minder problematisch. Maar vergeet niet dat ze nog steeds van dezelfde plek komen. Iets voldoet aan jouw interne verwachtingen, en daarom beoordeel je het als positief. Dat is niet goed of slecht – maar het is wel dezelfde gedachtegang. Ze veroorzaken minder stress, maar je kunt proberen positieve oordelen te vervangen voor dankbaarheid.
 15. Uiteindelijk kun je overal dankbaar voor zijn. Of het in ieder geval proberen. Dankbaar dat je lelijke dingen ziet, dankbaar dat je iets moois meemaakt. Simpelweg dankbaar voor de ervaringen, dingen en mensen in je leven. Of ze zich nou wenselijk of onwenselijk gedragen volgens jouw verwachtingen.
 16. Niet oordelen gaat over het loslaten van verwachtingen. Als je niet rondloopt met honderden kleine en grote verwachtingen over van alles en nog wat, dan kun je het ook niet oneens zijn met de uitkomst. Je kunt je er wel dankbaar voor voelen natuurlijk.
 17. Probeer kleine stapjes. Je kunt niet ineens stoppen met oordelen. Maar je kunt wel proberen je gedachten vaker te observeren, en te onderzoeken waar je oordelen vandaan komen. Maak er een spelletje van met je partner of een vriend(in), en wijs elkaar op oordelen die je uitspreekt. Het levert interessante gesprekken op over je dieper gelegen overtuigingen, en het maakt je steeds scherper op je eigen gedachten – waardoor je ze langzaam kunt opschonen.

Bron: https://sochicken.nl/oordeel-minder

Oordelen….we doen het allemaal weleens en wanneer je er bewust van bent, zul je ook vlugger de les des oordeels leren.

Laten we ook niet ”zelfoordeel” vergeten, jezelf veel veroordelen geeft niet alleen een laag zelfbeeld, maar oordelen over anderen wordt ook vlugger gedaan.

Gebeurtenissen veroordelen waar men het niet mee eens is, voor wie of wat veroordelen. Zolang het niet bij je hoort of gebeurd, is er geen recht om oordeel te geven, zeker wanneer men het fijne er niet van afweet.

Het wijzende vingertje wijst niet voor niets naar een persoon terwijl de andere vingers naar zichzelf wijzen.

 

Het leven accepteren


leven accepterenHet leven accepteren zoals het is, is niet altijd makkelijk, en is zeker niet de sterkste kant van ons als mens. We weten nooit precies wat er met ons gaat gebeuren en dat creëert onzekerheid. En als we daarover gaan nadenken kunnen we soms angstig worden, en dat is een normale reactie. Het leven is constant aan verandering onderhevig, soms abrupt dan weer dramatisch, maar vaak ook onverwachts. Zomaar op een dag kunnen we verrast worden door een gebeurtenis die ons aangrijpt.

Acceptatie is de grootste les voor de meeste mensen. Waarom ? Het leven is onzeker en daarom proberen we het te controleren. Maar het leven is niet altijd te controleren. Aan veel dingen in het leven kunnen we niets veranderen. Door niet te accepteren ontwijken we de realiteit van het leven. Ik zeg niet dat loslaten en accepteren makkelijk is. Het zal niet direct perfect gaan, zeker als het om pijnlijke en verdrietige zaken gaat. Maar door mindful je bewustzijn te verruimen ontwikkel je een dieper besef van jezelf en je manier van denken. Hierdoor ga je inzien dat het leven nooit garanties biedt, en leer je omgaan met de onzekerheden van het leven.

Wijs onzekerheid daarom dan ook niet af, want dan zal ze je blijven achtervolgen. Leer te accepteren zoals het is, hoe pijnlijk ook. Een andere keuze hebben we niet. Door acceptatie van het leven zoals het zich voordoet neem je een grote blokkade weg en kan je geestelijke en emotionele energie weer vrij stromen. Door aanvaarding van wat er is houd je het leven niet langer meer tegen. Je realiteit omarmen is een daad van persoonlijke vernieuwing. De dingen in de ogen durven kijken zoals ze zijn, geeft direct een gevoel van bevrijding, kracht en innerlijke genezing. Leer mindful je verzet opgeven.

bron: http://www.mindfulmbct.nl

Boeddha’s wijsheid


boeddha2

Boeddha werd gevraagd wat hij had opgestoken van het mediteren.
Zijn antwoord was “Niets! Maar laat me je vertellen wat ik kwijt ben geraakt:
woede, nervositeit, onzekerheid, sombere gevoelens, angst voor ouderdom en de dood.”

Groeien doe je Buiten je Comfort Zone


Hoe vaak waag jij een stapje buiten je comfort zone? Het is de plek waar persoonlijke groei echt plaatsvindt, en hij lonkt iedere dag naar je!

De comfort zone is dat plekje waar je nu zit

Ben je bekend met je comfort zone? Het is dat plekje waarop je je naar alle waarschijnlijkheid nu bevindt. Je comfort zone is jouw mentale beeld over dat wat jij wel en niet kunt.

Ieder mens heeft verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving. Je hebt verwachtingen gebaseerd op het verleden. Jij hebt vaak aan jezelf bewezen dat je goed kunt presenteren bij vergaderingen, dus daar heb je geen enkele moeite mee. Je hebt het altijd leuk in dat café, dus blijf je daar naartoe gaan omdat dat prettig voelt.

Je comfort zone is dat plekje waar jij je prettig en veilig voelt, en de meeste mensen durven hem vrijwel nooit te verlaten. Je verlaat je comfort zone zodra je je plotseling gaat begegeven in situaties die je nooit eerder hebt meegemaakt en waarvan je niet weet of je het kunt of niet.

Alles wat je nooit eerder hebt gedaan of meegemaakt ligt potentieel buiten je comfort zone.

Bang om je comfort zone te verlaten

Wist je dat de meeste mensen niet bang zijn voor verandering? We zijn doorgaans niet bang om het nieuwe tegemoet te treden, we zijn bang om het oude achter ons te laten. Nu weet je wat je hebt en wat je kunt verwachten, zodra je dit echter achterlaat lijkt alles onzeker te worden.

En het is deze onzekerheid waar we moeilijk mee om kunnen gaan. We willen weten waar we aan toe zijn, wat we kunnen verwachten. Als je plotseling iets moet doen wat je nooit eerder hebt gedaan bevind je je al snel buiten je comfort zone.

Hoe weet je of je je aan de rand van je comfort zone begeeft? Dat voel je aan alles. Je voelt je angstig, onzeker, je gooit mentale barrieres voor jezelf op (smoezen om het niet te doen) en ga zo maar door. Een deel van jou wil ontdekken, een ander deel wil zekerheid en behoedt je ervoor je comfort zone te verlaten.

Deze hang naar zekerheid beschermde mensen wellicht in de oertijd tegen onzekere en mogelijk gevaarlijke situaties, maar belememert je vandaag de dag vooral in je persoonlijke groei.

De voordelen aan de andere kant

Hoe lastig het soms kan zijn om je comfort zone te verlaten, juist buiten de comfort zone liggen de echte beloningen in het leven. Wie het lef heeft om zichzelf uit te dagen en zijn grenzen te verleggen ontdekt pas echt wat het leven te bieden heeft.

Door jezelf tegen te houden om je comfort zone te verlaten belemmer je jezelf om te groeien. Je groeit namelijk echt door steeds nieuwe dingen te proberen, en constant je grenzen te verleggen. Wanneer je je begeeft buiten je comfort zone probeer je aan jezelf te bewijzen wat jij kan.

Mensen groeien door schijnbaar enge dingen te doen. Alleen op reis gaan, een berg beklimmen, een eerste workshop geven, bij een vreemde kapper binnenlopen, voor het eerst internetbankieren, de eerste dag op je nieuwe werk, vragen om opslag en ga zo maar door.

Wie het lef heeft om zichzelf uit te dagen zal merken dat het leven vrij goed is buiten de comfort zone. Het is de plek waar je verwachtingen overtroffen worden (wie had gedacht dat je baas ‘ja’ zou zeggen op jouw voorstel voor loonsverhoging?) en dromen werkelijkheid kunnen worden.

Je comfort zone vergroten

Door je comfort zone te vergroten word je zekerder, zelfstandiger en meer onafhankelijk. En het is eigenlijk eenvoudiger dan het soms kan voelen.

Je vergroot je comfort zone door je er in de eerste plaats bewust van te worden. Merk hoe een deel van jezelf het liefst wil dat je in je comfort zone blijft hangen. Dit is het deel van jou dat doodsbang is voor onzekerheid.

Door jezelf duidelijk te maken dat deze onzekerheid in de meeste gevallen niet rationeel is kun je jezelf verder brengen. Je kunt jezelf stapje voor stapje buiten je comfort zone begeven, en erachter komen dat het allemaal niet zo eng is als het leek!

Probeer jezelf uit te dagen

Je comfort zone wordt pas echt groter als je aan jezelf hebt bewezen dat jij je in een nieuwe situatie kunt redden. Wanneer jij regelmatig vreemde mensen op straat hebt aangesproken vind je dit niet eng meer, het valt ineens binnen je comfort zone omdat je weet dat jij dit zonder problemen kunt.

Als je aan jezelf hebt bewezen dat jij wel degelijk een boek kunt schrijven, inderdaad een marathon kunt lopen of succesvol een langslepende relatie kunt beeindigen heb je je comfort zone vergroot.

Zo kan het zijn dat jij niet eens durft te presenteren voor een groepje mensen terwijl grote artiesen optreden voor een compleet voetbalstadion. Zij hebben deze drempel al lang geleden overwonnen, en nu vinden ze het normaal.

Vanaf het moment dat je aan jezelf bewijst dat je het kan valt datgene wat jij vroeger eng vond binnen je comfort zone, en zul je het opnieuw en opnieuw kunnen doen zonder angst en weerstand.

Door jezelf uit te dagen de eerste stappen buiten je comfort zone steeds opnieuw te wagen zul je snel groeien, en zul je jezelf steeds vrijer en onafhankelijker voelen.

http://sochicken.nl/groeien_doe_je_buiten_je_comfort_zone

—————————————————————————

 

35 Manieren om je comfort zone uit te breiden

Wie binnen zijn comfort zone blijft dut in. Wil je weer het gevoel hebben dat je LEEFT? Push jezelf dan om je comfort zone stap voor stap uit te breiden! Hier vind je 35 leuke suggesties!

Comfort is fijn, en verschrikkelijk

Het is fijn als alles voorspelbaar is. Dat je leven rustig voortrolt, en je geen angsten hoeft te hebben. Je kunt je leven zo inrichten dat het totaal comfortabel is. Niet teveel nieuwigheden, geen dingen die je eng vindt en geen onverwachte uitdagingen. Maar, zo’n leven is saai.

Je weet wat er gebeurt als je volledig comfortabel bent. Lekker ingerold in een dekentje voor het haardvuur, met snacks, tv en een drankje bij de hand. Je dut in. Je voelt je fijn, maar ook leeg van binnen.

Sterker nog, een leven vol comfort zuigt het leven uit je. Voor je het weet zit je gevangen in een enorme sleur, en verander je in een soort zombie: Je leeft maar je lééft niet.

Door je comfort zone uit te breiden krijg je opnieuw het gevoel dat je leeft. Door enge dingen te doen gaat je hart sneller kloppen, je bloed sneller stromen. Je humeur verbetert en je voelt je fantastisch! Je wordt geconfronteerd met je angsten en onzekerheden waardoor je groeit. Je zelfvertrouwen groeit, je zelfbeeld neemt toe en je leven krijgt simpelweg veel meer pit! Dus stop met dutten, gooi dat winterdekentje van je af en kom uit je veilige wereld!

35 Manieren om je comfort zone uit te breiden

Hieronder vind je 35 ideeën om je comfort zone uit te breiden. Gebruik deze suggesties om je creativiteit op gang te brengen, en zo je eigen eerste stappen te zetten buiten je comfort zone! Tijd om de boel lekker op te schudden!

 1. Praat met vijf willekeurige mensen op straat.
 2. Geef geld aan een goed doel. En geef iets meer dan je normaal gesproken zou doen.
 3. Slaap naakt.
 4. Verras iemand waar je al een tijd niet mee hebt gepraat met een telefoontje.
 5. Neem afscheid van een product dat je niet meer gebruikt, maar dat je toch moeilijk kan loslaten.
 6. Dineer met mensen van een andere afkomst dan jij, leer zoveel mogelijk culturen kennen in eigen land.
 7. Pak je kans om in het openbaar te spreken.
 8. Begin de dag met een koude douche! Brrr.
 9. Boek een nacht in een vijf-sterren hotel, en gedraag je alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Doe hetzelfde met een hostel. Laat je lekker bijten door die bedbugs!
 10. Begin je dag met yoga. En als het even kan, yoga in de buitenlucht terwijl je geniet van de zonsopgang.
 11. Bezoek een nieuw restaurant, elke keer als je uit eten gaat. Doe hetzelfde met uitgaansgelegenheden en lunch- en koffiezaakjes.
 12. Begin met een sport die je normaal niet doet. Zoals hardlopen, yoga, boksen of snelwandelen (ook al ziet dat er belachelijk uit).
 13. Doe vrijwilligerswerk. Dan kom je jezelf op allerlei manieren tegen terwijl je jezelf ook nog eens nuttig maakt voor anderen!
 14. Begin met een cursus die duidelijk buiten je comfort zone ligt. Van bomenknuffelen tot zelf ruimteraketten bouwen!
 15. Durf voortaan te onderhandelen over prijzen waar dat mogelijk is. En het is vaker mogelijk dan je zou denken.
 16. Vraag aan een willekeurige voorbijganger welk jaar het is. Alsof je een tijdreiziger bent!
 17. Kijk geen nieuws voor een maand. En gooi meteen je tv de deur uit, lekker gek.
 18. Schakel je telefoon uit voor twee dagen. En ja, dat is misschien wel de meest enge tip die ertussen staat!
 19. Wees dapper en overwin een grote angst. Laat bijvoorbeeld een spin op je hand lopen (in een gecontroleerde omgeving met iemand die je vertrouwt, en die niet bang is voor spinnen).
 20. Leer iets waar je normaal gesproken geen interesse in hebt, zoals een taal of programmeertaal, en ontdek hoe interessant het is.
 21. Ga op de grond liggen in een openbare plek, en sta vervolgens op alsof er niets aan de hand is.
 22. Word lid van CouchSurfing, en ontvang een CouchSurfer in je huis. En ga daarna zelf op stap.
 23. Woon een paar maanden in een ander land, liefst op een ander continent.
 24. Ga naar een netwerkborrel en spreek zoveel mogelijk mensen. Niet voor de connecties, maar om gewend te raken aan het ontmoeten van nieuwe mensen.
 25. Zeg ja tegen de volgende uitnodiging waar je normaal nee tegen zou zeggen.
 26. Geef een verslaving op voor twee weken. Zoals koffie, suiker, internet, Netflix of een game. Of, jawel daar is hij weer: je smartphone.
 27. Vertel iemand die je mooi vindt dat je diegene mooi vindt. Ja, dat is awkward, maar het zal gewaardeerd worden.
 28. Spreek een week alleen maar Engels. Of Chinees, wat je wil.
 29. Ga op zoek naar een leuke groep mensen met dezelfde interesses, en word onderdeel van die groep door deel te nemen aan een event of meetup.
 30. Vertel je partner over een geheime seksuele fantasie, en voer die fantasie samen uit.
 31. Sta om zes uur op, en ga naar buiten om hard te lopen, te wandelen of te fietsen.
 32. Reis in je eentje. Al is het maar voor een paar dagen.
 33. Draag iets raars en ga naar buiten, en doe net alsof er niets aan de hand is.
 34. Lees een biografie van een persoon waar je eigenlijk best wel een hekel aan hebt.
 35. Durf de controle van een belangrijk project los te laten, en vetrouw andere mensen om het te doen.

Meer inspiratie? Lees Doe Enge Dingen! Hoe heb jij de afgelopen maanden je comfort zone uitgebreid?