Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

  1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
  2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
  3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
  4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
  5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
  6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
  7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Dagtekst: realiteit


 

Dagtekst

“Neem een handvol aarde, hou dit een ogenblik vast en denk aan alle elementen die erin werden gelegd door de Schepper opdat de vele planten, en via hen alle levende schepselen, erdoor in leven zouden blijven. Helaas zijn tegenwoordig de meeste vruchten en groenten die wij eten doordrongen van negatieve invloeden – zonder nog maar te spreken over kunstmest en pesticiden! Mettertijd is de aarde een immens kerkhof geworden, overgoten met het bloed van mensen en doordrongen van hun misdaden. En omdat degenen die haar bewerken dit vaak doen zonder respect, zonder liefde of zelfs met een gevoel van innerlijke opstandigheid, dringen hun gevoelens door in de zaden en vergiftigen deze. Door onwetendheid gaat de mensheid door met het scheppen van ongezonde levensvoorwaarden.
Hoe nuttig zou het zijn om de kunst van de landbouw volgens de regels van de Ingewijden opnieuw aan te leren! Deze regels waren gekend en werden gerespecteerd in verschillende beschavingen uit het verleden, en misschien ook nog vandaag ergens in de wereld. Zij die deze naleefden, konden werken met de kosmische energieën, opdat de zaden die werden toevertrouwd aan de aarde, deze energieën zouden opnemen en aan de zaden en de groenten het maximum aan voedzame en geneeskrachtige eigenschappen zouden kunnen geven.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woede aanval


Een woedeaanval. Hoe kan je dat voorkomen?

Op het moment dat je een woedeaanval hebt kun je eigenlijk niets doen dan deze te laten passeren. De aanval gaat namelijk geheel automatisch. Meestal denk je er niet bij na. Er ontploft gewoon iets. Je raakt dan alle controle kwijt.

Kortom een woedeaanval overkomt je. Het is een automatische reactie van je lichaam en reptielenbrein.

Het is allemaal vergelijkbaar alsof je bijna valt of bijna een ongeluk hebt. Op dat moment reageert je systeem ook automatisch en is er geen tijd om na te denken. Pas achteraf wordt de verhalenmaker in je hoofd wakker.

Er is vaak maar iets pietluttigs nodig om de woedeaanval af te vuren.

Vaak geven we hetgeen de aanval opwekt de schuld. Meestal is de gebeurtenis echter slechts de druppel die de emmer doet overlopen. De woede is meestal niet in verhouding tot de daad.

De woedeaanval is vergelijkbaar met een fietsband die te hard is opgepompt. Het heeft maar een klein scherp steentje nodig om te klappen. Het steentje is niet het probleem. Wel het te hard oppompen van de fietsband.

Wat en wie pompt de fietsband op?

Niemand maar dan ook niemand kan jou een slecht gevoel geven. Nergens op de wereld is een slecht gevoel te koop. Er is geen ruilhandel in gevoelens mogelijk. Een slecht gevoel wordt veroorzaakt door gedachten en omgekeerd.

Als iemand je een stommerd vindt, dan hoef je hem niet te geloven. Als iemand je slecht vindt geld hetzelfde. Wanneer je echter de woorden laat binnenkomen raken deze jouw gevoel. Jouw gevoel wordt dan wakker. Vervolgens wijs jij jezelf af. Je had dit anders moeten doen. Stom van me, slecht van me etc..

Elke afwijzing zorgt ervoor dat de fietsband weer een beetje wordt opgepompt. Niet wat de ander zegt of doet, maar hetgeen jij er van maakt. Jij had beter, sterker, assertiever, perfecter moeten zijn. Jij had er wat van moeten zeggen, je bent lomp geweest, je hebt het fout gedaan etc. etc. Door dit alles te benoemen wijs je jezelf af en komt er meer lucht in de fietsband.

Zodra je de ander de schuld geeft van jouw woede, geef je de verantwoording van jouw gevoel uit handen. Hiermee maak je jezelf klein. Dat kleinmaken resulteert in een afwijzing. Wederom pomp je meteen de fietsband op.

Een van de grootste afwijzingen ontstaat meestal direct na de woedeaanval. Je vindt dat je het niet zo ver had moeten laten komen. Je schaamt je er voor of voelt je schuldig. Je baalt ervan dat je jezelf kwijt was geraakt. Het zijn wederom allemaal afwijzingen. De druk is net van de ketel en je gooit meteen weer nieuwe brandstof op het vuur.

De cirkel is eenvoudig. Afwijzen, afwijzen….. afwijzen en dan BAM een woedeaanval gevolgd door nieuwe afwijzingen…

De grootste afwijzing hebben echter maar weinig mensen in de gaten. Je wijst namelijk jouw gevoelens af. je mag niet boos zijn. Je mag niet verdrietig zijn. Je mag je niet slecht voelen. Het is deze manier van afwijzen dat de fietsband het snelst doet oppompen en vervolgens ontploffen.

Omdat je jezelf niet slecht mag voelen doe je er alles aan om de gevoelens onder controle te houden.

Controle, controle en controle. Alle touwtjes in handen. Er hoeft er maar een los te schieten en er klapt iets. Tja en dan weer balen dat je hem niet hebt kunnen vasthouden.

Stop dus met jezelf af te wijzen. Wijs je woedeaanval niet af. Wijs ook niet je gevoelens af. Laat ze er zijn. Verwonder wat ze je te vertellen hebben. Wijs gewoon niets meer af.

Wijs ook niet je onwetendheid af. In dat geval ga je je dom voelen. En domme mensen leren niets (nieuws).

Aanvaarden, verwondering, nieuwsgierigheid en liefde is het enige wat nodig is en echt helpt.

Bron: Martin de Werker

Osho, onschuld en onwetendheid


 

Het is een zonde als je niet van het leven geniet

Over Onschuld en Onwetendheid

En het kind is de meest geschikte persoon hiervoor, omdat het nog niet belast is met kennis, met godsdienst, met opvoeding, nog niet belast is met allerlei onzin.

Het kind is onschuldig. Maar helaas is zijn onschuld veroordeeld als onwetendheid. Onwetendheid en onschuld hebben iets gemeen, maar ze zijn niet hetzelfde. Onwetendheid is ook een toestand van niet-weten, net zoals onschuld. Maar er is ook een groot verschil, dat tot nu toe door de hele mensheid over het hoofd is gezien. Onschuld heeft geen idee van kennis, maar ook geen verlangen kennis te verkrijgen.

Onschuld is volkomen tevreden, voldaan. Een klein kind heeft geen ambities, het heeft geen verlangens. Het gaat zo totaal op in het moment: een vliegende vogel houdt zijn oog zo totaal gevangen, gewoon een vlinder, de prachtige kleuren ervan en het is verrukt; de regenboog in de lucht en het kind kan niet begrijpen dat er iets kan zijn wat meer van belang is, rijker is dan deze regenboog. En de nacht vol sterren, sterren en nog eens sterren…

Onschuld is rijk, vol, puur.
Onwetendheid is arm, een bedelaar ze wil dit en dat, wil kennis vergaren, aanzien hebben, rijk zijn, machtig zijn. Onwetendheid bewandelt het pad van verlangen. Onschuld is een toestand zonder verlangens. Maar omdat ze beide geen kennis hebben, verkeren we in verwarring over hun betekenis. We hebben als vanzelfsprekend aangenomen dat beide hetzelfde betekenen. De eerste stap op weg naar de kunst van het leven is het creëren van een scheidslijn tussen onwetendheid en onschuld. Onschuld moet gesteund, beschermd worden, want het kind heeft de grootst mogelijke schat meegebracht, de schat die de wijzen na zware inspanning vinden. De wijzen hebben gezegd dat ze weer kinderen worden, dat ze wedergeboren zijn.

In India noemde de echte brahmaan, hij die echt weet, zichzelf `dwisj’, tweemaal geboren. Waarom tweemaal geboren? Wat is er met de eerste geboorte gebeurd? Waar is de tweede geboorte voor nodig? En wat wint hij bij de tweede geboorte? Wat bij de eerste geboorte beschikbaar was, maar door de maatschappij, de ouders, de mensen om hem heen verpletterd, vernietigd is, wint hij bij de tweede geboorte.

Elk kind wordt volgepropt met kennis. Zijn eenvoud moet op de een of ander wijze uit de weg geruimd worden, want eenvoud zal hem in deze wereld vol competitie niet verder helpen. In de ogen van de wereld maakt zijn eenvoud hem een onnozele hals.

Zijn onschuld zal op alle mogelijke manieren uitgebuit worden. Bang voor de maatschappij, bang voor de wereld die we zelf hebben geschapen, proberen we ieder kind slim, listig, geleerd te maken, om in de categorie van de machthebbers te vallen, niet in de categorie van de onderdrukten en machtelozen. En als een kind eenmaal in de verkeerde richting groeit, gaat hij op die manier voort, zijn hele leven gaat hij in die richting verder.

Zodra je doorhebt dat je het leven hebt misgelopen, is onschuld het eerste dat je moet zien terug te krijgen. Laat al je kennis vallen, vergeet je geschriften, vergeet je godsdiensten, je theologieën, je filosofieën. Wees een pasgeboren kind, word onschuldig en je hebt het in eigen hand. Ontdoe je geest van alles wat jou door anderen is gegeven, je ouders, leraren, universiteiten. Zorg dat je het kwijt raakt. Wees opnieuw vol eenvoud, wees weer een kind. En dit wonder is mogelijk door meditatie.

Meditatie is niet anders dan een vreemde chirurgische methode die je lossnijdt van alles wat niet van jou is en alleen dat laat zitten wat jouw authentieke wezen is. Meditatie verbrandt al het andere en laat je naakt achter, alleen onder de zon, in de wind. Het is alsof je de eerste mens bent die op aarde is neergedaald, die niets weet, die alles moet ontdekken, die een zoeker moet zijn, die op levensreis moet gaan.

www.osho.com