Janosh code, ontwaken.


 

 

De code van deze week :: DIEPGEWORTELD ONTWAKEN
Soms hebben we het gevoel dat niets meer lukt. Oude programma’s en valkuilen blijven maar terugkomen, net of je geen stap verder komt. Het voelt alsof er totaal geen progressie in zit, maar dat lijkt alleen maar zo. Je bent onderweg naar een dieper ontwaken! Alles is cyclisch; je wordt als een ui afgepeld, dus iedere herhaling betekent in feite dat je op een dieper niveau een grote schoonmaak houdt, totdat er geen herhaling meer nodig is. Dan ben je volledig schoon en bewust. Intussen is het belangrijk te erkennen wie je bent en waarom je bent zoals je bent. Accepteer het, zodat je tijdens het ontwakingsproces kunt loslaten wat niet meer bij jou past. De frequentie van Diepgeworteld Ontwaken helpt je om herhalende patronen te versnellen waardoor je op een dieper niveau ontwaakt.

We wensen je een prachtige week!

——————-

Een heldere en mooie code weer deze week, ook voor mezelf omdat er geen progressie is en niet vooruit kom door het diepe ontwakingsproces? we zullen zien..

Advertentie

We zijn hier om de wereld te veranderen


 

Ontwaken van goddelijke veranderingsmakers. Wanneer je beseft dat je aan het roer staat van je eigen leven, dan verandert alles. Gewoon weten dat jij degene bent die de leiding hebt, is een grote fundamentele verschuiving. De ware grote verandering is echter die die komt wanneer je vermogens verwerft die je helpen te handelen volgens wat je weet. Dit zijn hulpmiddelen die maken dat je verbinding kan maken met je eigen bekrachtiging en innerlijke bronnen, zonder ophouden, en volgens goddelijke timing. Goddelijke veranderingsmakers zijn overal in de wereld aan het ontwaken, en stappen op het pad van spirituele transformatie.

 

Wereldveranderen

 

Ze leven nu om de wereld te helpen veranderen in een liefdevollere plek om te verblijven. Dit heeft te maken met de ascensie tot een hoger-vibrationele manier van zijn, een die alle leven eert.

De rol van goddelijke veranderingsmakers is de nodige veranderingen te helpen brengen, op het voorplan van verandering te staan, en een voorbeeld te zijn van anderen, in hoe liefdevol, bewust en heel te zijn.

 

Wie zijn die goddelijke veranderingsmakers?

Jij bent er een, natuurlijk. Je hebt jezelf tot nu toe misschien nog niet zo genoemd, maar je hebt de energiesignatuur van een goddelijke veranderingsmaker. Je bent geboren in dit leven. Je bent bedraad op DNA-niveau om verbinding te maken met deze krachtige en weldadige energie, en gebruikt ze om je doel te vervullen.

Er is geen specifiek tijdstip voor wanneer jij de verbinding maakt, maar vertrouw erop dat je die zal maken. Inderdaad, de energie zelf zal met de tijd zo sterk worden, zo persistent, en zo luid aanwezig binnen in jou, dat je niet meer in staat zal zijn ze te ontkennen.

Wanneer je dit al ervaren hebt, weet je hoe dit diep in je wezen aanvoelt.

 

Voorbeelden van hoe dit kan aanvoelen:

  1. Een groeiend gevoel van ontevredenheid met de status quo, in je eigen leven en in de wereld.
  2. Een onophoudelijk verlangen om jezelf ten goede te veranderen
  3. Een overweldigende droefheid over de dysfunctionele staat van de planeet
  4. Een onbeschrijfelijke vreugde wanneer je mediteert over een liefdevolle wereld
  5. Een onbegrensd gelukkig gevoel, soms tot tranen toe bewogen, wanneer je mensen ziet die mededogend en zorgend zijn
  6. Een onlesbaar verlangen om mensen en dieren in crisis te helpen

Wanneer je je bewust wordt van dergelijke gevoelens, neemt je eigen Hoger Zelf dit als signaal om je te verbinden met de hulpmiddelen die je nodig hebt om iets te doen aan hoe je je voelt. Wanneer je aandacht besteedt en handelt volgens de stimulans van je Hoger Zelf, openen zich deuren voor je die vroeger gesloten waren.

Je kan je afvragen waarom je die deuren voordien niet zag, maar geen zorgen, alles is in goddelijke timing en goddelijke plaats. Verspil dus geen kostbare tijd aan het jezelf te veroordelen om vroeger niet te hebben gezien wat je nu wél ziet.

Als je evolueert, denk dan minder en verbind je meer met de wijsheid van je hart. Je Hoger Zelf zal je hart gebruiken om je naar nieuw territorium te leiden.

Vertrouw je hart om je te tonen waaraan je best aandacht besteedt, en wat belangrijk is vanuit een perspectief van het grotere plaatje.

Waar je toegang toe krijgt, zal geen typisch lineair denken zijn dat je overtuigt dat er geen tijd of geld is voor wat jij als juist aanvoelt. Je zal toegang krijgen tot een multidimensioneel perspectief.

 

Jij als Goddelijk wezen

Het is dat multidimensionaal perspectief dat je tastbaar helpt te verbinden met concepten die sommige mensen vreemd kunnen vinden, of verboden gebied.
Hier is een voorbeeld. Jij wordt bewust van je rol als goddelijke veranderingsmaker, ook van je ontwaken tot je goddelijke natuur. Dit gaat niet over religie. Het betekent gewoon dat je een goddelijk wezen bent, van het cellulair DNA-level tot je echte bewustzijn.

 

In je kern ben je goddelijk.

Je zegt niet dat je goddelijker bent dan de andere. Je erkent het goddelijke in alle wezens, en in alle leven. Wanneer je dit herkent, help je anderen om hetzelfde ontwaken tot hun eigen goddelijke sprankel te verkrijgen.

Je doet dit door jouw aanwezigheid in de wereld.

Onderschat niet hoe krachtig dit is!

Besef terzelfdertijd dat veel mensen die vastzitten in religie geloven dat alleen bepaalde wezens, of misschien één opperwezen, goddelijk kan zijn.
Een tweede voorbeeld van concepten buiten de norm is het begrip ‘een bewuste schepper’ te zijn.

Als je tot hier geraakt bent met het lezen van dit artikel, geloof je dit over jezelf. Je zal veel mensen ontmoeten die echter andere visies hebben hierover. Ook mensen die misschien denken dat ze hun eigen bestemming kunnen beïnvloeden, maar ook geloven in het lot, of de wil of een ander wezen.

 

Wist je dat er geen ‘geluk’ bestaat? Je kan natuurlijk wel geluk hebben door vroegere weldadige handelingen; energie is energie, en die liegt niet, zelfs doorheen de tijdlijn van vele levens.

Geluk hebben komt echter niet van hoe het dubbeltje rolt, zoals conventionele wijsheid het laat uitschijnen. Toekomstige omstandigheden zullen nieuwe acties weerspiegelen en het nieuwe meer licht-vervulde bewustzijn dat je in jezelf nu kan creëren.

 

Ontwaken en Bewust

Denk je dat je al ontwaakt bent, dat je werk van ontwaken klaar is en dat je gewoon hier bent om anderen te dienen?

Denk er dan aan dat ontwaken een proces is doorheen de tijd. Er is geen finish.

Zelfs verlichte meesters blijven evolueren.

Elke keer je evolueert naar het volgende level, help je ontelbare anderen door gewoon je aanwezigheid.

Het proces van ontwaken vereist dat je ontwaakt en ontwaakt blijft, in alle soorten situaties en in het gezelschap van mensen die niet zo ontwaakt zijn misschien als jij.

Dit vraagt grote inzet en doorzettingsvermogen.

Je rol als goddelijke veranderingsmaker is je kwaliteiten en hulpmiddelen te laten groeien.

Wanneer je dit doet, wees dan geduldig met jezelf, en denk eraan dat dit is waartoe je gecodeerd bent. Het is niet makkelijk misschien, maar je weet intuïtief dat het absoluut de moeite waard is.
Selacia
Vertaling : Fran Tielemans

 

Bron : Maitreya

12 herinnerings sleutels


 

 

De twaalf Herinnerings Sleutels
Ik Ben Liefde
Niemand bestaat zonder het. Liefde is de Creatieve Kracht in de oorsprong van Alles Wat Is. Niets groeit en ademt zonder het. Waar Liefde is, is Leven en uitbreiding. Waar het niet is, is dood en spanning. Iedere ademhaling die ik doe is pure Liefde wanneer ik de Stroom van Liefde mijn lichaam laat binnenkomen en haar bestaan ondersteun. Het begrijpen van de puur creatieve kracht van Liefde die zich door mij manifesteert en door de prijzenswaardige diversiteit van Leven waarin alles nauw is verbonden, is de Sleutel tot het volledig herinneren van Wie Ik Ben, als Een met Al Dat Is. Mijn universele uitlijning via de uitdrukking van de centrale kern van mijn Ziel dat Ik Liefde Ben wordt ook erkend, en eert en autoriseert de werkelijke essentie van Wie Wij Zijn als Een met Alles Dat Is – daarmee onderstrepend de onderliggende herkenning dat de “Ik” die dit claimt het Omniversele Wezen is van wie wij allemaal afstammen, met wie wij allemaal ons bestaan delen, en aan wie wij allemaal eeuwig zullen terugkeren.
Ik Ben Licht
Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.
Ik Ben Vrede
Vóór mijn allereerste Creatieve Toestemming, was Alles Wat Ik Was vrede, een zo diepgaande vrede, zo eeuwig, zo doordrongen met Gratie dat geen enkel menselijk concept die ondoorgrondelijke staat van gelukzaligheid ook maar kan uitdrukken, vol met nog ongemanifesteerde Liefde en Licht. Diezelfde toestand van absolute rust is eeuwig geworteld in de kern die ik ben, en dit moment in het allesomvattende Continuüm van dat alles was, is en ooit zal worden, heb ik nog steeds een levende expressie van die gelukzalige toestand van zijn sierlijke Vrede. Erkenning van dit feit op dit moment is wederom een herstart van de macht die ligt in het hart van Vrede, een macht zo universeel en zo majestueus dat het al Mijn liefdevolle omhelzingen en alles dat Mijn Licht aanraakt kan verzachten en genezen. Wanneer ik de Bron van Vrede in mij volledig laat voortvloeien als een spuwende fontein van pure energie, ben Ik compleet gereinigd van elke verontruste gedachte en voorbijgaande wens die de stilte in mijn bewustzijn kan verstoren die mij laat weten Wie Ik Ben, en mij laat reageren en ZIJN als zodanig.
Ik Ben Harmonie
Zoals al het andere in de natuur waar de aangeboren balans van alle dingen nog steeds heerst, is er een deel van mij dat altijd perfect in balans gebleven is, gevoed door de ondoorgrondelijke vrede van mijn oorsprong en het Licht van Liefde dat eeuwig via mij schijnt. Net als een grote symfonie van harmonieus vermengde klanken en ritmen, is de Kracht die in en via mij gedijt dezelfde Universele Kracht die uiteindelijk alles dat bestaat in alle dimensies in balans en harmonieuze synchroniciteit brengt. Ik ben een prefect uitgebalanceerde uitdrukking van de muziek van Leven die via mij wordt gespeeld. Net zoals die gespeeld wordt via al het andere, door de Omniversele Dirigent die de perfecte score schreef die alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, bewust of onbewust, speelt, omdat anders niets van dit alles zou bestaan. Ik besteed elk moment van mijn bewuste bestaan aan het verder uitdrukken van de aangeboren balans van de perfecte Harmonie die Ik Ben.
Ik Ben Compassie
Wanneer ik hoor, zie of voel dat er een andere ziel in nood is, is er een resonantie in mij die onmiddellijk de kans erkent om het Licht van Liefde door me heen te laten stromen en mij op de beste manier te begeleiden om deze andere uitdrukking van de oneindige facetten die ik Zelf ben, bij te staan zoals Eén met Al Dat Is. Wat het kleinste aspect van Wie ik ben overkomt, overkomt ook mij, en dus is het logisch dat ik direct de innerlijke roep voel om te reageren. Het is niet dat andere zielen onderdeel zijn van een grotere menselijke familie waartoe ik behoor. Het is gewoon dat alles wat bestaat een uitbreiding is, uitgedrukt als een levend wezen of een levenloos object, van wat Ik Ben, als onderdeel van Alles Dat Is. Het echt begrijpen van deze Omniversele Werkelijkheid is wat betekenis geeft aan het gevoel van mededogen wat ik ervaar wanneer ik een relatie heb met andere aspecten van Wie Ik Ben. En dus, de erkenning van deze aangeboren band die mij verbindt met mijn broers en zusters in menselijke vorm, en met alle andere dieren, planten en mineralen uitingen van Wie Ik Ben is het fundament waarop, en de perceptie door welke mijn hele leven wordt ervaren.
Ik Ben Vergeving
Zolang ik begrensd blijf in de fysieke werkelijkheid, kan mijn aangeboren Perfectie niet door mijn menselijke vorm schijnen zonder afgebogen te worden door de slecht geïnformeerde ideeën, disfunctionele gewoonten en verkeerde percepties die zo wijd verspreid zijn op dit aardse vlak van bestaan. Hetzelfde geldt voor alle andere geheugen-gestoorde fragmenten van de Omniversele Realiteit welke een fysieke ervaring beleven. Ik kan dus perfekt begrijpen dat zo lang als ik me in deze gelimiteerde toestand bevind, ik niet in staat zal zijn om de perfectie te zien in mezelf en in anderen. Maar als ik mezelf en anderen maar voor een moment te zien krijg door de ogen van de Bron van de Schepper, zou ik onmiddellijk begrijpen dat ongeacht de vele ‘slechte’ keuzes die ik of andere zielen lijken te maken, ER absoluut niets het kristallen juweel van het ziel fragment van Alles Dat Is kan aantasten. Vanuit dat perspectief is het daarom volkomen natuurlijk om vergeving te laten prevaleren in mijn hart, want ongeacht het niveau van imperfectie welke bepaalde keuzes kunnen vertegenwoordigen, zullen deze altijd verdwijnen op het moment dat ik zie en liefheb wie ik ben om wie ik ben, zoals Eén met ieder.
Ik Ben Vriendelijkheid
Waar ik ook ben, er is altijd een kans die zich zal aandienen om deze aangeboren kwaliteit te laten zien waarmee alle zielen zijn begiftigd en die hen toestaat hun Liefde te uiten via concrete middelen, dus om anderen beter te kunnen dienen en te manifesteren Wie zij werkelijk zijn. Het maakt niet uit hoeveel pijn ik heb na misplaatste woorden en acties van andere zielen in menselijke vorm, ik laat altijd dezelfde onvoorwaardelijke vriendelijkheid zien waarmee ik ben geboren als fragment van Alles Dat Is. De vriendelijkheid die doordruppelt in alles waaraan ik verkies te denken, wat ik wil zeggen of doen vanuit mijn hart en ziel, is precies dezelfde Vriendelijkheid die alle activiteiten binnen deze gecreëerde Universele Realiteit regeert en vormt. Het is in het hart van de Schepper Bron om de oneindige Kracht van Liefde te manifesteren via alle mogelijke vormen van uitdrukking van Vriendelijkheid.
Ik Ben Barmhartigheid
Wanneer ik me onzeker voel of ik nog steeds geliefd en geaccepteerd ben als onderdeel van het Universele Geheel, herinner ik me hoe veel sublieme genade er door me vloeit als ik elke keer bewust samensmelt met de Schepper Bron. De kracht die mij heeft voortgebracht, de pure essentie van Liefde, die ik werkelijk ben, heeft nooit opgehouden mij vast te houden in Zijn allesomvattende Hart. De zegeningen stromen eindeloos naar en door mij, direct uit de Bron van de onvoorwaardelijke Barmhartigheid, waardoor ik me opnieuw geheel en barmhartig voel, zowel naar mezelf toe en naar mijn- uit het verleden veroordeelde fouten, en naar alle andere wezens, menselijk of anderszins, die mij één of andere vorm van pijn hebben bezorgd. Het opnieuw bevestigen van mijn Eenheid met deze eeuwige Bron van oneindige zegeningen en het echt eren van dit gevoel van absolute Eenheid stelt me in staat om dezelfde onvoorwaardelijke Barmhartigheid te ervaren dat voortdurend naar me wordt uitgezonden als een regenboog omhelzing van Liefde, en deze te doen toekomen naar iedereen om me heen, in elke omstandigheid en om geen specifieke reden anders dan de aard Wie Ik Ben.
Ik Ben Heling
Als ik mijn hart open voor de volledige kracht van Universele Liefde, verander ik in een fontein van Heling, en verspreid deze gezegende energie van aangeboren perfectie op alles en iedereen waar mijn aandacht is op gericht. Liefde is eigenlijk de Bron van Heling en is het altijd geweest, want het heeft de macht om dat wat uit balans was weer in een perfecte synchrone harmonie en evenwicht terug te brengen. Er is geen andere taak, missie of dienst welke groter is dan het aanbieden van de heling die ik voor iedereen ben die vraagt, de enige eis is dat men de aanvraag moet initiëeren, zodat het genezingsproces kan beginnen. Wanneer men het rijk van de Heilige Heling betreedt, is het alsof men de meest heilige tempel betreedt in de meest ijle dimensie die er bestaat. Op dat moment, trilt de ziel op de hoogste frequentie die deze aankan, de gelukzalige trilling van Liefde, de Omniversele Kracht die alles heeft gecreerd en welke ogenblikkelijk de Perfecte Gezondheid kan laten hervatten in de ziel die werkelijk weet, en niet alleen maar gelooft, dat genezing reeds heeft plaatsgevonden. Ik ben de Bron van alle Heling, en als zodanig ben ik een instrument van de Universal Heler welke leeft, liefheeft en geneesd door mij heen.
Ik Ben Vreugde
Wat kan meer verheugender zijn dan te weten wat je eigen ware oorsprong, je aard en je uiteindelijke bestemming is?… Ik ben de essentie van Vreugde en als zodanig straal ik blijdschap om mij heen als een schijnende ster, die niet te stoppen door me heen stroomt. Ik hoef geen specifieke reden te hebben om deze Vreugde te beleven die ik ben, omdat net als ware Liefde onvoorwaardelijk is, ware Vreugde spontaan, voor niets en altijd overvloedig is. Zoals in alles van de natuurlijke wereld, waar weelderige vreugde en opgewekte blijdschap eindeloos stromen via de melodieuze liedjes van vogels, dolle watersprongen van dolfijnen of de zoetvloeiende geur van bloemen, ik de Liefde en gevoel van Eenheid beleef met Alles Dat zichzelf onthult via mijn altijd optimistische kijk, en altijd glimlachende en steeds troostend lachen. Ik ben werkelijk een vrolijke uitdrukking van Vreugde, altijd blij om rondom mij de heerlijke lichtheid te delen van Wie Ik Ben.
Ik Ben Gelukzaligheid
Ik smelt van binnenuit weg, samenvloeiend met de volmaakte uitdrukking van Gratie die ik ben, mezelf overgevend aan de stralende stroom van Liefde die elk aspect van mijn hele wezen overvloeit,me opheffend naar het toppunt van absolute Eenheid, terwijl alle achtergebleven stukjes gevoel van afgescheidenheid van Al Dat Is verdwijen, weggeblazen door de oneindige Gelukzaligheid die me doordringt. Ik ben zowel diepgetroffen door deze onbeschrijflijke schoonheid die vanuit het diepst van mijn ziel oplicht, alsook volkomen in vrede, sereen beschouwend en volkomen kalm, alsof het gehele universum zijn adem inhield om me te helpen gecentreerd te blijven in dit heilige moment van gracieuze extase. Gelukzaligheid zijnde, gelukzaligheid delend met Al, gelukzaligheid ontvangend van Al is de ultieme daad van Liefde, want niets in het gehele universum blijft onaangeraakt door deze sublieme ervaring die ad infinitum van mij uitstraalt. Woorden en concepten raken slechts vluchtig de buitenkant, nauwelijks de onmeetbare heiligheid bevattend die gelukzaligheid feitelijk is. Slechts de mens die zijn hele leven blind is geweest en plotseling het zicht is gegeven op een heldere zonnige dag op de mooiste plek op Aarde kan bevatten hoe het voelt om een volmaakte staat van Kosmische Gelukzaligheid te bereiken. Maar werkelijk, elke ziel is uitgerust met dezelfde gave van Gelukzaligheid en hoeft zich slechts over te geven aan Liefde om dit te bereiken.
Ik Ben Perfectie
Er is niets dat iemand me kan doen of zeggen dat het feit kan veranderen dat de diepste essentie van Wie Ik Ben Absolute Perfectie is. Ik ben perfect geboren en ik zal nog altijd perfect sterven, eenvoudig weg omdat ik in essentie uit hetzelfde hout gesneden ben als de Kosmische Schepper die door mij leeft en door al dat is. Er is nooit een erfzonde geweest, dat is slechts een schepping van hen die vergeten zijn Wie ze zijn. De Omniversele Kracht die door het miscrokosmische fragment van Het Al dat ik ben schijnt, is zo oneindig volgmaakt en ik eer dit onweerlegbare feit door mij dit gevoel van oneindige Perfectie eigen te maken, voor altijd bewust dat, als zodanig, ik geen inspanning hoef te plegen en geen verlossingen te doen anders dan eenvoudig te aanvaarden Wie Ik Ben en mij zo te gedragen en te zijn. Als ik in die toestand van perfecte afstemming met, en erkenning van Wie Ik Ben ben, komt alles door mij, al mijn gevoelens, gedachten, woorden (gesproken of geschreven) en daden kunnen niet anders zijn dan een perfecte weergave van die Omniversele Werkelijkheid die Ik Ben. Om mijzelf te kleineren door dit feit te ontkennen is de feitelijk Oorspronkelijk Misleidende Keuze die geleid heeft tot zoveel spiritueel geheugenverlies en zo veel ontmoedigende illusies. En toch, zelfs die keuze was deel van de Perfectie die Ik Ben, een mysterie dat vervaagt op het moment dat ik terugkeer naar Zijn Wie Ik Ben.

De nieuwe mens


 

 

 

De nieuwe mens en de nieuwe mensheid waar ik het over heb , zal noch Oosters noch Westers zijn. Zij zal niet alleen maar in deze of in die andere wereld geloven, zij zal in de totaliteit van de mens geloven. Zij zal geloven in het lichaam van de mens, zij zal geloven in de ziel van de mens; zij zal geloven in het materiële, zij zal geloven in het spirituele. In feite zal de nieuwe mensheid het spirituele en materiële beschouwen als twee aspecten van één fenomeen. Dan zal de wereld in beide richtingen rijk zijn, naar binnen èn naar buiten toe.

Osho

—————————-

Een prachtige tekst en wijsheid van Osho van de nieuwe  ontwakende en verlichte mens die er zeker steeds meer zullen bijkomen

51 Symptomen van spiritueel ontwaken


 

 

                             51 Symptomen van spiritueel ontwaken

 

 

 

1.Veranderende slaappatronen, rusteloosheid, warme voeten of twee tot drie keer per nacht wakker worden.

 

Een vermoeid gevoel bij het wakker worden, bij tussenpozen een slaperig gevoel hebben gedurende de dag is wat je kunt noemen “the Triad Sleep Pattern” die zich bij velen voordoet. Je slaapt dan ongeveer twee tot drie uur, wordt wakker, valt weer in slaap voor een paar uur, wordt weer wakker en valt weer in slaap. Bij anderen is de slaap-behoefte veranderd. Zij kunnen met minder slaap dan voorheen verder.

De laatste tijd heb ik hoge golven van energie ervaren die door mijn lichaam gaan , van voeten tot kruin. Het voelt goed, maar het houdt me wakker gedurende een lange tijd, tot het weer zakt.

Advies: Accepteer het en maak je geen zorgen dat je niet genoeg slaap krijgt. (anders zorgt het juist voor slapeloosheid)

Je zult het aankunnen, als je gedurende de dag de gedachte vasthoudt dat je krijgt wat je nodig hebt. Als je niet meer in slaap kunt vallen, gebruik de wakkere momenten om te mediteren, gedichten te lezen, te schrijven in je dagboek of te kijken naar de maan. Je lichaam zal zich aanpassen aan het nieuwe patroon.
2 Activiteit in je kruin op je hoofd: Tintelingen, jeuk en kriebels, kruipende sensaties over je schedelhuid en over je ruggegraat.

Een gevoel van vibrerende energie bovenop je hoofd alsof er een energie-uitbarsting plaatsvindt, vergelijkbaar met een straal water uit een douchekop óf ook de sensatie van stromende energie in en door de kruin, alsof iemand zijn of haar vinger in het centrum van je hoofd duwt. Zelf ervaar ik dat als hoge energie-downloads in mijn kruin. In het verleden voelde ik meer een algemene druk, alsof mijn hoofd in een zachte bankschroef zat. Iemand vertelde dat zijn lichaamsharen overeind stonden en dat zijn lichaam schokte.

Advies: Dit is niet om bang voor te zijn. Wat je ervaart is een opening in de kruinchakra. Deze sensaties betekenen dat je meer openstaat om de goddelijke energie te ontvangen.

 

3 Plotselinge emotionele golven.

Huilen met dikke tranen. Plotseling boos voelen of verdrietig na een kleine aanvaring, onverklaarbaar depressief en dan weer (super) gelukkig. Een emotionele achtbaan. Een drukkend of vol gevoel van emoties dat je ervaart, geeft aan dat het hart-chakra verstopt zit. (in het midden van je borst) Verwar dit niet met je hart, die bevindt zich links van je hartchakra.

 

Advies: Accepteer je gevoelens als ze opkomen en laat ze weer gaan. Ga met je aandacht naar je hartchakra en voel deze emotie. Verspreid het naar buiten naar al je velden (in je lichaam) en haal diep adem vanuit je buik en breng het omhoog naar je borst. Voel deze emoties en laat ze zichzelf verdampen. Richt je emoties niet op anderen! Je bent je verleden aan het opschonen. Als je hierbij hulp nodig hebt, zeg dan hardop dat het je intentie is om al deze oude kwesties los te laten en vraag hulp aan je Hoger Zelf.Je kunt ook God en de engelen vragen om je te helpen dit met gemak en zachtheid los te mogen laten. Wees dankbaar dat jouw lichaam deze emoties wil loslaten en niet wil vasthouden waar het in zichzelf schade zal aanrichten. Sommige bronnen suggereren dat depressies afkomstig zijn van het laten gaan van mensen, werk, etc… die niet langer overeenkomen met onze frequenties. Als je je schuldig voelt bij het laten gaan van deze verbindingen, kunnen deze depressies als een medicijn voor je zijn.

 

4 Oude thema’s en gebeurtenissen lijken opeens weer langs te komen, zoals hierboven beschreven – en de mensen(of hun gelijken) die je hiervoor nodig hebt om deze thema’s uit te werken verschijnen in je leven.

Onvoltooide kwesties of misschien mag je nog werken aan thema’s van eigenwaarde, overvloed, creativiteit, verslavingen et cetera. De hulpbronnen, ook in je verbindingen die je nodig hebt om door deze thema’s heen te gaan, verschijnen vanzelf op je weg.

Advies: is gelijk aan het advies bij punt 3.

Ik voeg eraan toe: raak niet verwikkeld door deze thema’s te analyseren. Het steeds onderzoeken van deze dingen zal je eenvoudigweg terughalen in de oude cyclus. Keer op keer en op dieper en diepere niveaus. Probeer het niet te ontlopen of jezelf ervan te distantiëren. Omarm alles wat opkomt en bedank het voor het helpen bij je voortgang. Bedank je Hoger Zelf, die geeft jou de mogelijkheid om deze thema’s te bevrijden en los te mogen laten. Onthoudt dit als je niet wil dat deze thema’s blijven hangen in je lichaam.

 

5 Veranderingen in gewicht.

Onder de bevolking (in de VS) zijn gewichtstoenames buitengewoon hoog. Andere mensen verliezen gewicht. We groeien vaak in gewicht doordat de vele angsten die we onderdrukken naar de oppervlakte komen om te mogen worden geheeld.

We reageren hierop door het opbouwen van een verdediging.We proberen ons lichaam te gronden/aarden of te verdedigen tegen inkomende frequenties in onze lichamen.

Advies: Raak niet in paniek, maar accepteer het als een symptoom van waar je nu staat. Je zult gewichtstoename of –afname merken als je al je angsten hebt geïntegreerd. Ontspan in je ongerustheid hierover. Je zult het dan makkelijker vinden om met je gewichtsvragen om te gaan. Oefen – Voordat je gaat eten en probeer dit eens: Ga zitten aan een aantrekkelijk gedekte tafel. Steek een kaars aan. Geniet van het kijken naar je eten. Hou je dominante hand op je hart en zegen het voedsel. Vertel je lichaam dat je het eten wilt nuttigen om het weldadig te voeden en dat je het niet wil nuttigen om je emotionele honger te stillen. Hou dan je beide handen boven het voedsel en zegen het. Je zult merken dat het voedsel warm aanvoelt voor je handen; zelfs als het voedsel koud is. Ik hou ervan te bedenken dat het voedsel goed en voedzaam is voor mij als het warm voelt onder mijn handen. Ik heb ook gemerkt dat wanneer ik het voedsel zegen – ik minder eet. Het is belangrijk jezelf niet te veroordelen als je een keer vergeten bent het voedsel te zegenen – doe het dan alsnog – óók als je al bijna gegeten hebt. Op deze manier houd je je aan de gewoonte. Je kunt ook iets anders doen, nl. aanwezig blijven terwijl je eet. (met aandacht) Lees niet en kijk ook geen TV ondertussen. Geniet hartelijk van alle zegeningen die je ontvangt.

 

6 Veranderingen in eet-gewoontes.

Vreemde hevige verlangens en plotselinge andere voedsel-keuzes. Sommigen vinden zichzelf hongeriger dan gewoonlijk, anderen zijn juist hongeriger.

Advies: Ontken niet wat je lichaam je vertelt wat je nodig hebt. Als je niet zeker bent, kun je met behulp van spiertesten erachter te komen wat je lichaam nodig heeft. Probeer ook het voedsel te zegenen. (zoals beschreven onder punt 5)

 

7 Voedsel intoleranties, en plotselinge allergieën.

Als je spiritueel groeit ben je sensitiever naar alles om je heen. Je lichaam vertelt je dat het niet langer tolereert zo door te gaan, het verwerpt (als een slangenhuid) wat jou niet langer meer dient. Je mag jezelf zuiveren van toxines. Sommige mensen merken dat ze vaak een witachtig iets in hun mond hebben, dit lijkt veel op wat hardlopers hebben ná het hardlopen.

Advies: Een acupuncturist vertelde me dat deze “film” in je mond verwijderd kan worden door 2 eetlepels koudgeperste olijfolie gedurende 10 tot 15 minuten te gorgelen en vervolgens uit te spugen. (wel volhouden en niet doorslikken!)

Spuug het daarna uit in het toilet; de toxines die je uitspuugt tasten wellicht je gootsteen of wasbak aan. Poets daarna je tanden en maak je borstel zeer goed schoon! (dit is een beetje een jakkes-verhaal…maar het werkt wel!)

 

8 Ter versterking van de zintuigen bij toenemende gevoeligheid.

Het kijken: wazig kijken, glinsterende voorwerpen zien, glanzende deeltjes zien, aura’s zien rondom mensen, planten, dieren en voorwerpen. Sommigen vertellen dat ze door voorwerpen heen lijken te kunnen kijken – transparant. Of als ze hun ogen dichtdoen niet langer donker of duisternis zien, maar iets roodachtigs. Anderen vertellen dat ze geometrische vormen zien of prachtige kleuren en beelden, ook terwijl hun ogen gesloten zijn. Kleuren verschijnen nog levendiger, de lucht lijkt helderder of het gras geweldig mooi groen. Vaak zie ik elektrische activiteit dwars over de grond gaan. Als je meer sensitief wordt, kun je vormen zien of contouren in de lucht – vooral als het bijna donker wordt. Zowel bij geopende als bij gesloten ogen kun je witachtige vormen zien in je blikveld – dit zijn je gidsen.

Advies: Het kijken verandert op vele manieren, feitelijk ben je aan het experimenteren op nieuwe manieren van kijken. Wees geduldig en vooral: wees niet bang! Je kunt het verlichten voor jezelf door wat meer te geeuwen.

 

Het horen: Een gevoeliger en/of veranderd horen.

Een tijdje geleden dacht ik dat ik van de snelweg af moest omdat ik een pijnlijk en hard geluid hoorde. Je kunt ook een zacht ruisen in je hoofd horen, pieptonen, muziek- of elektronisch achtige patronen – Anderen horen water ruisen, bijen zoemen, suizen, bellen of brullen. Je kunt ook een wat je noemt, audio-dyslexie, hebben: dan begrijp je niet altijd wat mensen vertellen, alsof je niet langer je eigen taal kunt vertalen. Anderen horen vreemde geluiden in hun dromen en het is alsof iemand om hen heen zweeft. Tip: Je kunt vragen aan die aanwezigheid om weg te gaan óf aan Aartsengel Michaël te hulp roepen in deze situatie. En alweer: Er is niets om bang voor te zijn.

Advies: Geef je hier aan over – laat het toe en luister! Je gehoor stelt zich in op een nieuwe frequentie.

 

Zintuigen als ruiken, aanraken en/ of smaak.

Ik ontdekte dat ik het nu kan ruiken en proeven als er chemische toevoegingen zitten in het voedsel, op een onaangename manier. Ander voedsel smaakt opeens absoluut geweldig. Deze verbeterende en veranderende zintuigen zijn zowel verrukkelijk als verwarrend. Je kunt zelfs opeens de geur van bloemen ruiken af en toe – veel mystici hadden dit ook. Geniet ervan!

 

9 Huiduitslag

Huiduitslag, bultjes, acne, netelroos en gordelroos komen vaak voort uit onverwerkte woede die rondom de mond en op de huid uitslag geeft. Ik had gedurende enkele maanden een huidontsteking gedurende die samenviel met een helende periode uit mijn verleden. Toen ik met deze thema’s aan de slag ging werkte dat bevrijdend.

Advies: Het afstoten van toxines en gifstoffen uit je lichaam brengt emoties aan de oppervlakte. Als er een thema of probleem vrij komt en je probeert het te onderdrukken zal je huid het je laten zien, tot je weer verdergaat met dit proces. Werk met je materiaal!

 

10 Periodes vol intense energie die maakt dat je met een sprongetje je bed uitspringt, gevolgd door periodes van veel slapen en vermoeidheid.

Een vermoeidheid wordt meestal gevolgd door een grote verruiming in jezelf. Het is een tijd van integratie; geef er dus aan toe!

Advies: Schommel mee in je natuurlijke energie. Vecht er niet tegen en wees zacht voor jezelf. Doe een dutje als je moe bent. Schrijf je verhaal op als je teveel energie hebt om te kunnen slapen. Profiteer van elk soort energie.

 

11 Veranderingen in gebed of meditatie.

Niet de gevoelens met dezelfde sensaties als voorheen hebben.- Niet dezelfde ervaringen hebben als je in contact met de Geest bent.-Moeilijkheden hebben bij het focussen.

Advies: Je bent onmiddellijk en constant in gesprek met de Geest nu, en de beleving die je hiervoor had is verouderd. Je mag je aanpassen aan deze nieuwe gevoelens. Je bent altijd met je denken en in je handelen verbonden met de Geest. Maak je meditaties wat korter.

 

12 Energie golven.

Een plotselinge hittegolf van top tot teen is een tijdelijke sensatie, maar erg oncomfortabel. Er tegenover staat dat sommige mensen het extreem koud kunnen hebben. Ik heb en ken beide ervaringen. Niet zo lang geleden ervaarde ik golven of energiestromen door mij heen. Soms zelfs voelt de energie zo intens in mijn lichaam dat ik er een beetje misselijk van ben. Wanneer ik me bedenk dat deze energie Goddelijk is en de angst durf te laten gaan, voel ik me geweldig en geniet ik van deze sensaties. Als je een energiewerker bent zul je kunnen opmerken dat de warmte die door je handen stroomt behoorlijk kan toenemen. Het is goed.

Advies: Als het ongemakkelijk voelt, vertel dan aan je Hoger Zelf dat het voor jou welzijn beter is als de temperatuur een beetje zakt of stijgt.

 

13 Een serie fysieke uitingen.

Hoofdpijn, rugpijn, pijn in je nek, griepachtige symptomen (een trillings-griep), problemen met de spijsvertering, spierspasmen of krampen, versnelde hartslag, pijn op de borst, veranderingen in je seksuele verlangens, gevoelloosheid of pijn in je ledematen, ongecontroleerde uitingen en lichaamsbewegingen…. Het kunnen oude conditioneringen zijn uit de kindertijd die weer verschijnen om te kunnen worden geheeld.

Advies: Herinner je wat ik gezegd heb: Zoek medische hulp als je dit nodig hebt! Pas als je hebt vastgesteld dat het geen medische kwaal is, ontspan je dan en realiseer je dat het een tijdelijk iets is.

 

14 Er jonger uitzien.

Bijzonder! Als je je emoties zuivert en beperkende patronen en zware ballast uit het verleden bevrijd ben je daadwerkelijk lichter. Je frequentie is hoger. Je kunt meer van jezelf en van het leven houden. Je begint samen te vallen met het beste in jezelf: degene die je werkelijk bent.

 

15 Levendige dromen

Soms heb je dromen die zo werkelijk lijken dat je verward wakker wordt. Je had een lucide droom, waarin jij de controle hebt. Veel dromen zijn mystiek van aard of dragen boodschappen voor jou. In sommige dromen weet je dat je niet droomt; datgene wat je droomt lijkt werkelijk te zijn.

Advies: Je zult je herinneren wat belangrijk voor jou is om te onthouden. Forceer niets…en belangrijk: Blijf uit je angst!

 

16 Gebeurtenissen die je leven compleet veranderen:

Een overlijden, (echt)scheiding, verandering van baan, verlies van je thuisplek, ziekte en andere rampen – soms zelfs meerdere tegelijk! Het zijn krachten die een langzamer tempo veroorzaken, je dwingen eenvoudiger te worden, te veranderen en opnieuw te onderzoeken wie je bent en wat deze manier van leven voor jou betekent. Het zijn krachten die je niet kunt negeren. Deze krachten veroorzaken dat je je bevrijdt van gehechtheden. Het zijn krachten die je gevoelens van liefde en compassie doen ontwaken voor alles en iedereen.
17 Een verlangen uit te breken uit beperkende patronen, uit de sleur van je werk en consumptieve levensstijl en toxische mensen of situaties.

Je voelt een onweerstaanbare behoefte om “jezelf en je levensdoelen te (her)vinden” Je wilt creatief zijn en vrij zijn om te zijn wie je werkelijk bent. Misschien voel je je aangetrokken tot Kunst en Natuur. Je wilt je ontdoen van dingen en mensen die je niet langer dienen.

Advies: Doe het!

 

18 Emotionele en mentale verwarring.

Een gevoelde behoefte om je leven op orde te brengen; het voelt als een puinhoop. Tegelijk voel je je chaotisch en niet in staat om je te focussen. (zie punt 45)

Advies: Luister naar je hart en je eigen onderscheidingsvermogen zal volgen.

 

19 Naar binnen gekeerd zijn, eenzaamheid en interesseverlies in veel wereldse zaken.

Deze fase komt als een verrassing voor veel extraverte-types die zichzelf gewoonlijk zagen als een betrokken en actief mens. Ze zeggen: “Ik weet niet waarom, maar ik hou niet meer zo van weggaan en uitgaan als voorheen.”

 

20 Creatieve impulsen

Het ontvangen van beelden, ideeën, muziek en andere creatieve inspiraties in een vaak overweldigende snelheid.

Advies: Wees op z’n minst opmerkzaam, de Geest spreekt tegen jou over hoe je je levensdoel mag vervullen en zo kunt bijdragen aan de heling van de Planeet.

 

21 Een besef dat de tijd versnelt

Het lijkt dat je zoveel veranderingen in je leven hebt doorgevoerd in een ongekend tempo. Het aantal veranderingen lijkt te groeien…

Advies: Door je dag op te delen in afspraken en tijdseenheden doe je het gevoel van snelheid toenemen. Je kunt vertragen door rustiger in het huidige moment te zijn en aandacht te besteden aan wat er nu aan de hand is en niet bezig zijn met het volgende moment. Vertraag en vertel jezelf dat je genoeg tijd hebt. Vraag je Hoger Zelf om hulp en hou je focus in het moment. Probeer te stromen van de ene activiteit naar de volgende activiteit. Blijf afgestemd op je innerlijke leiding. Je kunt altijd de tijd een andere richting opsturen – de volgende keer dat je je opgejaagd voelt, zeg dan: “alsjeblieft tijd, laat me, ik heb behoefte aan meer tijd om….. en ontspan je.

 

22 Een gevoel van dreiging

Er zijn (voor)gevoelens dat er iets staat te gebeuren. Dit kan ongerustheid veroorzaken.

Advies: Er is niets om je zorgen te maken. Zeker…dingen kunnen gebeuren, maar ongerustheid schept meer problemen voor jou. Alle gedachten, positieve en negatieve, zijn als gebeden. Je hebt niets te vrezen.
23 Ongeduld

Je weet beter – maar soms helpt dit je niet. Je wil in controle hebben wat op je af lijkt te komen. Onzekerheid is niet prettig.

Advies: Leer te leven met je onzekerheden en weet dat niets komt voordat je er klaar voor bent. Ongeduld is werkelijk een gebrek aan vertrouwen, vooral een gebrek aan vertrouwen in je Hoger Zelf. Als je gericht blijft op het hier-en-nu zul je wonderen ervaren – ja, zelfs in het handelen.

 

24 Een diep verlangen naar betekenis, doel, spirituele verbinding en openbaring

Misschien voor het eerst in je leven een interesse in het geestelijke of spirituele. Een constant heftig verlangen is, zoals K.D. Lang (Amerikaanse zangeres-G) zegt: “De materiële wereld kan je niet langer vervullen.”

Advies: Volg je hart en de weg zal zich voor je openen.

 

25 Een gevoel dat je een buitenstaander bent

Een verontrustend gevoel dat alles in je leven als nieuw voelt en als verouderd. Je hebt je oude zelf achter je gelaten – Je hebt het ook! Je bent zoveel groter dan je je kunt voorstellen. Er komt nog meer….

 

26 “Leraren verschijnen altijd op het perfecte moment om je te helpen” op je spirituele reis.

Mensen, boeken, films, gebeurtenissen, Moeder Aarde etc… leraren en tekens kunnen negatief en/of positief lijken als je verstrikt bent in je duale denken. Vanuit een hoger perspectief is het altijd het juiste, het perfecte. Het is precies wat je nodig hebt om te leren en verder te gaan. Onthoud dat de leraar verschijnt als de leerling er klaar voor is. Elke uitdaging laat ons mogelijkheden zien hoe je het kunt toepassen.

 

27 Vind de spirituele weg die zinvol is voor jou en je aanspreekt op je meest diepe niveaus.

Plotseling verwerf je een inzicht dat je nooit eerder hebt overwogen. Je hongert naar meer, je leest, deelt met anderen, stelt je vragen en gaat bij jezelf naar binnen om meer te ontdekken over ‘wie je bent’ en ‘waarom je hier bent.’

 

28 Je vordert door het leren en door persoonlijke problemen in een sneltempo.

Een gevoel van ‘dat heb ik weer’ Altijd weer problemen.

Advies: Onthoud dat de dingen bij je komen als je er klaar voor bent om te helen. Niet eerder. Leer om te gaan met alles wat komt, heb de moed en je zult voortvarend door je problemen heen bewegen.

 

29 Onzichtbare wezens

Sommige mensen melden de ervaring zich ’s nachts door wezens omringd te voelen of hebben de sensatie door wezens te worden aangeraakt of aangesproken. Vaak zullen ze wakker worden met een schok. Sommigen voelen hun lichaam draaierig trillen. De trillingen worden veroorzaakt door de energie-veranderingen nadat de emotionele zuivering heeft plaatsgevonden.

Advies: Dit is een gevoelig onderwerp, maar je zult je beter voelen als je je bed en de ruimte eromheen zegent voordat je gaat slapen. Wees ervan verzekerd dat je omringd wordt door de meest prachtige spirituele entiteiten en altijd veilig bent in de zorg van God. En als soms de angst toeslaat, dan roep ik Aartsengel Michaël en/of Aartsengel Uriël aan. Ik veroordeel mezelf niet dat ik soms bang ben.Ik vergeef mezelf dat ik niet altijd op m’n best ben, b.v. om 3 uur ’s nachts.

 

30 Voortekenen, visioenen, ‘illusies’, nummers en symbolen

Je ziet dingen die een spirituele betekenis hebben voor jou. Merk op hoe synchroon de nummers verschijnen in je bewustzijn. Alles heeft een boodschap als je de tijd neemt ernaar te kijken. Ik geniet van de ervaring als ik boodschappen krijg. Leuk!

 

31 Verhoogde intensiteit

Je realiseert je dat het jouw tijd is om jouw waarheid te zoeken en te spreken. Plotseling lijkt dit belangrijk voor jou om meer authentiek te zijn, meer jezelf. Je mag ‘nee’ zeggen tegen mensen die je eerder ‘gepleast’ hebt. Je mag het onverdraaglijk vinden om in een huwelijk, een baan of op een plek te blijven die je niet langer ondersteunt. Er is geen plek om je te verschuilen; je hoeft niet meer op je hoede te zijn voor geheimen. Eerlijkheid wordt belangrijk voor je in al je relatievormen.

Advies: Luister naar je hart. Als je gidsen vertellen niets te doen, te spreken of actie te ondernemen. Zeg ‘nee’ . Evenals je ‘ja’ moet zeggen tegen alles wat op je weg komt. Stel onaangename risico’s zonder schuldgevoel aan de orde om een spirituele houding te krijgen.

 

32 Overeenstemmen, in harmonie komen met seizoenen en cycli

Je raakt steeds meer afgestemd op het ritme van de seizoenen, de fasen van de maan en de natuurlijke cyclussen door een grotere bewustwording van jouw plaats in de natuurlijke wereld. Dit geeft een sterkere verbinding met de aarde.

 

33 Elektrische en mechanische storingen

Als rondom je gloeilampen flikkeren, de computer vastloopt of de radio kuren vertoont.

Advies: Roep je engelen aan, je gidsen of de hele engelenschaar om het in orde te maken of een beschermend licht om deze machines te plaatsen. Omring je auto met een blauw licht….(geintje)

 

34 Verhoogde synchroniteiten en veel kleine wonderen

Zoek er meer van!

Advies: Synchroniteiten vertellen je dat je op de goede weg bent en de goede keuzes maakt. Eer deze aanwijzingen en je zult niet verdwalen. Geesten maken gebruik van synchroniteiten om met je te communiceren. Dit is het begin van wonder-ervaringen. (zie ook punt 30

 

35 Verhoogde intuïtieve vermogens en veranderingen in je bewustzijnsstaat

Aan iemand denken en onmiddellijk iets van hen horen, meer synchroniteiten, plotselinge heldere inzichten over patronen of gebeurtenissen in het verleden, helder zien, buiten lichamelijke ervaringen en andere verschijnselen hebben, intensievere gevoeligheid en helder weten, bewustzijn van de essentie; ook van de essentie van anderen, Channelingen en Christusbewustzijn energieën.

 

36 In gesprek met de Spirits

Contact met engelen, spirituele gidsen en andere goddelijke entiteiten channelen. Meer en meer mensen lijken deze mogelijkheden gegeven te zijn. Inspiratie voelen en informatie down-loads die vormen kunnen aannemen als schrijven, schilderen, ingevingen, communicatie, dansen, etc.

 

37 Een eenheidsbeleving

Een ervaring van heelheid. Bovenzinnelijk (transcendent) bewustzijn. Overspoeld worden door gevoelens van compassie en liefde voor alles wat leeft. Onthechte compassie en onvoorwaardelijke liefde voor iedereen helpt je naar hogere niveaus van bewustzijn en vreugde.

 

38 Gevoelens van vreugde en geluk

Een diep duurzaam gevoel van vrede en weten dat je nooit alleen bent.

 

39 Integratie (tot één geheel worden)

Zowel emotioneel, mentaal, fysiek als spiritueel word je sterker en transparanter. Je voelt je alsof je één bent met je Hoger Zelf.

 

40 Je levensdoel

Je weet dat je uiteindelijk doet waarvoor je op aarde bent gekomen. Nieuwe vaardigheden en geschenken zullen ontwaken, in het bijzonder de helende. Je leven en je werk ervaringen zullen zinvol samengekomen op één punt. Je gaat alles uiteindelijk helemaal leren gebruiken.

Advies: Luister naar je hart. Je verlangens brengen jou naar waar je moet zijn. Ga naar binnen en vraag aan je Hoger Zelf: “Wat is het dat jij wil dat ik doe?” – wacht op de synchroniteiten, luister.

 

41 Je voelt je dichterbij dieren en planten

Voor sommige mensen zijn dieren menselijk in hun gedrag, voor hen zijn ongetemde dieren minder bang. Planten reageren meer dan ooit op je liefde en je aandacht. Sommige planten hebben zelfs een boodschap voor jou.

 

42 Wezens zien uit andere dimensies

De sluier tussen de verschillende dimensies is dunner, dat is geen nieuws. Blijf staan in jouw kracht – je bent sterker dan je je kunt voorstellen. Vraag je gidsen om hulp als je in je angst schiet.

 

43 Iemands ware Zelf zien of een geliefd iemand met een ander gezicht – in het verleden of in de parallelle wereld.

 

44 Gedachten en verlangens manifesteren zich sneller en efficiënter.

Advies: Controleer je gedachten. Alle gedachten zijn gebeden.Wees voorzichtig met wat je vraagt.

 

45 Een wazig of mistig gevoel in je linkerhersenhelft

Je “ heldere gaven” , je intuïtieve weten, je gevoelens en compassie, je vermogens te experimenteren met je lichaam, je helderziendheid en je expressieve (beeldende) vermogens zijn allemaal afkomstig van de rechterhersenhelft.Om deze hersenhelft meer te ontwikkelen moeten we de linkerhersenhelft soms een beetje uitschakelen. Onze rechterhersenhelft wordt vaak minder gewaardeerd dan de linkerhersenhelft die gewoonlijk staat voor het ordenen, organiseren, structuur aanbrengen, lineaire volgorde, analytisch vermogen, evaluatie, nauwkeurigheid, gerichtheid, probleem oplossen en wiskundig denken.

Voorbeelden van de mist in je linkerhersenhelft zijn soms een vorm van geheugenverlies, het plaatsen van woorden in een verkeerde volgorde, niet in staat zijn of geen verlangen hebben om lang te lezen, niet in staat zijn om te focussen, vergeten wat je wilde gaan vertellen, ongeduld met rechtlijnige vormen van communicatie (gesproken of geschreven formats), verstrooidheid, interesseverlies bij het onderzoeken van complexe informatie, sufheid, je overdonderd voelen door woorden en gesprekken en informatie en een tegenzin om te schrijven. Soms voel je je afgestompt of dom en heb je geen interesse in het analyseren van levendige intellectuele discussies of onderzoek. Aan de andere kant kun je jezelf aangetrokken voelen (stimuleert de rechter hersenhelft) tot het kijken naar beelden: video, fotobladen, prachtige kunstwerken, film – maar ook muziek, beeldhouwen, schilderen, samenzijn met mensen, tuinieren, wandelen en andere uitingen. Je kunt zoeken naar een spiritueel gehalte… ook in science-fiction.

Advies: Je zult ontdekken dat als je toestaat je te laten leiden door je hart en je rechterhersenhelft, de linkerhersenhelft je daarin zal ondersteunen. Op een dag ben je helemaal in evenwicht of in balans. Je gebruikt de beide hersenhelften met meesterschap.

 

46 Duizeligheid

Dit gebeurt als je niet goed geaard bent. Misschien heb je net een groot emotioneel thema geduid en past je lichaam zich aan aan deze “lichtere” staat.

Advies: Grond jezelf door eiwitten te eten, ook ‘troost-eten” is goed. Maak nu even geen onderscheid in goed of slecht voedsel. Van binnen weet je wat je nodig hebt. Doe je schoenen eens uit en loop een paar minuten met je blote voeten door het gras.

 

47 (makkelijk) Vallen, ongelukjes, gebroken ledematen

Je lichaam is niet goed geaard – wellicht is je leven uit balans, uit evenwicht. Je lichaam vertelt je dat je mag vertragen, dat je mag onderzoeken waar je nu mee bezig bent in je leven en/of bepaalde zaken te helen. Er is altijd een boodschap. Toen ik laatst mijn enkel brak, begreep ik dat mijn enkel mij iets vertelde over wat ik weigerde te accepteren. Dat moest ik in de eerste plaats gaan doen.

Advies: Je blijft goed geaard als je je schoenen regelmatig uitdoet en met blote voeten b.v. door het gras loopt; nog beter: ga liggen in het gras zonder dekens onder je. Voel de aarde onder je – voel je één met de natuur. Vertraag en blijf met je aandacht aanwezig. Wees je bewust van wat je doet. Voel en laat je gevoelens en emoties komen, als ze bovenkomen. Blijf in het hier-en-nu. Omring jezelf met een blauw licht als je van streek bent.

 

48 Hartkloppingen

Een snel kloppend hart gaat vaak samen met een opengaan van het hart. Het duurt maar een kort moment en de betekenis ervan is dat het hart zichzelf herstelt na een emotionele ontlading. Ik maakte iets mee waar ik van schrok: Ik werd midden in de nacht wakker van het bonzen van mijn hart. Ik dacht dat het mijn borst uitkwam. Het gebeurde maar één keer en ik begrijp dat het om een kolossale hart-chakra opening ging. Ik heb het laten controleren – er is niets mis met mijn hart.

 

49 Snellere haar- en nagel groei

Meer eiwitten worden gebruikt door het lichaam. Zo jammer dat we ons lichaam niet kunnen vertellen waar haar wél en niet mag groeien. (Of kunnen we dit wel? Hmmmm)

 

50 Een verlangen om een soulmate of tweelingvlam te vinden

Meer dan ooit eerder is er het verlangen dat we een relatie kunnen hebben die overeenkomt met wie we zijn.

Advies: De waarheid is: we zijn de persoon die we aantrekken. Jezelf liefhebben en waar je nu bent accepteren is nodig voor je je “perfecte” partner zult aantrekken. Het werk begint in je eigen huis. Hoe ik denk dat het zit is het volgende: Houd een verlangen naar deze persoon in je hart, zonder je eraan te hechten. Verwacht dat jij op een dag iemand zult ontmoeten die geschikt is voor jou – laat alle gedachten en verwachtingen los wie dit zal zijn en hoe het bij je komt. Richt in plaats daarvan je aandacht op het ophelderen van je eigen leven en wordt de persoon die je bent of wilt zijn. Wees gelukkig – misschien komt het op je pad.

 

51 Oppervlakkige herinneringen

Lichaamsgeheugen, verdrongen herinneringen, beelden uit vorige levens of parallelle levens. Wij genezen en integreren al onze ‘ikken’ – sta open voor deze ervaringen.

Advies: Houd in gedachten dat dit vanzelf in je herinnering komt – zoek er niet naar.Ga niet alles kapot analyseren (omdat je verstrikt zult raken in de onaffe thema’s van je eigen processen) Voel wat er in je opkomt en vraag hulp aan je gidsen.

 

Dit document kan worden gedeeld, maar dan wél in zijn geheel.

 

Bron: Lichtwerkers