Harmonie


harmonie

Advertentie

De Celestijnse belofte: deel 2


Het Tweede Inzicht: Het Spiritueel besef.

In de moderne wereld denkt men dat er weinig over is van de zekerheid wat het leven inhoud, de zekerheid waarom wij hier zijn en wat wij hier nu eigenlijk komen doen.
Maar eigenlijk is dit altijd al zo geweest.

Ieder mens heeft wel een zekere behoeft aan deze zekerheid, zowel op je eigen levensvisie (op het microniveau) als de visie op wereldniveau (het macroniveau).

Nadat de wereldwijde kerkelijke overheersing van middeleeuwse opvattingen ….. de kerkelijke uitleg over het leven en het universum, teniet was gedaan ….. ging men zoeken naar een nieuwe invulling in de wetenschap, die enige vorm van zekerheid kon bieden omtrent deze vragen.
Deze zekerheid werd gevonden (dacht men) door het veroveren van de natuur en het gebruik van wetenschap en technologie om via vernieuwde inzichten, nieuwe zekerheden te verkrijgen.
Er ontstond echter een steeds groter wordende kloof tussen materiele en spirituele groei en daaruit voortvloeiende inzichten.

Men ging opzoek naar verklaringen omtrent alle vragen , alles moest wetenschappelijk verklaarbaar worden bevonden ….. althans dat dacht men, en daarvoor deden zij hun stinkende best om van alles te verzinnen om een verhaal “kloppend” te krijgen, er werden/worden zelfs uitkomsten vervalst om maar een compleet sluitend geheel te creëren.
Hierdoor werden toevalligheden niet opgemerkt of geheel verkeerd geïnterpreteerd.

De spiritualiteit werd tot iets wazigs gemaakt, waardoor men ging proberen de spiritualiteit te verklaren ….. men probeerde het te concentreren tot één gebouw, één dag, één visie en ook dit moest overzichtelijk en zonder vraagtekens zijn waardoor het zijn hele Goddelijke aspect en werking verloor.

Begin van de vorige eeuw begon daar voorzichtig en langzaam veranderingen in op te treden, door onder andere Einstein ….. hij ontdekte onder andere dat tijd en ruimte relatieve begrippen waren, en niet lineair zijn.

Dit ontwaken staat voor het scheppen van een nieuw, vollediger wereldbeeld.
Hoewel de ontwikkelingen van de technologie een belangrijke stap was, was ons ontwaken voor de toevalligheden in het leven dit ook, het stelt ons open voor de ware bedoeling van het menselijk leven op deze planeet en de ware aard van ons universum.

“Het Tweede Inzicht” treedt op wanneer we het historische belang van ons ontwaken inzien. We zien dan dat we eeuwenlang in een slaaptoestand van wereldse gerechtigheid en misleiding verkeerden, en dat het gewaarworden van “Celestijnse momenten” betekent dat we ontwaken uit een geestelijke staat van materiële zekerheid en comfort.

We schiepen hierdoor en hiermee een situatie waarin de wetenschap het mandaat kreeg de wereld om ons heen te onderzoeken en onze spirituele aard te ontdekken.
Terwijl tot voor kort wetenschappers zich enkel en alleen richtten op het ontdekken van de krachten die geacht werden onze wereld te bepalen.

Hierdoor ontstond de vraag “Wat was de werkelijke bedoeling van het menselijke leven?”
We verzachtten ons gevoel van onzekerheid door ons voornamelijk bezig te houden met een ander doel ….. namelijk de materiële vooruitgang.
We besloten ons maar in die Aarde van ons te schikken en onze omstandigheden op het fysieke vlak te verbeteren- tenminste totdat we onze ware spirituele toestand zouden leren kennen.

Tijdens de Industriële Revolutie gingen we er technologisch zeer op vooruit, hetgeen het idee van wat “vooruitgang” was opnieuw bevestigde.
Maar onze behoefte aan spirituele kennis ging hierdoor haast verloren.

Terwijl we ons voornamelijk bezighielden met onze wereldlijke aangelegenheden, aanvaardden we de illusie dat we in een rationeel en voorspelbaar universum leefden, waarin toevallige gebeurtenissen geen betekenis hadden.

Echter, in de laatste decennia van onze eeuw begon, onder leiding van de wetenschap zelf, dit van een spiritueel mysterie verstoken wereldbeeld uiteen te vallen.
We begrijpen “Het Tweede Inzicht” als we een historische impuls, die leidde tot een nieuwe, mysterieuzere, spirituelere kijk op het leven.
Namelijk het ontwaken.

Tot zover “Het Tweede Inzicht” lieve vrienden, volgende week gaan we verder met “Het Derde Inzicht”.
Ik wens ook nu weer een ieder een grandioze nieuwe week toe, een week die in het teken mag staan van onze ontwaking.

Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit

Bevrijdingsboom


Halte Hertenkamp

Bevrijdingsboom

door op 21 november 2014 · onder Eelco

Er was eens een monnik, die de volgende Vijf Grote Waarheden verkondigde:

Het is niet goed om van een mooie bloem te zegen dat deze mooi is. Je ontneemt haar haar vanzelfsprekendheid. Bovendien doe je iets dat overbodig is. En dat is jammer.

Het is niet goed om het woord jammer te gebruiken. Jammer gaat over schuld en boete. Het woord ketent je ziel aan spijt. Je hebt iets fout gedaan en het is niet meer terug te draaien.

Het is niet goed om iets terug te draaien. Want wat gebeurt gebeurt en alleen daarom al is het niet goed iets terug te draaien. Bovendien doe je iets dat niet mogelijk is.

Het is niet goed om iets te doen dat niet mogelijk is. Want je neemt de mogelijkheid haar eigenwaarde af en haar monopolie op de werkelijkheid.

Het is niet goed om een monopolie op de werkelijkheid te hebben. De werkelijkheid moet zich in haar onvoorspelbaarheid kunnen ontrollen. Als ze dat niet kan houdt alles op.

Toen ik de monnik met zijn volgelingen langs de weg zag lopen stopte ik en riep hen toe: ‘U bent niet van hier. Dan kunt u hier ook beter maar niet blijven. Stap maar in!’
De monnik stapte met zijn volgelingen in en zei tegen mij: ‘U bent niet van nu. Dan kunt u maar beter nu niet zijn’. Hij greep me beet en zette me in de toekomst.
Onbestuurd reed de bus tegen de bevrijdingsboom. Alle woorden, geschreven en gesproken, gingen in rook op. De inzittenden ontwaakten en zwijgen tot op de dag van vandaag.
Ik niet natuurlijk, want iemand moet het kunnen navertellen.

Bron: http://boeddhistischdagblad.nl/37144-bevrijdingsboom/?

 

Een diep doordenkertje, prachtig.

Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?


Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

helder Bewustzijn

Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

Verlichting is weten en voelen dat je niet het ik bent maar deel van Al-Eenheid of Goddelijkheid.
Hoe vindt dat plaats?

1) Zelfonderzoek: wat ben ik eigenlijk?
Ga eerst na hoe je verstand werkt, neem waar hoe je gedachten van de hak op de tak gaan en een eindeloze reeks volgen gedurende de dag. Wordt rustig en vraag jezelf af;

 •  Wie is deze denker? (Is er niets meer dan alleen deze denker?)
 • Wie is diegene die slaapt en wakker wordt?
 • Wie is het die ik “ïk” noemt?
 • Wie zit er achter diegene die kijkt en voelt?

  Ontdek  dat je ware Zelf achter alle ik in- en output met de buitenwereld zit
  Ontdek dat je niet je ik bent.
  Creëer afstand tussen je ik-verhalen/indrukken en je ware zelf daarachter. Zoom steeds uit.
  Verleg je brandpunt en blijf dit dagelijks oefenen net zolang tot je je meer één voelt met de waarnemer.

2) De waarnemer
Je ideeën, gevoelens, stemmingen en lichaam veranderen steeds.
Vindt het punt van bewustzijn, de waarnemer en het ware zelf, steeds  achter dat wat steeds verandert.
Merk op hoe je ware Zelf bewustzijn onveranderd blijft, het is je Goddelijke aard. Je IK-BEN-rustpunt.

chaos in hoofd (elohim centre).jpgNa voldoende oefening overstijg je de identificatie met je ik-slachtoffergevoel, oordeel, strijd, plicht en zelfbescherming.
Je onthecht van het alles persoonlijk nemen of persoonlijk aantrekken. Je blijft ruimer.
Inzicht ontstaat over dat alles een “verhaal”is dat zich in je hoof, in wisselwerking met je gevoel afspeelt. De illusie van het verhaal… Je leert zien  dat het ik bestaat door je eigen verhaal, ik-gedachten en gevoelens of  wenslichaam.

3) Verleden en je ik verhaal verdwijnen
Als je achterom in je leven kijkt kun je dan zien dat je hele leven en al je interacties met de mensen die je kent en kende een eigen verhaal zijn geweest vanuit jouw persoonlijke belevenis en perspectief en hoe dat je nog steeds gebeurt? Hoe het je houding, gedrag en rollen van nu heeft gevormd en hoe je dat ook niet bent… voel maar, wie je wezen of ware zelf is zit daarachter… Je verleden en het verhaal van het ervaringsperspectief, datgene waarin je dagelijks leeft en voelt als ik, is een matrix of harnas dat na het steeds diepergaande inzicht naar de achtergrond begint te verdwijnen! Steeds minder zul je weten wie je bent als je dagelijks ik-houvast oplost, steeds meer zul je in het moment leven vanuit de ruimte die je Bent!

4) Je bewustzijn/liefde verruimt enorm en je wordt meer geestelijk
gouden hart.jpgAls geëvolueerde geestelijke mens hang je vervolgens steeds minder aan liefde, harmonie of wensen t.o. je omgeving. Je hangt minder aan bevestiging, erkenning en gelijk willen hebben, aan nodig of veilig bij anderen willen zijn. Je doorziet oordeelloos je eigen, steeds subtielere vormen van zelfbescherming, ego, weggeefstand, pleasen, ambitie en de duale reactie in jezelf. Je wordt autonomer, vrijer, onafhankelijker.

4A) Dit stadium is het meest moeilijke en zal minimaal  6-24 maanden duren en vraagt voordurend bewustzijn
Werk, wensen, zorgen  en gebeurtenissen zullen zich ongevraagd blijven opdringen en dwalende gedachten en storende gevoelens veroorzaken in deze oefen-periode. Het kost iedere student en zoeker naar verlichting, naar het ware zelf, veel doorzettingsvermogen en tijd de identificatie steeds te doorzien. Om je gevoel niet steeds zo in de buitenwereld, met anderen en het werk, te laten trekken zodanig dat je erin valt. Het kost tijd om bij steeds meer levensthema’s, je identificatie daarmee te doorzien en los te laten zodat je gevoel bij de waarnemer en het ware zelf blijft terwijl je persoonlijkheid functioneert. Dit stadium is het meest moeilijke.

5) Innerlijk waarheid en leiding of leidt je ikje
Onzekerheid, angst (om op te staan), (relatie) verlangens, liefde en vriendschap; deze gevoelens zijn allemaal vergankelijk. Dat is je ware zelf LEVEN en kosmische Geluk niet. Die zijn niet afhankelijk van situaties.  Zelf de sterkste gevoelens zijn niet je ware zelf want dat is altijd hetzelfde. Als je dit snapt en voelt kun je overgaan tot het volgende stadium.  Nu kun je leren je zintuigen, jachtige gedachten en gevoelens die je voortdurend opeisen voor uiterlijke zaken, niet de leiding te laten nemen. Let op dat ze niet je innerlijk leiding voortdurend overschreeuwen.

6) Moet je ademhalingsoefening of meditatie doen?
chakras op bl meditatieman.jpgMeditatie en een aantal weken ademhalingsoefeningen kunnen de overactieve mind of emoties tot vrede en beheersing brengen. De gemiddelde mens ademt 15 maal per minuut. Verminder dit niet abrupt. Begin met heel langzaam uit te ademen, adem dan rustig in en houdt de adem een ogenblik vast om daarna weer uit te ademen. Blijf erbij met volle aandacht en gesloten ogen. Doe het aanvankelijk niet langer dan 5 minuten en verleng dit langzaam tot 10, 15 en max. 20 min. p.d. Zorg voor volmaakte spierontspanning en geen heftigheid. Haal tijdens de oefening je gedachten steeds terug naar de focus op je ademhaling. Als het goed is geoefend zal het na enige tijd licht als een veertje gaan. Zonder ademnood of onbehagen. Adem in door beide neusgaten.

7) Worden als een kind en onthechten van wie je denkt te zijn
Als de mind tot rust is gekomen, kan het oefenen met meditatie en ademhaling worden gestopt en kan het hoofd, het denken zich laten leiden door de subtielere stem van je hart, je intuïtie en buikgevoel. Stil worden en luisteren naar deze subtiele innerlijke leiding is ook weer een training van weken, maanden en zelfs jaren.  Vraag jezelf steeds af; wie is dit subtiele open en onschuldige lieve wezen binnen in  mij, hoe voelt die? Leer het kennen en vertrouwen. Voel je er veilig bij en één mee.
In deze periode onthecht je van wie je altijd dacht te zijn.
Je zult merken dat je nog meer identificatie met je intelligentie, intuïtie, bewustzijn,  onzekerheid, maskers, houdingen en rollen los laat. Je wordt deemoedig en leert je innerlijk Stem en leiding te vertrouwen. Je  oefent wekenlang dit meer te vertrouwen dan je ik-oppasser, mind, mening, doener, emotionele zelf en denker. Voel steeds je onschuld (niet de naïviteit) en magich kind. Geef je ziel en Goddelijke Vonk kans zich te openbaren, blijf open, ruim en stil in je hoofd, stil in moeten, streven, willen en vinden van…. Een verlatenheids gevoel of leegte kan nu verschijnen. Vindt ook hier niets van, maak het niet van jou. Ervaar slechts alle ervaringen en “grijp” het niet als van jou. Wil het ook niet begrijpen.

In het dagelijkse leven kunnen de aanvankelijk heel subtiele gedachten en intuïtieve aanwijzingen als  leiding vanuit de Goddelijke Vonk, ongemerkt worden weggedrukt. In dit stadium verandert dat.  Concentreer je op de subtiele ondertonen van je buikgevoel. Geef gehoor aan de fluisteringen van je ziel en essentie, ook al komen ze nog maar dunnetjes door.  Maak onderscheid tussen het gevoel van je afgescheiden innerlijk kind en dat van je ziel(ekind). Je zielgevoel zal sterker worden in je buik als je geduld hebt en een richtingaanwijzer blijken te zijn.

windrichtingen.jpgDat waar je de richting misschien vroeger aan anderen of de engelen vroeg daar stopt dat nu. Merk hoe je jezelf overdag weer in van alles kunt verliezen en hervindt steeds opnieuw de rust in je geest, buik en het vredevolle stille, verruimde zelf.  “Wie doet dit, wie ondergaat deze emotie, wie vindt dat dit allemaal af moet, wie spreek en denkt dit”; blijf doorgaan jezelf te onderzoeken in wie je werkelijk bent!

Het resultaat van al dit oefenen zal zijn dat je meer kunt liefhebben
Dat je zuiverder, vrijer, helderder en bewuster wordt ondanks dat je nog gebonden bent aan gevoelens, voor- en afkeur. De persoonlijkheid en het verhaal waarin je leeft  worden steeds beter doorzien en je brandpunt verschuift naar je ware zelf.  Je wordt wakkerder. De buitenwereld raakt losser en meer op de achtergrond bij het leven vanuit je ware zelf.

8) Je laat elk streven los en elke strijd en je raakt bekend met je eeuwig Zelf
Je aanvaard en accepteert alles zoals het is, zonder dat je lui achterover hangt. Je doet de dingen die je nodig acht voor de situatie maar blijft zonder streven en onthecht van het resultaat. Je laat de grotere leiding je overnemen. Als na zekere tijd de Bron in je naar boven komt word je je bewust van iets totaal anders in jezelf. Iets dat je niet uit kunt leggen, woordeloos is,  maar dat is als een stille tempel. Je breekt geleidelijk uit je ik-harnas en verhaal en komt aan in Niemandsland met een heerlijke basisrust en Thuisgevoel. Je functioneert vanuit Zijn.  Je ziel  raakt vertrouwt met wie je bent voorbij dit leven. Het eeuwige Zelf, voorbij dit ene leven, wordt heel geleidelijk steeds meer wie je werkelijk voelt te zijn.

9) Je komt aan in de verlichte staat van je Goddelijke Oorsprong
planetaire verlichting.jpgJe hebt steeds minder zin je geest door een onophoudelijke stroom van woorden en gedachten te laten verstoren. Je krijgt iets mystieks over je zonder dat je dat wilt. Je denken en gevoel komen vanuit een groter geestelijk overzicht. Je spreken, gevoelens en daden worden steeds directer zonder dat jouw mind er eerst tussen komt. Het denken schakelt uit. Bewustzijn en direct handelen en spreken nemen je  denken en doen over. In de vredige staat van  bewuste gedachteloosheid kan de Heilige Geest neerdalen. Je bent aangekomen in de sfeer van je oorsprong en Goddelijke Zelf ongeacht de dualiteit die nog eigen is aan je persoonlijkheid. Hier is niemand in je thuis die heilig of een beter mens wil worden.  Die een zieledoel en taak heeft want dat regelt zich vanzelf door je heen.  In dit stadium word je transpersoonlijk en deel van het Oneindig Hart/Bewustzijn. Toekomststreven en zorgen maken stoppen, net als functioneren vanuit je meegemaakte geschiedenis. Sommige ik-thema’s zijn nog hardnekkig zoals relatieverlangens, angst voor regels en autoriteiten of geld te kort. Maar uiteindelijk worden ook doorzien als de ik-illusie en gestopt.

Eerst ontwaak je binnen de ik-droom, pas daarna buiten de ik-droom
Dan is er sprake van een grote innerlijke vrede, een Boeddha natuur in je, die altijd op het hier en nu gebaseerd  is en angstloos is in keuzes en functioneren.  Oefeningen en zelfanalyse worden overbodig als dit verlichte stadium van Genade doorbreekt. Dit gebeurt echter op de juiste kosmische tijd. Als de ziel en geest al volgroeid waren voor je geboorte dan kan het ook zonder oefening, plotseling gebeuren. Maar in de meeste gevallen is deze ontwikkeling een geleidelijk proces.

10) Graden van Verlichting en je creatieschoenen aantrekken
Goddes.jpgDe Pillars of Light zullen al deze stappen van zuivering en onthechting door alle chakra’s, auralagen, lichtlichamen zelfs het  onbewuste met de lichaamscellen en het DNA, doorwerken. Je  opent geest, verstand, hart en later ook je buik, autonomie, macht-kracht, wijsheid, seksualiteit  en je geldverkeer voor de vurige Goddelijkheid die je leven voortaan mag leiden vanuit Overgave en  Al-eenheid. Je opent  naar alle verdere graden van verlichting. Uiteindelijk zul je in het laatste stadium je creatiekrachtschoenen en missie aantrekken voor het welzijn en hoogste goed van een nieuwetijds samenleving zonder dat dit gebeurt vanuit de ik-wil.  Het is de Bron in jou die dat doet ondanks persoonlijke angst om boven het maaiveld uit te steken en afgemaakt te worden, minder inkomsten te krijgen of mensen te moeten loslaten. Tijdens deze missie zul je een eigen weg van autonomie en kracht bewandelen en denkbeelden, voortkomende uit opvoedingspatronen, religie, macht-onmacht of cultuur, doorbreken. Dat wat je brengt zal volkomen nieuw zijn.  Velen zullen je niet begrijpen en bekritiseren, anderen zullen je volgen zonder dat je ego daaraan kleeft.

Bron: http://www.elohim-centre.org/site/mc/1/11/1576/201/hoever+ben+je+met+je+verlichtingsproces+in+10+stappen.html

Osho, ontwaken


Wijsheid Osho

Ontsteek het licht in jezelf en laat het horen. 
Ervaar het goddelijke in jezelf. 
Ontwaak tot je eigen waarheid, 
en dan zul je merken dat er nergens duisternis is. 
Onze eigen onbewustheid is duisternis, 
ons eigen ontwaken wordt het licht.
Osho
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prachtig altijd weer de wijsheden van Osho, ze zijn leerzaam om er iets mee te kunnen doen.

Volle Maan 14 Mei


 

OP WEG NAAR DE VOLLE MAAN…

14 mei 2014
We bevinden ons midden in de lente ook al zou je dat nu misschien niet denken. We hebben herfstachtig weer, terwijl de natuur ongeveer een maand voor loopt. Toch is dit nog steeds de tijd van groei, bloei, bevruchting en vruchtbaarheid. Het nieuwe leven is niet meer zo kwetsbaar en manifesteert zich duidelijk. De sapstroom is volledig op gang en sterker dan in de rest van het jaar. Deze Volle Maan heet de Maan van het Ontwaken. Bij ons mensen wordt het ontwaken van de levenskracht vaak gevoeld als sensualiteit en hartstocht. Stem je af op deze energie en richt die op je eigen geliefde doelen. Het thema van deze Maanperiode is vruchtbaarheid.

De Volle Maan staat in het teken Schorpioen en dat maakt heel gevoelig voor emotionele invloeden. Schorpioen staat voor diepgang, psychologisch onderzoek, taboes doorbreken, waarheid en transformatie. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende teken: Stier. Dit aardeteken zoekt veiligheid in materie en bezit, houdt van comfort, is nuchter en houdt liever vast aan iets bestaands uit gewoonte of voor de veiligheid. Hierin is de strijd te zien tussen vasthouden of loslaten.

Tussen Venus en Pluto heerst spanning en die kan vooral te voelen zijn in de liefde. Weet je zeker wat je wilt? Pluto kan ineens een nieuw licht werpen op je relatie en thema’s als macht en onmacht, afhankelijkheid en onafhankelijkheid blootleggen. Je kunt de macht van de liefde ervaren of door liefde diepgaand veranderen. Er is een drang naar vrijheid en vernieuwing in de liefde. Uranus kan ervoor zorgen dat er plots iets gebeurt waardoor je een nieuwe ervaring opdoet en je leven niet meer hetzelfde is als voorheen.

Saturnus staat naast de Maan en dit kan een innerlijke strijd opleveren: je hart volgen of vasthouden aan maatschappelijke regels? ‘Doe nou maar normaal’, gaan voor veilige structuur ook al is die saai, of je passie volgen? Zoeken naar diepgang en het ware leven ervaren, betekent dat je ook je schaduwkant tegenkomt. Deze Volle Maan gaat over dood en wedergeboorte, die liggen in elkaars verlengde. Het is aan jou welke laag je loslaat en welke laag je opbouwt.

Emoties kunnen dus zeer intens worden beleefd in deze periode. Het is goed te beseffen welke emotie(s) jij koestert en welke emotie(s) jij terugstuurt naar de donkere cel van je onderbewuste. Beide kunnen je namelijk in hun grip houden en je vrijheid belemmeren.

Zuiver jezelf en je leefomgeving. Maak tijd om te beseffen wat je intenties zijn, zorg dat je zelf de regie houdt en dat je niet te ver afdwaalt van jouw bestemming. Voel tot in de diepte van je ziel waarnaar je passie werkelijk uitgaat. Gebruik de energie van deze Maan om je plannen, doelen, wensen of projecten net even dat extra duwtje te geven dat nodig is om ze later ook hun vruchten te laten afwerpen. Vier het leven en de liefde!

© Petra Stam

Bron: http://www.petrastam.nl/blog/2014/5/12/volle-maan-14-mei-2014

 

 

 

Tien tekenen van spiritueel ontwaken.


 

 

Velen van ons ondergaan op dit moment heftige veranderingen. Sommigen noemen het ascentie – verschijnselen en weer anderen het spiritueel ontwaken. Hoe je het ook wilt noemen, uiteindelijk leidt het tot een beter inzicht over wie we werkelijk zijn. Alhoewel de ervaringen voor eenieder uniek zijn, zijn er waarschijnlijk toch een aantal kenmerken te noemen die bij veel mensen voorkomen. Onderstaand zijn de symptomen die een forumgebruiker in Amerika bij zichzelf opmerkte en wij vonden dat interessant genoeg om hier te delen. Hij beschrijft de volgende veranderingen en symptomen:
1) Je slaappatronen worden anders en je voelt je rusteloos, maar toch lijk je meer energie te hebben.

2) Je voelt activiteit op de kruin van je hoofd, rillingen, een kriebelig gevoel en tintelingen op je schedel. Het lijkt alsof iemand druk uitoefent op de bovenkant van je hoofd. Flitsen van geweldige inspiratie, creativiteit en gedachten. Vibraties rondom het hoofd en de oren; dit is het openen van je kruinchakra en de energie die naar binnen stroomt.

3) Plotselinge golven van emoties. Je hebt de neiging om te huilen, je voelt je eenzaam, boos, gelukkig, zonder aanwijsbare oorzaak. Dit is het laten gaan van geblokkeerde emoties via je hartchakra.
4) Oude problemen blijven terugkomen en soms voel je je erg verloren.

5) Je fysieke lichaam begint te veranderen. Je verliest gewicht en voelt de behoefte om gezonder te gaan eten.

6) Je zintuigen zijn gevoeliger geworden. Je hoort misschien vaker je naam roepen, je hoort geluiden en stemmen die je nog nooit eerder hebt gehoord en je ziet mogelijk sterretjes, schaduwen, verschillende bewegingen en aura’s rondom voorwerpen. Dit is je zesde zintuig wat zich opent.

7) Je begint met andere ogen naar de wereld en alles wat dat in stand houdt, te kijken, met een nieuw begrijpen en een nieuwe werkelijkheid die er voor jou misschien niet als écht uitziet. Blijf in die “flow”. Heb zoveel mogelijk compassie, probeer zo liefdevol mogelijk te zijn en ben niet te hard voor jezelf als je een slechte dag hebt. Wees lief voor jezelf terwijl ondertussen je bewustzijn groeit.

8) Je intuïtie wordt groter, je voelt compassie en liefde voor alle dingen om je heen en je begint te ervaren wat werkelijk “is”.

9) Je wilt breken met oude gewoontes en beperkende patronen en nieuwe dingen proberen die je nog nooit eerder gedaan hebt.

10) Synchroniciteit. Gebeurtenissen beginnen elkaar sneller en met grotere “toevalligheid” op te volgen, als teken dat je op de goede weg bent. Het uit zich bijvoorbeeld in specifieke reeksen met getallen, ontmoetingen met gelijkgestemden, beelden en visioenen die jouw kant op komen. De toevalligheden hebben een grote betekenis, ze komen overeen met je gedachten en spreken tegen je op een diep niveau wat alleen jíj waarschijnlijk begrijpt.

Bron : Above Top Secret
Vertaling : Niburu

http://free-spirit-insight.nl/index.php/spiritualiteit/bewustzijn/2015-tien-tekenen-van-spiritueel-ontwaken

De lichtschakelaar.


 

De lichtschakelaar

De vier edele waarheden
In de boeddhistische leer gaat men uit dat je verlicht bent als je inzicht hebt verkregen in de vier edele waarheden. (Het lijden, de oorzaak van het lijden, de opheffing van het lijden, de weg naar het opheffen van het lijden)
Iemand die ontwaakt is, ziet de werking van onze geest die ons gevangen houdt in ons lijden, en de weg naar de verandering van deze geest waardoor dit lijden wordt opgehe-ven. Dit is een reis, die vele levens lang kan duren. Velen zien de weg naar verlichting als een moeilijk begaanbare weg, vol met vasten, mediteren en afzondering.

Als je de lichtschakelaar omdraait, is er licht
Bekijk het eens op een andere manier. Als je in een donkere kamer bent, hoef je alleen maar de lichtschakelaar te vinden en de knop om te draaien om te baden in het licht.
Zo eenvoudig kan verlichting blijkbaar zijn. Niets mediteren, maandenlang vasten en leven in totale afzondering.
Verlicht raken is gemakkelijker dan je denkt.

Wat is de lichtschakelaar in je leven?
Om verlicht te raken, hoeven we alleen maar de lichtschakelaar in ons leven te vinden. De lichtschakelaar vind je als je de weg naar je hart opent. Daar is het licht voor elk mens te vinden. In je hart huist je ZELF. (de verlichte ziel van ieder mens) Daarom kun je mensen niets mooiers geven dan zuivere liefde.
Onze levensenergie Ki kan helpen om je hart te openen en jezelf te vinden. Want werkelijke verlichting betekent naar mijn mening niets meer dan “zijn wie je werkelijk bent”.
Suc-ces met het vinden van je lichtschakelaar. ♫♪
Boek: Ki, kracht van binnenuit

http://www.kicentrum.nl
De lichtschakelaar

De vier edele waarheden
In de boeddhistische leer gaat men uit dat je verlicht bent als je inzicht hebt verkregen in de vier edele waarheden. (Het lijden, de oorzaak van het lijden, de opheffing van het lijden, de weg naar het opheffen van het lijden)
Iemand die ontwaakt is, ziet de werking van onze geest die ons gevangen houdt in ons lijden, en de weg naar de verandering van deze geest waardoor dit lijden wordt opgehe-ven. Dit is een reis, die vele levens lang kan duren. Velen zien de weg naar verlichting als een moeilijk begaanbare weg, vol met vasten, mediteren en afzondering.

Als je de lichtschakelaar omdraait, is er licht
Bekijk het eens op een andere manier. Als je in een donkere kamer bent, hoef je alleen maar de lichtschakelaar te vinden en de knop om te draaien om te baden in het licht.
Zo eenvoudig kan verlichting blijkbaar zijn. Niets mediteren, maandenlang vasten en leven in totale afzondering.
Verlicht raken is gemakkelijker dan je denkt.

Wat is de lichtschakelaar in je leven?
Om verlicht te raken, hoeven we alleen maar de lichtschakelaar in ons leven te vinden. De lichtschakelaar vind je als je de weg naar je hart opent. Daar is het licht voor elk mens te vinden. In je hart huist je ZELF. (de verlichte ziel van ieder mens) Daarom kun je mensen niets mooiers geven dan zuivere liefde.
Onze levensenergie Ki kan helpen om je hart te openen en jezelf te vinden. Want werkelijke verlichting betekent naar mijn mening niets meer dan “zijn wie je werkelijk bent”.
Suc-ces met het vinden van je lichtschakelaar. ♫♪
Boek: Ki, kracht van binnenuit

http://www.kicentrum.nl